Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Facultatea de Administrație Publică

Proiect de cercetare pentru tema


Percepția românilor despre primirea imigranților în
țară.

Disciplina: Nume și prenume:


Metodologia cercetării în științele administrative Rezeanu Loredana-Nicoleta
Grupa 4,AP.
1. Problematica:
Scopul realizării acestei cercetări este de a sublinia motivul pentru care cetăţenii
României nu-şi doresc primirea în ţară a unei mase mai mari de imigranţi. Cazul
imigranţilor care caută azil în ţările din Uniunea Europeană este unul dintre cele mai
mediatizate şi cunoscute probleme din ultimii doi ani cu care continentul european şi
bineînţeles, Romania se ocupă. Există pe teritoriul României un procentaj extrem de
mare de oameni care nu sunt de acord cu faptul că imiranţii vor fi aduşi pe teritoriul ţării.
2. Enunțarea ipotezei:
Cu cât numărul imgranților crește, cu atât cresc și nemulțumirile cetățenilor din România.
Variabila independentă este numărul mare al imigranților, iar variabila dependentă dată
de nemulțumirile cetățenilor și lipsa transparenței.
3. Construirea cadrului conceptual și operatoriu:
CONCEPTE DIMENSIUNI INDICATORI
IMIGRAȚIA (este o mișcare INTELECTUALE EDUCAȚIA
a oamenilor într-o altă țară DEZVOLTARE TRAIUL MAI BUN
sau regiune în care aceștia ECONOMICĂ
nu sunt nativi, cu scopul de a
se stabili acolo cu traiul)
NEMULȚUMIRILE SOCIALĂ NEÎNCREDERE
CETĂȚENILOR FINANCIARE VENITURI

4. Stabilirea strategiei generale de verificare:


Strategia de cercetare este studiul de caz. Studiul de caz este o cercetare directă pentru un
set de situații și de evenimente. ,,Studiul de caz nu permite generalizări, în schimb
permite o analiză mai aprofundată a unui fenomen dat.’’1
5. Stabilirea tehnicilor de colectare a informației:
Instrumentul de colectare al datelor este chestionarul deoarece, în opinia mea, reprezintă
modalitatea cea mai ușoară de a ajunge aproape de adevăr și oferă o viziune realistă
asupra fenomenului ales. Față de alte studii, chestionarul este mai ieftin, nu este nevoie
de foarte mult efort depus din partea celui ce chestionează și au adesea răspunsuri
standardizate care îl face simplu de colectat date.

6. Bibliografia:
https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/metoda-studiului-de-caz3
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?
title=Migration_and_migrant_population_statistics/ro
https://www.thefreedictionary.com/immigration

1
Anca Moț, Metodologia cercetării în științele administartive.