Sunteți pe pagina 1din 2

PREZENTAȚI ETAPELE DE INIȚIERE, ELABORARE ȘI ADOPTARE ALE UNUI ACT NORMATIV FIE ÎN

CONTEXTUL PROCEDURII LEGISLATIVE ORDINARE, FIE ÎN TEMEIUL DELEGĂRII LEGISLATIVE (la


alegerea voastră)

  I.                   Cerințe de formă și redactare (20 de puncte)

1. TNR 12, la 1, 5 rânduri, formatare în limba română, alineat la 1,27;

2. Număr de pagini: între 7 și 10;

3. Sunt obligatorii diacriticile;

4. Este obligatorie numerotarea paginilor (începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a lucrării,

numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat);

5. Se vor folosi note de subsol: în situaţia în care se citează (definiţii, puncte de vedere, clasificări, etc.)

sau se doreşte explicarea unor termeni, se vor introduce pentru a se indica sursa(ele); se

numerotează unitar pentru toată lucrarea; menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) se

face prin indicarea numelui şi a prenumelui acestora, urmate de titlul lucrării din care se face citarea,

scris italic, editura, locul şi anul apariţiei, precum şi numărul paginii la care se regăseşte textul citat sau

parafrazat;

1. un citat, conţinutul se trece în ghilimele, iar nota de subsol va arăta aşa :

A. Muscă, ,,Curriculum Vitae”, în M., Jigau, (coord), ,,Consilierea carierei”, Editura Sigma, Bucureşti, 2007, p.
151-162. (atenție! ghilimelele pe stilul românesc

2. dacă se parafrazează opinia unui autor, conţinutul nu se trece în ghilimele, iar nota de subsol va arăta aşa:

  A se vedea A. Muscă, ,,Curriculum Vitae”, în M., Jigau, (coord), ,,Consilierea carierei”, Editura Sigma,
Bucureşti, 2007, p. 151-162.

Op. cit.  = „În lucrarea citată”

Când este citat acelaşi studiu al unui autor de mai multe ori pe parcursul lucrării, însă nu succesiv, ci la
distanţă, prima dată trimiterea se face în întregime, după care apare termenul latin op. cit., subliniat cursiv. La
citarea repetată a altei pagini, la „op. cit.” se adaugă numărul paginii; la citarea repetată a altui volum (parte,
ediţie), la „op. cit.” se adaugă numărul volumului.

1. Bibliografia[1] va conţine lista tuturor surselor utilizate, în ordine alfabetică, după prima şi a doua

literă a numelui și prenumele scris întreg; vor fi trecute toate sursele, numerotate cu cifre arabe,

urmate de punct; în cazul în care unui autor îi corespund mai multe lucrări, acestea vor fi listate în
ordine cronologică, începând cu cea mai recentă operă; nu se permite să fie incluse în lista de

referinţe bibliografice lucrări care nu au fost consultate; bibliografia se va împărţi în:

1. Literatură de specialitate;

2.Legislaţie (legi, ordonanţe,), însoţite de Publicată/ Republicată  în Monitorul Oficial al României,


Partea I, nr. xx/ din yy.ll.an.
3. Decizii ale Curții Constituționale;
4.(numai dacă este absolut necesar să precizați siteuri, atunci acestea vor fi trecute sub titlul de
,,SITEOGRAFIE”, cu data și ora la care ați consultat articolul, studiul sau raportul citat).
 
 II. Cerințe privind conținutul (50 de puncte)
 
Proiectul va avea 3 părți, pe care le va denumi studentul după cum dorește, dar care vor reflecta 1)
partea teoretică 2) studiul de caz 3) partea de concluzii (va sintetiza informaţiile prezentate pe
parcursul lucrării).

 Alegerea corectă a actului prezentat  – 10 puncte.

 Prezentarea completă, cursivă, logică a etapelor de la inițiere până la adoptare. – 40 puncte.

Notă!

Se acordă 10 puncte din oficiu!

Activitatea de la curs/seminar de pe parcursul semestrului valorează 20 de puncte!

[1] –           poate fi utilizat motorul de căutare Google Scholar pentru a identifica articole ştiinţifice dedicate
temei alese, platforma CEEOL, SINGER etc.