Sunteți pe pagina 1din 4

Cum sa redactezi un atestat de nota 10

A. Formatul atestatului

B. Continutul atestatului
C. Stilul si limbajul de cercetare
D. Citarea bibliografica
A. Formatul atestatului
atestatului trebuie sa cuprinda urmatoarele parti:
1) Pagina de titlu
2) Cuprins
3) Continutul (minim 20 pg)
4) Bibliografie
5) Anexe

Modul de redactare al atestatului:


Lucrarea trebuie redactata pe computer in format A4, 2,5
cm sus, jos, stanga, dreapta, in Times New Roman, marimea
literelor fiind de 12 puncte iar distanta dintre randuri fiind
de un rand si jumatate. Numerotarea paginilor se va face cu
litere arabe, in partea de joc la mijlocul fiecarei pagini.
Toate capitolele vor incepe pe o pagina noua spre deosebire
de subcapitole si subpuncte care sunt plasate oriunde in
pagina.

PAGINA DE TITLU TREBUIE SA CONTINA:


1) Numele,sigla scolii si profilul;
2) Titlul atestatului;
3) Nivelul de sustinere a tezei (atestatului);
4) Numele candidatului;
5) Anul realizării;
6) Numele si titlul coordonatorului dar acestea vor fi trecute numai
cu acordul sau si se vor scrie pe următoarea pagina, cea de după
titlu.
Motto-ul se scrie pe o singura pagina cea de după pagina de
titlu, conține maximumum 25 cuvinte si exprima ideea de baza a
lucrării. Se amplasează in partea de sus a paginii in dreapta

CUPRINSUL este o parte importanta in redactarea lucrării tale de


atestat deoarece aici se vor întâlni capitolele, subcapitolele si
subpunctele. Capitolele, subcapitolele si subpunctele vor fi numerotate
cu numere arabe astfel: capitolele ex:(1, 2, 3 etc.); subcapitolele ex:
(1.1, 1.2, 1.3 etc.) si subpunctele ex:(1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2,
etc.). Titlurile capitolelor, subcapitolelor si subpunctelor vor fi scrise in
bold. Aceasta parte va mai conține bibliografia si anexele, cu
specificarea paginației corespunzătoare din text.

BIBLIOGRAFIA va fi redactata conform standardelor APA


(American Psychological Association), dar mai multe detalii aflați la
punctul IV.
ANEXELE vor cuprinde ilustrații suplimentare / scale, prelucrările
preliminarii, sau alte indicii si materiale care sa prezinte studiul
întreprins.

A. Continutul atestatului
Lucrarea de Atestat va trebui sa fie bine organizata, sistematizata si
redactata logic, iar ea va trebui sa prezinte următoarele aspecte:
1) Introducere
2) Cadrul teoretic al problemei studiate
3) Obiectivele si ipoteza/ipotezele cercetarii
4) Metodologia cercetarii
5) Rezultatele cercetarii si interpretarea acestora
6) Concluzii si implicatiile cercetarii in practica psihologica
7) Rezumatul lucrarii, preferabil intr-o limba de circulatie internationala

1) INTRODUCEREA va trebui sa aduca un argument puternic al


cercetarii realizate, iar ea o sa fie redactada in aproximativ 3 pagini. In
introducere se va prezenta sintetic situatia cercetarilor relationate cu
subiectul ales, motivatia alegerii temei, relatand foarte precis
domeniile care nu au fost explorate sau care solicita investigatii
suplimentare si reconsiderari.

2) CADRUL TEORETIC AL PROBLEMEI STUDIATE.Aici se va realiza


o evaluare critica a literaturii de specialitate care sa fie relevanta temei
tale de cercetare. Acest punct o sa fie redactat numai intr-un singur
capitol (Capitolul 2) care va trebui sa prezinte cadrul teoretic al
problemei studiate si nu va trebui sa depaseasca 50% din numarul
paginilor tezei. Aici vei prezenta teoriile impreuna cu modele
explicative, aratand dezvoltarea si stadiul recent al cercetarii, poti sa
mentionezi si parerea ta despre posibilele lacune sau limite care au
fost omise in procesul cercetarii. Literatura care ai mentionat-o o vei
clasifica dupa un criteriu explicit mentionat si anume: cronologic,
tematic, sau de alta natura. In aceasta parte a lucrari vei arata
capacitatea ta de a selecta bibliografia corespunzatore, de a analiza
critic, si puterea ta de a-ti forma propriului tau punct de vedere despre
subiectul studiat.
3) OBIECTIVELE SI IPOTEZELE CERCETARII proprii, vor contine
urmatoarele aspecte:a) Formularea coerenta a obiectivelor generale si
specifice ale cercetarii;b) Formularea explicita a ipotezelor cercetarii
(daca este cazul);

4) METODOLOGIA CERCETARII contine urmatoarele paragrafe:a)


Subiectii (principalele date demografice) b) Instrumentul/instrumentele
de investigare (descriere)c) Designul experimental (daca sunt
experimente de laborator acesta va fi foarte amplu tratat)/procedura
de lucru

5) REZULTATELE CERCETARII/INTERPRETAREA ACESTORA


contine urmatoarele subcapitole:- 5.1. prezentarea si analiza datelor-
5.2. interpretarea rezultatelorIn aceasta parte a lucrarii vei redacta
figurile si tabelele care vor reda rezultatele cercetarii tale care trebuie
sa decurga foarte clar si coerent.Se atribuie o interpretare psihologica
la toate rezultatele numerice si la semnificatiile acestora si este de
dorit sa dati unele explicatii contextuale si alternative impreuna cu
implicatiile rezultatului discutat. Datele proprii trebuie interpretate prin
raportarea la datele literaturii de specialitate, aratand diferentele si
asemanarile.

6) CONCLUZII SI IMPLICATII. Acestea trebuie sa fie formulate foarte


clar si limpede, iar redactarea obiectivelor cercetarii trebuie sa fie
logica si coerenta. In acest capitol se va prezenta motivatia cercetarii.
Concluziile cercetarii realizate impreuna cu implicatiile sale practice
vor arata contributia ta adusa in domeniul ales, iar astfel concluziile
vor reflecta raspunsuri si solutii la intrebarile cercetarii. Cand vei
redacta concluziile trebuie sa eviti detaliile si argumentarile
suplimentare.

B. Stilul si limbajul de cercetare O regula importanta in redactarea


tezei de licenta este ca aceasta nu trebuie sa contina greseli
gramaticale (punctuatie, lexic, acord). Lucrarea trebuie redactata intr-
un limbaj academic impersonal, specific lucrarilor de cercetare.Relatia
dintre idei trebuie sa fie clara, iar teza trebuie sa fie coerenta.

D. Citarea bibliografica Autorul atestatului trebuie sa citeze in mod


corect toate sursele incluse in teza, inclusiv figuri, tabele, ilustratii, diagrame
deoarece toate sursele bibliografice, primare sau secundare, publicate sau
nepublicate, sunt proprietate intelectuala a autorilor sau institutiilor care au
realizat acele materiale. Tot ce inseamna preluare din diferite scrieri, fraze
sau paragrafe vor fi citate prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizata,
dar si prin ghilimele si forma italica a literelor, iar toate acestea trebuie sa se
regaseasca in bibliografia finala. Atunci cand sursa citata este indirecta,
adica preluata de la un alt autor, se va scrie numele si initiala prenumelui
autorului si anul publicatiei, cu indicarea in paranteza a autorului si anului
aparitiei sursei indirecte din care s-a citat. Daca sursele preluate sunt de pe
internet atunci vor fi notate adresele de pagina web,iar acestea vor fi bagate
ultimele in cadrul bibliografiei.Exemple:
1) Horia C. Matei, Statele lumii. Mica Enciclopedie de Istorie, Ed. Meronia,
Bucuresti,1999
2) Eugenio Garin, Umanismul italian, Ed. Univers, Bucuresti, 1982
3) G. Antoniu, C. Bulai, Practica judiciara penala, vol. III, parte speciala,
Ed. Academiei, Bucuresti, 1992
4) Vasile Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu, I. Pascu, I. Molnar, Al. Boroi, V. Lazar:
Drept penal, partea speciala, Ed. Europa Nova, Bucuresti, 1999