Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Naţională de Studii

Politice
Integritate Publică şi Politici
Anticorupţie

Cacoveanu Siia Lorena-Cristina


Sarcina pentru examen:
Prezentarea sistematică a metodologiei utilizate pentru un raport de cercetare sau de analiză
cu privire la corupție/anticorupție
Prezentați următoarele elemente:
Titlul raportului de cercetare sau de analiză cu privire la corupție/anticorupție:
Global Corruption Barometer/ Barometrul Global al Corupției
Tema cercetării/analizei:
Noul Barometru Global al Corupției – UE 2021, realizat de Transparency International
este unul dintre cele mai ample și mai detaliate sondaje de opinie ce masoară percepţia
publicului larg asupra corupţiei şi experienţele oamenilor legate de acest fenomen.
Barometrul colectează opiniile publicului asupra celor mai corupte elemente ale sectorului
public, asupra acelor aspecte ale vieţii (viaţa de famile, mediul de afaceri sau cel politic) cel
mai afectate de coruptie, precum şi asupra acţiunilor întreprinse de guverne pentru a lupta
împotriva corupţiei.

Obiectul de cercetare/de analiză:


-Percepția nivelului actual de corupție;
-Cunoașterea opiniei populației fată de factorii favorizanți ai corupției și a măsurilor ce ar
trebui luate pentru reducerea fenomenului;
-Delimitarea tipurilor si formelor de manifestare a corupției;
-Analizarea factorilor ce generează fenomenul corupției;
-Analizarea impactului social al corupției;
-Analizarea trăsăturilor definitorii ale corupției ca fenomen social cu caracter sistemic
disfuncțional// destabilizator prezent in societățile in tranziție si in dezvăluirea mecanismelor
anticorupție la nivelul Uniunii Europene.
- Determinarea nivelului de corupție din fiecare stat membru al Uniunii Europene.
Întrebarea/întrebările de cercetare / care ghidează analiza
In ce măsura considerați ca statul in care locuiți este un stat corupt?
( Unde: 1- foarte puțin; 5- foarte mult)
Ați sesizat o faptă de corupție in cazul in care ați fost martor sau părtaș?
Ați dat mita in ultimele 12 luni pentru a obține un serviciu public? Dacă da, de câte ori?
In ce domeniu v-ați întâlnit cu fapte de corupție?

București
2022
Şcoala Naţională de Studii
Politice
Integritate Publică şi Politici
Anticorupţie

Care considerați ca sunt cauzele unui nivel ridicat de corupție?


( răspunsuri multiple)
1. Lipsa transparentei
2. Dezinteresul populației pentru implicare in treburile publice
3. Sancționarea superficiala a celor ce comit fapte de corupție
4. Așa sunt toate statele
5. Deoarece este un fenomen ce nu poate fi controlat in totalitate
6. Altele:
Variabilele utilizate și indicatorii aferenți acestora
Variabila dependentă: nivelul corupției;
Variabila independentă: metodele utilizate în evidențierea gradului de corupție la nivelul
fiecărui stat membru UE.;
Indicatori:
-evaluarea experiențelor cetățenilor cu privire la fapte de coruptie;
-evaluarea nivelului de coruptie din fiecare stat membru UE;
-remedierea și prevenirea corupției din instituțiile statelor UE;
-statisticile în urma sondajului.
Circumstanțierea spațială și temporală a cercetării/analizei
Circumstanțiere spațială: la nivel global / la nivelul Uniunii Europene
Circumstanțiere temporală: Barometrul Global al Corupției a fost realizat in anul 2020, dar
publicat in anul 2021.
Unitatea/unitățile de analiză
-Barometrul privind corupția furnizează o imagine asupra percepției pe care o au cetățenii cu
privire la fenomenul corupției în ansamblu și a experiențelor lor legate de situații generatoare
de corupție. Sondajul a fost realizat în toate cele 27 de state ale Uniunii Europene, pe un
număr de peste 40000 de persoane.Pentru fiecare ţară inclusă în cercetare a fost ales un
eşantion reprezentativ pentru publicul larg. Respondenţii sunt bărbaţi şi femei cu vârste de
peste 15 ani. Unele eşantioane sunt nationale, altele urbane;
-Instrumentele de detectare al riscului de fraudă;
Ipoteze de lucru:
- Mass-media influenteaza semnificativ perceptia populatiei privind fenomenul coruptiei;
Politicile anticoruptie nu sunt resimtite de populatie la nivel local; Mecanismele de
sanctionare a persoanelor corupte au un impact minim in diminuarea fenomenului coruptiei la
nivel international; Sucesul actiunilor de diminuare a fenomenului coruptiei este conditionat
București
2022
Şcoala Naţională de Studii
Politice
Integritate Publică şi Politici
Anticorupţie

de eficienta implementarii metodelor noi de cercetare/estimare, prevenire si combatere a


coruptiei, recunoscute la nivel global.
Metoda de cercetare utilizată:
Metoda utilizată pentru colectarea datelor a fost ancheta pe baza sondajului de opinie
înregistrat la nivelul statelor membre UE; analizarea gradului de corupției din statele membre
UE şi evidenţierea rezultatelor aşteptate.

Tipologia metodei de cercetare utilizată:


Sondajul de opinie se bazeaza pe un tip de cercetare cantitativa
În analiza cantitativă a datelor, pentru simplificarea modului de prezentare grafică a
informațiilor, păstrând acuratețea acestora, procentajele au fost prezentate prin rotunjirea la
cel mai apropiat număr întreg, acest lucru putând conduce, în unele grafice, la un total de
99% sau 101% („eroare de rotunjire”).
Puncte tari și puncte slabe ale metodologiei utilizate.
Sunt datele utilizate suficiente?

Consider ca datele utilizate sunt suficiente pentru a masura perceptia esantionului asupra
coruptiei din fiecare stat membru UE, in urma sondajului de opinie.

Care sunt limitele metodologiei?

Limitele metodologiei sunt neapărat cele ale instrumentelor și metodelor-abordări pentru


colectarea informațiilor empirice, precum și cele ale mijloacelor utilizate pentru a analiza
aceste informații. Cercetătorul și scriitorul ar trebui să fie conștienți de posibilitatea de a
pierde o anumită cantitate de informații importante (pentru studiu) de la colecție la analiză,
inclusiv prelucrarea acestora.

Cercetarea este influenţată de părerile anterioare?

Cercetarea a fost influenţată oarecum de părerile anterioare, cercetarea fiind realizată periodic,
inca din 2003 si pana in 2021.

Semnificatia teoretica a lucrarii rezida in conturarea unui cadru teoretic-explicativ si metodologic


de cercetare a sfecificului manifestarii fenomenului de coruptie din statele membre Ue; a
mecanismelor de evaluare si prevenire a coruptiei; a impactului politicilor anticoruptie.

Metodologia surprinde suficient de bine complexitatea fenomenului corupţiei?

București
2022
Şcoala Naţională de Studii
Politice
Integritate Publică şi Politici
Anticorupţie

Consider că, metodologia surprinde suficient fenomenul corupţiei, deoarece participantii


sondajului sunt deschisi sa impartaseasca experientele si opinia lor legate de fenomenul
coruptiei din statele in care locuiesc.

București
2022