Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Facultatea de Administrație Publică

Proiect de Cercetare privind atitudinea


tinerilor față de delicvența juvenilă 

Disciplina Nume și Prenume


Metodologia cercetării în științele administrative Pană Elena-Adina, Grupa 4

București,
2019
1. Formularea problemei: Atitudinea tinerilor față de delicvența juvenilă.

Descrierea problematicii: Vedem peste tot în jurul nostru tineri cu diferite comportamente,
normale sau deviate, adecvate sau nu vârstei lor și contextului în care au loc. Problema care ne
îngrijorează constă în faptul că din ce în ce mai mulți adolescent se abat de la normele morale, ba
chiar și penale, din diferite motive: fie pentru a atrage atenția, fie din lipsa de afecțiune, fie din
cauza mediului în care au crescut, neimplicarea părinților în viață lor, anturajul nociv etc.

2. Enunțarea ipotezei:
-          Cu cât nivelul de trăi este mai scăzut, cu atât copilul este predispus unui
comportament deviant.
-          Dacă unul dintre părinți are un comportament deviat, atunci este foarte
probabil că și copilul să dombandeasca același tip de comportament.
-          Cu cât nivelul de aspirații este mai înalt, cu atât adolescentul va apela mai ușor
la mijloace nelegitime de satisfacție.

3. Construirea cadrului conceptual și operatoriu:


Concept Dimensiuni Indicatori
Nivel de aspirații Economică -venituri mari, automobile,
electronice și electrocasnice.
 
Socială -Studii superioare, funcții înalte,
apartenența la anumite organizații.
Nivel de trai Economică -bani de buzunar, alocații, burse,
pensii, premii.
Materială -hrană, îmbrăcăminte, automobile,
telefon mobil, calculator.

4. Alegerea strategiei generale de cercetare :


Strategia de cercetare aleasă în primul rând, este studiul de caz deoarece se află la un
nivel concret al cercetării și îmi permite să fac o analiză profundă a fenomenului
ales,acesta fiind atitudinea tinerilot față de delicvența juvenilă ,iar studiul de caz
urmărește analiză unor realități. În al doilea rând, o altă strategie este interviul, cu
ajutorul căruia am putut obține informații în mod direct de la tineri cu diferite vârste și
mentalități.
5. Alegerea tehnicilor de colectare a informației :
Am ales să folosesc interviul că metodă de colectare a datelor, deoarce din punctul meu
de vede interacționând direct cu suiectul cercetării voi înțelege gândirea și reacțiile cu
privirea la tema aleasă, dar și cum au procedat pentru a diminua acest fenomen. Am
abordat acesta metodă în cadrul studiului într-un mod succint, cu întrebări de o ușoară
dificultate pentru a fi ușor de înțeles și a-mi permite interogarea mai multor persoane cu
un grad crescut de rapiditate.
Bibliografie:
-          Bulgaru, Maria (2003) Sociologie. Chișinău: Editura USM;
-          Chelcea, Septimiu (2001) (2007) Metodologia Cercetării Sociologice. Metode
cantitative și calitative. București: Editura Economică;
-          Dobrică, Petronel (2011) Normalitate, conformare și deviantă, socială. Ion
Vlăsceanu, Lazăr, Sociologie. Iași: Editura Polirom.

S-ar putea să vă placă și