Sunteți pe pagina 1din 7

Chestionar EGIU

nr 2
1 In conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea agentilor
economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor natural si a conditiilor-
cadru de valabilitate a autorizatiilor, aprobat prin Ord. Anre nr.98/25.06.2015
autorizatia tip EDIB a operatorilor economici este destinata:
A executiei instalatiilor de utilzare a gazelor natural biogas/biometan, avand
regimul de medie, redusa si joasa presiune;
B executiei sistemelor de distributie a gazelor natural a sistemelor de distributie
inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare
biogas/biometan;
C executiei sistemelor de transport, precum si a instalatiilor de utilizare a gazelor
natural ce functioneaza in regim de presiune inalta.
2 In conformitate cu prevederile Regulametului de constatare, notificare si
sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei,
aprobat prin Ordinul Anre nr. 62/02.08.2013, activitatea de control a Anre in
domeniul energiei se desfasoara prin actiuni de control, care pot fi , dupa caz, de
tip: art.7
A inspectie sau verificare;
B suspendare
C retragere
3 In conformitate cu prevederile Regulametului de constatare, notificare si
sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei,
aprobat prin Ordinul Anre nr. 62/02.08.2013, persoana juridical/ fizica supusa
unei actiuni de control are urmatoarele drepturi:art.17
A sa solicite echipei de control neincheierea procesului verbal de control;
B sa solicite echipei de control prezentarea documentelor in baza carora se
efectueaza actiunea de control;
C sa solicite echipei de control prezentarea legitimatiilor de instalator autorizat
4 In conformitate cu prevederile Regulametului pentru autorizarea persoanelor
fizice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale , aprobat prin
Ordinul Anre nr. 83/10.09.2014 autorizatia de tip EGIU permite persoanelor
fizice sa : art.2
A execute, exploateze si sa proiecteze instalatii din sectorul gazelor naturale;
B proiectarea sistemelor de distributie (SD)
C execute/exploateze instalatii de utilizare a gazelor naturale biogas/biometan.
5 In conformitate cu prevederile Procedurii privind proiectarea, verificarea,
executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor
naturale, aprobata prin Ordinul Anre nr.32/2012 , dupa incheierea procesului
verbal de receptive tehnica operatorul economic care a executat instalatia de
utilizare solicitata OSD punerea in functiune in termen de: art.13/ord.32
A 5 zile lucratoare
B 3 zile lucratoare
C 11 zile lucratoare
6 Verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare apartinand persoanelor juridice
se efectueaza: art.338
A o data la 2 ani;
B minimum o data la 2 ani;
C maximum o data la 2 ani.
7 Aparatele consumatoare de combustibili gazosi pot avea racorduri flexibile
montate in instalatii de utilizare interioare daca: art.169
A aparatele au un debit nominal sub 3m3 /h
B aparatele au un debit nominal mai mare sau egal 5m3 /h
C aparatele au un debit nominal intre 6m3 /h si 10m3 /h
8 Clasa de exactitate a aparatelor care inregistreaza presiunea la care este
supusa conducta in vederea verificarii acesteia trebuie sa fie de : art.274
A minimum 1,5;
B maximum 1,5;
C maximum 2,5
9 In conformitate cu prevederile Regulametului de constatare, notificare si
sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei,
aprobat prin Ordinul Anre nr. 62/02.08.2013, actiunea de control de tip
inspectie si de tip verificare se efectueaza in baza unui mandate de control emis
de catre:art.11
A presedinte Anre sau de catre o persoana imputernicita;
B ministrul Energiei;
C directorul de specialitate al ANRE
10 Este interzisa depozitarea materialelor in cladirile care adapostesc statiile si
posturile de reglare sau reglare-masurare si in aproprierea acestor cladiri la
distante mai mici de:art.333
A 40 m pentru materiale necombustibile
B 40 m pentru materile combustibile
C 50 m pentru scule si accesorii
11 In cazul functionarii defectuoase a canalelor sau a cosurilor de evacuare a
gazelor arse se procedeaza la:art.294
A neremedierea canalelor sau cosului de fum
B sigilarea robinetelor aparatului consummator de combustibili gazosi;
C sistarea furnizarii apei potabile pana la remedierea defectului
12 Este interzisa trecerea conductelor instalatiilor de utilizare prin incaperi de
tipul: art.154
A incaperi ventilate natural
B subsoluri tehnice si canale tehnice
C debarale, camari, closete, daca acestea nu sunt ventilate ?????????????
13 La stabilirea traseelor instalatiilor de utilizare se acorda prioritate: art.150
A respectarii conditiilor indicate prin autorizatia de construire
B respectarii conditiilor de siguranta
C respectarii conditiilor de estetica, impuse prin certificatul de urbanism
14 Tuburile de protectie pentru instalatiile interioare se fixeaza rigid si etans de
elementele de constructie si depasesc limitele acestora cu: art.159
A 10 mm la pereti si plafoane
B 100 mm la pardoseli
C 50 mm la paroseli
15 Timpul de realizare al probei de presiune de etanseitate este de: art.268
A 24 ore
B 12 ore
C 4 ore
16 In conformitate cu prevederile Procedurii privind proiectarea, verificarea,
executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor
naturale, aprobata prin Ordinul Anre nr.32/2012, responsabilul tehnic cu
executia: art9/ord32
A are obligatia de a coordona executia instalatiei de utilizare a gazelor naturale
conform cerintelor proiectului si cu respectarea cerintelor esentiale de calitate
B trebuie sa detina calitatea de instalator autorizat Anre tip EGT cu peste 3 ani
vechime in acest grad sau tip PGT;
C are obligatia de a nu semna pansele desenate precum si procesele verbal
aferente executiei lucrarii
17 Valabilitatea ligimatiei tip EGIU este :
A permanenta
B 3 ani
C 5 ani
18 In cazul constatarii prezentei unor scapari de gaze intr-o constructie primele
masuri sunt:
A se anunta imediat biroul de reclamatii al operatorului licentiate de distributie si
echipei de interventiei intrerupe alimentarea cu gaze naturale;
B se anunta locatarii de pe strada alaturata;
C echipa de interventie sisteaza alimentarea cu gaze naturale pentru cel putin 3
strazi adiacente
19 Intretinerea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale consta din efectuarea
urmatoarelor operatiuni: art.338
A controlul instalatiilor sanitare
B verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 2
ani;
C verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 10
ani;
20 In timpul operatiilor de revizie a statiilor si posturilor de reglare sau reglare-
masurare se asigura: art.239
A oprirea sau devierea circulatiei pe o raza de 5 km fata de statie;
B ventilarea permanenta a incaperii
C cuplarea instalatiei electrice.
21 In conformitate cu prevederile Normelor tehnice de proiectare, executare si
exploatare a sistemelor de alimentare cu gazenaturale , aprobate prin Ordinul
Anre nr 89/2018, la imbinarile demontabile din otel se folosesc urmatoarele
materilae pentru etansare: art.190
A fuior de canepa in combinatie cu paste de etansare
B banda de tifon
C banda izolanta
22 Autorizatia tip EGIU permite personalului sa desfasoare activitati de :
A executie/exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor
naturale/biogaz/biometan;
B receptia sistemelor de transport a gazelor naturale;
C verificarea tehnica a documentatiilor tehnice aferente instalatiilor de utilizare.
23 Receptia tehnica a instalatiilor de utilizare consta in urmatoarele operatiuni:
A verificarea structurii de rezistenta a imobilelor amplasate in vecinitatea
lucrarilor;
B verificarea calitatii de instalator autorizat a clientilor beneficiary ai lucrarilor;
C efectuarea probelor de rezistenta si de etanseitate de catre operatorul
economic care……lucrarile
24 In conformitate cu prevederile Procedurii privind proiectarea, verificarea,
executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor
naturale, aprobata prin Ordinul Anre nr.32/2012,garantia pentru lucrarea
executata ar trebui sa acopere cel putin o perioada de: art27/ord32
A 2 ani de zile, respectiv pana la prima verificare tehnica a instalatiei de utilzare a
gazelor naturale sau pana la prima modificare adusa acesteia, oricare eveniment
ar surveni primul;
B 10 ani de zile, respective pana la prima verificare tehnica a instalatiei de utilzare
a gazelor naturale sau pana la prima modificare adusa acesteia, oricare eveniment
ar surveni primul;
C 1 an de zile, respective pana la prima verificare tehnica a instalatiei de utilzare a
gazelor naturale sau pana la prima modificare adusa acesteia, oricare eveniment
ar surveni primul.
25 Punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se face de
catre: art14/ord32
A operatorul licentiat al sistemului de distributie a gazelor naturale
B operatorul licentiat de furnizare a gazelor naturale
C clientul final.

S-ar putea să vă placă și