Sunteți pe pagina 1din 13

Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului MODERNIZAREA UNUI TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL LA LICEUL ,,DANTE ALIGHIERI”

Modernizarea unui teren de sport multifuncțional pentru desfășurarea optimă a activităților sportive a elevilor din
Obiectivul general clasele primare ale Liceului Teoretic ,,Dante Alighieri”.
al proiectului

Obiectivele (SMART):
Obiective specifice 1. Asigurarea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a educației fizice prin integrarea a 520 de elevi din
ale proiectului clasele primare, pe parcursul primelor 3 luni de proiect.
2. Dezvoltarea abilităților de pregătire sportivă și competențelor profesionale a 15 cadre didactice pentru
următoarele 2 luni de proiect.
3. Integrarea a 520 elevi din clasele primare în activități sportive și recreative pentru ultimele 6 luni ale proiectului.
Planul operaţional de activitate:
Activități
Obiectivul 1:
Construirea și amenajarea unui teren de sport cu mărimea de 120 m.p. pentru 520 elevi,
pe parcursul primelor 3 luni de proiect
Activitatea Perioada Resurse necesare Participanţi Persoana
responsabilă
1.1 Crearea infrastructurii prin martie materiale de construcție, echipa de echipa de
modernizare și dotare cu utilaj 2018 resurse administrative, proiect, proiect
resurse financiare, resurse voluntari
umane
1.2 Achiziționare materiale de aprilie – mai materiale de construcție, echipa de echipa de
construcție 2018 resurse administrative, proiect, proiect
resurse financiare, resurse muncitori
umane calificați
1.3 Darea în exploatare a mai pauză de cafea, echipa de echipa de
terenului prin deschiderea 2018 resurse umane, proiect, proiect
oficială resurse administrative DETS
Buiucani

Obiectivul 2:
Dezvoltarea abilităților de pregătire sportivă și competențelor profesionale a 15 cadre didactice
pentru următoarele 2 luni de proiect
Activitatea Perioada Locul Participanţi Persoana
responsabilă
2.1. Training de abilitare a profesorilor Iunie – iulie centrul de învățătorii coordonatorul
de educație fizică și sport 2018 formare de proiect
continuă
2.2. Ora de antrenament cu o vedetă a Iulie – august terenul de învățători, elevi, echipa de
sportului autohton 2018 sport al vedeta sportului proiect
liceului

2.3. Meci amical de minifotbal între August terenul de elevii, învățătorii echipa de
elevii claselor primare 2018 sport al proiect
liceului
Obiectivul 3:
Integrarea a 520 elevi din clasele primare în activități sportive și recreative pe toată perioada
proiectului
Activitatea Perioada Locul Participanţi Echipa
responsabilă
3.1. Vizionare meciuri de fotbal și tenis iunie – terenul de elevii,cadrele echipa de
naționale și internaționale noiembrie sport al didactice, proiect
2018 liceului direcția liceului
3.2. Competiția sportivă ,,Starturi septembrie – terenul de elevii,cadrele echipa de
vesele” octombrie sport al didactice, proiect
2018 liceului direcția liceului
3.3. Maratonul de alergare ,,Run-Fest” noiembrie terenul de elevii, cadrele echipa de
2018 sport al didactice, proiect
liceului direcția liceului
Beneficiari direcți: 520 elevi din clasele primare, învățătorii claselor primare.
Beneficiarii Beneficiarii indirecți: generaţiile viitoare care vor studia la această unitate de învăţământ; parintii elevilor care învață

la această școală, echipe sportive, care vor dori să închirieze terenul.

Diagrama Gantt
Durata proiectului
Cod Activitate Durata activităților în timp
(data începerii și Obiectiv
încheierii)
04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

O1/A1 Achiziționare materiale de construcție

O1/A2 Infrastructura terenului prin modernizare și


dotare cu utilaj

O1/A3 Darea în exploatare a terenului prin


deschiderea oficială

O2/A1 Training de abilitare a profesorilor de educație


fizică și sport

O2/A2 Ora de antrenament cu o vedetă a sportului


autohton

O2/A3 Meci amical de minifotbal între elevii primari


și veteranii fotbalului autohton

O3/A1 Vizionare meciuri de fotbal și tenis naționale


și internaționale

O3/A2 Competiția sportivă ,,Starturi vesele”

O3/A3 Maratonul de alergare ,,Run-Fest”

- Bugetul pe obiective (orientativ)


Suma totală a
Proiectului Bugetul Proiectului MODERNIZAREA UNUI TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL LA LT ,,DANTE ALIGHIERI”
Denumirea organizației: LT ,,Dante Alighieri”

Denumirea proiectului: MODERNIZAREA UNUI TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL


LA LT ,,DANTE ALIGHIERI”

Coordonator pe Proiect: Muruz Rodica

Durata Proiectului: Nr. de luni - 9

BUGET CONSOLIDAT, LEI MDL Unitate de Nr. unități Cost per Valoarea
măsură unitate totală

I. SALARII (ANGAJAȚII 30 lei/h 150 h 4500 lei 18,000


ORGANIZAȚIEI)
II. EXPERȚI / FORMATORI 50 lei/h 60 h 3000 lei 3,000

III. CHELTUIELI PE ACTIVITĂȚI 176,000

IV. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 39,170

TOTAL PE PROIECT 236,170

BUGET DETALIAT, LEI MDL Specificări Unitate de Nr. unități Cost per Valoarea
măsură unitate totală

I. SALARII (ANGAJAȚII
ORGANIZAȚIEI)

1. Profesor educație fizică Contribuția beneficiarului 6 luni 150 h 30 4,500

2. Profesor educație fizică Contribuția beneficiarului 6 luni 150 h 30 4,500

3. Profesor educație fizică Contribuția beneficiarului 6 luni 150 h 30 4,500

4. Personal de serviciu Contribuția beneficiarului 9 luni 300 h 15 4,500

SUBTOTAL 18,000

II. EXPERȚI / FORMATORI


1. Formator Suma din contract 2 luni 30 h/lună 50 3,000

SUBTOTAL 3,000

III. CHELTUIELI PE ACTIVITĂȚI

1. Achiziționare materiale de construcție 120000 120,000

2. Dotare teren cu utilaj 20000 20,000

3. Echipament sportiv 10000 10,000

4. Pauza de cafea Contribuția 1000 1,000


beneficiarului

5. Materiale info (comunicare, publicitate) Contribuția 5000 5,000


beneficiarului

6. Audio, Video Tehnică 20000 20,000

SUBTOTAL 176,000

Servicii transport:

1. Transportarea participanților / formatorilor Contribuția 1500 1,500


beneficiarului

2. Organizare, achiziționare materiale 1500 1,500

SUBTOTAL 3,000

IV. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

1. Consumabile (rechizite de birou, toner, hârtie, 9 luni 1000 lei/ 9,000


etc.) lună

2. Cheltuieli de întreținere (electricitate, încălzire, 9 luni 1000 lei/ 9,000


etc.) lună

3. Telefon / internet / fax 9 luni 1000 lei/ 9,000


lună
4. Cheltuieli bancare (~1%) 2,170

5. Alte cheltuieli 10000 10,000

SUBTOTAL 39,170

TOTAL 221,188

Suma solicitată de la 210 670 lei


Primărie

Contribuția Părinți voluntari, cheltuielile pentru salarizarea angajaților organizației, formatori, cheltuieli pe activitți
beneficiarului

Categoria proiectului Proiect mare/ numărul de semnături este de 204


(mic/mare)

Descrierea detaliată a proiectului


Rezumatul Proiectului

Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați această secțiune după ce veți completa celelalte
secțiuni ale prezentului formular
Scopul (obiectivul general) al proiectului:
Modernizarea unui teren de sport multifuncțional pentru desfășurarea optimă a activităților sportive a elevilor din clasele primare
al Liceului Teoretic ,,Dante Alighieri”.
Proiectul instituțional de intervenție educațională propus spre elaborare se sprijină pe cadrul normativ și legislativ din
Republica Moldova, având ca fundamente de bază conceptele stipulate în LEGEA Nr. 330 din  25.03.1999 cu privire la cultura
fizică şi sport, mai exact art. 12, pct. (1), (2), și (6): ,,Educaţia fizică în instituţiile de învăţământ:
(1) Menţinerea şi fortificarea sănătăţii copiilor, adolescenţilor şi tineretului studios, formarea necesităţilor de perfecţionare
fizică şi de practicare a unui mod de viaţă sănătos constituie una din sarcinile de bază ale instituţiilor de învăţământ.
(2) Educaţia fizică în învăţămîntul preuniversitar este disciplină obligatorie, inclusă în conţinutul planurilor de învăţământ
cu un număr de ore diferenţiat.
(6) Instituţiile de învăţământ, publice sau particulare, au obligaţia să dispună de sau să aibă acces la obiective sportive
pentru desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea sportului cu elevii şi studenţii.”
Necesitatea urgentă de asigurare a cadrului legislativ care să reglementeze construcţia de terenuri de sport multifuncţionale
vor permite desfăşurarea activităţilor sportive în spaţii adecvate şi special amenajate, în vederea dezvoltării armonioase a
copilului şi a pregătirii echipelor sportive, în scopul obţinerii unor rezultate sportive superioare.
În contextul socio-economic actual este recunoscută pe plan mondial tendinţa de creştere a activităţilor şcolare, în dauna
timpului alocat activităţilor sportive. Astfel, apare nevoia firească a tinerei generații de a beneficia de servicii de agrement tot mai
diversificate. În categoria serviciilor de agrement un loc tot mai important îl ocupă cele sportive, în strânsă concordanţă cu
conştientizarea pe scară largă a rolului pozitiv pe care îl au mişcarea şi sportul în dezvoltarea armonioasă, fizică şi psihică a
copilului. În ţara noastră activităţile sportive încep să ia amploare, dat fiind recunoscută importanţa pe care o are sportul în
asigurarea stării de sănătate a copiilor. În acest context, activităţile sportive în unitățile de învățământ se impun a fi practicate
într-un cadru adecvat şi special amenajat cu această destinaţie, iar în instituțiile școlare ale noastre nu există suficiente terenuri de
sport multifuncţionale care să răspundă cerinţelor populaţiei.
Pornind de la caracteristicile ambientale ale zonei, terenul de sport propus va avea un colorit viu, dinamic şi atrăgător.
Realizarea terenului de sport multifunțional va fi făcută în spațiul existent, destinat activității sportive, utilizându-se materiale și
produse de înaltă generație, nefiind utilizate substanţe și produse chimice cu impact negativ asupra mediului ambiant. In
concluzie, impactul negativ asupra mediului ambiant, prin executarea lucrarilor necesare amenajarii terenului de sport, va fi zero.
Prin dotarea propusa în liceu se va realiza, la nivel ridicat, programul educațional de educație fizică, mișcare și sport. Noile
amenajări ale terenului de sport al liceului vor duce la ridicarea calității cadrului constructiv, contribuind la creșterea nivelului
ambiental.
Blocul claselor primare se află în incinta unei grădiniţe. Este dotată cu apă, căldură, veceu în interior. Este o sală polivalentă,
unde elevii fac orele de sport , lecţiile de educaţia muzicală şi alte activităţi extracurriculare. Învăţătorii încearcă să le ofere
condiţii bune pentru o educaţie de calitate. Pe timp de iarnă copiii realizează orele în sală sub supravegherea învăţătorului, unde
este puţin spaţiu limitat, dar se descurcă. În toate 15 clase primare sunt de la 35-38 elevi. Pe când timpul se încălzeşte elevii ies
afară pe teritoriul liceului, unde fac orele de sport. Aici nu este teren sportiv, este spaţiu în spatele grădiniţei şi nu este dotat cu tot
ce trebuie pentru un teren de joacă european.
Relevanța Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele relevante ale altor actori. De ce este importantă
implentarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).
Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri” a fost fondat la 26 decembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului nr. 484 și este unica
instituție de stat cu studierea aprofundată a limbii italiene. Instituția este divizată în 2 corpusuri didactive, cel cu clase gimnaziale
și liceale este amplasat în strada Ion Creangă, 80 din sectorul Buiucani al capitalei, iar blocul claselor primare se află pe strada
Ion și Doina Aldea-Teodorovici, 15/3.

Actualmente, în liceu activează 57 cadre didactice, cu un înalt potențial intelectual. În anul de studii 2017-2018 își fac
studiile 1198 elevi, dintre care 520 elevi în clasele primare. Liceul ,,Dante Alighieri” reprezintă una din instituțiile de bază ale
facultății de formare continuă a cadrelor de conducere a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău. În liceu sunt desfășurate continuu
diverse activități extrașcolare cultural-educative, precum Corul Mare și Corul Mic al copiilor, ansamblul de dansuri populare
,,Hora” și nu doar. În contextual legăturilor externe de colaborare au fost organizate seminare comune cu profesorii din alte
instituții de același gen, în rezultatul acestor întâlniri, liceul beneficiind de o bogată donație de carte și materiale didactice. Aceste
contact ar fi fost mai fructuoase, dacă liceul ar fi avut și o bază materială adecvată. Însă, lipsa dotării cu computer a sălii de
informatică, lipsa dotării cu utilaj sportiv, lipsa unui teren de sport funcționabil, duc la minimalizarea rezultatelor, deși aceste
lucruri sunt cele mai solicitate de către elevi, la momentul actual.

De-a lungul anilor de activitate, liceul s-a bucurat de implementarea unor proiecte, care au constituit un pilon de bază în
optimizarea procesului educațional. Aici trebuie să menționăm:

PARTENERIATE

 Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” – acord de parteneriat/ fac practică studenții;

 Universitatea de Stat din Moldova – acord de parteneriat ;

 Şcoală-pilot a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei/cursuri, stagii;

 AGIRO – acord de parteneriat, proiect educaţional “Ambasadorii limbii române”;

 Concursurile Comper – acord de parteneriat;


 Biblioteca Municipala Târgovişte - acord de parteneriat;

 Poliţia - există semnată o convenţie de parteneriat ;

PROIECTE

 Proiect ecologic cu finanțare ”Susținerea educației ecologice prin amenajarea spațiului verde din curtea Liceului Teoretic
”Dante Alighieri”, coordonator Leca Ala;

 Proiect educațional internațional, bazat pe activități de voluntariat”Ambasadorii limbii române”, coordonator Leca Ala;

Deci, este importantă implememtarea proiectului, deoarece vor avea de câștigat elevii din clasele primare, care doresc să aibă și ei
un teren de sport multifuncțional.

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?


Modernizarea unui teren de sport multifuncțional pentru desfășurarea optimă a activităților sportive a
elevilor din clasele primare al Liceului Teoretic ,,Dante Alighieri”.

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?


Proiectul se referă la construirea unui teren de sport pentru elevii din clasele primare din
Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri”. Acest proiect va încerca:

- Să ofere un spațiu de recreiere activ pentru micuți;

- Promovarea unui mediu de viață activ, educarea prin joc.


- Se bazează pe evaluarea permanentă din partea beneficiarilor, se dorește un mediu
modern, adaptat la standartele naționale și legii care este în vigoare;

- Promovarea educației timpuriii prin evaluare adecvată și realizarea unor planuri


individuale ce le-ar fi de folos educatorilor şi învăţătorilor.

- Asigurarea unui mediu sigur și securizat atât în interiorul liceului cât și în exteriorul
ei, specializat cu echipament adecvat pentru un timp lung;

- Copiii, adică beneficiarii direcți, vor beneficia de un teren destul de frumos, cu


condiții maxime, ce va influiența asupra mediului de formare și educare.

- Pentru a asigura sustenabilitatea proiectului va fi realizat un plan care va presupune


generarea de resurse financiare și după finalizarea implementării proiectului. Pentru
aceasta, ne propunem să închiriem la sfârșit de săptămână terenul de sport persoanelor din
district sau echipelor sportive, care vor fi interesate. Cu banii care vor rezulta din aceasta,
se va întreține terenul de sport și se vor organiza activități sportive și concursuri, precum și
campanii de informare cu privire la diferite teme de mediu și la promovarea unui stil de
viață sănătos.

Viabilizarea terenului multifuncțional, racordarea la utilităţi a acestuia şi întreţinerea după


finalizarea şi predarea acestuia vor revini în sarcina administrației liceului, învăţătorilor și
persoanelelor auxiliare.

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă


Telefon mobil Adresă de email Alte
Liderul grupului 069973042 lungu.rodicaa@gmail.com
Muruz Rodica
Persoana alternativă
Paiu Liuba 079625079 liuba.paiu@gmail.com
Lista de semnături pentru proiecte mari se anexează pagina 1-5