Sunteți pe pagina 1din 1

TEME SI OBIECTIVE

Clasa a V B.

T1. Dezvoltarea calitaților motrice de bază-Îndemânare-deplasări în echilibru pe


suprafețe îngste și înălțate

T2. Atletism-. Pasul alergător lansat de semifond -consolidare.

Clasa a VI C.

T1. Baschet-Consolidarea priceperilor motrice și deprinderilor motrice –


procedee tehnice folosite în atac- driblingul simplu și multiplu

T2. Dezvoltarea calitati motrice Forță- forța segmentară – prin metoda lucrului
pe ateliere

Clasa a VIII A.

T1. Consolidarea deprinderilor de locomoție de bază- sărituri- prin parcurs


aplicativ

T2. Dezvoltara calităților motrice de bază – Forță-Dezvoltarea forţei generale


prin metoda antrenamentului în circuit.

Clasa a VIII B.

T1. Dezvoltarea calității motrice viteză-Dezvoltarea vitezei de reacţie şi de


execuţie la stimuli vizuali si auditivi.

T2. Dezvoltarea calității motrice îndemânare- Dezvoltarea îndemânării la –


coordonarea acțiunilor cu obiecte în spațiu