Sunteți pe pagina 1din 8

 Excitaţiepsihomotorieînmaladiilepsihice:droperidol, diazepam

 excitaţiepsihomotorieînsindromul de abstinenţă la alcoolici: disulfiram, clorprotixen


 vegetoneurozeînmaladiisomatice:diazepam, bromură de natriu
 stări febrile: aspirină, ibuprofen
 psihoză maniacal-depresivă: clorpromazina, risperidonă
 psihozedeliranterebele: clorpromazina, risperidonă
 iritabilitateexcesivă:fenazepam, buspiron
 schizofrenie: clorpromazina, risperidonă
 psihoze cu delirşihalucinaţii: clorpromazina, risperidonă
 vomă de origine central: clorpromazina, sulpirid
 vegetoneurozeîndistonii neuro-circulatorii: pregabalină, diazepam
 neuroze:pregabalină, diazepam
 pregătireapreanestezicăşipreoperatorie: flunitrazepam, clorprotixen
 pregătireapentrumanipulaţiişiproceduri diagnostic: flunitrazepam, tenazepam
 convulsii de genezănecunoscută: diazepam, fenobarbital
 inducereaşimenţinereaanestezieigenerale: flunitrazepam, tenazepam
 afecţiunisomaticecusindromulpsihovegetativ:bromură de natriu, diazepam
 potenţareaanalgeziei: diazepam, flunitrazepam
 depresieagitate:nialamidă, pirazidol
 depresieinhibată: escitalopram, sertalină
 depresie cu anxietate: pregabalină, nialamidă
 depresiiendogene: escitalopram, sertalină
 depresiipsihotice: litiucarbonat, droperidol
 depresiiobsesiv-fobice: sertalină, escitalopram
 stăriasteno-depresive: escitalopram
 surmenajpsihic: piracetam, meclofenoxat
 reabilitaredupă trauma, infecţii, intoxicaţii: piracetam, clorproxiten
 enurezănocturnă:desmopresină, imipramină
 insuficienţacerebrovascularăcronică: piracetam, clorproxiten
 encefalopatie: piracetam, clorproxiten
 migrenăşicefalee de origine vasculară: baralgină, sumatriptan
 secheleletraumeicerebrale: piracetam, meclofenoxat
 coma traumaticăşitoxică: piracetam, meclofenoxat
 dereglări tranzitoriialecirculaţieicerebrale: piracetam, meclofenoxat
 hiposomnieiniţială: oxazepam, zopiclonă
 hiposomnieintermitentă: zopiclonă, melatonină
 hiposomnieterminală: fenobarbital, zopiclonă
 hiposomnietranzitorie: zopiclonă, melatonină
 hiposomnie de scurtădurată: zopiclonă, diazepam
 hiposomniecronică: zopiclonă,melatonină
 crize majore de epilepsie: carbamazepine, fenitoină
 crize minore de epilepsie: etosuxidină, carbamazepină
 stare de răuepileptic: diazepan, fenitoină
 crizemioclonice: diazepam, lamotrigina
 crizeachinetice: topiramate, lamotrigina
 crizeparţiale: diazepam, lamotrigina
 parkinsonism idiopatic: levodopa, bromocriptina
 parkinsonism medicamentos: levodopa, memantină
 forme uşoare de parkinsonismidiopatic: pramipexon, levodopa
 forme grave de parkinsonismidiopatic: pramipexon, levodopa
 stărispasticealemusculaturiistriate de origine central: nitrazepam, valproate de natriu
 stărispastice ale musculaturii striate cu anxietate: diazepam, fenobarbital
 stărispastice ale musculaturii striate de originemedulară: clorpromazină, haloperidol
 boala Alzheimer: memantină, piracetam
 sindromuldeficitului de atenție:aderal, metilfenidat

Receptura:

Rp. : Comprimate Fenobarbital 0,1


D.t.d. N30
S.Intern. Cite un comprimat de 3 ori pe zi ,timp de 10 zile
#
Rp. : Comprimate Diazepam 0,002
D.t.d. N15
S.Intern.Cite un comprimat de 3 ori pe zi , timp de 5 zile.
#
Rp. :Comprimate Nitrazepam 0,005
D.t.d. N10
S.Intern.Cite un comprimat pe zi , noaptea inainte de somn.
#
Rp. : Comprimate Fenazepam 0,0005
D.t.d. N14
S.Intern. Cite un comprimat de 2 ori pe zi, timp de 7 zile.
#
Rp. : Comprimate Oxazepam 0,01
D.t.d. N 30
S. Internt . Cite un comprimat de 3 ori pe zi, timp de 10 zile.
#
Rp. : Sol.Flumazenil 0,1%-5ml
D.t.d. N10 in amp
S.Intravenos. Cite 1 ml timp de 15 sec, la necesitate se repeta peste 60 sec.
#
Rp. : Comprimate Clorpromazina 0,01
D.t.d. N 30
S.Intern. Cite un comprimat de 3 ori pe zi ,timp de 10 zile .
#
Rp. : Comprimate Levomepromazina 0,025
D.t.d. N20
Intern.Cite un comprimat de 2 ori pe zi, timp de 5 zile.
#
Rp. : Comprimate Perfenazina 0,04
D.t.d. N10
S.Intern . Cite un comprimat de 2 ori pe zi ,timp.de 5 zile
#
Rp. : Sol.Perfenazina 0,5%-1ml
D.t.d. N10 in amp
S.Intravenos. Cite 1 ml de 2 ori pe zi ,timp de 5 zile
#
Rp. : Sol.Droperidol 0,25%-2ml
D.t.d. N10 in amp
S.Intramuscular .Cite 1 ml postoperator.
#
Rp. : Comprimate Haloperidol 0,001
D.t.d. N10
S.Intern
#
Rp. : Sol. Haloperidol 0,5%-1 ml
D.t.d. N10 in amp
S.Intravenos.Doza unica , la necesitate poate fi repetata dupa 30-40 min.
#
Rp.: Sulpirid 0.2
D.t.d. N. 100 in tabl.
S. Intern. Câte un comprimat, de 3 ori pe zi, timp de 2 săptămâini.
#
Rp.: Sol. Sulpirid 0.5%-100 ml
D.t.d. N. 10
S. Perfuzabil. Perfuzii lente, timp de 10 zile.
#
Rp.: Buspiron 0.005
D.t.d. N. 100 in tabl.
S. Intern. Câte un comprimat de 3 ori pe zi, timp de 6 săptămâini.
#
Rp.: Litiu carbonat 0,03
D.t.d.N.60 in tabl.
S. Intern. Prima zi 2 comprimate pe zi, a doua zi 3 comprimate pe zi, timp de 2 luni, ulterior consultul mediciului în vedere continuării
tratamentului.
#
Rp.: Amitriptilina 0.01
D.t.d. N. 100 in tabl.
S. Intern. Un comprimat seara, timp de 4 luni.
#
Rp.: Sol. Amitriptilina 4 %-20 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Intravenos. Câte o injecție pe zi, Peste 2 săptămâni se va trece la administrarea sub formă de comprimate.
#
Rp.: Imipramina 0.025
D.t.d. N. 100 in tabl.
S. Intern.Câte un comprimat pe zi, 6 luni.
#
Rp.: Sol. Imipramina 1,25 %-2 ml
D.t.d. N. 14 in amp.
S. Intramuscular. Câte o injecție 14 zile, cu trecerea la tratamentul peroral.

#
Rp.: Fluoxetina 0,2
D.t.d. N. 60 in caps.
S.Intern. Câte o capsulă pe zi, timp de 6 luni, doza poate fi ajustată peste3 săptămâini în dependență de simptomatica clinică.
#
Rp.: Moclobemidă 0,75
D.t.d. N 60 in tabl.
S.Intern. Câte un comprimat pe zi, durata va fi determinate până la dispariția sd. anxiolitic.
#
Rp.: Meprobamat 0,4
D.t.d. N 60 in tabl.
S.Intern. Câte două comprimate pe zi, timp de 3 săptămâini, cu sistarea treptată a administrării.
#
Rp.: Etosuximida 0,25
D.t.d. N. 60 in caps.
S.Intern. Câte un comprimat pe zi timp de 3 săptămâini.
#
Rp.: Piracetam 0.2
D.t.d. N. 100 in tabl.
S. Intern. Câte două comprimate de 3 ori pe zi, 4 săptămâini.
#
Rp.: Sol. Piracetam 20 %-5 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Intramuscular. Câte o fiolă pe zi, timp de 10 zile, în ambulator, cu trecere la calea perorală.
#
Rp.: Cafeina 0.2
D.t.d. N. 100 in tabl.
S. Intern. Câte un comprimat de două ori îm zi, timp de 3 zile.
#
Rp.: Fezam 0.4
D.t.d. N. 100 in caps.
S. Intern. Câte o capsulă de 2 ori pe zi, timp de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii tratamentului în funcție de starea clinică.

Rp.: Extract de valeriana 0.02


D.t.d. N. 100 in tabl.
S. Intern. Câte un comprimat de două ori pe zi, timp de o lună.
#
Rp.: Tinctură de extract de valeriană 25 ml.
D. S. Intern. Câte 10 picături diluate în 50 ml de apă, de 3 ori pe zi, timp de o lună.
#
Rp.: Sol. Fenitoina 5%-5ml
D. t. d. N.15
S. Intravenos. Cite o fiola de 2 ori pe zi, administrare foarte lenta.
#
Rp.: Comprimate Fenitoina0.117 N.20
D.S. Intern. Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi, inainte de masa.
#
Rp.: Comprimate valproat de sodiu 0.15 N.60
D.S. Intern. Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi, in timpul meselor.
#
Rp.: Capsule valproat de sodiu 0,3 N.60
D.S. Intern, cite o capsulă de 2 ori pe zi, in timpul meselor.
#
Rp.: Valproat de sodiu 5%-100ml N1
D.S. Intern. Cite 1 ligurita de 3 ori pe zi, in timpul meselor.
#
Rp.: Comprimate Carbamazepina 0.1 N.50
D.S. Intern. Câte 1 comprimat de 3 ori pe zi, dupa mese.
#
Rp.: Comprimate Amantadina 0.1 N.20
D.S. Intern. Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi, dupa mese.
#
Rp.: Capsule Amantadina 0.1 N.20
D.S. Intern. Câte 1 capsula de 2 ori pe zi, dupa mese.
#
Rp.: ComprimateBromocreptina 0.0025 N.40
D.S. Intern. Câte 1 comprimat pe zi, in timpul meselor.
#
Rp.: CapsuleBromocreptina 0.005 N.40
D.S. Intern. Câte 1 capsula pe zi, in timpul meselor.
#
Rp.: Comprimate Levodopa 0.25 N.20
D.S. Intern. Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi, in timpul meselor.
#
Rp.: Capsule Levodopa 0.5 N.50
D.S. Intern. Câte 1 capsula de 2 ori pe zi, in timpul meselor.
#
Rp.: Comprimate Sinemet 0.25 N.30
D.S. Intern. Câte 1 comprimat pe zi, dupa masa.
#
Rp.: Comprimate Trihexifenidil 0.001 N.50
D.S. Intern. Câte 1 comprimat pe zi, dupa masa.