Sunteți pe pagina 1din 21

GHIDUL SUSȚINERII

LUCRĂRILOR DE ABSOLVIRE

Facultatea de Comunicare
și Relații Publice
Ghidul susținerilor lucrărilor de absolvire, licență și
masterat, în variantă online
(sesiunea iunie-iulie 2021)
Acest ghid detaliază procedurile care vor fi urmate de FCRP
în sesiunea februarie 2021, pornind de la Regulamentul SNSPA de
organizare a examenului de finalizare a studiilor (aprobat prin
Hotărârea Senatului SNSPA nr. 29/21.05.2018) și de la Hotărârea
Senatului SNSPA nr. 26/19.03.2021.
În sesiunea iunie-iulie 2021 prezentarea și susținerea
lucrării de absolvire (studii universitare de licență și masterat) se
face online, prin intermediul platformei Webex.

I. Înainte de examen

I. Absolvenții de studii de licență încarcă pe site-ul


comunicare.ro, zona Campus, lucrările de absolvire,
textul academic și actele, conform calendarului
anunțat:
http://comunicare.ro/uploads/absolvire/CalendarLi
centaIulie2021.pdf
II. Absolvenții de studii de masterat (zi și IFR) încarcă pe
site-ul comunicare.ro, zona Campus, lucrările de
absolvire și actele, conform calendarului anunțat:
http://comunicare.ro/uploads/absolvire/CalendarM
asterIulie2021.pdf
III. Se stabilește componența comisiilor de examen (3
membri și un secretar de comisie)
IV. Secretariatul afișează graficul de susținere a lucrărilor
de absolvire. Se programează 4 lucrări pe oră, la
intervale de 15 minute
V. Secretariatul trimite către secretarii decomisie
username și parolă pentru accesarea lucrărilor
electronice pe server
VI. Secretariatul trimite către secretarii de comisie numărul
de telefon și adresa de mail declarate ale fiecărui
absolvent programat în respectiva comisie. Pe adresa
de mail absolventul va primi invitația la întâlnire, cu o zi
înainte de susținere
VII. Secretarul de comisie trimite lucrările programate
pentru susținere către membrii comisiei, sub formă de
arhivă electronică
VIII. Secretarul de comisie creează grupuri de suport tehnic
pe Whatsapp cu absolvenții, conform programărilor
primite de la secretariat. Grupurile devin active imediat
cum studenții au fost introduși de secretarul de comisie
IX. Membrii comisiei au obligația de a consulta lucrările de
absolvire înainte de ziua programată pentru susținere
X. Absolvenții își descarcă aplicația Webex pe un dispozitiv
(telefon cu cameră, tabletă, laptop) – vezi mai jos
tutorialul pentru utilizarea aplicației Webex
XI. Absolvenții se asigură că au aplicația Whatsapp
funcțională pe numărul de telefon declarat în Fișa de
lichidare
XII. Cu o zi înainte de examen secretarul de comisie creează
întâlnirea pe Webex și trimite invitația, pe mail, către
fiecare absolvent programat și către fiecare membru al
comisiei.
II. În ziua examenului

I. Începând cu ora 8, absolvenții pot pune întrebări


punctuale legate de eventuale dificultăți tehnice pe
grupul de Whatsapp aferent comisiei
II. Secretarul de comisie inițiază videoconferința Webex și
permite absolvenților accesul în camera de discuție,
conform orarului afișat
III. Absolvenții respectă programarea întocmai. În cazul în
care apar întârzieri în examinarea unui absolvent,
următorul absolvent este informat, individual, că există
o întârziere de x minute. Secretarul de comisie permite
accesul absolventului în camera de discuție doar după
ce absolventul anterior a părăsit camera de discuție.
IV. La intrarea în camera de discuție, absolventul va arăta
spre cameră cartea de identitate, cu fotografie, pentru
certificarea identității
V. Candidatul aflat în camera de discuție are obligația de a
păstra camera și microfonul deschise pe toată durata
examinării
VI. Membrii comisiei au obligația de a păstra camera video
deschisă pe toată durata examinării
VII. Membrii comisiei au obligația de a rămâne în camera de
discuție pe toată durata examinării
VIII. Absolventul unui program de masterat în limba
engleză susține prezentarea în limba engleză
IX. Absolventul poate folosi o prezentare PowerPoint în
timpul susținerii, prin funcția share content
X. După prezentare, absolventul poate primi întrebări,
sugestii sau comentarii din partea comisiei
XI. Susținerea în varianta on-line este înregistrată
integral, pentru fiecare absolvent în parte, și
arhivată la nivelul facultății
XII. După încheierea examinării, absolventul iese din
camera de discuție iar membrii comisiei stabilesc
notele individuale
XIII. Secretarul de comisie centralizează notele în catalog
XIV. La finalul zilei, secretarul de comisie transmite
catalogul către secretariat
III. După examen

I. Comisia de examinare de la nivelul FCRP


validează notele transmise de către fiecare
comisie
II. Secretariatul afișează notele obținute de
candidați pe pagina web a FCRP
III. Nu se admit contestații pentru probele orale
IV. Candidații sunt informați, pe canalele oficiale
ale FCRP, despre ziua și ora la care se pot
prezenta la sediul din str. Expoziției nr. 30A
pentru ridicarea adeverinței de absolvire în
original
V. Absolvenții respectă programarea stabilită de
secretariat pentru ridicarea adeverințelor
Tutorial pentru utilizarea aplicației
Cisco Webex Meetings
Participarea la o conferință Webex presupune un
dispozitiv (laptop, desktop, smartphone) dotat cu cameră video,
microfon și sunet funcționale, precum și o conexiune stabilă la
internet. Scenariul ideal este cel în care videoconferința are loc
printr-un laptop conectat la internet prin cablu, nu wireless.
Pentru evitarea microfoniei, este indicat ca în timpul conferinței
să fie folosite căști.
Scenariul 1 (recomandat): prin folosirea aplicației Webex pentru
desktop/laptop (sisteme de operare Windows sau Apple). Doar
acest scenariu va fi descris în detaliu mai jos.
Pasul 1. Descărcați și instalați aplicația de la adresa
https://www.webex.com/content/webex/c/en_US/index/downlo
ads.html/

Observație: instalarea și folosirea aplicației Webex nu presupune a avea


un cont pe platforma Cisco Webex. Instalarea aplicației se face ca
instalarea oricărui alt program sub Windows, nefiind descrisă în acest
tutorial.
Pasul 2. Logarea într-o conferință
Pentru a vă loga în conferință vă trebuie sau invitația
primită pe mail, sau numărul (meeting number / acces code) și
parola (password) întâlnirii. Invitația primită pe mail cuprinde și
aceste date. În continuare, tutorialul pleacă de la scenariul în
care invitația este primită pe mail. În acest caz, la ora
programată, apărați pe butonul verde Join Meeting afișat înmail.
Pasul 3. În urma apăsării butonului Join meeting se va deschide
browserul dvs. web. În funcție de setările dvs. va apărea o fereastră
pop-up care vă solicită să lansați aplicația Webex (scenariul A, cu
roșu, în imaginea de mai jos) sau, dacă aveți pop-up blockers, puteți
lansa din fereastra astfel deschisă aplicația (scenariul B, cu roșu, în
imaginea de mai jos).

Observație: O videoconferință webex poate fi accesată și fără aplicație,


prin browser (vezi comanda Join from your browser – Scenariul 2, descris
mai jos); de asemenea, dacă nu aveți instalată aplicația, o puteți coborî și
instala în această etapă, pornind de la invitația din mail. Recomandăm
totuși ca aplicația să fie instalată din timp, pentru a evita riscuri și amânări
inutile în momentul susținerii.
Pasul 4. Logarea în aplicație
Pentru a vă loga, aplicația vă solicită nume și adresă de email.
Atenție: aplicația preia automat userul din windows (în cazul acesta, AIC).
Ștergeți setarea default și scrieți-vă numele complet (NumeDeFamilie
Prenume) – de exemplu Popescu Mihai. Dedesubt, scrieți adresa de mail
la care ați primit invitația. În momentul acesta se va activa butonul Next și
puteți trece în următoarea etapă.

Observație: dacă ați folosit deja aplicația, mai ales dacă aveți cont pe
platforma CiscoWebex, e posibil ca această etapă să fie sărită. E
important, în acest caz, să verificați că numele dvs. este scris corect și că
nu este preluat, default, utilizatorul definit în sistemul de operare (i.e.
windows). Altfel, în conferință veți fi identificat cu acest nume de
utilizator, nu cu numele dvs. real (în cazul de mai sus, utilizatorul ar apărea
în conferință cu numele AIC, lucru inadmisibil în prezentarea lucrării de
licență). Pentru a putea modifica numele, delogați-vă din aplicație și
logați-vă din nou.
Pasul 5. Intrarea în videoconferință
Odată datele de identificare confirmate, puteți trece în
ecranul de intrare în conferință. Înainte de a intra, veți fi în modul
Preview – astfel puteți verifica dacă aveți semnal video și dacă
totul funcționează. Pentru a intra în conferință apăsați butonul
verde Join meeting. Celelalte două iconițe de lângă acest buton
controlează sunetul și semnalul video. Dacă sunt cu roșu,
înseamnă că sunt dezactivate: veți intra în conferință fără semnal
audio, respectiv fără semnal video. De asemenea, sunt
importante configurările din partea de jos a ecranului: asigurați-
vă că, în mijloc, este setată opțiunea use computer for audio –
adică sunetul va fi preluat prin microfonul computerului dvs.
Pasul 6. Participarea la videoconferință
Iconițele din partea de jos a ecranului, de la stânga la
dreapta, desemnează: semnalul audio și semnalul video (ambele
recognoscibile din ecranul precedent), iconița cu săgeată în sus
desemnează funcția share content și permite partajarea de
ecran, astfel încât puteți face o prezentare PowerPoint în timpul
conferinței, care va fi văzută de toți ceilalți participanți – vezi
detalii în pasul următor), iconița albastră din mijloc permite
închiderea/ deschiderea panoului din dreapta, cu participanți, a
cincea iconiță face activ canalul de chat integrat în platformă, iar
a șasea iconiță (...) permite accesul la setările conferinței și
posibilitatea de a lua notițe în conferință. Ultima iconiță, X-ul
roșu, înseamnă închiderea canalului de conferință pentru
dumneavoastră – deci ieșirea din conferință.
Pasul 7. Partajarea unei prezentări PowerPoint în timpul
conferinței
Pentru a face vizibilă și celorlalți participanți din
conferință o prezentare PowerPoint, folosim funcția share
content, accesabilă prin a treia iconiță din stânga (săgeată în sus).
Observații: 1. funcția share content nu face decât să arate
celorlalți participanți în conferință ecranul dumneavoastră, nu
transferă efectiv fișiere spre a fi coborâte/downloadate către
ceilalți participanți. 2. Pentru a evita confuziile, este bine să
deschideți prezentarea PowerPoint înainte de a folosi această
funcție. La apăsarea iconiței share content se deschide
următoarea fereastră:
Pasul 7. Partajarea unei prezentări PowerPoint în timpul
conferinței
Sunt două modalități de a partaja conținutul: fie prin
partajarea ecranului principal (Screen 1), ceea ce înseamnă că
ceilalți participanți la conferință văd orice fereastră este activă pe
ecranul dumneavoastră, fie prin selectarea programului specific
pe care îl vreți partajat, ceea ce înseamnă că ceilalți participanți
în conferință nu vor vedea decât prezentarea PowerPoint și
semnalul dvs. video (care trebuie să rămână activ). Recomandăm
folosirea celei de a doua opțiuni. Ecranul dvs. va arăta ca în
imaginea de mai jos - pe o prezentare PowerPoint oarecare.
Observație: prezentarea PowerPoint poate rula și în modul view
full screen (F5).

În partea de sus a ecranului avem un meniu de tip floating, care


devine activ (coboară) când trecem cu mouse-ul în partea de sus
a ecranului. Din acest meniu se controlează ceea ce putea fi
controlat în ecranul anterior prin iconițele din partea de jos. Tot
aici, dacă dorim, putem face adnotări pe prezentare, adnotări
care vor fi vizibile tuturor celorlalți participanți, dar care nu se
păstrează când trecem de pe un slide pe altul și care nu vor fi
salvate. Pentru a închide această funcție și a reveni în interfața
standard a conferinței, folosiți opțiunea din stânga a meniului:
Stop sharing.
Pasul 8. Ieșirea din conferință
Apăsând butonul X, pentru a ieși din conferință, ni se solicită
următoarea confirmare:

Confirmăm apăsând cu mouse-ul pe butonul Leave meeting.


SCENARIUL 2: pentru situații de urgență, ca soluție de backup,
sau pentru cei care folosesc un computer pe care nu au dreptul
să instaleze programe, aplicația de videoconferință Webex poate
fi folosită și în browser. Ilustrăm mai jos scenariul în care avem
datele de acces în conferință, dar nu am primit mail, și putem
intra în conferință doar prin browser.
Pasul 1.
Accesăm site-ul Webex.com și dăm click pe opțiunea Join, din
dreapta sus:
Pasul 2. Introducerea datelor videoconferinței

Plecând de la premisa că utilizatorul are datele minime


de logare (adică numărul conferinței și parola), în următorul
ecran utilizatorului i se cere introducerea numărului conferinței
(engleză: meeting number, sau access code). Introduceți acest
număr în câmpul de mai jos și apăsați enter.

Dacă numărul conferinței este corect, în următoarea etapă vom


introduce parola și vom apăsa OK:
Pasul 3. Intrarea în conferință

După introducerea parolei vom ajunge într-o fereastră a


browserului cu toate datele conferinței și butonul Join meeting.
Săgeata în jos din partea dreaptă a butonului ne face vizibile
opțiunile de acces în conferință prin aplicația webex (și dacă dăm
click pe ea, revenim la scenariul 1 descris mai sus), sau acces prin
browser – scenariu pe care îl ilustrăm în continuare. Abia după
selectarea modului de acces în conferință, dăm click pe Join
meeting.
Pasul 4.
Ni se cere să introducem un nume și o adresă de email.
Foarte important: numele pe care îl scriem în acest câmp este
numele cu care vom fi identificați ca participanți în conferință.
Deci, scrieți-vă numele complet, ca în catalog.

Apoi ni se cere, din nou, parola conferinței – o introducem și


apăsăm Next.
Pasul 5.
Ajungem în fereastra de preview a conferinței. Verificăm
setările de sunet din partea de jos a ecranului, să fie selectată
opțiunea using computer for audio. Pentru descrierea celorlalte
funcții, vedeți pasul 5 din Scenariul 1. Pentru a intra în
conferință, apăsăm Join meeting.
Pasul 6. Participarea în conferință
Odată ce intrăm în conferință, interfața arată identic ca în
scenariul în care am lucrat cu aplicația Webex, și putem folosi
aceleași funcții pentru a partaja prezentări ppt. Dacă nu vedeți
panoul din dreapta, cu participanții, apăsați iconița albastră de
jos, a patra, care va activa panoul cu participanții, în dreapta.
Pentru folosirea meniurilor, vedeți pașii de la 6 la final din
Scenariul 1.

Notă finală: aplicația Webex este disponibilă și pentru


tablete/telefoane de tip smartphone. Odată aplicația
instalată, procedura de logare este similară cu
Scenariul 1.