Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1.

OBIECTUL ŞI METODA DE STUDIU


A UNITĂȚII DE CURS
„ORGANIZAREA ȘI ACTIVITATEA BĂNCII”

Materiale complementare:
- scheme
- publicații relevante
- reliefări contextuale
Glosar.
Întrebări deschise.
Teste-grilă.
Exerciții.
Tematica referatelor.
Tematica eseurilor.
Specimene de documente.
Scheme de proceduri.
Bibliografie:
- obligatorie
- facultativă.

MATERIALE COMPLEMENTARE:
- SCHEME
- PUBLICAȚII RELEVANTE
- RELIEFĂRI CONTEXTUALE
GLOSAR.
ÎNTREBĂRI DESCHISE.

TESTE-GRILĂ

1.3. COMPETENȚE FORMATE ÎN PROCESUL DE STUDIU

Studierea unității de curs Activitate bancară are ca finalități formarea unui ansamblu de
competențe, derivate din Cadrul Național al Calificărilor, domeniul 364 Finanțe 1, clasate în 8
grupe.

1
Cadrul Național al Calificărilor: Învățământul superior: ciclul I, studii superioare de Licență; ciclu II, studii
superioare de Masterat; Doctorat: Domeniul general de studiu 36. Științe economice: Domeniul de formare
profesională 364 Finanțe / Min. Educației al Rep. Moldova. Ch.: S. n., 2013 (Tipogr. “Bons Offices”), p. 110-13.
ISBN 978-9975-80-636-7. P. 94-125.
1
1) Competențe de cunoaștere:
- a organizării instituționale a băncii.
- a organizării financiare a băncii;
- a conținutului activităților băncii,
- a finanțelor băncii;
- a reglementărilor activității băncii etc.
2) Competențe de gestionare a informațiilor:
- să genereze informații valorice și tehnologice referitor la activitățile băncii în limba
maternă și străină;
- să aplice metode matematice și statistice de preparare și analiză a informațiilor valorice cu
referință la activitățile băncii;
- să comunice informațiile valorice și tehnologice cu referință la activitatea solicitanților și
organelor abilitate etc.
3) Competențe de gestionare a resurselor:
- să calculeze indicatorii valorici și naturali cu referință la activitățile băncii;
- să elaboreze recomandări referitor la optimizarea volumului, structurii, dinamicii
produselor și serviciilor bancare prestate;
- să formuleze propuneri cu referință la nivelul ratei dobânzii, comisioanelor și prețurilor la
produselor și serviciilor bancare prestate etc.
4) Competențe de gestionare a activităților economice-financiare:
- să deservească clienții în procesul de furnizare a produselor și serviciilor bancare;
- să efectueze operațiunile bancare solicitate de clienți;
- să elaboreze recomandări în vederea îmbunătățirii ofertei de produse și servicii bancare;
- să fundamenteze prețurile la produsele și serviciile bancare;
- să țină evidența și să efectueze analiza activității economice-financiare în diverse
compartimente;
- să fundamenteze propuneri de perfecționare a activităților economice-financiare ale
băncii etc.
5) Competențe de proiectare:
- să planifice activitatea la nivel de loc de muncă, echipă, sector;
- să proiecteze indicatorii economici-financiari pentru diferite perioade de activitate;
- să elaboreze propuneri de perfecționare a tehnologiilor bancare;
- să fundamenteze decizii pentru acțiuni de eficientizare a activității economice-financiare;
- să formuleze propuneri pentru politicile băncii în diferite domenii de activitate în
perioade concrete etc.
2
6) Competențe etice:
- să posede integritate morală;
- să respecte reglementările în vigoare;
- să se conformeze codului de conduită a lucrătorului bancar;
- să trateze cu amabilitate clienții băncii etc.
7) Competențe de cercetare:
- să posede metodologia de cercetare științifică a problematicii bancare;
- să poată evidenția problemele existente în activitatea băncii;
- să sugereze propuneri de perfecționare a activităților băncii;
- să posede abilități de redactare a proiectului de remediere, ameliorare și dezvoltare a
activităților băncii etc.
8) Competențe de conducere a oamenilor:
- să mențină relații amabile și productive în echipa de lucru;
- să posede capacități de comunicare cu clienții băncii;
- să poată organiza și dirija activitatea echipelor provizorii și permanente de lucru etc.

EXERCIȚII.
TEMATICA REFERATELOR.
TEMATICA ESEURILOR.
SPECIMENE DE DOCUMENTE.
SCHEME DE PROCEDURI.
BIBLIOGRAFIE:
- OBLIGATORIE
- FACULTATIVĂ.