Sunteți pe pagina 1din 11

Cojocari Mihaela,FB-172

Problema nr.1
O obligatiune cu cupon zero la VN= 6 000 lei si termen de scadenta de
28 zile a fost cumparata la cursul de 88.75 . Care este pretul in lei, pe care l-a
platit investitorul si venitul aceste obligatiuni.

P C∗VN 88,75∗6000
C= ∗100 %=≫ P= = =5325 Lei .
VN 100 100

Problema nr.2

O Obligatiune cu cupon zero la VN= 8 000 lei si termen de scadenta de


182 zile a fost cumparata la cursul de 78.56 si revanduta la cursul de 92.25
peste 160 zile. De determinat rata de profitabilitate curenta pentru primul si al
doilea investitor, in cazul cand el o va detine pana la scadenta.

Problema nr.3
Bonuri de tezaur cu valoarea nominala de 10 000 lei si termen de scadenta
28 zile au o profitabilitate de 29.05% anual. La ce pret in puncte ele au fost
vandute?

Problema nr.4

Sunt prezente urmatoare date din bilantul unei societatil pe actiuni:


Active totale- 489 356lei;
Datorii totale- 225 987lei;
Numarul de actiuni in circulatie – 25 000 cu valoarea nominala de 6 lei,
Care este tendinta pe piata fata de aceste actiuni, daca cursul lor este de 5.75
lei?
Active nete
Vi=
Nr . acțiuni
Active nete= Active totale−Datorii totale=489356−¿ 225 987 = 263 369 lei

263 369
Vi= =10,53 lei
25000

Problema nr.5

Sunt prezente urmatoare date din bilantul unei societatil pe actiuni:


Active totale- 4 156 358lei;
Datorii totale- 3 887 587lei;
Numarul de actiuni in circulatie – 1 025 000 , cu un divident platit de 5.6
lei/aciunea
Care este tendinta pe piata fata de aceste actiuni, daca dobanda curenta este
de 15%?
Active nete= Active totale−Datorii totale=4 156 358−3 887 587=268 771lei

Active nete 268 771


Vi= = =0,26 lei
Nr . acțiuni 1025 000

DPA 5,6
VF = = =37,33 lei
ratadobanzii 0,15

Problema nr.6

Profitul net a SA “Aspect ” la finele anului 2017 a constituit 2 256 981lei.


Intreprinderea are emise 1 520 000 actiuni simple. La adunarea generala s-a
decis sa se transfere in fondul de rezerva 20% din profitul anual, iar restul
fiind destinat platii dividendelor. Care este PER al acestei actiuni, daca cursul
ei de vanzare pe piata este 29.56 lei

Curs
PER=
PPA

Profit destinat dividendelor =2 256 981−( 2 256 981∗20 % )=1805584,8 lei


Pn 1805584,8
PPA= = =1,19
N 1 520 000

29,56
PER= =24,84
1,19
Problema nr.7

Profitul net a SA “Inocent” la finele anului 2017 a constituit 256 340 lei.
Intreprinderea are emise 98 000 actiuni. La adunarea generala s-a decis sa se
transfere in fondul de rezerva 15 % din profitul anual, iar restul fiind destinat
platii dividendelor. Care este valoare de randament a actiunii, daca pe piata se
pot plasa bani sub 20% anual?

Profit net pe acțiune 2,22


Vr= = =11,1
Rata medie a dobânzii 20

Pn 217889
PPA= = =2,22
N 98000

Pn=256 340−( 256 340∗15 % )=217 889 lei

Problema nr.8

Profitul net a SA “Floare” la finele anului 2017 a constituit 567 860 lei.
Intreprinderea are emise 120 000 actiuni simple. La adunarea generala s-a
decis sa se transfere in fondul de rezerva 20% din profitul anual, iar restul
fiind destinat platii dividendelor. Care este randamenul actiunii, daca cursul de
vanzare a ei pe piata este 22.5 lei?

D+C 1−C 0
R= ∗100 %
C0

Dt
DPA= => 454288/120000 = 3,79
N

Dt=567860-(565860*20%) = 454288

3,79
R= ∗100 %=16,84 %
22,5

Problema nr 9

O obligatiune cu valoare nominala de 1000 lei si cu un termen de


scadenta de 5 ani este remunerata cu un cupon calculat la o rata de dobanda
de 10% anual .Rambursarea se face prin rate anuale egale.Desenati tabelul de
rambursare.
Anul Împrumuturi Dobânda Împrumuturi Anuități
nerambursate rambursate
1 -1000 100 200 300
2 800 80 200 280
3 600 60 200 260
4 400 40 200 240
5 200 20 200 220

Problema nr 10

In informatia bursiera cu referire la obligatiuni sint date urmatoarele date:

Tipul obligatiunii Rdm Ultimul curs

Obligatiunea companiei “ABC”,9 ½ , 05 ? 96 ¼

Calculati indicatorul care lipseste, daca valoarea nominala este de 1000 lei.

Problema nr 11

O obligatiune aduce un cupon anual de 100 lei la o valoare nominala de


1000 lei. Termenul de scadenta a aceste obligatiuni este de 3 ani,iar rata
dobanzii curente pe piata este de 20 % anual.Care este pretul actualizat al
aceste obligatiuni.Comparati cu valoarea nominala si faceti concluzii.

Problema nr 12
O obligatiune a fost emisa la valoarea nominala de 1000 lei cu un cupon
calculat la dobanda nominala de 10% anial.Rambursarea se face prin anuitati
egale.Calculati anuitatea si desenati tabelul rambursarii daca termenul de
scadenta al acestei obligatiuni este de 3 ani.
Anul Împrumuturi Dobânda Împrumuturi Anuități
nerambursate rambursate
1 1000 100 302,11 402,11
2 697,89 69,789 332,321 402,11
3 365,596 36,5569 365,5531 202,11

VN ∗rd
A=
1−¿ ¿

Problema nr 13

O societate pe actiuni are urmatoarele inregistrari in bilant:

Active: Capital propriu - 1000000


Active proprii – 900 000 lei Datorii fata de banca – 220 000 lei
Datorii debitoare – 420 000 lei Datorii fata de terti – 100 000 lei
Total active: 1 320 000 lei Total pasive : 1 320 000 lei

Care este valoarea intrinsecă a actiunilor acestei societati.Ce puteti spune


despre ea daca stiti ca ea se coteaza la bursa in valoare de 1,30 lei/actiunea?

CS+ R CP 1000000
VI = = =≫ =1,11 lei
N N 900000

active nete
VI =
N

Active nete=1320 000 - 320 000 = 100 000

Vi = 1,11< cursul = 1,30 per acțiune.

Problema nr 14

Sunt urmatoarele ordine primite de broker:


Cumparare: Vanzare:
80 actiuni la pretul cel mai bun 110 actiuni la pretul cel mai bun
20 actiuni - 1040 30 actiuni - 990
35 actiuni - 1030 45 actiuni - 995
60 actiuni - 1025 60 actiuni - 1005
105 actiuni - 1015 65 actiuni - 1015
150 actiuni - 1005 100 actiuni - 1025
110 actiuni - 995 135 actiuni - 1030
60 actiuni- 990 80 actiuni- 1040
Determinati cursul.
Cerere Ofertă Minimul dintre cerere și ofertă
cumulat partial Nivel de curs Parțial Cumulat
80 80 P.C.M.B - 625 80
100 20 1040 80 625 100
135 35 1030 135 545 135
195 60 1025 100 410 195
300 105 1015 65 310 300
450 150 1005 60 245 245
560 110 995 45 185 185
620 60 990 30 140 140
620 - P.C.M.B 110 110 110

Problema nr 15

O actiune se coteaza la bursa la 1,50 lei.Dividentul adus de ea este de


0,5 lei.Care este eficienta investitiei in aceasta actiune?Ce puteti spune despre
ea,daca rata dobanzii pe piata in momentul actual este de 36 % anual?
DPA 0,5
rdiv= ∗100 %= ∗100 %=33,33 %
CURS 1,5

rdiv< rd
Investitia in actiune nu este eficientă.

Problema nr 16

La BVM au fost receptionate urmatoarele ordine:


Cumparare Vanzare
100 actiuni - 17 lei 200 aciuni - 19 lei
200 actiuni -19 lei 250 actiuni - 20 lei
250 actiuni - 21 lei 50 aciuni - 20,50 lei
250 actiuni - 24 lei 100 actiuni - 21 lei
200 actiuni - 24 lei
200 actiuni - 25,5 lei

Determinati cursul.Motivati de ce?

Cerere Nivel de Ofertă


cumulat partial curs Parțial Cumulat Minimul dintre cerere și ofertă
800 100 17 - - -
700 200 19 200 200 200
500 - 20 250 450 450
500 - 20,5 50 500 500
500 250 21 100 600 500
250 250 24 200 800 250
- - 25,5 200 1000 -

Problema nr 17

La BVM au fost receptionate urmatoarele ordine:


Cumparare Vanzare
280 actiuni - 21 lei 100 aciuni - 21.50 lei
120 actiuni - 21.50 lei 120actiuni - 22.50 lei
200 actiuni - 22.50 lei 80 aciuni - 22.75 lei
50 actiuni - 23 lei 200 actiuni - 23.75 lei
150 actiuni - 23.50lei 200 actiuni - 24 lei
150 actiuni - 23.75lei
50 actiuni - 24 lei
Determinati cursul.Motivati de ce?
Cerere Nivel de Ofertă
cumulat partial curs Parțial Cumulat Minimul dintre cerere și ofertă
1000 280 21 - - -
720 120 21,5 100 100 100
600 200 22,5 120 220 220
400 - 22,75 80 300 300
400 50 23 - 300 300
350 150 23,5 - 300 300
200 150 23.75 200 500 200
50 50 24 200 700 50

Problema nr 18

La BVM au fost receptionate urmatoarele ordine:


Cumparare Vanzare
250 actiuni - 7 lei 200 aciuni - 12 lei
200 actiuni - 8 lei 260actiuni - 13 lei
200 actiuni - 9 lei 200 aciuni - 14 lei
150 actiuni - 10 lei 100 actiuni - 15 lei
50 actiuni - 11 lei 300 actiuni - 16 lei
220 actiuni - 17 lei
Determinati cursul.Motivati de ce?
Cerere Nivel de Ofertă
cumulat partial curs Parțial Cumulat Minimul dintre cerere și ofertă
- - 17 320 1280 -
- - 16 300 1060 -
- - 15 100 760 -
- - 14 200 660 -
- - 13 260 460 -
- - 12 200 200 -
50 50 11 - - -
200 150 10 - - -
400 200 9 - - -
600 200 8 - - -
850 250 7 - - -

Problema nr 19

O informatie bursiera contine urmatoarele date:

Tipul Dividentul Randamentul PER Ultimul curs


actiunii 5.50 lei ? ? 350 lei
BYMB
Profitul net pentru o actiune este de 7.5 lei.
DPA 5,50
rdiv= ∗100 %= ∗100 %=1,57 %
CURS 350

Pn 7,5
PPA= = =7,5 lei
N 1

Curs 3,50
PER= = =46,67
PPA 7,5

Problema nr 20

O obligatiune cu un cupon de 200 lei simestrial si VN= 10 000 lei are un termen de
scadenta de 2 ani. Care este pretul ei actual, daca RD= 25% anual
Problema nr 21

O obligatiune cu un cupon de 500 lei trimestrial si VN= 10 000 lei are un


termen de scadenta de 2 ani. Care este pretul ei actual, daca RD= 25% anual

Problema nr 22

Obligatiune cu cupon zero la VN= 15 000 lei si termen de scadenta de 14


zile a fost cumparata la cursul de 88.75 si revanduta la cursul de 91.25 peste
10 zile. De determinat rata de profitabilitate curenta pentru primul si al doilea
investitor, in cazul cand ev o va detine pana la scadenta.

Problema nr 23

Profitul net a SA “Inspiratie ” la finele anului 2017 a constituit 557860 lei.


Intreprinderea are emise 100 000 actiuni simple. La adunarea generala s-a
decis sa se transfere in fondul de rezerva 20% din profitul anual, iar restul
fiind destinat platii dividendelor. Care este randamenul actiunii, daca cursul de
vanzare a ei pe piata este 22.
D
R=
CURS

Dt=557 860 – (557 860 *20%)= 446 288 lei


DPA= Dt / N = 446 288/ 100000 =
4,46
R = 4,46/ 22,5 *100% =19,82%

Problema nr 24
Sunt inaintate catre executare urmatoarele ordine a actiunii “BC-99”:
Broker A –vanzare
 20 titluri - la cel mai bun pret;
 40 titluri – 5.65 lei;
 30 titluri –5.80 lei;
 cumparare:
 120 titluri – 4.95 lei
 110 titluri – 5.05 lei
 20 titluri – 5.50 lei;
Broker B – vanzare:
 10 titluri – 5.05 lei
 210 titluri – 4.95 lei
 30 titluri – 5.65 lei
 40 titluri - la cel mai bun pret
 cumparare
 10 titluri –4.95 lei
 110 titluri –5.05 lei
 10 titluri 5.80 lei
 20 titluri – la cel mai bun pret
Broker C – vanzare
 110 titluri – 5.80 lei
 20 titluri-5.60 lei
 cumparare
 10 titluri – 4.95 lei
 20 titluri – 5.65 lei
De determinat cursul si ordinele ce vor fi executate.
Cerere Nivel de Ofertă Minimul dintre cerere și ofertă
cumulat partial curs Parțial Cumulat
20 20 C.M.B.P - 510 20
30 10 5,8 140 510 30
50 20 5,65 70 370 50
50 - 5,6 20 300 50
70 20 5,5 - 280 70
290 220 5,05 10 280 280
430 140 4,95 210 270 270
430 - C.M.B.P 60 60 -

1) ordinele executate la vânzare=290


2) ordinele executate la cumpărare= 280
3)Cantitatea ordinelor maximă executată = 280
Problema nr 25

O obligatiune cu cupon zero la VN= 15 000 lei si termen de scadenta de 14


zile a fost cumparata la cursul de 88.75 si revanduta la cursul de 91.25 peste
10 zile. De determinat rata de profitabilitate curenta pentru primul si al doilea
investitor, in cazul cand el o va detine pana la scadenta.

Problema nr 26

Profitul net a SA “Soare” la finele anului 2018 a constituit 1 567 860 lei.
Intreprinderea are emise 160 000 actiuni simple. La adunarea generala s-a
decis sa se transfere in fondul de achitare a dividendelor 75% din profitul
anual. Care este randamenul actiunii, daca cursul de vanzare a ei pe piata este
42.5 lei?

D 7,35
R= ∗100 %= ∗100 %=17,29 %
CURS 42,5
Dt=1 567 860 * 75% = 1175895
DPA= Dt/N=1175895/160 000=7,35 lei