Sunteți pe pagina 1din 1

V3

1. Factorii de influenta aspura devierii rentabilitati activelor


 modificarea structurii și sortimentului produselor vindute,
 modificarea costului vînzărilor,
 modificarea prețului unitary la produsele vîndute
 modificarea structurii și sortimentului produselor și mărfurilor vândute – are o influență
directă asupra devierii rentabilității veniturilor din vânzări. O dată cu majorarea ponderii
produselor și mărfurilor mai rentabile în suma totală a volumului de vânzări, crește și nivelul
rentabilității, și invers.
 modificarea costului pe unitatea de produs și marfă vândută – are o influență inversă
(indirectă), este unicul factor de influență care reflectă aportul colectivului de muncă la
majorarea rentabilității veniturilor din vânzări calculată în baza profitului brut (pierderii
brute). Ca urmare, sporirea costului pe unitatea de produs vândut cauzează reducerea
rentabilității veniturilor din vânzări, și invers.
 modificarea prețului de vânzare pe unitate de produs și marfă – acest factor are o
influență directă asupra indicatorului rezultativ: creșterea prețului condiționează sporirea
rentabilității, și invers. Acest factor nu depinde de entitate, ci de piața de desfacere.

 mărimea negativă a activelor imobilizate nete, are loc încălcarea principiului de finanțare, in
acest caz creditele și împrumuturile pe termen lung destinate procurării (creării) sau reînnoirii
activelor imobilizate au fost folosite pentru finanțarea activității curente (procurarea
materialelor, remunerarea muncii, plata impozitelor etc).
 mărimea negativă a activelor circulante nete, confirmă încălcările disciplinei financiare de alt
gen: creditele, împrumuturile, precum și alte surse atrase curente (datorii față de furnizori,
salariați, buget) au fost plasate în activele imobilizate

3.Nr de rotatii ale activelor=VV/Valoarea medie a activelor=

=410/(100+80)=2.28