Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu individual

La disciplina Management Financiar/MFA

Tema 1. Bazele conceptuale ale managementului financiar


1. Analiza comparativă a conceptului de management financiar. Studierea
bibliografiei.
2. Tema 2. Sistemul informațional și procesul decizional în cadrul entității
Evaluarea sistemului informațional și decizional

3. Tema 3. Valoarea în timp a banilor


Aplicații ale valorii în timp a banilor în managementul financiar.

4. Tema 4. Evaluarea riscului


Analiza riscului proiectelor investiționale. Elaborarea matricei și registrului cu privire la
riscuri financiare.

5. Tema 5. Managementul activelor circulante


Elaborarea scenariilor cu privire la necesarul de active circulante (NAC).

6. Tema 6. Gestiunea datoriilor pe termen scurt


Studiu de caz: Analiza politicii de credt-furnizor a entității.

7. Tema 7. Costul si structura capitalului


Analiza aplicabilității teoriilor privind structura optimă a capitalului în SA.

8. Tema 8. Politici de dividend


Studiu privind cadrul legal aferent modalităților de calcul și plată a dividendelor în
practica națională și internațională.

9. Tema 9. Decizii financiare pe termen lung


Analiza principiilor de finanțare prin leasing. Cadrul legal privind leasingul în Republica
Moldova.
Analiza finanțării prin obligațiuni.
10. Tema 10. Managementul situațiilor de criză. Insolvabilitatea entității.
Studierea prevederilor legale privind procedura de insolvabilitate, impactul asupra valorii
acționarilor. Analiza stării de insolvabilitate a entității prin aplicarea modelelor de
scoring.

Structura

Introducere: Scop obiectivele studiului

I. Analiza conceptelor dezvoltate in cadrul temei si descrierea problemei


II. Practici nationale si sau internationale…(descriere si sau studiu de caz etc.)
III. Concluzii/recomandări
IV. Bibliografie/Referinte

 Max 10 pagini word


 Prezentarea PPP max 10 diapozitive (10-12 min)