Sunteți pe pagina 1din 1

,

Clasa ......, Nume elev:

FIŞĂ DE LUCRU -VERBUL

1.Scrie câte un sinonim al verbului predicativ A FI în următoarele enunţuri:


Copilul este în curtea şcolii.............................
A fost odată un împărat..............................
În vacanţă am fost la bunici. .............................
Cât este un kilogram de mere?...........................
Accidentul a fost la Predeal.............................

2. Construieşte propoziţii în care cuvîntul VOI să fie :


-verb predicativ:.........................
-verb auxiliar:.......................
-pronume personal:......................

3.Ilustrează în enunţuri valorile verbului A FI :


-verb predicativ:.........................
-verb auxiliar: .........................
-verb copulativ:.....................

4. Formează câte două enunţuri în care verbele A AVEA şi A VREA să fie predicative şi auxiliare:
-a avea:........................................................................ a vrea: ...............................................................................

........................................................................ ..............................................................................

5. Citeşte textele:
a) „Am şi eu numai o fată
Şi n-o dau să fie dată
Cui o dau voiesc să-mi fie.
Om o dată”

b) Gheonoaia îl rugă pe Făt-Frumos să-şi aleagă de soţie pe una din cele trei fete ce avea, frumoase ca nişte
zâne; ele nu voi”.

CERINŢE:
-Subliniază predicatele din textele de mai sus.
-Extrage formele verbelor A AVEA, A VREA(A VOI) şi A FI şi precizează valorile gramaticale ale acestora.
-Transcrie, din textele suport, două figuri de stil învăţate şi precizează numele lor.