Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ NEHOIU

- A.D.C.N. -
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Nehoiu, cod 125100, judeţul Buzău
Telefon: 0238/555.067; Fax: 0238/555.067; E – mail: adcnehoiu@gmail.com

Raport

Confectionare de martisoare
“Incepeti primavara cu noi”
27 februarie 2010,

Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu - ADCN a organizat,


Sâmbăta, 27 februarie, între orele 12:00- 16:00, în cadrul proiectului „Cu oameni
pentru oameni”, cu finanţare de la Balkan Trust for Democracy, o întâlnire cu cei
20 de voluntari ai Grupului Şcolar Tehnic Nehoiu cu scopul formării unor
abilităţi de comunicare şi antreprenoriale prin desfăşurarea unor activităţi
educative, cu un pronunţat caracter practic. Dorinţa Asociaţiei pentru Dezvoltare
Comunitară Nehoiu a fost ca voluntarii să valorifice lucrările realizate de ei şi de
membrii asociaţiei, astfel fondurile obţinute să fie utilizate pentru ajutorarea
câtorva copii cu o situaţie materială precară.

Scopul intalnirii:

ADCN şi-a propus ca întâlnirea să reunească activităţi care pe de o parte


să dezvolte aptitudinile practice, artistice şi simţul estetic al elevilor, aceştia să
îşi asume rolul de producător al unor produse de calitate, destinate vânzării, să
comunice - din perspectiva ofertantului de produse - cu eventualii cumpărători şi
să aprecieze la justa să valoare „banul muncit” şi bunurile cumpărate cu acesta,
iar pe de altă parte să vină în ajutorul unor copii care nu au şansa de a se bucura
aşa cum ar trebui de copilărie.

Participanţi

Cei 20 de voluntari, elevi ai Grupului Şcolar Tehnic Nehoiu, au


demonstrat un real talent în realizarea mărţişoarelor, fiecare reuşind să
confecţioneze în medie câte opt mărţişoare. Din dorinţa, dar şi necesitatea
valorificării produselor realizate, aceştia au arătat un real interes nu doar în
confecţionarea lor, ci şi valorificarea acestora.
Acţiuni:

ADCN a achiziţionat material pentru confecţionarea mărţişoarelor în


valoare de 150 de lei. Au fost cumpărate: hârtie colorată, lipici, capsatoare, folii
din plastic, foi de bloc pentru desen şi alte material colorate pentru a da un aspect
cât mai plăcut şi mai viu.

În urma desfăşurării acestei activităţi se poate observa:


- Dezvoltarea simţului estetic, artistic şi practic prin participarea la
activităţile desfăşurate a celor 20 de voluntari;
- Dezvoltarea capacităţii de comunicare în condiţiile asumării rolului de
ofertant de produse într-o piaţă reală şi deschisă;
- În urma vânzării de mărţişoare voluntarii au intrat în posesia sumei de 300
lei.
- Această sumă va fi direcţionată către achiziţionarea de mici cadouri pentru
câţiva copii nevoiaşi;
Valorificarea mărţişoarelor s-a realizat în zilele de 27, 28 şi 1 martie. Preţul
mărţişoarelor a variat de la 70 de bani la 5 lei, nefiind stabilit de la început un
preţ fix. Fiecare cumpărător era informat cu privire la scopul vânzării
mărţişoarelor, ADCN dorind să sensibilizeze cetăţenii cu scopul continuităţii şi
sprijinirii de către aceştia a acţiunilor şi activităţilor întreprinse de asociaţie.
Acestui raport îi este ataşat un portofoliu care cuprinde fotografii cu
momentele importante ale derulării proiectului, evidenţa cu sumele realizate de
copii şi cu cele donate pentru fondul clasei, fotografii din momentul oferirii
cadourilor copiilor din familiile defavorizate.
Urmărind aceeaşi idee de dezvoltare la voluntari a unor abilităţi de
comunicare şi antreprenoriale, aceştia vor fi implicaţi în activitatea “Celebrarea
zilei femeii”, în data de 8 martie.

S-ar putea să vă placă și