Sunteți pe pagina 1din 2

Mîndreanu Gabriel clasa a X-a seral

BAZELE COTABILITATII

Economia reprezinta totalitatea activitatiilor prin care oamenii isi asigura bunurile pentru a-si satisface
nevoile.

CONTABILITATEA este principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si


controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc
(rareori etaloane cantitative). Contabilitatea inregistreaza numai operatii economice efectuate,
inregistrate numai pe baza de documente justificative (celelalte evidente accepta inregistrari si fara
documente).

In Romania, (conform art.12.1 din legea contabilitatii nr.82/1991 republicata in MO 265/27.12.1991),


obiectul contabilitatii il constituie "reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv
solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti,
titlurile de valoare, drepturile si obligatiile unitatilor, precum si miscarile si modificarile intervenite in
urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea".

Obligativitatea organizarii si conducerii contabilitatii revine tuturor unitatilor patrimoniale. Utilizatorii


interni si externi ai informatiei contabile apreciaza eficienta si eficacitatea productiei de informatii
contabile prin prisma a trei caracteristici:

1. pertinenta informatiilor (utilitatea lor in luarea deciziilor);

2. fidelitatea informatiilor (gradul in care redau realitatea);

3. importanta relativa (productia de informatii contabile la un cost inferior avantajelor ce rezulta din
utilizarea acestora).

In conceptia monista, contabilitatea intreprinderii orientata spre determinarea rezultatului este integrata
prin acelasi modul de conturi privind cheltuielile si veniturile. Sistemul de culegere, prelucrare, stocare si
comunicare a datelor asigura simultan si corelat atat informatia privind rezultatul global al intreprinderii,
cat si rezultatele analitice. In conceptia dualista, contabilitatea este organizata pe doua paliere
intercorelate: contabilitatea financiara sau generala, si contabilitatea de gestiune sau analitica, denumita
si manageriala.

Metoda contabilitatii are urmatoarele principii fundamentale:

- dubla reprezentare a mijloacelor economice, dupa forma concreta, materiala, si dupa sursele de
finantare. Aceasta poate fi redata sub forma ecuatiei: Mijloace economice = surse de finantare; aceasta
egalitate se numeste ecuatia dublei reprezentari.
- dubla inregistrare sau inregistrarea in partida dubla a operatiilor economice. Pornind de la relatia
generala de echilibru a dublei reprezentari, prin dubla inregistrare se creeaza cea de-a doua relatie:
Cresterea mijloacelor economice + micsorarea surselor economice = cresterea surselor economice -
micsorarea mijloacelor economice. Aceasta relatie se numeste ecuatia dublei inregistrari.

Procedeele metodei contabilitatii se impart in:

1. procedee specifice metodei contabilitatii: bilantul contabil, contul, balanta de verificare.

2. procedee generale folosite de toate stiintele: documentarea (studierea fiecarei operatii economice si
consemnarea in documente a datelor informationale privitoare la acestea), evaluarea (operatia de
exprimare, in etalon banesc, a tuturor elementelor incluse in obiectul contabilitatii), calculatia
(procedeul prin care se determina nivelul indicatorilor economico-financiari, obligatiile unitatii, rulajele si
soldurile conturilor, totalurile din balantele de verificare, diferentele de inventar, etc.), inventarierea
(procedeul cu ajutorul caruia se constata existentele reale de mijloace economice si starea acestora pe
teren, date care sunt confruntate cu cele din contabilitate, fiind puse de acord), darea de seama
(procedeul prin care datele din contabilitate sunt centralizate si sistematizate periodic cu scopul de a
servi conducerii unitatii, pentru a lua diferite decizii sau pentru a le prezenta adunarii generale a
actionarilor sau pentru alte organe), etc.