Sunteți pe pagina 1din 3

SPITAL JUDETEAN DE URGENȚA FOCȘANI - VRANCEA

STUDIU DE FEZABILITATE – INSTALATII ELECTRICE


DESCRIERE SOLUTIE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA CU PANOURI FOTOVOLTAICE

I. DATE GENERALE

Amplasare: in parcarea auto exterioara, tip copertina deasupra locurilor de parcare;

Putere instalata: 500kWp

NOTA: sistemul este scalabil, se poate prevedea si alta putere instalata functie de necesarul de energie
produsa din surse regenerabile sau de bugetul de investitie disponibil.

Livrare energie: la joasa tensiune, racordare directa la barele tablourilor generale ale cladirilor C si D;

Contorizare propusa: Contorii de medie tensiune ai obiectivului vor fi bidirectionali; aceasta solutie se
poate modifica functie de cerintele distribuitorului de energie;

Invertori: Invertorii DC/AC si aparatajul de protectie vor fi amplati in dulapuri electrice metalice
amplasate in parcare exterioara (de comun acord cu arhitectul).

Monitorizare: Sistemul va fi prevazut cu elemente hard si soft pentru monitorizare si preluare in BMS.

Statii incarcare masini electrice: Statiile de incarcare masini electrice prevazute in parcarea auto
exterioara vor fi alimentate direct din tablourile de joasa tensiune ale sistemului de panouri fotovoltaice.

II. PROPUNERI DE AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE IN PARCAREA EXTERIOARA

Panourilor vor fi amplasate in mod continuu in doua pante, cu o inclinare recomandata de 10° avand in
vedere maximizarea productiei de energiei la azimutul locatiei respective.

Mai jos sunt prezentate cateva propuneri de amplasare ce vor fi agreate cu arhitectul proiectului, avand
in vedere si maximizarea eficientei sistemului:
III. DATE TEHNICE ESTIMATE

Suprafata necesara aproximativa pentru sistem este de 2900 m 2

Locuri de parcare acoperite de sistem: aproximativ 224 buc

- Parcarea de 86 locuri din spatele corpurilor C si D – 660 panouri fotovoltaice – Pi = 200 kWp
- In parcarea de 716 locuri – 984 panouri fotovoltaice – Pi = 300 kWp
o 2 “segmente” de 52 locuri de parcare
o 1 “segment” de 28 locuri de parcare

Energie estimata produsa: 520 MWh/an;

Amplasarea sistemului pe cei aprox 2900 m 2se poate face si in alta configuratie agreata de architect.

IV. LISTA CANTITATI ORIENTATIVA

Panou fotovoltaic poli-cristalin 305Wp HC 1644


Structură de suport pentru panouri pe acoperis inclinat 1644
Invertor on-grid WLAN 25kW-trifazat 2
Invertor on-grid 25kW-trifazat 18
Monitorizare la distanta 1
Dulapuri concentrare, distributie si protectie (ansablu) 1
Smart Meter 50kA - 3 + transformatoare de curent 2
Estimare-material auxiliar, manopera si punere in functiune 1

NOTA
Elementele de structura metalica a copertinelor (fundatii, stalpi, grinzi, pane etc) nu sunt cotate in
prezenta lista. Aceste elemente trebuie incluse in volumul de rezistenta al proiectului.