Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL ,,ȘTEFAN PROCOPIU” VASLUI

Modulul 6 - Stagiu de pregătire practică în unitățile


de turism

Prezentarea unei
agenții de turism
(Aplicație)

Prof. Vlonga Luminita


Elevi:

_____________________________

_____________________________

Cuprins

1) Prezentare generală

2) Tipul de agenție

3) Segmentul /segmentele de clientelă cărora li se adresează

4) Servicii turistice

5) Modalități de promovare a produselor turistice

6) Bibliografie