Sunteți pe pagina 1din 17

INFORMAȚIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Inspectoratului General al Poliției pentru perioada lunilor ianuarie-iunie

2021, fără deplasări de serviciu pe cazuri operaționale


Nr.
Actul de delegare în deplasare (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele
Informații despre deplasare (scopul, țara/orașul, perioada) delegate) Costul deplasării

Bugetul din contul suportului


Numărul actului de autorității/instituției bugetar/proiecte Finanțare
Țara Oraș Perioada Tematica evenimentului Nume/Prenume Funcția Subdiviziunea
delegare (conform HG pentru reforma și externă
nr.10/2012) dezvoltarea Politiei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 România Iași 12-14.01.2021 I Sesiune de instruire desfășurată în cadrul Țurcan Vitalie Șef IP Ialoveni Ordinul IGP nr.6ef din asigurare medicală* transport, cazare,
proiectului ”Poduri pentru creșterea încrederii 11.01.2021 mese
între poliție și cetățenii raionului Ialoveni și
județului Iași”, finanțat prin intermediul POC
România-Republica Moldova 2014-2020

Bobu Corneliu Șef, Serviciul patrulare asigurare medicală* transport, cazare,


mese
Postică Vasile Șef, Sectorul de poliție nr.1 asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Gherman Olesea Ofițer superior de presă asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Sinegur Dumitru Șef, Sector de poliție nr.3 asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Marin Valeriu Ofițer superior, SSA și AL asigurare medicală* transport, cazare,
licențiate al SSP mese
Rachiu Mariana Ofițer, SIC al SSP asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Gada Vadim Șef, Sectorul de poliție nr.4 asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Plămădeală Ștefan Subofițer, Serviciul patrulare asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Pelivan Nicolai Ofițer, Serviciul supraveghere asigurare medicală* transport, cazare,
tehnică al AR mese
Castraveț Gheorghe Ofițer superior, BCG, Secția asigurare medicală* transport, cazare,
investigații infracțiuni mese
Iovu Igor Șef adjunct, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Rusu Anatolie Ofițer superior, Secția urmărire asigurare medicală* transport, cazare,
penală mese
Popova Cristina Ofițer, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Pînzaru Veaceslav Ofițer, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
2 România Iași 19-21.01.2021 Cea de-a II Sesiune de instruire desfășurată în Bîrcă Gheorghe Ofițer superior, Sectorul de poliție IP Ialoveni Ordinul IGP nr.16ef din asigurare medicală* transport, cazare,
cadrul proiectului ”Poduri pentru creșterea nr.3 19.01.2021 mese
încrederii între poliție și cetățenii raionului
Ialoveni și județului Iași”, finanțat prin
intermediul POC România-Republica Moldova
2014-2020
Plămădeală Elena Subofițer superior, Sectorul de asigurare medicală* transport, cazare,
poliție nr.2 mese
Iavanov Aurel Ofițer, Sectorul de poliție nr.1 asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Vutcărău Alexandru Subofițer superior, Serviciul de asigurare medicală* transport, cazare,
patrulare mese
Colesnic Cristina Subofițer superior de sector, asigurare medicală* transport, cazare,
Sectorul de poliție nr.4 mese
Postolache Oleg Ofițer superior, Secția urmărire asigurare medicală* transport, cazare,
penală mese
Varaniță Andrei Ofițer superior, Secția urmărire asigurare medicală* transport, cazare,
penală mese
Scafari Nicolae Ofițer, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Cocerva Dumitru Ofițer, Secția investigații asigurare medicală* transport, cazare,
infracțiuni mese
Barbaroș Constantin Ofițer superior, Secția investigații asigurare medicală* transport, cazare,
infracțiuni mese
Sanduța Nelea Ofițer superior, Secția securitate asigurare medicală* transport, cazare,
publică mese
Rusu Gheorghe Subofițer superior, Serviciu asigurare medicală* transport, cazare,
supraveghere tehnică mese
Josu Larisa Subofițer superior, Serviciu asigurare medicală* transport, cazare,
statistic mese
Căpățină Dumitru Șef, Secția investigații infracțiuni asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Gușanu Andrei Subofițer superior, Serviciu de asigurare medicală* transport, cazare,
gardă, Secția coordonare mese
operațională
Ardeleanu Dan Subofițer superior, Secția de asigurare medicală* transport, cazare,
poliție nr.1 mese
3 România Iași 26-28.01.2021 Cea de-a III Sesiune de instruire desfășurată în Anghel Vadim Șef, Secția urmărire penală IP Ialoveni Ordinul IGP nr.24ef din asigurare medicală* transport, cazare,
cadrul proiectului ”Poduri pentru creșterea 22.01.2021 mese
încrederii între poliție și cetățenii raionului
Ialoveni și județului Iași”, finanțat prin
intermediul POC România-Republica Moldova
2014-2020

Guțuleac Denis Ofițer, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Banari Aculina Ofițer, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Didenco Mariana Ofițer, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Pavalache Emilia Ofițer superior, Secția coordonare asigurare medicală* transport, cazare,
operațională mese
Brumă Mihai Subofițer superiorde sector asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Lăzărescu Radu Ofițer superior, Sectorul de poliție asigurare medicală* transport, cazare,
nr.2 mese
Nagailîc Ion Ofițer superior, Sectorul de poliție asigurare medicală* transport, cazare,
nr.4 mese
Soltan Valentin Ofițer, SSTA asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Ochișanu Aliona Subofițer superior, Sectorul de asigurare medicală* transport, cazare,
poliție mese
Duplavă Vasilii Subofițer superior, Serviciul de asigurare medicală* transport, cazare,
gardă, Secția coordonare mese
operațională
Plămădeală Dumitru Ofițer superior, Sectorul de poliție asigurare medicală* transport, cazare,
nr.2 mese
Plămădeală Serghei Ofițer operativ, Serviciul de gardă, asigurare medicală* transport, cazare,
Secția coordonare operațională mese

Bortă Andrei Ofițer superior, Secția investigații asigurare medicală* transport, cazare,
infracțiuni mese
Plămădeală Ghenadie Ofițer, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Zîmbreanu Marcel Ofițer, Secția investigații asigurare medicală* transport, cazare,
infracțiuni mese
4 România Iași 02-04.02.2021 Cea de-a IV Sesiune de instruire desfășurată în Trinca Ion Subofițer superior, Serviciul de IP Ialoveni Ordinul IGP nr.36ef din asigurare medicală* transport, cazare,
cadrul proiectului ”Poduri pentru creșterea gardă, Secția coordonare 29.01.2021 mese
încrederii între poliție și cetățenii raionului operațională
Ialoveni și județului Iași”, finanțat prin
intermediul POC România-Republica Moldova
2014-2020

Luca Natalia Ofițer, Serviciul supraveghere asigurare medicală* transport, cazare,


tehnică și accidente rutiere, Secția mese
securitate publică
Sandu Marin Ofițer superior, Sectorul de poliție asigurare medicală* transport, cazare,
nr.4 mese
Ciobanu Diana Subofițer superior, Sectorul de asigurare medicală* transport, cazare,
poliție nr.4 mese
Sava Alexei Subofițer superior, Sectorul de asigurare medicală* transport, cazare,
poliție nr.2 mese
Rață Alexandru Ofițer superior, Serviciul asigurare medicală* transport, cazare,
interacțiune justiție mese
Cebotaru Alexandru Ofițer criminalist, Serviciul asigurare medicală* transport, cazare,
criminalistic mese
Brînzanu Marin Subofițer superior, Sectorul de asigurare medicală* transport, cazare,
poliție nr.1 mese
Cioina Ion Ofițer principal, Sectorul de asigurare medicală* transport, cazare,
poliție nr.1 mese
Crețu Vitalie Ofițer de investigații, Biroul de asigurare medicală* transport, cazare,
căutare, Serviciul poliției mese
criminale, Secția investigații
infracțiuni
Ianoș Vitalie Șef adjunct, șef Serviciul poliție asigurare medicală* transport, cazare,
criminală, Secția investigații mese
infracțiuni
Iurco Daniel Subofițer superior de investigații asigurare medicală* transport, cazare,
debutant, Biroul zonal poliție mese
criminală, Sectorul de poliție nr.1
Putină Mihail Subofițer superior, Servciul de asigurare medicală* transport, cazare,
gardă, Secția coordonare mese
operațională
Opincă Mihail Subofițer superior de sector asigurare medicală* transport, cazare,
debutant, Sectorul de poliție nr.3 mese
Fotenic Victor Ofițer operativ de serviciu, asigurare medicală* transport, cazare,
Serviciul de gardă, Secția mese
coordonare operațională
Tataru Victor Subofițer superior, Serviciul asigurare medicală* transport, cazare,
patrulare, Secția securitate publică mese

5 Lituania Vilnius 13-28.03.2021 Vizita de lucru în Lituania în cadrul delegației Maxian Marin Șef adjunct IGP Ordinul MAI nr.111 din transport, cazare,
MAI 11.03.2021 diurna, asigurare
Kaunas medicală
6 Qatar Doha 14-18.03.2021 Cea de-a 13-a ediție a Expoziției de Securitate și Bostan Vitalie Șef adjunct IGP Ordinul MAI nr.112 din diurna, asigurare medicală - transport, cazare
Siguranță (Milipol Qatar 2021) 11.03.2021 3383,68 lei
7 România București 22-26.03.2021 Vizita de studiu în domeniul Securității Degteariov Artur Șef, Secția nr.3, Direcția INI Ordinul IGP nr.127ef din diurna pentru ziua transport, cazare,
cibernetice, în contextul implementării investigații infracțiuni informatice 19.03.2021 plecării/sosirii, asigurare mese
Acordului de parteneriat privind transferul de medicală - 1367,07 lei
know-how, semnat dintre MAI României și
MAI R.Moldova.

Budan Anatolie Șef, Secția nr.4, Direcția INI diurna pentru ziua transport, cazare,
investigații infracțiuni informatice plecării/sosirii, asigurare mese
medicală - 1393,66 lei
Colun Tatiana Ofițer principal, Direcția IGP diurna pentru ziua transport, cazare,
prevenirea corupției plecării/sosirii, asigurare mese
medicală - 1375,20 lei
Arnaut Mihai Ofițer principal urmărire DGUP diurna pentru ziua transport, cazare,
penală,Secția urmărire penală pe plecării/sosirii, asigurare mese
linia criminalității organizate, medicală - 1393,20 lei
Direcția exercitare urmărire penală
pe cazuri excepționale

Istinov Mihail Ofițer principal, Secția analiza IGP diurna pentru ziua transport, cazare,
tactică, Direcția analiza plecării/sosirii, asigurare mese
informațiilor medicală - 1417,55 lei
Tălămbuță Ion Ofițer superior, Secția afaceri IGP diurna pentru ziua transport, cazare,
europene, Direcția relații plecării/sosirii, asigurare mese
internaționale și afaceri europene medicală - 1393,20 lei
Moloșag Nicolae Expert-criminalist, Secția CTCEJ diurna pentru ziua transport, cazare,
examinări informaționale, Direcția plecării/sosirii, asigurare mese
Centru 1 medicală - 1367,07 lei
Zara Valeriu Expert-criminalist superior, Secția CTCEJ diurna pentru ziua transport, cazare,
examinări informaționale, Direcția plecării/sosirii, asigurare mese
Centru 1 medicală - 1367,07 lei
Rotaru Tatiana Ofițer superior, Secția contestații, IGP diurna pentru ziua transport, cazare,
Direcția juridică plecării/sosirii, asigurare mese
medicală - 1364,03 lei
Chepestru Ana-Maria Ofițer superior, Secția acte IGP diurna pentru ziua transport, cazare,
normative, Direcția juridică plecării/sosirii, asigurare mese
medicală - 1364,03 lei
8 România Iași 29-31.03.2021 Cea de-a VI Sesiune de instruire desfășurată în Leu Vasile Șef adjunct Secție, șef Serviciu IP Ialoveni Ordinul IGP nr.139ef din asigurare medicală* transport, cazare,
cadrul proiectului ”Poduri pentru creșterea interacțiune comunitară, Secția 29.03.2021 mese
încrederii între poliție și cetățenii raionului securitate publică
Ialoveni și județului Iași”, finanțat prin
intermediul POC România-Republica Moldova
2014-2020

Rotaru Sergiu Ofițer superior, Sectorul de poliție asigurare medicală* transport, cazare,
nr.2 Văsieni mese
Traci Artur Subofițer superior debutant, asigurare medicală* transport, cazare,
Secviciul patrulare, Secția mese
securitate publică
Matcovschi Neofit Ofițer superior, Serviciul asigurare medicală* transport, cazare,
supraveghere tehnică și accidente mese
rutiere, Secția securitate publică

Dobroșevschi Valentin Ofițer superior de sector asigurare medicală* transport, cazare,


mese
Chiruța Ana Ofițer urmărire penală, Secția asigurare medicală* transport, cazare,
urmărire penală mese
Golban Ion Ofițer operativ de serviciu, asigurare medicală* transport, cazare,
Serviciul de gardă, Secția mese
coordonare operațională
Brachiș Veronica Ofițer urmărire penală debutant, asigurare medicală* transport, cazare,
Secția urmărire penală mese
Cojocaru Vasile Ofițer superior, Sectorul de poliție asigurare medicală* transport, cazare,
nr.2 Văsieni mese
Moisei Petru Subofițer superior, Serviciu asigurare medicală* transport, cazare,
patrulare, Secția securitate publică mese

Duplava Mihail Subofițer superior, Serviciu de asigurare medicală* transport, cazare,


gardă, Secția coordonare mese
operațională
Manolachi Mihaela Subofițer superior debutant, asigurare medicală* transport, cazare,
Serviciul interacțiune justiției mese
Raileanu Sandu Ofițer superior urmărire penală, asigurare medicală* transport, cazare,
Secția urmărire penală mese
Gașper Victor Ofițer superior, Secția resurse asigurare medicală* transport, cazare,
umane mese
Nofit Lidia Ofițer criminalist, Serviciu asigurare medicală* transport, cazare,
criminalistic mese
9 România București 11-15.04.2021 Vizita de studiu în domeniul Gestionării Captari Marcel Ofițer, Detașamentul nr.1 BPDS ”Fulger” Ordinul MAI nr.151 din diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
riscurilor și a situațiilor de criză legate de intervenție acțiuni speciale 08.04.2021 6532,14 lei diurna
securitate, inclusiv terorism, în contextul
implementării Acordului de parteneriat privind
transferul de know-how, semnat dintre MAI
României și MAI R.Moldova.

Cotorobai Ana Ofițer principal de investigații, INI diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
Secția nr.3, Direcția analitică 3317,81 lei diurna
Lazariuc Sergiu Ofițer superior, Serviciul instruire BPDS ”Fulger” diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
profesională și pregătire de luptă 3250,86 lei diurna

Rusu Ruslan Ofițer superior de investigații, INI diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
Secția nr.1, Direcția investigații 3337,71 lei diurna
criminalitate organizată
Tcaciuc Alexandru Ofițer superior de investigații, INI diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
Secția nr.3, Direcția investigații 3394,52 lei diurna
criminale
Lungu Pavel Ofițer superior de investigații, INI diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
Secția nr.3, Direcția nr.3 3303,45 lei diurna
10 România București 19-24.04.2021 Vizita de studiu în domeniul Gestionării Dementiev Iuri Șef-interimar INSP Ordinul MAI nr.156 din diurna, asigurare medicală* transport, cazare,
riscurilor și a situațiilor de criză în domeniul 16.04.2021 diurna
ordinii publice, în contextul implementării Teacă Alexandru Șef, Direcția coordonare INSP diurna, asigurare medicală* transport, cazare,
Acordului de parteneriat privind transferul de operațională diurna
know-how, semnat dintre MAI României și
MAI R.Moldova. Chiorescu Stanislav Șef, Secția formare profesională INSP diurna, asigurare medicală* transport, cazare,
diurna
Dominte Gheorghe Ofițer principal, Secția formare IGP diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
profesională, Direcția 3969,10 lei diurna
management resurse umane
Bordea Dumitru Ofițer principal, Secția planificare IGP diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
și coordonare operațională, 3969,51 lei diurna
Direcția management operațional

Ermicioi Mihail Șef adjunct, Secția urmărire penală IP Buiucani diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
3412,87 lei diurna
Morari Alexandru Șef, Secția resurse umane Direcția de poliție diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
a mun.Chișinău 3388,82 lei diurna

Lazariuc Sergiu Ofițer superior, Serviciu instruire BPDS ”Fulger” diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
profesională și pregătire de luptă 3981,59 lei diurna

Spoialo Alexandr Șef, Secția securitate publică IP Buiucani diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
3350,5 lei diurna
Muruz Sergiu Șef, Secția securitate publică IP Centru diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
3395,50 lei diurna
Rusu Iana Șef, Secția coordonare IP Botanica diurna, asigurare medicală - transport, cazare,
operațională 3365,09 lei diurna
11 Ucraina Kiev 01-23.05.2021 Curs de instruire în domeniul testării poligraf Cucoară Alexandr Expert-criminalist principal, Secția CTCEJ Ordinul IGP nr.184ef din asigurare medicală, test transport, cazare,
examinări fono-videograme, 30.04.2021 COVID-19 - 876,19 lei diurna
Direcția Centru 1
Doncenco Igor Expert-criminalist superior, Secția CTCEJ asigurare medicală, test transport, cazare,
examinări fono-videograme, COVID-19 - 876,19 lei diurna
Direcția Centru 1
12 România Iași 11-13.05.2021 Sesiune de instruire desfășurată în cadrul Scoarța Veaceslav Șef, Secția securitate publică IP Ialoveni Ordinul IGP nr.191ef din asigurare medicală* transport, cazare,
proiectului ”Poduri pentru creșterea încrederii 07.05.2021 mese
între poliție și cetățenii raionului Ialoveni și
județului Iași”, finanțat prin intermediul POC
România-Republica Moldova 2014-2020

Rotaru Sergiu Șef-interimar, Sectorul de poliție asigurare medicală* transport, cazare,


nr.2 Văsieni mese
Gherman Olesea Ofițer principal, Serviciul asigurare medicală* transport, cazare,
interacțiune comunitară, Serviciul mese
securitate publică
Rudacevschii Ludmila Ofițer superior, Serviciul asistență asigurare medicală* transport, cazare,
juridică mese
Barbăroș Constantin Ofițer superior de investigații, asigurare medicală* transport, cazare,
Biroul zonal poliție criminală, mese
Sectorul de poliție nr.1
Anghel Vadim Șef, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Căpățină Dumitru Șef, Secția invesigații infracțiuni asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Plămădeală Ghenadie Ofițer urmărire penală, Secția asigurare medicală* transport, cazare,
urmărire penală mese
Pogor Adrian Ofițer superior urmărire penală, asigurare medicală* transport, cazare,
Secția urmărire penală mese
Postolache Oleg Șef, Serviciul coordonare asigurare medicală* transport, cazare,
operațională mese
Castraveț Gheorghe Ofițer superior de investigații, asigurare medicală* transport, cazare,
Biroul crime grave, Serviciul mese
poliției criminale, Secția
investigații infracțiuni
Drobot Marcel Ofițer debutant, Secția resurse asigurare medicală* transport, cazare,
umane mese
Ceresco Vladimir Subofițer superior, Serviciul asigurare medicală* transport, cazare,
coordonare operațională mese
Gașper Victor Ofițer superior, Secția resurse asigurare medicală* transport, cazare,
umane mese
Sinigur Dumitru Șef, Sectorul de poliție nr.3 asigurare medicală* transport, cazare,
Costești mese
13 România Iași 19-21.05.2021 A doua Reuniune de lucru pentru crearea și Coșleț Mihai Șef adjunct CTCEJ Ordinul IGP nr.200ef din test Covid-19, asigurare transport, cazare, diurna -
dezvoltarea unui sistem informatic de 14.05.2021 medicală - 784,17 lei 6291,93 lei
management al probelor criminalistice în cadrul
proiectului ”Întărirea cooperării transfrontaliere
prin dezvoltarea unui concept comun de
investigare complexă a locului faptei”, finanțat
prin Programul Operațional Comun România-
Republica Moldova 2014 - 2020

Gorbatiuc Nicolae Șef, Secția cercetări la fața locului test Covid-19, asigurare transport, cazare, diurna -
medicală -784,17 lei 7132,24 lei
Gaina Ion Șef, Secția examinări test Covid-19, asigurare transport, cazare, diurna -
informaționale medicală-784,17 lei 6291,92 lei
Lîsov Anatolii Expert-criminalist principal, Secția test Covid-19, asigurare transport, cazare, diurna -
cercetări la fața locului medicală-784,17 lei 6291,92 lei
Sidorencu Angela Expert-criminalist, Secția cercetări test Covid-19, asigurare transport, cazare, diurna -
la fața locului medicală-784,17 lei 6291,92 lei
14 România Iași 18-20.05.2021 Sesiune de instruire desfășurată în cadrul Dermenji Dumitru Șef adjunct IP Ialoveni Ordinul IGP nr.205ef din asigurare medicală* transport, cazare,
proiectului ”Poduri pentru creșterea încrederii 17.05.2021 mese
între poliție și cetățenii raionului Ialoveni și
județului Iași”, finanțat prin intermediul POC
România-Republica Moldova 2014-2020, Grup
de lucru nr.II

Leu Vasile Șef adjunct Secție, șef serviciu asigurare medicală* transport, cazare,
iteracțiune comunitară, Secția mese
securitate publică
Luca Natalia Ofițer, Serviciul supraveghere asigurare medicală* transport, cazare,
tehnică și accidente rutiere, Secția mese
securitate publică
Pavalache Emilia Ofițer superior, Secția coordonare asigurare medicală* transport, cazare,
operațională mese
Ianoș Vitalie Șef adjunct Secție, șef Serviciu asigurare medicală* transport, cazare,
poliție criminală, Secția mese
investigații infracțiuni
Bortă Andrei Ofițer superior de investigații, asigurare medicală* transport, cazare,
Serviciu analiza crime, Secția mese
investigații infracțiuni
Gada Vadim Șef, Sectorul de poliție nr.4 asigurare medicală* transport, cazare,
Rezeni mese
Cazacu Igor Ofițer superior de investigații, asigurare medicală* transport, cazare,
Biroul zonal poliție criminală, mese
Sectorul de poliție nr.2 Văsieni
Postică Vasile Șef, Sectorul de poliție nr.1 asigurare medicală* transport, cazare,
Ialoveni mese
Golban Ion Ofițer operativ de serviciu, asigurare medicală* transport, cazare,
Serviciul de gardă, Secția mese
coordonare operațională
Raileanu Sandru Ofițer superior urmărire penală, asigurare medicală* transport, cazare,
Secția urmărire penală mese
Guțuleac Denis Ofițer urmărire penală, Secția asigurare medicală* transport, cazare,
urmărire penală mese
Iovu Igor Șef adjunct, Secția urmărire penală asigurare medicală* transport, cazare,
mese
Marin Valeriu Ofițer superior, Serviciul asigurare medicală* transport, cazare,
supraveghere tehnică și accidente mese
rutiere, Secția securitate publică
Ciobanu Dumitru Ofițer superior urmărire penală, asigurare medicală* transport, cazare,
Secția urmărire penală mese
15 România Iași 09-11.06.2021 Atelierul de lucru în cadrul proiectului Cuciurean Irina Ofițer principal, Secția relații IGP Ordinul IGP nr.236ef din asigurare medicală* cazare, diurna - 4621,81
”Consolidarea capacităților Poliției din internaționale și tratate, Direcția 08.06.2021 lei
Republica Moldova și România în domeniul relații internaționale și afaceri
prevenirii criminalității, inclusiv a crimelor europene
transfrontaliere”, finanțat de UE

Erizanu Iurie Șef, Secția asigurare ordine INSP asigurare medicală* cazare, diurna - 3846,87
publică, Direcția patrulare lei
”Centru”, Inspectoratul național de
securitate publică
Dragan Gheorghe Șef adjunct Secție, șef Serviciu IP Bălți asigurare medicală* cazare, diurna - 3846,81
interacțiune comunitară, Secția lei
securitate publică
Leonte Artur Șef, Sectorul de poliție nr.2 IP Cahul asigurare medicală* cazare, diurna*
Răilean Vitalie Ofițer principal, Secția prevenire INSP asigurare medicală* cazare, diurna,
delicvență, Direcția prevenire combustibil, carte verde*

Dombrovschi Gheorghe Ofițer de investigații, Biroul crime IP Orhei asigurare medicală* cazare, diurna - 3846,81
grave, Serviciu poliției criminale, lei
Secția investigații infracțiuni
Total: 73461,39 lei Total: 48462,23 lei

* Notă: salariații desemnați pentru participare în deplasare în interes de serviciu în străinătate nu au ridicat mijloace bănești, ori nu au prezentat documente confirmative privind cheltuielile suportate în cadrul deplasării.
.