Sunteți pe pagina 1din 1

Aud des replica ”Sunt atat de ocupat, nu mai am timp de nimic!

În ultima săptămână ați spus cuiva ORICE versiune din „Sunt atât de ocupat!” sau faci acel
lucru în care acționezi tot important și frenetic și sub pompă și parcă nu mai poți face față cu
altceva? Și simți un fel de contrabandă în secret?

Iată o palmă virtuală în față, Camelia: ești ocupat „fiind ocupat”.

Întrebați-vă acest lucru: „Care sunt cele 3 lucruri cheie care vor face MOST diferența și
impactul asupra fericirii sau progresului meu viitor, care, dacă mă concentrez asupra lor, îmi
vor aduce cele mai multe rezultate?”

Știi ce să faci! X

In the last week have you told someone ANY version of "I'm so busy!" or done that thing
where you act all important and frantic and under the pump and like you can't handle one
more thing?  And you feel kind of secretly smug underneath?

Here's your virtual slap in the face today, Camelia: you're busy "being busy".  Not much else
happening than that, my lovely pumpkin.

Ask yourself this: "What are 3 key things that will make the MOST difference and impact on
my future happiness or progress, that, if I focus on them, will bring me the most results?"

You know what to do! x