Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2

Nr. înregistrare________data____/____/____
Se aprobă,
RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

DOMNULE RECTOR

Subsemnatul(a)............................................................................................student doctorand în cadrul departamentului


de.............................................................................. Facultatea.........................................................Şcoala doctorală
de ......................................................................................... conducător de doctorat...........................................................
vă rog să binevoiţi a aproba deplasarea mea în localitatea ............................................................... ţara ...........................
în scopul ................................................................................ în perioada..........................................................................
In acest interval nu am ore didactice prevăzute in statul de funcții

Cheltuielile legate de această deplasare vor fi acoperite din contractul de cercetare/bugetul Şcolii doctorale
de............................................................................, după cum urmează:

Suma Modalitate de plată Articol Sursa de


Cheltuieli solicitate pentru deplasare Observaţii
estimată Cas. Card O.P. contabil finanţare
Transport intern (ruta/mijloc de transport)
20.06.01
Transport extern (bilet avion)
Ruta: 20.06.02

Transport extern (în ţara de destinaţie, aeroport


hotel si retur) 20.06.02

Cazare internă (nr. nopţi* tarif/noapte)


20.06.01
Cazare externă (nr. nopți*tarif/noapte) EUR/USD
20.06.02
Taxă de participare 20.06.02
Taxă de publicare 20.30.30
Taxe viză1 20.06.02
City taxe2 20.06.02
Asigurare medicală 20.06.02
Alte taxe 20.30.30
Total estimat x x x x x

SOLICIT AVANS3: DA /NU - NUMERAR/ VIRAMENT

Semnătura ___________________________
Se justifică necesitatea deplasării

Director CSUD Director D.M.F.C. Conducător doctorat


Prof.dr.ing. Eugen-Victor-Cristian Ec. Raluca Oana VASILACHE
RUSU

1
În cazul în care este necesară obţinerea unei vize de la Ambasadă se va solicita o adresă în acest sens.
2
Cazarea externă împreună cu city taxe nu trebuie să depăsească plafonul maxim de reglement prin H 518/1995.
Cazarea în țară se va face la hotel de maxim 3 stele conform H860/2006
3
Se va încercui varianta corespunzătoare