Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 4

Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului*

Ocupaţia/ Consimțământ la prelucrarea


Numele șI prenumele Gradul datelor cu caracter personal
Nr. Profesia/ Locul de muncă Date privind domiciliu (a se
(numele Data și locul nașterii Prenumele părinților potrivit Regulamentului UE
crt. Funcţia (adresă/telefon) completa corect şi complet) 679/2016, cu modificările şi
purtat anterior) de rudenie
completările ulterioare**

0 1 2 3 4 5 7 8
__03____10 . _____1979_ . ____ Urziceni
(zi) (luna) (an) tata ________Vasile________ Nucilor
1 Chiorean Cristian Zalău nr. …10….. bl. ….. sc. …..
Soț Administrator
SC Dafireal SRL
la SC
- 0762328050,
Dafireal SRL Str. Muncii, Nr.2, Bl.apt.
et. ….. 117,….
Sc.B, Ap.2
localitatea
Sălaj mama _____Maria__________ județ (sector) ……Ialomița………………
C.N.P. 1 7 9 1 0 0 3 3 1 3 0 4 9 judeţ (sector)

___02___ . ___08___ . ___2017_ ……Urziceni…………………………


(zi) (luna) (an) tata __Cristian_____________ str. ………Muncii……….………………...…..
2 Chiorean Theodor-Hristu ______________________ nr. …2….. bl. ….117. sc. B…..
Copil La mamă nu se știe unde lucrrează
localitatea et. …4.. apt. …18.
______________________ mama ______Frecățeanu Mari județ (sector) …Ialomița…………………
C.N.P. judeţ (sector)

__04____ . __05____ . _1947___ ……Urziceni…………………………


(zi) (luna) (an) tata _____Zarcu Nicolae____ str. ………Muncii……….………………...…..
3 Nicola Zoița Beidaut nr. …2….. bl. 117….. sc. B…..
Mama Mmuncitor calificat la SOIA/Pensionară
343401782
localitatea et. …P.. apt. 2….
Tulcea mama ____Zarcu Vanghelina_ județ (sector) ……Ialomița………………
C.N.P. judeţ (sector)

_07_____ . ___08___ . __1970__ …Urziceni……………………………


(zi) (luna) (an) tata __Costică_____________ str. ……Teilor………….………………...…..…
4 Nicola Marian-Stelian __Slobozia__________________ nr. …16….. bl. …C7.. sc. …..
Frate Mecanic agrigol la ADECO 773978416
localitatea et. ….4. apt. 20….
___Ialomița_________________mama _Zoița_______________ județ (sector) …Ialomița…………………
C.N.P. judeţ (sector)

______ . ______ . ______ localitatea ……


(zi) (luna) (an) tata ____Gheorghe_________ Urziceni…………………………
str. ………Teilor……….………………...…..…
5 Nicola Greta ______________________ nr. …16….. bl. …C7.. sc. …..
Cumnată Vânzător la GENID Prest 771432412
localitatea et. …4.. apt. 20….
______________________ mama __Sofia______________ județ (sector) …Ialomița…………………
C.N.P. judeţ (sector)

___12___ . __12____ . _1943___ Zalău………………………


(zi) (luna) (an) tata __Ion________________ str. ……Sărmaș………….………………...…..
6 Chiorean Vasile ___Predeal__________________ nr. …34….. bl. ….. sc. …..
Socru Șșofer la AGROCOOP/Pensionar
260661350
localitatea et. ….. apt. ….
___Brașov__________________mama ___Victoria___________ județ (sector) …Sălaj……………………….
C.N.P. judeţ (sector)

Data ________________________________________ Semnătura _____________________________________


* În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
**Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE 679/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care
rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul /personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, potrivit Regulamentului UE 679/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

S-ar putea să vă placă și