Sunteți pe pagina 1din 392

FILOCALIA

S A U CULEGERE DIN SCRIERILE SFINILOR PRINI CARE ARAT CUM SE POATE OMUL CURAI, LUMINA I DESVRI

Volumul VI

SIMEON NOUL TEOLOG

Cele 225 de capete teologice i practice; Capetele morale; Cuvntrile morale nti i a cincea.
NICHITA STITHATUL

Cele 300 de capete despre fptuire, despre fire i despre cunotin; Vederea raiului.

TRADUCERE, I N T R O D U C E R E

NOTE

de Pr. Prof. DUMITRU STNILOAE

B U C U R E T I EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE ORTODOX


19 7 7

CELE 225 DE CAPETE TEOLOGICE I PRACTICE, CAPETELE MORALE I CUVNTRILE MORALE NTI I A CINCEA ALE SFNTULUI S I M E O N NOUL TEOLOG

Introducere
Viaa, opera i nvtura sfntului Simeon Noul Teolog. Sfntul Simeon N o u l Teolog a avut i are o m a r e influen asupra spiritualitii o r t o d o x e i mai ales asupra monahismu lui. Cnd I r e n e e H a u s h e r r publica, n 1928, p e n t r u prima dat, n textul original, Viaa sfntului Simeon Noul Teolog 1 scris de u c e n i c u l lui, Nichita S t i t h a t u l , un vizitator al Mun telui Athos spunea c nu exist acolo autor mai citit ca acest 2 sfnt i monahii l copiaz tot aa de mult ca i n t r e c u t . Scrierile lui se b u c u r a s e r de p r e u i r e a lui Grigorie Sinaitul, care a avut o m a r e n s e m n t a t e n precizarea spiritualitii isihaste n Sfntul M u n t e . Acela r e c o m a n d a s e m o n a h i l o r : Citete mai ales scrierele despre linite i singurtate ale lui Scrarul, ale sfntului Isaac, ale sfntului Maxim, cele ale N o u lui Teolog, ale ucenicului su Stithatul, ale lui Isihie, ale lui Filotei Sinaitul i cele care snt n acelai duh. Pe celelalte las-le de o p a r t e deocamdat, nu p e n t r u c t r e b u i e respinse, ci p e n t r u c nu snt folositoare acestui scop i abat duhul de 3 la rugciune . Sfntul Simeon a fost u n u l dintre cei mai iubii autori n spiritualitatea i teologia rus, iar m o n a h i s m ul r o m n e s c a avut opera lui la ndemn n n u m e r o a s e manuscrise, care dateaz n traduceri de la sfritul secolului XVIII i nce putul secolului XIX. Un apreciabil n u m r de astfel de manu scrise se gsesc n Biblioteca A c a d e m i e i R. S. Romnia i n diferite mnstiri din Moldova. Un manuscris cuprinznd opera sfntului Simeon, n dou v o l u m e i datat de la 1804, se afl n biblioteca Sfntului Sinod, din Bucureti, sub cota nr. 11. El a a p a r i n u t Mnstirii Cldruani, de u n d e a t r e c u t n biblioteca Internatului teologic din Bucureti sub cota 28, apoi n biblioteca Institu tului teologic din Bucureti sub nr. 22512252. Opera sfn1. Vie de Simeon le Nouveau Theologien (9491022), par Nicetas Stethatos, n Orientalia Christiana, voi. XII. nr. 45, 1928, p. 1239. 2. Op. cit., Introducere, . XI. 3. P.G., CL, 1324-D.

PR.

PROF.

DUMITRU

STNILOAE

tului Simeon din acest manuscris cuprinde 104 Cuvinte . Tra d u c e r e a este fcut la 1802 de Isaac Dasclul, u c e n i c al lui Paisie Velicicovschi; cuprinsul lui coincide cu manuscrisul din biblioteca Mnstirii Neamu, c a r e cuprinde opera sfntu lui Simeon n trei v o l u m e sub nr. 60, 59 i 57 5 . T r a d u c e r e a p a r e s fie fcut n p a r t e dup ediia n n e o g r e a c a operei sfntului Simeon, tiprit n 1790 la Veneia de Dionisie Zagoraios, dar nu numai dup ea. Cci nu are Imnele, cuprinse n ediia lui Zagoraios ca p a r t e a a doua ; apoi, ordinea Cu vintelor este alta dect n Zagoraios , n sfrit, n ediia lui Zagoraios snt n u m a i 92 Cuvinte afar de Imne. Dar manu scrisul de la biblioteca Sfntului Sinod are, ca i n ediia lui Zagoraios, la nceputul lui, aprecierile sfntului Grigorie Palama, ale p a t r i a r h u l u i Filotei de Constantinopol i ale mitro politului Meletie al Atenei despre sfntul Simeon, apoi Viaa sfntului Simeon, alctuit de Nichita Stithatul i un Cuvnt introductiv despre o p e r a sfntului Simeon, tot al lui Nichita Stithatul. O alt deosebire este faptul c n ediia Zagoraios lipsete Cuvntul despre cele trei chipuri ale lurii-aminte i ale rugciunii, pe care-l cuprinde manuscrisul r o m n (cum este Cuvintul 101). Apoi n ediia Zagoraios dup cele 92 Cuvinte snt a d u g a t e 181 Capete practice i teologice ale sfntului Simeon N o u l Teolog, i dup ele 40 Capete ale lui Simeon Evlaviosul, pe cnd n manuscrisul romn, dup cele 104 Cuvinte, u r m e a z tot 181 Capete lucrtoare i de Dum nezeu tritoare i 40 Capete ale lui Simeon Evlaviosul, dar se mai a d a u g un n u m r de 38 alte Capete care n crile dup care s-au tlmcit Cuvintele i Capetele sfntului Simeon nu s-au aflat, care s-au tlmcit din cea sloveneasc. Deci se p a r e c t r a d u c e r e a din acest manuscris romnesc a fost fcut dup mai m u l t e manuscrise. Dac t r a d u c e r e a nu s-a fcut dup ediia Zagoraios, sau nu s-a folosit i ea ceea ce p a r e probabil s-a fcut nainte de apariia ediiei Zagoraios. O chestiune de studiat ar fi dac t o a t e manuscri4. descris Biblioteca Patriarhiei p. 93122. 5. Idem, nuscris. de Pr. D. Fecioru, n Catalogul manuscriselor din Romne, Studii Teologice, XII (1960), nr. 12, din Biblioteca Mnstirii Neamu, n ma

Manuscrisele

INTRODUCERE

LA

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG

sele r o m n e se r e d u c la aceeai t r a d u c e r e . Dar aceste p r o bleme depesc p r e o c u p a r e a n o a s t r actual ; ea a r e o im p o r t a n t p e n t r u istoria traducerilor patristice n r o m n e t e i p e n t r u istoria limbii r o m n e . Viaa sfntului Simeon, scris de Nichita Stithatul, a fost tiprit n r o m n e t e i n Vieile Sfinilor, ediia din 1835, n volumul de pe luna octombrie, p. 258284, sub t i t l u l : Viaa i petrecerea celui ntre sfini printelui nostru Simeon Noului Bogoslov, care s-a scris de preacuviosul Nichita Stifat, ucenic6. Sfntul Simeon s-a nscut n 949 la Galata n Paflagonia, dintr-o familie de mic n o b l e e provincial. n c din copil rie, a venit la Constantinopole, la un unchi, slujba la curtea mprteasc, lng care a dobndit o anumit n v t u r . Dup m o a r t e a u n c h i u l u i su, n 963, Simeon ncearc, cu toate c era nc foarte tnr, s intre n M n s t i r e a Studion, u n d e a r e o prim ntlnire cu Simeon Evlaviosul care devine printele lui duhovnicesc. De fapt, dei Simeon continu s triasc n lume pn la 977, va r m n e toat viaa sub influ e n a lui Simeon Evlaviosul. In 976 Simeon r e v i n e n patria sa, unde-i r e g l e m e n t e a z chestiunile familiale, p e n t r u a intra, cu un an mai trziu, n M n s t i r e a Studion. Egumenul Petru l ncredineaz lui Simeon Evlaviosul. Dar nc d u p un an, printele su duhovnicesc l c o n d u c e n Mnstirea sfntul Mamas, u n d e l r e c o m a n d egumenului de acolo, A n t o n i e ; acesta l h i r o t o n e t e preot n 980. Puin dup aceea, A n t o n i e m o a r e i Simeon e instalat n fruntea mnstirii prin Decre tul patriarhului Nicolae Hrisoverghi. A c u m ncepe p e n t r u Simeon o p e r i o a d de via duhov niceasc intens, nchinat rugciunii i desvririi lun trice, dar i o activitate a c c e n t u a t de ordin administrativ. El reface zidurile pe j u m t a t e ruinate ale mnstirii, dar i disciplina ntre monahi. Poate c din cauza acestei energice activiti, a trebuit s fac fa revoltei a v r e o 30 de clu gri pe care p a t r i a r h u l Sinesie (996998) i trimite n exil. La 1005, Simeon, dornic de o via nchinat i mai intens preocuprilor duhovniceti netulburate, cu nvoirea patriar6. J. Hausherr, Ibidem, . V, nota 2.

10

PR.

PROF.

DUMITRU

STNILOAE

hului Serghie, se r e t r a g e de la egumenat. Paralel cu aceasta, el intensific cultul printelui su duhovnicesc, nceput de la 987, dup m o a r t e a lui. Ii c o m p u n e diferite imne i i nchin o zi de s r b t o a r e n fiecare an. A c e a s t a l-a adus n conflict cu tefan, fost mitropolit de Nicomidia, care l pr la patriarh. A d u s n faa Sinodului, Simeon fu c o n d a m n a t la exil, n 1009. S-a pus ntrebarea : de ce Simeon a fost c o n d a m n a t pen tru acest cult al printelui su duhovnicesc numai dup 16 ani de p r a c t i c a r e a lui ? Se p o a t e deduce de aci c pizma lui tefan al Nicomidiei a avut de fapt un rol n aceast con damnare, cum afirm Nichita Stithatul, ucenicul lui Simeon. Debarcat la Chrysopolis (Scutari), pe malul r s r i t e a n al Bosforului, Simeon se r e t r a g e ntr-un loc numit Palukiton u n d e se nla un loca de r u g c i u n e nchinat sfintei Ma rina. Reabilitat mai trziu de ctre patriarh, sfntul Simeon r mase totui la sfnta M a r i n a u n d e se formase un mic grup de monahi n jurul lui. El muri n aceast mic mnstire la 12 martie 1022 7 . Operele sfntului Simeon se mpart n patru categorii: 1. Cateheze, n n u m r de 34. Din ele s-au format un nu mr de Cuvntri (ed. P o n t a n u s , P.G. 120) i de Cuvntri alfabetice (cod. M o n a c . 177) 8 . 2. Cuvntri teologice, n n u m r de 3 i etice, n n u m r de 15 9 . 3.Capete10. 4. Imne 11.
7. J. Darrouzes . ., Symeon le Nouveau Theologien, Chapitres theologiques, gnostiques et pratiques, n Sources chretiennes, nr. 51, Introducere, p. 79. 8. Editate de B. Krivochein (trad. fr. de J. Paramelle, s.i.), tom. IIII, n Sources chretiennes nr. 96, 104, 113. 9. Editate n text original i traduse n limba francez de J. Dar rouzes . ., n Sources chretiennes, tom. I (Cuvntri teologice IIII, Cuvntri etice IIII) i tom. II (Cuvntri etice IVXV), nr. 122 i 129. 10. Editate i traduse n francez de J. Darrouzes n Sources chretiennes nr. 51, n numr de 225. 11. Editate de J. Koder i trad. n fr. de J. Paramelle i L. Neyrant, tom. IIII, n Sources chretiennes, nr. 156, 174, 196.

INTRODUCERE

LA

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG

11

Data alctuirii acestor scrieri e greu de precizat. Cate hezele au fost compuse i i n u t e n timpul petrecerii sfntu lui Simeon la M n s t i r e a Studion, dup obiceiul acestei mnstiri. Tot acolo a scris imne, lucrri exegetice i scrisori, care nu s-au pstrat. Dup demisia din postul de egumen, a alctuit capetele despre virtui i despre patimile opuse lor. In timpul certei cu tefan al Nicomidiei, a alctuit mai ales bucile oratorice. Din timpul retragerii sale, N i c h i t a menio 12 neaz numai c o m p u n e r e a de imne . S-a spus c n v t u r a sfntului Simeon se ncadreaz cu greu n tradiia prinilor anteriori , c ea e mai mult m r t u r i a unei e x p e r i e n e personale. In esen ns, n v t u r a lui se r e d u c e la n v t u r a prinilor anteriori. A v e m la el aceeai n v t u r despre curirea de patimi, despre dobndirea vir tuilor i a neptimirii, ca prima t r e a p t a urcuului duhov nicesc, aceeai n v t u r despre c o n t e m p l a r e a neptima a raiunilor dumnezeieti ale lucrurilor prin care omul r e v i n e la starea naturii lui, n v t u r precizat mai ales de sfntul Maxim Mrturisitorul i considerat ca t r e a p t a a doua a urcu ului duhovnicesc ; n sfrit, aceeai n v t u r despre uni rea cu Dumnezeu sau cu Hristos prin Duhul Sfnt, care e, n t o a t tradiia d u h o v n i c e a s c patristic, t r e a p t a a treia i ul 13 tima a urcuului duhovnicesc . Ceea ce formeaz o n o t mai a p a r t e n p r e o c u p a r e a sfn tului Simeon este accentul deosebit de puternic pus pe simire, pe contiin, pe lumin i pe iubire. T o a t e acestea stau ntr-o legtur ntre ele, dar i cu ntreaga n v t u r a p rinilor despre curirea de patimi, sau despre virtuile care culmineaz n neptimire i n iubirea de Dumnezeu i n vederea Lui. 14 Este firesc ca u n u i protestant, cum a fost Karl H o l l , s i se fi p r u t n v t u r a sfntului Simeon despre o via
12. J. Darrouzes . ., Introd. la Chapitres theologiques etc. p. 10. 13. Idem, Symeon le Nouveau Theologien, Traites theologiques el ethiques, tom. I, Introducere, p. 23. 14. Enthusiasmus und Bussgewelt beim grichischen Mi'mchtum. Ei ne Studie zu Symeon den Neuen Theoiogen, Leipzig, 1898, p. 30.

12

PR.

PROF.

DUMITRU

STANILOAE

att de duhovniceasc, cum a fost cea trit de el, cam stra nie. Doctrina p r o t e s t a n t despre ruinarea total i iremedia bil a naturii omeneti prin pcat nu p o a t e socoti posibile o purificare, o sfinire a credinciosului i o v e d e r e a lui Dum nezeu. Este firesc, de asemenea, ca teologii catolici s fi gsit u n e l e p u n c t e din n v t u r a sfntului Simeon a n e v o i e de ncadrat n Ortodoxie. Cci ei p o r n e s c n nelegerea lor despre Ortodoxie de la doctrina catolic, dup care Dumnezeu e cunoscut prin raiunea care face deducii logice despre Dumnezeu de la distan, dar nu printr-un contact al sufletului purificat cu Dumnezeu. Doctrina catolic despre eliberarea de p c a t e prin simpla absoluie juridic, a c o r d a t de preot n baza recunoaterii lor de ctre penitent, doctrin bazat pe modul general juridic prin care Hristos ne-a obi n u t mntuirea, nu poate considera intrarea ntr-un contact nemijlocit al sufletului cu Dumnezeu, dect ca o graie specia l, acordat u n o r a n u m i t e persoane, graie care nu e n e c e 15 sar pentru mntuire . Muli au criticat afirmaia sfntului Simeon c orice cre tin care v r e a s se mntuiasc trebuie s ajung la sfini rea sau la contiina h a r u l u i p r e z e n t n el de la Botez. Teo logii catolici, dei au devenit n timpul din u r m mai nele gtori fa de aceast afirmaie, socotind-o n c a d r a t n linia unui curent de spiritualitate sentimental, reprezentat de 16 Diadoh, M a r c u Ascetul, M a c a r i e , manifest totui, cel puin unii dintre ei, anumite rezerve n ce privete valabilitatea acesteia pentru toi cretinii. Dar dac avem n v e d e r e c, dup sfntul Simeon, sim irea sau vederea (contemplarea) lui Dumnezeu, se ivete n om pe m s u r a curirii sale de pcate, care cretin nu e dator s se nevoiasc pentru mpuinarea pcatelor sale, ca o condiie pentru mntuire ? In orice caz a c e a s t a este o
15. Darrouzes, Chapitres theologiques e t c , p. 35. 16. J. Hausherr, Les grands courrants de la spiritualite n : Orientalia Christiana Periodica, I, 1935, p. 126. orientale,

INTRODUCERE

LA

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG

13

nvtur tism care din fr deosebire, efortul de

proprie Ortodoxiei, spre deosebire de protestan consider c omul se mntuiete prin simpla cre nici un efort de ieire din starea de pcat, i spre n o a r e c a r e msur, chiar de catolicism, n c a r e purificare e destul de puin preuit.

In orice caz, sfntul Simeon nu cere o simire, o ve dere m a x i m i egal de la toi cretinii. El face o deose bire ntre simirea sau vederea lui Dumnezeu de aici i din viaa viitoare i a r e o nelegere p e n t r u gradele mai r e d u s e de simire sau de vedere a lui Dumnezeu ale multor cre dincioi, n Cuvntul V moral, foarte i m p o r t a n t din acest p u n c t de vedere, el spune : A c u m mrturisim i spunem c lum arvuna msurat a tuturor buntilor, iar totul, ndj duim s lum dup moarte. In general, n v t u r a sfntului Simeon despre simi rea sau vederea lui Dumnezeu nc n timpul vieii de aici se bazeaz pe distincia ce o face el ntre r a i o n a m e n t u l asupra lui Dumnezeu i legtura nemijlocit pe care o are cu p u t e r e a lui Dumnezeu sufletul c a r e nainteaz n virtui i a ajuns la a n u m i t e g r a d e ale iubirii. Cci chiar n acestea este l u c r t o a r e p u t e r e a lui Dumnezeu. Raionamentul face p r e s u p u n e r i despre Dumnezeu din auz. De a c e e a nu r e p r e zint a d e v r a t a cunoatere. A d e v r a t a c u n o a t e r e e din ve dere. Prin vedere, cel ce cunoate sesizeaz o lumin care iradiaz din cel cunoscut, o lumin material dac e un obiect sensibil, o lumin spiritual, dac e un focar spiritual. Dar lumina aceasta e n acelai timp un sens, p e n t r u c repre zint o a n u m i t particularitate a celui cunoscut. Iar cnd auzi despre lumin, s nu socoteti c ea e numai cunotin fr lumin. Altceva e s cunoti un om din auzite i a l t c e v a e s-l cunoti din v e d e r e . A c e a s t a e o c u n o a t e r e n lumina lui. Tot aa, altceva e s cunoti pe Dumnezeu din auzite i alt c e v a e s-L cunoti prin lucrarea i p u t e r e a Preasfntului Su Duh, sau a luminii (Cuvntul V moral). Oricine nzuiete s-i mpuineze pcatele, s sporeasc n virtui, c u n o a t e n sine p u t e r e a lui Dumnezeu, care-l

14

PR.

PROF.

DUMITRU

STNILOAE

ajut n acest efort, deci simte pe Dumnezeu, sau l vede. i tot cel ce v r e a s se mntuiasc t r e b u i e s se n e v o i a s c p e n t r u m p u i n a r e a pcatelor sale, p e n t r u slbirea obinuin elor sale de a pctui, p e n t r u d e p r i n d e r e a sa de a face binele i de a-l imprima n fiina sa. prea mult s se cear aceasta credincioilor ? Nicidecum. Caracteristic p e n t r u v a l o a r e a n e t r e c t o a r e ce o acord sfntul Simeon persoanei, este accentul pus de el pe contiin a de sine, c a r e r m n e n sfini, n v i a a viitoare, ba chiar se clarific la culme ; i odat cu ea contiina despre ceilali, sau c u n o a t e r e a lor. Dac contiina aceasta se estompeaz n extazul trector din cursul vieii pmnteti, sau n starea d o m i n a t de patimi, ea se a s c u t e la m a x i m u m n v i a a ve nic (Cuvntul I moral). N u m a i n relaie cu alte contiine i n ultim i n s t a n cu contiina divin, care ne iubete i ne c e r e iubirea la maximum, se adncete i contiina p r o p r i e a credinciosului. Contiina p e r s o n a l i c o m u n i u n e a ntre per soane se p r o m o v e a z reciproc. A c e a s t a nseamn c n u m a i n lumina ce iradiaz din alii, i n ultima analiz din Dum nezeu, se adncete contiina proprie a fiecruia. Desprirea Bisericii din Apus de cea din Rsrit a fost efectul u n e i despriri a spiritului juridico-raional, dezvoltat n Occident, de cretinismul d u h o v n i c e s c pstrat n Rsrit. Prin sfntul Simeon Noul Teolog i prin sfntul Grigorie Palama s-a pus n eviden direct aceast desprire pe planul adnc al spiritualitii. In Rsrit spiritualitatea a fost ne leas t o t d e a u n a ca contact nemijlocit al sufletului cu puterile Duhului Sfnt, pe baza ascezei purificatoare a ntregului om, deci inclusiv a trupului. In Occident, spiritualitatea a fost neleas tot mai mult ca o subtil speculaie raional, ne p r e o c u p a t de aceast purificare a trupului. Sfntul Simeon v e d e n spiritul duhovniciei integrale a cretinismului originar i r s r i t e a n relaia intim ntre suflet i trup (Cuvntul VI moral). Dm n acest volum, ca exemplificare a acestor idei ale sfntului Simeon, Cuvntul moral I i V.

INTRODUCERE

LA

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG

15

Dar, nainte de ele, dm Capetele sfntului Simeon N o u l Teolog. In Filocalia greac se cuprind 153 de capete. Dintre ele, Capetele 1118 snt o culegere dintr-un n u m r mai m a r e de Capete ale a c e l u i a ; Capetele 119126 i ultimele dou paragrafe, cuprinse sub Cap. 153, formeaz o grup anonim, n e i d e n t i f i c a t ; Capetele 127152 snt o p a r t e din Capetele lui Simeon Evlaviosul, printele duhovnicesc al sfn tului Simeon N o u l Teolog. A c e a s t v e r s i u n e u r m e a z codicele din Vatoped nr. 667 (datnd din secolul XIV) care a r e ace leai C a p e t e ca i codicele Coisl. nr. 292 (secolul XIV), adic C a p e t e l e 1124. Dar Capetele lui Simeon Evlaviosul snt a d u g a t e din alt p a r t e (Vatican 1436, sec. XVI, ff. 250284, c a r e cuprinde 100 Capete). Partea cea mai n u m e r o a s din manuscrise cuprinde ns un n u m r mai m a r e de capete sub n u m e l e sfntului Simeon N o u l Teolog, mprite n trei grupe : 100 Capete practice i t e o l o g i c e ; 25 C a p e t e gnostice i teologice i 100 C a p e t e teo logice i practice (Athen, . N. 2612, sec. XIV ; Xenoph. 36, an. 1321 ; Vatoped 605, sec. X I I I ; Bodl. Laud. 21, sec. X I V ; Bodl. Miscell. 318, sec. X I V ; Hierosol. S. Sepulcri 181, sec. X I I I ; Hierosol. S. S a b a e 407, sec. X I I I ; Mosquensis 424 (Vladimir), sec. XIV ; Paris 1858, sec. XIV ; Paris 1610, sec. XIV, Paris suppl. gr. 28, sec. X V ; Scorial. U. III 2, sec. XIV ; Vatic. O t t o b o n . 436, an. 1435) 1 7 . Vom da n volumul de fa aceste 225 de Capete, dar vom a d u g a i Capetele 119153 din Filocalia greac, care nu se cuprind ntre acestea 225, p e n t r u a rmne fideli i tradiiei acestei Filocalii. Snt n Capetele sfntului Simeon u n e l e r e c o m a n d r i (de exemplu I, 5, 14), care n o u celor de azi ni se par nepotrivite i greu de aplicat. De fapt, ele se adreseaz n mod mai spe cial monahilor dect Capetele sfntului Maxim Mrturisitorul. Dar chiar p e n t r u m o n a h i ele pot p r e a puin nepotrivite cu situaia de azi. De exemplu o fug de lume e greu de rea17. J. Darrouzes . ., Symeon le Nouveau Theologien, Chaptres theologiques, Introducere, p. 1421.

16

PR.

PROF.

DUMITRU

STNILOAE

lizat azi n mod total, cnd a p r o a p e n t o a t e regiunile lumii s-a extins populaia. Azi s-ar p u t e a realiza mai degrab o fug interioar de lume, mai bine zis, de ceea ce e ru i pasional n ea, adic o m e n i n e r e n curia de gnduri, chiar n ntlnirea cu oamenii. Aceasta ar fi o stare de monahism interior, cum spune Evdokimov. ceea ce realizeaz n m a r e msur monahismul romnesc, care n cea mai m a r e p a r t e a lui r m n e n legtur cu credincioii din lume. Dar nsui sfntul Simeon d o explicare pozitiv acestei idei, n Capetele n care r e c o m a n d activitatea i osndete lenea. Cci el nu c o n d a m n activitatea, ci grija, sau mai precis o anumit grij care p u n e lucrurile pieritoare mai presus dect sufletul destinat veniciei (Cap. I, 82, 87, 195). El r e c o m a n d nstrinarea interioar de lume, nu pe cea simplu e x t e r i o a r (Cap. I, 96 ; III, 69).

Cele 225 de capete teologice i practice


Ale celui ntre sfini printelui nostru Simeon Noul Teolog egumenul Mnstirii sfntul Mamas de Xirokerkos, una sut capete fptuitoare i de Dumnezeu cuvnttoare (practice i teologice). 1. Dumnezeu nu este nicieri pentru cei ce privesc trupete, cci e nevzut. Dar pentru cei ce neleg duhovnicete este pretutindeni ; cci e de fa, fiind n toate i n afar de toate. El este n toate i aproape de cei ce se tem de El (Ps. LXXXIV, 10), dar mntuirea Lui e de parte de cei pctoi (Ps. CXVIII, 155). 2. Amintirea lui Hristos lumineaz mintea i alung dracii. Lumina Sfintei Treimi, strlucind n inima cu rat, o desparte pe aceasta de lume i pe cel prta de ea l face s se umple nc de aici, pe ct e cu putin credinciosului, de slava viitoare, ca pe unul ce se afl sub lucrarea harului, dei este nc ascuns sub acopermntul trupului. 3. Dac, dup trecerea celor vzute, nu mai este nimic altceva dect numai Dumnezeu, Care este i va fi, fr ndoial, cei ce se mprtesc cu mbelugare de harul Lui n lumea aceasta, chiar dac snt nc pe pmnt, s-au unit n cea mai mare msur cu veacul viitor, mcar c suspin nc mpovrai de umbra i de greu tatea lor. 4. Domnul nu fericete pe cei ce nva numai, ci pe cei ce s-au nvrednicit mai nti, prin lucrarea porun cilor, s vad i privesc n ei nii lumina Duhului ce lumineaz i scnteiaz. Cci datorit ei cunosc, prin ve-

18

FILOCALIA

derea ei adevrat, prin cunoaterea i lucrarea ei, cele despre care vorbesc i aa nva pe alii. de trebu in, aadar, ca cei ce vor s nvee pe alii s fie ridi cai mai nti ei nii, cum s-a spus, ca nu cumva vor bind despre cele ce nu le cunosc, s piard, prin rt cire, pe cei ce se ncred n ei i pe ei nii. 5. Cel ce nu se teme de Domnul nu crede c exist Dumnezeu (Ps. XIII, 1). Dar cel ce crede c exist se teme de El i pzete poruncile Lui. Iar cel ce zice c se teme de Dumnezeu, dar poruncile Lui nu le pzete, mincinos este (1 Ioan II, 4) i frica de Dumnezeu nu este ntr-nsul. Cci unde este frica de Dumnezeu, e i pzirea poruncilor (Ps. CXI, 1, 4). Iar nefiind aceasta ntru noi, i nici pzirea poruncilor, nu ne deosebim ntru nimic de pgni i de necredincioi. 6. Credina i frica de Dumnezeu i pzirea porun cilor Lui ne rspltesc pe msura curirii noastre. Cci n msura n care ne curim, ne ridicm de la frica de Dumnezeu la dragostea de El i naintnd ne mutm, aazicnd, de la fric la iubirea lui Dumnezeu. i atunci au zim cuvntul Lui : Cel ce are poruncile Mele i le p zete pe ele, acela este cel ce M iubete (Ioan XIV, 21). i aa adugm nevoine peste nevoine pentru a ne ar ta iubirea prin fapte. Iar ntmplndu-se aceasta, El n sui ne iubete, precum a fgduit. Iar iubindu-ne, ne iubete i Tatl Su la fel, venind nainte Duhul, Care m podobete casa noastr, ca prin ntlnirea ipostasurilor n noi, s ne facem loca al Tatlui i al Fiului i al Sfn tului D u h 1 8 .
18. Duhul Sfnt a r e rolul de a ne p r e g t i casa fiinei n o a s t r e , sau de a o face c u r a t i deschis p e n t r u primirea Sfintei Treimi. El ntmpin o a r e c u m m p r e u n cu noi pe Fiul i pe T a t l . El se u n e t e cu su biectul nostru, a s u m n d funcia de sensibilizare a n o a s t r p e n t r u Dum nezeu. De a c e e a T a t l i Fiul, iubindu-ne pe noi, iubesc n acelai timp pe Duhul lor, iar noi, iubindu-I pe Ei, i iubete o a r e c u m , prin noi, n s u i D u h u l Lor cel Sfnt. Astfel s n t e m ridicai n circuitul iubirii treimice, fr s ne confundm totui cu D u h u l Sfnt i fr s confundm per s o a n e l e Sfintei Treimi.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

19

7. Slluirea, ntru curie cunoscut i simit, a Dumnezirii celei n trei Ipostasuri n cei desvrii nu e mplinirea dorinei, ci mai degrab nceput i cauz a unei dorine mai puternice 19 . Cci din acel moment, ea nu mai las pe cel ce a primit-o s se potoleasc, ci inndu-l aprins pururea ca de un foc, l mpinge s se ridice spre flacra unei dorine i mai dumnezeieti. Cci neputnd mintea s afle o margine i un sfrit al Celui dorit, nu poate pune nici dorinei i iubirii sale vreo margine, ci silindu-se s ating i s dobndeasc captul fr sfrit, poart n sine pururea dorina nesfrit i iubirea nesturat 20 . 8. Cel ce a ajuns la acest capt nu socotete c a aflat nceputul dorinei sau al iubirii lui Dumnezeu n sine, ci socotete c nu iubete nc pe Dumnezeu, ntruct n-a putut ajunge s cuprind plintatea iubirii. De aceea, socotindu-se pe sine cel din urm dintre toi cei ce se tem de Dumnezeu, se socotete din tot sufletul nevrednic chiar i de mntuirea mpreun cu ceilali credincioi 2 1 .
19. Sfntul M a x i m M r t u r i s i t o r u l i ali p r i n i au v o r b i t i ei de mi c a r e a spre sfritul nesfrit n c a r e se va odihni, d a r nu se va s t u r a sufletul, n v i a a viitoare. Dar sfntul Simeon i d acestei micri un c a r a c t e r de avnt aprins, nfocat. El nu mai v o r b e t e n t e r m e n i i n t e l e c tuali d e s p r e m i c a r e a iubirii sufletului, ci n t e r m e n i plini de focul simirii i al entuziasmului. Acest capitol i cel a n t e r i o r r e d c e e a ce e mai ca racteristic n s p i r i t u a l i t a t e a sfntului Simeon N o u l Teolog. i el ne-a spus n capitolul II c nu face o p r e a c l a r distincie n t r e c e e a ce va simi su fletul n v i a a v i i t o a r e i c e e a ce p o a t e simi n c de aici. 20. D o r i n a sufletului ajuns n nesfiritul iubirii dumnezeieti nu se stinge, ci e i n u t m e r e u t r e a z din c a u z a infinitii n c a r e se afl i pe c a r e n i c i o d a t nu o p o a t e c u p r i n d e n t r e a g . Totui, ntruct ea nu mai tinde spre c e v a c a r e e dincolo de a c e a s t infinitate, se s p u n e i c d o r i n a se o d i h n e t e acum n a c e a s t infinitate. 21. N e a j u n s la c a p t u l final al iubirii, s o c o t e t e c n-a pus nici m c a r n c e p u t ei, aa este de d e p a r t e iubirea pe c a r e o are sufletul de p l i n t a t e a fr margini a iubirii. i de a c e e a se socotete mai prejos de toi ceilali credincioi, n e v r e d n i c chiar de m n t u i r e . Cel ce se afl n r e a l i t a t e mai sus dect toi se socotete astfel mai prejos de toi. n acest sens a s p u s sfntul apostol Pavel d e s p r e sine c cel dinti p c t o s este el.

20

FILOCALIA

9. Toate snt cu putin celui ce crede (Marcu IX, 23). Cci credina se socotete n loc de dreptate (Rom. IV, 9). C sfritul legii este Hristos (Rom. X, 4). Iar credina n El ndrepteaz i desvrete pe cel ce cre de. Cci credina in Hristos, socotindu-se n locul fapte lor legii i fiind ntrit i artndu-se prin poruncile Evangheliei, face pe cei credincioi prtai de viaa cea 22 venic n Hristos nsui . 23 10. Credina este puterea care ne face s murim pentru Hristos de dragul poruncii Lui i s credem c moartea aceasta este pricina vieii. Ea ne face s soco tim srcia ca bogie, nensemntatea i umilirea, ca slav i cinste adevrat ; iar cnd nu avem nimic, s credem c stpnim toate (2 Cor. VI, 10), mai bine-zis c am dobndit bogia cunotinei lui Hristos cea neptruns (Efes. III, 8). Ea ne face s privim toate cele ce se vd, ca rn i fum. 11. Credina n Hristos ne d puterea nu numai s dispreuim plcerile vieii, ci i s suportm i s rbdm toat ispita care vine asupra noastr prin ntristri, necazuri i nenorociri, pn va vrea i ne va cerceta pe noi Dumnezeu. Cci rbdnd, zice, am ateptat pe Dom nul, i a luat aminte la mine (Ps. XXXIX, 1). 12. Cei ce-i pun prinii, n vreo privin, mai pre sus de porunca lui Dumnezeu, nu au dobndit credina n Hristos. Ei, desigur, snt judecai i de contiina lor, 24 dac au o contiin vie a necredinei lor . Cci e pro22. C r e d i n a n Hristos, u n i n d sufletul cu Hristos i fcndu-l deci p r t a de d e s v r i r e a lui Hristos, l ridic mai p r e s u s de orice d r e p t a t e d o b n d i t p r i n faptele legii. C c i Hristos e mai p r e s u s de lege i e izvorul unei p u t e r i mai p r e s u s de c e a pe c a r e i-o d omul nsui, voind s mplineasc c e r i n e l e celei mai n a l t e legi. 23. Capitolul a c e s t a i cele u r m t o a r e p n la c a p . 29 inclusiv coincid cu c a p . 120 din Filocalia greac. 24. o necredin a celor ce cred, d a r socotesc c nu c r e d des tul, din pricina n e s r g u i n e i p e n t r u n t r i r e a credinei prin fapte.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

21

priu credincioilor s nu calce n nici o privin porunca Marelui Dumnezeu i Mntuitorului nostru Iisus Hristos. 13. Credina n Hristos, Adevratul Dumnezeu, na te dorina dup cele bune i frica de chinuri. Iar dorina celor mai nalte i frica de chinuri, aduce pzirea ntoc mai a poruncilor. Pzirea ntocmai a poruncilor nva pe cretini s-i cunoasc neputina lor. Iar cunoaterea neputinei noastre adevrate nate aducerea aminte de moarte. Cel ce i-a fcut-o pe aceasta nsoitoare de via va cuta cu osteneal s afle ce soart va avea dup ieirea i plecarea din viaa aceasta. Iar cel ce se strdu iete s cunoasc cele viitoare e dator, nti de toate, s se lipseasc de cele de acum. Cci cel ce e stpnit de mptimirea fa de acestea, pn la cel mai nensemnat lu cru, nu poate dobndi cunotina desvrit a acelora. Iar dac prin bunvoina lui Dumnezeu va gusta puin din ea, de nu va prsi degrab cele de care i n care este inut prin mptimire i nu se va preda n ntregime acestei cunotine, nemaiprimind s cugete de bunvoie la nimic altceva afar de ea, se va lua de la el i aceast cunotin pe care socotete c o are (Luca XIX, 26). 14. Lepdarea de lume i retragerea desvrit, n soit de nstrinarea de toate mijloacele, obinuinele, socotinele i de persoanele din via, i lepdarea de trup i de voie se fac pricin de mare folos celui ce s-a lepdat n scurt vreme aa de fierbinte. 15. Dac fugi de lume, ia seama s nu dai sufletu lui mngieri la nceput i s o cercetezi pe aceasta, chiar dac te silesc s faci aceasta toate rudeniile i toi prie tenii. Cci pe ei i ndeamn la aceasta demonii pentru a stinge cldura inimii tale. Chiar dac nu-i vor putea mpiedica cu desvrire hotrrea, ei o vor face cu sigu ran mai moale i mai slab. 16. Cnd te vei afla fa de toate dulceile vieii cu suflet brbtesc i nenduplecat, demonii nduioeaz ru-

22

FILOCALIA

deniile i le fac s plng i s se jeleasc n faa ta pen tru tine. C acesta este adevrul, vei cunoate dac tu vei rmnea neclintit i n faa acestei ispite. Cci i vei ve dea pe aceia aprinzndu-se deodat de mnie i de ur mpotriva ta i deprtndu-se de tine ca de un duman, nemaivrnd s te vad. 17. Vznd suprarea ce s-a iscat pentru tine n p rini, frai i prieteni, s rzi de dracul care a pus la cale s se fac acestea mpotriva ta ; i cu fric i srguin mult, retrage-te i roag pe Dumnezeu cu struin ca s ajungi degrab la limanul Bunului Printe, la Care ajungnd sufletul tu ostenit i mpovrat, El l va odihni. Cci multe pricini de primejdii i de ultim pier zanie cuprinde marea vieii. 18. Cel ce vrea s urasc ispitele lumii e dator s iubeasc pe Dumnezeu din tot sufletul i s-i aduc pu rurea aminte de El. Cci nimic altceva nu ajut, ca aces tea, s prseti toate cu bucurie i s te ntorci de la ele ca de la nite gunoaie. 19. Nu vrei s mai rmi n lume pentru pricini bine cuvntate sau nentemeiate, ci ndat ce ai fost chemat, ascult degrab. Cci de nimic altceva nu se veselete 25 Dumnezeu aa de mult ca de repeziciunea noastr . Fiindc mai mare este ascultarea imediat cu srcie, 2e dect ntrzierea cu mulime de b u n u r i . 20. Dac lumea i cele din lume trec toate, iar Dumnezeu este singur nestriccios i nemuritor, bucurai-v toi ci ai prsit pentru El cele striccioase. Iar striccioase snt nu numai bogia i banii, ci i toat plcerea i bucuria de pcat este stricciune. Numai po25. Dumnezeu v r e a ca c h e m r i i la iubirea t o t a l ce ne-o a d r e s e a z s I se r s p u n d ndat, fr nici o ovial. 26. Mai m u l t b u c u r i e face lui D u m n e z e u r s p u n s u l imediat la c h e m a r e a Lui, c h i a r d a c nu eti pregtit, dect a m n a r e a cu p r e t e x t u l de a te p r e g t i . F a p t a b u n c e r u t de D u m n e z e u t r e b u i e s v r i t imediat. Altfel te obinuieti cu a m n r i l e i p o a t e n-o mai mplineti niciodat. Sau, fapta b u n pe c a r e o poi face n m p r e j u r a r e a aceasta, n-o mai poi face niciodat.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

23

runcile lui Dumnezeu snt lumin i via. De toi snt numite aa. 21. Dac ai primit, frate, flacra i alergnd ai ajuns din pricina ei la chinovie, sau la un printe duhovnicesc, de vei fi ndemnat de el, sau de fraii care se nevoiesc mpreun cu tine, s te foloseti de bi sau de mncruri, sau de alte mngieri pentru ntrire, s primeti aces tea. Dar fii totdeauna pregtit pentru post, pentru pti mire, pentru nfrnarea cea mai deplin. C de vei fi n demnat de printele tu ntru Domnul s te mprt eti de mngieri, s te afli asculttor aceluia, ca voia ta s nu o faci nici n aceasta. Iar de nu, rabd cu bucurie cele ce ai vrut s le faci de bunvoie, folosindu-te sufle tete. Cci pzind aceasta, vei fi pururea ntru toate pos tind i nfrnndu-te i ca unul ce te-ai lepdat cu voia ntru totul. Ba nu numai att, ci vei pstra nestins i flacra afltoare n inima ta, care te silete s dispreuieti toate. 22. Cnd dracii vor face toate din partea lor i nu ne vor putea clinti sau mpiedica de la inta noastr cea dup Dumnezeu, se vor furia n cei ce fresc evlavia i vor ncerca s mpiedice prin aceia pe cei ce se nevo iesc. Mai nti micai, chipurile, de dragoste i de com ptimire, acetia i vor ndemna pe cei ce se nevoiesc, s se odihneasc spre a nu slbi trupul i a cdea n lncezeal. Pe urm i atrag la ntlniri fr folos, fcndu-i s-i piard zilele n ele. De va asculta vreunul dintre cei ce se nevoiesc i se va potrivi lor, se vor ntoarce i vor rde de pierderea lui. Iar de nu va asculta de cuvin tele lor, ci se va pzi pe sine strin de toate, cu mintea adunat i nfrnat n toate, se vor aprinde de pizm i vor face totul pn ce l vor alunga i din obte. Cci nu sufer slava deart cea necinstit s vad n faa ei smerenia, ludat.

24

FILOCALIA

23. Iubitorul de slav deart sufere cnd vede pe cel smerit la cuget vrsnd lacrimi i folosindu-se ndoit, ca unul ce-i face pe Dumnezeu milostiv prin ele i i silete pe oameni s-l laude fr voie. 24. Odat ce te-ai predat pe tine ntreg printelui tu duhovnicesc, s tii c eti ca un strin fa de toate care te atrag n afar : oameni, lucruri i bani. Fr de el nimic s nu voieti s faci ori s mplineti n privina acestora. Dar nici s nu ceri de la el vreun lucru mic sau mare, dac nu-i va porunci el nsui, din propria socotin, s iei ceva, sau nu-i va da el cu minile sale. 25. S nu dai milostenie fr voia printelui tu du p Dumnezeu, din bunurile ce i-ai adus. Dar nici prin mijlocitor s nu voieti s iei ceva din ele, fr voia lui. Cci e mai bine s fii srac i strin i s asculi, dect s risipeti bani i s dai celor lipsii, cnd te afli nce ptor. Pred toate cu credin netirbit hotrrii prin telui duhovnicesc, ca n mna lui Dumnezeu. 26. S nu ceri i s nu iei nici un pahar cu ap, chiar de s-ar ntmpla s arzi, pn ce nu te va ndemna, micat de la sine, printele tu duhovnicesc. Strnge-te pe tine i constrnge-te n toate, ncredinndu-te i zicnd n gnd : Dac Dumnezeu vrea i eti vrednic s bei, va descoperi printelui tu, i acesta i va zice ie : bea. i atunci bea cu contiina curat, chiar de e la vreme nepotrivit. 27. Cel ce a cercat folosul duhovnicesc i a dobndit credin nemincinoas, lund pe Dumnezeu ca martor al adevrului, i-a zis : Mi-am pus n mine gndul s nu cer printelui meu nici s mnnc, nici s beau, sau s m mprtesc de ceva fr el, pn ce nu-i va da de tire Dumnezeu i mi va porunci mie. i fcnd aa, niciodat, zice, n-am fost mpiedicat de la scopul meu. 28. Cel ce a dobndit credin nendoielnic fa de printele su dup Dumnezeu, privindu-l pe el, socotete

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

25

c privete pe Hristos nsui ; i fiind cu el sau urmnd lui, crede cu trie, c este cu Hristos sau urmeaz Lui. Unul ca acesta nu va pofti niciodat s vorbeasc cu alt cineva. Nu va pune vreunul din lucrurile lumii mai pre sus de amintirea i de dragostea lui. Cci ce este mai mare i mai de folos n viaa de fa i n cea viitoare dect a fi cu Hristos ? i ce este mai frumos i mai dulce ca vederea Lui ? Iar dac se nvrednicete i de grirea Lui, scoate din aceasta, cu srguin, via venic. 29. Cel ce iubete din simire luntric pe cei care-l vorbesc de ru, sau l nedreptesc, sau l ursc i-l pgubesc, i se roag pentru ei (Matei V, 44), ajunge n scurt vreme la o mare sporire. Cci fcnd aceasta n tru simirea inimii, i coboar socotina n adnc de smerenie i n izvoare de lacrimi, n care se scufund cele trei pri ale sufletului 2 7 . Acela urc mintea n ce rul neptimirii i o face vztoare i, prin gustarea bu ntii de acolo, ajunge de socotete toate ale vieii de aici, gunoaie. i nsi mncarea i hrana n-o mai pri mete cu plcere i des. 30. Credin 2 8 nendoielnic dovedete cel ce cin stete cu evlavie ca sfnt pn i locul n care vieuiete cluzitorul i printele su. El ia praful de pe picioarele aceluia cu dragoste fierbinte n mini s-l pun pe capul su i unge cu el pieptul su, ca i cu un leac curitor al patimilor i al pcatelor sale. Iar de el nu ndrznete s se apropie, nici s ating vreo hain sau vreun acopermnt al lui fr voia sa ; dar atingnd ceva din ceea ce-i aparine aceluia, o face aceasta cu fric i cu respect, socotindu-se pe sine nevrednic nu numai de vederea i de slujirea lui, ci i de intrarea n chilia lui.
27. In g n d i r e a prinilor, sufletul se alctuia din : p a r t e a raional, mnia i pofta. T o a t e c a p t o m a r e sensibilitate p e n t r u d u m a n , p r i n lacrimi. 28. C a p i t o l e l e 3036 lipsesc n Filocalia greac.

26

FILOCALIA

31. Se leapd muli de viaa aceasta i de lucru rile vieii, dar puini se leapd i de voile lor. Bine spune despre acetia i cuvntul dumnezeiesc : Muli chemai, dar puini alei (Matei XX, 14). 32. Cnd ezi la mas cu toat obtea i toate i se nfieaz ochilor minii ca o umbr i nu mai simi dulceaa mncrurilor, ci sufletul ntreg i este uimit i plin de lacrimi, cunoate c harul lui Dumnezeu i le arat acestea astfel, pentru multa ta smerenie din fric, ca vznd fpturile lui Dumnezeu i cunoscnd slbiciu nea celor supuse simurilor, s-i aduni frica ta spre iubirea celor cunoscute cu mintea. Aceasta este cuno tina duhovniceasc, de care auzi vorbindu-se, care se afl la mijloc ntre fric i iubire i trage pe om pe ne simite i fr primejdie de la cea dinti la cea de a 29 doua . 33. Nu poate dobndi cineva altfel iubirea desvr it i neclintit de Dumnezeu dect pe msura cuno 30 tinei duhovniceti . Iar aceasta crete cte puin prin nevoina de fiecare zi cu fapta sufletului. Aceasta tiind-o apostolul a spus : Din mreia i frumuseea zi 31 dirilor se cunoate, prin asemnare, Fctorul . 34. Nimeni nu poate cunoate cum se cuvine, cu ochii sensibili, mrimea cerului i limea pmntului i raiunile tuturor celorlalte. Cci cum va putea cineva nelege cu ochii trupului cele ce ntrec mintea i n29. C u n o t i n a d u h o v n i c e a s c a realitilor d u h o v n i c e t i nu e o c u n o t i n teoretic, rece, ci o c u n o t i n p a l p i t a n t , ce se mic n t r e fric i iubire. 30. Exist o p r o p o r i e d i r e c t n t r e iubire i c u n o t i n a d u h o v n i ceasc, n t r u c t n nsi c u n o t i n a a c e a s t a e s t e iubire i n iubire cu notin. N i m e n i d u p sfntul I o a n Evanghelistul n-a m a i u n i t a c e s t e a d o u aa de mult n trire, ca sfntul Simeon N o u l Teolog. A c e a s t a l-a i fcut teolog. 31. Rom. I, 20. I u b i r e a u n i t cu c u n o t i n a c r e t e t r e p t a t din fapte. Cci faptele snt manifestri ale iubirii i ale c u n o a t e r i i i le a d n c e s c pe acestea.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

27
32

elegerea ? Numai mintea curit de gnduri i eli berat de prejudeci i luminat de mintea i de harul lui Dumnezeu va putea ncerca cum se cuvine, dup msura luminrii primite, s contemple fpturile. 35. Precum noaptea nu vedem cu ochii sensibili de ct n locul acela unde aprindem lumina unui sfenic, iar toat lumea cealalt rmne pentru noi o noapte ntune coas, la fel celor ce dorm n noaptea pcatelor, Bunul Stpn li se face o lumin mic, mcar c, Dumnezeu fi ind, rmne tuturor necuprins, crund neputina noas tr. i atunci deschizndu-i omul ochii minii i privind firea celor ce snt, cum n-a mai privit niciodat, se um ple de uimire i-l podidesc, fr s vrea i fr durere, 33 lacrimile, prin care se curete cu al doilea botez , cu botezul acela de care zice Domnul n Evanghelie : De nu se va nate cineva din ap i din Duh, nu va intra n mpria cerurilor (Ioan III, 5) ; i iari : De nu se va nate cineva de sus (Ioan III, 7). Spunnd de sus, a dat s se neleag naterea din Duh. 36. Primul Botez are apa care prenchipuiete lacri mile, are mirul ungerii care e semnul premergtor al mirului spiritual al Duhului, iar al doilea botez nu mai 34 este chip al adevrului, ci este nsui adevrul . 35 37. Nevoitorul trebuie s se srguiasc s fie liber. El trebuie s se deprteze nu numai de faptele rele, ci i de gnduri i de nelesuri contrare i s petreac pu rurea n cugetri folositoare de suflet i duhovniceti, ca
32. Gndurile (), de c a r e t r e b u i e s se c u r e a s c mintea, snt speculaiile proprii, sau g n d u r i l e p t i m a e la lucruri. 33. o alt c a r a c t e r i s t i c a spiritualitii sfntului Simeon a c c e n t u l pe care-l p u n e pe lacrimi, pe c a r e le u n e t e cu extazul c u n o a t e r i i reali tii duhovniceti. 34. A c e a s t a nu n s e a m n c h a r u l dumnezeiesc nu l u c r e a z cu a d e v r a t i n Botezul cu a p i n taina Mirungerii, ci n u m a i c n a c e s t e t a i n e l u c r e a z p r i n mijloace v z u t e i fr ca primitorul s simt a c e a s t lucrare, p e cnd p r i n lacrimile iubirii d e Dumnezeu l u c r a r e a d u m n e z e iasc e simit. 35. Capitolul acesta p n la 69 exclusiv c o r e s p u n d cu cap. 2152 d i n Filocalia greac.

28

FILOCALIA

astfel s rmn fr griji pentru cele ale vieii pmnteti. 38. Cel ce i-a dezbrcat ntreg trupul su, dac-i are ochii acoperii cu vreun vl i nu vrea s-l ridice i s-l lepede, nu poate vedea lumina numai cu cealalt parte dezvelit a trupului. Aa i cel ce a dispreuit toa te celelalte lucruri i avuii i s-a izbvit de patimile n sei, de nu-i va elibera ochiul sufletului de aducerile aminte lumeti i de nelesurile cele rele, nu va vedea vreodat lumina nelegerii, pe Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos. 39. Precum este acopermntul aezat peste ochi, aa snt gndurile lumeti i amintirile vieii aezate pe minte sau pe ochiul sufletului. Ct vreme deci vor fi lsate acolo, nu vom vedea. Dar cnd vor fi ridicate prin aducerea aminte de moarte, vom vedea limpede lumina cea adevrat care lumineaz pe tot omul ce vine n lume (Ioan I, 9). 40. Cel ce e orb din natere nu va cunoate, nici nu va crede puterea celor din Scriptur ; dar cel ce s-a n vrednicit vreodat s vad va mrturisi c cele zise snt adevrate. 41. Cel ce vede cu ochii trupeti tie cnd e noapte i cnd e zi. Dar orbul nu tie de nici una. Asemenea i cel ce vede duhovnicete i privete cu ochii minii, da c, dup ce a vzut lumina cea adevrat i neapropiat, se ntoarce din nepsare, la orbirea de mai nainte i se va lipsi de lumin, simte cu bun simire lipsa aceleia, i-i d seama din ce cauz i s-a ntmplat aceasta. Dar cel ce este orb din natere nu tie nimic despre acestea, nici din experien, nici din lucrarea de fa, dac nu prinde ceva prin auz, aflnd astfel despre cele ce nu le-a vzut niciodat. El va povesti altora despre cele ce a auzit, fr s tie nici el, nici auzitorii, despre ce lucru griesc ntre ei.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

29

42. Este cu neputin s umpli i trupul cu mncruri pe nesturate, dar s te ndulceti i duhovnicete de buntatea cea cunoscut cu mintea i dumnezeiasc. Cci pe ct i va sluji cineva mai mult pntecele, pe atta se va lipsi pe sine mai mult de acea buntate. i pe ct i va asupri mai mult trupul, pe atta se va umplea mai mult de hrana i de mngierea duhovniceasc. 43. S prsim toate cele de pe pmnt, nu numai bogia i aurul i celelalte mijloace ale acestei viei, ci i pofta fa de ele s o alungm cu desvrire din sufle tele noastre. S urm nu numai plcerile trupului, ci i micrile neraionale (animalice) ale lui, i s ne srguim s-l mortificm prin osteneli. Cci prin el se lucreaz cele ale poftei i snt aduse la fapt. Ct vreme este viu acesta, sufletul nostru va fi numaidect mort i greu de urnit, sau cu totul de neurnit spre oricare porunc 3 dumnezeiasc . 44. Precum flacra focului se ridic nencetat spre nlime, mai ales dac ntorci materia care ntreine fo cul, aa i inima celui iubitor de slav deart nu se poate smeri, ci cnd i spui cele de folos pentru el, se nal i mai mult. Cci mustrat sau sftuit, el se mpo trivete cu mnie, iar ludat i linguit, se nal n chip pctos. 45. Omul care este obinuit s se mpotriveasc i este siei o sabie cu dou tiuri, ucigndu-i sufletul fr s tie i nstrinndu-l de viaa venic. 46. Cel ce se mpotrivete n cuvnt, este asemenea celui ce se pred pe sine cu voia dumanilor mpratului. Cci contrazicerea este o curs i are ca momeal ap rarea, prin care fiind amgii, nghiim undia pcatului.
36. Sfntul Simeon nu n e l e g e prin t r u p u l mortificat, un t r u p inca pabil de a se mica spre fapte, ci un t r u p c a r e nu se mic din iniiativa lui, ci d i n iniiativa c e a b u n a sufletului. un t r u p nerobit patimilor, i disponibil p e n t r u libertatea duhului. Intr-un t r u p viu p e n t r u patimi, sufle tul e mort.

30

FILOCALIA

Prin aceasta e prins de obicei nenorocitul suflet, fiind apucat de limb i de gtlej de ctre duhurile rutii, care aci l ridic la culmea mndriei, aci l prvlesc n prpastia pcatului, ca s fie apoi dus la judecat cu cei czui din cer. 47. Cel ce e dispreuit i batjocorit i sufere din cau za aceasta mult n inima sa, s cunoasc din aceasta c poart la sn arpele cel vechi. De va rbda deci n t cere, sau va rspunde cu mult smerenie, l-a fcut pe acesta neputincios i i-a slbit strnsoarea. Iar de va rs punde mpotriv cu acreal, sau va gri cu semeie, a dat putere arpelui s-i verse veninul n inima sa i s-i road cu cruzime cele dinluntru ale sale. Prin aceasta l va face de fiecare dat mai puternic, dndu-i spre mncare, ndreptarea sa spre cele bune i puterea nenoroci tului su suflet. Aceasta l va face s triasc de aci na inte n pcat, i s fie mort cu totul pentru dreptate. 48. De voieti s te lepezi de toate i s te deprinzi cu vieuirea evanghelic, s nu te dai n seama unui n vtor nencercat sau ptima, ca nu cumva n loc de petrecerea evanghelic, s o nvei pe cea drceasc. Fiindc nvturile bune snt de la nvtorii buni ; iar cele rele, de la cei ri. Cci, desigur, din semine rele, ies roade rele. 49. nduplec pe Dumnezeu cu rugciuni i cu la crimi, ca s-i trimit un cluzitor neptima i sfnt. Dar cerceteaz i tu dumnezeietile Scripturi i mai ales scrierile cu nvturi despre lucrare ale sfinilor p rini, ca punndu-le alturea de cele nvate i fptuite de nvtorul i naintestttorul tu, s le poi vedea i nelege pe acestea ca ntr-o oglind, i pe cele ce conglsuiesc cu Scripturile s le iei n inim i s le stp neti cu cugetarea, iar pe cele mincinoase i strine s le dai la o parte i s le lepezi, ca s nu rtceti. Cci s

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

31

tii c n zilele acestea muli s-au fcut dascli minci noi-i neltori. 50. Tot cel ce nu vede, dar se ncumet s cluzeas c pe alii, e un neltor i duce pe cei ce-l urmeaz n prpastia pierzaniei, dup cuvntul Domnului : Orbul de va cluzi pe orb, amndoi vor cdea n groap (Ma tei XV, 14). 51. Orbul, fa de Cel Unul, e orb n ntregime fa de toate. Iar cel ce vede pe Unul are vederea tuturor. El se reine de la vederea tuturor, dar are vederea tuturor, fiind n afar de cele vzute. Fiind astfel n Unul, le vede pe toate. i fiind n toate, nu vede nimic din toate 3 7 . 52. Cel ce vede pe Unul, prin Unul se vede i pe sine i pe toi i pe toate. Dar fiind ascuns n toate, nu privete la nimic din toate 3 8 . 53. Cel ce nu a mbrcat chipul Domnului nostru Iisus Hristos, al Omului ceresc i Dumnezeu, peste omul raional i mintal, cu bun simire i ntru cunotin, e nc numai snge i carne. El nu poate primi simirea slavei duhovniceti prin cuvnt (raiune), precum nici cei orbi din natere nu pot cunoate numai prin cuvnt (ra iune) lumina soarelui 3 9 .
37. Sfntul M a x i m M r t u r i s i t o r u l d e c l a r c n Cel Unul snt r a i u n i l e t u t u r o r . Deci cel ce-L v e d e pe Cel Unul, v e d e r a i u n i l e t u t u r o r n El. Sfntul Simeon N o u l Teolog p l a s e a z nc n v i a a a c e a s t a p u t i n a vederii t u t u r o r n Dumnezeu, s i m u l t a n cu r i d i c a r e a p e s t e t o a t e . A c e a s t a e o c o n t e m p l a r e a t o t c u p r i n z t o a r e n simplitatea ei. Cine a r e intuiia n t r e g u lui, l e v e d e p e t o a t e ale lui, fr s s e p i a r d n p r i v i r e a u n e i p r i sau a alteia. 38. A m n d o u a c e s t e c a p e t e snt l u a t e t e x t u a l din Cateheza XXVIII, (Catecheses, tom. III, n Sources c h r e t i e n n e s , nr. 112, p. 160). In Filo calia greac, snt d a t e ca un singur capitol. P o a t e din faptul c n ediia din Sources chrotiennes, snt d a t e ca dou, suta nti a r e nu o sut, ci 101 c a p e t e . 39. Extras din Cateheza XXVIII, ibidem, p. 162. Sfntul Simeon afir m n chipul cel mai c a t e g o r i c c cretinul nu d e v i n e om n t r e g ca a t a r e dect n m s u r a n c a r e se n t i p r e t e n el chipul lui Hristos, O m u l ceresc i Dumnezeu, p r i n simire. C u v n t u l aici r m n e un c u v n t c a r e c o m u n i c o r a i u n e t e o r e t i c cu c a r e se i identific. Nici p r i n acest cuvnt, nici p r i n a c e a s t r a i u n e n u s e i a c o n t a c t c u r e a l i t a t e a nsi. N u m a i c u v n t u l viu, c o m u n i c a t n o u d e c i n e v a c a r e c r e d e , n e t r a n s m i t e

32

FILOCALIA

54. Cel ce aude, vede i simte astfel, cunoate pu terea celor zise, ca unul ce poart chipul celui ceresc (1 Cor. XV, 49) 40 , i a urcat la brbatul desvrit, al plintii lui Hristos (Efes. IV, 13). i fiind aa, poate s i cluzeasc bine, n calea poruncilor lui Dumnezeu, turma lui Dumnezeu. Dar cel ce nu cunoate astfel i e altfel, e vdit c nu are nici simurile sufletului deschise i sntoase 4 1 . Acestuia mai bine i va fi s fie cluzit, dect s cluzeasc cu primejdie. 55. Cel ce privete la nvtorul i povuitorul su, ca la Dumnezeu, nu poate s-l contrazic. Iar dac i nchipuie i zice c le poate mpca pe amndou aces tea, s tie c s-a rtcit. Cci nu tie ce simmnt au cei ai lui Dumnezeu fa de Dumnezeu. 56. Cel ce crede c viaa i moartea sa este n mna pstorului su, nu-l va contrazice niciodat. Iar necu noaterea acestui lucru nate contrazicerea, care pricinuiete moartea spiritual i venic. 57. nainte ca cel osndit s primeasc sentina, i se d putina de aprare, ca s spun judectorului despre cele ce a fcut. Dar dup artarea celor fcute i dup sentina judectorului, nu mai poate contrazice n nici un lucru mic sau mare pe cei rnduii s aplice osnda. 58. nainte de a se nfia monahul la aceast jude cat i de a descoperi cele din luntrul su, poate i mai este ngduit s ridice contraziceri n unele lucruri, pen tru c nu snt cunoscute, iar n altele cu nchipuirea c le poate ascunde. Dar dup descoperirea gndurilor i dup artarea vdit a lor, nu-i mai este ngduit s
i v i a a lui, deci i v i a a lui Hristos, c n d v i a a Iui e mbibat de v i a a lui Hristos i cnd e primit cu c r e d i n . De a c e e a c e r e sfntul Simeon ca Hristos s se imprime n r a i u n e a omului n m o d simit. 40. Din Cateheza XXVIII, ibidem, p. 160. 41. o n v t u r a prinilor, a c e e a d e s p r e simurile sufletului. Ele mijlocesc m a i m u l t d e c t o c u n o a t e r e r a i o n a l . Prin ele se reali zeaz un c o n t a c t al sufletului cu r e a l i t i l e spirituale din p r e a j m a lui Dumnezeu.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

33

contrazic pe judectorul i stpnitorul su dup Dum nezeu, pn la moarte. Cci monahul, nfindu-se la nceput la aceast judecat i dezvluindu-i cele ascun se ale inimii sale, s-a convins de la nceput, dac a do bndit oarecare cunotin, c e vrednic de nenumrate mori ; dar crede c prin ascultarea i smerenia sa, se va izbvi de toate pedepsele i chinurile, dac cunoate cu adevrat puterea tainei. 59. Cel ce pzete acestea neterse n cugetul su nu se va mpotrivi niciodat n inima sa cnd va fi cer tat, sau sftuit, sau mustrat. Fiindc cel ce cade n ase menea rele, adic n contrazicere i necredin fa de printele i nvtorul su duhovnicesc, se rostogolete jalnic n fundul i n prpastia iadului (Prov. IX, 18), nc trind; i se face cas satanei i a ntregii lui puteri necurate, ca un fiu al neascultrii i al pierzaniei (Efes. II, 2 ; Ioan XVII, 12). 60. Te ndemn pe tine, care eti fiu al ascultrii, ca s ntorci aceste ndemnuri necontenit n cugetul tu i s lupi cu toat srguina, ca s nu te cobori n relele amintite ale iadului, ci s te rogi fierbinte, n fiecare zi, lui Dumnezeu : Dumnezeule i Doamne al tuturor, Cel ce ai stpnirea peste toat suflarea i tot sufletul ; Cel ce singur m poi tmdui, ascult rugciunea mea, a nevrednicului, i rpune pe dracul ce se afl cuibrit n 42 mine, omorndu-l prin venirea Preasfntului Tu Duh ; i pe mine, cel ce snt srac i gol de toat virtutea, nvrednicete-m s cad cu lacrimi la picioarele sfntului meu printe. i atrage sufletul lui sfnt la milostivirea fa de mine, ca s m miluiasc. Druiete, Doamne, smerenie inimii mele, i gnduri cuvioase, pctosului, care-i fgduiete s se pociasc. Nu prsi pn la sfr it sufletul meu care i s-a supus odat i i s-a mr turisit i Te-a ales pe Tine, n locul ntregii lumi. Cci
42. D u h u l r u e omort de D u h u l cel Bun. i Sfnt; m p t i m i r e a i nelinitea, de n e p t i m i r e i de p a c e ; n e p u t i n a iubirii, de p u t e r e a iubitoare.

34

FILOCALIA

tii, Doamne, c vreau s m mntuiesc, mcar c deprin derea mea cea rea mi st piedic. Dar toate cte snt oamenilor cu neputin, ie i snt cu putin, 43 Doamne . 61. Cei ce au pus temelie bun, cu fric i cu cutre mur, credinei i ndejdii, n curtea evlaviei, i i-au re zemat cu neclintire picioarele pe piatra ascultrii de p rinii duhovniceti, socotind cele poruncite de ei, ca ieite din gura lui Dumnezeu, i zidindu-le pe acestea fr o vire pe temelia aceasta a ascultrii ntru smerenia sufle tului, izbutesc ndat s mplineasc aceast mare i prim fapt : s se lepede de ei nii. Cci mplinind cineva voia altuia i nu pe a sa, nfptuiete nu numai lepdarea de sufletul su, ci i rstignirea fa de toat 44 lumea . 62. Cel ce contrazice pe printele su, face bucuria dracilor. Iar de cel ce se smerete pn la moarte, se mi 45 nuneaz ngerii . Cci unul ca acesta face lucrul lui Dumnezeu (Ioan VI, 28), asemnndu-se Fiului lui Dum nezeu, Care a mplinit ascultarea de Printele Su pn la moarte, iar moartea, pe cruce (Filip. II, 411). 63. Frmntarea mult i la vreme nepotrivit ntu nec i tulbur cugetarea i scoate din suflet rugciu nea curat i cina. Pe de alt parte, aduce oboseal n inim i prin aceasta, nsprire i nvrtoare. Iar prin acestea caut dracii s duc la dezndejde pe cei du hovniceti. 64. i se poate ntmpla uneori, monahule, s afli rvn i dor mare de desvrire n sufletul tu, nct s doreti s mplineti toat porunca lui Dumnezeu i s nu cazi nici mcar n pcatul unui cuvnt deert (Matei
43. Extras din Cuv. IV etic. (din Traites theologiques ei ethiques, n Sources chretiennes, nr. 129, p. 18). 44. De fapt, a te s u p u n e din inim u n u i a singur, ca lui Dumnezeu, a r a t p u t e r e a g e n e r a l a ta de a nu te mai afirma nici pe tine, nici lumea, m p o t r i v a iubirii. 45. Se m i n u n e a z ngerii, cci a c e s t a e cel mai t a r e .

SFJNTUL

S1ME0S

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

?5

XII, 37), ca s nu rmi n urma niciunuia din sfinii de odinioar n fapt, n cunotin i vedere. Dar te vezi totodat mpiedicat de cel ce seamn neghina descura jrii i nu te las s ajungi la o asemenea nlime a sfineniei, prin aceea c-i strecoar astfel de gnduri i-i zice : i este cu neputin s te mntuieti n mij locul lumii i s pzeti fr tirbire toate poruncile lui Dumnezeu. Atunci aeaz-te singur ntr-un col, strnge-te n tine nsui i adun-i gndul tu i d un sfat bun sufletului tu i zi-i : De ce eti ntristat suflete al meu i de ce m tulburi ? Ndjduiete n Dumnezeu, c m voi mrturisi Lui. Cci mntuirea persoanei mele nu snt faptele mele, ci Dumnezeul meu. Cci. cine se va ndrepta din faptele legii (Gal. II, 16) ? Nu se va n drepta naintea Ta nici un vieuitor (Ps. CXLI, 2). Ci ndjduiesc s m mntuiesc n dar, din credina Dum nezeului meu, prin mila Sa negrit. Mergi napoia mea satano ! Domnului Dumnezeului meu m nchin (Matei IV, 10) i Lui i slujesc din tinereile mele, Celui ce poate s m mntuiasc numai cu mila Sa. Deprteaz-te deci de la mine ! Dumnezeu, Cel ce m-a fcut pe mine dup chipul i asemnarea Sa, te va zdrobi pe tine. 65. Dumnezeu nu cere de la noi oamenii altceva, dect numai s nu pctuim. Iar acesta nu este lucrul legii, ci paza neslbit a chipului i a cinstei noastre de sus. Stnd n acestea potrivit cu firea, i purtnd haina strlucit a Duhului, rmnem n Dumnezeu i Dumne zeu n noi, fiind dumnezei i fii ai lui Dumnezeu prin 46 nfiere, nsemnai cu lumina cunotinei de Dumnezeu .
46. i n e de firea n o a s t r s p s t r m n noi chipul lui Dumnezeu, sau r e l a i a cu Dumnezeu. Prin a c e a s t a s n t e m fii ai lui D u m n e z e u i dumnezei, d a r nu n s c u i din n a t u r a lui Dumnezeu, ci nfiai de El p r i n h a r u l i v o i n a Lui, dar i prin consimirea i efortul voinei n o a s t r e . ine de a c o r d u l activ al voinei n o a s t r e cu v o i n a lui D u m n e z e u s fim fii ai lui Dumnezeu, dar acordul acesta e cerut de firea n o a s t r . Sfntul Simeon nu c e r e nti fapte, ci nti iubire i n c r e d e r e n Dumnezeu. Iar prin a c e a s t a nsui Dumnezeu e cu noi i n noi. D a t o r i t acestui fapt, nu n c e r c m s mplinim cu p u t e r i l e n o a s t r e faptele legii, ci ne n c r e d e m cu iubire n Dumnezeu, C a r e ne d ns p u t e r e a s iubim cu fapta.

36

FILOCALIA

66. Trndvia i greutatea trupului, nscute n suflet din lene i negrij, ne deprteaz de la canonul obinuit i aduc n cugetare ntuneric i descurajare 47 . Prin aceas ta se ivesc n inim gnduri de fric i de hulire, nct cel ispitit de dracul trndviei nu mai poate nici mcar s mai intre n locul obinuit al rugciunii 4 8 , ci i este lene i preget i gndete lucruri nebuneti mpotriva Fc torului a toate 4 9 . Cunoscnd deci pricina i izvorul de unde i-au venit acestea, intr cu srguin n locul obi nuit al rugciunii tale i cznd la iubitorul de oameni Dumnezeu, roag-te din inim cu suspine, ntru durere i lacrimi, cernd izbvirea de povara trndviei i a gndurilor rele ; i i se va da degrab ie, celui ce bai i struieti cu osteneal, izbvirea de acestea. 67. Cel ce a dobndit inima curat, a biruit frica 50 . Iar cel ce se curete nc, aci o biruie, aci e biruit de ea. Dar cel ce nu lupt nicidecum, sau nu simte deloc c e prieten al patimilor i al dracilor i deci mai adaug la boala slavei dearte i boala nchipuirii de sine, soco tind c este ceva fr s fie nimic, sau e robul i prada fricii, tremurnd ca un prunc cu cugetul i avnd fric acolo unde nu este fric pentru cei ce se tem de Domnul 5 1 . 68. Cel ce se teme de Domnul nu are fric de asal tul dracilor, nici de neputincioasele lor atacuri, dar nici de ameninrile oamenilor ri. Fiind n ntregime ca o
47. T r n d v i a t r u p u l u i se t r a n s p u n e n suflet, din negrij. Din ele vin apoi n suflet d e s c u r a j a r e a i ntunericul. Deci n t r e suflet i t r u p a r e loc o reciprocitate. Nu se p o a t e neglija n i c i o d a t fr p a g u b pzirea trupului n cele voite de Dumnezeu. 48. Sigur e vorba de locul spiritual al rugciunii, de starea de r u g c i u n e , de interiorul rugciunii. 49. A c e s t e a vin ca o justificare a lenii de a se ruga. 50. R u g c i u n e a este fora e l i b e r a t o a r e , prin ntlnirea efortului n o s tru de e l i b e r a r e cu p e r s o a n a s u p r e m , ca izvor a t o a t p u t e r e a i libertatea. 51. Fricos e cel ce nu e c u r a t n inim. Acela nu p o a t e i n t r a ntru l i b e r t a t e n relaie cu altul. C u r e n i a inimii a d u c e libertatea relaiei cu alte p e r s o a n e , deci i cu Dumnezeu.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

37

flacr sau ca un foc arztor, ce strbate zi i noapte de jur-mprejur locurile ascunse i ntunecoase, pune dracii pe fug. Cci fug mai degrab aceia de el dect el de aceia, ca s nu fie ari de flacra nvpiat a focului dumnezeiesc ce nete din el 5 2 . 69. Cel ce umbl n frica de Dumnezeu, chiar dac petrece n mijlocul oamenilor ri, nu se teme. El are n luntrul su frica de Dumnezeu i poart arma nebiruit a credinei, cu care poate s le mplineasc pe toate, chiar i pe cele ce par grele i cu neputin celor muli. El petrece ca un uria n mijlocul piticilor, sau ca un leu mugind n mijlocul cinilor i al vulpilor, ncrezndu-se n Domnul. Cu tria cugetului su i lovete pe ei i nspimnt inimile lor, nvrtind cuvntul nelepciunii, ca pe un toiag de fier 5 3 . 70. S nu te miri dac, stpnit de fric, tremuri temndu-te de toate. Cci eti nc nedesvrit i lipsit de trie i te temi ca un prunc de mormoloci. Cci frica este o boal copilreasc i vrednic de rs a sufletului iubi tor de slava deart. Fa de acest drac s nu caui s te foloseti de cuvinte i de contraziceri. Cci cuvintele nu folosesc nimic sufletului care tremur i se clatin.
52. Cei ce se tem de Domnul nu snt lai, ci au curajul mrturisirii n faa lui D u m n e z e u i a semenilor. T e m e r e a de D u m n e z e u e o sfial de a nu-L supra, nu o laitate. A se observa p a r a d o x u l : n-are fric cel ce se t e m e de Domnul. T e m e r e a de D u m n e z e u nu e ca frica din lume sau de c e v a din lume ; e o p u t e r e fa de t o a t e cele din lume, iar fa de Dumnezeu nu e simit ca o fric propriu-zis, ci ca o n d r z n i r e din iubire, m p r e u n a t n acelai timp cu sfial. T e m e r e a de D u m n e z e u d p u t e r e a de a n t r e p r i n d e orice efort spre mplinirea voii Lui, adic a tot ce e bun. Nu e v o r b a ns de o d e o s e b i r e a acestora prin c u v i n t e (temere, fric), ci de d e o s e b i r e a a d o u stri sufleteti, c a r e pot fi i n d i c a t e p r i n indiferent c a r e din a c e s t e d o u n u m e . Focul de c a r e se v o r b e t e n acest c a p i t o l e e n t u z i a s m u l iubirii de Dumnezeu, c a r e a r e n sine c e a mai deplin c u r i e . Termenii : foc, flacr, snt t e r m e n i preferai de sfntul Simeon, p e n t r u a exprima p u t e r n i c a simire a dragostei de D u m n e z e u ce-L c a r a c t e r i z e a z . 53. n e l e p c i u n e a este i o for, sau e m e n i n u t p r i n t r - u n efort n c a r e se manifest o for. fora gndului la Dumnezeu, c a r e prin aceasta e unit cu ajutorul lui Dumnezeu, p e n t r u a persista n cele bune, n cele proprii echilibrului vieii.

38

FILOCALIA

Lsndu-le pe acestea, smerete cu toat puterea gndi54 rea ta i vei vedea cum dispare frica . 71. Odat, cuprins fiind cineva de trndvie, avea mintea slbit i ntunecat i sufletul moleit, nct puin mai trebuia ca s fie lipsit de ntristarea inimii i s sting n el flacra duhului i s se umple toat casa tru 55 pului su de fum . Ba mai mult, se ivi n el o amoreal a tuturor mdularelor, care-l ducea, din cauza moleelii, la un somn fr msur, nct era silit s lipseasc i de la slujbele obinuite. El ncerc s se mpotriveasc aces tora prin nfrnare i veghere. Dar biruind somnul, inima lui se nspri din mndrie i lipsindu-i de aici nainte n tristarea, se strecur n el frica. Cnd o simi pe aceasta n sine, iei din chilia sa la vreme nepotrivit i plecnd la un loc retras i ntunecat, sttu acolo i ridic minile i se nsemn cu semnul crucii, iar ochiul sufletului i-l nl spre Dumnezeu. Umilindu-i astfel puin gndirea, ndat dracul fricii se deprta puin de la el. Dar dracul cumplit al slavei dearte, mai puternic dect el, i fur gndul, vrnd s-l atrag i s-l predea iari dracului fricii. nelegnd el aceasta, se mir i rug fierbinte pe Dumnezeu s izbveasc sufletul lui din asemenea curse ale diavolului. 72. Mare i anevoie de neles socotesc c este pen tru toi aceast mpreun-lucrare, rutate i uneltire a dracilor. Cci am cunoscut pe dracul fricii nsoindu-se i lucrnd mpreun cu dracul trndviei i pe acesta din urm ajutndu-l pe cel dinti i ntrind lucrarea lui ; de asemenea, pe cel dinti sdind n suflet frica mpreunat cu nvrtoarea, iar pe al doilea ntrind ntunecarea,
54. d e m n de r e m a r c a t a c e a s t convieuire n t r e fric i slava deart. Iubitorul de slav d e a r t t r e m u r de p r e r i l e t u t u r o r , chiar de ale celor mai n e n s e m n a i oameni. De frica u n o r p r e r i c a r e nu-i cultiv slava deart, nu v e i p u t e a s c p a contrazicnd pe cei ce nu r e c u n o s c meritele tale, ci a c c e p t n d simirea smereniei. In s m e r e n i e st a d e v r a t u l curaj fa de alii. 55. fumul c a r e a c o p e r e v e d e r e a i slbete p u t e r e a de micare a sufletului, dar i a trupului, spre cele b u n e i r e a l e .

SPINTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

39

moleeala, nvrtoarea i dezndejdea sufletului i a minii. Trndvia le este nevoitorilor o ncercare menit s le pricinuiasc smerenie. 73. Dracul trndviei obinuiete s rzboiasc, de cele mai multe ori, mai ales pe cei ce au naintat n ru gciune, sau pe cei ce se srguiesc cu ea. Cci nici un altul dintre ceilali draci nu are putere mpotriva aces tora. Acesta i are puterea fie dintr-o ngduin de sus cu bun rost, fie, cum socotesc mai degrab, i ia pute rea mpotriva noastr din niscai stri necuvenite ale tru pului 56 . Iar ceea ce vreau s spun este aceasta : mncnd mult i ncrcndu-mi stomacul i adormind astfel prea stul, aceast patim a pus stpnire pe mine i am fost biruit ; apoi nfrnndu-m iari peste msur, mi-am fcut mintea ntunecat i anevoie de micat i iari 57 am czut n aceeai patim . Cteoda-t se ntmpl ns aceasta celor ce se nevoiesc i din amestecarea aerului, despre care nu tiu s spun ceva sigur, sau din grosimea vntului de miazzi. 74. Trndvia este moartea sufletului i a minii 5 8 . Dac Dumnezeu i-ar ngdui s lucreze mpotriva noas tr dup puterea ei, nici unul dintre nevoitori nu s-ar mntui vreodat. Datoria noastr este s i ne mpotrivim cu toat puterea ce ne este dat, dar st n puterea lui Dumnezeu s ne trezeasc n chip tainic i s ne arate n chip vdit biruitori ai ei. Cci e cu neputin ca, mu rind cineva, s nvie fr ajutorul Celui ce s-a nviat pe Sine din mori. 75. Cnd mintea e furat de mndrie i se nfund n ea nsi i-i nchipuie c este ceva prin sine nsi fiindc se nevoiete, harul care o lumineaz n chip ne56. ca i din 57. important 58. tului i a P u t e r e a a c e s t u i a m a i v i n e i din o b o s e a l a fr v o i e a trupului, a p a r e n a c el nu e un duh ru, c prin el nu se s v r e t e r u l . Excesul nu e bun nici ntr-o p a r t e nici n alta. Aici a r e rolul n e l e p c i u n e a i d r e a p t a socoteal. Dei p o r n e t e de la trup, t r n d v i a d e v i n e i o s t a r e a sufle minii.

40

FILOCALIA

vzut se deprteaz de la ea i, lsnd-o ndat goal, ea i d seama repede de neputina ei. Cci patimile nv lesc asupra ei ca nite cini turbai i caut s o sfie. Atunci netiind ce s fac i neavnd unde s alerge ca s se izbveasc, alearg, prin smerenie, la Domnul ca 59 re poate s o mntuiasc . 76. Cel ce a ieit deplin din lume se socotete pe sine ca fiind ntr-un pustiu neumblat (Ps. LXI, 1) i plin de fiare. De aceea, cuprins de o fric negrit i de un cutremur de nedescris, strig ctre Dumnezeu, ca Iona din chit i din marea vieii ; ca Daniil din groapa leilor i a patimilor furioase ; ca cei trei tineri din cuptorul focului luntric al poftei arztoare ; ca Manase din sta tuia de aram a trupului acesta pmntesc i muritor. Iar Domnul auzindu-l l izbvete pe el din prpastia netiinei i a dragostei de lume, ca pe proorocul din chit, pentru ca s nu le mai doreasc pe acestea ; l izbvete din groapa gndurilor rele ale poftei, care rpesc i rod sufletele oamenilor, ca pe Daniil ; din atacurile ptimae ale focului care-i arde i i slbete sufletul i-l mpinge cu sila spre fapte necuvenite, rcorindu-i sufletul cu roua Sfntului Duh, ca pe israeliii aceia ; i de trupul acesta pmntesc i greu i preaptima, pstrndu-l ne njosit i nedobort i fcndu-l fiu al luminii i al zilei (1 Tes. V, 5) i nvrednicindu-l s guste nvierea nc de 60 aici . 77. Sufletul care struie n alipirea la starea njo sit a trupului i iubete plcerile lui i ine la slava de la oameni, sau chiar dac nu le caut pe acestea, e simitor la adierea poftei, rmne cu totul nemicat i greoi spre
59. M n d r i a este a e z a t de prinii d u h o v n i c e t i mai vechi la sfritul celorlalte patimi. Sfntul Simeon N o u l Teolog o p u n e , cel p u i n p e n t r u nevoitorii c a r e s-au eliberat de patimi, la n c e p u t u l nevoinii lor. De a c e e a l e a c u l mpotriva ei este, d u p el, smerenia, opusul mndriei. Sme renia deschide sufletul din n o u p e n t r u D u m n e z e u . 60. Acest c a p i t o l e luat n n t r e g i m e din Cuvntarea IV etic (Tra/ies theologiques ei ethiques, tom. II, n Sources chretiennes, nr. 129, p. 20).

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

41

orice virtute i porunc a lui Dumnezeu, ca unul ce e ngreuiat i nlnuit cu putere de relele amintite. Dar cnd, trezit de ostenelile nevoinelor i de lacrimile poc inei, scutur de la sine greutatea trupului i topete n iroaiele lacrimilor cugetul trupesc i s-a ridicat mai pre sus de micimea celor vzute, se mprtete de lumina curat i se elibereaz de patimile care l tiranizeaz. Atunci strig i el ndat ca proorocul, ctre Dumnezeu: Rupt-ai sacul meu i m-ai ncins cu veselie, ca s cu nosc slava Ta i s nu m mhnesc (Ps. XXIX, 1213). 78. Sfnta Scriptur ne d s nelegem c snt trei 61 locuri n care obinuiete mintea s petreac . Iar eu socotesc, mai degrab, c snt dou. Prin aceasta nu n v ceva contrar Scripturii s nu fie ci pentru c nu numr ntre nceput i sfrit, mijlocul. De pild, cel ce se mut dintr-un ora n altul i dintr-o ar n alta, nu va numi, pe drumul strbtut, celelalte orae i ri, chiar dac ar vedea n cursul drumului multe i minu nate lucruri. Poporul care se mut din Egipt n pmntul fgduinei, i se aaz n acesta, i amintete toate cele de pe drumul dintre ele i le descrie pe acestea tutu ror, dar nu spune c s-a mutat de la prima cetate la a doua i de la a doua la a treia cetate sau ar, ci c s-a mutat de la robie la libertate, de la ntuneric la lumin i din prinsoare a revenit n ara proprie. Tot aa mintea noastr, a oamenilor, obinuiete s se mute de la mptimire la neptimire, de la robia patimilor la libertatea du hului i de la nchipuirea contrar firii, pe care legea o 62 numete prinsoare, la nlarea mai presus de fire , de
61. Snt trei stri sau t r e p t e ale minii. Dar a c e s t e a nu snt simplu subiective, ci snt stri p r o d u s e de u n e l e realiti deosebite de noi. 62. Sfntul Simeon nu c u n o a t e dect d o u stri ale o m u l u i : s t a r e a c o n t r a r firii i s t a r e a mai p r e s u s de fire. O s t a r e n e u t r nu c u n o a t e . Ea p o a t e fi cel mult o e t a p t r e c t o a r e n t r e cele dou. De c t e v a ori v o r b e t e totui de s t a r e a cea conform firii. In s t a r e a a c e a s t a omul se b u c u r i de ajutorul h a r u l u i c a r e e mai p r e s u s de fire. pre j u d e c a t a (termen n t e x t u l original t r a d u s de noi cu nchipuire) este o j u d e c a t ce i-o face cineva n a i n t e de a se c u n o a t e cu a d e v r a t pe

42

FILOCALIA

la marea agitat a vieii la starea senin cea din afara lumii, de la amrciunea grijilor i suprrilor vieii la dulceaa negrit i la lipsa de grij n privina oricrui lucru pmntesc ; de la pofta, de la frmntarea i de la tulburarea cu privire la multe, la alipirea deplin i la dragostea fa de Cel Unul. 79. Mutarea minii de la cele vzute la cele nev zute i de la cele ce cad sub simuri la cele mai presus de simuri pricinuiete uitarea tuturor celor lsate n urm. Pe aceasta ei o numesc cu dreptate locul linitii. nvrednicindu-se mintea s se nale la el, nu va mai cobor iari de acolo, ca Moise dup cele 40 de zile i nopi petrecute pe munte, ci ncredinndu-se c e bine 63 acolo nu se va mai ntoarce nicidecum spre cele de jos . Ajuns nc de aici casa Treimii i el nsui n Treime, ca unul ce este n ea, se va sllui n mpria cerurilor. 64 Cci iubirea l va ine i nu-l va lsa s cad 80. Nu numai cel ce se linitete singur (sihastrul) , sau cel ce se afl sub ascultare (n obte), ci i egumenul i ntistttorul celor muli i chiar cel ce slujete, tre buie s fie numaidect fr griji, sau liberi de toate lucru rile vieii. Cci dac ne predm grijilor, clcm porunca lui Dumnezeu care zice : Nu v ngrijii de sufletul vostru, ce vei mnca sau ce vei bea i cu ce v vei
sine, sau nainte de a c u n o a t e cu a d e v r a t lucrul despre c a r e g n d e t e sau se p r o n u n . Ea e de fapt o nchipuire. Ca a t a r e ea e c o n t r a r firii, cci e p u s n micare de v r e o pasiune. De a c e e a e izvorul m u l t o r greeli. 63. De fapt cel ce a p e t r e c u t o d a t n lucruri mai nalte, nu mai are p l c e r e de cele de jos i chiar dac c o b o a r puin la ele, tnjete dup cele de sus. C o m p a r a i a strii p r e z e n t e mai rele, cu cea a n t e r i o a r mai b u n i p r o d u c e o tristee i o n e m u l u m i r e c o n t i n u . 64. A fi n Treime n s e a m n a fi n iubire. Sfntul Simeon atribuie iari iubirii i nu contemplaiei rolul principal n m e n i n e r e a sufletului n Dumnezeu. Iar iubirea aceasta de Dumnezeu, n care sufletul e ridi cat, se explic prin iubirea celor trei P e r s o a n e dumnezeieti ntre Ele. Fiind aezat sufletul n acest l e a g n al iubirii nesfrite i desvrite n t r e cele trei P e r s o a n e dumnezeieti nu mai p o a t e cdea din el. 65. De aici i p n la cap. 87 inclusiv, ed. din Sources c h r e t i e n n e s se n t l n e t e iari cu Filocalia greac, cap. 5358, afar de c a p . 82.
65

SFINTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

43

mbrca. Cci toate acestea le caut pgnii (Matei VI, 25) ; i iari : Vedei s nu se ngreuneze inimile voas tre de mult mncare i de beie i de grijile vieii (Luca XXI, 34). 81. Cel ce are gndirea ngrijorat de lucrurile vie ii nu este liber. Cci e stpnit i robit de grija acestora, fie c se ngrijete de acestea pentru sine, fie pentru alii. Iar cel liber de acestea nu se ngrijete n chip lumesc nici pentru sine i nu se va ngriji nici pentru alii, fie c e episcop, fie c e egumen, fie diacon. Cu toate aces tea, nu va sta niciodat fr lucru i nu va dispreui nici pe cei mai umilii i mai mici, ci fcnd toate n chip bineplcut lui Dumnezeu, va rmne n toate nengrijo 66 rat, toat viaa . 82. Exist o grij nefptuitoare i o fptuire fr grij, ca i dimpotriv : o negrij fptuitoare i o lene 67 plin de griji . Acestea le-a artat i Domnul. Cci spunnd : Tatl Meu pn acum lucreaz, i Eu lucrez (Ioan V, 17), i iari : Lucrai nu pentru mncarea pieritoare, ci pentru cea care rmne spre viaa venic (Ioan VI, 27), n-a desfiinat activitatea, ci ne-a recoman 68 dat activitatea fr grij . Apoi spunnd iari : Cine,
66. n e c e s a r ca fcnd t o a t e cele ce se cer de la noi, s nu le facem cu grija c r e u i t a d e p i n d e n u m a i de noi. S p s t r m contiina c t o a t e snt t r e c t o a r e . Cei ce se folosesc de lumea aceasta, s fie ca i cum nu s-ar folosi. Cci trece chipul lumii acesteia (1 Cor. VII, 31). 67. Prin a c e a s t frumoas distincie, sfntul Simeon d o v e d e t e c nu c o n d a m n activitatea, ci a p s a r e a sufleteasc ce o p o a t e nsoi. S fii activ ntr-un chip degajat, ca o p a s r e n zborul ei vesel, ca un artist, fericit n n a r i p a t a lui s t r d u i n de a gsi expresia j u s t a c e e a ce c o n t e m p l . A c e a s t a e esena r e c o m a n d r i i sfntului Simeon. 68. De fapt, a c t i v i t a t e a din iubire fa de alii i de D u m n e z e u p r o d u c e n suflet o s t a r e de negrij l u m e a s c i-l d u c e la d e s v r i r e a venic, pe cnd cea din grija egoist de t r u p l d u c e la pieire. Deci Domnul c o n d a m n grija, dar nu r e c o m a n d n e a c t i v i t a t e a . Mai mult chiar, el c o n d a m n i lenea, mai ales pe cea nsoit de grij. De aici rezult c dei nu t r e b u i e s c o n s i d e r m lucrurile lumii e t e r n e , totui t r e b u i e s socotim c a c t i v i t a t e a sufletului n l e g t u r cu ele, de d r a g u l lui Dumnezeu i al altora, e un mijloc prin c a r e sufletul s p o r e t e n desvrire i ajunge la venicia fericit p e n t r u c a r e este rnduit. Dealtfel, i r u g c i u n e a este o activitate.

44

FILOCALIA

ngrijindu-se, poate s adauge mcar un cot la statura sa ? (Matei VI, 27), a desfiinat grija nefptuitoare. Iar despre grija ntrupat n fapte, zice : Iar despre mbr cminte i mncare, ce v ngrijii ? Nu vedei crinii cmpului i psrile cerului, pe cei dinti cum cresc i pe cele din urm cum snt hrnite ? (Matei VI, 28). Astfel, aprobnd pe una i dezaprobnd pe cealalt, Dom nul ne nva cum s lucrm cu grij nengrijorndu-ne 69 i cum, liberi de griji, s ocolim o activitate necuvenit . 83. Nu drma casa ta, voind s o zideti pe a veci nului. S tii c lucrul acesta e obositor i greu. Ia sea ma ca nu cumva hotrndu-te la aceasta, s o drmi i 70 pe a ta i s nu poi s o zideti nici pe a aceluia . 84. Dac n-ai dobndit o desvrit neptimire fa de lucruri i de bunurile vieii, s nu primeti s te ocupi cu chivernisirea lucrurilor, ca s nu te prinzi n ele i, n loc s iei plata slujirii, s suferi osnda pentru hoie i fur de cele sfinte. Iar de eti silit la acestea, de ntistttorul, s fii ca cel ce umbl cu focul care arde i s opreti momeala gndului prin mrturisire i poc in, ca s te pstrezi neatins prin rugciunea ntistt71 torului . 85. Cel ce n-a ajuns neptimitor, nu tie ce este neptimirea, ba nici nu poate crede c este cineva astfel pe pmnt. Cci cel ce nu s-a lepdat mai nti de sine (Ma tei XVI, 24) i nu i-a golit cu bucurie sngele su pentru
69. C e e a ce cere Domnul n fond e mplinirea unei activiti c u v e n i t e i r e i n e r e a de la c e a n e c u v e n i t . Cea dinti t r e b u i e s o facem ntr-un sens cu t o a t grija, dar n alt sens n e n g r i j o r a i . Iar pe c e a de a doua s o evitm, mai ales cnd o facem fr grij, adic cu negli jen, sau cu n e p s a r e de m n t u i r e a sufletului. Exist deci grij i grij. Exist deci grij b u n i grij rea, p r e c u m exist negrij b u n i n e grij rea. 70. Mustrndu-l pe altul p e n t r u greeli, poi s-i nspreti sufletul t u i s naintezi la u r m p o t r i v a aceluia. Astfel nu-l zideti nici pe acela i te nrieti i pe tine. 71. M r t u r i s i n d ispita c a r e i-a venit de a lua din cele chivernisite ale Bisericii, sau ale mnstirii, vei c p t a de la d u h o v n i c n t r i r e s respingi ispita.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

45

aceast via cu adevrat fericit, cum va bnui c a fcut cineva acestea ca s dobndeasc neptimirea ? La fel i cel ce-i nchipuie c are Duhul Sfnt neavnd ni mic, auzind de lucrrile Duhului slluite n cei ce au de fapt pe Duhul Sfnt, nu va crede c exist cineva n generaia de azi lucrat i micat de Duhul dumnezeiesc sau ajuns la vederea Lui n chip contient i simit, ase menea apostolilor lui Hristos i sfinilor de altdat. Cci fiecare judec din starea ce o are el, i pe cele ale aproapelui, fie c e vorba de virtute, fie de pcate. 86. Altceva este neptimirea sufletului i altceva neptimirea trupului ; cea dinti sfinete i trupul prin strlucirea ei i prin revrsarea de lumin a Duhului ; iar cea de a doua singur nu poate s foloseasc prin 72 sine ntru nimic pe cel ce o are . 87. Altceva este nemicarea mdularelor sufleteti i trupeti i altceva dobndirea virtuilor. Cea dinti aparine firii, cea de a doua pune rnduial n micrile 73 naturale . 88. A nu pofti ceva din plcerile i dulceurile lumii nu este egal cu a dori buntile venice i cereti. Alt ceva este aceasta i altceva e aceea. Cele dinti le dispre uiesc muli. De cele de al doilea, puini oameni s-au n 74 grijit .
72. E x t r a s din Cuv. IV e t i c , op. cit., p. 12. P e n t r u sfntul Simeon v i r t u t e a nu este o simpl p a s i v i t a t e , ci o p u n e r e n o r d i n e a micrilor sufleteti i trupeti, p e n t r u b u n a folosire a lor n favoarea deprinderii u n e i virtui. Prin a c e a s t a s p i r i t u a l i t a t e a c r e t i n se d e o s e b e t e n e t de cea budist. N e m i c a r e a p u t e r i l o r trupeti i sufleteti p o a t e a p a r i n e firii slbite, sau d e z a m g i t e de pe u r m a dezordinii p t i m a e a micrilor lor. Cci slbirea sau d e z a m g i r e a p o t a p r e a n c r e a t u r , c a r e n-are de la sine fiina, ci e din nimic i ca a t a r e n a i n t e a z cnd r m n e de sine s p r e nimic. Dar p u n e r e a n r n d u i a l a micrilor firii e un efort c a r e n v i n g e n c l i n a r e a micrilor firii spre t r n d v i a dezordinii i spre nimic. 73. Extras din aceeai c u v n t a r e . Ibidem. 74. E x t r a s din a c e e a i c u v n t a r e , op. cit., p. 14. C o n t i n u n d ideea din capitolul anterior, sfntul Simeon s p u n e c dorirea b u n t i l o r v e n i c e e mai mult dect n e d o r i r e a plcerilor p m n t e t i . V i r t u t e a e o dorire pozi tiv a b u n t i l o r v e n i c e i prin a c e a s t a d e p e t e o fire ajuns la ne m i c a r e prin v o i n a de a nu r s p u n d e r u l u i cu ru, sau prin d e z a b u z a r e

46

FILOCALIA

89. A ocoli i a nu cuta slava de la oameni nu este tot una cu a dori slava de la Dumnezeu. Cci e mult deosebire ntre aceste dou lucruri. Cea dinti au res pins-o muli i dintre cei stpnii de patimi ; pe cea de a doua, puini s-au nvrednicit s o primeasc i cu mul t osteneal 75 . 90. Nu e tot una a te mulumi cu o hain modest i a nu dori un vemnt strlucitor, cu a te mbrca n lumina lui Dumnezeu. Acesta este un lucru i acela altul. Atrai de mii de pofte, unii dispreuiesc cu uu rin poftirea unui vemnt ; dar n lumina lui Dumne zeu se mbrac acei care o caut neobosii prin toate nevoinele i se fac fiii luminii i ai zilei n mplinirea poruncilor 76 . 91. Altceva este vorbirea smerit i altceva cugeta rea smerit ; altceva este smerenia i altceva este floa rea smereniei ; altceva este rodul acesteia i altceva dulceaa frumuseii lui, i altceva dect acestea, urm rile ce decurg din el. Dintre acestea, unele atrn de noi, altele nu atrn de noi. Cele ce atrn de noi snt : s cugetm toate, s inem seama de toate, s spunem i s facem toate cte ne duc la smerenie ; dar sfnta sme renie i celelalte nsuiri ale ei, harismele i lucrrile ei, snt darul lui Dumnezeu i nu atrn de noi. Dar de ele
i slbire. Ea e un efort de ridicare a firii la cele mai p r e s u s de fire. Nu se cere desfiinarea dorinei ca p u t e r e a firii, ci n d r e p t a r e a i nt rirea ei spre cele continuu mai nalte. 75. Cuv. IV e t i c , op. cit., p. 12. Se face aici o deosebire a n a l o a g cu c e a din cele d o u c a p e t e a n t e r i o a r e , n t r e pesimismul celor ce s-au scrbit, prin dezamgiri sau prin cinismul patimilor, de slava de la oa meni, i n t r e cei ce doresc, ntr-un elan pozitiv, slava c u r a t de la Dum nezeu cel infinit. Aici se c r e d e n D u m n e z e u cel personal, acolo e un fel de panteism, o d a t ce p e r s o a n a o m e n e a s c se t o p e t e n e s e n a uni versal. Aici se c r e d e ntr-un D u m n e z e u personal, C r u i a credinciosul v r e a s-l plac, i n a p l c e a lui D u m n e z e u c o n s t slava dorit de la El, c a r e este t o t o d a t o d e p i r e a egoismului. 7o. Cuv. etic. cit., op. cit., p. 14. A c e e a i i d e e ca n cele trei c a p e t e a n t e r i o a r e . Dar aci sfntul Simeon d i o explicare p r o p r i e a deosebirii n t r e lipsa u n e i patimi i p o s e s i u n e a u n e i virtui c o n t r a r e : lipsa u n e i patimi p o a t e p r o v e n i din a n g a j a r e a i n t e n s n a l t e patimi.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

47

nu se va nvrednici nimeni, dac nu a semnat toate seminele care atrn de el 7 7 . 92. Altceva este a nu ne revolta fa de necinstiri, de batjocuri, de ncercri i necazuri, i altceva a ne ar ta mulumii de ele i a ne ruga pentru cei ce ne fac acestea. Altceva este a iubi din suflet pe acetia i alt ceva a ntipri, pe lng aceasta, n mintea noastr faa fiecruia din ei i a-i mbria fr patim ca pe nite prieteni adevrai, cu lacrimi de iubire sincer, fr s se afle n acea clip nici o urm a vreunei suprri n noi. Iar lucrul mai mare dect cele spuse este ca n timpul nsui al ispitelor s aib cineva, n chip neschim bat, aceeai bun simire egal pentru cei ce-l batjoco resc n fa, l calomniaz, l judec, l osndesc, l njur i-l scuip n fa, i pentru cei ce iau n afar nfiarea prieteniei, dar pe ascuns fac aceleai lucruri fr s se poat ns ascunde de fapt. Dar neasemnat mai mare lucru dect toate acestea, socotesc c este ca cineva s uite cu desvrire cele ce le-a suferit i s nu-i aduc aminte de ceva din ceea ce i s-a ntmplat, fie c lipsesc, fie c snt de fa cei ce l-au suprat, ci s-i primeasc i pe acetia la fel ca pe prieteni, n convorbiri i la ma s, fr nici o gndire la cele ntmplate 78 . 93. Nu e acelai lucru a-i aduce aminte de Dum nezeu i a-L iubi pe Dumnezeu. Nici a te teme de Dum nezeu i a pzi poruncile Lui 7 9 . Altceva snt acestea i altceva acelea. Dar amndou snt proprii celor desvrii i neptimitori. 94. Altceva este nepctuirea i altceva lucrarea po runcilor 80 . Cea din urm este proprie celor ce se nevo iesc i vieuiesc dup Evanghelie, iar cea dinti este pro prie celor ce au dobndit prima neptimire.
77. Cuv etic. cit., op. cit., p. 16. 78. Cuv. etic. cit., ibidem. 79. Cuv. etic. cit., op. cit., p. 18. Poi s te temi de D u m n e z e u i s nu treci a c e a s t t e m e r e n fapte. 80. Cuv. etic. cit., op. cii., p. 16.

48

FILOCALIA

95. Linitea nu e, desigur, una cu nelucrarea 8 1 . Nici tcerea nu e una cu linitea 8 2 . Altceva e fiecare din aces tea. Nelucrarea este proprie celor ce nu voiesc s cu noasc mprtirea de buntile lui Dumnezeu, nici s mplineasc ceva din cele bune. Lucrarea poruncilor este proprie celor ce se ocup nencetat cu cunotina lui Dumnezeu i struiesc n nelegerea cuvntului nelep ciunii lui Dumnezeu i cerceteaz adncurile Duhului i snt introdui n tainele minunate ale lui Dumnezeu. Iar linitea este proprie celor ce svresc lucrarea minii cu luarea aminte a unei cugetri pline de atenie la gnduri. 96. Nu este acelai lucru retragerea (din lume), ca mutarea dintr-un loc n alt loc i adevrata nstrinare 8 3 ; ci altceva i altceva. Cea dinti este a celor ce lupt i a celor ce, din cauza lenii, snt purtai de o cugetare nesta tornic, sau din cauza unui prisos de cldur doresc lupte i mai mari. Iar a doua este a celor ce s-au rstig nit lumii (1 Cor. II, 10) i lucrurilor lumii i doresc s fie pururea numai cu Dumnezeu i cu ngerii i nu se ntorc deloc spre cele omeneti. 97. Altceva este a te mpotrivi vrjmailor i a lupta mpotriva lor i altceva a-i birui i a-i supune i a-i omor cu desvrire. Primul lucru e propriu lupttori lor i vitejilor n cele ale nevoinei ; al doilea e propriu celor neptimitori i desvrii 8 4 . 98. Toate acestea snt fapte ale sfinilor ce umbl n lumina neptimirii. Dar cei ce neleg c snt n afara
81. Linitea este c e v a pozitiv, este o bucurie. N e l u c r a r e a e neactiv i t a t e i nu i r a d i a z din ea p u t e r e , ci n d e a m n la p a s i v i t a t e i deci la tristee. Poi s fii activ n linite i poi s fii n e a c t i v fr s ai linite. Cci lipsa de micare e c o n t r a r firii. 82. Din Cuv. etic. cit., ibidem. Poi s taci n afar i n suflet s n-ai linite. 83. Din Cuv. etic. cit., ibidem. Deci mai presus de fuga e x t e r i o a r din lume, e cea c a r e mntuiete , sau n s t r i n a r e a i n t e r i o a r de c e e a ce e r u n ea. 84. Extras din Cuv. etic. cit., op. cit., p. 18. Cel n e p t i m i t o r nu mai e micat de nici un r s p u n s c o n t r a r la r u l d u m a n u l u i , ci-l copleete i-l desfiineaz cu n e c l i n t i r e a n iubire.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

49

lor, s nu se lase amgii, nici s-i amgeasc sufletele lor, ci s tie c ei umbl zadarnic, ca ntr-un ntuneric 8 5 . 99. Muli s-au supus acestor nevoine, unul pentru un motiv, altul pentru alt motiv. Dar foarte puini snt cei ce au svrit osteneala lor cu fric i cu dragoste fi reasc de Dumnezeu. Singuri acetia, ajutai de har, iz butesc n scurt vreme n lucrarea virtuii i se ntind spre cele spuse. Ceilali snt lsai, cum s-a spus, s rtceasc n loc neumblat i nu pe cale (Ps. CVI, 40) 86 , potrivit cuvntului: i i-am trimis pe ei dup uneltirile inimilor lor, merge-vor ntru meteugirile lor (Ps. LXXX, 11) 8 7 . 100. Cel ce a dobndit experiena acestora prin srguina cea mai bun va cunoate puterea (nelesul) ce lor spuse. Iar cel ce e altfel, va cunoate nelesul din afar al celor spuse, dar despre nelesul lor duhovnicesc, care se cunoate cu nelegerea, nu va avea dect idei teoretice, sau mai bine zis va plsmui n cugetarea lui chipuri mincinoase, fiind foarte departe de ele, ca un om ce se amgete. 101. Cnd te-ai ridicat, prin multe osteneli i sudori deasupra micimii trupului i te-ai dezbrcat de trebuin ele lui, l vei purta uor i duhovnicete, ca pe unul ce nu va simi nici foame nici sete. Atunci vei privi mai bine, ca prin oglind (1 Cor. XIII, 12) 8 8 , pe Cel mai pre sus de minte i cu ochii ti splai de lacrimi vei vedea pe Cel pe Care nimeni nu L-a vzut vreodat (Ioan I,
85. Extras din Cuv. cit., op. cii., p. 16. A c e t i a u m b l mult, ns umbl n ntuneric i nu r e u e s c s ias din el. 86. A umbla n n t u n e r i c n e n a i n t n d s p r e scopul firesc al vieii n o a s t r e , n s e a m n a nu u m b l a pe drum, cci orice d r u m d u c e u n d e v a , d u c e la un scop. 87. Extras din Cuv. cit., op. cif., p. 18. Acetia i-au fcut propriile lor planuri, nu u r m r e s c p l a n u r i l e lui D u m n e z e u . 88. T r u p u l lui a devenit t r a n s p a r e n t ca o oglind prin c a r e cel d u h o v n i c e s c se v e d e pe sine i v e d e pe Dumnezeu.

50
89

FILOCALIA

18) . i avnd sufletul rnit de iubirea Lui, vei nfi 90 ripa un cntec amestecat cu lacrimi . Atunci s-i aduci aminte de mine i s te rogi pentru smerenia mea, ca unul ce eti unit cu Dumnezeu i ai o ndrznire nen fruntat fa de El.

Ale aceluiai, 25 de alte capete ale cunotinei i ale cuvntrii de Dumnezeu (gnostice i teologice) 1. Nici celui ce teologhisete nu i se potrivete poc ina, nici celui ce se pociete, teologia. Cci pe ct snt de departe rsriturile de apusuri (Ps. Cil, 12), pe atta e 91 mai nalt teologia dect pocina . Cci precum se vait un om aflat n boal i neputine, sau precum strig un ceretor mbrcat n zdrene, aa face cel ce se afl n pocin i svrete cu adevrat faptele pocinei. Iar cel ce teologhisete este asemenea celui ce petrece n curile mprteti mbrcat n strlucirea vemntului mprtesc i vorbete nencetat cu mpratul ca un in tim al lui i aude de la el n fiecare moment poruncile 92 i voile lui . 2. Sporirea n cunotina de Dumnezeu se face pri lej i pricin a necunoaterii tuturor celorlalte, ba chiar i a lui Dumnezeu. i mrimea luminii Lui e o nevedere
89. Lacrimile fac ochii curai i de a c e e a capabili s v a d e s e n a t a i n i c a lucrurilor i pe Dumnezeu prin ele. 90. Starea a c e a s t a de m a r e n d u i o a r e i bucurie pentru Dumnezeu i g s e t e o expresie nu n u m a i n lacrimi, ci i n ritmul unei melodii. 91. Avem aci sensul patristic al teologiei, ca fiind c o n t e m p l a i e a lui Dumnezeu, atins pe t r e p t e l e nalte ale curiei i neptimirii. Cel ce t r i e t e desvrit n Dumnezeu, vzndu-L cu mintea, nu mai simte nici t r e b u i n de pocin, cci uit p n i de s t a r e a sa, fiind ieit n t r e g n Dumnezeu pe Care-L v e d e . 92. A d e v r a t a teologie e nu n u m a i v o r b i r e a d e s p r e Dumnezeu, ci dialog cu Dumnezeu, simire p u t e r n i c i responsabil a prezenei Lui per sonale i r e v e n d i c a t o a r e .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

51

desvrit ; iar simirea supradesvrit a luminii Lui mai presus de simire, e o nesimire a tuturor celor ce 93 snt n afara ei . Cci simirea care nu cunoate, nu afl i nu nelege deloc ce snt, de unde, unde, care i cum snt cele n care se afl, neavnd putere s tie acestea, cum va fi simire ? Cum nu vor fi acestea mai degrab mai presus de simire ? Iar mintea care-i simte nepu tina ei, cum nu va fi nesimitoare fa de cele mai pre sus de simire ? Cci cele ce ochiul nu le-a vzut i urechea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit 94 (1 Cor. II, 9) , cum vor fi supuse simirii ? 3. Domnul care ne druiete nou cele mai presus de simire ne d i o alt simire mai presus de simire prin Duhul Su, ca s simim n chip mai presus de fire darurile i harismele Lui mai presus de simire, prin toa te simurile, n chip clar i curat 9 3 . 4. Tot cel ce e nesimitor fa de Unul, e nesimitor fa de toate, precum cel ce are simire fa de Unul le simte pe toate i este n afar de simirea tuturor. El le 96 simte pe toate i nu e stpnit de simirea lor . 5. Cel surd fa de cuvntul lui Dumnezeu e surd fa de orice glas, precum cel ce aude cuvntul lui Dum 97 nezeu le aude pe toate . Acesta este surd, pe de alt parte, fa de orice glas. El le aude pe toate i nu aude pe nici una, dect pe acelea care i spun cuvintele n Cu93. Se afirm aci c a r a c t e r u l apofatic, sau mai p r e s u s de c u n o a t e r e al c u n o a t e r i i lui Dumnezeu, conform lui Dionisie A r e o p a g i t u l i sfntului Grigorie de N i s a . 94. Extras din C a t e h e z a X X V I I I ; op. cit., p. 158160, u n d e e n l e g t u r cu cap. I, ed. cit., p. 5152. 95. Exist o simire mai p r e s u s de simire. Sufletul nu se afl pe acea t r e a p t ntr-o insensibilitate. Ea e o sensibilitate spiritual i a r e d r e p t cauz l u c r a r e a Sfntului Duh. Dar e l u c r t o a r e i prin simurile trupului, cum a fost cazul cu apostolii pe Tabor. 96. Sfntul Simeon N o u l Teolog se d o v e d e t e n tot scrisul lui un teolog al simirii mai p r e s u s de simire. Dar aceast simire nu-i un sen timent pur, ci un contact total al fiinei n o a s t r e , sensibilizat de Duhul, cu Dumnezeu. 97. Acela v e d e i a u d e n t o a t e c u v n t u l lui Dumnezeu.

52
98

FILOCALIA

vntul , i nici pe acestea, ci numai Cuvntul care gr iete fr glas, n glasuri 9 9 . 6. Cel ce aude, vede i simte astfel, cunoate pute rea (nelesul) celor spuse. Iar cel ce nu o cunoate, este vdit c nu-i are simurile sufletului clare i sntoase. i fiind aa, nc n-a cunoscut c a fost zidit ca vz tor al zidirii vzute i pentru a fi introdus n cea cunos 10 cut cu mintea , ci, fiind aezat ntr-o astfel de cinste, s-a alturat i s-a asemnat cu animalele fr minte i purttoare de povar (Ps. XLVIII, 13). i asemnat cu ele, rmne astfel, nentors, nerechemat, sau neridicat la prima cinste, dup darul iconomiei Domnului nostru 101 Iisus Hristos (Efeseni III, 27), Fiul lui Dumnezeu . 7. Fiind jos, nu cerceta cele de sus ; iar nainte de a ajunge sus, nu te ocupa prea mult cu cele de jos, ca nu cumva lunecnd s cazi din amndou, mai bine-zis s te pierzi cu cele de jos. 8. Cel ce a fost ridicat de mprat din cea mai de jos srcie la bogie i a fost mbrcat cu o mare cinste i mpodobit cu o hain strlucitoare i i s-a poruncit s stea n faa lui, privete pe mpratul cu mare dor i l iubete ca pe binefctorul lui, iar haina cu care a fost mbrcat o cinstete cum se cuvine, i demnitatea i-o
98. Nu a u d e nici un c u v n t ca stnd de sine, sau ca r s u n n d de sine, ci fiecare c u v n t este identificat p e n t r u el cu C u v n t u l lui Dumnezeu. 99. Extras din C a t e h e z a cit., ibidem. N u m a i prin faptul c auzim n mod r e a l C u v n t u l lui Dumnezeu, ca un c u v n t c r u i a t r e b u i e s-i rs p u n d e m , auzim r e a l t o a t e c u v i n t e l e Lui prin lucruri i prin oameni, ca pe nite c u v i n t e care ne scot din izolarea i egoismul nostru i t r e b u i e s le r s p u n d e m . Propriu-zis n t o a t e cuvintel e e un singur Cuvnt per sonal C a r e ni se comunic, ne r e v e n d i c i simim c t r e b u i e s-I r s p u n d e m prin viaa, p r i n faptele n o a s t r e . 100. Sfntul Grigorie de Nazianz, Cuv. 38, Ii ; P.G. 36, 324-A. O m u l a fost fcut ca subiect c u n o s c t o r i v z t o r al celor c u n o s c u t e i v z u t e , ntr-o l e g t u r ontologic cu ele, cum e Logosul divin cu raiunile Sale, c a r e prin c r e a i e d e v i n r a i u n i l e lucrurilor. 101. Extras din C a t e h e z a cit., op. cit., p. 160162. Sfntul Simeon v o r b e t e i de nite simuri sau de o sensibilitate a sufletului, c a r e s-a tocit p r i n c d e r e . Cine a u d e i v e d e prin ele, c u n o a t e puterea realitii spirituale, nu n u m a i nelesul ei, p e n t r u c p r i n ele se p u n e n l e g t u r cu acea r e a l i t a t e i ea, fiind personal, iradiaz p u t e r e din ea.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

53

cunoate. Iar de bogia dat lui i d seama. Aa i mo nahul care s-a retras cu adevrat din lume i de la lucru rile din ea i a venit la Hristos, chemat printr-o bun simire, i a fost ridicat la nlimea vederii duhovni ceti prin lucrarea poruncilor, cunoate fr rtcire pe Dumnezeu i nelege limpede schimbarea svrit cu el. Cci vede pururea harul Duhului care lumineaz de jur-mprejur, care poate fi numit hain i purpur m prteasc, sau mai bine-zis e Hristos nsui, dac cei ce 102 cred n El s-au mbrcat n El (Rom. XIII, 14) . 9. Cel ce s-a mbogit cu bogia cereasc, adic cu prezena i slluirea Celui ce a zis : Eu i Tatl vom veni i loca ne vom face ntru el (Ioan XIV, 23), tie n cunotina sufletului de ce mare har s-a mprtit i ce mare comoar poart n inima lui. Cci vorbind cu Dumnezeu ca i cu un prieten, st cu ndrznire n faa Celui ce locuiete n lumina cea neapropiat (1 Tim. 103 VI, 16) . 10. Fericit este cel ce crede acestora ! De trei ori fericit este ns cel ce se strduiete s dobndeasc cu notina celor spuse prin fptuire i prin sfinite nevo ine ! Dar este un nger, ca s nu spun mai mult, cel ce se ridic prin contemplare i cunotin la nlimea acestei stri i aproape de Dumnezeu, ajuns ca un fiu al lui Dumnezeu. 11. Cel ce st la rmurile mrii vede noianul nesfrit de ap, dar marginea lui nu o poate vedea, ci numai o parte oarecare. La fel cel ce s-a nvrednicit s priveasc oceanul nesfrit al slavei lui Dumnezeu i s-l
102. A c e s t capitol c o r e s p u n d e cu cap. 59 din Filocalia greac. Sfn tul Simeon c a r e a fost sptarul cubicular la c u r t e a m p r a t u l u i Vasile II folosete d e s imagini de la c u r t e a m p r t e a s c . El s o c o t e t e h a r u l ener giei n e c r e a t e ce i z v o r t e din Hristos, ca o h a i n a l u i Hristos, n c a r e e mbrcat, sau ca pe Hristos nsui, d a c Hristos este n e n e r g i a ce ira diaz din El. 103. Dei Dumnezeu este nevzut, simirea p r e z e n e i Lui e s t e att de puternic, nct sfntul Simeon d e c l a r c se simte ca n faa Lui.

54

FILOCALIA

vad n chip nelegtor, l vede nu atta ct este, ci ct e cu putin ochilor nelegtori ai sufletului su 101 . 12. Cel ce st lng mare, nu o privete numai pe aceasta, ci i intr atta ct voiete n apele ei. Aa i cei ce voiesc, dintre cei duhovniceti, pot s se mprt easc i s contemple, prin cunotin, lumina dumne 105 zeiasc, pe msura dorinei de care snt purtai . 13. Cel ce st la rmurile mrii, att timp ct se afl n afara apelor, le vede pe toate i privete peste noianul apelor, dar cnd ncepe s intre n ap i s se scufunde n ea, pe msur ce se afund, prsete vederea celor din afar. Aa i cei ce au ajuns la mprtirea de lumi na dumnezeiasc : pe msur ce nainteaz n cuno tina dumnezeiasc, se scufund tot mai mult n neti 106 in . 14. Cel ce a cobort n apa mrii pn la genunchi, sau pn la bru, vede toate cele din afara apei n chip clar ; dar cnd se coboar n adnc i a ajuns ntreg sub ap, nu mai poate vedea ceva din cele de afar, dect 107 numai atta c e ntreg n adncul mrii . Aa li se ntmpl i celor ce cresc prin sporire duhovniceasc i urc n desvrirea cunotinei i a contemplaiei. 15. Cnd cei ce nainteaz spre desvrirea duhov niceasc snt luminai n parte, adic primesc o lumin
104. A se observa cum sfntul Simeon a s e a m n cu un o c e a n chiar n u m a i s l a v a lui Dumnezeu ; de fiina lui Dumnezeu nici nu n d r z n e t e s v o r b e a s c . 105. C o n t e m p l a r e a luminii dumnezeieti nu e desprit, p e n t r u sfntul Simeon, de m p r t i r e a de ea, potrivit n v t u r i i lui despre sim urile sufleteti prin c a r e omul d u h o v n i c e s c intr n contact cu r e a l i t a t e a dumnezeiasc, aa cum i n t r orice om p r i n simurile trupului n c o n t a c t cu lumea m a t e r i a l . 106. De la capitolul 11 p n la capitolul 19 inclusiv e r e d a t i d e e a sfntului Grigorie de Nissa : Aceasta este a v e d e a cu a d e v r a t pe Dum nezeu : a nu afla n i c i o d a t o s t u r a r e a dorinei ...cci nu se va socoti v r e o d a t c se p o a t e mbria firea nevzut (Despre viaa lui Moise, n P.G. 44, col. 404). Dar sfntul Simeon p u n e n relief i ideea s c u m p lui, c cel ajuns n o c e a n u l dumnezeiesc nu mai v e d e nimic n afar de el, dar n el v e d e toate. Proprie lui este i i m a g i n e a oceanului i a apelor. 107. Deci nu-i p i e r d e contiina identitii sale.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

55

numai n minte, atunci ei oglindesc slava Domnului n chip nelegtor i snt introdui n cunotina nelegerii i n taina descoperirii, fiind ridicai de la contemplarea celor ce snt la Cel ce e mai presus de cele ce snt (de fpturi). 16. Cei ce se apropie de desvrire i nu o vd nc dect n parte snt nspimntai nelegnd nesfrirea i necuprinderea celor ce le vd. Cci, pe msur ce ptrund n lumina cunotinei, primesc cunotina netiinei lor. Dar cnd realitatea spiritual le apare nc n chip ne clar i li se arat ca ntr-o oglind i e luminat numai n parte, ea va binevoi s se fac vzut i mai mult i s se uneasc prin mprtire cu subiectul iluminat, lundu-l ntreg n sine, cnd acest subiect va fi scufun dat ntreg n adncul Duhului ca n snul unui abis de nesfrite ape luminoase ; atunci el urc n chip negrit la desvrita netiin, ca unul ce a ajuns mai presus de 108 toat cunotina . 17. Cnd mintea e simpl, sau goal de orice neles 109 i intr ntreag n lumina dumnezeiasc, simpl , fiind acoperit de ea, nu mai are s afle altceva n afar de lumina n care este, ca s fie micat spre nelegerea acelui altceva, ci rmne n abisul luminii dumnezeieti, 110 nemaingduindu-i-se s priveasc nicidecum n afar . Aceasta este ceea ce s-a spus : Dumnezeu este lumin (1 Ioan I, 5) i lumina suprem i odihna de orice vedere pentru cei ce au ajuns n ea.
108. tiina i c u n o t i n a implic posesia p a r i a l a realitii, sau transformarea ei la s t a r e a de obiect, ceea ce n s e a m n delimitarea ei. 109. simplitatea de ocean a dumnezeirii, n c a r e se cuprind r d cinile t r a n s c e n d e n t e ale t u t u r o r n t r - u n chip nedifereniat, iar ea nsi ca izvor al lor, e infinit mai mult dect t o a t e . 110. Se r e d aci o idee a sfntului M a x i m M r t u r i s i t o r u l c a r e z i c e : In n e m r g i n i r e se odihnete t o a t micarea celor ce se mic n mod n a t u r a l , pentru faptul c nu exist n ea nici o d i s t a n sau interval, n e avnd deci unde, cum i spre ce s se mite, ntruct are pe Dumnezeu, Care h o t r n i c e t e chiar i nemrginirea, Care h o t r n i c e t e t o a t micarea, ca sfrit n calitate de cauz (Ambigua, n P.G., 91, 1217). Dar sfntul Simeon folosete copios i m a g i n e a luminii i d acestei imagini un c a r a c t e r emoional.

56

FILOCALIA

18. Mintea pururea n micare devine nemicat i cu totul fr gnduri cnd e acoperit ntreag de ntu 111 nericul dumnezeiesc i de lumina dumnezeiasc . Dar e n stare de contemplaie i de simire i de gustare a 112 buntilor n care se afl . Cci adncul Sfntului Duh nu e ca adncul apelor mrii, ci e adncul apei vii a 113 vieii venice (Ioan IV, 10) . Toate cele n care mintea ajunge, dup ce strbate cele vzute i cugetate, snt de neneles, de netlcuit i de necuprins. Ea se mic i se 114 ntoarce numai n ele n chip nemicat , vieuind n viaa mai presus de via, fiind lumin n lumin i nu lumin de sine. Cci nu se privete atunci pe sine, ci pe Cel mai presus de sine i slava de acolo fcnd-o strin de cunoaterea sa, se are pe sine nsi ntreag ne 115 tiut 19. Cel ce a ajuns la msurile desvririi, este mort fr a fi mort, vieuind n Dumnezeu n Care se afl i nevieuind luii (Rom. XIV, 7). orb ca cel ce nu vede din fire. El a ajuns ns mai presus de orice vedere natural, ca unul ce a primit ochi noi i nease mnat mai buni i mai presus de cei ai firii. El e nelu crtor i nemicat, ca unul ce a mplinit toat lucrarea sa. fr gnduri, ca unul ce s-a ridicat la unirea mai presus de nelegere i se odihnete acolo unde nu mai e vreo lucrare a minii, sau vreo micare de aducere
111. Sfntul Simeon identific n t u n e r i c u l dumnezeiesc al lui Dionisie A r e o p a g i t u l cu lumina d u m n e z e i a s c . De altfel nsui Dionisie nelegea prin n t u n e r i c u l de pe Sinai preamulta lumin. Ajuns aci m i n t e a r m n e cu o m i c a r e receptiv, nu c r e a t o a r e , cu o micare stabil n acelai sens, nu cu o micare ce t r e c e de la un lucru la altul. 112. Precum se conciliaz n t u n e r i c u l cu p r e a m u l t a lumin, aa se conciliaz m i n t e a golit de g n d u r i cu s t a r e a ei de c o n t e m p l a r e i de g u s t a r e a b u n t i l o r dumnezeieti. Cci n o c e a n u l dumnezeiesc cel simplu snt t o a t e . 113. i u n d e e v i a a venic, e i v i a a sufletului o m e n e s c . 114. Identificarea stabilitii cu m i c a r e a sufletului ajuns n Dum nezeu o fcuse i sfntul Grigorie de Nissa (Despre viaa lui Moise, P.G. 44, 405-C) i sfntul Maxim M r t u r i s i t o r u l (Ambigua, P.G. 91, 1221). 115. M i n t e a d e v i n e prin lumina d u m n e z e i a s c altfel dect e prin n a t u r a ei, de a c e e a i d e v i n e ei nsi un mister n e n e l e s .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

57

aminte, spre vreun gnd sau spre vreun neles. Cci neputnd nelege sau cunoate cele nenelese i cu nepu tin de cuprins, se odihnete, aa zicnd, n ele. Iar odihna aceea e nemicarea ne-simirii fericite, care e tot odat desftarea n simirea nendoielnic i fr str 116 duin a buntilor negrite . 20. Cel ce nu s-a nvrednicit s ajung la o astfel de msur a desvririi i n posesiunea unor astfel de bunuri s se nvinoveasc numai pe sine i s nu spun, pentru a se dezvinovi, c lucrul acesta este cu neputin, sau c desvrirea se dobndete, dar n chip netiut. Ci s cunoasc, ncredinat de dumnezeietile Scripturi, c lucrul e cu putin i adevrat, nfptuindu-se prin lucrare i mplinindu-se n chip contient. Cci fiecare se lipsete pe sine de aceste bunti pe msura 117 nemplinirii i nelucrrii poruncilor . 21. Muli citesc Sfintele Scripturi, iar unii, citin118 du-le, le i aud . Dar puini dintre cei ce le citesc pot cunoate drept puterea i nelesul celor citite. Acetia de clar uneori c cele spuse de Sfintele Scripturi snt cu neputin, alteori le socotesc cu totul de necrezut, sau le iau ca alegorii n sens ru. Pe cele spuse pentru timpul de fa le socotesc ca avnd s se mplineasc n viitor, iar pe cele spuse despre cele viitoare, le iau ca deja ntmplate i ca ntmplndu-se n fiecare zi. i astfel nu e o judecat dreapt n ei, nici o ptrundere adevrat a lucrurilor dumnezeieti i omeneti. 22. Dumnezeu a fcut de la nceput dou lumi : una vzut i alta nevzut. Dar e un singur mprat al lu crurilor vzute care poart n el trsturile celor dou
116. bucuria de d a r u r i l e primite fr osteneal, fr efort, dar c a r e le ntrec pe t o a t e cele d o b n d i t e prin efort. 117. Extras din sfritul Cuv. X e t i c . ; Traites Iheol..., tom. II, p. 336. o n v t u r s c u m p sfntului Simeon c b u n u r i l e dumnezeieti se po sed n chip contient. De fapt d a c nu avem contiina lor, nici nu le avem. 118. vorba de auzirea cu sufletul, adic cu un sim al sufletului.

58
119

FILOCALIA

lumi, n latura cea vzut i cugetat . Potrivit cu aceste dou lumi, strlucesc doi sori, cel vzut cu sim urile i cel cugetat. i ceea ce e soarele acesta n cele vzute i supuse simurilor, aceea este Dumnezeu n cele nevzute i nenelese cu mintea. Cci El este i se numete Soarele dreptii (Maleahi IV, 2 ; III, 20). Iat deci doi sori, unul cunoscut cu simurile i unul cugetat cu mintea, precum snt i dou lumi, aa cum s-a spus. i dintre cele dou lumi, una, adic lumea supus simurilor cu toate cele din ea, este luminat de soarele acesta cunoscut cu simurile i vzut, iar cealalt lume, adic cea cunoscut cu mintea i cele din ea, primete lumina i strlucirea de la Soarele cugetat al dreptii. Deci cele supuse simurilor i cele cunoscute cu mintea snt luminate n chip desprit : cele dinti de soarele cunoscut cu simurile, iar cele din urm de Soarele cu noscut cu mintea. Cele din urm nu au nici o unire sau cunotin sau comuniune cu cele supuse simurilor. 23. Singur omul din toate cele vzute i cugetate a fost zidit de Dumnezeu ca o fiin ndoit, avnd trup alctuit din patru elemente : din simire i suflare, prin care particip la aceste elemente i triete n ele, i din suflet nelegtor i nematerial i necorporal, unit n chip negrit i neneles cu acestea i amestecat cu ele n chip 120 neamestecat i neconfundat . Iar acestea snt omul cel unul, animal muritor i nemuritor, vzut i nevzut,
119. A c e s t a e omul. 120. Sfntul Simeon nu p u t e a s nu sufere influena timpului su, n m u l t e privine care nu in propriu-zis de credina cretin. F c n d abstrac ie de i d e e a celor p a t r u e l e m e n t e c o m p o n e n t e ale lumii m a t e r i a l e , idee proprie timpului su, el se mai resimte i de n e l e g e r e a simplist a acelui timp n p r i v i n a unirii d i n t r e t r u p i suflet. Astzi ne d m seama de taina cu mult mai c o m p l e x a acestei uniri. De altfel nsui sfntul Simeon d d o v a d c e contient de dificultatea problemei cnd a d a u g pe de o p a r t e simirea i suflarea la cele p a t r u c o m p o n e n t e ale trupului, iar pe de alta declar c prin ele se u n e t e sufletul cu t r u p u l . Sensibili tatea i suflarea snt m a r e a t a i n a existenei u m a n e . A p a r i n ele ma teriei ? A p a r i n sufletului ? greu de a le atribui u n u i a sau altuia n mod separat. In sensibilitate se ntlnesc sufletul i t r u p u l .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

59

sensibil i inteligibil, vztor al zidirii vzute, cunosc tor al celei cugetate. Precum cei doi sori i mplinesc n chip desprit lucrrile n cele dou lumi, aa i n omul cel unul : unul lumineaz trupul, Cellalt sufletul i fie care soare comunic lumina sa, prin participare, prii luminate de el, dup puterea de primire a ei, fie n chip mai bogat, fie n chip mai srac 121 . 24. Soarele supus simurilor e vzut, dar nu vede. Soarele cunoscut cu mintea e i vzut de cei vrednici, dar i vede pe toi i mai ales pe cei ce-L vd pe El. Cel cunoscut cu simurile nu vorbete, nici nu d cuiva pu tere s vorbeasc. Cel cunoscut cu mintea vorbete prie tenilor Lui i druiete tuturor puterea s vorbeasc 122 . Cel supus simurilor, strlucind n grdina supus sim urilor, usuc numai umezeala pmntului cu cldura razelor lui, dar nu i ngra plantele i seminele. Cel cunoscut cu mintea, artndu-se n suflet, mplinete lu crurile urmtoare : usuc umezeala patimilor i cur murdria produs de ele i d grsime pmntului sufle tului, din care se hrnesc plantele virtuilor mbibate de rou. 25. Soarele supus simurilor rsare i lumineaz lu mea cunoscut cu simurile i toate cele din ea, pe oa meni, fiarele, animalele i orice altceva, peste care-i ntinde n chip egal lumina sa. Apoi apune i las n n tuneric locul pe care l-a luminat. Cel cunoscut cu mintea
121. F r ndoial, dei fiecare soare l u m i n e a z n mod direct par tea omului c o r e s p u n z t o a r e lui, totui lumina Soarelui spiritual se reflect din suflet i a s u p r a trupului, iar lumina soarelui vzut p r o d u c e b u c u r i e i sufletului. Cci omul, dei e din d o u p r i , e totui u n u l . In om se realizeaz u n i r e a n t r e cele d o u lumi. A c e a s t a o va s p u n e sfntul Simeon n capetele urmtoare. 122. Soarele spiritual d p u t e r e sufletelor s v o r b e a s c , n t r u c t vorbindu-le el nsui le mic la r s p u n s . El e Subiectul suprem, care se a d r e s e a z subiectelor fcute d u p chipul Lui. El e C u v n t u l c u v n t t o r , de u n d e p o r n e s c t o a t e cuvintele de c h e m a r e i din care-i iau m i c a r e a d e r s p u n s t o a t e c u v i n t e l e d e r s p u n s ale subiectelor c r e a t e . A c e a s t c o n v o r b i r e l e a g subiectele c r e a t e de D u m n e z e u i lumineaz t o a t e crea turile n acelai timp.

60

FILOCALIA

strlucete pururea i a strlucit, ncpnd ntreg n toate n chip nencput. Dar e deosebit de cele create de El i e ntreg desprit n chip nedistanat de acestea, fiind ntreg n toate i nicieri ; ntreg n creaturile v zute ntregi i ntreg n afar de ele ; ntreg n cele v zute i ntreg n cele nevzute ; e prezent ntreg pretu tindeni i nu e ntreg nicieri i nicidecum 123 .

Ale aceluiai, una sut capete de Dumnezeu cuvnttoare i fptuitoare (teologice i practice) 1. Hristos este nceputul (1 Cor. XV, 13), mijlocul 124 i sfritul . Cci e n toate : n cele dinti (Col. I, 18) i n cele mijlocii i n cele din urm ca n cele dinti. Pentru c nu este n El vreo deosebire oarecare ntre acestea, precum nu este nici barbar, nici scit, nici elin, nici iudeu, ci toate i n toate este Hristos (Col. III, 11). 2. Sfnta Treime, strbtnd prin toate de la cele dinti i pn la cele din urm, ca de la capul unui trup pn la picioare, le strnge pe toate, le lipete, le unete i le leag de sine i, unindu-le astfel, le face tari i de ne desfcut 125 . Ea se face cunoscut n fiecare dintre ele, Una i Aceeai, Care este Dumnezeu, n Care i cei din
123. A c e s t e trei ultime c a p e t e au i n t r at n prefaa Stoglavei, co lecie de h o t r r i ale Sinodului din 1551 de la Moscova. A se v e d e a la E. Duchesne, Le Stoglav ei ies cen/s chaptres, Paris, 1920, p. 45. Dup J. D a r r o u z e s , Chaptres theologiques e t c , p. 79. 124. Sfntul Maxim s p u n e : Dumnezeu este nceputul, mijlocul i sfritul celor ce snt (Cap. gnostice I, 5), dar i c : Dumnezeu nu este pentru Sine, pe ct e cu p u t i n s tim noi, nici nceput, nici mijloc, nici sfrit (II, 2). Hristos ns s-a fcut prin n t r u p a r e n c e p u t u l , mij locul i sfritul vieii n o a s t r e celei noi. 125. Sfnta Treime, ca d i v e r s i t a t e de P e r s o a n e n u n i t a t e a fiinei, se face principiu de m e n i n e r e a unitii t u t u r o r n diversitate.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

61

urm snt cei dinti i cei dinti snt cei din urm (Matei 126 XX, 16) . 3. Pe toi credincioii, noi credincioii trebuie s-i vedem ca pe unul i n fiecare din ei trebuie s vedem pe Hristos i s avem atta dragoste fa de el, nct s 127 fim gata s ne punem sufletul propriu pentru el . Nu trebuie s numim sau s socotim pe vreunul ru, ci pe toi s-i vedem, cum am spus, ca buni. Chiar dac ai vedea pe vreunul tulburat de patimi, s nu urti pe fratele, ci patimile care l rzboiesc. Iar dac l vezi tira nizat de pofte i de gnduri greite, s ai i mai mult mil de el, ca nu cumva s fii i tu ispitit (Col. VI, 1), ca 128 unul ce te afli supus schimbrilor materiei nestatornice . 4. Precum cetele nelegtoare ale puterilor de sus snt luminate de Dumnezeu dup treptele lor, de la cea dinti la a doua i de la aceasta la alta i aa mai departe, revrsarea luminii dumnezeieti trecnd la toate, aa i sfinii, fiind luminai de dumnezeietii ngeri i legai i unii prin legtura Duhului, se fac 129 de aceeai cinste cu ngerii i se ntrec cu ei . Cci ei vin din neam n neam (Isaia IX, 27), prin sfinii ce i-au precedat, lipindu-se de aceia prin lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, prin care snt luminai ase menea acelora, primind harul lui Dumnezeu prin par ticipare. Astfel alctuiesc ca un fel de lan de aur, fie care din ei fiind ca un inel ce se leag de cellalt prin
126. Acelai Dumnezeu, fiind i n cele din u r m , le face i pe a c e s t e a ca pe cele dinti. Din faptul c D u m n e z e u sau Hristos e i n cele din u r m , sfntul Simeon scoate concluzia c n fond i cele din u r m snt cele dinti i invers. 127. Sobornicitatea Bisericii i a r e temeiul n faptul c n fiecare c r e dincios este Acelai Hristos, deci n fiecare credincios snt toi credincioii. 128. C o r e s p u n d e cu c a p . 62 din Filocalia greac. 129. F a p t u l c lumina d u m n e z e i a s c t r e c e prin ngeri la sfini, nu-i las pe sfini mai prejos de ngeri. Cci lumina d u m n e z e i a s c t r e c n d de la ngeri la sfini nu se m p u i n e a z , ci li se m p r t e t e a c e s t o r a n t r e a g . T r e c e r e a a c e a s t a nu face dect s nfptuiasc l e g t u r a n t r e n geri i sfini.

62

FILOCALIA

credin, prin fapte i prin iubire, nct alctuiesc n 130 Dumnezeu cel Unul un ir ce nu se poate rupe uor . 5. Dac cineva e fals prin frnicie, sau ptat prin fapte, sau rnit uor prin vreo patim, sau are vreo mic lips din negrij, nu se numr cu cei ntregi, ci se leapd ca nefolositor i lipsit de trie. Aceasta, pen tru ca nu cumva n vremea ntinderii s fac legtura lanului s se rup i s introduc o distan ntre cei nedistanai i o ntristare n amndou prile, cei dina inte suferind pentru cei de dup ei, iar acetia, pentru 131 desprirea de cei dinainte . 6. Cel ce nu nzuiete cu iubire i cu dorin puter nic s se uneasc prin smerita cugetare cu cel din ur m dintre sfini, ci pstreaz o mic nencredere n el, nu se va uni niciodat deloc nici cu el, nici cu sfinii dinti care au precedat, chiar dac ar socoti c are toat credina i toat iubirea fa de Dumnezeu i fa de 132 toi sfinii . 7. Plnsului dup Dumnezeu i premerge smerenia i i urmeaz o bucurie i o veselie negrit. Iar din sme renie dup Dumnezeu rsare ndejdea mntuirii. Cci cu ct se socotete cineva pe sine din suflet mai pctos dect toi oamenii, cu att crete, mpreun cu smerenia i ndejdea care nflorete n inima lui, ncredinndu-l c prin ea se va mntui.
130. T r e c e r e a luminii de la ngeri la sfini e ca t r e c e r e a pildei i puterii de sfinenie de la sfinii d i n a i n t e la cei de d u p ei. A c e a s t a e o t r a d i i e vie, c a r e asigur u n i t a t e a n t r e g e n e r a i i . Acelai Hristos e n cei dinti i n cei din urm, fcndu-i pe cei dinti ca pe cei din u r m i pe cei din u r m ca pe cei dinti. Sfntul Simeon d r e v r s r i i luminii de la ngeri la sfini i de la sfinii d i n a i n t e la cei de d u p ei un sens de tradiie. 131. C o r e s p u n d e cu c a p . 62 din Filocalia greac. Patimile r u p l a n u l tradiiei vii a sfinilor, c a r e constituie un fel de c o l o a n v e r t e b r a l a Tradiiei vii a Bisericii. 132. Cine r u p e l e g t u r a cu sfntul cu c a r e e n l e g t u r nemijlocit r u p e p r i n a c e a s t a l e g t u r a cu toi sfinii de mai n a i n t e . Prin el se va i n t r o d u c e o n t r e r u p e r e n lanul tradiiei, cu grele u r m r i p e n t r u Hristos. P e n t r u m e n i n e r e a tradiiei se cere s m e r e n i e i iubire fa de naintai, p r e c u m r u p e r e a tradiiei e pricinuit de m n d r i e i de lipsa de iubire.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

63

8. Cu ct coboar cineva mai mult n adncul sme reniei i se recunoate ca nevrednic de mntuire, cu atta se ntristeaz mai mult i vars iroaie de lacrimi. Iar pe msura acestora, nete n inima lui bucuria, iar mpreun cu ea izvorte i crete ndejdea, care face 133 ncredinarea despre mntuire mai puternic . 9. Fiecare trebuie s se cerceteze pe sine i s se cunoasc, pentru a nu se ncrede nici numai n ndejdea singur fr plnsul i smerenia duhovniceasc, nici n smerita cugetare i n lacrimi, fr ndejdea i bucuria ce urmeaz acelora 134 10. Exist o prut smerenie din lene, din negli jen i dintr-o lips de ndejde a contiinei, pe care cei ce o au o socotesc pricinuitoare de mntuire. Dar nu este, cci nu are plnsul pricinuitor de bucurie, nso it cu ea. 11. Exist un plns fr smerenie duhovniceasc i acesta e socotit de cei ce plng astfel ca un plns curitor de pcate. Dar nchipuindu-i aceasta, se amgesc n zadar. Cci snt lipsii de dulceaa Duhului, ivit n chip tainic n cmara nelegtoare a sufletului (Ps. XXXIII, 9). De aceea unii ca acetia se i aprind repede de pofta fa de lume i nu pot s dispreuiasc n chip desvrit lumea i cele din lume. Iar cel ce nu poate dispreui acestea n chip desvrit i n-a dobndit o deslipire din suflet fa de ele nu poate dobndi nici ndej dea sigur i nendoielnic a mntuirii sale. purtat de ndoial, nencetat, ici i colo, nepunnd temelia de piatr (Luca VI, 48).
133. Viaa d u h o v n i c e a s c e mpletit din c o n t r a s t e , ca i v i a a n pcat. P l c e r e a p c a t u l u i e nsoit de chinul p r e r i i de ru. n t r i s t a r e a p e n t r u p c a t c a r e m e r g e p n la plns, n a t e bucuria, cci ea p u n e n c e p u t u l vieii celei noi. 134. Cu acest capitol n c e p e un ir de c a p e t e de aplicare pildui t o a r e a u n u i d i s c e r n m n t subtil al u n o r stri sufleteti, c a r e pot a v e a diferite c o n i n u t u r i , cu t o a t a p a r e n a de i d e n t i t a t e .

64

FILOCALIA

12. Plnsul este ndoit n lucrrile lui. Unul este ca apa, care stinge prin lacrimi vpaia patimilor i curete sufletul de ntinciunea pricinuit de ele ; altul ca focul, care face viu, prin prezena Sfntului Duh i reaprinde i nclzete i face nfocat inima i o nfl creaz de dragostea i de dorul lui Dumnezeu. 13. Observ i cunoate lucrrile ce se ivesc n tine din smerenie i din plns i cerceteaz folosul ce i se adaug din ele la vreme potrivit. Pentru cei nceptori aceasta nseamn lepdarea a toat grija pmnteasc, dezlipirea i renunarea la prini i la prieteni, pr sirea grijii i dispreuirea tuturor lucrurilor i bunu rilor, nu numai pn la un ac, ci i pn la trupul nsui. 14. Precum cel ce pune pmnt pe o flacr ce arde n cuptor o stinge pe aceasta, la fel grijile vieii i mptimirea de cel mai nensemnat i mai mic lucru 135 sting cldura aprins la nceput n suflet . 15. Cel ce s-a lepdat cu bucurie i ntr-o deplin simire a inimii de lucrurile din afar i de oameni i de toate cele ale vieii i a uitat de ele a srit peste mptimire ca peste un zid i e ca un strin fa de lume i fa de toate cele din ea. El i adun mintea sa i-i concentreaz gndul i cugetarea numai la pomenirea morii. De aceea se gndete la judecat i la rsplat i e cu totul stpnit de acestea, ptruns de o fric ne grit din pricina acestor gnduri i a cugetrii la ele. 16. Cel ce poart n snul su frica de judecat e ca un osndit legat n lanuri pe scena acestei viei. De aceea, arat ca unul ce e trt de fric ca de un clu, i dus pe drumul spre moarte, negndind la altceva dect la chinul su i la durerea pe care va avea s o sufere din pedeapsa venic. Purtnd n inim acest gnd, frica ce
135. n c e p t o r i i t r e b u i e s p u n deosebit r v n n dezlipirea lun tric de grijile lumeti. Dup ce au progresat, au dobndit a c e a s t dezli pire, chiar d a c snt ntre lucruri.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

65

e ntreinut de el nu-l las s se ngrijeasc de nici un lucru din cele omeneti. Aflndu-se astfel nencetat ca un pironit pe lemn, i stpnit fiind de dureri puternice, nu-i poate ndrepta ochii spre faa cuiva i nu face nici un caz de cinstea sau de necinstea de la oameni. Cci socotindu-se vrednic de toat necinstirea i dispre uirea, nu-l intereseaz batjocurile ce vin asupra lui. 17. Cel ce poart n sine frica morii are sil de toat mncarea, butura i podoaba hainelor. El nu m nnc pinea i nu bea apa cu plcere, ci mplinete tre buina trupului atta numai ct ajunge pentru a t r i 1 3 6 . Acela va lepda toat voia sa i se va face rob tuturor, nedeosebind ntre cele poruncite 1 3 7 . 18. Cel ce s-a dat pe sine, de frica chinurilor, rob prinilor dup Dumnezeu, nu va alege poruncile care uureaz durerea inimii lui, nici pe cele care dezleag legtura fricii lui. Nu va asculta nici de cei ce-l ndeam n spre acestea cu prietenie, sau cu linguire, sau cu porunc, ci va alege mai degrab pe cele ce-i sporesc frica i va vrea pe cele ce-i strng legtura i va iubi pe cele ce-i dau putere clului (fricii). El va strui n acestea, neateptnd s ia dintr-odat slobozire din ele 138 . Dar ndejdea izbvirii face osteneala mai uoar, ceea ce este mai folositor celui ce se ciete fierbinte 1 3 9 . 19. Tuturor celor ce ncep s vieuiasc dup Dum nezeu, le este folositoare frica chinurilor i durerea ce se nate din ea. Iar cel ce-i nchipuie c poate pune n ceput fr durere i fr lanuri i fr clu (fric),
136. A c e a s t a e m e t o d a de a satisface c e r i n e l e strict n e c e s a r e ale vieii, fr a a l u n e c a s p r e p c a t . A a a fcut Hristos. 137. C o r e s p u n d e c a p . 64 din Filocalia greac. A c e l a va e v i t a n s svrirea pcatului, c h i a r d a c i se p o r u n c e t e . 138. El nu se va lsa convins de a r g u m e n t e l e celor ce voiesc s-i u u r e z e frica de c h i n u r i l e venice i d u r e r e a p e n t r u ele. D a c filozoful g e r m a n H e i d e g g e r socotete c e x i s t e n a fiinei o m e n e t i e f r m n t a t p e r m a n e n t d e grij, n s p i r i t u a l i t a t e a c r e t i n e x i s t e n a e s t e s t p n i t d e frica de chinurile venice. 139. C o r e s p u n d e c a p . 65 din Filocalia greac.

66

FILOCALIA

nu numai c-i aaz temelia faptelor sale pe nisip, ci i nchipuie chiar c-i poate face casa n aer, fr te melie, ceea ce este ntru totul cu neputin. Cci dure rea aceasta nate toat bucuria i lanul acesta rupe toate lanurile pcatelor i ale poftelor i clul acesta nu pricinuiete moarte, ci via venic 140 . 20. Cel ce nu va vrea s scape i s fug de dure rea nscut din frica de chinurile venice, ci se va lipi cu toat hotrrea inimii de ea i-i va strnge i mai mult legturile ei, pe msura acestei hotrri va nainta mai repede i se va nfia naintea feei mpratului mp railor. Iar ntmplndu-se aceasta, ndat ce va privi ca printr-o cea spre slava Aceluia, i se vor dezlega lanurile, iar clul lui, sau frica, va fugi departe de la el, i durerea din inima lui se va ntoarce n bucurie i se va face izvor care izvorte la vedere nencetat i roaie de lacrimi, iar n minte, linite, blndee i dulcea de negrit. Ba i va da i brbie i-l va face s alerge slobod i nempiedicat spre toat ascultarea poruncilor lui Dumnezeu (Ps. CXVIII, 32). Acestea snt cu nepu tin celor nceptori, dar le snt proprii celor ce au ajuns, prin naintare, spre mijloc. Iar celor desvrii, izvorul acesta li se face lumin, inima schimbndu-li-se i prefcndu-li-se fr de veste 141 . 21. Cel ce are n luntrul lui lumina Duhului Sfnt, cade cu faa la pmnt neputnd s o priveasc i stri g cu spaim i cu fric mult, ca unul ce a vzut i a ptimit un lucru mai presus de fire, de cuvnt i de n elegere. El este asemenea unui om cruia i s-au aprins de undeva mdularele de un foc, n care arznd i ne140. C o r e s p u n d e c a p . 66 din Filocalia greac. Se a c c e n t u e a z aci un m a r e p a r a d o x : d u r e r e a n a t e b u c u r i e ; c l u l fricii d u c e la v i a . P e n t r u c a c e s t e a sensibilizeaz i n t r e s c spiritul, nu-l las n s o m n o l e n i n lipsa de t r i e . In a c e a s t a st faptul c p r i n c r u c e se ajunge la v i a . 141. C o r e s p u n d e c a p . 67 din Filocalia greac. Izvorul lacrimilor se face izvor de lumin. Se v e d e prin lacrimile a c e s t o r a lumina din ei. Cel c e n u p o a t e plnge p e n t r u p c a t r m n e n c r u n t a t i n t u n e c a t .

SFINTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE 225

DE

CAPETE

67

putnd rbda cldura vpii (Ieremia XX, 9), se poart ca 142 unul ce a ieit din sine . Neizbutind nicidecum s de vin iari al su i copleit nencetat de lacrimi i rcorit de ele, el aprinde focul dorului i mai tare. Ca urmare, vars i mai multe lacrimi i, splndu-se n mul 143 imea lor, fulger de tot mai mare strlucire . Iar 144 cnd s-a aprins n ntregime i s-a fcut ca o lumin , se mplinete ceea ce s-a spus : Dumnezeu unit cu dum nezeii i cunoscut de ei, i anume att de mult ct s-a unit cu cei cu care s-a unit i s-a descoperit celor ce-L 145 cunosc . 22. Pe ct voiete Dumnezeu s se fac cunoscut de noi, pe atta se i descoper. i pe ct se descoper, pe atta e vzut i cunoscut de cei vrednici. Dar nu e cu putin s ptimeasc cineva i s vad aa ceva, dac nu s-a unit mai nti cu Preasfntul Duh, dup ce a do bndit prin dureri i sudori o inim smerit, curat, simpl i zdrobit. 23. nainte de plns i de lacrimi, nimeni s nu ne amgeasc cu vorbe dearte (Efeseni V, 6), nici s nu ne amgim pe noi nine. Cci nc nu este n noi poc in, nici adevrat prere de ru, nici fric de Dumne zeu n inimile noastre, nici nu ne-am nvinovit pe noi nine, nici n-a ajuns sufletul nostru la simirea jude cii viitoare i a chinurilor venice. Cci dac ne-am fi nvinovit pe noi nine i am fi dobndit acestea i am fi ajuns la ele, ndat am fi vrsat i lacrimi. Iar fr de acestea, nici nvrtoarea inimii noastre nu se va putea nmuia vreodat, nici sufletul nostru nu va
142. Este extazul, n c a r e omul a p l e c a t de la sine, absorbit de lumina i de focul Duhului Sfnt. A c e s t a face t r u p u l t r a n s p a r e n t i fier binte p e n t r u c i sufletul e fierbinte. El e focul entuziasmului c u r a t . 143. Un alt p a r a d o x : din r c o a r e a lacrimilor se a p r i n d e focul u n u i i mai m a r e dor de Dumnezeu. i invers. 144. A c e a s t a e o s t a r e de deplin t r a n s p a r e n spiritual p r i n D u h u l Sfnt i prin n t r i r e a la c u l m e a spiritului omenesc. 145. C o r e s p u n d e c a p . 68 din Filocalia greac. Sfntul Simeon d e s c r i e aci o s t a r e de extaz din cele t r i t e de el.

68

FILOCALIA

dobndi smerenie, nici nu vom izbuti s ne facem sme rii. Iar cel ce nu s-a fcut astfel, nu se poate uni cu Duhul cel Sfnt 146 . i cel ce nu s-a unit cu Duhul acesta prin curie, nu poate s ajung la vederea i cuno tina lui Dumnezeu i nu e vrednic s se nvee tainic virtuile smereniei 1 4 7 . 24. Cel ce voiete s-l nvee meteugul vorbirii i filozofia pe cel ce abia a nvat s silabiseasc literele nu numai c nu-i va folosi ntru nimic, ci l va face mai degrab s se descurajeze i s se dezguste, din pricina neputinei minii lui de a cuprinde nelesul celor spuse. Tot aa cel ce spune nceptorilor despre cele ale des vririi i mai ales celor mai greoi, nu numai c nu-i va folosi cu nimic, ci i va i face s se ntoarc la cele din urm. Cci privind la nlimea virtuii i nelegnd ct de departe este de culmea ei i socotind c lui i este cu neputin s urce spre vrful ei, va dispreui i ncepu turile fcute de el, ca nefolositoare, i se va scufunda n dezndejde. 25. Cnd cei inui i stpnii nc de patimi vor auzi c cel desvrit dup Dumnezeu se socotete pe sine mai lipsit de curie dect orice om i dect orice animal i orice fiar i c atunci cnd e batjocorit se bucur, cnd e brfit bine cuvnteaz, cnd e prigonit rabd i se roag pentru dumanii lui cu lacrimi i n tru durerea inimii, rugndu-se lui Dumnezeu pentru ei, la nceput nu cred c snt lucruri aa de mari i n cearc s se fac pe ei deopotriv cu acela. Pe urm, dai pe fa de Sfintele Scripturi i copleii de sfinii care le-au dovedit acestea cu fapta, mrturisesc c nu pot s ajung la ele. Iar cnd aud c fr mplinirea acestora este cu neputin s se mntuiasc, atunci, ne146. Prin lacrimi, inima n m u i n d n v r t o a r e a ei se deschide Duhului. 147. C o r e s p u n d e c a p . 69 din Filocalia greac.

SFINTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

69

vrnd s nceteze cu totul s fac rul i s se pociasc de pcatele lor, i prinde dezndejdea. 26. Cei mai muli cinstesc ca neptimitori i ca sfini, pe cei ce fresc virtutea i altceva arat n pie lea obrazului i altceva snt dup omul din luntru, i anume plini de toat nedreptatea, pizma, viclenia i rul miros al plcerilor. Ei socotesc aa, pentru c nu au ochiul sufletului curit, nici nu snt n stare s-i cu noasc pe aceia din roadele lor. Iar pe cei ce petrec n evlavie i virtute i n nerutatea inimii, care snt sfini cu adevrat, i socotesc, n chip greit, ca pe oamenii de rnd, i trec pe lng ei dispreuindu-i i i in de nimic 148 . 27. Unii ca acetia cinstesc ca nvtor i ca om duhovnicesc mai degrab pe cel guraliv i artos. Iar pe cel tcut i cu grij la cuvinte l in de prost i m u t 1 4 9 . 28. Cei trufai la cuget i bolnavi de mndria dia volului se ntorc de la cel ce vorbete n Duhul Sfnt, socotindu-l trufa la cuget i mndru. Cci cuvintele lui mai degrab i pleznesc dect i strpung 150 . Dar pe cel ce boscorodete din burt i din fiuici i i minte cu privire la mntuirea lor, l laud i l primesc. Astfel, nu este nimeni ntre unii ca acetia care s poat deosebi i vedea lucrul bine i aa cum este 151 . 29. Fericii, zice Dumnezeu, cei curai cu inima, c aceia vor vedea pe Dumnezeu (Matei V, 8). Dar inima curat nu o poate nfptui nici o virtute, nici dou, nici zece, ci toate mpreun fiind, aa zicnd, ca una singur i dus pn la captul din urm 152 . Dar nici acestea nu pot face singure inima curat, fr venirea i
148. C o r e s p u n d e c a p . 70 din Filocalia greac. 149. C o r e s p u n d e c a p . 71 din Filocalia greac. 150. Cei m n d r i socotesc mndri pe oamenii duhovniceti, p e n t r u c acetia nu p r i m e s c s se c o b o a r e la g l u m e i la fapte u u r a t i c e . 151. C o r e s p u n d e c a p . 72 din Filocalia greac. 152. Lipsa u n e i s i n g u r e v i r t u i ine inima p t a t i o singur p a t se simte n t o a t e virtuile, t u l b u r n d u - l e .

70

FILOCALIA

lucrarea Duhului. Cci precum fierarul i poate arta meteugul prin uneltele sale, dar fr lucrarea focului nu poate isprvi nimic, aa i omul toate le face i se folosete de virtui ca de nite unelte, dar fr venirea focului dumnezeiesc, ele rmn fr rod i fr folos, neizbutind s cureasc pata i ntinciunea sufle 153 tului . 30. Acolo unde este smerenia adnc, acolo snt i lacrimi mbelugate. Iar acolo unde snt acestea, acolo e i prezena Duhului cel nchinat. Iar acolo unde e Acesta, acolo se ivete toat curia i sfinenia n cel ce se afl sub lucrarea Duhului i acestuia i se face v zut Dumnezeu i Dumnezeu privete la el. Cci la cine voi privi, zice, dect la cel blnd i linitit i temtor de 154 cuvintele Mele ? . 31. Omul poate lupta mpotriva patimilor sale, dar nu le va putea dezrdcina nicidecum. i a primit pute rea de a nu face rul, dar nu i puterea de a nu se 155 gndi la el . Dar evlavia const nu n a face numai binele, ci i n a nu gndi cele rele. Deci cel ce gndete cele rele nu poate dobndi inim curat. i cum ar putea ? Cci e ntinat de gndul ru, ca o oglind de 156 noroi . 32. Eu am neles c inima curat const nu numai n a nu fi tulburat cineva de vreo patim, ci i n a nu cugeta vreun ru sau ceva al vieii, atunci cnd vrea, ci a avea n sine numai amintirea lui Dumnezeu printr-o
153. C a p . 73 din Filocalia greac. Singur D u m n e z e u e s t e cu a d e v r a t c u r a t n chip desvrit i p o a t e c u r a i inima omului cu focul iubirii aprins de El n inim. 154. Darrouzes, op. cif., p. 89, d la n o t : Isaia LXII, 2. Dar n acel loc nu se afl a c e s t e c u v i n t e . 155. Mintea, m e r e u n micare, e mai greu de stpnit dect m d u l a r e l e trupului. 156. Desigur, nu e v o r b a n u m a i de un gnd t e o r e t i c la ru, ci de un o a r e c a r e gnd ispititor. Dar acest gnd, d a t fiind p u t e r e a lui de in fluen, n u m a i p r i n p r e z e n a lui Dumnezeu n om p o a t e s nu mai d u r e z e n om.

SFISTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

71

iubire nenfrnat. Cci numai n lumina curat vede ochiul n chip curat, neaezndu-se n calea privirii nimic 157 . 33. Neptimirea spun c const nu numai n a fi n afar de lucrarea patimilor, ci i n nstrinarea de amin tirea lor. i nici numai n aceasta, ci i n a ne goli min tea noastr de nchipuirea lor, n aa fel, ca atunci cnd voim, s ne ridicm mai presus de ceruri, ajungnd n afar de toate cele vzute i supuse simurilor. Atunci e ca i cnd simurile noastre ar fi ncuiate i mintea noas tr ar fi ptruns la cele mai presus de simuri, ducnd prin puterea ei cu sine simurile, ca un vultur aripile sale. 34. Mintea fr simuri nu-i arat nicidecum lu crrile sale i nici simurile pe ale lor fr minte 1 5 8 . 35. Inim curat este i se zice aceea care nu afl n sine nici o nchipuire sau gnd lumesc, care e att de druit lui Dumnezeu i de unit cu El, c n-are nici o amintire, nici a lucrurilor suprtoare ale vieii, nici a celor pricinuitoare de bucurie, ci petrece n contem plaie ca n al treilea cer, i e rpit n rai (2 Cor. XII, 24), i vede arvuna buntilor fgduite sfini157. De aci v e d e m c lumina de c a r e v o r b e t e att de mult sfntul Simeon c o n s t n c u r i a inimii i a privirii. C u r i a a c e a s t a o a r e omul n u m a i cu ajutorul lui Dumnezeu, sau n u m a i venindu-i de la El. Ea e acolo u n d e nu se i n t e r c a l e a z nici un alt gnd n t r e om i Dumnezeu. Inima c u r a t e acolo u n d e s-au d e z r d c i n a t chiar g n d u r i l e rele d i n suflet. 158. Prin a c e a s t afirmare sfntul Simeon risipete orice r s t l m c i r e a gndirii sale, c ar admite o d e s p r i r e a minii de simuri n l u c r a r e a ei. Spiritul transfigureaz l u c r a r e a simurilor, nu se dispenseaz de ea. Dar nici l u c r a r e a simurilor nu p o a t e fi c u g e t a t fr spirit. O m u l e u n i tate de suflet i t r u p n actele, n g n d u r i l e i n s e n t i m e n t e l e sale. D a r sfntul Simeon s p u n e i mai m u l t : omul c a r e nu m a i a r e nici un gnd r u n sine i n a l i simurile la cer, adic v e d e i p r i n ele lumina dumnezeiasc, sau t a i n e spirituale m a i p r e s u s d e lucrurile p m n t e t i . Cci a c e s t e t a i n e se v d totui prin lume sau prin t r u p d e v e n i t e t r a n s p a r e n t e . A c e a s t a p e n t r u c simurile lui au d e v e n i t a p t e p e n t r u a c e s t e t a i n e i snt copleite de m i n t e i p r i n m i n t e a lui de l u c r a r e a Duhului Sfnt. M i n t e a i simurile au d e v e n i t n acest caz o u n i t a t e c u n o s c t o a r e pe un plan mai nalt. O m u l c u n o a t e ca o fiin t o t a l realitile s u p e r i o a r e .

72

FILOCALIA

lor i se face martorul bunurilor venice, pe ct e cu putin firii omeneti. Acesta e semnul adevrat al ini mii curate i dovada sigur prin care cunoate cineva i msurile curiei i se vede pe sine nsui ca ntr-o 159 oglind . 36. Precum cel ce se afl n afara casei nu vede pe cei afltori nuntrul ei, aa nici cel rstignit lumii (Gal. VI, 14), sau mort ei, nu mai are vreo simire a lucrurilor din lume. 37. Precum trupul mort nu are nici o simire, nici a trupurilor vii, nici a celor ce zac moarte mpreun cu el, aa nici cel ce a ajuns n afara lumii, n Duh, i e mpreun cu Dumnezeu, nu poate avea vreo simire a lumii sau vreo mptimire de lucrurile ei, mcar c e supus trebuinelor trupului. 38. Exist o moarte nainte de moarte i o nviere a sufletelor nainte de nvierea trupurilor, prin lucrare, prin putere, prin experien i prin adevr. Cnd cu getul muritor a fost desfiinat de mintea nemuritoare i starea de moarte, alungat de via, sufletul se vede pe sine n chip vdit ca nviat din mori, precum se vd pe ei nii cei ce se scoal din somn. i recunoate pe Dumnezeu care l-a nviat. Iar cunoscndu-L pe El i mulumindu-I, se ridic mai presus de simuri i de toat lumea, plin de o plcere negrit, i face s se 160 odihneasc n sine toat micarea cugettoare .
159. Inima c u r a t face t r a n s p a r e n t pe om sie nsui. P n ce inima e p t a t , omul nu se p o a t e c u n o a t e pe sine nsui p e n t r u c nu-i e s t e t r a n s p a r e n t nici siei, cum nu este nici altora. Se i n t e r p u n e n t r e el i sinea sa indefinit p r e o c u p a r e a de a l t c e v a inferior i mrginit. Inima c u r a t e profunzimea abisal a omului, r e d e s c o p e r i t . Cci nu se mai i n t e r p u n e nici un gnd d e s p r e v r e u n obiect limitat n t r e el i a c e a s t profunzime. O m u l se c u n o a t e acum ca c e e a ce este el propriu-zis n indefinitul lui, care, ntruct e deosebit ntr-o a n u m i t p r i v i n de inde finitul altor oameni, e totui definit n t r - u n anumit fel. Dar profunzimea abisal credinciosul nu i-o p o a t e descoperi dect c n d ea se deschide n profunzimea infinit a lui D u m n e z e u n c a r e subzist. 160. Sufletul, d e t a a t de diferite g n d u r i limitate conforme obiectelor lor, se v e d e pe sine deosebit de g n d u r i l e t r e c t o a r e , deci n e m u r i t o r .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

73

39. Unele stri snt pricinuite de noi, altele ni se dau de Dumnezeu. In msura n care ne curim, prin osteneli i sfinite sudori, sntem luminai prin lumina lacrimilor de pocin. i n msura n care ne luminm, ne curim prin lacrimi. Lucrul din urm (curirea prin lacrimi) l aducem noi de la noi nine ; cel dinti (luminarea) ni se d i-l primim de sus. 40. Muli aducnd cele ale lor nu au primit cele ce vin de obicei de la Dumnezeu. Aceasta se vede din cele ce au fcut i au pit Cain i Esau. Cci dac cine va nu aduce ale sale ntr-o stare de suflet evlavioas, cu credin fierbinte i cu mult smerit cugetare, Dum nezeu nu va cuta la el i nu va primi cele aduse. Iar dac nu snt mplinite acestea, nici El nu va da n schimb ale Sale celui ce a adus ale lui astfel. 41. Lumea e moart pentru sfini i cei din ea la fel pentru ei. De aceea vznd, nu vd faptele lor cele bune i auzind, nu pot nelege (Matei XIII, 13) cuvintele lor dumnezeieti grite n Duhul Sfnt. Dar nici cei du hovniceti nu pot primi n ei faptele cele rele sau cu vintele ptimae ale oamenilor lumeti sau ri, ci v znd i ei cele din lume, nu le vd i auzind cele ale oa menilor lumeti, rmn cu simirea ca i cnd nu le-ar auzi. i astfel nu se nfptuiete nici o prtie a aces 161 tora cu aceia, sau a acelora cu acetia .
A c e a s t a e u n a cu trezirea la a d e v r a t a c o n t i i n de sine. Dar a c e a s t a se i v e t e m p r e u n cu contiina de Dumnezeu . El se t r e z e t e la con tiina n e m u r i r i i sale, n t r u c t i c u n o a t e p e r s i s t e n a sa fa de gndu rile t r e c t o a r e . A c e s t suflet se b u c u r de n v i e r e a sa n a i n t e de nvierea trupului, p r i n l u c r a r e , p r i n p u t e r e , prin e x p e r i e n i prin a d e v r . V z n d p e Dumnezeu, n c e t e a z l u c r a r e a lui c u g e t t o a r e t r e c t o a r e , r m n n d c u l u c r a r e a lui n e t r e c t o a r e , cci D u m n e z e u e mai p r e s u s de c u g e t a r e a c a r e face efortul de a defini i p u n e n l e g t u r obiectele v a r i a t e i definite i p r i n aceasta r e c u r g e la n i t e categorii m a i prejos de c u g e t a r e a minii n d r e p t a t n e s c h i m b a t spre D u m n e z e u cel infinit i spre sinea sa in definit. 161. A c e a s t a nu n s e a m n c nu pot c o n l u c r a unii cu alii n lucru rile n e c e s a r e vieii p m n t e t i . Mai mult chiar, de aci se v e d e c p e n t r u sfntul Simeon n e p r t i a celor c u r a i cu lumea n s e a m n n u m a i neprimirea cuvintelor, gndurilor i faptelor r e l e din ea. Dar ei tocmai prin

74

F1LOCAUA

42. Desprirea ntre lumin i ntuneric e clar i un amestec ntre ele este cu neputin. Cci ce prtie are lumina cu ntunericul, zice, sau ce parte are cre dinciosul cu necredinciosul ? (2 Cor. VI, 15). Tot aa e de mare deprtarea i desprirea ntre cei ce se afl n Duhul Sfnt i cei ce nu se afl n El. Cei dinti au pe trecerea n cer (Filip. III, 20), cci au ajuns, nc de aici, din oameni, ngeri. Iar cei din urm ed nc n ntune ricul motenit i n umbra morii (Ps. CVI, 10 .u.), piro nii de pmnt i de lucrurile de pe pmnt. Cei dinti snt n lumina nelegtoare i nenserat ; ceilali snt luminai numai de lumina supus simurilor; cei dinti se vd pe ei nii i vd i pe cei apropiai; ceilali, vzndu-se pe ei nii i vznd i pe cei apropiai murind n fiecare zi, nu tiu c snt oameni i c mor ca oa menii (Ps. LXXXI, 7) ; iar netiind, nu cred c va fi o judecat i o nviere i o rspltire pentru cele svrite de fiecare ,n viaa de aici. 43. Dac Duhul Sfnt este n tine, fr ndoial vei cunoate, din lucrrile Lui ce se svresc n tine, cele ce spune despre El apostolul. Cci zice : Unde e Duhul Domnului, acolo este libertatea (2 Cor. III, 17) ; i : Trupul e mort pentru pcat, iar Duhul viaz pentru dreptate (Rom. VIII, 10) ; i : Cei ce snt ai lui Hristos viaa i-au rstignit mpreun cu patimile i cu pof tele ei (Gal. V, 29). Cci ci n Hristos s-au botezat, snt n Duhul Sfnt (Ioan VII, 33), ca unii ce au mbr cat pe Hristos ntreg (Gal. III, 27) i s-au fcut fii ai lu minii (Luca XVI, 8)) i umbl n lumina nenserat (1 Ioan I, 7). i vznd lumea, nu o vd i auzind ale lu mii, nu aud (Matei XIII, 13). Cci precum s-a scris des pre oamenii trupeti c vznd, nu vd i auzind despre lucrurile dumnezeieti, nu neleg, nici nu pot primi
a c e a s t a pot lucra la c u r i r e a i la ridicarea celor din lume. Deci p o a t e exista, n v e d e r e a acestui scop, o l e g t u r a lor cu ceilali oameni. Ba sfntul Simeon o cere a c e a s t a n alte locuri cu t o a t p u t e r e a .

SFINTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

75

cele ale Duhului, cci nebunie snt pentru ei acestea (1 Cor. II, 14), aa s nelegi i despre cei ce au n ei pe Duhul Sfnt : trup au, dar nu snt n trup. Cci voi, zice, nu sntei n trup, ci n duh, dac Duhul lui Dum nezeu locuiete n voi (Rom. VIII, 9). Ei snt mori lumii, i lumea, lor. Cci mie, zice, lumea s-a rstignit i eu lumii (Gal. VI, 14). 44. Cel ce cunoate aceste semne i stri minunate lucrndu-se n sine este cu adevrat purttor de Dum nezeu i de semne, avnd pe Dumnezeu, sau pe nsui Duhul cel Preasfnt locuind n el, vorbind i lucrnd n el cele spuse de Pavel. Iar cel ce nu a cunoscut nc acestea n sine, s nu se amgeasc, cci este nc trup i snge, adic acoperit de ntunericul poftelor trupu 162 lui . Iar trupul i sngele nu vor moteni mpria lui Dumnezeu, care este Duhul Sfnt (1 Cor. XV, 20). 45. De la dumnezeiescul Botez primim iertarea p catelor svrite i ne eliberm de vechiul blestem i ne sfinim prin venirea Sfntului Duh. Dar harul desvr it, dup cuvntul : Voi locui i voi umbla ntru ei (2 Cor. VI, 16), nu-l primim atunci. Aceasta e a celor ce s-au ntrit n credin i arat acest har prin fapte. Cci dup ce ne-am botezat, abtndu-ne spre fapte re le i de ruine, lepdm cu totul i sfinirea nsi. Dar prin pocin i mrturisire i lacrimi primim pe msu ra lor, mai nti iertarea pcatelor svrite i, prin 163 aceasta, sfinirea i harul de sus . 46. De la pocin ne vine splarea ntinciunii fap telor ruinoase. Dup ea primim mprtirea de Duhul Sfnt. Dar nu n chip simplu, ci dup credina, simirea i smerenia celor ce s-au pocit din tot sufletul. Ins numai dup iertarea deplin a pcatelor de mai nainte,
162. Aa cum sfntul Simeon identific c u r i a cu lumina, tot aa identific n e c u r i a poftelor i a patimilor, cu ntunericul. Cea dinti d p u t i n a vederii lui Dumnezeu, c e a din u r m nu. 163. C a p . 74, Filocalia greac.

76

FILOCALIA

primit de la printele care ne-a luat asupra sa. De aceea bine este s ne pocim n fiecare zi, pentru po runca ce s-a dat. Cci ndemnul : Pocii-v, c s-a apropiat mpria cerurilor (Matei III, 2), ne arat lucrarea aceasta ca fiind fr hotar 164 . 47. Harul Preasfntului Duh s-a dat sufletelor logo dite cu Hristos, ca o arvun. i precum fr arvun, femeia nu are asigurare c se va nfptui vreodat uni rea ei cu brbatul, aa nici sufletul nu primete ncre dinare sigur c va fi mpreun cu Stpnul i cu Dum nezeul su n veci, sau se va uni cu El tainic i de ne grit i se va bucura de frumuseea neapropiat a Lui, dac nu primete arvuna harului Lui i nu-l dobndete n sine ntru cunotin 165 . 48. Precum scrisorile de nvoial, dac nu primesc iscliturile unor martori vrednici de crezare nu fac si gur arvuna, tot aa, nainte de mplinirea poruncilor i de dobndirea virtuilor, nu e sigur iluminarea harului. Cci ceea ce snt martorii pentru nvoieli, aceea este lu crarea poruncilor i virtuile pentru arvuna Duhului. Datorit acestora primete fiecare prin arvun ncre dinarea mntuirii viitoare 166 . 49. nti nvoielile se scriu, aa zicnd, prin lucra rea poruncilor, apoi se pecetluiesc i se isclesc de ctre virtui. Abia atunci i d mirele Hristos, sufletului mi reas, inelul, adic arvuna Duhului 1 6 7 .
164. Cap. 75. Filocalia greac. P o c i n a nu a r e h o t a r . Cci m e r e u p u t e m n a i n t a n cele b u n e , p r n d u - n e r u d e n e d e s v r i r e a d i n a i n t e . 165. C a p . 76, Filocalia greac. Intru cunotin, n s e a m n n c h i p contient, simit. F r u m u s e e a lui Hristos e s t e pe de o p a r t e n e a p r o p i a t , cci nu p o a t e fi cuprins, pe de a l t a e simit. c u n o t i n i netiin. Chiar subiectul semenului, pe de o p a r t e l sesizm, pe de a l t a ne r m n e t r a n s c e n d e n t i de nedefinit. 166. C a p . 77, Filocalia greac. 167. Cap. 78, Filocalia greac. P o r u n c i l e mplinite se nscriu n fiina n o a s t r , virtuile i p u n p e c e t e a pe ea. A r v u n a Duhului v i n e ca o p r i m lumin de sus n fiina n o a s t r , p r o d u c n d o p r i m t r a n s p a r e n a ei pentru Dumnezeu i o p r i m u n i r e a ei cu El. D u h u l e s t e inelul lui Hris tos, l e g t u r a n c e p t o a r e cu Hristos.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

77

50. Precum mireasa nainte de nunt primete de la mire numai arvuna, iar zestrea convenit i darurile fgduite, ateapt s le primeasc dup nunt, aa i mireasa, care e Biserica credincioilor i sufletul fiec ruia dintre noi, primete nti de la mirele Hristos nu mai arvuna Duhului, iar buntile venice i Impr ia cerurilor ateapt s le primeasc numai dup ple carea de aici. Dar prin arvun are ncredinarea c va primi buntile convenite n nvoial n chip nemin168 cinos . 51. Se ntmpl uneori c mirele ntrzie n vreo cltorie, sau e ocupat cu alte treburi, i de aceea hot rte s amne nunta. Dac mireasa se va mnia i, dispreuind dragostea lui, va terge sau va rupe hrtia de nvoial, va cdea ndat din ndejdile ce le are n mire. Aa se ntmpl i cu sufletul. De va zice cineva dintre cei ce se nevoiesc : pn cnd snt dator s m ostenesc ? i drept urmare va slbi din ostenelile nevoinei i, prin neglijarea poruncilor i prin prsirea po cinei nencetate, va terge i va rupe, aa zicnd, nvo ielile, va cdea ndat cu totul i din arvuna i din n 169 dejdea n Dumnezeu . 52. Dac mireasa i ntoarce ctre altul dragostea de la mirele cu care s-a nvoit, i se mpreun cu acela, pe fa sau n ascuns, nu numai c nu mai poate spera s primeasc de la mire nimic din cele fgduite ei, ci are s atepte cu dreptate i pedeapsa i ocara prevzut de lege. Tot aa se ntmpl i cu noi. Dac-i ntoarce careva dragostea datorat mirelui Hristos, spre pofta vreunui alt lucru, pe fa sau n ascuns, i inima lui e inut de acel lucru, se face urt mirelui i ne168. C a p . 79, Filocalia greac. 169. C a p . 80, Filocalia greac. O d a t a r v u n a primit, nu t r e b u i e stat pe loc, ci t r e b u i e naintat, adic t r e b u i e c u l t i v a t . Altfel a r e loc o a d e v r a t c d e r e din d r a g o s t e a fa de mire.

78

FILOCALIA

vrednic de unirea cu El 170 . Cci a zis : Ii iubesc pe cei ce M iubesc (Prov. VIII, 17) 1 7 1 . 53. Arvuna este, pentru cei ce au dobndit-o, ne grit, neleas n chip neneles, inut fr s fie stpnit 172 ,vzut n chip nevzut, vie i gritoare, n micare i micnd pe cel ce a dobndit-o, zburnd din chivotul n care se afl pecetluit i aflndu-se iari n chip neateptat n luntrul lui 1 7 3 . In felul acesta face pe cel ce a dobndit-o s nu socoteasc nici prezena ei si gur, nici plecarea ei fr ntoarcere. i aa neavnd-o, este ca cel ce o are, i avnd-o, cel ce a dobndit-o se simte ca cel ce nu o are 1 7 4 . 54. Se ntmpl ca cineva stnd noaptea n cas cu toate uile nchise, dac va deschide o mic fereastr i va fi luminat deodat de un fulger strlucitor, nesuportnd ochii aceast strlucire, se apr, nchiznd ndat ochii i se retrage n sine. Tot aa cnd sufletul e nchis n cele supuse simurilor, de se va apleca (Cnt. Cnt. II, 9) vreodat cu mintea spre cele din afar de acestea ca printr-o fereastr, luminndu-se de fulgerul arvunii din ele, adic al Duhului Sfnt, i nesuportnd raza luminii neacoperite, simte o spaim n minte i se adun ntreg n sine, refugiindu-se ca ntr-o cas n cele cunoscute cu simurile i omeneti. 55. Din aceste semne trebuie s cunoasc fiecare dac a primit arvuna Duhului de la mirele i stpnul
170. S-a r u p t c o m u n i u n e a l u n t r i c d i n t r e suflet i Hristos. 171. C a p . 81, Filocalia greac. A c e a s t a nu n s e a m n c D u m n e z e u iubete pe cel ce p r e m e r g e cu iubirea lui, ci pe cel ce r s p u n d e iubirii Sale. Cci nu p o a t e intra n inima celui ce nu i-o deschide iubirii Sale. 172. ii i u b i r e a cuiva, d a r nu o stpneti, cci d e p i n d e i de liber t a t e a aceluia. 173. Aci i se p a r e c ai iubirea celuilalt, aci c n-o mai ai. N u m a i d u p c o n s o l i d a r e a n ea, ai a s i g u r a r e a s t a t o r n i c a ei. 174. Credina, h a r u l , strile duhovniceti nu snt ca n i t e o b i e c t e fixe i tangibile. Ele dau ntr-un anumit m o m e n t c o n v i n g e r e a p r e z e n e i lor, n altul p a r c nu m a i snt. Principal e ca din m o m e n t u l din u r m s nu t r a g i concluzia c nu va r e v e n i m o m e n t u l dinti i s-i faci d i n a c e a s t a o concluzie definitiv de g n d i r e i c o m p o r t a r e .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

79

Hristos. i dac a primit-o, s se srguiasc s o i n 1 7 5 . Iar dac nu s-a nvrednicit nc s o primeasc, s se srguiasc s o primeasc prin fapte bune i prin poc ina cea mai fierbinte i s o pzeasc prin lucrarea po runcilor i prin dobndirea virtuilor 1 7 6 . 56. Acoperiul fiecrei case se ine prin temelii i prin cealalt parte a cldirii ; iar temeliile se aaz, ca trebuincioase i folositoare, pentru a purta acoperiul. Astfel nici acoperiul nu poate sta fr temelii i nici temeliile nu-s de vreo treab sau de vreun folos, fr acoperi. Aa i harul lui Dumnezeu se pstreaz prin lucrarea poruncilor, iar faptele poruncilor se pun ca te melii pentru harul lui Dumnezeu ; i nici harul Duhu lui nu poate rmnea n noi fr lucrarea poruncilor, nici lucrarea poruncilor fr harul lui Dumnezeu nu e de vreo trebuin sau de vreun folos 177 . 57. Precum casa fr acoperi, lsat aa din ne grija zidarului, nu numai c nu e de nici o treab, ci face i zidarul de rs, aa i cel ce pune temeliile lucr rii poruncilor i ridic zidurile virtuilor nalte, de nu va primi i harul Duhului Sfnt ntru vederea i cuno tina sufletului, este nedesvrit i comptimit de cei desvrii. El s-a lipsit de har pentru una din aceste dou pricini : sau pentru c n-a avut grij de pocin, sau pentru c nefiind iscusit la adunarea poruncilor, care e un material nesfrit, a lsat ceva afar din cele ce ne par nou nensemnate, dar snt de trebuin la cl direa casei virtuilor. Astfel fr ele, n-a putut s-i acopere casa prin harul Duhului 1 7 8 .
175. S o in ca iubire activ, nu static. 176. Cap. 82, Filocalia greac. S o p z e a s c deci printr-o n a i n t a r e cu fapta i prin n t r i r e a ei n virtui. 177. C a p . 83, Filocalia greac. H a r u l nu se m e n i n e u n d e nu se lucreaz p o r u n c i l e lui Hristos. H a r u l e p u t e r e activ, e iradiere, nu e c e v a static. 178. Cap. 84, Filocalia greac. M a t e r i a l u l e nesfrit, n sensul c sufletul niciodat nu sfrete a se desvri, dar i n sensul c el m e r e u t r e b u i e s fie n l u c r a r e . Altfel se p r b u e t e n m o a r t e , n inerie, la

80

FILOCALIA

58. Dac Fiul lui Dumnezeu i Dumnezeu s-a cobort pe pmnt ca s ne mpace prin Sine pe noi cei ce eram dumani ai Printelui Su (Rom. V, 10), i s ne uneasc n chip contient cu Sine prin Duhul Su cel Sfnt i de o fiin, cel ce cade din acest har, de care altul va avea parte ? Cu siguran acesta nici n-a fost mpcat cu Dumnezeu, nici n-a dobndit unirea cu El prin mprtirea Duhului 1 7 9 . 59. Va pune cineva foc n sn, zice neleptul, i nu-i va arde hainele ? (Prov. VI, 27). Iar eu zic : Cine nu va arde i nu se va umplea de strlucire i nu va rspndi i el fulgerele dumnezeirii, pe msura curirii i a mprtirii de foc, dac va primi n inim focul ceresc neacoperit ? Cci mprtirea urmeaz curirii, iar curirea urmeaz mprtirii. 60. Cel ce se mprtete de Duhul dumnezeiesc se izbvete de poftele i de plcerile ptimae, dar de trebuinele trupeti ale firii nu se desparte 180 . Ca unul ce e slobozit de legturile poftei ptimae i e unit cu slava i cu dulceaa nemuritoare, se silete nencetat s fie sus i s petreac cu Dumnezeu ; i s nu se depr teze nici pentru o clip de vederea Aceluia i de desf tarea de care nu se mai satur. Dar ca unul ce e nchis n trup i n stricciune, e tras i purtat i el de acestea i se ntoarce spre cele pmnteti. Ins atunci atta n tristare are din pricina acestora, ct are sufletul pc tosului cnd se desparte de trup 1S1 . 61. Precum pentru iubitorul de trup i de via, de plceri i de lume, desprirea de acestea este moarte, aa pentru iubitorul de curie i de Dumnezeu, de cele
orice nivel ar fi ajuns. i atunci nu mai a r e acoperi potrivit cu el, c a r e c o n s t propriu-zis din infinitatea deschis a lui Dumnezeu. 179. C a p . 85, Filocalia greac. 180. I m p o r t a n t e ca afectele s fie i n u t e n fru, s nu se l u n e c e la p c a t p r i n ele. D u l c e a a spiritual a vieii n D u h u l Sfnt l face pe u n n l c a a c e s t a s n u simt t r e b u i n a plcerilor l e g a t e d e satisfacerea poftelor. 181. C a p . 86, Filocalia greac.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

81

netrupeti i de virtute, moarte cu adevrat este des prirea cea mai mic a cugetrii de acestea. Cel ce pri vete lumina supus simurilor, dac va nchide puin ochii, sau i se vor acoperi de altcineva, se necjete i se ntristeaz i nu poate peste tot, s rabde aceasta, mai ales dac privea la anumite lucruri de trebuin sau interesante. Dar cu ct mai vrtos nu se va ntrista i nu se va necji cel ce e luminat de Duhul Sfnt i privete cu trezvie i cu nelegere, fie c privegheaz, fie c doarme, buntile acelea pe care ochiul nu le-a v zut i urechea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit (1 Cor. II, 9), la care doresc i ngerii s priveasc (1 Petru I, 12), de va fi smuls de cineva de la vederea lor ? Cci el socotete aceasta, pe drept cuvnt, moarte i nstrinare de viaa venic 1 8 2 . 62. Omul fiind ndoit, adic avnd alctuirea din su flet i trup, lumea a fost creat pentru el de asemenea ca vzut i nevzut. i fiecreia din aceste pri i s-a rnduit n chip potrivit ei unele din faptele i din grijile noastre. Dar am neles c lucrul acesta este adevrat i cu privire la vederi i la vise. Cele ce ocup sufletul, sau cele n care petrece el n stare de veghe, acelea re in nchipuirea i cugetarea lui i n somn. De se ngri jete de lucruri omeneti, e preocupat de ele i n n chipuirile viselor. Iar de cuget la cele dumnezeieti i cereti, se va afla i n vis cu gndirea n acestea, dup spusa proorocului : i tinerii vor avea vedenii (Ioil III, 1). Dar fiind n acestea, sufletul nu va fi nelat, ci va vedea lucruri adevrate i i se vor ncredina des coperiri 183 . 63. Cnd partea poftitoare a sufletului e mpins spre patimile desftrilor i spre plcerile vieii, tot pe
182. C a p . 87, Filocalia greac. 183. A a cum visele cu c o n i n u t u r i p m n t e t i au l e g t u r cu cele t r i t e de fapt, aa au i cele referitoare la r e a l i t i l e dumnezeieti o l e g t u r a d e v r a t cu ele, n t r u c t au fost t r i t e n s t a r e de trezvie.

82

FILOCALIA

acestea le vede sufletul i n vis. Iar cnd iuimea sau mnia sufletului e nfuriat mpotriva semenilor, visea z atacuri, rzboaie i lupte ntre erpi i certuri ca la judecat cu dumanii. Cnd, n sfrit, raiunea lui se nal prin trufie i mndrie, i nchipuie rpiri nari pate n aer, ederi i domnii pe tronuri nalte, piri naintea poporului n fruntea unora care lupt. 64. Numai vederile acelea snt adevrate, care nici n-ar trebui s se numeasc visuri, ci vederi. Ele snt proprii acelora a cror minte a devenit simpl, prin slluirea Duhului, i liber de toat suprarea i robia patimilor ; a cror cugetare se mic n jurul celor dum nezeieti i se gndete la rspltirile viitoare ; a cror via mai presus de viaa celor vii este fr griji, netul burat, linitit, curat, plin de mil, de nelepciune, de cunotina cereasc i de roadele bune cultivate de Duhul. Ale celor ce nu snt aa, snt mincinoase i ncurcate i totul e o neltorie vdit 184 . 65. Muli au fericit viaa pustniceasc, alii pe cea de obte, sau n chinovie. Alii doresc s stea n fruntea poporului, s ndemne, s nvee i s ridice biserici, hrnindu-se din acestea n chip felurit trupete i sufle tete. Eu nu a socoti pe nici una din acestea mai bun dect pe alta. Nici n-a spune c una e vrednic de laud, iar alta de ocar. Ci n toat privina i n toate lucru rile i faptele, cu totul fericit este viaa cea pentru Dumnezeu i dup Dumnezeu 1 8 5 . 66. Viaa oamenilor se alctuiete din felurite tiin e i meteuguri ; unul ndeletnicindu-se cu una, altul cu alta, fiecare aduce partea sa i astfel oamenii i dau i primesc ntre ei, n timpul vieii, mplinind trebuin184. M i n t e a celor n c a r e s-a slluit D u h u l a d e v e n i t simpl, p e n tru c n ea totul e armonios i c o n c e n t r a t n D u h u l ; n ea nu snt n doieli, sfieri, contraziceri, schimbri de m e t o d e i inte fr s i g u r a n a c snt mai b u n e ca cele d i n a i n t e i c v o r d u c e n mod n e n d o i e l n i c la succes cum n-au dus cele d i n a i n t e . 185. Cap. 88, Filocalia greac.

SMHTUL -SIMEON

NOVL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

83

ele trupeti ale firii. Aa se poate vedea i ntre oame nii duhovniceti : unul se ndeletnicete cu o virtute, altul cu alta, toi alergnd din diferite pri spre aceeai int 186 . 67. inta tuturor celor ce se nevoiesc dup Dum nezeu este s plac lui Hristos, Dumnezeului nostru, i s primeasc mpcarea cu Tatl prin mprtirea de Duhul i s dobndeasc mntuirea prin aceasta. Cci n aceasta st mntuirea fiecrui suflet i a fiecrui om. Nemplinindu-se aceasta, deart e osteneala i lucra rea noastr i fr rost e toat calea care nu duce la aceasta pe cel ce alearg pe ea 187 . 68. Cel ce a prsit toat lumea i s-a retras n munte, pentru linitire, dar de acolo scrie celor din lume, pentru a atrage atenia, pe unii fericindu-i, iar pe alii linguindu-i i ludndu-i, este asemenea celui ce s-a desprit de femeia desfrnat, ispititor mbr cat i foarte rea, i s-a dus n ar deprtat, ca s scape pn i de amintirea ei, dar pe urm uitnd de inta pentru care a venit acolo, dorete s scrie celor ce petrec i se murdresc cu desfrnata aceea, fericindu-i. Prin aceasta arat c, dac nu cu trupul, cel puin cu inima i cu mintea se mprtete de bunvoie de pa tima lor, ncuviinnd amestecarea lor cu ea 1 8 8 . 69. Pe ct snt de vrednici de laud i de fericii cei ce petrec n lume, dar i curesc simirile i ini mile de toat pofta cea rea, pe atta snt de vrednici de ocar i de osnd cei ce petrec n muni i n peteri, 189 dar i doresc laudele i fericirile de la oameni . Acetia vor fi ca nite preacurvari naintea lui Dumne186. C a p . 89, Filocalia greac. 187. C a p . 90, Filocalia greac. n v t u r a a c e a s t a d e s p r e este cu t o t u l deosebit de n v t u r a a p u s e a n a u n e i justificri dice a omului prin e c h i v a l e n t u l morii lui Hristos. 188. C a p . 91, Filocalia greac. 189. Deci sfntul Simeon admite i p u t i n a unei viei c u r a t e Nu d e p r t a r e a e x t e r n de lume, ci d e t a a r e a l u n t r i c de c e e a n ea, este lucrul h o t r t o r . mntuire p u r juri n lume. ce e ru

84

FILOCALIA

zeu, Care cerceteaz inimile noastre. Cci cel ce poftete s se aud n lume despre viaa, despre numele i des pre petrecerea lui, desfrneaz fa de Dumnezeu, ca poporul de odinioar al iudeilor, cum zice David (Ps. CV, 39) 190. 70. Cel ce s-a lepdat fr ovieli de lume i de cele din ea, din credina n Dumnezeu, crede c Domnul e milostiv i ndurat i primete pe cei ce vin cu poc in la El. Iar tiind c prin necinstire cinstete pe ro bii si, prin srcia cea mai de pe urm i mbogete i prin ocri i dispreuiri i slvete, iar prin moarte i face prtai i motenitori ai vieii venice, se gr bete prin acestea ca un cerb nsetat (Ps. XLI, 2) spre iz vorul cel nemuritor. El urc prin acestea n sus ca pe o scar, pe care urc i coboar ngerii (Fac. XXVIII, 12), care vin n ajutorul celor ce urc. Iar la captul de sus al scrii st Dumnezeu, ateptnd hotrrea i srguina noastr dup putere 191 , nu pentru c se desfat s ne vad ostenind, ci fiindc Iubitorul de oameni voiete s ne dea plata Sa ca pe o datorie 192 . 71. Pe cei ce vin fr ovire la El, Domnul nu-i las nicidecum s cad, ci, vzndu-i slbii n putere, conlucreaz cu ei, i ajut, ntinzndu-le mna puterii Sale de sus i-i aduce iari la Sine. Ii sprijinete pe fa i n ascuns, n chip tiut i netiut. Aceasta, pn ce urc toat scara i se apropie de El i se unesc ntregi cu El ntreg i uit de toate cele pmnteti, fiind cu El acolo sus, dac n trup sau afar de trup (2 Cor. XII, 2),
190. C a p . 92, Filocalia greac. 191. A c e a s t s c e n e p i c t a t pe zidul din afar al Mnstirii Suc e v i a din Bucovina. 192. C a p . 93, Filocalia greac. D u m n e z e u ne a c o r d o d e m n i t a t e , c e r n d u - n e s d m i noi nite osteneli p e n t r u b u n t i l e ce ni le va d r u i . Cci v o i e t e s ni se fac p r i n a c e a s t a dator, v o i e t e s ne d e a un o a r e c a r e drept l a a c e s t e b u n t i . N u v o i e t e s n e n c a r c e c u ele c a p e nite o b i e c t e pasive, ci s c r e t e m la c a p a c i t a t e a de a fi p u r t t o r i i lor n m o d activ, sau de a ni le asimila ca subiecte.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

85

nu tiu, i petrecnd mpreun cu El i bucurndu-se de 193 buntile tainice . 72. cu dreptate, ca nti s ne punem grumajii notri sub jugul poruncilor lui Hristos i s nu ne nfuriem, nici s ne tragem ndrt. Ci s pim drept i cu rvn pn la moarte sub ele, i s ne nnoim pe noi n ine, raiul cel cu adevrat nou al lui Dumnezeu, pn ce Fiul va veni mpreun cu Tatl, prin Duhul Sfnt, i se va sllui n noi. Iar atunci, cnd l vom dobndi n treg, slluit n noi ca nvtor, oricruia dintre noi i-ar porunci i orice slujb i-ar ncredina, s o ia asu pra sa i s o mplineasc cu bucurie, dup voia Lui. Dar nu se cade s o cerem nainte de vreme, nici s primim a o lua cnd e dat de oameni, ci s struim n poruncile Stpnului i Dumnezeului nostru i s atep 194 tm hotrrea lui Dumnezeu . 73. Dup ce am primit o slujb n lucrurile dum nezeieti i ne-am ctigat cinste n ea, de vom fi n demnai de Duhul s trecem la alt slujb sau lucrare sau fptuire, s nu ne mpotrivim. Cci Dumnezeu nu vrea s fim lenei, nici s rmnem n una i aceeai lu crare n care am nceput, pn la sfrit, ci s naintm i s ne micm continuu spre izbndirea n cele mai mari, potrivindu-ne voii lui Dumnezeu i nu voii 195 noastre . 74. Cel ce i-a fcut moart voia sa e cu totul fr voie. Dar nici una dintre cele ce snt i vieuiesc i se mic nu e fr voie, afar de cele nesimitoare i ne micate. Plantele, mcar c se mic i cresc, nu spu nem c-i fac micarea i creterea printr-o voie natu ral, cci snt nensufleite. Dar tot ce e nsufleit are i o voie natural. Deci cel ce i-a omort prin nevoin i srguin voia sa i s-a fcut cu totul fr voie a ieit
193. C a p . 94, Filocalia greac. 195. C a p . 96, Filocalia greac. 194. C a p . 95, Filocalia greac.

86

FILOCALIA

din firea sa i, prin faptul c nu mai voiete nimic, nu mai poate lucra nimic, nici bine nici ru. 75. Cel ce se srguiete s-i omoare voia sa e da tor s fac voia lui Dumnezeu ; i n loc de voia sa, s aeze n sine pe cea a lui Dumnezeu ; pe aceasta s o s 196 deasc i s o altoiasc n inima sa . Pe urm s ia seama cu grij dac cele sdite i altoite ncolesc din rdcinile lor din adnc i dac cele lipite i unite s-au fcut un singur pom ; apoi dac au crescut, au nflorit i au fcut rod frumos i dulce. ntmplndu-se aceasta, nici el nsui nu mai deosebete pmntul care a primit smna i rdcina, de mldia aceea neneleas, ne 197 grit i de via purttoare care a fost altoit n ea . 76. Celui ce-i taie voia sa pentru frica lui Dum nezeu i druiete Dumnezeu voia Lui, ntr-un chip aa de tainic, nct nici el nu tie. i o pstreaz netears n inima sa i-i deschide ochii nelegerii ca s o cu noasc pe ea i primete putere ca s o mplineasc. Iar acestea le lucreaz harul Sfntului Duh. Cci fr 198 El nu se face nimic . 77. Cnd vom mplini cu toat tria, rvna, hotrrea i pornirea nereinut cele ce ne-a nvat i porun cit Dumnezeu n chip tainic i netiut, fr s nesoco tim nimic, atunci ni se va descoperi n chip artat ca unor credincioi asculttori, ca unor ucenici i prieteni adevrai, cum s-a descoperit odinioar sfinilor Si ucenici i apostoli i tuturor celor ce au crezut prin ei n numele Lui. i atunci vom deveni fii ai lui Dumne196. Deci el nu t r e b u i e s r m n n e l u c r t o r ca lucrurile nesimi t o a r e , ci s-i u n e a s c voia sa cu voia lui Dumnezeu, c a r e a d u c e un a d a o s de m a r e p u t e r e voii sale. A c e a s t a se v e d e din cele spuse in con t i n u a r e de sfntul Simeon. 197. C a p . 97, Filocalia greac. A a c u m altoiul face un s i n g u r pom cu t u l p i n a n c a r e s-a altoit, aa i h a r u l cu firea n c a r e s-a sdit, sau voia lui Dumnezeu cu v o i a omului n c a r e s-a imprimat, fac un singur ntreg. Cci omul i o m o a r v o i a sa prin v o i a p r o p r i e i p r i n a c e a s t a i-o mplinete i n t r e t e n acelai timp. 198. C a p . 98, Filocalia greac.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

87

zeu dup har, cum zice Pavel : Ci snt povuii de Duhul lui Dumnezeu, snt fii ai lui Dumnezeu ; iar de snt fii, snt i motenitori ai lui Dumnezeu i mpreunmotenitori cu Hristos (Rom. VIII, 14, 1.7). 78. Nici unul din cei ce s-au nvrednicit s fie cu Dumnezeu, n unitatea Duhului, i s guste buntile Lui tainice, nu mai iubete slava dat lui de oameni, dar nici aurul sau mbrcmintea sau pietrele socotite pre ioase de cei fr de minte ; nu se mai lipete cu inima de bogia trectoare, nu mai vrea s fie cunoscut de mprai i de stpnitori care nu stpnesc, ci snt stpnii de multe ; nu mai vede n acestea ceva mare i nalt, nici nu le mai socotete pricinuitoare de mai mare slav celor ce se apropie de ele ; nu va mai preui nimic altceva din cele ludate i strlucitoare pentru oameni. Ba nu va mai socoti ceva ru nici cderea cuiva din bo gie n srcie i de la stpnirea i puterea cea mai mare i de la demnitatea cea mai vestit, la ultima lips de slav i de cinstire. 79. Dac ai primit iertarea pcatelor tale, fie prin mrturisire, fie prin mbrcarea schimei sfinte i nge reti, ct dragoste, mulumire i smerenie nu trebuie s-i pricinuiasc aceasta ? C fiind vrednic de nenum rate pedepse, nu numai c te-ai izbvit de ele, ci te-ai nvrednicit i de nfiere, de slav i de mpria ceru rilor. Acestea depnndu-le n cuget i amintindu-i-le pururea, fii gata i pregtete-te s nu necinsteti pe Cel ce te-a cinstit i i-a iertat nenumrate greeli. Ci slvete-L i cinstete-L prin toate lucrurile tale, ca i El s te slveasc n schimb i mai mult pe tine, pe care te-a cinstit mai mult dect toat zidirea vzut i te va 199 numi prieten adevrat al lui Dumnezeu . 80. Cu ct este mai de pre sufletul dect trupul, cu att e mai nalt omul raional dect lumea. Nu lua sea199. Dumnezeu te-a fcut prieten, adic te-a ridicat la un dialog intim cu El i-i d r u i e t e tot ce a r e i El p r i n aceasta.

88

FILOCALIA

ma la mrimea fpturilor din ea, ca s le socoteti, omu le, pentru aceasta, pe ele mai de pre ca tine. Ci cutnd la harul ce i s-a dat i cunoscnd demnitatea sufletului tu mintal i raional, laud pe Dumnezeu, Care te-a cinstit mai presus dect toate cele vzute 200 . 81. S lum aminte cum slvim pe Dumnezeu. Cci nu se slvete alt fel de ctre noi de cum a fost slvit de ctre Fiul 2 0 1 . Fiindc prin acelea prin care a slvit Fiul pe Tatl Su, prin acelea a fost slvit i Fiul de ctre Tatl. i aceleai trebuie s le facem i noi cu srguin, ca prin aceleai s slvim pe Cel ce primete s se numeasc Tatl nostru cel din ceruri i s fim sl vii de El cu slava Fiului n Care a fost nainte de a fi lumea prin El (Ioan XVII, 5) 202 . Iar acestea snt : cru cea, sau mortificarea lumii ntregi, necazurile, ispitele i orice altceva din ptimirile lui Hristos. Purtndu-le pe acestea ntru rbdare mult, urmm lui Hristos n patimile Sale i slvim prin ele pe Tatl nostru i Dum nezeu, ca fii ai Lui prin har i ca mpreun-motenitori cu Hristos 293 . 82. Sufletul care nu s-a izbvit cu desvrire i cu bun simire de alipirea i de mptimirea de cele v zute nu poate purta fr ntristare pricinile de ntris t a r e 2 0 4 i uneltirile venite lui de la draci i de la oa meni. Ci fiind legat prin mptimire de lucrurile ome200. C a p . 100, Filocalia greaci. Orict de m a r i ar fi lucrurile i lumea, ele snt n u m a i obiecte ale omului, d r u i t e lui de Dumnezeu, ca semn al iubirii Lui. Ba D u m n e z e u i d omului d a r u r i i mai m a r i dect lumea : se d pe Sine nsui ca cel mai b u n p r i e t e n . A c e a s t a e slava cu c a r e c i n s t e t e D u m n e z e u pe om. 201. Fiul a slvit pe T a t l ca om n t r - u n c h i p e x e m p l a r p e n t r u noi. De a c e e a s-a fcut om. L-a slvit r e n u n n d la Sine i predndu-se T a t lui desvrit prin ptimiri i prin m o a r t e . 202. D a c noi slvim pe Tatl, cum L-a slvit Fiul ca om, i T a t l ne s l v e t e pe noi cum l s l v e t e pe Hristos ca pe Fiul Su cel venic, fcut om. 203. C a p . 101, Filocalia greac. 204. A c e s t a e lucrul e s e n i a l : s pori fr n t r i s t a r e cele ce i se pricinuiesc cu scopul ca s te ntristeze i s te fac prin a c e a s t a s

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

89

neti e mucat de pagubele de bani i se supr de pier derile unor lucruri i-l dor cumplit durerile venite n 205 trupul su . 83. Dac i-a dezlegat cineva sufletul de dorirea i de poftele lucrurilor supuse simurilor i l-a legat de Dumnezeu, nu numai c va dispreui banul i lucrurile din jurul lui i, pgubit de ele, se va arta fr ntris tare, ca fa de nite lucruri strine, ci i durerile venite asupra trupului su le va rbda cu bucurie i cu mul umirea cuvenit. Cci el vede pururea, ca dumneze iescul apostol, c omul din afar se stric, iar cel din luntru se nnoiete zi de zi (1 Cor. IV, 10). Altfel nu se pot purta cu bucurie necazurile cele dup voia lui Dum nezeu. Cci e de trebuin, n acestea, de cunotin de svrit i de nelepciune duhovniceasc. Iar cel lipsit de acestea umbl n ntunericul dezndejdii i al netiinei, neputnd s vad ctui de puin lumina rbdrii 206 i a mngierii . 84. Tot cel ce se socotete nvat n tiina mate maticii nu se va nvrednici vreodat s priveasc i s cunoasc tainele lui Dumnezeu, pn ce nu va voi mai nti s se smereasc i s se fac nebun (1 Cor. I, 20), lepdnd, odat cu prerea de sine, i cunotina pe care 207 a adunat-o . Cci cel ce face aceasta i urmeaz, cu credin nendoielnic, nelepilor n cele dumneze ieti, i e povuit de acetia, va intra mpreun cu ei n cetatea Dumnezeului celui viu. i cluzit i luminat de Duhul dumnezeiesc, vede i nva cele ce nici unul dinpctuieti, d o v e d i n d c eti legat de l u m e a a c e a s t a i nu ai n c r e d e r e d e s v r i t n D u m n e z e u . 205. C a p . 102, Filocalia greac. 206. Cap. 103, Filocalia greac. n r b d a r e i m n g i e r e e o lumin, e v e d e r e a celor mai p r e s u s de v i a a a c e a s t a . N u m a i a c e a s t a d p u t e r e de r b d a r e i a d u c e m n g i e r e . 207. Propriu-zis nu se p o a t e pierde i nu t r e b u i e pierdut, ci cel ce o a r e t r e b u i e s se s o c o t e a s c ca i cnd n-ar avea-o. S nu se mnd r e a s c cu ea.

90

FILOCALIA

tre ceilali oameni nu le-a vzut i nu le poate vedea i afla vreodat. Atunci ajunge s fie nvat de Dum 208 nezeu . 85. Ucenicii oamenilor i socotesc nebuni pe cei n vai de Dumnezeu. Cci acetia, fiind afar de lu mina dumnezeiasc i neputnd vedea minunile din ea, pe cei ce slluiesc n lumin i vd i nva cele din ea i socotesc rtcii, ct vreme ei nii snt departe 209 i neprtai de buntile tainice ale lui Dumnezeu . 86. Cei ce snt plini de harul lui Dumnezeu i desvrii ntru cunotina i nelepciunea de sus numai de ea vor s se apropie i s vad pe cei din lume, ca s le pricinuiasc vreo rspltire prin aducere amin te de poruncile lui Dumnezeu i prin facerea de bine, socotind c poate vor auzi, vor nelege i se vor ndu 209 b pleca . Fiindc cei ce nu snt purtai de Duhul lui Dumnezeu (Rom. VIII, 14) umbl ntru ntuneric i nu cunosc nici unde merg (Ioan XII, 35), nici n ce porunci se poticnesc. Poate, ridicndu-se din nchipuirea de sine care i stpnete, vor primi nvtura adevrat a Du hului Sfnt. i auzind fr tirbire i nestrmbat voia lui Dumnezeu, se vor poci i, mplinind-o, vor primi vreun dar duhovnicesc. Iar dac nu pot s li se fac acelora pricinuitori ai vreunui astfel de folos, plngnd nvrtoarea inimii lor, se ntorc la chiliile proprii, ru210 gndu-se zi i noapte pentru ei . Cci pentru altceva nu ar fi n stare s se ntristeze niciodat cei ce snt ne208. C a p . 104, Filocalia greac. In D u m n e z e u snt i c e l e n v a t e de el ntr-o a r m o n i e cu t o a t e cele n e t i u t e . Cci El e mai p r e s u s de t o a t e . Iar n l u m i n a Lui se n e l e g mai bine i cele n e c u n o s c u t e nc. 209. C a p . 105, Filocalia greac. T e x t u l g r e c e m a i d e z v o l t a t . b 209 Deci ei nu t r e b u i e s se in cu t o t u l n afar de l e g t u r a cu ceilali oameni. I a r a c e s t o r a nu li se c e r e s u i t e tiina lor, ci s c u n o a s c pe Dumnezeu i s n c a d r e z e tiina lor p a r i a l n lumina t o t a l a lui Dumnezeu, n c a r e snt t o a t e . 210. Iubirea lor va fi c o n t i n u u l u c r t o a r e i p e n t r u aceti oameni, deci p e n t r u toi.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

91

ncetat mpreun cu Dumnezeu, i snt mai mult dect 211 plini de tot binele . 87. Snt i acum oameni neptimitori, sfini i plini de lumina dumnezeiasc, ce petrec n mijlocul nostru i i-au omort aa de mult mdularele lor de pe pmnt (Colos. III, 5), dinspre toat necuria i pofta ptima, nct nu numai c nu cuget sau nu pornesc s fac de la ei vreun ru, dar nici ndemnai de alii nu rabd vreo schimbare a strii de neptimire pe care au dobn 212 dit-o . I-ar ti pe acetia, dac ar cunoate cuvintele dumnezeieti citite i cntate de ei, cei ce se flesc cu nepsarea fa de acestea i nu cred celor ce nva ntru nelepciunea Duhului, despre lucrurile dumneze ieti. Cci, dac s-ar afla n cunotina desvrit a Sfin tei Scripturi, ar crede n buntile grite i druite nou de Dumnezeu. Dar nefiind prtai ai acestor bu nti, din nchipuirea de sine i din nepsare, i cleve tesc, fr s cread, pe cei ce s-au mprtit i nva 213 despre ele . 88. Care este scopul iconomiei ntruprii lui Dumnezeu-Cuvntul, vestit n toat dumnezeiasca Scriptur i citit de noi, dar neptruns ? Nu e dect acela ca, mprtindu-se de ale noastre, s ne fac pe noi prtai de ale Sale. Cci Fiul lui Dumnezeu de aceea s-a fcut Fiu al omului, ca s ne fac pe noi oamenii fii ai lui Dumnezeu, ridicnd dup har neamul nostru la ceea ce este El dup fire, nscndu-ne de sus n Duhul Sfnt i introducndu-ne ndat n mpria cerurilor ; mai bi ne zis, druindu-se s o avem pe aceasta nluntrul nos 214 tru (Luca XVII, 21) , ca s nu avem numai ndejdea
211. Cap. 107, Filocalia greac. A c e a s t a e s i n g u r a n t r i s t a r e celor ce se afl n fericirea fr lipsuri a p e t r e c e r i i dumnezeieti. Nici acolo ei nu uit de fraii lor care-i primejduiesc v i a a venic. 212. A c e t i a snt oameni cu n e p u t i n de influenat n ru. 213. C a p . 106, Filocalia greac. 214. Fiul lui Dumnezeu, fiind n acelai t i m p Fiul Omului, unindu-se cu noi, ne face i pe noi fii ai lui D u m n e z e u d u p h a r . Slluindu-se p r i n a c e a s t a n l u n t r u l n o s t r u cu D u h u l Su Preasfnt, pe C a r e

92

FILOCALIA

de a intra n ea, ci avnd-o nc de acum, s strigm : Viaa noastr e ascuns cu Hristos n Dumnezeu 215 (Colos. III, 3) . 89. Botezul nu ia de la noi libertatea voinei i puterea de a ne hotr prin noi nine, ci abia el ne d ruiete libertatea, ca s nu mai fim stpnii silnic i fr s vrem, de diavolul. De aceea, dup Botez, atrn de noi, fie s struim de bun voie n poruncile lui Hristos, Stpnul nostru, n Care ne-am botezat, i s umblm pe calea celor poruncite de El, fie s ne aba tem de la aceast cale dreapt, ntorcndu-ne prin fap tele rele la protivnicul i vrjmaul nostru, diavolul 2 1 6 . 90. Cei ce se supun dup Sfntul Botez, voii celui ru, i mplinesc cele voite de el, se nstrineaz de sfntul sn al Botezului, dup cuvntul lui David (Ps. LVII, 4). Cci nu ne schimbm, nici nu ne mutm din firea n care am fost zidii, ci fiind zidii buni de Dum nezeu (cci Dumnezeu nu a fcut rul), i rmnnd ne schimbai prin firea i prin natura n care am fost zi dii, cele ce le alegem i le voim prin socotina de bun voie, pe acelea le i facem, fie bune, fie rele. Cci pre cum cuitul nu-i schimb firea sa, fie c e folosit de cineva spre ru, fie spre bine, ci rmne fier, aa i omul lucreaz i face, precum s-a zis, cele ce le vrea, dar nu iese din firea sa 2 1 7 . 91. Nu ne mntuim miluind pe unul, dar ne trimite n foc dispreuirea unuia. Cci cuvintele : am flmnzit i am nsetat (Matei XXV, 35), nu s-au spus pentru o singur dat, nici pentru o singur zi, ci pentru nL-a primit i ca om, a d u c e n noi m p r i a cerurilor, c a r e e acolo u n d e e D u h u l Sfnt. 215. C a p . 108, Filocalia greac. M n t u i r e a c o n s t n u n i r e a cu Dum n e z e u n Hristos, nu n v r e o justificare juridic. 216. C a p . 109, Filocalia greac. Botezul ne d r u i e t e sau ne p u n e n l u c r a r e din n o u libertatea, p e n t r u c Hristos cu l i b e r t a t e a Lui fa de p c a t se slluiete n noi. 217. C a p . 110, Filocalia greac. Sfntul Simeon nu a d m i t e nici o a l t e r a r e a firii omeneti prin p c a t .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CELE

225

DE

CAPETE

93

treaga via. Domnul i Dumnezeul nostru a mrturisit c primete s fie hrnit, adpat i mbrcat i celelalte, 218 nu o dat, ci totdeauna i n toi, de ctre slugile Sale . 92. Cum l-ar putea nchide unii pe Cel ce se m parte nemprit i Care este n acelai timp Dumnezeu ntreg n fiecare dintre cei sraci ? Presupune deci c snt o sut de sraci ca un singur Hristos. Cci nu s-a mprit nicidecum Hristos (1 Cor. I, 13). Deci cel ce a dat la 99 cte un obol, iar pe unul l-a njurat, sau l-a lovit, sau l-a deprtat cu mna goal, cui a fcut oare aceasta, dac nu Celui ce a zis i zice pururea i va zice : Intruct ai fcut unuia din aceti preamici, 219 Mie Mi-ai fcut (Matei XXV, 40) . 93. Cel ce a dat milostenie la o sut, dar putea s dea i altora, i putea s adape i s hrneasc nc pe muli care l-au rugat i au strigat ctre el, ns i-a ne socotit, va fi judecat de ctre Hristos, ca unul ce nu L-a hrnit pe El nsui ; fiindc cel hrnit de noi, n fiecare dintre cei mici, este i n aceia n toi 2 2 0 . 94. Cel ce d astzi tuturor toate cele spre trebu ina trupului, dar mine, putnd face aceasta, va neso coti pe niscai frai, i-i va lsa s piar de foame, de
218. Cap. 111, Filocalia greac. Se c e r e o s t r u i n c o n t i n u n a face binele. Cci n u m a i aa ne zidim casa d u h o v n i c e a s c . Cu o singur p i a t r nu facem casa, d a r cu o s i n g u r piatr, d a c lipsete, o putem strica, d a c nu o p u n e m n d a t la loc. In p l a n u l d u h o v n i c e s c acest lucru l facem prin p o c i n . Iubirea nu se n t r e i n e prin fapte discontinui, ci prin fapte continui. Hristos e n toi fr e x c e p i e . Deci pe toi t r e b u i e s-i iubim i p r e u i m ca s d e v i n sinea n o a s t r un ntreg n iubire. D i s p r e u i r e a u n u i a e o r a n n sufletul n o s t r u i o singur r a n d u c e la m o a r t e . 219. I u b i r e a se c e r e a r t a t n mod c o n t i n u u nu n u m a i fa de unul, ci fa de toi. Cci n toi este Hristos. A e x c e p t a pe u n u l de la iubire, n s e a m n pe de o p a r t e a iubi, pe de alt p a r t e a nu iubi pe Acelai Hristos ; n s e a m n a-L iubi pe El m b r c a t ntr-un fel i a nu-L iubi, a r t n d u - s e n d a t d u p a c e e a m b r c a t alt fel. N e i u b i r e a fa de u n a din nfirile Sale z d r n i c e t e i u b i r e a fa de a l t nfiare a Sa. O iubire p r a c t i c a t c o n t i n u u fa de toi, ca fa de Acelai Hristos, e o iubire care-i p r e u i e t e n acelai timp pe toi ca pe Acelai Hristos. A v e d e a n toi pe Hristos, e cea mai m a r e for p e n t r u s o l i d a r i t a t e a u m a n . 220. C a p . 112, Filocalia greac.

94

FILOCALIA

sete i de frig, L-a lsat s moar i L-a dispreuit pe Acela care a zis : ntruct ai fcut unuia din aceti 221 preamici, Mie ai fcut . 95. Din acestea se poate cunoate un lucru : cum i nsuete Domnul toate ale sracilor i frailor notri, zicnd celor drepi : Mie Mi-ai fcut, iar celor de-a stnga : Mie nu Mi-ai fcut. El nu vede numai pe cei miluii de noi, nici numai pe cei nedreptii sau asuprii, sau supui la mii de alte rele, ci i pe cei tre cui cu vederea. Cci i aceasta ajunge spre osnda noastr. Cci nu pe aceia, ci pe El l trecem cu vederea, pe Iisus Hristos, Care i-a fcut toate ale Sale ale acelora. 96. El a primit s ia asupra Sa faa fiecrui om lipsit i s se uneasc pe Sine cu fiecare, ca nici unul dintre cei ce cred n El s nu se nale mpotriva frate lui, ci fiecare, vznd pe fratele i pe aproapele su, ca pe Dumnezeul su, s se socoteasc pe sine atotpreamic fa de frate, ca fa de Fctorul su ; i s-l primeasc i s-l cinsteasc ntocmai ca pe Acela, i s-i deerte toate averile spre slujirea lui, precum i Hristos i-a 222 vrsat sngele Su pentru mntuirea noastr . 97. Cel ce a primit porunca, s-l aibe pe aproapele ca pe sine nsui, e dator, desigur, s-l aib aa nu nu mai ntr-o zi, ci toat viaa. i cel cruia i s-a poruncit s dea fiecruia care cere, i se poruncete aceasta pentru toat viaa sa. i cel ce vrea ca alii s-i fac lui lucrurile bune pe care le voiete, acestea i se cer i lui 223 s le fac altora . 98. Cel ce-l are deci pe aproapele ca pe sine nsui nu rabd s aib nimic mai mult ca aproapele. Iar dac
221. C a p . 113. Filocalia greac. 222. C a p . 114, Filocalia greac. T r e b u i e s socotim pe fiecare ca pe Hristos Dumnezeu, p e n t r u c Fiul lui Dumnezeu, fcndu-se ipostas al firii n o a s t r e , s-a fcut ipostasul f u n d a m e n t a l al t u t u r o r oamenilor. Prin faa fiecruia l i c r e t e faa A c e l u i a i H r i s t o s ; prin a p e l u l a d r e s a t n o u d e fiecare n e a d r e s e a z apelul s u Acelai Hristos. 223. C a p . 115, Filocalia greac.

SFINTUL

SIMEON NOUL TEOLOG, CELE 225 DE CAPETE

95

are i nu d cu inim larg pn ce se face i el srac i asemenea cu aproapele, nu e mplinitor al poruncii St pnului ; la fel nu e nici cel ce, vrnd s dea tuturor celor ce cer, va respinge pe cineva din cei ce cer, pn mai are un obol, sau o bucat de pine 2 2 4 ; nici cel ce nu face aproapelui cte vrea ca altul s i le fac lui (Matei VII, 12). De asemenea, cel ce a hrnit, a adpat, a mbrcat i a fcut toate celelalte fiecrui srac i fiecrui frate preamic, dar a nesocotit pe unul singur i l-a trecut cu vederea, se va socoti i el ca cel ce l-a trecut cu vederea pe Hristos-Dumnezeu cnd flmnzea i nseta 225 . 99. Poate acestea vor prea tuturor greu de purtat. De aceea vor socoti ntemeiat s zic ntru ei : dar cine le poate face acestea toate, ca s ajute i s hrneasc pe toi i s nu treac cu vederea nicidecum pe vreunul dintre ei ? Dar s asculte pe Pavel, care strig lmurit : Dragostea lui Dumnezeu ne strnge pe noi, care jude cm aceasta ; c dac unul a murit pentru toi, aadar toi au murit (2 Cor. V, 14) 2 2 6 . 100. Precum poruncile cuprinztoare au n ele pe toate celelalte mai restrnse, aa i virtuile cuprinz toare mbrieaz n ele pe cele restrnse. Cci cel ce a vndut averile sale i le-a mprit sracilor i s-a f cut dintr-odat srac a mplinit deodat printr-una toa te poruncile restrnse. Fiindc nu mai are trebuin s dea celui ce cere, sau s ntoarc faa de la cel ce vrea s se mprumute de la el (Matei V, 42) 227 . La fel i cel ce se roag nencetat ; a cuprins toate n aceasta, i nu
224. Jertfa a d e v r a t e cea n c a r e cineva se d r u i e t e total. T r e buie t r i t aceeai p r e d a r e t o t a l n d r u i r e a t u t u r o r bunurilor proprii, pe c a r e a trit-o Hristos n v r s a r e a sngelui Su, n d r u i r e a t o t a l a vieii Sale. 225. Oap. 116, Filocalia greac. 226. Cap. 117, Filocalia greac. In Hristos toi p u t e m muri d u h o v n i c e t e n o u nine, jertfindu-ne total altora. 227. Cel ce d tot ce a r e d i n t r - o d a t a mplinit printr-o s i n g u r fapt cerina iubirii i a jertfei t o t a l e i a nfptuit n s i n e s t a r e a ei, pe c a r e alii nu o nfptuiesc n i c i o d a t p r i n faptele lor de m i l o s t e n i e mrunt.

96

FILOCALIA

mai trebuie s laude de apte ori n zi pe Domnul (Ps. CXVIII, 64), sau seara, dimineaa i la amiaz, ca unul ce mplinete toate rugciunile i cntrile, cte trebuie s le facem dup rnduial la vremea i ceasurile hotrte. Asemenea i cel ce a dobndit n sine, n chip con tient, pe Dumnezeu cel ce d cunotin oamenilor (Ps. XCIII, 10), a strbtut toat Sfnta Scriptur i a cules tot folosul din citire i nu va mai avea trebuin de citirea crilor ei. Cci cum ar mai avea o astfel de tre 228 buin, cel ce L-a dobndit ca mpreun-gritor pe Cel care a insuflat dumnezeietile Scripturi celor ce le-au scris i a fost nvat de Acela tainele de negrit ale celor ascunse ? Acesta va fi el nsui altora o carte insuflat de Dumnezeu, purtnd scrise n el, de degetul lui Dum nezeu, taine noi i vechi (Matei XIII, 52), ca unul ce a mplinit toate i s-a odihnit n Dumnezeu de toate lu 229 crurile sale, ajuns la desvrirea originar .

228. Cel ce-L a r e pe Hristos m p r e u n - g r i t o r se afl cu El nsui n t r - u n dialog direct. Ca a t a r e , a d e p i t c u v i n t e l e Scripturii, aflndu-se n r e l a i e nemijlocit cu S u b i e c t u l i cu Izvorul lor infinit mai bogat dect t o a t e c u v i n t e l e pe c a r e le rostete, sau c a r e au fost scrise prin inspiraia de la El. 229. C a p . 118, Filocalia greac. nu att d e s v r i r e a de la nceput, ci c e a pe c a r e o a r e n g n d i r e a lui Dumnezeu, c a r e s t la originea lui.

Capetele morale ale lui 230 Simeon Evlaviosul


1. Frate, la nceputul lepdrii, srguiete-te s s deti n tine virtui frumoase, ca s te faci folositor i obtii i s te slveasc la sfrit Domnul. S nu ctigi ndrzneal fa de stare, niciodat, cum am zis i mai nainte, nici s nu ceri cinstire de la el. S nu-i ctigi prietenie cu cei mai mari, nici s nu dai trcoale chilii lor lor, cunoscnd c prin aceasta nu numai c ncepe s se nrdcineze n tine patima slavei dearte, dar te i faci urt n ochii ntistttorului. Cci se ntmpl tot deauna aceasta. Deci cel ce nelege s neleag. Ci ezi n chilia ta, oricum ar fi, n pace. Iar de la cel ce vrea s se ntlneasc cu tine, nu te ntoarce, din pricin de
230. C a p e t e l e 133 coincid cu cap. 120152 din cele 153 d a t e n Filocalia greac, sub n u m e l e sfntului Simeon N o u l Teolog. Dar n edit. Z a g o r a i o s i ms. r o m n 2252 din Biblioteca Sfntului Sinod, a c e s t e a , p l u s cele a p t e c a r e le u r m e a z , s n t d a t e ca ale lui Simeon Evlaviosul. Cap. 119 din cele 153 ale sfntului Simeon N o u l Teolog l omitem. Des p r e el i d e s p r e c a p . 17 p u b l i c a t e aci de noi, J. D a r r o u z e s s p u n e c s n t ale unui anonim, iar d e s p r e cap. 120152 din c e l e 153 ale sfntului Simeon N o u l Teolog, sau 133 din cele d a t e aci, r e c u n o a t e c snt ale lui Simeon Evlaviosul (Chaptres theologiques, n Sources chretiennes, nr. 51, p. 13). Iar d u p t r a d i i a ediiei Z a g o r a i o s i a m a n u s c r i s u l u i romn, cap. 17 din a c e a s t colecie, prin l e g t u r a lor cu cele u r m t o a r e , p a r s a r a t e c de fapt snt tot a l e lui Simeon Evlaviosul. N o i nu d m aci cap. 40 p e n t r u c nu-l socotim util n a c e a s t colecie, d a r p u n e m n locul lui, ca al 40-lea, c a p . 153 din colecia lui Simeon N o u l Teolog din Filocalia greac. EI e dat n Z a g o r a i o s i n m a n u s c r i s u l r o m n ca al 181-lea cap. al lui Simeon N o u l Teolog, d a r p a r e s fie al u n u i anonim, cum s p u n e Darrouzes (ibidem).

98

FILOCALIA

evlavie. Cci ntlnindu-te cu el cu gnd prietenesc, nu te vei vtma, chiar dac i este dintre dumani. Iar dac nu vezi n aceasta vreun folos pentru tine, trebuie s ii seama de scopul celui ce vrea s se foloseasc de la tine. 2. Trebuie s ai totdeauna n tine frica lui Dum nezeu i s cercetezi n fiecare zi, ce ai fcut bine, i ce ru. Iar de cele bune s uii, ca nu cumva s cazi n patima slavei dearte, iar fa de cele potrivnice s te foloseti de lacrimi mpreunate cu mrturisirea i cu rugciune struitoare. Cercetarea s-i fie aa : sfrindu-se ziua i venind seara, cuget ntru tine : Oare cum am petrecut ziua, cu ajutorul lui Dumnezeu ? N-am osndit pe cineva, nu l-am grit de ru, nu l-am scrbit, n-am cutat la faa cuiva cu patim, sau n-am fost ne asculttor celui mai mare n slujb, i nu mi-am negli jat-o pe aceasta ? Nu m-am mniat pe cineva, sau stnd la rugciunea de obte, nu mi-am ocupat mintea cu lucruri nefolositoare, sau n-am lipsit de la biseric i de la pravil, ngreuiat de lene ? Dac te gseti nevi novat de toate acestea (ceea ce e cu neputin, cci nimeni nu e curat de ntinare, nici mcar o singur zi din viaa lui (Iov XIV, 4) i nimeni nu se va luda c are inima curat), strig ctre Dumnezeu cu multe la crimi : Doamne, iart-mi mie toate cte am greit cu lucrul, cu cuvntul, cu tiin i cu netiin. Cci multe greim i nu tim. 3. In fiecare zi trebuie s vdeti printelui tu du hovnicesc tot gndul tu, i ceea ce-i va spune el, s primeti ca din gur dumnezeiasc, cu toat ncredin area, i s nu le spui acestea altcuiva, zicnd : ntrebnd pe printele asta i asta, mi-a spus asta i asta ; i s descoi cu acela dac a spus bine sau dac n-a spus bine, ntrebndu-te : ce trebuie deci s fac ca s-mi ajut?

SF1NTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

99

Cci aceste cuvinte snt pline de necredin fa de p rintele tu i vtmtoare de suflet. De obicei aceasta se ntmpl de cele mai multe ori nceptorilor. 4. Trebuie s priveti pe toi cei din obte ca sfini, i numai pe tine s te socoteti ca cel din urm pctos. S gndeti c toi se mntuiesc, numai tu singur vei fi osndit n ziua aceea. i cugetnd acestea, cnd stai la rugciunea de obte s nu ncetezi a plnge fierbinte, ntru strpungerea inimii, fr s spui vreo vorb celor ce se smintesc sau rd de aceasta. Iar dac te vezi pe tine alunecnd din pricina aceasta n slav deart, iei din biseric i f-o aceasta n ascuns, ntorcndu-te de grab iari la locul tu. Aceasta e bine s o fac n deosebi nceptorii, mai ales n vremea celor ase psalmi, a stihologiei, a citirii i a dumnezeietii litur ghii. Ia seama s nu osndeti pe cineva, ci pune-i n minte c : toi ci m vd plngnd astzi, nelegnd c snt foarte pctos, se roag pentru mntuirea mea. Cu getnd aceasta pururea i mplinind-o nencetat, te vei folosi mult i-i vei atrage harul lui Dumnezeu i te vei face prta de fericirea dumnezeiasc. 5. S nu te duci la chilia cuiva, afar de a stareu lui, i aceasta rar. Dac vrei s-l ntrebi despre vreun gnd, f-o aceasta n biseric. Iar de la rugciunea de obte, ntoarce-te ndat n chilie, i apoi la slujba ta. Dup cin, punnd metanie naintea stareului i cerndu-i rugciunea, alearg iari degrab, n tcere, la chilie. Cci e mai bun un Sfinte Dumnezeule, cu luare-aminte, nainte de culcare, dect o priveghere de pa tru ceasuri n convorbiri nefolositoare. Acolo unde este strpungerea inimii i plnsul duhovnicesc, acolo este i

100
231

T1LOCAUA

luminarea dumnezeiasc . Iar unde vine aceasta, se alung trndvia i lncezeala. 6. S nu dobndeti o dragoste deosebit fa de nici o persoan, mai ales fa de un nceptor, chiar dac i se pare c are o via foarte frumoas i n afar de orice bnuial. Cci din duhovniceasc, ea i se pre face de cele mai multe ori n ptima, i cazi n neca zuri fr folos. De obicei aceasta se ntmpl mai ales celor ce se nevoiesc. Dar smerenia i rugciunea nen cetat i nva despre acestea. Cci nu e vreme s vor bim despre acestea cu de-amnuntul. Iar cel ce nelege s neleag. 7. Trebuie s te socoteti pe tine strin de tot fra tele care este n obte, i mai ales de cei cunoscui din 232 lume. Dar s iubeti pe toi la fel . Iar pe cei evlavioi i nevoitori s-i priveti ca pe sfini. Dar pentru cei trndavi socot c trebuie s te rogi mai struitor. To tui, precum am artat mai sus, socotindu-i pe toi sfini, grbete de te curete de patimi prin plns, ca, luminat de har, s-i vezi pe toi egali i s te mprt eti de fericirea celor curai cu inima. 8. Socotete, frate, c aceasta se numete retrage rea deplin din lume : omorrea deplin a voii proprii. Apoi nealipirea ptima i renunarea la prini, la membrii familiei i la prieteni. 9. Apoi lipsirea de toate ce le ai, druindu-le sra cilor, potrivit cu Cel ce a zis : Vinde-i averile i le d
231. A c e a s t a e s t e o i d e e s c u m p i sfntului Simeon N o u l Teolog. Se v e d e c a primit-o de la Simeon Evlaviosul. 232. o condiie ca s iubeti pe toi la fel, s nu te simi legat n mod deosebit de v r e u n u l , n baza unei prietenii, c a r e s i-l fac mai a p r o p i a t inimii tale. In a c e a s t a se a m e s t e c t o t d e a u n a c e v a de ordin inferior iubirii a t o t c u r a t e .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

101

sracilor (Luca XII, 33) ; i uitarea tuturor persoanelor pe care le-ai iubit, fie trupete, fie duhovnicete. 10. Pe urm mrturisirea tuturor celor ascunse ale inimii, svrite de tine din copilrie i pn n acest ceas, n faa printelui duhovnicesc, sau a stareului, ca n faa lui Dumnezeu, Care cerceteaz inimile i rrun chii, tiind c Ioan boteza cu botez de pocin i toi veneau la el mrturisindu-i pcatele (Marcu I, 4). Cci din aceasta vine mare bucurie sufletului i uurare contiinei, dup proorocul care zice : Spune tu nti pcatele tale, ca s te ndreptezi (Isaia XLIII, 26). 11. S sdeti apoi n sufletul tu ncredinarea c dup intrarea ta n obte au murit prinii ti i toi fraii i s socoteti ca tat i ca mam pe Dumnezeu i pe ntistttor. i s nu mai ceri ceva de la ei pentru vreo trebuin trupeasc ; iar dac din purtare de grij i se trimite ceva de ei, primete i mulumete pentru grija lor, dar d ceea ce i s-a trimis la cmara strini lor, sau la bolni. i f aceasta ntru smerenie. Cci nu e o fapt a celor desvrii, ci a celor preamici. 12. S faci tot lucrul care e bun cu smerenie, gndindu-te la Cel ce a zis : Cnd vei fi fcut toate aces tea, zicei c slugi netrebnice sntem, ceea ce eram da tori s facem am fcut (Luca XVII, 10). 13. S te pzeti s primeti Sfnta mprtanie, avnd ceva mpotriva cuiva, fie chiar cea mai mic is pit a vreunui gnd, pn ce nu dobndeti mpcarea cu fapta. Dar i aceasta o vei nva din rugciune. 14. S fii gata s primeti n fiecare zi orice necaz, socotind c acestea i aduc izbvire de multele datorii

102

FILOCALIA

i s mulumeti Sfntului Dumnezeu. Cci din acestea dobndete cineva ndrznire nenfruntat, dup marele apostol : C necazul lucreaz rbdare, iar rbdarea cercare, iar cercarea ndejde, iar ndejdea nu rui neaz (Rom. V, 3). Cci cele ce ochiul nu le-a vzut i urechea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit (1 Cor. II, 9), acestea snt, dup fgduina cea nemincinoas, cele ce vor fi date celor ce arat rbdare n necazuri, cu mpreuna-lucrare a harului ; cci fr har nu se poate isprvi nimic. 15. S nu ii ceva din cele materiale n chilie, fie mcar toiag, afar de un co, de o saltea de paie, de un cojocel i de o hain cu care te mbraci. Dac se poate, nici mcar ceva sub picioare. Cci s-a spus i despre aceasta un cuvnt. Dar cine nelege s neleag. 16. S nu ceri stareului ceva din cele trebuincioa se, afar de cele rnduite. Nici s nu asculi de vreun gnd ispititor, ca s se schimbe ceva din cele ce i se d. i oricum ar fi, primete-le cu mulumire i fii bucuros de ele. Nu e ngduit s vinzi ceva. Murdrindu-se hai na, spal-o de dou ori pe an. Cere, cu nfiare de s rac i de strin, cu toat smerenia, haina altui frate, p n cnd cea splat a ta se usuc la soare. Apoi ntoarce-i-o iari cu mulumire. Asemenea i mbrcmin tea de deasupra i orice altceva. 17. S te osteneti dup putere n ascultarea ta. Iar n chilie s struieti i n rugciune mpreunat cu pocin i cu luare-aminte i cu lacrimi dese. i s nu-i pui n gnd c azi te-ai ostenit cu prea mult prisosin i deci s scurtezi ceva din rugciune din pricina oste nelii trupeti. Cci i spun ie c pe ct se silete cineva

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

103

pe sine n ascultare, lipsindu-se de rugciune, pe att s socoteasc c a pierdut mai mult. i de fapt aa este. 18. Dar nainte de toate trebuie s iei parte la sluj bele bisericeti i s pleci cel din urm, afar de mare nevoie. Mai ales la utrenie i la liturghie. 19. Trebuie s ai toat supunerea fa de stareul tu, de care ai fost i tuns. i s mplineti fr deose bire cele poruncite de el pn la moarte, chiar dac i par cu neputin. Prin aceasta urmezi Celui ce s-a f cut asculttor pn la moartea pe cruce. Dar nu numai fa de stare, ci i fa de toat obtea frailor. Iar pri mind o slujire, s nu fii neasculttor n ceva. i dac ceea ce i se poruncete ar fi peste puterea ta, punnd metanie, cere scutire de aceasta. Iar dac aceasta se res pinge, socotind c m p r i a cerurilor este a celor ce o iau cu sila i cei ce o silesc o vor rpi (Luca XVI, 16), silete-te. 20. S te miti cu umilin n faa ntregii obti, ca un nevzut i necunoscut i ca i cnd n-ai fi deloc. Cel ce vieuiete astfel, ndrznesc s spun c fcndu-se vztor ajutat de har, prezice multe. Unul ca acesta plnge mult i pentru scderile altora. Rmnnd nemprtiat, ntruct nu sufere de mptimirea de cele materiale, nu va primi s alunece din dragostea duhov niceasc i dumnezeiasc, n acestea. i nu e lucru de mirare c prezice. Cci aceasta vine de multe ori i de la draci. Totui cel ce nelege s neleag. Dar dac ncepe cineva s primeasc mrturisiri, poate se va lipsi i de acestea, fiind ocupat cu cercetarea gndurilor ce lorlali. Iar dac din mult smerenie se va opri de la acestea, adic de la a sftui i de la a asculta, va fi rea-

104

FILOCALIA

ezat iari n starea de mai nainte. Dar cunotina acestora numai Dumnezeu o are. Eu, stpnit de fric, nu ndrznesc s vorbesc despre ele. 21. S ai totdeauna mintea la Dumnezeu, n somn i n stare de veghe, la mncare i n convorbiri, n lu crul minilor i n orice alt fapt, dup cuvntul proo rocului : Am vzut pe Domnul naintea mea puru 233 rea . Dar s te socoteti pe tine mai pctos dect tot omul. Petrecnd timp ndelungat n acest gnd, se va ivi n nelegerea ta o luminare vie asemenea unei ra 234 ze . i cu ct o vei cere mai mult, cu mai mult luareaminte i cu o cugetare nemprtiat, cu osteneal mul t i cu lacrimi, cu att i se va arta mai strlucitoa 235 re . Iar artndu-i-se, o iubeti. Iar iubind-o, te cureti. Iar pe cel ce-l curete, pe acesta l face n chipul lui Dumnezeu, luminndu-l i nvndu-l s deo sebeasc binele de ru. Dar s tii, frate, c e nevoie de mult osteneal, ajutat de Dumnezeu, ca s se slluiasc aceasta n sufletul tu i s lumineze n el ca 236 luna ntunericul nopii . Mai trebuie s fii atent i la atacurile gndurilor de slav deart i de nchipuire de
233. A c e a s t a e contiina n e n c e t a t a p r e z e n e i lui Dumnezeu, un dialog p e r m a n e n t cu Dumnezeu, c a r e e i o r u g c i u n e n e n c e t a t . 234. De aci se v e d e c i l u m i n a r e a de c a r e v o r b e t e att de mult sfntul Simeon N o u l Teolog i de c a r e v o r b e t e i Simeon Evlaviosul, d a s c l u l su (ca i d e s p r e dragostea dumnezeiasc), e de n a t u r spiri tual, fiind m p r e u n a t cu g n d u l p e r m a n e n t la D u m n e z e u i cu smerenia. 235. D a c sfntul Simeon identific u n e o r i lumina cu c u r i a , aci d a s c l u l su v e d e lumina l e g a t d e g n d u l p e r m a n e n t l a D u m n e z e u c a u n mijloc de c u r i r e . Desigur, s t a r e a de c u r i e d o b n d i t s p o r e t e ea nsi lumina, c u m se s p u n e mai d e p a r t e . 236. A v e m aci afirmat cu trei secole n a i n t e de isihasm, c lumina d u m n e z e i a s c se ivete n suflet p r i n p e r m a n e n t i z a r e a g n d u l u i la Dum nezeu. Prin isihasm s-a insistat d o a r cu m a i m u l t p u t e r e c g n d u l per m a n e n t la Dumnezeu e m e n i n u t n m i n t e de r u g c i u n e a n e n c e t a t . Deci a c e a s t a a d u c e lumina lui Hristos n inim.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

105

sine ; i s nu osndeti pe cineva, vzndu-l c face ceva ce nu se cuvine. Cci dracii vznd sufletul eliberat de patimi i de ispite, prin slluirea harului, arunc n el unele ca acestea. Dar ajutorul de la Dumnezeu s fie n tine mpreun cu pocina nencetat i cu copleire de lacrimi. Ia seama ns s nu ptimeti ceva din multa bucurie i pocin. De aceea s nu socoteti c acestea snt din osteneala ta i nu din harul lui Dumnezeu. Cci atunci se vor lua de la tine i le vei cuta mult n rug ciune i nu le vei afla ; i vei cunoate ce dar ai pierdut. Dar f, Doamne, s nu ne lipsim niciodat de harul Tu. Ins de i se va ntmpla aceasta, frate, arunc asupra lui Dumnezeu neputina ta i, ridicndu-te i ntinznd minile, roag-te, zicnd aa : Doamne, milu237 iete-m pe mine pctosul i neputinciosul i neno rocitul i trimite peste mine harul Tu. Vezi, Doamne, la ce neputin i gnduri m-au adus multele mele p cate. Dei voiesc, Doamne, s socotesc pierderea mngierii ca venit de la draci i din mndrie, nu pot, cci tiu c cei ce mplinesc voia Ta se mpotrivesc acelora. Dar eu care mplinesc n fiecare zi voia lor, cum nu voi fi ispitit de ei ? Snt ispitit fr ndoial de multele me 238 le pcate . i acum, Doamne, Doamne, dac e cu voia Ta i spre folosul meu, s vin iar harul Tu n robul Tu, ca, vzndu-1 pe acesta, s m bucur ntru poc 239 in i plns , luminat de raza pururea luminoas a
237. A v e m aci n e s e n r u g c i u n e a i s i h a s t : Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m pe m i n e pctosul. 238. Simeon Evlaviosul p u n e p i e r d e r e a h a r u l u i mai mult pe seama sa, d e c t pe a demonilor. 239. Att Simeon N o u l Teolog, ct i dasclul su, Simeon Evlavio sul, cunosc t e n s i u n e a n t r e a c e s t e stri contrarii, c a r e n u m a i mpreun condiioneaz s t r u i n a n b i n e : b u c u r i a i p o c i n a .

106

FILOCALIA

acestuia, pzit de gndurile murdare i de tot lucrul ru i de toate greelile mele, cele cu tiin i cu ne tiin. i astfel s primesc, Doamne, plintatea ndrz nirii ctre Tine, n necazurile ce vin asupra robului Tu de la draci i de la oameni i s primesc i tierea voii mele, cunoscnd buntile care ateapt pe cei ce Te iubesc pe Tine, Doamne. Cci Tu ai zis, Doamne, c cel ce va cere va lua i cel ce caut va afla i celui ce bate i se va deschide. Pe lng acestea, frate, struie rugndu-te n cugetul tu, i n celelalte toate cte i le va da ie Dumnezeu, nemoleindu-te din pricina trndviei. i Dumnezeu cel bun nu te va prsi. 22. Pstreaz chilia pe care ai primit-o de la ntistttor la nceput, pn la sfrit. Iar dac din pricina vechimii sau a drmrii ei, vei fi tulburat n gnd, punnd metanie ntistttorului, f-i cunoscut acest lucru cu smerenie. i de te va asculta, bucur-te. Iar de nu, mulumete i aa, aducndu-i aminte de Stpnul tu care nu a avut unde s-i plece capul. Cci dac l-ai tulbura de dou sau de trei sau de patru ori cu aceasta, se nate ndrzneala, apoi nencrederea i la urm dis preul. Dac voieti, deci, s duci via linitit i pa nic, nu cere deloc vreo uurare trupeasc de la sta re. F aceasta de la nceput i rabd cu brbie s fii dispreuit i nesocotit de toi, dup porunca Dom nului. Deci dac voieti s-i pstrezi ncrederea i iubi rea fa de el i s-l vezi ca pe un sfnt, pzete aceste trei lucruri : nu cere vreo uurare i nu-i lua ndrz neal fa de el i nu te duce des la el, cum fac unii, pe motiv c snt ajutai de el. Cci acesta nu e un lucru de laud, ci omenesc. Nu te osndesc nici dac ascunzi de el tot gndul ce se ivete n tine. Cci dac pzeti

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

107

acestea, vei trece nenvluit marea vieii i vei socoti pe printe, oricum ar fi, ca pe un sfnt. Iar dac te vei apropia n biseric, ca s ntrebi pe printele tu des pre vreun gnd i vei vedea pe altul lundu-i nainte, pentru acelai lucru sau pentru altul, i printele te va trece cu vederea, din pricina acestuia, s nu te ntris tezi, nici s gndeti ceva mpotriva lui. Ci stai de-o parte cu minile ncruciate, pn va isprvi cu acela i te va chema. Cci prinii obinuiesc uneori s fac s ni se ntmple acestea, poate i cu voia, spre cercarea i izbvirea noastr de pcatele de mai nainte. 23. S posteti cele trei patruzecimi 2 3 9 b ; n cea mare n chip ndoit, afar de cele dou mari srbtori i de smbt i duminic, iar n celelalte dou, fr o zi. Iar n celelalte zile ale anului, s mnnci o dat, afar de smbt i duminic i srbtoarea, dar nu ca s te saturi. 24. Srguiete-te s fii chip folositor ntregii obti spre toat virtutea, smerenia i blndeea, milostivirea i ascultarea pn i de cei mai nensemnai; chip de nemniere, de nemptimire, de srcie i pocin, de nerutate i neiscodire, de simplitate n purtri i de nstrinare fa de tot omul, de cercetare a bolnavilor, de mngiere a celor necjii, de nentoarcere de la cei ce au nevoie de vreun folos de la tine. S nu o faci aceasta pe motivul convorbirii tale cu Dumnezeu. Cci mai mare este iubirea, dect rugciunea 240 . S fim cu comptimire fa de toi, neiubitori de slav deart, ne239 b. Postul Crciunului, al Patilor i al sfinilor apostoli cu al Preasfintei N s c t o a r e de Dumnezeu, c a r e se socotesc m p r e u n ca a treia patruzecime, (n.n.). 240. A c e a s t afirmare a prioritii iubirii, a n u l e a z orice acuz c monahii ar dispreui d a t o r i a fa de oameni, r e t r g n d u - s e n contem plaie, nstrinarea n s e a m n p e n t r u ei n u m a i lipsa v r e u n u i i n t e r e s per sonal i a v r e u n e i pasiuni n iubirea lor de oameni.

108

FILOCALIA

ndrznei, necertrei, necernd ceva de la ntistttorul, niscai slujbe sau altceva. D cinstire tuturor preo ilor. S fii cu luare-aminte n rugciune, ntr-o stare nemeteugit. Arat iubire fa de toi. Nu te srgui s ispiteti i s cercetezi Scripturile pentru slav. Cci te va nva rugciunea cea cu lacrimi i luminarea cea din har. De eti ntrebat despre ceva din cele ce se cuvin, 241 nva cu mult smerenie din viaa ta, ca din a altuia , cele cu privire la faptele ndumnezeitoare cu ajutorul harului. nva cu gnd neiubitor de slav deart, ori cine s-ar ntmpla s fie cel ce dorete s se foloseasc. i s nu ntorci de la gndul su pe cel ce vrea s se foloseasc de la tine, ci primete greelile lui, oricare ar fi ele, plngnd i rugndu-te pentru el. Cci acestea snt dovada iubirii i a desvritei mpreun-ptimiri. S nu respingi pe cel ce vine la tine, pe motiv c nu vrei s te vatemi prin ascultarea unor astfel de lucruri. Cci cu ajutorul harului nu te vei vtma. Dar ca s nu se vateme cei muli, trebuie s i se spun acestea n loc ascuns, chiar dac ar fi s supori ca om ispita vreunui gnd. Dar dac vei fi un om cu har, nu te va supra nici odat nici aceasta. i apoi am nvat c nu trebuie s cutm ale noastre, ci ale altora, ca s se mntuiasc. Dar precum am spus nainte, trebuie s duci o via ne iubitoare de ctig. i s te socoteti sub lucrarea haru lui, cnd te vei simi cu adevrat mai pctos dect eti. Iar cum se ntmpl aceasta, nu tiu s spun, numai Dumnezeu tie. 25. Ct privete orele de priveghere, trebuie ca dou ore s citeti i dou s te rogi ntru pocin cu lacrimi,
241. I n v n d pe alii din e x p e r i e n a p r o p r i e , s nu o spui aceasta, ca s nu te lauzi i s caui s l a v a d e a r t , ci s d a i o r i c e pilduire ca din v i a a altora.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

109

urmnd pravila pe care o vrei. Dac voieti, citete i cei 12 Psalmi i pe cel neprihnit i rugciunea sfntului Eustratie. Acestea n nopile cele lungi. Iar n cele scur te, f rnduial mai scurt, dup puterea dat ie de Dumnezeu. Cci fr ea nu poi svri nici un bine, cum zice proorocul. Cci paii omului snt ndreptai de Domnul (Prov. X, 9). Dar chiar Domnul a spus : Fr de Mine nu putei face nimic (Ioan XV, 5). Iar fr lacrimi s nu te mprteti niciodat. 26. S mnnci cele puse naintea ta, orice ar fi. De asemenea s bei vinul cu nfrnare, fr crtire. Iar dac mnnci singur, din pricin de neputin, mnnc legu me crude cu untdelemn. Dac vreunul dintre frai i trimite ceva de mncare, primete cu mulumire i sme renie ca un strin. i mprtete-te din ce i-a trimis, orice ar fi. Iar ce rmne, trimite altui frate srac i evlavios. Iar dac te cheam cineva la mngiere, mpr tete-te din toate cele puse nainte, dar puin, pzind porunca nfrnrii. Iar ridicndu-te i punnd metanie n chipul strinului i al sracului, d-i mulumire zicnd : Dumnezeu-Tatl s-i rsplteasc, sfinite prin te. Ia aminte s nu vorbeti ceva, chiar dac ar fi de folos. 27. Iar dac vreunul dintre frai a fost ntristat fie de ntistttor, fie de iconom, fie de altcineva, i vine la tine, mngie-l aa : Crede, frate, spre cercarea ta i s-a ntmplat aceasta. Cci i mie mi s-a ntmplat de multe ori aceasta i m-am ntristat i descurajat. Dar de cnd am fost ntiinat c acestea se ntmpl spre cer care, le port cu mulumire. F aadar i tu aa. i mai degrab s te veseleti de astfel de necazuri. Iar dac acela ar ncepe s brfeasc, nici atunci s nu te schimbi. Ci mngie-l cum te va ajuta harul, cci snt multe chi-

110

FILOCALIA

puri de dreapt socoteal. i ajut pe frate dup cum i nelegi starea de suflet i gndurile lui i nu-l lsa s plece netmduit. 28. Iar dac s-ar ntmpla ca un frate s fie bolnav i tu nu l-ai cercetat de mult, trebuie s-i trimii mai nainte ceva, vestindu-i aceasta : Crede, sfinite prin te, c abia azi am aflat despre boala ta i te rog de ier tare. Iar apoi mergnd la el, pune metanie i, fcnd rugciune, spune-i aa : cum i-a ajutat Dumnezeu, sfin ite printe ! Apoi eznd cu minile ncruciate, taci. Iar dac snt i alii de fa, pentru cercetare, ia aminte s nu mai vorbeti ceva, nici din Scriptur, nici din cele fireti, mai ales dac nu eti ntrebat, ca s nu ai ne caz pe urm. Cci aceasta se ntmpl de cele mai multe ori frailor mai simpli. 29. Dac se ntmpl s stai la mas cu frai evlavioi, s te mprteti din cele puse nainte, fr deo sebire, oricare ar fi ele. Iar dac ai porunc de la cineva s nu mnnci pete sau altceva, dar acestea snt puse pe mas, dac cel ce a dat porunc e aproape, mergnd nduplec-l s-i ngduie s guti. Iar dac nu e de fa, sau tii c nu-i va ngdui, i totui nu voieti s-i sminteti pe frai, ncredineaz-i, dup mas, aceluia ce-ai fcut, cernd iertare. Iar dac nu voieti s faci nici una din acestea, e mai bine s nu mergi la ei. Cci vei ctiga dou lucruri : vei alunga i pe dracul slavei dearte i-i vei izbvi i pe aceia de sminteal i de n tristare. Iar de snt din cei mai groi de simire, pzete canonul. Dar e mai bine ca i n faa acestora s guti din toate cte puin. La fel, cu prilejul mngierii ce i-o face cineva, potrivit apostolului care hotrte s se mnnce tot ce se pune nainte, nedeosebind nimic pen tru contiin (1 Cor. X, 15).

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

111

30. Dac n vreme ce-i faci rugciunea n chilie, bate cineva la u, deschide-i i eznd vorbete-i cu smerenie despre ceea ce-l preocup din cele ce-i snt de folos. De e apsat de vreun necaz, srguiete-te s-l ajui, fie cu cuvntul, fie cu lucrul. Apoi plecnd acela, nchiznd ua, reia-i rugciunea. Cci slujirea celor ce vin la tine este asemenea mpcrii (Matei V, 24). Dar nu trebuie fcut aa cnd e vorba de lucruri lumeti. In acest caz, isprvete nti rugciunea i apoi vorbete cu el. 31. Dac n vreme ce te rogi, i vine vreo fric, sau vreo lovitur, sau strlucete vreo lumin, sau se ntmpl altceva, s nu te tulburi. Ci struie i mai n tins n rugciune. Cci se ivete o tulburare drceasc sau vreo fric sau vreo ieire din sine (extaz), ca sl bind s lai rugciunea i ca, ajuns la un astfel de obi cei, s te fac prad lui. Dar dac svrind rugciunea, 242 i strlucete vreo lumin cu neputin de tlmcit , i sufletul i se umple de o bucurie negrit i de do rina celor mai nalte i ncep s-i curg lacrimile nso ite de pocin, cunoate c aceasta este o vizit dum nezeiasc i un ajutor dumnezeiesc. i dac rmne mult, ca s nu-i vin ceva mai mult dect aceasta, prin faptul c eti stpnit de lacrimi, ndreapt-i min tea spre ceva din cele trupeti i prin aceasta te vei sme ri. Dar ia seama s nu prseti rugciunea de frica vrjmailor, ci aa cum n cazul cnd se sperie copilul de nite mormoloci, se refugiaz n braele mamei i ale tatlui, aruncnd frica de ei, aa i tu, alergnd prin rugciune la Dumnezeu, scap de frica lor.
242. Lumina d u m n e z e i a s c nu se p o a t e exprima, p e n t r u c nu a r e un c a r a c t e r vzut, p e n t r u c e spiritual i de un c o n i n u t cu n e p u t i n de definit. D a c a r e un c a r a c t e r vzut, exprimabil, nu e de la D u m n e z e u .

112

FILOCALIA

32. Dac n vreme ce ezi n chilie, venind vre un frate te va ntreba despre vreun rzboi trupesc, s nu-l respingi. Ci folosete-l cu pocin din ceea ce-i va drui harul lui Dumnezeu i din ceea ce ai ctigat din faptele tale i apoi slobozete-l. Iar cnd iese, punnd metanie naintea lui, spune-i : Crede, frate, c ndj duiesc n iubirea de oameni a lui Dumnezeu i deci c va fugi de la tine acest rzboi, numai s nu dai napoi i s nu te moleeti. Iar dup ce a ieit acela, ridicndu-te i nchipuindu-i rzboiul lui, nlndu-i minile cu la crimi spre Dumnezeu, roag-te cu suspine pentru fra tele, zicnd : Doamne Dumnezeule, Cel ce nu voieti moartea pctosului, rnduiete lucrul dup cum tii i precum este de folos fratelui acesta. i Dumnezeu, cunoscind ncrederea aceluia n tine i mpreun-ptimirea i rugciunea ta sincer, va uura, din iubire fa de el, rzboiul lui. 33. Toate acestea snt folositoare, frate, pocinei. i trebuie s le mplineti cu inim zdrobit, cu rbdare i cu mulumire. Cci snt izvoare ale lacrimilor i curitoare de patimi i pricini ale mpriei cerurilor. Cci mpria cerurilor este a celor ce o silesc i cei ce o silesc, o vor rpi pe ea (Matei XI, 12). i de vei mplini acestea, vei iei cu totul din vechile nravuri, ba poate chiar i din atacurile gndului. Cci ntunericul se retrage din faa luminii i umbra din faa soarelui. Dar de le va neglija cineva pe acestea la nceput, slbindu-i gndul i fcndu-se curios, se va lipsi de har. i atunci cznd n patimile celor rele, i cunoate ne putina sa, umplndu-se de fric. Dar nici s nu cread cel ce reuete c aceasta e rodul ostenelii sale, ci al harului lui Dumnezeu. Dar el

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

113

trebuie s se cureasc dup putere : nti trebuie s te cureti i apoi s vorbeti cu Cel curat. Cci curindu-se mintea, va primi iluminarea luminii dum nezeieti, care, chiar de ar primi-o toat lumea, nu se mpuineaz. Cci ea se slluiete n chip nelegtor n cei ce o vor dobndi. 34. Cel ce a dobndit acestea s ia seama la sine nsui i la atacurile gndurilor, pentru c cel ce petrece n mijlocul oamenilor e cu neputin, socotesc, s le bi ruiasc. Mai ales e cu neputin s biruiasc atacul piz mei i al slavei dearte acela care e ludat de oamenii din lume pentru viaa lui vrednic de laud i pentru dispreuirea lucrurilor vzute. Pe lng aceasta, de mul te ori cunoscnd sau vznd sau auzind c cineva face ceva ce nu se cuvine, l osndete. De aceea unul ca acesta trebuie s ia aminte s nu iscodeasc cele ce zice, sau ce face stareul, sau slujitorii. Iar dac, biruit de patim, va gndi sau va spune ceva necuvenit, s se n drepte pe sine cu pocin. S ia aminte i la starea n biseric i la slujbe. Pentru c gndurile slavei dearte au obiceiul s tulbure pe cei virtuoi i n acestea, fie n cntare, fie n rugciunea n care mintea nu trebuie s umble de colo pn colo, lund seama c ali frai snt mprtiai i tulburai. S nainteze cu luareaminte n ritmul cntrii duhovniceti i s cnte cu mintea cele ale ngerilor. S ia aminte s nu se fac artat nimnui altuia dect lui Dumnezeu i s nu se lase ispitit de cei ce fac asemenea lucruri, nici ca s-i judece, nici ca s-i fericeasc. Dar acestea toate nu le vei putea ocoli, dect de te vei pzi n smerenie, n iubi re, n mrturisire i n neptimire. 35. Srguiete-te s nu superi pe cineva fie cu cu vntul, fie cu fapta, ci s-i mngi pe aceia care snt

114

FILOCALIA

suprai de alii, pe ct e cu putin. i s nu socoteti vreodat c ai biruit meteugirile diavolului i s cazi n slav deart. Pentru c firea omeneasc nu poate s le biruiasc, dect numai harul lui Dumnezeu. Deci, cei ce snt supui ntistttorului s le pzeasc toate acestea. Iar celor ndrgostii de linite nu le pot spune nimic. Dar fiecare s cugete la cele ce le-am spus i la cele ce se cuvin celor ce se linitesc, pentru c linitea are nevoie de viaa cea mai bine ndrumat. 36. Dac ai ctigat ncredere i siguran n vreun frate din obte, i-i mrturiseti lui gndurile tale, s nu ncetezi, frate, vreodat s mergi la el i s-i mpr teti gndurile care vin n fiecare zi i ceas. Toi ar trebui s mearg la stare ca s se mrturiseasc. De aceea am spus aceasta, cu pogormnt, fiindc unii nu voiesc s vdeasc gndurile lor stareului, din mult slbiciune i din nencrederea ce o au n el. ns nu tre buie s colinzi de la unul la altul, ascultnd de vrjma ul care-i spune n ascuns c pricinuieti povar mer gnd des la fratele acela care primete gndurile tale, sau c e ruine s-i nfiezi de multe ori ale tale, ca s te fac prin aceasta s ntrerupi mrturisirea, sau s mergi la altul. Pentru c dac mergem la cel dinti, vom ctiga i mai mult ncredere n el, i ne vom fo losi mult i din viaa i din cuvintele lui i nu vom fi osndii de nici un altul pentru viaa noastr, ci vom fi ludai de toi c pzim credina. Iar dac neglijm s ne mrturisim des pcatele noastre, cdem n patimi mai mari i ne ruinm iari s le mai facem cunoscute i ne prvlim n prpastia dezndejdii. Iar dac mer gem la alt duhovnic (lucru ce nu e ngduit s-l facem), dac duhovnicul e din aceeai obte, toi fraii ne vor nvinui c am clcat credina ce am avut-o n cel dinti i vom fi foarte osndii de Dumnezeu. Dar i duhov nicul la care mergem ne va socoti c vom face la fel i

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

115

cu el. Iar noi obinuindu-ne s trecem de la unul la al tul, nu vom nceta niciodat s iscodim, ca s aflm stlpnici, sau zvorii, sau isihati, i s mergem la ei s ne mrturisim i s ne facem necredincioi tuturor i s nu propim, ci s cdem i mai mult n osnd. De ace ea srguiete-te s rmi fr ovial pn la moarte la duhovnicul la care te-ai mrturisit de la nceput i s nu te sminteti de el, chiar dac ai vedea c desfrneaz, cci tu nu te vei vtma niciodat. Pentru c, pre cum am spus, de-l vei dispreui pe acela, i vei merge la altul, te vei face pricin de multe sminteli i vei judeca la fel i pe toi ceilali i vei deschide ntru tine cale de pierzanie. Ci, Doamne, Doamne, izbvete-ne pe noi de toat necredina i iscodirea i ne acoper cu harul Tu cel dumnezeiesc. 37. Iar de vei ctiga ucenici care au ncredere n tine, ca s-i mrturiseasc ie gndurile lor i i vezi pe ei c vorbesc cu unii dintre fraii mai evlavioi, s nu te sminteti. Pentru c diavolul spune pe ascuns ce lor ce vieuiesc drept, c aceti ucenici nu umbl cu sinceritatea inimii i cu simplitate, nici nu ne mrtu risesc gndurile lor cu adevrat ncredere n noi, ci i ndeamn cu scop ru, prin frnicie, s vad liber tatea noastr i prin aceasta ne produc suprare i ne ncredere n aceti ucenici. Tu deci s nu ari acest gnd pe care i-l arunc dracii, ci silete-te cu toat simplitatea i iubirea pentru Dumnezeu i pentru bi nele nsui, s ndrepi pe unii ca acetia i s-i foloseti sufletete i s socoteti propirea lor drept slava ta nsi. 38. Dac vreunii dintre ucenicii ti ajung la nen credere n tine, gndete-te de unde le-a venit aceasta. Pentru c aceasta vine din multe pricini : ea poate veni fie din slava deart, c au ajuns la propire i de ace ea au czut n mndrie, ca s nu mai primeasc s se

116

FILOCALIA

numeasc ucenici, ci s aib demnitate de nvtori ; fie pentru c, fiind grai i iubitori de trup, vreau s se mngie trupete ; fie pentru c l-a iubit pe vreunul prea mult i pe urm a iubit pe altul i acela a czut n pizm ; fie pentru c acela dorete s fie hirotonit i tu l-ai mpiedicat, pentru c, dup mrturisirea lui, nu e vrednic s fie preoit ; fie pentru c ai cinstit mai mult dect pe el, pe altul, care a venit la tine pe urm, iar aceasta a pricinuit mare suprare aceluia care n-a reu it n ceea ce dorea, mai ales dac a venit la tine n vrst fraged i l-ai iubit mult dup Dumnezeu ; sau poate c vreodat, ca s se nfrneze de la patimi, i-ai fgduit s-i dai voie s se hirotoneasc (pentru c du hovnicii obinuiesc de multe ori s fac astfel de fg duieli de hirotonie tinerilor, ca s le taie cu totul ncli narea ce o au spre patimi din reaua obinuin) i n djduind, potrivit fgduinei, n-a reuit pentru nevred nicia lui i mucat de pizm aduce mpotriva altui c lugr nvinuiri pe care nu le poate nici asculta cineva, cu att mai puin s le spun. Pe lng acestea, mai snt, precum am spus, i alte feluri de nencrederi : cnd cineva cade din negrij n nvoiri cu pcatele, sau i n fapte pctoase i se ruineaz s le mrturiseasc, prins de slava deart i ascunzndu-le ajunge ncet, ncet la nencredere ; sau poate te-a vzut i pe tine stpnit de patimi i te nvi nuiete. Iar semnul deprtrii acestora de la tine sau de la propire, l vei avea din vederea feei lor. Iar dac nu, din chipurile obinuite ale prefctoriei. Pentru c chiar dac e sftuit, sau ndemnat, se preface c pri mete n auzul su sfaturile, dar n inima lui nu le pri mete. Ba se i supr din pricina lor, sau rde de ele, sau chiar se nfurie. Iar dac vreodat, vrnd s-l n cerci, de este curat de patimi, l ndemni, fie s se m prteasc, fie s intre n sfntul altar, le face pe amn-

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CAPETELE

MORALE

117

dou fr s deosebeasc, ca s nu-l nvinuieti. Leacul acestora snt rugciunile din inim i cu lacrimi ctre Dumnezeu i artarea iubirii, sfatul des, ajutorul tru pesc, convorbirile dese, uneori blnde i dulci, alteori ntristate, aspre i mustrtoare, precum gndeti c vor auzi, sau i vor mblnzi moravurile. 39. Dac un clugr i vorbete de unii frai c snt evlavioi i i laud, tu taci. Iar de te va ntreba de ei, rspunde cu smerenie : Crede-m, printe, nu tiu. Eu fiind un om simplu, vreau s-mi vd slbiciunea mea. Pentru c toi, cu harul lui Dumnezeu, snt sfini i buni. Dar fiecare ceea ce seamn, aceea va i sece ra. Nici s nu lauzi, nici s nu osndeti pe nici unul n parte, ci s lauzi pe toi. Mai ales, cnd n clugrul res pectiv se va ivi vreun gnd c tu ai ncredere n vreu nul din aceia i se las stpnit de acest gnd i se n strineaz. Cap aparte 40. Acest sfnt i fericit Simeon , ntrebat odat cum trebuie s fie preotul, a rspuns zicnd : Eu nu snt vrednic s fiu preot. Dar am cunoscut, fr ndoial, ct de vrednic trebuie s fie cel ce va avea s slujeasc tainele lui Dumnezeu. n primul rnd, s fie curat nu numai cu trupul, ci i cu sufletul ; pe lng acestea, trebuie s nu fie prta la nici un pcat. n al doilea rnd, s fie smerit att n purtarea din afar, ct i n simirea din luntru a sufletului. Apoi cnd st na intea sfintei i sfinitei Mese, trebuie s vad, fr ndo ial, cu mintea pe Dumnezeu, iar cu simurile, Sfintele aezate nainte. Dar nu numai acestea, ci e dator s-L
243. v o r b a de Simeon Evlaviosul, a u t o r u l c a p e t e l o r de mai n a inte (934).
243

118
244

FILOCALIA

aib n chip contient , slluit n inima sa, i pe n sui Cel prezent n chip nevzut n daruri, ca s poat aduce cererile cu ndrznire. i ca prieten care vorbete cu prietenul, s zic : Tatl nostru Care eti n ce ruri, sfineasc-se numele Tu, rugciunea artndu-l ca avnd pe Cel ce e Fiul lui Dumnezeu prin fire, sl 245 luit n sine mpreun cu Tatl i cu Duhul Sfnt . Aa am cunoscut eu pe preoi. Iertai-m prini i frai. Mai spunea i aceasta, ca despre altul, ascunzndu-se pe sine i ocolind slava de la oameni, dar artndu-se pe sine nsui silit de iubirea de oameni. Am au zit, zicea, de la un preot monah, care avea ndrzneal fa de mine, ca fa de un frate iubit al lui : Nicio dat n-am liturghisit, fr s vd pe Duhul Sfnt, cum L-am vzut venind asupra mea cnd m hirotoneau i mitropolitul spunea rugciunea preotului i Evhologhiul sttea asupra capului meu nevrednic. ntrebat de mine, cum L-a vzut pe Acesta atunci i n forma crui 246 chip, a spus : simplu i fr chip, dar ca lumin . i fiindc la nceput m miram vznd ceea ce niciodat n-am vzut i ntrebndu-m ce poate fi aceasta, Ace la mi-a spus n chip tainic, de parc cunoteam vocea : Eu aa M pogor peste toi proorocii i apostolii i ale ii i sfinii de acum ai lui Dumnezeu. Cci snt Duhul Sfnt al lui Hristos, Cruia I se cuvine slava i stpnirea n veci. Amin.

244. Ideea d e s p r e contiina prezenei () lui Hristos n inim este, de asemenea, p r o p r i e sfntului Simeon N o u l u i Teolog i dasclului su Simeon Evlaviosul i ucenicului s u N i c h i t a Stithatul. 245. N u m a i unit prin h a r cu Fiul cel d u p fire, credinciosul se p o a t e a d r e s a T a t l u i ca T a t l u i su p r o p r i u , fiind nfiat n Fiul. 246. Alt idee c o m u n a celor t r e i : Simeon Evlaviosul, sfntul Simeon N o u l Teolog i N i c h i t a Stithatul.

Cuvntri morale
ntia cuvntare moral a sfntului Simeon Noul Teolog Capitolele cuvntrii nti: 1. Puin nvtur despre fire, privind creaia lumii i zidirea lui Adam. 2. Despre cderea i alungarea lui Adam din rai. 3. Despre ntruparea Cuvntului i n ce chip s-a ntrupat El pentru noi. 4. Cum se va rennoi iari zidirea i vor fi ce ruri noi i un pmnt nou, dup apostol. 5. Care va fi cea din urm strlucire a zidirii ; i despre nger i suflet. 6. Cum se unesc cu Hristos i cu Dumnezeu toi sfinii i se fac una cu El. 7. Cum trebuie s se plineasc lumea de sus i cum este acea lume i n ce chip se va plini. 8. C de nu se vor nate i de nu se vor plini toi cei mai nainte rnduii din neam n neam pn la ziua cea din urm, lumea de sus nu se va plini. 9. La cuvntul Evangheliei : Asemnatu-s-a mp ria lui Dumnezeu cu un mprat. i care este nunta cea de tain a lui Dumnezeu. 10. C toi sfinii zmislesc n ei pe Cuvntul lui Dumnezeu ntr-un chip apropiat Nsctoarei de Dum nezeu i-L nasc pe El i El se nate n ei i ei se nasc din El ; i cum snt fii i frai i mam ai Lui.

120

FILOCALIA

11. La cuvntul Evangheliei : i a trimis pe sluji torii si s cheme pe cei invitai la nunt i n-au voit s vin. 12. C nu trebuie s cerceteze vreunul dintre cei neintrodui tainele ascunse ale mpriei cerurilor, na inte de lucrarea poruncilor i de sporirea i desvri rea n virtute. Ceea ce a trebuit s rspundem i s spunem c tre cei ce se mpotrivesc nou i fa de vorbria ama r a lor, prin care brfesc tot ce le iese nainte, chiar dac e din cele mai de cinste, e destul i potrivit cu ca lea cea bun pe care Cuvntul a cluzit cuvntul nos 247 tru . Cci buna desfurare a cuvntului i sgeile lui care nimeresc inta nu snt de la noi, ci de sus i din nsoirea cu Duhul, prin Care toi pot nainta pe calea cea bun pn la atingerea scopului urmrit. Dar odat ce am isprvit respingerea acelora, tre buie s vedem, s cunoatem i s cercetm, urmnd dumnezeiescului Pavel, care snt cele druite nou de Dumnezeu, sau care e bogia (Efes. I, 18) buntii Lui fa de noi, pe care ne-a druit-o de la nceputul crea iei ; care e chipul formrii noastre i cum am clcat porunca dat de sus i am czut din acele bunti ne muritoare ; care este viaa de acum i lumea aceasta sub care i dup care se mic totul ; i care snt cele ce snt rnduite dup acestea nou, nchintorilor Trei mii. Voi ncepe acum, punnd pe Dumnezeu ca nceput al cuvntului.
247. A c e s t n c e p u t se refer la Cuvintele apologetice, antiretice i teologice scrise mai n a i n t e , d u p cum r e z u l t dintr-o n o t m a r g i n a l pus de N i c h i t a Stithatul, u c e n i c u l sfntului Simeon N o u l Teolog, la n c e p u t u l ediiei Cuvintelor morale (conform n o t e i lui J. Darrouzes, Symeon ie Nouveau Theologien, Traites theologiques et ethiques, tom. I, Sources chretiennes, nr. 122, 1966, p. 172173).

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NTIIA

CUVNTARE

MORALA

121

1. Puin nvtur despre fire, 248 lumii i zidirea lui A d a m .

privind

creaia

Dumnezeu nu a dat la nceput primilor oameni zi dii numai raiul, cum socotesc unii, nici nu l-a fcut numai pe om nestriccios, ci cu mult mai mult i na intea lui, tot pmntul acesta pe care l locuim i toate cele de pe pmnt, ca i cerul i cele din el, aducndu-le la fiin n cinci zile. n a asea zi a zidit apoi pe Adam i l-a aezat pe el domn i mprat al ntregii lumi v zute. i nici Eva nu era atunci adus la existen, nici raiul, ci numai lumea aceasta fusese creat ca un fel de rai, nestriccioas, dar material i supus simuri 249 lor . Pe ea a dat-o, cum s-a spus, lui Adam i urma ilor lui, spre a se bucura de ea. Dar s nu-i par aceasta un lucru ciudat, ci ateap t urmarea cuvntului, care-i va dovedi aceasta n chip limpede prin nsi Sfnta Scriptur : La nceput a f cut Dumnezeu cerul i pmntul. Iar pmntul era ne vzut i netocmit (Facere I, 12). Pe urm, istorisind n amnunt toate celelalte fapte ale creaiei lui Dum nezeu, dup ce spune : i s-a fcut sear i s-a fcut diminea, ziua a cincea (Facere I, 23), adaog : i a zis Dumnezeu : s facem pe om dup chipul i asem narea Noastr i s stpneasc peste petii mrii i pes te psrile cerului i peste animalele de pe tot pmntul
248. Sfntul Simeon nu descrie pe larg s t a r e a de la n c e p u t a firii i a omului. A c e s t e a snt lucruri de tain, pe c a r e noi nu le p u t e m n e l e g e n s t a r e a n c a r e ne aflm acum. El se m u l u m e t e s afirme c a r a c t e r u l incoruptibil al creaiei de la n c e p u t , ca i al t r u p u l u i o m e n e s c . Totui n a t u r a r o d e a mbelugat, iar t r u p u l o m e n e s c s e m p r t e a d e r o d u r i l e naturii. C u m s e m p a c a c e s t e a n t r e ele, noi n u p u t e m n e l e g e . Noi sntem obinuii s c o n c e p e m i n c o r u p t i b i l i t a t e a ( n e s t r i c c i u n e a ) de la n ceput, ca c e v a ntru t o t u l c o n t r a r strii c o r u p t i b i l e de acum. Dar p r o babil c s t a r e a incoruptibil de la n c e p u t a c r e a i e i e r a ntr-o a n u m i t m s u r n u m a i o p o t e n i a l i t a t e , c a r e a v e a s se actualizeze cu timpul. In orice caz exista o m i c a r e n ea. Cum se m p c a ns m i c a r e a cu incoruptibilitatea, ne e greu s nelegem. 249. I d e e a c l u m e a n t r e a g a fost c r e a t ca un rai, o preia i N i c h i t a Stithatul n Vederea raiului.

122

FILOCALIA

i peste toate cele ce se trsc pe pmnt. i a fcut Dumnezeu pe om, dup chipul lui Dumnezeu l-a fcut pe el, brbat i femeie i-a fcut pe ei (Facere I, 2427). Spune brbat i femeie, nu pentru c Eva era deja f cut, ci pentru c se afla mpreun cu Adam n coasta lui. Iar aceasta o vei cunoate mai limpede din cele ce urmeaz : i i-a binecuvntat pe ei Dumnezeu zicnd: cretei i v nmulii i umplei pmntul i-l stpnii pe el i stpnii peste petii mrii i peste psrile ceru lui i peste toate animalele de pe tot pmntul i peste toate cele ce se trsc pe pmnt (Facere I, 28). Vezi cum a dat Dumnezeu ntreag aceast lume, ca pe un rai, omului de la nceput ? Cci de ce alt p mnt vorbete, dac nu de acesta n care locuim i acum, cum s-a zis, i nicidecum de altul ? De aceea adaog zi cnd : i a zis Dumnezeu : iat, v-am dat vou toat iarba purttoare de smn, care este pe faa pmn tului ; i tot pomul care are n sine rod purttor de s mn va fi vou spre mncare i tuturor animalelor p mntului i tuturor psrilor cerului i tuturor celor ce se trsc pe pmnt (Facere I, 2930). Vezi c toate cele vzute, cele de pe pmnt i din mare, le-a dat lui Adam i nou urmailor lui spre folosire i nu i-a druit lui numai raiul ? Cci toate cte le-a spus lui Adam, ni le-a spus nou, tuturor, precum Acelai Dumnezeu a spus mai pe urm ctre apostoli prin Cuvntul cel viu al Su, zicnd : Cele ce le spun vou, le spun tuturor (Marcu XIII, 37). Cci El tia c neamul nostru se va nmuli pe pmnt, n mulimi nesfrite i nenumrate. i dac, cu toate c am clcat porunca Lui i am fost osndii s vieuim n chip trector i s murim, noi oamenii am ajuns la atta mulime, gndete-te ci ar fi trebuit s fie cei nscui de la creaia lumii dac n-ar fi murit ? i ce via i petrecere ar fi avut, dac s-ar fi pstrat nestriccios i nemuritor, ntr-o lume nestriccioas, dac ar fi trit o via fr de pcat i fr sup-

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTllA

CUVNTARE

MORAL

123

rri, fr griji i fr osteneal ? i cum s-ar fi nlat prin naintarea n pzirea poruncilor lui Dumnezeu i prin nfptuirea gndurilor bune, n chip treptat, la o slav i la o schimbare mai desvrit, apropiindu-se de Dumnezeu i de luminile izvorte din Dumnezeire ? Cum s-ar fi fcut sufletul fiecruia mai strlucitor, iar trupul supus simurilor i material s-ar fi prefcut i preschim bat n nematerial i duhovnicesc i mai presus de toat simirea ? 2 5 0 Dar i ce mare bucurie i veselie ar fi spo rit n noi din convieuirea noastr ? 251 Fr ndoial o bucurie cu totul negrit i neneleas de gndurile noastre. Dar s revenim la tema noastr. Deci lumea n treag a fost druit, ca s repet cele spuse, lui Adam, ca o unic ar i ca un cmp unic. Iar pe toate le-a f cut Dumnezeu n ase zile. Ascult cum o spune aceasta n chip limpede Sfnta Scriptur. Cci dup ce a spus : i a fcut Dumnezeu pe om, dup chipul lui Dumnezeu l-a fcut pe el, brbat i femeie i-a fcut pe ei i i-a binecuvntat pe ei i celelalte, a adugat zicnd : i a vzut Dumnezeu toate cte le-a fcut i iat erau bune foarte. i s-a fcut sear i s-a fcut diminea, ziua a asea (Facere I, 31) ; i a isprvit Dumnezeu n ziua a asea lucrurile Lui pe care le-a fcut i s-a odihnit Dumnezeu n ziua a aptea de toate lucrurile Lui pe ca re a nceput a le face (Facere II, 23). Apoi voind s ne nvee cum a fcut Dumnezeu pe om i din ce, repetnd pe scurt cuvntul, zice iari : Aceasta este car tea facerii cerului i pmntului, cnd au fost fcute (Facere II, 4). i puin mai departe : i a zidit Dum nezeu pe om rn din pmnt, care trebuie neleas
250. N e m a t e r i a l i mai p r e s u s de t o a t simirea, prin copleirea lui de s p i r i t u a l i t a t e a n t r i t de D u h u l d u m n e z e i e s c . 251. D a c orice b u c u r i e v i n e din c o m u n i u n e , c o m u n i u n e a desvr it a omului fr p c a t ar fi pricinuit o b u c u r i e nesfrit m a i m a r e d e c t orice b u c u r i e pe c a r e o c u n o a t e m .

124

FILOCALIA

aa : a fcut Dumnezeu pe om, lund rn din pmnt. i a suflat n faa lui suflare de via i s-a fcut omul spre suflet viu (Facere II, 7). Dup ce ne-a artat modul creaiei, Dumnezeu, asemenea unui mprat i stpnitor bogat, nu face p mntul stpnit de el ca o singur cetate nconjurat de ziduri, nici ca o singur cas nchis, ci desprind mo ia cea una n multe pri, o parte o face s fie sem nat, alta o ornduiete ca vie, alta o las ca rezerv, iar ntr-o parte i ntr-un loc plcut i frumos ridic cldi rile, unde zidete palate i case, construiete bi i plan teaz grdini i imagineaz tot felul de locuri de desf tare, ridicnd n jurul tuturor un zid i face chei i pori deschise i nchise. Dar nu se mulumete nici cu aceas ta, ci pune i paznici, dei nu se teme de nimeni, pentru ca locuina lui s fie i mai strlucitoare i mai felurit prin acestea toate i nchis prietenilor nerecunosctori i ri, ca i slujitorilor rzvrtii, dac se vor gsi vreunii dintre acetia, iar prietenilor adevrai i credincioi i chiar slujitorilor recunosctori s le fie nempiedicat intrarea n ea i ieirea din ea. Aa a fcut i Dumne zeu omului nti zidit. Cci, dup ce a fcut toate din cele ce nu snt i a fcut pe om i s-a odihnit n ziua a asea de toate lucrurile Lui pe care a nceput s le fac, a sdit raiul n Eden la rsrit, pregtindu-l ca pe un palat mprtesc ntr-o parte a lumii i a aezat n el pe omul pe care l-a fcut. Pentru ce, deci, nu a sdit raiul care trebuia s fie fcut n ziua a aptea, ci l-a sdit pe el la rsrit dup aducerea la existen a ntregii creaii ? Pentru c Dum nezeu, cunoscnd de mai nainte toate, a creat lumea ntr-o ordine i ntr-o stare bine ornduit i cele apte zile le-a stabilit ca chip al celor apte perioade (veacuri) ce aveau s se desfoare pe urm, iar raiul l-a sdit dup acestea, ca pe unul ce avea s nsemne veacul

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTI1A

CUVNTARE

MORALA

125

viitor . Dar pentru ce atunci Duhul Sfnt n-a unit ziua a opta, cu cele apte zile dinainte ? Pentru c nu era potrivit s numere aceast zi n ciclul celorlalte, n care prima i a doua .a.m.d. pn la a aptea, repetndu-se n cerc, alctuiesc sptmnile, ziua nti revenind n acest ciclu de tot attea ori cte sptmni vor fi ; ci trebuia ca aceea s fie n afara acestora, ca una ce nu 253 are nceput i sfrit . Cci nu e o zi care nu e acum, ci va fi i-i va lua nceputul n viitor, ci a fost dinainte de veacuri i este i acum i va fi n vecii vecilor. Dar se zice c va veni i ni se va descoperi la sfrit ca o zi uni c, nenserat i fr sfrit, prin faptul c va veni la noi. Ia seama, de altfel, c nu s-a scris : A fcut Dum nezeu raiul, nici : A zis : s fie, i s-a fcut. Ci : l-a sdit Dumnezeu pe el i a fcut s rsar din pmnt tot pomul frumos la vedere i bun la mncare (Facere II, 9), avnd roade de tot felul, care nu se stricau i nu lipseau niciodat, ci erau totdeauna proaspete i dulci i procurau dulcea i desftare primilor oameni 254 creai . Cci trebuia s se procure trupurilor lor nestriccioase i o hran nestriccioas. De aceea viaa i pe trecerea lor n mijlocul raiului era i ea lipsit de oste252. Raiul a r e deci i o semnificaie eshatologic. p u s c h i a r n n c e p u t sfritul desvrit i venic. D a c l u m e a a fost fcut n a i n t e de om, raiul a fost fcut d u p om, ca i n t s p r e c a r e t r e b u i a s n a i n t e z e omul i p r i n efortul lui. A d i c raiul de la n c e p u t t r e b u i a s fie dezvoltat prin om ntr-un rai i mai desvrit. i t o a t c r e a i a t r e b u i a s fie fcut ca acest rai. 253. Cele a p t e zile r e p r e z i n t repetiia timpului, c a r e nu p o a t e iei din el nsui p r i n sine, r e p r e z e n t a t ca un inel. Ziua a o p t a r e p r e z i n t venicia c a r e e dincolo de timp i c a r e n - a r e sfrit, cci nimic n ea nu a r e margini. Ea nu e o repetiie, n sensul trecerii de la un lucru la altul din acelai p l a n . Ci e infinitatea t r i t continuu n mod i n t e g r a l . Ea e de a c e e a din alt plan, nu r e z u l t din o r d i n e a timpului i a n a t u r i i ce se r e p e t prin t r e c e r e a de la un lucru finit la alt lucru finit i aa n continuu. 254. Deci p r i n t r a n s p a r e n a p m n t u l u i oamenii dinti se m p r t eau de d u l c e a a fructelor raiului, sau ale veniciei, ale u n o r fructe c a r e nu se stricau, fiind n c o m u n i c a r e cu infinitatea.

252

126

FILOCALIA

neli i de frmntri. Acest rai l-a nconjurat Fctorul lui cu ziduri, aeznd o intrare prin care ei intrau i ieeau. 2. Despre cderea i-alungarea lui Adam din rai. Deci Adam a fost zidit cu un trup nestriccios, dar material i nc nedeplin duhovnicesc. i a fost aezat de Fctorul ca un mprat nemuritor n aceast lume nestriccioas ; nu spun numai n rai, ci n toat lumea 255 de sub cer . Dar le-a dat lor i lege, poruncindu-le ca numai din pomul acela s nu mnnce. El ns, dispreuind porunca, n-a crezut Fctorului i Stpnului, Care a zis : n ziua n care vei mnca din el, cu moarte vei muri (Facere II, 17), ci au socotit mai vrednic de crezare pe arpele viclean (Isaia XXVII, 1), care a spus: Nu vei muri cu moarte, ci n ziua n care vei mnca, vei fi dumnezei, cunoscnd binele i rul (Facere III, 5) ; i au mncat din el (Facere III, 6). i ndat au fost dezbrcai de vemntul nestriccios i s-au mbrcat n striccios. Vzndu-se pe sine gol, Adam s-a ascuns i s-a n cins cu frunze de smochin cusute, ncercnd s-i aco pere ruinea. De aceea cnd Dumnezeu i zice : Adame, unde eti ? (Facere III, 9), el rspunde : Am auzit gla sul Tu i cunoscnd goliciunea mea, m-am temut i m-am ascuns(Facere III, 10). Chemndu-l la pocin, Dumnezeu i zice : Cine i-a spus c eti gol ? Nu cum va ai mncat din pomul, din care i-am poruncit ca nu 256 mai din el s nu mnnci ? (Facere III, l l ) . Acela ns n-a voit s spun c a pctuit ; dimpotriv, a dat vina
255. T o a t l u m e a e r a s t r b t u t de l u m i n a v e n i c sau a p r e z e n e i lui Dumnezeu sau a raiului. T o a t lumea era pe de o p a r t e rai, pe de alta s t r b t u t de rai. Lumea era n p a r t e rai, p u t n d deveni rai deplin, i n p a r t e se p u t e a d e t a a de el. O m u l folosindu-se de fructul pomului, ca de un fruct d e t a a t de a m b i a n a veniciei, a nceput s se d e t a e z e d e rai. 256. C d e r e a din rai s-a p r o d u s nti n p l a n u l contiinei omului. El nu se mai simea n rai.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NT1IA

CUVNTARE

MORAL

127

pe Dumnezeu, Care le-a fcut toate foarte bine, zicnd : Femeia, pe care mi-ai dat-o, ea mi-a dat i am mn cat (Facere III, 12) ; iar aceea, la rndul ei, a pus vina pe arpe. Deci ne voind ei s se pociasc i s cad na intea Stpnului, sau s cear iertare, Dumnezeu i alun g i-i scoate din rai, ca dintr-un palat mprtesc i ca dintr-o cas preampodobit, ca s vieuiasc pe acest pmnt ca nite exilai i scoi peste grani. i ndat a pus o sabie de foc ca s pzeasc in trarea la pomul vieii (Facere III, 24). Aceasta nu n seamn c ei vor fi readui iari, dup refacerea lor, n acelai rai supus simurilor i material. Nu n acest scop a fost pstrat el pn acum ; nu pentru aceasta nu 257 l-a blestemat pe el Dumnezeu . Ci pentru c e tipul vieii viitoare i chipul venicei mprii a cerurilor. Cci dac n-ar avea acest rol de tip, ar fi trebuit s fie blestemat, ca unul n care s-a svrit neascultarea lui Adam. Dar n-o face aceasta. O face ns cu tot pmn tul cellalt, fiindc, precum am zis, era nestriccios ca i raiul i producea de la sine toate. De aceea, pentru ca Adam cel ieit de acolo s nu duc mai departe o via liber de greuti, de osteneli i de sudori, blestem p mntul acesta, zicnd : Blestemat s fie pmntul n lucrurile tale. n necazuri s te hrneti din el n toate zilele vieii tale. Spini i mrcini s-i rsar ie i s mnnci iarba cmpului, rnduit fiarelor i dobitoacelor necuvnttoare. n sudoarea feei tale s-i mnnci pinea ta, pn ce te vei ntoarce n pmntul din care ai fost luat ; c pmnt eti i n pmnt te vei ntoarce (Facere III, 1719).
257. D a r r o u z e s s p u n e c sfntul Simeon credea, ca muli din c o n t e m poranii si, n s u p r a v i e u i r e a acestui rai sensibil, d a r nu ca r e e d i n a sfinilor r p o s a i (op. cit., p. 186, n o t a 1). Dar din cele ce u r m e a z se p a r e c raiul din c a r e a fost scos A d a m s-a p s t r a t nu n u m a i n sensul acesta, ci i n nelesul m p r i e i lui Dumnezeu, c a r e p o a t e p e n e t r a din nou n t r e a g a c r e a i e . D e a c e e a raiul sensibil special n u mai a r e o importan practic.

128

FILOCALIA

Pe drept cuvnt, trebuia deci ca cel ce fusese cobort prin neascultare la stricciune i la moarte s locu iasc un pmnt trector i striccios i s se mprt easc din hran asemntoare, aa cum merita. Odat ce desftarea mbelugat i vieuirea nestriccioas i neobositoare l dusese pe om la uitarea i la dispreuirea buntilor date de Dumnezeu, pe drept cuvnt a fost osndit s lucreze pmntul n osteneal i sudoare i aa s-i procure cte puin hran din el, ca unul ce se afla sub un epitrop. Aa l-a primit pmntul blestemat mai nti i lipsit de rodirea de la sine de mai nainte, pe ne asculttor. n ce scop i pentru ce ? Ca, lucrat de el n sudoare i osteneal mult, s-i dea cele ce cresc din el, cu msur, spre mplinirea trebuinelor lui ; iar ne lucrat, s rmn neroditor, dndu-i numai spini i m rcini. De fapt, ieind Adam din rai, toat creaia adus de Dumnezeu la existen din cele ce nu snt, vzndu-l, n-a mai voit s i se supun neasculttorului. Soarele n-a mai voit s strluceasc, i luna n-a mai voit s se arate, stelele n-au mai voit s se lase vzute, izvoarele n-au mai voit s neasc, rurile n-au mai voit s curg, ae rul s-a strns n sine s nu mai dea putin de suflare 258 celui ce-l bate , fiarele i toate animalele pmntului, vzndu-l pe om dezbrcat de slava dinainte, l-au dis preuit i s-au nfuriat toate ndat mpotriva lui. Cerul s-a micat, cu dreptate, ca s cad oarecum asupra lui, i pmntul n-a mai binevoit s-l poarte pe spatele lui. Ce face atunci Dumnezeu, Care a fcut toate i l-a zidit i pe om ? Cunoscnd mai nainte de ntemeierea lumii c Adam va clca porunca i rnduind de mai na inte viaa i refacerea lui din naterea din nou, prin na terea Fiului lui Dumnezeu, nfrneaz toate cu puterea, cu mila i cu buntatea Sa i oprete pornirea tuturor fpturilor i le supune ndat omului pe toate, ca i na258. Ii lipsea n a t u r i i ajutorul energiilor n e c r e a t e de sus, cci acelea s e r e t r s e s e r n c e a mai m a r e p a r t e .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTIA

CUVNTARE

MORAL

129

inte 259 . El voiete ca zidirea s slujeasc omului, pentru care a fost creat, dei s-a fcut striccioas pentru omul striccios. Cci voiete ca atunci cnd acesta se va rennoi iari i se va face duhovnieesc, nestriccios i nemuritor, eliberndu-se i ea de robia stricciunii, s se rennoiasc mpreun cu el i s se fac ntreag nestriccioas i duhovniceasc, dup ce a fost supus de Dumnezeu celui ce s-a rzvrtit i nu i-a slujit Lui. Aceasta a rnduit-o Preamilostivul Dumnezeu i Domn nainte de ntemeierea lumii. Dup ce Dumnezeu a rnduit acestea ntr-un chip nelept, Adam alungat din rai a avut copii, i-a isprvit viaa i a murit. La fel i cei nscui din el. Oamenii de atunci, avnd proaspt amintirea cderii, deoarece afla ser despre ea de la Adam i va, cinsteau pe Dumne zeu ca pe un Stpn i se nchinau Lui. De aceea Abel i Cain i aduceau jertfe din avuiile lor. i Dumnezeu, scrie Scriptura, a luat aminte la aducerea i la jertfa lui Abel, dar nu i la cea a lui Cain. Cain cunoscnd aceas ta, s-a suprat pn la moarte i aceasta l-a dus la pizmuirea i la uciderea fratelui (Facere IV, 35). Dar dup aceea Enoh a plcut lui Dumnezeu i a fost mutat de aici de El (Facere V, 24), iar Ilie a fost nlat n car de foc (2 Regi II, 11). Astfel, dup hotrrea dat contra lui Adam i a seminei lui, i dup alungarea lui, pe fiii lui Adam care au plcut Lui i-a cinstit cu mutarea i cu prelungirea vieii i i-a eliberat de stricciune ; adic de ntoarcerea n pmnt i de coborrea la iad. Prin aceas ta a artat c dac a fcut aa cu cei ce trebuiau s moar, sau, mai drept vorbind, s se preschimbe, de ct slav i cinste i mil nu l-ar fi nvrednicit pe Adam,
259. Dumnezeu, cuprins de mil, nu las fptura Sa u m a n ntr-o total d e s p r i r e de mila i de un anumit h a r al Su, ci ii d h a r u l ndejdii viitoarei mntuiri i ine prin a c e a s t a t o a t e ntr-o l e g t u r cu Sine, iar pe om, ntr-o a n u m i t s t p n i r e a s u p r a naturii, ca s i n g u r a fiin c o n t i e n t i liber capabil s-i d o r e a s c m n t u i r e a i s lucreze pen tru ea, dezvoltndu-se n c a d r u l naturii.

130

FILOCALIA

lsndu-l s petreac n rai, dac n-ar fi clcat porunca, sau, dup ce a clcat-o, s-ar fi pocit. Astfel au cunoscut cei vechi pe Fctorul lor invnd unii de la alii prin predanie, n cursul timpului, cele privitoare la Dumnezeu. Pe urm, nmulindu-se oamenii (Facere VI, 1) i ntorcndu-i cugetarea, din tineree, spre cele rele, au czut n uitarea i necunoa terea Fctorului lor i nu numai c au cinstit pe idoli i pe demoni ca dumnezei, ci i nsi zidirea dat lor de Dumnezeu spre slujirea lor au ndumnezeit-o, nchinndu-i-se ca lui Dumnezeu (Rom. I, 25). i s-au predat pe ei la toat nenfrnarea i fapta necurat (Efes. IV, 19), ntinnd pmntul, aerul, cerul i toate cele de sub el prin faptele lor necuviincioase. Cci nimic altceva din toate celelalte nu murdrete pmntul aa de mult i nu face aa de necurat lucrul curat al lui Dumnezeu, ca fap tul de a-l ndumnezei i de a-i aduce nchinare ntocmai ca lui Dumnezeu, aezndu-l n locul Fctorului i Zi ditorului. Astfel toat zidirea a fost murdrit i adus la stricciune de ctre oameni, prin ndumnezeirea ei i prin nchinarea ce i s-a adus. Dar cnd a fost atins vrful rutii i toi au fost nchii n neascultare (Rom. XI, 32), dup dumnezeiescul apostol, nsui Fiul lui Dum nezeu i Dumnezeu s-a pogort pe pmnt ca s rezi deasc pe cel zdrobit, s fac viu pe cel omort i s ri dice fptura Sa din rtcire. Dar ia seama, te rog, ntocmai la ceea ce spun. Cci cuvntul ne va fi de folos att nou ct i rndurilor vii toare de oameni. Dar trebuie s ne folosim de un chip oarecare pentru nelegerea ntruprii Cuvntului i a naterii Lui de negrit din pururea Fecioara Maria i pentru cunoaterea cuvenit a tainei iconomiei ascuns dinainte de veacuri (Efes. III, 9), spre mntuirea neamu lui nostru.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INT1IA

CUVNTARE

MORALA

131

3. Despre ntruparea Cuvntului i n ce chip s-a ntrupat El pentru noi. La facerea de odinioar a strmoaei Eva, Dumne zeu a luat coasta nsufleit a lui Adam i a zidit-o ca femeie. De aceea n-a mai suflat n ea ca n Adam, su flare de via, ci a fcut partea pe care a luat-o din Adam, trupul ntreg al femeii i prga Duhului, pe care au luat-o mpreun cu trupul nsufleit, a fcut-o suflet viu deplin, fcnd deodat amndou prile omului. La fel, lund trup nsufleit din sfnta Nsctoare de Dum nezeu i pururea Fecioara Maria, ca o mic prg din frmnttura firii noastre, adic din suflet i trup, Fc torul i Ziditorul Dumnezeu a unit-o cu dumnezeirea Sa necuprins i neapropiat. Mai bine zis, unind fiinial cu fiina noastr ntreg Ipostasul dumnezeirii Lui, a unit fiina noastr, n chip neamestecat, cu aceea, adi c fiina omeneasc i fiina Sa, zidind fiina omeneasc ca templu sfnt Siei. Astfel nsui Fctorul lui Adam s-a fcut om desvrit n chip neschimbat i neprefcut. Cci precum din coasta aceluia a fcut, cum am spus mai nainte, femeia, aa din fiica Lui, din pururea Fecioa ra i Nsctoarea de Dumnezeu Maria, lund trup fr de smn, s-a nscut n chip asemntor primului om creat, ca precum acela prin neascultare s-a fcut nce putul naterii ntru stricciune i spre moarte, aa Hristos, i Dumnezeu, prin mplinirea a toat drepta tea (Matei III, 15), s se fac prga rezidirii i nemuririi noastre ntru nestricciune. Aceasta vrea s o spun i dumnezeiescul Pavel, zicnd : Primul om din pmnt e pmntesc; al doilea om e Domnul nostru din cer. Pre cum e cel pmntesc, aa snt i cei pmnteti; i precum e cel ceresc, aa snt i cei cereti (1 Cor. XV, 4748). i iari : Prga e Hristos, apoi cei ai lui Hristos (1 Cor. XV, 22). Cci odat ce El a fost om desvrit n suflet i trup, asemenea nou n toate, afar de pcat

132

FILOCALIA

(Evr. IV, 15), comunicndu-ne prin credina n El din dumnezeirea Lui, ne face i pe noi ruderii| ale Lui, du p firea i fiina Sa dumnezeiasc. o tain nou i minunat. Dumnezeu Cuvntul a luat de la noi trupul pe care nu-l avea dup fire i s-a fcut ceea ce nu era. i mprtete celor ce cred n El din dumnezeirea Sa, pe care n-a dobndit-o nici unul dintre ngeri sau oameni vreodat i acetia se fac dum nezei, adic ceea ce nu erau, prin lucrare i har. Aa le druiete lor putere s se fac fii ai lui Dumnezeu (Ioan I, 12). De aceea s-au fcut i se fac nencetat i niciodat 260 nu vor nceta s se fac fii ai lui Dumnezeu . Ascult pe dumnezeiescul Pavel care ndeamn : i precum am purtat chipul celui pmntesc, s purtm i chipul celui ceresc (1 Cor. XV, 49). Attea despre acestea. S conti num deci iari cuvntul nostru. Deci Dumnezeu, Cel peste toate, a venit pe pmnt ca s rezideasc i s nnoiasc pe om prin prezena Sa i s binecuvinteze toat zidirea blestemat din pricina lui. n scopul acesta, ascult cu luare-aminte, a dat via i a fcut nestriccios sufletul pe care l-a luat, dar 261 trupul Su neprihnit i dumnezeiesc , dei l-a ndum nezeit, l-a purtat nc striccios (coruptibil) i mate 262 rial . Cci ceea ce mnnc i bea, ostenete i asud, e legat i lovit, atrnat i pironit pe cruce, este n chip vdit striccios i material. Pentru c toate acestea snt nsuiri ale trupului striccios. De aceea a i murit i a fost aezat n mormnt. Dar cnd a nviat ntru nestric260. Se afirm aci o d e v e n i r e a strii de n d u m n e z e i r e , c a r e e i o a n u m i t s t a r e de incoruptibilitate. un p a r a d o x care era propriu, se pare, i strii p r i m o r d i a l e . 261. Dumnezeiesc n sensul c era al ipostasului d u m n e z e i e s c i era n d u m n e z e i t . 262. P o a t e t r u p u l lui Iisus n c coruptibil (striccios), d a r p u r t n d n el p o t e n a incoruptibilitii, prin D u h u l dumnezeiesc, ne ajut n p a r t e s nelegem s t a r e a de incoruptibilitate a t r u p u l u i de la n c e p u t al lui Adam, dei t r u p u l lui Hristos ia coruptibilitatea o d a t cu afectele n e p c t o a s e i n t r a t e n fire prin p c a t u l lui A d a m .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NTUA

CUVNTARE

MORALA

133

ciune, a nviat mpreun i trupul nsui duhovnicesc, cu totul dumnezeiesc i nematerial 2 6 3 . De aceea n-a rupt nici peceile mormntului cnd a ieit din el. Ba a intrat 264 i a ieit i prin uile ncuiate, nempiedicat . De ce n-a fcut ndat, mpreun cu sufletul, i trupul pe care l-a luat, duhovnicesc i nestriccios ? Pentru c i Adam, mncnd din pomul din care Dum nezeu i poruncise s nu mnnce, ndat a trebuit s suporte, din neascultare, moartea sufletului, dar moar 265 tea trupului numai la muli ani dup aceea . De aceea a nviat i a readus la via nti sufletul ndumnezeit, care a primit pedeapsa morii i apoi trupul. Cci Dum nezeu rnduise ca acesta, potrivit hotrrii de odinioar, s se ntoarc prin moarte n pmnt, iar prin nviere s-i recapete nestricciunea. n afar de aceasta, cobornd n iad, Hristos a eliberat din legturile venice sufletele sfinilor inui acolo i le-a nviat, aezndu-le n loc de odihn i de lumin nenserat, dar trupurile lor nc nu, ci le-a lsat n morminte pn la nvierea de obte. Deci taina aceasta nu s-a svrit numai cu Hris tos, n chipul amintit, ci pentru toat lumea, i cu fie care din sfinii de odinioar i se svrete fr ncetare pn acum. Cci primind Duhul Stpnului i Dumne zeului nostru, ne facem prtai de dumnezeirea i de fiina Lui. i mncnd atotneprihnitul Lui trup, adic dumnezeietile Taine, ne facem cu adevrat n chip de plin contrupeti i nrudii cu El, cum spune i dum nezeiescul Pavel nsui : Sntem os din oasele Lui i
263. Cu t o t u l dumnezeiesc i n e m a t e r i a l era t r u p u l lui Hristos, d u p nviere, ca copleit de d u m n e z e i r e i de Sfntul Duh. 264. T r u p u l lui A d a m la n c e p u t nu era n a c e a s t stare. De a c e e a incoruptibilitatea lui t r e b u i e s fi avut nc un c a r a c t e r potenial. 265. Precum incoruptibilitatea trupului d u p Hristos este ceva ce se dezvolt, aa i i n c o r u p t i b i l i t a t e a lui d i n a i n t e de c d e r e a fost, se pare, c e v a ce a v e a s se dezvolte. Dar incoruptibilitatea p r i m o r d i a l po tenial s-a p u t u t dezvolta i ntr-o coruptibilitate tot mai m a r e c a r e a sfrit n m o a r t e .

134

FILOCALIA

carne din carnea Lui (Efes. V, 30) ; sau iari : Din plintatea dumnezeirii Lui noi toi am luat i har peste har (Ioan I, 16 i Colos. II, 9). Ajuni astfel, ne facem asemenea dup har iubitorului de oameni Dumnezeu i Stpnului nostru nsui, restabilii i rennoii cu sufle tul ; i sntem fcui nestriccioi i ca nviai din mori. Cci vzndu-L pe Cel ce a binevoit s se fac asemenea nou i fiind vzui de El, ne-am nvrednicit s ne fa cem asemenea Lui, aa cum se ntmpl cu cineva care vede de departe faa prietenului i vorbete cu el i i se adreseaz i aude glasul lui 2 6 6 . Astfel sfinii din veac, cei de odinioar i cei de acum, privind duhovnicete, nu privesc o form, sau un 267 chip, sau o reproducere, ci o lumin fr form , pre cum i ei snt lumin din lumina Duhului. Dar fcndu-se astfel fiecare dintre sfini, nu se face i trupul lui ndat nestriccios i spiritual ; ci precum fierul ars de foc se mprtete de lumina lui i leapd ndat ne greala sa, dar desprindu-se de foc se face i se vede iar rece i negru, aa i trupurile sfinilor, mprtindu-se de harul unit cu sufletul lor sau cu focul dumne zeiesc, se sfinesc i arznd se fac i ele strvezii i lumi noase i se fac mult deosebite i cu mult mai de cinste dect celelalte. Dar cnd sufletul iese i se desparte de
266. Sfntul Simeon d o explicaie spiritual procesului de asem n a r e a omului credincios cu Hristos. Privind m e r e u la Hristos i Hristos privind m e r e u la el i aflndu-se ntr-o c o n v o r b i r e c o n t i n u , omul d e v i n e tot mai a s e m e n e a lui Hristos, cci imit chipul Lui, i n s u e t e modul Lui de a fi i de a gndi. Iar prin a c e a s t a i se t r a n s m i t e omului p u t e r e a spiritual nsi a lui Hristos. A c e a s t idee constituie i o r e c o m a n d a r e d a t de sfntul Simeon credincioilor. Sfntul Simeon nfieaz o hristologie practic, n u u n a t e o r e t i c . 267. Lumina lui Hristos v z u t de sfini nu a r e form, ci e p r e z e n a Lui real, dar cu n e p u t i n de definit, ns i n t e n s simit i c u n o s c u t ca lumin specific a p r e z e n e i Lui nsui. P r e z e n a a c e a s t a spi r i t u a l a r e n ea c a r a c t e r e l e t u t u r o r nsuirilor proprii ale lui Hristos : blndee, iubire, c u r i r e , p u t e r e d e s v r i t e t c . In felul acesta cel ce o simte tie c e p r e z e n a lui Hristos i nu a altcuiva i se face d u p chipul Lui.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NT1IA

CUVNTARE

MORAL

135
268

trup, ndat se predau i trupurile acestea stricciunii i se desfac puin cte puin. Dar cele ce persist ani n delungai nu rmn nici total nestriccioase i nu se fac nici total striccioase, ci menin n ele att semnele stri cciunii ct i pe ale nestricciunii, fiind pstrate spre a fi 269 fcute total nestriccioase i nnoite la nviere . n ce scop i pentru ce ? Pentru c nu se cuvenea s nvie i s fie fcute nestriccioase trupurile oameni lor nainte de nnoirea fpturilor; i precum a fost adus nti creaia la existen n stare nestriccioas i apoi omul, tot aa trebuie s fie schimbat i mutat de la stricciune la nestricciune nti creaia, apoi m preun cu ea i odat cu ea s se nnoiasc i trupurile descompuse ale oamenilor, pentru ca iari omul devenit spiritual i nemuritor s locuiasc ntr-un loc nestric cios i venic. Ca s vezi c acesta este adevrul, ascult pe Petru, apostolul, care zice : Va veni ziua Domnului ca un fur noaptea, n care cerurile arznd se vor des face i stihiile arznd se vor topi (2 Petru III, 10). Acestea nu se vor pierde, ci dup topire se vor modela i preschimba ntr-o stare mai bun i venic. De unde o tim aceasta ? Din cuvintele aceluiai apostol, care adaug : Ateptm ceruri noi i pmnt nou, potrivit fgduinei (2 Petru III, 13). Ce fgduin i a cui ? Fr ndoial c a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Care a spus: Cerul i pmntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece (Matei XXIV, 35). nelegnd prin tre cere schimbarea cerului, El zice : dei cerul se va schim ba, cuvintele Mele vor rmnea neschimbate i neclin tite. Aceasta a spus-o mai nainte i proorocul David :
268. De aci se v e d e c stricciunea e n e l e a s de sfntul Simeon ca d e s c o m p u n e r e deplin a c t u a l i z a t a trupului, sau ca m o a r t e . P n nu ajunge la m o a r t e , t r u p u l sfinilor, dei sufer schimbri n el crete, m n n c , se odihnete, o b o s e t e se b u c u r de o a n u m i t nestric ciune. un alt e l e m e n t de c a r e t r e b u i e inut s e a m a n n e l e g e r e a n e stricciunii trupului omenesc n a i n t e de c d e r e . Dar d e s p r e a c e a s t s t a r e n p a r t e striccioas i n p a r t e nestriccioas, v o r b e t e sfntul Simeon n c o n t i n u a r e . 269. A c e a s t a se n t m p l cu m o a t e l e sfinilor.

136

FILOCALIA

i ca o hain le vei nfura i se vor schimba, iar Tu acelai eti i anii Ti nu se vor sfri (Ps. CI, 2728). Ce este mai limpede dect aceste cuvinte ? Dar s ve dem cum se va rennoi zidirea i cum v fi restabilit n frumuseea ei de la nceput ? 4. Cum va fi rennoit toat zidirea i cum se va face ceruri noi i pmnt nou, cum zice dumnezeies cul apostol. Nici unul dintre credincioi nu va contrazice pe apostolul care vestete ceruri noi i pmnt nou i nu va refuza s cread pe Domnul, Care spune aceasta. Cci precum trupurile noastre, desfcndu-se, nu se ntorc n ceea ce nu e nicidecum, ci se vor nnoi iari prin n viere, aa i cerul i pmntul i toate cele din el, adic toat zidirea se va rennoi i se va elibera de robia stri cciunii (Rom. VIII, 21). i stihiile acestea se vor mpr ti mpreun cu noi de strlucirea de acolo i precum pe noi toi ne va proba focul (1 Cor. III, 13), dup dum nezeiescul apostol, aa i toat zidirea se va rennoi prin foc. Aceasta se poate afla din ceea ce scrie apostolul Petru : Cci va veni, zice, ziua Domnului ca un fur noaptea, n care cerurile vor trece cu zgomot, iar stihiile arznd se vor desface i pmntul i lucrurile din el vor arde (1 Petru III, 10). Vezi cum spune c toate se vor topi i modela din nou, sau se vor preschimba ? De aceea adaug, zicnd : Deci dac toate acestea se des fac, nu trebuie s vieuim noi ntru sfinte petreceri i purtri evlavioase ? (2 Petru III, 11). Dar cum se vor desface ? Aa cum un vas de aram nvechit i ptat i ros de rugin se d focului de ctre meter i e topit i astfel e fcut de ctre acesta iari nou, la fel i zidirea, odat ce s-a nvechit i s-a ptat de pcate, va fi desf cut de Fctorul tuturor prin foc i se va topi i mo dela din nou i va fi fcut strlucitoare i neasemnat mai nou dect cea care se vede acum.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NTIIA

CUVNTARE

MORAL

137

Apostolul Petru dup ce a scris astfel despre aces tea, dup puin zice iari : De aceea, iubiilor, ateptnd acestea, strduii-v s v aflai fr pat, n pace i socotii ndelunga-rbdare a Domnului drept mntui re, precum i iubitul nostru frate Pavel v-a scris vou dup nelepciunea dat lui, cum vorbete despre aces tea i n toate epistolele lui. In ele snt unele lucruri ane voie de neles, pe care cei netiutori i nentrii le strmb, cum fac i cu alte scrieri spre nsi pieirea lor (2 Petru III, 1416). Aceasta o fceau nu numai cei de atunci, ci i cei mai muli de acum, sau putem spune c aproape toi suferim de netiin, toate amestecndu-le, toate ale dumnezeietii Scripturi strmbndu-le sau rstlmcindu-le spre pieirea noastr, silindu-ne s avem i s facem dumnezeietile Scripturi susintoare ale patimilor, ale poftelor i ale pieirii noastre. Dar s vedem ce spune i dumnezeiescul Pavel des pre zidire i despre rennoirea ei. El zice : Socotesc c nu snt vrednice ptimirile timpului de acum de slava ce ni se va descoperi nou. Apoi adaug : cci nerb darea zidirii ateapt descoperirea fiilor lui Dumnezeu (Rom. VIII, 1819). El vede n nerbdare ateptarea, dorina aprins, iar prin descoperire nelege arta rea de la nviere. Cci n aceasta trebuie s se arate, prin prezena lui Hristos, fiii lui Dumnezeu i s apar frumuseea lor i ei ntregi aa cum snt (1 Ioan III, 2). Cci s-a scris : Atunci drepii vor strluci ca soarele (Matei XIII, 43). Acetia snt fiii lui Dumnezeu cel 270 drept . Iar ca s nu nelegi vreo alt creaie, adau g zicnd : Cci deertciunii s-a supus zidirea, nu de bunvoie, ci pentru cel ce a supus-o, spre ndejde (Rom. VIII, 20). Vezi c nu fr scop am zis c zidirea n-a mai voit s slujeasc lui Adam dup neascultare, vzndu-l c270. F r o n a t u r e l i b e r a t de p r o c e s e l e descompunerii, nici omul nu va p u t e a fi r e a d u s ntr-un t r u p eliberat de a c e s t e p r o c e s e .

138

FILOCALIA

zut din slava dumnezeiasc, ca unul ce s-a rzvrtit m potriva Fctorului ? De aceea Dumnezeu, rnduind n c nainte de ntemeierea lumii mntuirea lui prin na terea din nou, i-a supus lui zidirea, blestemnd-o ca, oda t ce omul pentru care a fost creat s-a fcut striccios, s se fac i ea striccioas, pentru ca s-i procure anual hran striccioas ; iar cnd va nnoi pe om i-l va face nestriccios i nemuritor i duhovnicesc, s preschimbe ntreaga zidire mpreun cu el i s o fac venic i nematerial. Aceasta a artat-o prin cele ce le-a spus : Cci deertciunii a fost supus zidirea, nu de bun voie, ci pentru cel ce a supus-o, spre ndejde. El zice c ea nu s-a supus de la sine omului, adic nu de bun voie a fost mutat la stricciune i aduce roduri care se stric i odrslete spini i mrcini, ci ascultnd de po runca lui Dumnezeu, Care a hotrt aceasta ntru n dejdea rennoirii ei. Voind s fac acest lucru i mai limpede, apostolul zice : Cci i zidirea nsi se va elibera de robia stricciunii spre eliberarea fiilor lui Dumnezeu (Rom. VIII, 21) 2 7 1 . Ai vzut c nu fr dreptate a spus c toat zidirea aceasta, la nceput, a fost adus la fiin de Dumnezeu ca nestriccioas i n stare de rai, dar a fost strmutat la starea de stricciune i de robie prin blestem, fiind su pus deertciunii oamenilor. Dar privete care va fi strlucirea ei din urm.
271. O m u l a d e v r a t este fiul lui Dumnezeu. Iar un fiu c a p t conti n u u de la t a t l d a r u r i noi i p n la u r m tot ce are i t a t l . O a m e n i i au a c e a s t n a t u r p a r a d o x a l : pe de o p a r t e e c r e a t , pe de alta e c h e m a t s p r i m e a s c v i a a n e c r e a t a lui D u m n e z e u prin h a r . nlimea la c a r e snt c h e m a i s ajung fiii c r e a i ai lui D u m n e z e u e d a t n Fiul cel Unul-nscut al Lui. Fiul cel Unul-nscut fcndu-se om i nviind ca atare, ne-a descoperit filiaia n o a s t r divin i nlimea la c a r e avem s ajungem. Cci Fiul ntrupndu-se, a ridicat n Sine i pe om la nl imea filiaiei Sale divine. Dar relaia n t r e T a t l i Fiul e o r e l a i e de iubire : T a t l d prin iubire totul Fiului, iar Fiul r s p u n d e acestei drnicii cu iubirea Sa. C r e a i u n e a a t e a p t a c e a s t d e s c o p e r i r e deplin a firii omului r i d i c a t la o astfel de slav, cci iubirea lui c t r e Dumnezeu i a r t a r e a ntregii drnicii a T a t l u i fa de el se va r s p n d i i a s u p r a ei.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTIA

CUVNTARE

MORAL

139

5. Care va fi strlucirea de pe urm a zidirii ? Dar chiar cnd va fi rennoit, zidirea nu va fi ia ri cum a fost adus de Dumnezeu la existen la nce put, s nu fie! Cci se seamn trup sufletesc (1 Cor. XV, 44), cum s-a spus, i nu se ridic un trup cum era cel al primului om creat nainte de neascultare, adic mate rial i sensibil i schimbcios, avnd lips de hran ma terial 272 , ci se scoal trup ntreg nduhovnicit i neschimbcios, cum era al Stpnului i Dumnezeului nostru dup nviere, adic al Celui de al doilea Adam i al Celui nti-nscut din mori, deci cu mult deosebit de acela. In acelai fel ntreaga zidire se va face, la un semn al lui Dumnezeu, nu cum a fost creat, material i supus simurilor, ci va fi prefcut, la naterea din nou, ntr-o locuin nematerial i duhovniceasc mai presus de toat simirea. De altfel, dumnezeiescul Pavel zice : Nu toi vom adormi, dar toi ne vom preschimba ntr-o clip, ntr-o clipeal de ochi (1 Cor. XV, 40). Dar tot aa se va preschimba zidirea, ars prin focul dum nezeiesc, ca s se mplineasc cuvntul proorocesc care spune : Iar drepii vor moteni pmntul (Ps. XXXVI, 29) ; desigur nu un pmnt supus simurilor cci cum ar fi aceasta, odat ce aceia vor fi nduhovnicii ? ci pmntul devenit ntreg, spiritual i nematerial 273 , ca, cei ce au dobndit trupuri netrupeti i au ajuns n tr-o simire mai presus de simire i, circumscrii fiind se vor face necircumscrii n cele necircumscrise s aib o locuin vrednic de slava lor 274 .
272. Aci sfntul Simeon precizeaz nelesul limitat al nestricciunii pe c a r e o a v e a t r u p u l n s t a r e a de la n c e p u t . El a v e a s ajung la a c t u a lizarea deplin a n e s t r i c c i u n i i i nemuririi, d a r nu o a v e a de la n c e p u t n a c e a s t s t a r e actualizat. 273. Spiritual i nematerial, nu n s e a m n lipsit t o t a l de m a t e r i e , cci p m n t u l r m n e p m n t , deci i trupul, care e fcut din p m n t ; d a r a m n d o u spiritualizate, sau mai bine zis n d u h o v n i c i t e . In rndurile u r m t o a r e sfntul Simeon prezint s t a r e a a c e e a ca o s t a r e p a r a d o x a l . O a m e n i i v o r a v e a trupuri netrupeti, o simire mai presus de simire. 274. Trupurile netrupeti v o r fi t r u p u r i , d a r copleite de spiritul ntrit de D u h u l dumnezeiesc. Ele i v o r m e n i n e l u c r a r e a simurilor,

140

FILOCALIA

Deci, nelege o lume nduhovnicit i aflat mai presus de simirea noastr ! Iar ceea ce este mai presus de simire i duhovnicesc este desigur necuprins de noi i nevzut. i ceea ce este nevzut i cu neputin de cuprins, cum ar putea spune cineva, dac e sntos la minte, c poate fi cuprins ntre margini ? Nimeni n-ar putea spune aceasta nicidecum. Acelai lucru l vom spune i despre ngeri. Cci i acetia snt ntr-un anumit fel trupeti i circumscrii n comparaie cu firea nematerial i netrupeasc a dumnezeirii, dup cum s-a scris : Trupuri cereti i 275 trupuri pmnteti (1 Cor. XV, 40) . Cele din urm snt materiale, iar cele mai presus de noi, nemateriale. i n alt loc : Cel ce face pe ngerii Si duhuri i pe slujitorii Si par de foc (Ps. CIII, 4). Dar dac snt duhuri slujitoare, atunci i minile cereti snt trimise spre slujire (Evrei I, 14), potrivit adevrului i lui Pavel, care ne introduce n aceste taine. Cnd ngerul dumneze iesc e trimis de sus de Dumnezeu, ca s slujeasc porun cii dumnezeieti pe pmnt, prsete cetele cereti i vine, dup prerea general, aproape de noi i de cele din lume. Iar dac lucrul acesta pare conform adevrului, ngerul se arat prin aceasta circumscris i cuprins n tre margini. Cci n comparaie cu firea cea dumneze iasc i necreat i cu totul netrupeasc i necircumscris, ngerii snt creai i circumscrii, dar fa de noi 276 snt cu totul netrupeti, necuprini i nevzui .
d a r n d u h o v n i c i t . O a m e n i i v o r fi a t u n c i circumscrii i n acelai timp necircumscrii, avnd loc o c o m u n i c a r e n e m p i e d i c a t cu infinitatea lui Dumnezeu i o c o m u n i u n e d e s v r i t n t r e ei. G r a n i e l e n t r e a c e t i a i Dumnezeu i n t r e ei nii nu v o r fi rigide, ci va a v e a loc o t r e c e r e cu m u l t mai i n t e n s a energiilor lui D u m n e z e u n o a m e n i i a energiilor omeneti, n t r i t e de cele dumnezeieti, n t r e o a m e n i . 275. Desigur ngerii n-au n nici un fel t r u p u r i m a t e r i a l e propriuzise, dar n t r u c t snt n t r - u n fel cu p u t i n de identificat, deci de de finit, se s p u n e u n e o r i d e s p r e ei c au trupuri. n g e r u l se definete mai ales c n d i n t r n c o n t a c t cu noi. 276. Exist deci o g r a d a i e n ce p r i v e t e n e c o r p o r a l i t a t e a i p u t i n a de sesizare i n e l i m i t a r e a . C e e a ce p e n t r u noi e cu t o t u l n e t r u p e s c , inse-

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTIIA

CUVNTARE

MORALA

141

Acelai lucru l vom spune despre suflet. In com paraie cu Dumnezeu, Cel prin fire netrupesc, i cu n gerii, el este oarecum corporal i circumscris, dar numai pentru cel ce poate s-l lege i are putere s-l arunce mpreun cu trupul n gheena focului (Matei X, 28). Pentru simirea i vederea oricrei creaturi e cu totul netrupesc i de necuprins, neputnd fi nicidecum cir cumscris n locuri i spaii cunoscute cu simurile. i s nu se minuneze nimeni auzind acestea ; s se gndeasc cum ngerii netrupeti intr i ies n chip nevzut prin uile ncuiate i cum iau n acelai fel sufletele oamenilor. Dar s asculte i pe Domnul, Care zice : Iar la nvierea drepilor, nici nu se vor nsura, nici nu se vor mrita, ci vor fi ca ngerii lui Dumnezeu (Matei XXII, 30) ; i pe Pavel care spune : Seamn-se trup sufletesc, sculase-va trup duhovnicesc (1 Cor. XV, 44). S nvee din acestea, n chip sigur, c trupurile noastre se vor face duhovniceti i aa zicnd asemenea cu ale ngerilor, cnd vor nvia din mori. Cci dac se seamn sufleteti i se scoal duhovniceti, cum spune cuvntul, i dac n veacul viitor vom fi ca ngerii lui Dumnezeu, cum a
sizabil i necircumscris, n c o m p a r a i e cu D u m n e z e u e corporal, sesizabil i circumscris. Dar c o r p o r a l i t a t e a n e l e a s astfel, ca o limitare in com p a r a i e cu D u m n e z e u cel absolut nelimitat, nu e o c o r p o r a l i t a t e n sensul unei m a t e r i a l i t i mai subiri. Ci o s p i r i t u a l i t a t e cu p u t e r e de manifestare mai r e s t r n s i deci mai definit, cum se s p u n e c e v a m a i j o s cu referire la suflet. C o r p o r a l i t a t e a de diferite g r a d e a spiritului c r e a t c o n s t n u m a i n faptul c st sub p u t e r e a n e m r g i n i t a D u h u l u i dumnezeiesc, c simte p r e s i u n e a favorabil a Aceluia, c Acela p o a t e e x e r c i t a o p r e s i u n e asu p r a spiritului creat. A c e a s t a n u n s e a m n c spiritul c r e a t n u s e p o a t e o p u n e prin v o i n v o i n e i lui Dumnezeu. Dar n acelai timp a c e a s t o p u n e r e are a s u p r a lui efecte defavorabile. El nu se b u c u r de o plin t a t e de via, d a c se n c h i d e relaiei cu v i a a infinit a D u h u l u i dum nezeiesc. El simte m r g i n i r e a sa, sau corporalitatea i p u i n t a t e a m o n o t o n de v i a de care sufere, d a c se n c h i d e infinitii d u m n e z e i e t i . Pe lng aceea, sufletul o m e n e s c a r e o a n u m i t c o r p o r a l i t a t e prin impri m a r e a lui de r e a l i t a t e a t r u p u l u i . P o a t e chiar ngerii au n ei o a n u m i t i m p r i m a r e a cosmosului, n t r u c t l u c r e a z n el. Pe de alt p a r t e , c n d sufletul o m e n e s c sau spiritul n g e r e s c se d e s c h i d e infinitii dumnezeieti, ele se deslimiteaz n t r - u n anumit sens, c p t n d i o p u t e r e de i r a d i e r e a p u t e r i i dumnezeieti din ei n l u m e a n t r e a g . In acest neles ele pot fi n acelai timp circumscrise i n e c i r c u m s c r i s e .

142

FILOCALIA

spus Domnul, e vdit c vom fi asemenea lor, dei nu prin fire, ci prin cinstea primit. Iar trupeti spune c snt ngerii fa de Dumnezeu, cci fa de noi snt ne materiali i nevzui. Iar dac ngerii snt aa, cu mult mai mult sufletele, potrivit definiiei i legii compara iei amintite. Dac vom fi deci astfel n starea nvierii, cum a artat cuvntul, ce trebuin vor mai avea cei devenii duhovniceti i mai presus de toat simirea de aici, cei ce vor fi ca ngerii lui Dumnezeu, dei nu dup fire, ci dup vrednicia primit, de un pmnt i de o locuin cunoscut cu simurile ? Cci demnitatea ngerilor lui Dumnezeu i starea i dorina lor este s fie luminai de lumina prim i dumnezeiasc, ei care snt luminile de al doilea ; e s vad nsi slava i strlucirea luminii neapropiate i nesfrite i s se bucure de dumnezeirea negrit i ntreit ipostatic. Toat zidirea, cum am spus de multe ori mpreun cu raiul nsui devenit ntreag spiritual, se va preschimba n locuin nema terial i nestriccioas, neschimbcioas, venic i n elegtoare. i cerul va fi neasemnat mai strlucitor, ca un alt cer nou i mai luminos dect cel vzut. Iar pmntul va redobndi frumuseea cea nevete jit ca o verdea netrectoare, nfrumuseat de flori luminoase i de o mare felurime spiritual, n care locu iete, cum s-a spus, dreptatea (Matei XXII, 30). Soarele dreptii va strluci neptit (Evr. XII, 22), iar luna va strluci ndoit dect cerul strlucitor de acum. Stelele vor fi asemenea soarelui vzut de acum, oricare vor fi acestea i oricare ar fi nelesurile ce li le vor da cei nali cu gndirea. Toate vor fi mai presus de cuvnt ca ntrecnd toat nelegerea. Cci vor fi spirituale i dumnezeieti i se vor uni cu lumea nelegtoare i vor fi un alt rai nelegtor i un Ierusalim ceresc (Evr. XII, 22), asemntoare celor cereti i unite cu ele, o mote-

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

NTlIA

CUVNTARE

MORAL

143

nire de nerpit a fiilor lui Dumnezeu, din care niciunul n-a motenit i n-a locuit statornic cele de pe pmnt i n-a devenit domn mcar al unei buci ct s pun pi ciorul (Fapte VII, 5). Cci toi am fost i sntem i vom fi strini pe pmnt, cum spune toat dumnezeiasca Scriptur. Cnd deci toate cele de pe pmnt se vor uni n n tregime cu cele cereti, atunci i drepii vor moteni acel pmnt rennoit, pe care l vor moteni cei blnzi, fericii de Domnul (Matei V, 5). Acum unele s-au unit cu cele cereti, altele se vor uni. Sufletele sfinilor, cum am spus nainte, se lipesc de Dumnezeu nc fiind n trup, prin darul Duhului Sfnt i prin unirea cu El ; dar vor fi rennoite i preschimbate i nviate din mori i restabilite n lumina nenserat i n slav, dup ador mire. Dar trupurile lor nc nu, ci vor fi lsate n mor minte i n stricciune, avnd s se fac i ele nestric cioase la nvierea cea de obte, cnd toat zidirea aceas ta pmnteasc, vzut i supus simurilor, se va pre schimba i se va uni cu cele cereti, sau cu cele nev zute i mai presus de simuri. nti va trebui s se mplineasc acestea, apoi va veni cu slav mult i cu putere (Matei XXIV, 30) preadoritul i preadulcele nostru mprat i Dumnezeu Iisus Hristos, ca s judece lumea i s dea fiecruia dup faptele lui (Matei XVI, 27). Dup aceea, aa cum ntr-o cas mare, sau n palatul mprtesc snt multe locuri de odihn i de locuit i n amndou aceste feluri de locauri preadumnezeieti este o mare felurime, aa va face i n noua creaie multe mpriri, dnd fiecruia motenirea lui dup vrednicia lui i strlucirea i podoa ba ce i se cuvine pe temeiul virtuilor i faptelor lui. Dar pentru c ei vor fi duhovniceti i strvezii i unii cu acele dumnezeieti locauri i locuri de odihn, mp ria cerurilor le va fi o singur locuin i aa se va

144

FILOCALIA

arta tuturor drepilor i nu vor vedea dect pe mp ratul pretutindeni. El va fi n faa fiecruia i fiecare n faa Lui i va lumina n fiecare i fiecare va lumina n El 277 . Vai ns celor ce se vor afla atunci n afara casei aceleia. Dup ce am spus destule i cte trebuie despre aces tea, spre cunotina celor ce nu ncearc s ni se mpo triveasc din duh de glceav, s v facem, dup putin , cunoscut i felul cum se unesc toi sfinii cu Hris tos i se fac una cu El. 6. Cum se unesc toi sfinii cu Hristos i Dumnezeu Toi sfinii snt cu adevrat mdulare ale lui Hris tos, Dumnezeu cel peste toate, i, cum s-a spus, snt datori s se lipeasc de El (1 Cor. VI, 16) i s se uneasc cu trupul Lui, ca El s fie capul lor (Colos. I, 18), iar sfinii din veac i pn la ziua cea mai de pe urm s fie mdularele Lui, ca s fie cei muli un trup al lui Hristos (1 Cor. XII, 27), ca un singur om. De aci urmeaz c unii mplinesc rostul minilor, lucrnd pn azi i fcnd voia Lui preasfnt, fcnd din cei nevred nici vrednici i ctigndu-i pentru El ; alii rostul ume277. Dei fiecare i va a v e a l o c a ul su i s t r l u c i r e a sa (propriuzis locaul su e nsi s t r l u c i r e a sa, c a r e e s t r l u c i r e a d r u i t lui de Dumnezeu, p o t r i v i t ns cu p e r s o a n a sa i cu nivelul la c a r e a ajuns), adic nu se v o r dizolva toi ntr-un o c e a n c o m u n de lumin, totui ei i locaurile lor i v o r fi t r a n s p a r e n i la culme, nct se vor b u c u r a de cea mai d e p l i n c o m u n i u n e , nefiind stnjenii de v o i n a de a-i a s c u n d e ceva. Cci nu v o r a v e a n ei nimic ru, deci nimic de ascuns. C o m u n i u n e a a c e a s t a o v o r a v e a n Dumnezeu, C a r e va fi d e p l i n deschis fiecruia, p e n tru c fiecare va fi deplin deschis lui D u m n e z e u . Un o c e a n de lumina fr locauri deosebite, adic fr p e r s o a n e deosebite, n-ar fi un ocean al luminii n e l e a s ca iubire. N u m a i p s t r n d u - s e deosebite, d ar fiindu-i strvezii, lumina d u m n e z e i a s c u n i v e r s a l va fi o l u m i n a iubirii, c a r e n u p o a t e a v e a loc dect n t r e p e r s o a n e d e o s e b i t e . T r a n s p a r e n a luminoas a p e r s o a n e l o r e t r a n s p a r e n a g n d u r i l o r b u n e i i u b i t o a r e , n t r e ele. P r o priu-zis locaul n c a r e va locui fiecare va fi v i r t u t e a n c a r e s-a dis tins el m a i mult, sau n l i m e a la c a r e s-a ridicat p r i n v i r t u t e firea sa, sau m o d u l n c a r e s-a d e p r i n s fiecare n chip deosebit s-i a r a t e aten i u n e a i iubirea fa de D u m n e z e u i de ceilali oameni. Dar a c e s t e vir tui, sau n i v e l u r i s p i r i t u a l e, sau m o d u r i d e o s e b i t e de a t e n i u n e fac ele nsei mai strvezii diferitele p e r s o a n e n t r e ele i fa de D u m n e z e u .

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTllA

CUVNTARE

MORAL

145

rilor, purtndu-i greutile unii altora (Gal. VI, 2), sau chiar pe cel pierdut (Luca XV, 6) aflat de ei, care na inte rtcea pe muni i dealuri i locuri pe care nu le cerceteaz Domnul (Iezechil XIV, 6 ; Prov. XIX, 23 ; Matei XVIII, 12), i mplinind astfel voia Lui (Gal. VI, 2) ; alii, al pieptului, izvornd celor nsetai i flmnzi dreptatea Lui Dumnezeu (Matei V, 6), apa cea prealimpede a cuvntului nelepciunii i cunotinei de negrit, i procurndu-le pinea pe care o mnnc Puterile de sus ale cerului (Ps. LXXVII, 25), ca unii ce se odihnesc la pieptul Lui i snt iubii de El ; alii, rostul pntecelui, primindu-le toate n snul lor prin iubire i purtnd n luntrul lor duhul mntuirii i avnd n ei simirea n stare s cuprind tainele Lui, de negrit i ascunse; alii, rolul coapselor, purtnd n ei rodnicia nelesurilor vrednice de Dumnezeu ale teologiei tainice i nscnd pe duhul mntuirii pe pmnt (Isaia XXVI, 18), adic rodul i smna Duhului n inimile oamenilor prin cuvntul i nvtura lor ; alii, rostul picioarelor, dovedind brb ie i rbdare n ncercri, dup pilda lui Iov, i neabtndu-se de la statornicia n cele bune, nici slbind n ele, ci purtnd poverile darurilor Lui 278 . Astfel deci, trupul Bisericii lui Hristos e inut n armonie i sfinit Lui din veac, pstrnd ntregimea i netirbirea n unirea fiilor lui Dumnezeu celor nti-nscui, nscrii n ceruri (Evr. XII, 23). Cci ctre acetia zice acum Dumnezeu : Nu v bucurai c dracii vi se supun, ceea ce produce n cei mai uori mai degrab mndrie i prere de sine, ci v bucurai c numele voastre s-au scris n ceruri (Luca X, 20). Iar c sfinii toi, fiind mdularele lui Hristos, se fac un trup al Lui, dar c se vor face i n viitor, voi ncerca s o dovedesc i din Sfnta Scriptur. Mai nti ascult pe nsui Mntuitorul nostru i Dumnezeu, cum arat unirea nedesf278. Isaia XXVI, 18. Darurile lui Hristos r e p r e z i n t n acelai t i m p p o v e r i sau obligaii de a lucra potrivit cu ele.

146

FILOCALIA

cut i nedesprit cu El, cnd zice ctre apostolii Si : Eu snt ntru Tatl i Tatl ntru Mine ; i voi sntei ntru Mine i Eu ntru voi (Ioan XIV, ,26) ; i iari : Dar nu M rog numai pentru acetia, ci pentru toi cei ce vor crede prin cuvntul lor n Mine, ca s fie toi una (Ioan XVII, 20). Iar voind s arate felul unirii, zice iari : Precum Tu, Printe, ntru Mine, i Eu ntru Tine, ca i ei s fie una ntru Noi (Ioan XVII, 21). Fcnd aceasta i mai clar zice : i Eu slava pe care Mi-ai dat-o Mie am dat-o lor, ca s fie una, precum Noi una sntem. Eu ntru ei i Tu ntru Mine ca s fie desvrii n Unul (Ioan XVII, 22). i dup puin : Printe, pe care Mi i-ai dat voiesc ca unde snt Eu s fie i ei cu Mine, ca s vad slava Mea, pe care Mi-ai dat-o Mie (Ioan XVII, 24). i iari : Ca iubirea cu care M-ai iubit pe Mine, s fie ntru ei i Eu ntru ei (Ioan XVII, 26). Ai vzut ce adnc de taine ? Ai cunos cut ce copleire nesfrit de slav covritoare ? Ai n eles c modul unirii e mai presus de minte i de toat nelegerea ? Ce minune, frailor, ce coborre de negrit a iubirii fa de noi, a Iubitorului de oameni Dumnezeu ! Unirea pe care o are prin fire cu Tatl Su, fgduiete s o aib prin har i cu noi, dac vrem ; i noi o vom avea cu El la fel, dac vom lucra poruncile Lui. Cci ceea ce are El prin fire cu Tatl, aceea ne d i nou s avem cu El prin voin i prin har. Ce minune nfricotoare ! Slava pe care a dat-o Tatl Fiului, ne-o d i nou Fiul prin harul dumnezeiesc. i lucru i mai mare e c precum El este ntru Tatl i Tatl este ntru El, aa Fiul lui Dum nezeu este ntru noi i noi, dac voim, vom fi ntru Fiul, prin har. Ce har neptruns ! Iubirea cu care Dumnezeu i Tatl a iubit pe Unul-Nscut Fiul Lui, aceeai, spune, va fi ntru noi i nsui Fiul lui Dumnezeu va fi ntru noi. i pe drept cuvnt ! Cci odat ce s-a fcut rudenie cu noi prin trup i ne-a fcut pe noi mpreun-prtai

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NT11A

CUVNTARE

MORALA

147

ai dumnezeirii Sale, ne-a fcut pe toi rudenii ale Lui. De altfel, odat ce dumnezeirea mprtit nou prin comunicare este netiat i nedesprit, e numaidect de trebuin ca i noi, cei ce sntem prtai nedesprii la ea ntr-un singur Duh, s fim un trup cu Hristos. C acestea aa snt, ascult pe Pavel care zice : Cci n Hristos Iisus nu este rob i liber, nu este iudeu i elin i scit, nu e barbar, ci Hristos este n toate i n toi (Colos. III, 11). Vezi c nu a spus : Ci toi snt cretini, ci Hristos la singular, ca fiind un trup din multe mdulare. Cci spunnd mai nti : fiecruia i s-a dat artarea Duhului spre folos (1 Cor. XII, 7) i nirnd deosebirile darurilor, pe urm acelai a adugat iari : Iar toate acestea le lucreaz unul i acelai Duh, mprind fiecruia ndeosebi, precum voiete (1 Cor. XII, 11). i fcndu-ne cunoscute darurile date prin Duhul sfintelor mdulare ale lui Hristos, adaug zicnd : Cci precum trupul este unul i are multe mdulare, dar toate mdularele trupului celui unul, dei multe, snt unul i deci snt un trup, aa i Hristos. Cci ntr-un singur Duh noi toi ne-am botezat ntr-un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, i toi am but o singur butur. Cci trupul nu este un mdular, ci multe (1 Cor. XII, 1214). i iari, precum fiecruia, cum am spus mai nainte, i se d de Dumnezeu dup vrednicie locul n preacuratele locauri, aa i n trupul Bisericii fiecare va fi aezat n partea n care este vred 279 nic . Aceasta o arat dup puin acelai apostol n aceeai epistol a lui : Iar acum Dumnezeu a pus m dulare, pe fiecare dintre ele, ntr-un trup, precum a voit ; deci mdularele snt multe, dar unul este trupul (1 Cor. XII, 18, 20). Iar ca s arate i deosebirea mdu279. v r e d n i c de m e n i o n a t a c e a s t a s e m n a r e n t r e Biseric i m p r i a cerurilor. In nici u n a nu se confund m d u l a r e l e , d a r totui formeaz un singur t r u p . Cci aflndu-se n acelai Hristos, snt i n Biseric i n I m p r i a cerurilor n chip neconfundat, dar ntr-o comu n i u n e tot mai deplin.

148

FILOCALIA

larelor i care snt acestea i cine snt, a zis : Iar voi sntei trup al lui Hristos i mdulare din parte. i pe care i-a pus Dumnezeu n Biseric, mai nti pe apostoli, n al doilea rnd pe prooroci, n al treilea rnd pe nv tori, apoi puterile, darurile vindecrilor, ajutoarele, crmuirile, felurile limbilor (1 Cor. XII, 2728). Ai vzut deosebirile mdularelor lui Hristos ? Ai aflat care snt mdularele Lui. Ascult tot pe acelai apostol artnd i unirea mdularelor, urmnd Stpnului. Acela a nvat c unirea pe care o are El cu Ta tl o avem i noi la fel cu El. Iar ucenicul i apostolul Lui a spus c ea e unirea pe care o are brbatul cu fe meia lui i femeia cu brbatul ei. De aceea zice : Fe meilor, supune-i-v brbailor votri ca Domnului, c brbatul este cap femeii, precum i Hristos e cap Bise ricii, i El este Mntuitorul trupului (Efes. V, 23). i iari : Brbailor, iubii pe femeile voastre, precum i Hristos a iubit Biserica i s-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfineasc i s-o nfieze Siei Biseric slvit, neavnd pat sau zbrcitur, sau altceva de felul acesta, ci ca s fie sfnt si neprihnit (Efes. V, 27). i puin mai ncolo : Cel ce iubete pe femeia sa ia aminte, te rog, la adncimea cuvntului ! pe sine se iubete ; i nimeni nu i-a urt vreodat trupul su, ci-l hr nete i-l nclzete, precum i Domnul, Biserica, fiindc mdulare ale trupului Lui sntem, din carnea i din oa sele Lui (Efes. V, 2829). Vezi cum a artat c precum Eva a fost luat din carnea i din oasele lui Adam i s-au fcut amndoi un trup, aa i Hristos ni se d nou pe Sine spre mpr tire de carnea i de oasele lui, pe care le-a artat apos tolilor, dup ce a nviat din mori, zicnd : Pipii i ve dei c duhul carne i oase nu are, cum M vedei pe Mine avnd (Luca XXIV, 39). Ne d s mncm din acestea nsi (Ioan VI, 56) i ne face i pe noi una cu Sine prin aceast mprtire. i voind s arate n chip

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTHA

CUVNTARE

MORAL

149

covritor unirea noastr cu Dumnezeu, adaug zicnd : Pentru aceasta adic pentru Hristos va lsa omul pe tatl su i pe mama sa i se va lipi de femeia sa, adic de Biseric, i vor fi amndoi un trup (Efeseni V, 21), adic trupul lui Hristos i al lui Dumnezeu. Ca dovad c acesta este nelesul cuvntului i nu le spunem acestea din judecata noastr, adaug zi cnd : Taina aceasta mare este, iar eu vorbesc gndind la Hristos i la Biseric (Efes. V, 32). Cu adevrat mare i mai mult dect mare este i va fi taina aceasta, cci comuniunea i unirea, intimitatea i rudenia ce o are femeia cu brbatul i brbatul cu femeia, aceeai o are n chip vrednic de Dumnezeu i mai presus de orice neles i cuvnt i Stpnul i F ctorul tuturor cu ntreaga Biseric, ca i cu o femeie, unindu-se cu ea n chip neprihnit i mai presus de cu vnt, fiind i mpreun-vieuind n chip nedesfcut i nedesprit cu ea, ca i cu una ce este preaiubit i preadrag. Aa i Biserica s-a lipit unindu-se cu preaiubitul ei Dumnezeu, ca un trup ntreg cu Capul ei propriu. Cci precum trupul nu poate tri fr capul concrescut cu el, aa nici Biserica credincioilor, adic a fiilor lui Dumnezeu celor scrii n ceruri (Evr. XII, 23), nu poate fi un trup deplin i ntreg al lui Dumnezeu, fr Cap, sau fr Hristos i Dumnezeu ; nu poate tri viaa ade vrat i nepieritoare, dac nu e hrnit n fiecare zi cu pinea cea cereasc (Matei VI, 11). Cci de la El vine tuturor celor ce-L iubesc puterea de a vieui i de a crete la starea de brbat desvrit, la msura plintii Lui (Efes. IV, 13). Prin aceasta s-a lmurit n chip clar ntrebarea pus de cuvntul nostru, cum sfinii de la nceput i p n acum i pn la sfritul lumii, ajuni un trup cu Hristos, vor fi i n viitor cu Hristos i n Hristos. S cercetm acum i modul cum va trebui s se plineasc

150

FILOCALIA

lumea de sus. Deschidei deci urechile i facei mintea conductoare s ia aminte la cele ce vor fi spuse, pen tru c cuvntul nostru va atinge la tot pasul ntrebri privitoare la lucrurile dumnezeieti. 7. Cum trebuie s se plineasc lumea de sus i ce este ea i n ce fel se va plini. Trebuie s ne ntrebm mai nti despre ce lume se spune c trebuie s se plineasc i fr a crei plinire nu va veni sfritul, i ce este sfritul nsui de care se vorbete. Eu socotesc c nsi Biserica lui Hristos i omul ntreg este o lume nfrumuseat, n care se spune c locuiete i umbl Dumnezeu (2 Cor. VI, 16) i tri mite razele strlucitoare ale darurilor Lui, ca Cel ce e Soarele dreptii (Maleahi III, 20). Biserica de care tim c e numit i trupul i mireasa lui Hristos, cum zice Pavel, cel ce o conduce la mirele ei. V-am logodit cu un brbat, ca s v nfiez fecioar curat lui Hris tos (2 Cor. XI, 2). La fel spune dumnezeiescul David : De fa a sttut mprteasa, la dreapta Ta, n hain aurit mbrcat i felurit mpodobit (Ps. XLIV, 10). Dei spun muli c aceasta s-a zis numai despre Nsc toarea de Dumnezeu, dar se potrivete foarte bine i pentru Biserica Fiului ei i a lui Dumnezeu, cum vor arta mai limpede cele urmtoare. Aduce-se-vor n urma ei mpratului fecioare, sau suflete. Sufletele apro piate ei se vor aduce ie. Aduce-se-vor ntru bucurie i veselie, aduce-se-vor mpratului n locaul bisericesc (Ps. XLIV, 16). Ce socoteti c este locaul acesta ? Soco teti oare c altul este locaul i altul mpratul ? Nici decum. Cci precum Hristos este Capul Bisericii i Dumnezeu, aa este El i locaul ei, precum i Biserica nsi este locaul Lui i o lume frumoas, cum ne-au 280 lmurit cele de mai sus . Dar acestea trebuie s le
280. Hristos este n Biseric i Biserica n Hristos.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

NT1IA

CUVNTARE

MORAL

151

relum i s le spunem spre o dovedire mai cu prisos i mai amnunit. Care snt acestea ? Cele ce Hristos i Dumnezeu nsui le-a spus ctre Tatl Su despre credincioi i despre apostolii Si nii: Nu numai pentru acetia M rog, ci i pentru toi cei ce vor crede prin cuvntul lor n Mine, ca toi s fie una (Ioan XVII, 20). Cum una ? Precum Tu, Printe, ntru Mine i Eu ntru Ti ne, ca i ei ntru Noi, una s fie (Ioan XVII, 21). Vezi c Acelai s-a fcut i mprat i loca sfnt al celor ce se mntuiesc ? Afl apoi i cum toi credincioii sau Bi serica, mprteasa, i cei ce vor urma ei snt loca sfnt i lumea lui Dumnezeu i a mpratului Hristos. Cci zice : Eu n ei i Tu, Printe, ntru Mine, ca s fie desvrii ntru Unul (Ioan XII, 23). i ce spune Pa vel, ucenicul Lui ? Nu tii c sntei locaul sfnt al lui Dumnezeu i Duhul Lui cel Sfnt locuiete ntru voi ? (1 Cor. III, 16). Vezi cum consun cuvintele apostolului ntocmai cu cele ale Domnului, artnd i ele c Biserica e loca sfnt i lumea mpratului Dum nezeu ? Cunoate c Acelai era Care vorbea n prooroci i n apostoli i Acelai este Care vorbete i acum n unii i n alii. 8. Dac nu se vor nate toi cei mai nainte rnduii din neam n neam pn la ziua de apoi i nu vor ajunge la plinire, nici lumea de sus nu se va plini. Deci trupul lui Hristos i mireasa Lui i lumea de sus i locaul sfnt al lui Dumnezeu este Biserica, iar mdularele trupului Lui snt toi sfinii. Dac e aa, dar nu toi au venit la existen, e vdit c nici trupul lui Hristos, nici lumea de sus, adic Biserica lui Dumnezeu nu s-a mplinit ntreag. Snt azi n lume muli care nu cred, sau i dintre cei ce cred n Hristos snt muli pctoi i risipitori care trebuie s se schimbe fcnd pocin, muli neasculttori care vor trebui s se fac

152

FILOCALIA

asculttori, muli care vor avea nc s se nasc i s plac lui Dumnezeu pn la trmbia din urm. Trebuie deci s se nasc i s fie adui la existen toi cei mai nainte cunoscui i s se plineasc lumea mai presus de lume a Bisericii celor nti-nscui, Ierusalimul ntru ce le cereti (Evrei XII, 2229). Atunci va fi sfritul i se va nfptui plintatea trupului lui Hristos de ctre cei mai dinainte rnduii de Dumnezeu ca s fie n chipul Fiului Su (Rom. VIII, 29). Acetia snt fiii luminii i ai zilei Lui (1 Tes. V, 5). Acetia toi, care snt mai nainte rnduii i scrii i numrai, se vor aduga i alipi la trupul lui Hristos. Atunci, ajuns ntreg i nemailipsindu-i nici un mdular, se va mplini sau desvri. Aceasta pare s se potriveas c adevrului i apostolului Pavel, care spune : Pn ce vom ajunge toi la brbatul desvrit, la msura vrstei plintii lui Hristos (Efes. IV, 13). Cci pe care i-a cunoscut de mai nainte, pe aceia i-a i rnduit de mai nainte ; iar pe care i-a rnduit de mai nainte, pe aceia i-a i chemat ; iar pe care i-a chemat, pe aceia i-a i ndreptat ; iar pe care i-a ndreptat, pe aceia i-a i slvit, ca s fie n chipul Fiului Su (Rom. VIII, 2930). Vezi cum snt mai nainte rnduii i mai nainte cunoscui toi sfinii ? Vezi cum zice c i-a i scris pe acetia ? Cci zice : V-ai apropiat de Sion, de mun tele i de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc i de adunarea a zeci de mii de ngeri. Apoi adaug : i de Biserica celor nti-nscui, scrii n ce ruri (Evr. XII, 23). Dac snt scrii, e vdit c snt i numrai, precum s-a scris : Cunoate Domnul pe ai Si (2 Tim. II, 19). i cuvntul evlavios zice : Chiar i perii capului vostru snt numrai (Matei X, 30). Dac perii capului nostru snt numrai, cu ct mai mult noi? Deci toi sfinii snt mai nainte cunoscui lui Dumne zeu, mai nainte rnduii i numrai i scrii dup nu-

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTlIA

CUVNTARE

MORALA

153

mele lor n ceruri. Ca atare, ei snt mdulare ale lui Hristos, care trebuie s se fac un trup al Lui i s se desvreasc n El. Prin aceasta cuvntul a dovedit c atunci cnd toi acetia vor fi adunai i se vor fi fcut un trup al lui Hristos, se va mplini lumea de sus, adic Ierusalimul cel ceresc care este Biserica celor nti-ns cui, sau ntreg trupul Bisericii, al mprtesei lui Dum nezeu, care este trupul lui Hristos-Dumnezeu. Unde snt deci cei ce nscocesc, n deertciunea cugetrilor lor (Efes. IV, 17), multe locauri, spre piei rea lor ? Unde snt cei ce zic : Nu voim s intrm n mpria cerurilor. Cci aceasta e prea mult. Ci voim s fim n loc de odihn, i aceasta ne ajunge ? Toi sfinii din veac trebuie s fie un trup cu Hristos ; i unde socotesc acetia c vor fi, dac se vor afla nevred nici de trupul acesta i se vor tia de la el ? Dac toat lumea se va rennoi prin foc, n ce loc presupun ei c vor fi, ca s nu treac prin foc i s nu fie cercai de el ? Cu adevrat s-au fcut deeri n cugetrile lor i inima lor nepriceput s-a ntunecat. Cci spunnd c snt n elepi, s-au fcut nebuni (Rom. I, 22). Dar s cercetm acum care este nunta de tain a lui Dumnezeu. Deci s ndreptm cuvntul spre alt tem. Care tem ? Cea pe care caut s-o cunoasc cei neintrodui : Oare se vor cunoate n veacul viitor sfinii ntreolalt, cnd fiecruia i se va da de Dumne zeu dup faptele lui, sau nu ? (Rom. I, 22). Trebuie s ncepem nti de la cuvintele evanghelice i aa cuvn tul naintnd pe drumul drept va lmuri i acestea. 9. La cuvintele Evangheliei: Asemnatu-s-a m pria cerurilor (Matei XXII, 114) ; i care este nunta de tain a lui Dumnezeu Asemnatu-s-a, zice, mpria cerurilor, mpra tului care a fcut nuni fiului su i a chemat pe muli. De care mprat vorbete, dac nu de nsui Tatl Su

154

FILOCALIA

i Dumnezeu ? i cui altcuiva a fcut nunt, dac nu Fiului Su Unul-Nscut i Domnului i Dumnezeului nostru Iisus Hristos nsui ? Dar cu cine sau cu ce m prat a primit Stpnul i mpratul tuturor s fac nelegerea de cstorie ? Fiecare din noi oamenii, cnd vrea s aduc o mireas fiului su, se grbete s ia pe fiica celui mai de vaz i mai slvit i mai bogat. Pe cine va gsi deci Dumnezeu deopotriv cu El, ca s-i aduc Siei mireas de la el ? Cci zice proorocul: Cel ce ine n mna Lui marginile pmntului i pe cei ce locu iesc n el, ca pe nite lcuste (Isaia XL, 22). Iar n alt loc : Dumnezeu cel venic, Care a ntocmit marginea pmntului (Isaia XL, 28) i a ntemeiat pe nimic stlpii lui (Iov XXXVIII, 46). Iar David zice : Cel ce privete la pmnt i-l face s se cutremure (Ps. CIII, 32). Deci Cel ce este aa, s vedem a cui fiic a luat ca mireas i a fcut nuni Fiului Su. Vrei s aflai a cui ? Mrimea coborrii Lui mi ameete gndul i m cutremur s v-o spun. Dar ncrezndu-m n buntatea Lui, voi spune : i-a luat ca mireas pe fiica celui ce s-a rzvrtit mpotriva Lui i a celui ce a svrit desfrnare i ucidere ; ca s spun aa, a unui desfrnat i uciga. Vezi ce buntate i coborre de negrit ? Vezi ce covritoare iubire de oameni ? Vezi mrimea iubirii i a buntii ? nva deci de aci, tu cel ce-i nchipui lu cruri mari despre tine, s te smereti i s fii modest i niciodat s nu te nali asupra cuiva, chiar dac ai fi cel mai mare mprat dintre mprai, cel mai vestit dintre conductori, cel mai bogat dintre toi bogaii; nva privind la Domnul tuturor, la Sfntul sfinilor, la feri citul Dumnezeu i singurul Stpnitor, la Cel ce locu iete n lumina neapropiat (1 Tim. VI, 1516), Care coboar astfel i-i aduce mireas Fiului Su Unul-Ns cut de la cel ce s-a rzvrtit, El, Cel nevzut, Cel ne cuprins, Cel neptruns, Fctorul i Ziditorul tuturor, pentru tine i pentru mntuirea ta.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NT1IA

CUVNTARE

MORAL

155

i cine e cel ce a svrit ucidere i desfrnare, pe a crui fiic i-a ales-o Siei ca mireas ? David, fiul lui Iesei, care a omort pe Urie i a preacurvit cu femeia lui (2 Reg. XI, 25). Pe fiica acestuia, pe Maria, pe preaneprihnita i preacurata Fecioar a ales-o El de mi reas. O numesc pe aceasta preaneprihnit i preacu rat n asemnare cu noi oamenii de atunci, comparnd-o cu aceia i cu noi, robii ei ; fa de Mirele ei ns i Printele Aceluia, ea e om, dar e curat i preacurat i mai curat i mai neprihnit dect toi oamenii din toate neamurile. Pe aceasta a ales-o pentru Fiul Su i i-a fcut nuni. n ce fel ? Ascult cu luare-aminte. Dumnezeu i Tatl Domnului nostru Iisus Hristos a trimis pe unul din slujitorii Si, pe arhanghelul Gavriil, din nlimea cea sfnt a Sa (Ps. CI, 20). Acesta cobornd, nfieaz fecioarei taina i-i spune : Bucur-te, ceea ce eti plin de har, Domnul este cu tine (Luca I, 28). i mpreun cu cuvntul, a intrat ntreg Cuvntul ipostatic i de o fiin al lui Dumnezeu i Ta tl n pntecele Fecioarei, i prin venirea i mpreunlucrarea Sfntului Su Duh, Celei de o fiin, a luat trup nzestrat cu minte i cu suflet din sngele curat al ei i s-a fcut om. Aceasta e deci unirea de negrit i nunta de tain a lui Dumnezeu ; i aa s-a fcut schimbul lui Dumnezeu cu oamenii, unindu-se n chip neamestecat cu fiina i cu firea noastr striccioas i srac Cel mai presus de fire i de fiin. Deci Fecioara a zmislit i a nscut din dou firi, n chip minunat, adic din dum nezeire i omenitate, pe Fiul cel Unul, Dumnezeu des vrit i om desvrit, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care n-a stricat nici fecioria ei i nu s-a desprit nici de snul printesc. Dar harul mi d i m ndeamn ca, pornind de la cuvntul evanghelic, s cuget i la alt lucru, care se pe trece pururea n chip tainic i n toi fiii luminii. Cci

156

FILOCALIA

de ce n-a spus : A fcut nunt Fiului Su, ci nuni? De aci mi vine un gnd nou. De ce ? Fiindc cu fiecare dintre credincioii i fiii zilei se svrete pururea ace eai nunt n chip apropiat i fr mare deosebire. Cum i n ce fel ? Dumnezeu, unindu-se cu noi ntr-o nunt preaneprihnit i preacurat, nfptuiete n noi ceva ce ntrece puterea noastr. Ce este aceasta ? Ascult cu luare-aminte. 10. Toi sfinii zmislesc n ei pe Cuvntul lui Dum nezeu n chip apropiat cu Nsctoarea de Dumnezeu i l nasc pe El i El se nate n ei i ei se nasc din El. n ce fel snt fii i frai i mame ale Lui. Fiul lui Dumnezeu i Dumnezeu, intrnd n pntecele preasfintei Fecioare i lund trup din ea i fcndu-se om, s-a nscut, cum am spus, om desvrit i Dumnezeu desvrit, fiind acelai amndou n chip ne amestecat. Ia aminte deci : cum se petrece cu noi acest lucru mai mare ca noi ? Fiecare din noi oamenii credem n El, Fiul lui Dumnezeu i Fiul pururea Fecioarei i Nsctoarei de Dumnezeu Maria i, creznd, primim cu vntul despre El cu credin n inimile noastre ; ca ur mare mrturisindu-L cu gura i pocindu-ne ndat din suflet de frdelegile svrite de noi mai nainte, pre cum a intrat Dumnezeu, Cuvntul Tatlui, n pntecele 281 Fecioarei, aa Cuvntul se afl i n noi ca o smn . Minuneaz-te, auzind aceast tain nfricotoare i pri mete acest cuvnt vrednic de credin cu toat ncre dinarea i credina.
281. Este o l e g t u r n t r e c u v n t u l rostit de C u v n t u l dumnezeiesc i n t r e acest C u v n t ca p e r s o a n . Cnd e primit c u v n t u l Lui cu c r e d i n v i n e n noi prin acest cuvnt nsui Cel ce-l r o s t e t e ca p e r s o a n i c r e t e n noi pe m s u r ce c r e d e m i adncim mai mult c u v i n t e l e Lui i ne facem a s e m e n e a Lui asimilndu-L n c o n i n u t u l Lui, c o m u n i c a t n o u prin cuvnt. Prin c u v n t u l rostit de C u v n t u l dumnezeiesc v i n e n noi nsi p u t e r e a p e r s o a n e i Lui, c a r e ne m o d e l e a z d u p chipul Lui. Aci e o d e o s e b i r e m a r e n t r e ortodoci i p r o t e s t a n i . Ei d e s p a r t c u v n t u l rostit sau scris de Dumnezeu, de C u v n t u l lui Dumnezeu ca p e r s o a n i de pu terea Lui.

SFINTVL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTllA

CUVNTARE

MORAL

157

Deci l zmislim pe El nu n chip trupesc, cum L-a zmislit Fecioara i Nsctoarea de Dumnezeu, ci ne legtor i fiinial. i-L avem n inimile noastre pe n sui Acela pe care L-a zmislit i Fecioara Maria, cum zice dumnezeiescul Pavel : Dumnezeu, Care a zis s strluceasc lumina din ntuneric, Care a strlucit n inimile noastre spre luminarea cunotinei Fiului Su (2 Cor. IV, 6). ca i cum ar zice : El nsui a strlucit ntreg n chip fiinial ntru noi. i c acesta este ne lesul a ceea ce a spus, a artat n cele urmtoare, zi cnd : i avem comoara aceasta n vase de lut (2 Cor. IV, 7), numind comoar pe Duhul Sfnt. n alt loc nu mete ns Duh i pe Domnul : Cci Domnul, zice, este Duh (2 Cor. III, 17). Iar acestea le spune, ca atunci cnd auzi de Fiul lui Dumnezeu s nelegi i s auzi odat cu El i pe Duhul ; i cnd auzi iari de Duhul, s nelegi mpreun cu El i pe Tatl, ntruct i des pre Tatl zice : Duh este Dumnezeu (Ioan IV, 24). Peste tot te nva nedesprirea i deofiinimea Sfintei Treimi i c unde este Fiul, acolo e i Tatl, i unde e Tatl, acolo e i Duhul, i unde e Duhul Sfnt, acolo e ntreaga dumnezeire triipostatic, Dumnezeu cel Unul. Tatl cu Fiul i cu Duhul Su, Cei de o fiin, Cel ce e binecuvntat n veci. Amin (Rom. I, 25). Aadar, creznd din tot sufletul i cindu-ne cu cl dur, zmislim, cum s-a spus, pe Cuvntul lui Dumne zeu n inimile noastre, ca Fecioara, dac avem sufle tele noastre fecioare i curate. i precum pe aceea, fi indc era preaneprihnit, nu a topit-o focul dumnezeirii, aa nici pe noi nu ne topete dac avem inimile cu rate i neprihnite, ci se face n noi rou din cer i iz 282 vor de ap i ru de via nemuritoare . C i noi pri mim la fel focul nengustat al dumnezeirii, ascult pe
282. C l d u r a sufletului curat, primind c u v n t u l Cuvntului, face sufletul ca o p a s t m o a l e n c a r e ia chip n mod uor nsi p e r s o a n a Celui ce c o m u n i c c u v n t u l .

158

FILOCALIA

Domnul zicnd : Foc am venit s arunc pe pmnt (Luca XII, 49). Care alt foc, dac nu Duhul de o fiin cu dumnezeirea Lui, cu Care intr mpreun i e mpreun-vzut cu Tatl i vine i El n luntrul nostru. Du p ce cuvntul lui Dumnezeu s-a ntrupat o singur dat din Fecioara Maria i s-a nscut din ea trupete n chip de negrit i mai presus de cuvnt, ntruct nu se mai poate ntrupa sau nate trupete iari din fiecare din noi, ce face ? Ne mprtete spre mncare trupul Su preacurat, pe care l-a luat din trupul neprihnit al prea curatei Nsctoarei de Dumnezeu Maria, nscndu-se din ea trupete. i mncnd acest trup al Lui, fiecare din noi cei credincioi, care l mncm cu vrednicie, l avem n noi, ntreg, pe Dumnezeu cel ntrupat, pe Dom nul nostru Iisus Hristos, pe nsui Fiul lui Dumnezeu i Fiul preacuratei Fecioarei Maria, Care ade de-a dreap ta lui Dumnezeu i Tatl. Aceasta potrivit cu nsi spusa Lui : Cel ce mnnc trupul Meu i bea sngele Meu, rmne ntru Mine i Eu ntru el (Ioan VI, 56). Dar nu provine niciodat din noi, sau nu se nate trupete i nu se desparte de noi. Cci nu se mai cunoate dup trup (2 Cor. V, 17), ca unul ce ar fi n noi ca un copil, ci este netrupete n trupul nostru, amestecndu-se cu fiinele i cu firile noastre n chip de negrit i ndumnezeindu-ne, ca pe unii ce sntem contrupeti cu El i trup din trupul Lui 283 i os din oasele Lui (Efes. V, 29) . Acesta este lucrul cel mare al negritei iconomii i al coborrii Lui mai presus de cuvnt, svrit n noi ; aceasta e taina plin de toat nfricoarea, pe care am ovit s o descriu i am tremurat s o nfiez. Dar Dumnezeu pururea voiete s-i descopere i s ne arate iubirea Sa fa de noi, ca i noi, nelegnd
283. Hristos e s t e totui trupete n t r u p u l nostru. Dar sfntul Simeon s p u n e c e netrupete, nelegnd c e ca un t r u p copleit de Duhul Su cel Sfnt.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTlIA

CUVNTARE

MORAL

159

i respectnd marea Sa buntate, s voim s-L iubim pe El. De aceea, micat de Duhul care mic i lumineaz inimile noastre, am fcut aceste taine cunoscute prin scris, nu ca s dovedesc c vreun om este egal cu cea care L-a nscut pe Domnul n chipul naterii celei de negrit s nu fie ! cci nu este cu putin acest lucru. Pentru c alta este naterea de negrit cu trupul a lui Dumnezeu Cuvntul din ea, i alta este cea care se svrete duhovnicete din noi. Aceea, nscnd pe Fiul i Cuvntul ntrupat al lui Dumnezeu, a nscut taina zi dirii din nou a neamului nostru i mntuirea lumii n tregi pe pmnt, adic pe Domnul nostru Iisus Hristos i Dumnezeu, Care a unit cele desprite cu Sine nsui (Efes. II, 1415) i a ridicat pcatul lumii (Ioan I, 29). Iar aceasta, nscnd n Duhul dumnezeiesc pe cuvntul cunotinei lui Dumnezeu, lucreaz totdeauna n inimile noastre taina nnoirii sufletelor omeneti i comuniunea i unirea cu Dumnezeu-Cuvntul. Aceasta ne-o d s nelegem i cuvntul dumnezeiesc care spune : Prin care am luat n pntece i am suferit durerile naterii i am nscut duh de mntuire, pe care l-am nscut pe pmnt (Isaia XXVI, 18). Scopul meu a fost s art iubirea Lui nesfrit i curat fa de noi i c, dac voim, noi toi ne putem face, n chipul amintit, mame, dup cuvntul Domnului nostru Iisus Hristos (i frai ai lui) ; i ne putem face deopotriv cu ucenicii i apostolii Si, nu dup vredni cia acelora, nici dup cltoriile i ostenelile ce le-au su portat, ci dup harul lui Dumnezeu i dup darul Lui pe care l-a vrsat peste toi cei ce voiesc s cread i s urmeze Lui fr ntoarcere. Cci nsui El voiete aceas ta, spunnd : Mama Mea, zice, i fraii Mei snt cei ce ascult cuvntul lui Dumnezeu i-l mplinesc pe el (Luca VIII, 21). Vezi cum a ridicat la cinstea de mame ale Lui pe toi cei ce ascult cuvntul Lui i-l mplinesc pe el i

160

FILOCALIA

cum numete frai i rudenii ale Lui, pe toi acetia ? Dar aceea a fost mam a Lui n chip propriu, ca una ce L-a nscut, cum am spus, pe Acesta, n chip de ne grit i fr brbat, trupete. Iar sfinii toi l au ca unii ce L-au zmislit pe El dup har i dup dar. Din Maica Lui preacurat a mprumutat trupul Su preacurat, druindu-i n schimb dumnezeirea schimb minunat i nou ! Din sfini nu ia trup, ci le mprtete lor trupul Su ndumnezeit. Privete adncul tainei ! Harul Duhu lui, sau focul dumnezeirii, este al Mntuitorului i Dum nezeului nostru, din firea i din fiina Lui, iar trupul Lui nu este de acolo, ci din trupul preacurat i sfnt al Nsctoarei de Dumnezeu i din sngele ei preaneprihnit, din care lundu-l i l-a nsuit, dup cuvntul evla vios : i Cuvntul trup s-a fcut (Ioan I, 14). De aceea, Fiul lui Dumnezeu i al neprihnitei Fecioare mprtete sfinilor, cum s-a spus, din firea i fiina Tatlui celui mpreun-venic, harul Su dum nezeiesc, precum zice prin Proorocul : i n zilele de pe urm, voi vrsa din Duhul Meu peste tot trupul (Fapte II, 16), se nelege, cel credincios ; iar din firea i fiina celei ce L-a nscut pe El n chip propriu i cu adevrat, trupul pe care l-a luat din ea. i precum din plintatea Lui noi toi am luat (Ioan I, 16), aa i din trupul neprihnit luat din preasfnta Sa Maic, primim toi ; i precum Fiul ei i Dumnezeu s-a fcut Hristos i Dumnezeul nostru, dar a fost i fratele nostru, aa i noi o, negrit iubire de oameni ! ne facem fii ai Nsctoarei de Dumnezeu, Maica Lui, i frai ai lui Hristos. Cci toi sfinii snt aceasta prin nunta cea preaneprihnit i preanecunoscut svrit cu ea i n ea, datorit creia Fiul lui Dum nezeu e din ea i sfinii snt din El. Cci precum Eva cea dinti a nscut din mpreunare i din smna lui Adam i din ea i prin ea s-au nscut toi oamenii, aa i Ns-

SFNTUL SIMEON

NOUL

TEOLOG,

NTIIA

CUVNTARE MORALA

161

ctoarea de Dumnezeu, primind pe Cuvntul lui Dumnezeu-Tatl n loc de smn, L-a zmislit i L-a nscut numai pe Unul-Nscut din Tatl dinainte de veci i Unul-Nscut i ntrupat din ea, n zilele de pe urm. i ncetnd ea s zmisleasc i s nasc, Fiul ei a nscut i nate n fiecare zi pe cei ce cred n El i pzesc sfintele Lui porunci. Cci odat ce naterea noastr n stricciune s-a f cut prin femeia Eva, trebuia ca naterea noastr duhov niceasc i naterea noastr din nou s se fac prin br bat, adic prin al doilea Adam i Dumnezeu. Privete potriveala raional a lucrurilor : smna celui stric cios a nscut i nate fii striccioi i muritori ; iar Cu vntul nemuritor i nestriccios al Nemuritorului i Nestricciosului Dumnezeu a nscut i nate pururea fii nestriccioi i nemuritori, dup ce s-a nscut El nsui din Fecioara, prin Duhul Sfnt. Potrivit acestora, Maica lui Dumnezeu este Stpna i mprteasa i Doamna i Maica tuturor sfinilor, iar sfinii toi snt slujitorii ei, precum Maica este a lui Dum nezeu. Pe de alt parte, snt fiii ei, ntruct se mprt esc din preacuratul trup al Fiului ei. Credincios este cuvntul (1 Tim. I, 15 ; III, 1 .u.). Cci trupul Domnu lui este trupul Nsctoarei de Dumnezeu. i mprtindu-ne din nsui trupul ndumnezeit al Domnului, mr turisim i credem c ne mprtim de viaa venic, dac nu-l mncm pe acesta cu nevrednicie i deci mai degrab spre osnda noastr. Iar rudenii ale ei snt sfinii n chip ntreit. Dup un chip, pentru c au rudenia din acelai lut i din ace eai suflare, sau suflet ; dup al doilea chip, pentru c au comuniune i prtie cu ea, prin trupul luat din ea ; iar dup al treilea, pentru c prin sfinenia ce se nfp tuiete n ei dup Duh, fiecare are n sine prin ea pe Dumnezeul tuturor zmislit n sine, precum L-a avut i ea. Cci dei L-a nscut i trupete, dar L-a avut ntreg

162

FILOCALIA

n sine totdeauna i-L are i acum i pururea, i duhovnicete, i-L are la fel, n chip nedesprit. Aceasta e taina nunilor, pe care le-a fcut Fiului Su Tatl cel mpreun-venic i de aceeai cinste. i a chemat pe muli i a trimis pe slujitorii Si s-i cheme pe cei invitai la nuni i nu au voit s vin. 11. La cuvntul Evangheliei: i a trimis pe slu jitorii si s cheme pe cei invitai la nunt i nu au voit s vin (Matei XXII, 314). Cine erau trimiii ? Proorocii, zice. Cine, invitaii ? Fiii iudeilor. C ei erau atunci i au fost de la nceput invitai i nu au voit s asculte de ei. Iari a trimis pe ali slujitori, zicnd : Spunei celor invitai : Iat, am pre gtit ospul meu ; taurii i animalele ngrate au fost njunghiate i toate snt gata. Venii la nuni. Iar ei nelundu-i n seam, au plecat, unul la ogorul lui, altul la negustoria lui, iar ceilali prinznd pe slujitorii lui i-au batjocorit i i-au omort. Despre ce slujitori vorbete ? De apostolii Lui. i ce este ospul ? mpria ceruri lor, pe care a pregtit-o celor invitai, potrivit hotrrii Lui de la ntemeierea lumii (Rom. VIII, 28). Ce snt tau rii i animalele ngrate ? Fiul Fecioarei i Dumnezeu, vielul ngrat de dumnezeire. Acesta este i taur, prin puterea cu adevrat de negrit. Dar L-a numit la plural tauri, pentru c trupul Lui cel sfnt se mparte n multe i fiecare parte din el este iari El ntreg, fiind att de puternic c rstoarn pe toi dumanii celor care-L primesc i le d putere acestora ca s biruiasc lu mea i s poat s se fac fii ai lui Dumnezeu (1 Ioan I, 17). Miel se numete Atotneprihnitul Miel al lui Dum nezeu (1 Petru I, 19), Cel de un an (Levitic XII, 6), iar Berbec, ca Cel care poart deasupra crucea ca nite coar ne, prin care a dat vrjmaului lovitura de moarte i pe care rstignindu-L ceilali, L-au omort. Ali slujitori snt sfinii Si apostoli, pe care i-a trimis, ndemnndu-i

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NTIIA

CUVNTARE MORAL

163

s nu umble n calea pgnilor i n cetatea samarinenilor s nu intre, ci s mearg mai bine la oile cele pier dute ale casei lui Israel (Matei X, 56). Dar aceia nu i-au primit nici pe acetia, ci pe unii i-au batjocorit i btut, pe alii i-au omort, ntre acetia fiind i tefan, ntiul dintre mucenici (Fapte VI, 8 .u.). Iar auzind mpratul, s-a mniat i trimind ostile lui i-a pierdut pe ucigaii aceia i a ars cetatea lor. Aici vorbete de evreii necredincioi pe care i-a i nimicit, aducnd prin venirea romanilor asupra lor, pustiirea total a rii lor. Dar prin ostile lui nelege i pe cei ri, trimii spre pedepsi rea altor ri, cum zice Dumnezeu prin Moise : Voi tri mite peste ei mnie i urgie, rzboi de pedepsire prin n gerii ri (Ps. LXXVII, 49). Atunci zise slujitorilor si : Nunta este gata, dar invitaii nu erau vrednici. Mergei la rspntiile drumu rilor i pe care i vei afla, chemai-i la nuni. Ai vzut legtura lucrurilor ? Ai vzut potriveala pildei ? i ie ind, zice, slujitorii aceia la drumuri, i-au adunat pe toi ci i-au aflat buni i ri i s-a umplut nunta de meseni. Cci apostolii, strbtnd lumea toat, au ves tit cuvntul lui Dumnezeu i pe toi cei ce au ascultat i-au adunat ntr-o unic credin, a cunotinei de Dum nezeu, ri sau buni la nravuri, adic i-a preschimbat i readus la virtute. Cci aceasta nseamn i-au adunat. Dar i din cele ce urmeaz nvm acelai lucru. Cci zice : Dar intrnd mpratul s vad pe meseni, a vzut acolo un om nembrcat n hain de nunt i i-a zis lui : prietene, cum ai intrat aci neavnd hain de nunt ? Iar acela tcea. Atunci a zis mpratul slujitorilor : legai-i minile i picioarele i luai-l i aruncai-l n ntunericul cel mai din afar. C muli snt chemai, dar puini alei. Vezi cum zice c cei preaschimbai la moravuri au fost adunai la mas, dar cei cu vreo viclenie sau rutate oarecare, chiar dac vor intra, iari vor fi scoi cu ru-

164

FILOCALIA

ine de ctre ngeri, pe care i numete i slujitori. Deci mesenii de la nuni snt sfinii. Iar cel ce nu are hain de nunt, tiu c unii socotesc c snt cei ce i-au nti nat trupurile lor numai prin curvie i preacurvie i uci deri. Dar nu este aceasta, ci vorbete de tot omul care se afl sub o oarecare patim sau pcat. C acesta este adevrul, auzi de la Pavel care zice : Nu v nelai : nici curvarii, nici preacurvarii, nici malahiii, nici sodo miii, nici furii, nici lacomii, nici slujitorii la idoli, nici beivii, nici brfitorii i voi aduga : nici cei ce au ur sau pizm fa de vreun frate nu vor moteni mpria cerurilor (1 Cor. VI, 910), nici nu vor avea parte de bucuria Domnului nostru Iisus Hristos. Vezi c toat rutatea i pcatul murdrete haina sufletului i ne scoate din mprie ? 12. Nu trebuie ca cineva din cei nedeprini s cer ceteze tainele ascunse ale mpriei cerurilor, nainte de lucrarea poruncilor i de naintarea n virtui i de desvrire; i c la a doua venire a Domnului toi sfinii se vor cunoate unii pe alii. S lsm deci discuiile dearte i nefolositoare (Tit III, 9) i s nu ne grbim s aflm nainte de vreme cele ce in de o vreme, ci s ascultm mai bine de Domnul care zice : Cercetai Scripturile (Ioan V, 39). Cercetai-le i nu le iscodii n discuii ndelungate. Cercetai Scripturile i nu facei discuii n afara Sfintelor Scrip turi. Cercetai Scripturile, ca s fii nvai despre cre din, ndejde i iubire. Despre credin, ca s nu fii purtai de orice vnt dup nesigurana oamenilor fr reazim (Efes. IV, 14), ci ntrii-v prin dogmele drepte ale Bisericii Apostolice i Universale i drept ndrep tai (2 Tim. II, 15) cuvntul ei. Dar nu numai aceasta, ci prin mplinirea poruncilor vei fi nvai s cutai i rodul credinei i folosul din ea, iar cnd vei putea afla acestea, atunci vei dobndi i ndejdea nefcut de ru-

SFNTUL SIMEON NOUL

TEOLOG,

1NT1IA

CUVNTARE MORALA

165

ine i vei avea n ea i ntreaga iubire fa de Dumne zeu. Cci altfel, este cu neputin vreunui om s dobndeasc iubirea desvrit de Dumnezeu, dect prin cre dina netirbit i prin ndejdea sigur i nendoielnic. De ce, deci, uitnd s ne cercetm pe noi nine n pri vina acestora, i anume, dac avem credin n Dumne zeu atta ct El nsui, Judectorul nostru viitor, zice c o va cere de la noi, iscodim cele mai presus de noi, ct vreme noi abia tim cele de la picioarele noastre ? Credin i fapte . Iar care este credina pe ca re Dumnezeu o cere de la noi i pe care trebuie s-o avem n El, a artat El nsui n Evanghelie, zicnd : Cel ce voiete s vin dup Mine s se lepede de sine i s-i ia crucea sa i s-Mi urmeze Mie (Luca IX, 23) ; Cci cel ce vine la Mine i nu urte pe tatl su i pe mama sa i pe fraii si, ba nc i sufletul su, nu poate fi uce nicul Meu (Luca XIV, 26). i iari : Cel ce a aflat sufletul su, rmnnd alipit la cele spuse, l va pierde pe el (Matei X, 39), iar cel ce va pierde sufletul su pentru Mine i pentru Evanghelia Mea, mplinind po runcile Mele, l va afla pe el n viaa venic (Marcu VIII, 35 ; Matei XVI, 25). Ai auzit semnele credinei ? V ajung acestea, sau avei nevoie s vi le reamintesc i pe cele urmtoare ? Dac voii s aflai c o astfel de credin cere Dumne zeu de la noi, nct creznd n El s nu ne mai ngrijim deloc de viaa de aici, aflai aceasta chiar de la Domnul, Care zice limpede : Nu v ngrijii de ziua de mine, ce vei mnca, sau ce vei bea, sau cu ce v vei mbrca (Matei VI, 25, 34). i ridicndu-ne cte puin spre cele mai desvrite, zice : De te lovete cineva peste obra zul drept, ntoarce-i lui i pe cel stng ; i celui ce voiete s se judece cu tine i s-i ia haina ta, las-i lui i c284. Titlu tom. I, p . 275. n trad. fr., ed. Darrouzes, Traites theol. ct ethiques,
284

166

FILOCALIA

maa ta (Matei VI, 3940) ; i celui ce rpete ale tale, nu i le cere napoi (Luca VI, 30). Apoi cernd prisos de credin peste prisos, ne poruncete s ne rugm pen tru dumanii notri i s iubim i s facem bine celor ce ne ursc pe noi i s ne rugm pentru cei ce ne pri gonesc pe noi (Matei V, 44). i ne poruncete s facem altele multe, din care s se arate credina noastr n El. Numai atunci trebuie s zicem c sntem credincioi. Cci fr acestea credina noastr este moart (Iacob II, 20) i noi nine sntem mori 285 . Cerceteaz-te deci pe tine nsui, tu cruia i se cer acestea. i dac te vei afla c nu eti lipsit de nimic din cele spuse, ci le mplineti toate cu prisosin, din inim i cu voin fierbinte, vei cunoate c te ai n lu min pe tine nsui i ndejdea ce nu va fi fcut de ru ine ; nu cea care vine n cei pierdui din nchipuirea de sine (2 Tes. II, 10) i a crei deertciune i nelciune nu o poate recunoate nici unul din cei ce o au, ci n dejdea cea bun i adevrat, n lumina adevrat i ne fcut de mn 2 8 6 . Iar n aceasta vei vedea purtat ca ntr-un car de heruvimi iubirea, care este Hristos 2 8 7 . Dar de vei ajunge s o vezi, nu vei iscodi prin discuii nimic din cele viitoare i nevzute, ci vei nchide i gura altora (1 Tim. I, 3) i i vei ndemna s nu iscodeasc
285. C r e d i n a c r e t e pe m s u r a faptelor i a virtuilor. C r e d i n a este n ele nsei ca o c r e d i n v i e i m e r e u mai p u t e r n i c . Iubirea m e r e u s p o r i t este o manifestare a c r e d i n e i m e r e u sporite. C r e d i n a nu se p o a t e s e p a r a de fapte, nici v i c e v e r s a . 286. N d e j d e a sigur v i n e din faptele c r e d i n e i tari. Cci faptele, eliberndu-ne de alipirea la lucrurile t r e c t o a r e , ne d e s c o p e r e lumina realitii n e t r e c t o a r e c a r e e s t e D u m n e z e u i s i g u r a n a vieii n o a s t r e n e t r e c t o a r e n El. De aci se v e d e c p r i n lumina de c a r e v o r b e t e aa de mult, sfntul Simeon n e l e g e intuiia c l a r i sigur a realitii n e t r e ctoare, deci a d e v r a t e a lui Dumnezeu, ca t e m e i al d u r a t e i n o a s t r e venice. 287. In n d e j d e a sigur vezi c e e a ce vei a v e a n viitor n chip deplin, adic u n i r e a cu Hristos, izvorul t u t u r o r b u n t i l o r . N d e j d e a i a d u c e n orizontul vederii pe Hristos ca izvorul iubirii nesfrite sau ca iubirea nsi. In acelai timp n d e j d e a te p o a r t spre ea p r i n fapte, prin d e s v r i r e a ta sau prin c r e t e r e a ta n iubire, m e r g n d n ntmpin a r e a Celui de la C a r e i v i n e iubirea. Te p o a r t cu a v n t u l cu c a r e snt p u r t a i heruvimii spre Dumnezeu.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTIIA

CUVNTARE

MORALA

167

ceva, nici s discute despre acelea. Cci vei fi aflat prin cercare c toate acelea snt de necuprins cu mintea i de negrit cu cuvntul. Dar dac n-ai mplinit cele ce te-ajut n primul rnd s te faci cunoscut ca credincios chiar de pe acum, i nc n-ai deplina ndejde i ncredinare c te vei mntui, i nici nu poi spune i tu ca sfntul apostol Pavel: Lupta cea bun m-am luptat, drumul am svrit, cre dina am pzit, de acum m ateapt cununa dreptii, pe care mi-o va da Domnul, Judectorul cel drept (2 Tim. IV, 78), de ce iscodeti s caui s afli de se vor cunoate sfinii unii pe alii n mpria Cerurilor, cnd, ajuni la contemplarea lui Dumnezeu cel peste toate, l vom vedea pe El ? Ce folos vei avea din aceasta ? Spune-mi ! Am voit s aud i s aflu de la tine ce folos vei avea dac ai s afli i ai s nvei de la noi despre bucuriile, slvirile, desftrile i reaezrile din mpria lui Dum nezeu, ct vreme eti osndit, cum am spus, de contiin , fiindc n-ai pzit poruncile date ie de Hristos i de aceea nu ai parte cu Hristos ? (Ioan XIII, 8). Nici unul, n nici un fel. Ci i vei pricinui mai degrab o i mai mare osnd, c, aflndu-le acestea, le-ai dispreuit i n-ai voit s lepezi nchipuirea de sine i s dobndeti smerenia. De altfel, rspunde linitit la ntrebarea ce i-o pun cu blndee : de va cere un copil mic, care n-a nv at nc nici alfabetul, s i se explice gramatica i reto rica, va primi oare vreun om stpn pe raiune, s ia n seam mcar cu un singur cuvnt nebunia lui i nu-l va respinge mai degrab pe acela c gndete lucruri nebu neti i copilreti i cere fr judecat cele mai presus de puterea lui ? Iar dac e drept i cuvenit lucru s fa c aa n acestea, cu att mai mult se cuvine s fac aa n cele mai presus de cuvnt, de minte i de nelegere. Totui, dac cineva, care nu cunoate nici mcar literele

168

FILOCALIA

scrisului, va auzi cele ce le-au scris elinii prin alte cu vinte i le va nelege pe acestea ca pe cele spuse n dia lectul propriu, nu e nici o mirare, dat fiind c aceia vor besc despre cele supuse simurilor i scrierile lor snt scrieri dearte despre lucruri dearte. Cele despre care ntrebi tu, nu snt, ns, de felul acesta. Dar ce snt i cum ? Cum zice Proorocul David : i a aplecat cerurile i s-a pogort i ntuneric sub pi cioarele Lui (Ps. XVII, 10). Ce este ntunericul acesta ? Trupul Domnului, despre care Ioan, marele naintemergtor al Lui, a spus mai pe urm : Cruia nu snt vred nic s-I dezleg cureaua nclmintelor (Marcu I, 7). S-a cobort deci i a venit mbrcnd, n loc de ntuneric, 288 trupul . i iari : S-a suit pe heruvimi i a zburat ; a zburat pe aripi de vnturi. i a pus ntunericul ascun zi al Lui. n jurul Lui, cortul Lui (Ps. XVII, 1112). Vezi c cercetarea ta nu se ndrepat spre cele supuse simurilor, ci spre cele dumnezeieti i necuprinse i nu uor de neles de toi ? i dac a pus negura i ntunericul ascunzi al tai nelor Lui i e nevoie de mult lumin de la Preasfntul Duh spre nelegerea tainelor ascunse, cum cercetezi ce le ce nu poi s le afli, odat ce nu te-ai fcut locaul luminii dumnezeieti, fiind nc nedesvrit i nelumi nat ? i ca s nu bnuieti, ca unul ce ezi n ntuneric (Matei IV, 16), c i Acela s-a ascuns, aezndu-se n n288. Este i n t e r e s a n t a s e m n a r e a t r u p u l u i Domnului cu un n t u neric, n t u n e r i c u l de c a r e D u m n e z e u era n c o n j u r a t pe m u n t e l e Sinai a fost i n t e r p r e t a t de sfntul Grigorie de Nisa i de Dionisie A r e o p a g i t u l ca t a i n a c a r e n c o n j o a r pe D u m n e z e u . A a s-a d e z v o l t a t o n t r e a g teologie apofatic, c a r e v o r b e t e d e s p r e o c u n o a t e r e a lui D u m n e z e u prin necu n o a t e r e . T r u p u l D o m n u l u i nu e s t e el nsui o tain, d a r a c o p e r e pe Fiul lui D u m n e z e u ca pe o tain, d e v e n i n d prin a c e a s t a i el o tain. Dum n e z e u n Sine nsui nu p o a t e fi v z u t . Dar n n t u n e r i c u l de pe Sinai i n t r u p u l D o m n u l u i se simte p r e z e n a Lui. n t u n e r i c u l i t r u p u l snt un a c o p e r m n t al p r e z e n e i lui D u m n e z e u p e n t r u cei ce nu au D u h u l Sfnt care-i face capabili s c u n o a s c p r i n ele pe D u m n e z e u . Dar p e n t r u cei ce, a v n d Duhul, p o t s-l c u n o a s c p r i n a c e s t e a , e l e au d e v e n i t t r a n s p a r e n t e . A c e a s t a o s p u n e sfntul Simeon n cele ce u r m e a z .

SFNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, 111 CUVNTARE MORALA

169

tuneric, proorocul David a spus : n jurul Lui, cortul Lui. El numete cort ceea ce numete Pavel lumin. Cci spune : Cel ce locuiete n lumina neapropiat (1 Tim. IV, 16). Amndoi atrag luarea aminte asupra necuprinderii i nemrginirii dumnezeirii Lui, nevoind s fac pe Dumnezeu circumscris. Ei spun aceasta, pen tru c i ndreapt cuvntul spre cei ce iscodesc cu pri 289 vire la El . Nu socotii, o, voi cei fr de minte, c Domnul i Dumnezeul cel nlat, intrnd (n cer) s-a ascuns n ntuneric, ci este n slava Sa, n dumnezeirea care umple toate i e mai presus de toate, n care era i nainte de aceea. nchipuirile dearte ale celor nedesvrii . Iat, aadar, c ai aflat n treact, de la noi, tainele dum nezeieti i nfricotoare ale credinei noastre. Mai bine zis le-ai nvat de la Duhul Sfnt prin noi. Ai aflat c Dumnezeu s-a cobort pe pmnt i s-a suit iari la ceruri i a pus ntunericul ascunziul Lui. Cci nu tre buia s ni se arate mpreun cu slava Tatlui, nainte de Judecat, ci trebuie s se ntmple aceasta numai atunci ; cci Tatl Lui a pus i timpul ntru a Sa stpnire (Fapte I, 7). Deci dac aa snt tainele ascunse ale
289. Propriu-zis, n t u n e r i c u l n c a r e e a c o p e r i t D u m n e z e u e lumina. N u m a i noi s n t e m acoperii propriu-zis d e n t u n e r i c , c n d s n t e m ptimai, n t u n e r i c u l care-L a c o p e r pe D u m n e z e u e p r e a m u l t a l u m i n pe c a r e noi n-o p u t e m c u p r i n d e , c u m a s p u s Dionisie A r e o p a g i t u l . Lumina lui Dum nezeu e n e c u p r i n d e r e , p e n t r u c e p r e a mult de n e l e s n ea, e un n e l e s m a i b o g a t ntr-o infinit m s u r d e c t l p u t e m noi sesiza. A a i t r u p u l Domnului nu e n t u n e r i c ca t r u p u l n o s t r u c n d p a t i m i l e lui l fac n e t r a n s p a r e n t p e n t r u sufletul din el. D a r se n t m p l c p r e a m u l t a lumin, s a u p r e a b o g a t u l neles al n e c u p r i n d e r i i lui D u m n e z e u s fie socotite de noi, cnd s n t e m n t u n e c a i de patimi, ca n t u n e r i c , cum la fel p o a t e fi socotit de noi, n acest caz, n t u n e r i c opac t r u p u l strveziu al Dom nului. N e c u p r i n d e r e a lui D u m n e z e u i t r u p u l Domnului pot a v e a deci a m b e l e a c e s t e c a r a c t e r e : d e l u m i n i d e n t u n e r i c . D e p i n d e d e noi c e c a r a c t e r al lor s c o a t e m n relief. Ele snt n t u n e r i c p e n t r u noi, n t u n e r i c c o m p l e t p n ce nu a v e m nici o r a z a Duhului p r i n c a r e s s t r b a t e m cu p r i v i r e a sufleteasc dincolo de ele, i n t u n e r i c c a r e se face strveziu in mod t r e p t a t p e n t r u cei ce s p o r e s c n Duhul pe C a r e l primesc. Prin a c e a s t a D u m n e z e u ine s e a m a d e n e p u t i n a n o a s t r i d e izbvirea t r e p t a t d e ea. 290. Titlu n t r a d u c e r e a francez (op. ) .
290

170

F1LOCAU

mpriei Cerurilor i nu s-a dat tuturor s le cunoasc pe ele, dup cuvntul Domnului (Matei XIII, 11), pentru ce, odat ce ai fost lsat s lucrezi poruncile Lui, isco deti despre cele ascunse tuturor oamenilor ? Cci auzi n fiecare zi pe apostol spunnd despre acelea pe care ochiul nu le-a vzut, i urechea nu le-a auzit, i la ini ma omului nu s-au suit; despre buntile pe care le-a gtit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (1 Cor. XI, 9). Fiindc nainte ca El s se nale la cer i s pun ntu nericul ascunzi al Lui, ne-a dat sfintele Lui porunci, cum ar zice cineva ca nite unelte, iar credina n El ca un meter. Astfel noi sntem vase, credina meter, iar poruncile unelte, prin care Cuvntul meter reface i nnoiete pe cei ce mplinesc poruncile Lui, ca prin lu crarea lor, curindu-ne, s ne luminm de ctre Duhul, naintnd n cunotina tainelor mpriei cerurilor. i precum uneltele fr meter i meterul fr unelte nu pot face nimic, aa nici credina fr mpli nirea poruncilor i nici mplinirea poruncilor fr cre din nu ne poate nnoi i plsmui din nou, fcndu-ne din vechi, noi. Dar cnd le vom dobndi pe amndou n inima neovitoare i ne vom face vase de bun folos Stpnului (2 Tim. II, 21), spre primirea Mirelui spiritual, atunci i Cel ce a pus ntunericul ascunzi al Lui ne va rennoi prin darul Duhului Sfnt i ne va face din vechi, noi, ne va scula vii din mori, va tia ntunericul i va face s treac prin el mintea noastr i se va pleca spre noi ca printr-o deschiztur (1 Petru I, 12) i ne va da s-L vedem, chiar dac nu cu totul limpede, aa cum se poate vedea cercul soarelui sau al lunii. Cei ajuni aci nva din acestea sau mai bine zis cunosc i neleg, ncredinndu-se c nu pot ajunge altfel la o oarecare mprtire de buntile de negrit ale lui Dumnezeu, dect dac vor tgdui toat lumea (1 Ioan II, 15) mpre un cu voile celor din ea, prin toate poruncile lui

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NTUA

CUVNTARE

MORAL

171

Dumnezeu 2 9 1 , ntru smerenia inimii i ntru credina nendoielnic, dintr-o voin susinut de tot sufletul. Mai mult dect att, cei ce cred n Hristos, i mai ales pruncii care s-au botezat i care nu simt nc darul ha rului lui Dumnezeu (Efes. III, 7), vor trebui s strbat, ntru veselia inimii i cu bucurie, ostenelile pentru vir tute, mpreun cu toate ncercrile. Tu deci, cel ce ai citit acestea, judec-te pe tine nu ntru nchipuirea cunotinei mincinoase (1 Tim. VI, 20) i ntru furirea de gnduri dearte, ci ntru fric i cu tremur. i de voieti s afli ce stare de via ai, ntreab-i sufletul i spune-i : Suflete, ai pzit toate porun cile lui Dumnezeu, sau nu ? i deschizndu-i gura con tiinei lui, i va spune n chip sigur adevrul 292 . Cci nu se va ruina de tine, ci te va nfrunta i-i va arta cele ce le-ai pus nainte i le ai n tine, fie bune, fie rele. Cci n contiin vei afla, fie c ai iubit lumea, fie c ai slu jit mai mult lui Dumnezeu, fie c ai cutat slava de la oameni, fie c ai dorit numai pe cea dat de Dumnezeu. Privind n tine nsui ca ntr-o cutie i pipind coninutul i scond una cte una din cele aezate n ea, le vei cu noate n chip limpede. Presupune deci c nti e aezat acolo dragostea de mrire i de slav deart, un fel de
291. F a p t u l ca t g d u i r e a lumii se face p r i n mplinirea poruncilor c a r e snt fapte de iubire c u r a t p e n t r u P e r s o a n e l e lui Dumnezeu i persoa n e l e semenilor, p r i n d e p i r e a obiectelor, a r a t c s e c e r e n u m a i tg d u i r e a acestei alipiri egoiste la obiecte, alipire c a r e p u n e obiectele mai p r e s u s de p e r s o a n e . 292. U n a din t r s t u r i l e teologiei sfntului Simeon este c e o teo logie a contiinei. Contiina st n l e g t u r cu r e c u n o a t e r e a plin de simire a strii p c t o a s e proprii. F r a j u n g e r e a la a c e a s t s t a r e de con tiin, omul nu p o a t e simi p r e z e n a lui Dumnezeu, nu p o a t e a v e a o sensibilitate p e n t r u ea. In acest sens t r e b u i e n e l e a s simirea h a r u l u i de c a r e v o r b e t e sfntul Simeon, ca o condiie a mntuirii. Ea e pe de o p a r t e o simire a p c t o e n i e i , pe de a l t a o simire a prezenei lui Dumnezeu c a r e ne ajut s ne r e c u n o a t e m p c a t u l i s ieim din el, sporind prin a c e a s t a n simirea p r e z e n e i Lui. o sensibilitate simultan i m b i n a t p e n t r u p c a t u l n o s t r u i p e n t r u p r e z e n a lui Dumnezeu. Nu p o a t e fi u n a fr alta. Simirea mai i n t e n s a p r e z e n e i lui Dumnezeu e c h i v a l e a z cu lumina lui Dumnezeu, c a r e e o c u n o a t e r e c l a r a p r e zenei Lui i a strii proprii n faa Lui.

172

FILOCALIA

a plcea oamenilor, dulceile laudelor de la oameni, vemntul frniciei, smna ascuns a iubirii de argini i, simplu vorbind, multe de acestea aezate n ea, una acoperit de alta ; iar deasupra tuturor acestora s pre supunem c e ngmfarea cci cunotina, zice, ngmf (1 Cor. VIII, 1) iar mpreun cu ea, nchipuirea de sine i prerea c eti ceva, nedndu-i seama c cel cu cugetul ngmfat nu e nimic (Gal. VI, 3). Toate aces tea, fiind adugate la celelalte pe care le-am amintit nainte, spune-mi cum vei putea s le deosebeti ? Vei spune, fr ndoial, c nicidecum. Spune-mi, aadar, acum i aceasta. Poate c nu eti convins c peste inima ta ai aezat un fel de acoper mnt din acestea ; poate nu crezi, cum nici evreii nu cred, fapt pentru care-i mustr Pavel (Rom. VIII, 23 ; 2 Cor. III, 15). i de aceea nu nlturi acopermntul acesta de pe inima ta, ca s vezi patimile ascunse sub el i s te milostiveti de amrtul tu suflet i s te gr beti s-l curi i s speli ochii lui nelegtori i faa lui cu lacrimi fierbini, aruncnd napoia ta toat nelep ciunea i cunotina din afar, dup ndemnul lui Pavel, ca s te faci nebun lumii acesteia i s te faci nelept n Hristos (1 Cor. IV, 10). Dar atunci, spune-mi, cum, odat ce eti nebun, i voi descrie cele privitoare la Dumne zeu i la cele dumnezeieti, care snt ascunse i nev zute? Nu m vei dispreui tu nsui, ca pe unul care face un lucru fr rost, i nu vei zice n tine nsui cu drep tate : Acesta e cu adevrat nebun, cci mi povestete despre lucruri nenelese ntregii suflri de sub cer i ntregii suflri ce se afl deasupra cerului? Cci cele ce vor avea s fie atunci, nici ngerii lui Dumnezeu nu le tiu. Fiindc dac nu au cunoscut nici venirea Lui pe pmnt, cum, sau cnd avea s se coboare i s se fac om, cu ct mai mult nu pot cunoate venirea Lui cea de pe urm ntru slav, cnd va fi, cum va fi i care vor fi darurile ce le va mprti sfinilor Lui ? C acestea

SFNTUL SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INT11A

CUVNTARE

MORAL

173

aa snt cu adevrat, a artat Pavel zicnd : Ca s se fa c cunoscute acum nceptoriilor i stpniilor prin Bi seric nelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu (Efes. III, 10). Ba a artat i Domnul, spunnd despre venirea Sa c Puterile cerurilor se vor cltina (Matei XXIV, 29), adic se vor uimi i se vor minuna, vznd deodat ceea ce, fr ndoial, n-au vzut pn atunci. Iar dac puterile cerurilor nu tiu, cum ndrzneti s spui tu c sfinii nu se vor cunoate unii pe alii n m pria lui Dumnezeu, cnd se vor mprti de vederea Lui ? Dar i tu, care-l contrazici, pe cel ce zice : Ei tre buie s se cunoasc numaidect unul pe altul, ntrebi : de unde o ti aceasta ? Cunotina ntreolalt a sfinilor . O, netiin i nebunie i ntunecime ! Nu tremurai, nu v temei ? Cci din cuvintele voastre (Matei XII, 37) vei fi osn dii de ctre Dreptul Judector, Care nu caut la fa. Cci ctre cei ce spun c sfinii nu se vd, nici nu se cunosc unii pe alii, ci l vd numai pe El, fiind unii n tregi prin toate simurile cu El ntreg, se va adresa i va zice : M-ai cunoscut voi ? Ai vzut lumina Mea ? M-ai primit n voi ? Ai cunoscut prin cercare nsi lucrrile Duhului Sfnt, sau nu ? Socotesc c nu vor ndrzni s-I rspund : Da, Doamne. Cci dac vor spune aa, le va rspunde : Cum, dac ai avut cuno tina acestora prin cercare, spunei c cei ce M vor avea pe Mine n ei nii nu se vor cunoate unul pe al tul ? Eu snt Dumnezeul cel nemincinos, Dumnezeul cel adevrat, Dumnezeul, cel sfnt, Cel ce locuiesc ntru sfini. Cum locuiesc ntru ei ? Precum am spus c Eu snt ntru Tatl i Tatl ntru Mine, aa i sfinii snt n tru Mine i Eu ntru ei (Ioan XVII, 21). i precum Tatl e ntru Mine i Eu ntru Tatl Meu, aa voi fi locuind i ntru toi sfinii i toi sfinii vor locui ntru Mine. Dar
293. Titlu n t r a d u c e r e a francez.
293

174

FILOCALIA

va mai zice ctre acetia i urmtoarele : Dac deci Eu snt ntru sfinii Mei i sfinii Mei ntru Mine, dac Eu snt ntru Tatl Meu i Tatl Meu ntru Mine i precum M cunoate pe Mine Tatl i Eu cunosc pe Tatl, e v dit c i sfinii M cunosc pe Mine i Eu pe sfini i la fel sfinii trebuie s se cunoasc unul pe altul. Iar ca s se fac acest lucru mai clar, ca s fie vdit i celor nesimitori, trebuie s adugm a zice iari : ntru toi sfinii va locui Acelai Hristos. Cnd se vor deschide, deci, crile contiinei fie cruia, n inimile i contiinele pctoilor se va afla nchipuirea de sine, sau slava deart, sau erezia, sau invidia, sau pizma, sau altceva din acestea ; se va afla negrij, trndvia i nemplinirea din toat inima a po runcilor lui Dumnezeu, de unde vine lipsa iubirii Lui. De aceea ochii lor se vor ntuneca i nu vor ve dea (Rom. XI, 20 ; Ps. LXVIII, 24) i vor fi ruinai i vor auzi : ntruct nu ai fcut una dintre poruncile Mele preamici, ci ai nesocotit-o, Mie nu ai fcut (Ma tei XXV, 45 i V, 19). Iar cnd se vor deschide crilor contiinei sfini lor ia aminte ! va strluci Hristos, Dumnezeu, Cel ascuns acum ntru ei, cum a strlucit nainte de veci din 294 Tatl . i sfinii vor fi asemenea Celui Preanalt (Isaia XIV, 14). De unde tim aceasta ? Ascult de Mntuitorul nsui, spunnd aceasta : Atunci drepii vor strluci ca soarele (Matei XIII, 14). i ce alt chip sau soare e acesta, dac nu Cel de Care am vorbit, Cel singur numit de El nsui Soarele dreptii (Mal. III, 20), Care singur va r sri i va strluci n drepi ? Aceasta o spune mai vdit ucenicul iubit al lui Hristos, care s-a odihnit pe pieptul Lui, zicnd : Frailor, acum sntem fiii lui Dumnezeu,
294. n subiectivitatea contiinei sfntului e implicat o b i e c t i v i t a t e a prezenei lui Hristos, r e a l i t a t e a c e a mai sigur i mai deplin. A c e a s t obiectivitate a p r e z e n e i lui Hristos a c e n t u e a z c a r a c t e r u l n o s t r u de su biect simitor. Dimpotriv, n contiina p c t o s u l u i nu e nici o r e a l i t a t e obiectiv, ci n u m a i n c h i p u i r e a de sine.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NT1IA

CUVNTARE

MORALA

175

dar nc nu s-a artat ce vom fi. Dar tim c atunci cnd se va arta, asemenea lui vom fi (1 Ioan III, 2). Dar o spune i Pavel : Acum cunosc n parte, iar atunci voi cunoate precum am fost cunoscut (1 Cor. XIII, 12). Deci sfinii snt asemenea lui Dumnezeu i-L vor cunoate pe Dumnezeu. Atta ct i-a cunoscut Dumne zeu pe ei i precum cunoate Tatl pe Fiul i Fiul pe Ta tl, aa trebuie s se vad i s se cunoasc sfinii unii pe alii. Chiar i cei ce nu s-au vzut niciodat n aceas t lume trupete, vor trebui s se cunoasc atunci unii pe alii. Dac e aa, cum nu v ruinai s zicei i s is codii i s nvai despre lucruri pe care nu le tii, ca unii ce v-ai fi mbogit cu cunotina celor mai presus de noi i ai fi primit de sus slujba de nvtori ? Cci precum Tatl nu va fi lipsit niciodat de cunotina Fiu lui i Fiul de a Tatlui, aa nici sfinii, ajuni dumnezei prin lucrare i avnd pe Dumnezeu locuind n ei, nu vor fi lipsii niciodat de cunotina ntre ei, i fiecare va vedea slava sa i slava celorlali, precum Fiul pe a Ta tlui i Tatl pe a Fiului. Dar care i cum va fi slava sfinilor ? Cea care este i a Fiului lui Dumnezeu. Cci zice : i Eu slava pe care Mi-ai dat-o Mie, le-am dat-o lor, ca s fie una, precum Noi una sntem (Ioan XVII, 22). Vezi c slava dat Fiului dinainte de veci de Dum nezeu i Tatl e druit de Fiul nsui, sfinilor i acetia 295 snt toi una ? Pilda celui nchis . Deci cei ce zic c sfinii ajuni la vederea lui Dumnezeu nu se vd i nu se cu nosc unii pe alii umbl ei nii n ntuneric i n-au ajuns la mprtirea i la vederea i la cunoaterea lui Dumnezeu i vorbesc i dau mrturie de lucruri pe care
295. separaiei dumnezei 296. Cretinismul deschide oamenilor d o r i n a i putina nlturrii n t r e ei i Dumnezeu i a lor ntreolalt, prin Hristos. Ei vor fi n Dumnezeu prin h a r sau prin mprtire, adic nu de la ei. Titlu n t r a d u c e r e a francez.
296

176

FILOCALIA

nu le cunosc, nici nu le-au vzut vreodat. Ei zic c sfin ii vor fi i atunci ca ntr-o ieire din ei (extaz) ca i acum i uit de ei nii i de cei mpreun cu ei. Soco tesc ns c ei neleg greit Scripturile, cnd gndesc c sfinii din veac sufer i acum i n viitor aceeai schim bare i rpire. Cnd aud c sfntul cutare, ajuns la vederea lui Dumnezeu i rpit cu mintea, a petrecut attea i attea zile i nopi fr a-i mai aminti nimic din cele pmnteti, ci a uitat, odat cu celelalte toate, i de trupul su nsui, rmnnd ntreg lipit de cele de acolo cu sufletul ntreg i cu toate simirile, ei socotesc c tot aa se va ntmpla i atunci, adic n mpria cerurilor. Ei snt ntr-o total necunoatere a tainelor dumnezeieti ale Duhului i ale lui Dumnezeu celui nevzut, care snt nevzute, necuprinse i necunoscute de cei ntunecai, i nu tiu c rpirea aceasta a minii este proprie ncep torilor, nu celor desvrii. S lum pilda unuia ce se afl ntr-o nchisoare ntunecoas, unde e luminat numai de lumina puin a unui sfenic. El abia vede cteva lu cruri mici. El nu tie c exist afar o lumin a soarelui, pentru c nu cunoate deloc cele din afara nchisorii, adic aceast lume vzut i lucrurile i fpturile lui Dumnezeu, care nu i se pot descrie. Aa este i cel ce se afl nc n temnia ntunecoas a simirii comune i lu minat de o cunotin prea restrns. El abia primete o cunotin redus i ceoas a credinei noastre, necunoscnd buntile venice ale lui Dumnezeu i cele vii toare, rnduite sfinilor. S mai presupunem c eznd acela muli ani n acea nchisoare neluminat, i se va ntmpla s i se fac o deschiztur n acoperiul nchisorii i s vad dintr-o dat albastrul cerului pe o mic suprafa i pe msura deschizturii fcute, albastru pe care niciodat nu l-a vzut i de o lumin att de strlucitoare, cum n-a b nuit vreodat c exist. El va fi rpit de o uimire mare

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INT1IA

CUVNTARE

MORALA

177

i va fi ca ieit din sine (extaz), innd mult vreme ochii n sus i minunndu-se de ceea ce s-a petrecut dintr-oda t cu el. Aa e i cu cel ce a ajuns dintr-odat la vederea luminii nelegtoare, eliberat proaspt de legturile pa timilor i ale simurilor. El e uimit, i celor ce nu vd bi ne, pare ieit din sine, adunndu-i mintea la sine i mi nunndu-se de vederea i de strlucirea ce i se arat. Urmrind asemnarea, vedem c acela, dup ce privete des i n fiecare zi prin acea deschiztur i aceasta se lrgete i lumineaz tot mai mult spaiul ntunecos al nchisorii, care rmne timp ndelungat n lumin, prin obinuina vederii luminii nltur cte puin uimirea. ceea ce se ntmpl i cu noi n faa soarelui ; prin obi nuina vederii l privim cu mai puin uimire, pe cnd dac ni s-ar fi artat dintr-odat, dup ce nu l-am vzut timp ndelungat, ne-ar fi fcut s strigm de uimire. n acelai fel naintarea cte puin a sufletului, obinuindu-l pe acesta cu vederea luminii spirituale, l scap de marea uimire i-l nva c exist ceva mai desvrit i mai nalt dect aceast stare de contemplaie de aici 2 9 7 . Pe lng aceea, aceast lumin puin l-a fcut, cnd a aprut, pe omul nchis de la natere, timp ndelungat, s cunoasc c este ntr-o nchisoare atotntunecoas 2 9 8 i s presupun c n afara ei snt unele lucruri minu nate, dar care snt cu adevrat mai presus de gndire i de nelegere, putnd fi deplin nelese numai cnd va fi scos afar din nchisoare. Cci atunci va vedea lumina ntreag i pe toi cei din lumin. Tot aa gndete-l i
297. n l t u r a r e a extazului nu n s e a m n totui n l t u r a r e a u n e i alt fel de uimiri. u i m i r e a profund n faa infinitii inepuizabile a lui Dumnezeu. 298. A c e a s t nchisoare e d e o s e b i t de cea a lui Platon. Ea a r e c e v a pozitiv n ea. A r e un rost p e d a g o g i c . In ea p u t e m lucra p e n t r u ieirea la lumina deplin.

178

FILOCALIA

pe cel ce a ieit de curnd din trebuinele trupului i a ajuns ntreg afar de lume i de micimea celor vzute. Socotete, deci, lumea aceasta ntreag ca fiind cu adev rat o nchisoare atotntunecoas i neluminat, iar lumi na soarelui gndete-o ca lumina unui sfenic. Lumina ntreit ipostatic, de negrit, nespus, neapropiat, mai presus de toat nelegerea, de tot cuvntul i de toat lumina este n afar de acestea. Iar n lumina aceia snt lucruri nevzute i necunoscute, de negrit i de netl mcit celor aflai n aceast nchisoare, mcar c unii le neleg i le vd oarecum prin Scripturi. Cei mai muli, ns, nu tiu nici mcar dac exist ceva n afar de acestea. S cutm, deci, cu toat srguina, cu toat cre dina i cu tot dorul, nu s vedem lumina din afar a acestei nchisori sau lucrurile din acea lumin i lume ; cci nici unul dintre cei ce le caut nu s-a nvrednicit s le vad, nici nu se va nvrednici vreodat s le pri veasc. Ci s pzim n primul rnd poruncile lui Dum nezeu, s ne pocim, s plngem, s ne smerim i cele lalte cte le-am spus nainte. Atunci ni se va deschide nou o mic deschiztur n acest acoperi vzut al ce rului i se va arta lumina nematerial i spiritual de deasupra lui. Pe aceasta vznd-o, sufletul va iei ntreg, cu totul din sine, se va uimi ntreg, vznd minune nou, minune strin, pe care pn atunci n-a vzut-o. El struiete n ea ca rpit la cer i e silit s rmn acolo i s neleag ceea ce e neneles i s-o priveasc zile i nopi, s se nvee n fiecare zi c e o lumin nenserat, nesfrit i negrit. De aceea nu mai vrea s se ntoar c la temnia aceasta i s vad iari cele din ea. Iar aceasta s o tii c e proprie nceptorilor n evlavie, care s-au pregtit de curnd spre luptele pen-

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

1NT1IA

CUVNTARE

MORALA

179

tru virtute. Dup ce va strui ns timp ndelungat n vederea aceasta, fr s tie cum, i se va deschide lui, nu tiu, cerul, sau ochiul inimii, sau acesta mai mult dect acela, sub puterea acelei lumini i lumina aceea minu nat i mai presus de strlucire va intra n luntrul casei sufletului su, adic a cortului lui, luminndu-l pe m sura n care poate firea lui s suporte. Struind iari vreme ndelungat n ea, socotete aceast lumin obi nuit i pe sine, ca pe unul ce a fost totdeauna mpreun cu ea. El nva s vad, s neleag i s ptrund mi nuni peste minuni, taine peste taine i vederi peste ve deri, fiind iluminat, ca s zic aa, n fiecare clip, nct dac ar vrea s le scrie, nu i-ar ajunge hrtia i cerneala, ba i-ar lipsi, socotesc, i timpul ca s le descrie pe aces tea n chip amnunit. Mai bine zis, cum va putea de scrie cele ce nu pot fi grite, fiind cu totul de netlm cit i de negrit ? De atunci el este ca n lumin, mai bine zis convieuiete cu lumina i nu se mai afl ca ntr-o ieire din sine (extaz), ci se vede pe sine i cele privitoare la sine i vede pe cei apropiai n ce stri snt. El prezice i pretie c atunci cnd va ajunge n afara acestei nchisori i mai ales dup nviere i va vedea lu mina aceea neacoperit, atta ct este, i se vor descoperi i buntile din ea, pe care ochiul nu le-a vzut i ure chea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit, pe care le-a pregtit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (1 Cor. II, 9), prin lumina ce este acuma n el i de care e luminat. Cci nu vom fi lipsii atunci de cunoatere i de vedere, ci, cum a dovedit cuvntul mai sus, ele vor fi mai degrab pe msura strlucirii i vederii luminii ; recunoaterea i cunotina ce-o avem unii de alii va fi tot mai deplin i mai curat n vecii vecilor, 299 avnd loc ntr-o veselie i bucurie de negrit . Aceasta
299. In p a g i n i l e din urm, sfntul Simeon N o u l Teolog a a p r a t i d e e a c sfinii n v i a a v i i t o a r e , t r i n d deplin n l u m i n a dumnezeiasc, nu

180

flLOCAUA

au dovedit-o prin fapte att proorocii din Vechiul Testa ment, ct i muli sfini din Noul Testament, chemnd pe nume oamenii pe care nu i-au vzut niciodat i recunoscnd pe cei ce nu-i cunoscuser. ndemn 300 . Deci cei ce spun c sfinii nu se cu nosc i nu se vd unii pe alii, s se lase convini prin acestea, s nu se ocupe cu lucruri de neneles, ci, de voiesc s asculte de mine, s fie ateni mai degrab la ei nii i s nu nceteze s se judece pe ei nii. Iar voi, cei lipsii de cunotina tuturor celor spuse i neajuni la simirea, la cunotina i la experiena iluminrii i a vederii dumnezeieti, cum nu tremurai s exprimai peste tot unele ca acestea ? Cci dac va trebui s dm socoteal de tot cuvntul deert (Matei XII, 36), cu ct mai mult nu vom fi ntrebai despre acestea i nu vom fi pedepsii ca unii ce am vorbit n deert ? Cci cuvnt
snt ntr-un extaz, n c a r e au uitat de ei i de ceilali, ci ntr-o s t a r e de s u p r e m contiin de ei nii, de D u m n e z e u i de ceilali. Contiina p e r s o n a l e s t e o s t a r e e t e r n . I n d u m n e z e i r e a i p e t r e c e r e a n lumin echi v a l e a z cu o ridicare la contiina d e p l i n de sine, de D u m n e z e u i de ceilali. Sfntul Simeon e profund personalist in g n d i r e a sa. i n a c e a s t a a t l m c i t insistent u n u l din a s p e c t e l e p r i n c i p a l e ale c r e t i n i s m u l u i ; s-ar p u t e a s p u n e , c e l mai principal i mai v a l o r o s i cu a d e v r a t m n t u i t o r p e n t r u credincios, opus teosofiilor o r i e n t a l e i religiilor n a t u r i s t e i pant e i z a n t e . De a c e e a p e n t r u el s t a r e a din v i a a v i i t o a r e nu e nici m c a r o s t a r e d e extaz, a s e m n t o a r e strilor d e extaz t r e c t o a r e din v i a a p m i n teasc. Ea e o s t a r e de s u p r e m luciditate. Dar luciditatea a c e a s t a este n Dumnezeu. luciditatea n iubirea nesfrif. contiina clar a tainei iubirii infinite, nu d e s t r m a r e a ei sau limitarea ei. E, dealtfel, propriu iubirii a u t e n t i c e , n c a r e fiecare din cei ce se iubesc, se cunosc la maxi mum u n u l pe altul i fiecare din ei pe sine nsui, s se b u c u r e de iubirea celuilalt, d a r s se b u c u r e deplin p e n t r u c ea e nesfirit i nu i se pot c u n o a t e marginile. Contiina de sine i de cellalt nu e n l t u r a t de entuziasmul iubirii, ci e adncit. La fel c o n t i i n a de sine nu n l t u r e n t u z i a s m u l iubirii, ci l p r o m o v e a z . C u n o a t e r e a reciproc, pe m s u r ce sporete, p r o d u c e b u c u r i e mai m a r e i viceversa. Se p o a t e s p u n e deci c lumina, de c a r e v o r b e t e att de mult sfntul Simeon, e lumina contiinei. V a l o a r e a contiinei de sine e p u s de sfntul Simeon ntr-o n o u lumin, cum n-a fost p u s n a i n t e . 300. Titlu n t r a d u c e r e a francez.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

INTIM

CUVNTARE

MORALA

181

deert nu e, cum ar bnui cineva, numai cel nefolositor, ci i cel grit de noi nainte de mplinirea faptelor po runcite i de cunoaterea lui Dumnezeu prin experien (cercare). Cnd nu dispreuiesc slava de jos, nici nu snt scrbit de ea din suflet, ca de una ce e vtmtoare sufle tului i m lipsete de slava de sus, dar ndemn pe alii s se nfrneze de la ea, nu va fi cuvntul meu deert i fr putere pricinuitoare de fapte i gol ? i nu voi fi osndit ca un mincinos ? Iar cnd, fr s fi primit harul Duhului ntru simire i cunotin i fr s fi ajuns n vat de Dumnezeu (Ioan VI, 45), voi sri s tlcuiesc, fr ruine, Scripturile de Dumnezeu insuflate, i-mi voi lua rolul de nvtor, folosindu-m spre aceasta nu mai de cunotina mincinoas, va lsa Dumnezeu acest lucru nemustrat i nu va cere pentru el socoteal de la mine ? Nicidecum. Iar de voieti, nva-te acestea i de la cele de jos i de la cele omeneti. Spune-mi care dintre oameni, chiar dac ar fi admirat de toi pentru nelepciunea i cunotina sa i pentru tiina legilor, chiar dac ar fi mpodobit cu toat dreptatea i evlavia, va ndrzni s ad ca un judector cu judectorii i s se numeasc pe sine judector i s legiuiasc n cele ale altora, fr voia mpratului? Iar dac ar ndrzni aceas ta, va fi fcut de ruine de mprat i va fi pedepsit cu nsi asprimea legilor. O, neruinare ! Pe mpratul p mntesc nu ndrznete nimenea s-l nesocoteasc i s-i rpeasc cinstea i demnitatea i s i le atribuie lui, iar tu nesocoteti pe mpratul ceresc ca pe un nimenea i ndrzneti s-i nsueti demnitile apostolice fr n cuviinarea i voia Lui ? Fcnd aa, socoteti c Stpnul va lsa nepedepsit fapta ta ? Nicidecum ! Dar Tu, Doamne, d-ne nou s Te cunoatem pe Tine i s ne temem dup cuviin de Tine i s struim

182

FILOCALIA

n sfintele Tale voiri. V rog, aadar, frailor, ncetai cu iscodirile acestea i grbii-v s v curii sufletele voastre, prin pocin i lacrimi i smerenie, ba i prin mplinirea tuturor celorlalte porunci, de toat ntinciunea trupului i duhului (2 Cor. VII, 1), ca s v putei bucura de buntile cele de acum i de cele viitoare ntru descoperirea i simirea i vederea lor, prin harul i iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Cruia I se cuvine slava, stpnirea, cinstea i nchinarea, mpreun cu Tatl i cu Duhul Sfnt, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

A cincea cuvntare moral Despre cei ce socotesc c au n ei pe Sfntul Duh n chip netiut, fr s simt deloc lucrarea Lui; i des pre cei ce zic c nu poate cineva dintre oameni s vad n viaa de aici slava Lui; i dovedire prin citate despre aceasta. i c nu e nici o pizm n sfini, cnd ncercm s ne facem deopotriv cu ei prin toat srguina vir tuoas. i n ce fel vede cineva pe Dumnezeu; i c cel ce a ajuns la aceste msuri vede, pe ct e cu putin, pe Dumnezeu i e introdus nc de aici i n bucuria ce se va da sfinilor n viaa viitoare; i c toate cte le-ar spune, sau le-ar face, sau le-ar scrie unul ca acesta, nu el, ci Duhul Sfnt e Cel ce le griete (Matei X, 20), n el, le spune i le scrie. i cel ce nesocotete sau rstl mcete cuvintele acestui om, pctuiete i hulete mpotriva Duhului lui Dumnezeu, Care lucreaz i griete n el. Iat, m ndrept iari spre cei ce zic c au n ei Duhul lui Dumnezeu i socotesc c L-au dobndit pe Acesta n ei de la Sfntul Botez i cred c au aceast comoar, dar se recunosc cu totul uori de povara Lui ; m ndrept spre cei ce mrturisesc c nu au simit nimic n Botez, i gndesc c harul lui Dumnezeu s-a slluit n chip netiut i nesimit n ei i se afl pn acum n luntrul sufletului lor ; ba nu numai ctre acetia, ci i ctre cei ce zic c nu primesc niciodat vreo simire prin contemplaia i descoperirea acestui dar, i c l-au pri mit i-1 in n ei numai prin credin i cugetare, nu prin
301. Traites theologiques ei ethiques, Edit. J. D a r r o u z e s , n Sources c h r e t i e n n e s , nr. 129, p. 78119.

184

FILOCALIA

cercare (experien), pe temeiul auzirii cuvintelor dum nezeieti. Ca s ncep de la cele spuse de ei, iat ce griesc aceti nelepi, care se socotesc pe ei nii nvai (Deut. I, 13) : Ci n Hristos v-ai botezat, zice Pavel, n Hristos v-ai i mbrcat (Gal. III, 27). Ei bine ! Nu ne-am botezat i noi ? Deci dac ne-am botezat, e vdit, cum zice apostolul, c ne-am i mbrcat n Hristos. Aceasta este prima afirmare i dovad a lor. Realitatea ntruprii. Ce va s zic aceasta, i vom ntreba nu noi, ci Duhul Sfnt. Spunei ce este hai na aceasta : Hristos ? Da, zic. Dar, ca s vorbesc ca un lipsit de minte ctre cei lipsii de minte, Hristos este ceva, sau nu este nimic ? Este, vor rspunde fr ndo ial, dac nu i-au pierdut mintea cu totul. Dac deci mrturisii c este ceva, spunei mai nti ce este, ca s v nvai pe voi niv s vorbii nu ca nite necredin cioi, ci ca nite credincioi. Ce altceva e deci Hristos, dac nu Dumnezeu adevrat, fcut i om cu adevrat de svrit ? Dac o mrturisii aceasta, spunei-ne i pen tru ce s-a fcut Dumnezeu om ? Fr ndoial, cum n va dumnezeietile Scripturi i faptele trecute i cele ce se svresc n fiecare zi, dei poate voi, fcnd pe surzii, nu le luai la cunotin, ca s fac pe om dum nezeu (Ioan I, 12 ; Gal. IV, 5). Prin ce nfptuiete El acest lucru ? Prin trup sau prin dumnezeire ? vdit c prin dumnezeire. Trupul, zice, nu folosete la nimic; Duhul este cel ce face viu (Ioan VI, 63). Dac deci prin dumnezeirea Sa a ndumnezeit nti trupul pe care l-a luat, atunci i pe noi toi ne face vii nu prin trupul stri ccios, ci prin cel ndumnezeit, ca s nu-L mai cunoatem pe El nicidecum ca om, ci ca pe Dumnezeu, Cel Unul, desvrit n dou firi cci Unul e Dumnezeu. Cci stricciosul a fost covrit de nestricciune (1 Cor. XV, 54) i trupul, fr s fie nimicit de ceea ce e netrupesc,

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CINCEA

CUVNTARE

MORALA

185

a fost ntreg preschimbat de acesta i a rmas necon fundat, amestecat n chip de negrit i unit ntr-o unire neamestecat cu dumnezeirea ntreit. Astfel ne nchi nm unui singur Dumnezeu n Tatl, Fiul i Duhul Sfnt, ca s nu primeasc Treimea vreun adaos la nu mr prin ntrupare, nici s sufere ptimire de la trup. De ce spun acestea ? Ca, cunoscnd de la nceput cele ce le-ai mrturisit, ntrebat de mine, s nu te abai, de la calea cea dreapt a nelegerii i s ne pricinuieti nou ntristare i sufletului tu o mai mare osnd. i voi reaminti iari pe scurt cele spuse, ca s nelegi mai uor cele ce le voi spune. Deci Hristos exist. Dar ce este El ? Dumnezeu adevrat i om cu adevrat de svrit, Care s-a fcut om sau ceea ce nu era mai na inte, ca s fac pe om dumnezeu, ceea ce niciodat n-a fost. Ca atare ne-a ndumnezeit i ne ndumnezeiete pe noi prin dumnezeirea Sa i nu numai prin trupul Su. Cci acesta nu este desprit. Ia aminte, deci, i rspunde-mi cu nelegere la ntrebare (nel. Sirah V, 12). Da c cei botezai au mbrcat pe Hristos (Gal. III, 27), Cine este Cel cu Care s-au mbrcat ? Dumnezeu. Deci cel ce a mbrcat pe Dumnezeu, nu va cunoate cu nelegerea 3 0 2 i nu va vedea ce a mbrcat ? Cel gol cu trupul, cnd
302. n e l e g e r e a () nu n s e a m n n g n d i r e a p r i n i l o r c e e a ce n s e a m n p e n t r u n o i : o simpl n e l e g e r e p r i n c u g e t a r e a u n u i anumit lucru. Ci p a r t i c i p a r e a la o o r d i n e obiectiv mai p r e s u s de simuri. Pe a c e a s t a se b a z e a z t o a t c o n c e p i a sfntului Simeon d e s p r e simirea rea litii spirituale, cu c a r e i n t r m n c o n t a c t cu m i n t e a sau cu n e l e g e r e a . I n t r u c t m i n t e a sau n e l e g e r e a a p i e r d u t p e n t r u o m e n i r e a mai n o u , sensul de o r g a n de vedere, de simire a unei lumi spirituale obiective, sau sensul de c o n t a c t cu ea, p o a t e c ar t r e b u i s folosim mai mult ter menii de simire a minii i de vedere (contemplare), pe c a r e l folo s e a u de a s e m e n e a prinii, p e n t r u actul de sesizare a realitii o b i e c t i v e spirituale. A c e a s t a este un fel de c a p a c i t a t e de sesizare a realitii spiri t u a l e cu t o a t fiina n o a s t r . Simi p r e z e n a spiritului c u i v a i c a r a c t e r u l lui prin fiin ca p r i n t r - u n o r g a n t o t a l c a r e nu e identic deci cu r a i u n e a , sau cu c u g e t a r e a discursiv. o nelegere n t r - u n alt sens, d e c t p u r intelectual. o nelegere, c a r e e n acelai timp o simire, un contact, al realitii c u n o s c u t e n m o d u l acesta, cum zice sfntul Simeon. Prinii o considerau ca innd de minte, sau de spiritul u m a n , numind-o nele gere n sensul acesta.

186

FILOCALIA

s-a mbrcat, simte i vede haina. Dar cel gol cu sufle tul nu cunoate pe Dumnezeu, dac L-a mbrcat ? Dac cel ce mbrac pe Dumnezeu nu simte ce a mbrcat, atunci, dup tine, nici nu este Dumnezeu ceva. Cci dac ar fi, cei ce L-au mbrcat L-ar fi cunoscut. Cci dac nembrcnd nimic, nu simim nimic, dac ne mbrcm n ceva, fie noi nine, fie cu ajutorul altuia, simim aceasta, dac avem simurile nevtmate. Numai morii cnd snt mbrcai nu simt, i m tem c cei ce spun aceasta snt cu adevrat mori i goi. Prezena Duhului. Apoi zic c Pavel poruncete : Duhul s nu-l stingei (1 Tes. V, 19). Dar zicnd aceas ta i necunoscnd nelesul celor spuse, i arat netiina. Cci cel ce zice cuiva : S nu stingi lampa, nu despre lampa deja stins i vorbete, ci despre cea care arde nc i a crei lumin strlucete. Dar s le rspundem iari i la aceasta. Ei bine ! Vedei voi, peste tot, n voi niv Duhul arznd i luminnd cum se cuvine ? La aceasta nu numai c nu rspund nimic, ci schimbndu-i privirile i le n torc i se supr, ca i cnd ar auzi o blasfemie. Apoi fcndu-se c ntreab cu interes i lund un aer de blndee, rspund fr asprime : Cine ar ndrzni s spun c L-a vzut vreodat pe Acesta, sau c L-a vzut peste tot ? Ia seama : pe Dumnezeu, zice, nimenea nu L-a vzut vreodat (Ioan I, 18). Ce ntunecime ! Spune-ne, cine a zis aceasta : Fiul Unul-Nscut, Cel ce este n snul Tatlui, Acela ne-a spus (Ioan I, 18) ? Adevrat spui i mrturia ta este adevrat, dar ea e mpotriva sufletului tu. Cci dac-i voi arta pe Ace lai Fiu al lui Dumnezeu, spunndu-i c e cu putin aceasta, ce vei zice ? Pentru c zice : Cel ce M-a vzut pe Mine a vzut pe Tatl (Ioan XIV, 9). Dar aceasta nu prin vederea trupului, ci prin descoperirea Dumnezeirii. Cci dac vom nelege aceasta svrindu-se prin

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CINCEA

CUVNTARE

MORAL

187

vedere trupeasc, L-ar fi vzut pe Tatl i cei ce L-au rstignit i L-au scuipat pe Domnul. n acest caz n-ar mai fi nici o deosebire ntre credincioi i necredincioi i nici un motiv de alegere a celor dinti, ci toi ar fi dobndit i vor dobndi deopotriv fericirea dorit. Dar nu este aa. Cci El nsui o spune, vorbind iudeilor : Dac M-ai fi cunoscut pe Mine, ai fi cunoscut i pe Tatl Meu (Ioan XIV, 7). Condiia vederii lui Dumnezeu. C e cu putin a vedea pe Dumnezeu, att ct e ngduit omului s va d, ascult pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care zice ia ri : Fericii cei curai cu inima, c aceia vor vedea pe Dumnezeu (Matei V, 8). Ce vei zice la acestea ? tiu, cel ce nu crede n buntile din mn i nu rvnete s le aib pe acestea, se va ndrepta spre cele viitoare i va rspunde zicnd : Da, cu adevrat, cei curai cu inima vor vedea pe Dumnezeu ; dar aceasta se va n tmpla n veacul viitor i nu n cel de acum. De ce i cum va fi aceasta, iubitule ? Dac a spus c Dumnezeu poate fi vzut prin curia inimii, desigur c atunci cnd se produce curia i urmeaz i vederea. i dac ai fi curit-o vreodat pe aceasta, ai fi cunoscut ca adev rate cele spuse. Dar pentru c n-ai pus aceasta n inima ta (Fapte V, 4) i nici n-ai crezut c este adevrat acest lucru, ai dispreuit i curia i ai fost lipsit de vedere. Dac curia se dobndete aici, tot aici vei avea i ve derea. Iar dac spui c vederea e dup moarte, vei pune fr ndoial i curia dup moarte i astfel se va n tmpla s nu vezi niciodat pe Dumnezeu, prin faptul c nu vei avea dup moarte o lucrare, prin care s c tigi curia. Dar ce spune Domnul : Cel ce M iubete pe Mine va pzi poruncile Mele i Eu l voi iubi pe el i M voi arta lui (Ioan XIV, 21). Cnd va fi artarea Lui ? Aici sau n viitor ? Evident c aici. Cci acolo unde este p-

188

fILOCAUA

zirea ntocmai a poruncilor, acolo e i artarea Mntuitorului, i dup artare se ivete n noi i desvrita iubire. Dac nu se ntmpl aceasta, nu putem nici cre de, nici s-L iubim pe El cum se cuvine. Cci s-a scris : Cel ce nu iubete pe fratele su, pe care-l vede, cum poate s iubeasc pe Dumnezeu, pe Care nu-L vede ? (1 Ioan IV, 20). Nicidecum. nvtura i pilda sfntului apostol Pavel. Cel ce nu poate s iubeasc e vdit c nu poate nici s crea d. Ascult pe sfntul Pavel spunnd acestea : i acum rmn acestea trei : credina, ndejdea, dragostea. Iar mai mare dect toate este dragostea (1 Cor. XIII, 13). Dac credina e legat de ndejde, iar ndejdea e ur mat de dragoste, cel ce nu are dragoste nu a dobndit ndejdea, iar cel lipsit de ndejde e vdit c e lipsit i de credin. Cci dac nu exist cauzele iubirii, cum poate exista iubirea ? Precum fr temelie nu poate sta acoperiul casei, aa fr credin i ndejde nendoiel nic, nu se poate afla iubirea de Dumnezeu n sufletul omului. i cel ce nu are iubirea nu va avea nici un fo los din celelalte virtui i fr iubire nu se va folosi n tru nimic, precum mrturisete nsui sfntul Pavel n cele scrise. Iar despre vederea lui Dumnezeu nc de aici, ascult iari pe sfntul Pavel care zice : Acum vedem ca n oglind i ca n ghicitur, iar atunci, fa ctre fa (1 Cor. XIII, 12). i iari : Acum cunosc n par te, iar atunci voi cunoate precum am fost cunoscut (1 Cor. XIII, 12). Dar acela era Pavel, zice acesta. Dar Pavel nu era ntru toate om, asemenea nou, ptimitor i mpreun-rob cu noi? Dar cine este deopotriv cu Pavel, o mndrule i lipsitule de minte zice acesta c-l faci deopotriv cu noi oamenii? Dar nu noi, ci nsui Pavel strig cu glas mare zicnd : Hristos a venit au zii s mntuiasc pe pctoi, dintre care cel dinti snt eu (1 Tim. I, 15). Deci el e primul dintre pctoii

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CINCEA

CUVNTARE

MORAL

189

mntuii. F-te tu al doilea, f-te al treilea, f-te al ze celea, f-te, dac voieti, de-un suflet cu miile i cu ze cile de mii (Filip. II, 2) i te numr mpreun cu Pavel. i atunci vei cinsti pe Pavel, cum zice el nsui : Facei-v urmtori mie, precum eu lui Hristos (1 Cor. XI, 1) ; i iari : Am voit s fie toi ca mine (1 Cor. VII, 7). Dac vrei, deci, s-l asculi pe Pavel, sau s-l cin steti, urmeaz-i, i f-te i tu ca el prin credin. i atunci l vei cinsti cu adevrat i el te va primi pe tine i te va socoti ca pe slava sa i ca pe coroana laudei sale (1 Tes. II, 19). Cci n acest caz, convins de cuvintele lui i urmnd lui, te-ai fcut i tu urmtor lui i ca el. Iar de spui c e o necinstire a lui Pavel ca s se fac i altul deopotriv cu el i de aceea neglijezi mntuirea ta, dispreuind-o, s tii c mai degrab te va respinge ca pe unul ce te-ai abtut de la dreapta cugetare i de aceea se va scrbi de tine. Voiesc s-i dovedesc c mai mult l vei cinsti pe el i-l vei bucura i-l vei slvi, de vei putea s te faci mai mare chiar ca el i mai familiar lui Dumnezeu. Ascult cum o afirm el aceasta i o spune : A fi dorit s fiu anatema de la Hristos pentru fraii mei, ru deniile mele dup trup (Rom. IX, 9) 303 . El se nvoiete s fie desprit cu totul de Hristos, ca s te mntuieti tu. i tu spui c se va socoti necinstit, dac eu voi voi i m voi sili s fiu ca el? Nu, frate, nu este pizm la sfin ii lui Dumnezeu, nu este ntru ei poft i dorin de preedere, sau de slav mai mare. Cci una este preederea n scaun i alta starea dorit i slava i bucuria i desftarea iubit a celor ce s-au dovedit, din neam n
303. I n t r e sfini nu exist pizm. F i e c a r e d o r e t e ca ceilali s de v i n mai buni ca el. c e v a ameitor n d e c l a r a i a sfntului Pavel, c a r e ar fi fost g a t a s-i p i a r d m n t u i r e a sa, p e n t r u m n t u i r e a rudeniilor sale d u p t r u p . Desigur a c e a s t a nu se ntmpl n fapt. Chiar n a c e a s t iubire t o t a l fa de alii, sfntul se a r a t ca legat de Hristos n mod indisolubil, d a t fiind c i Hristos a r e aceeai iubire fa de oameni.

190

FILOCALIA

neam, prieteni i prooroci ai lui Dumnezeu : s vad pe Dumnezeu. Iar cei ce-L vd pe El snt izbvii de toat pizma. Ei nu pot s priveasc i s se ntoarc spre ceva din cele ale vieii de aici, sau spre altcineva dintre oa meni, sau s cugete la ceva ce nu le e potrivit. De aceea ei i rmn n veac neschimbai i snt de nentors spre ru. Cunotina proorocilor i a apostolilor. Dar te voi ntreba, iar tu rspunde-mi cu nelegere (nel. Sirah, V, 12). De unde le tiu acestea cei ce le-au scris ? i acum de unde le tie cel ce scrie ? Spune tu, ca s nu-i par iari c vorbesc pentru slava deart. Ale cui snt aceste cuvinte ? Gndete-te cu dreapt judecat i te vei ncredina i m vei scpa de discuii. Fr ndoial, snt ale unui om, spui tu. Socotesc ns c nu prin auz se ajunge la vedere (Avacum II, 2). Ci rmi auzind i nicidecum vznd. Spui c aceste cuvinte snt ale unui om ? Dac snt ale unui om, poi spune fr ndoial i ale crui fel de om. Fiindc omul nu e n stare s cu noasc sau s tlmceasc gnduri i dispoziii strine, ba nici mcar pornirile i strile animalului, sau starea luntric a sufletului. Cci nimenea nu tie ale omului, dect numai duhul omului care locuiete ntr-nsul (1 Cor. II, 11). Iar dac omului i este greu s cunoasc bine st rile i pornirile animalelor necuvnttoare, de unde i cum poate cunoate cineva cele ale lui Dumnezeu, sau schimbarea i starea, ca s nu zic lucrarea ce se ivete n sfini din vederea lui Dumnezeu ? De altfel dac ale omului snt cuvintele, ale lui snt i nelesurile. Iar n elesurile n aceste cazuri nu trebuie numite nelesuri, ci vederea celor ce snt cu adevrat. Cci din vederea (contemplarea) acestora grim. Trebuie s numim cele spuse mai degrab descriere a celor vzute. Iar neles trebuie s numim gndul ce se nate n minte privitor

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

C1NCEA

CUVNTARE

MORAL

191

la vreun lucru, sau o intenie fr existen real, ca de pild gndul de a face vreun bine sau ru, care n-a fost nc fcut de noi i care de la neles trece n fapt. Deci nelesul este nceputul lucrului ce se va face de ctre noi, dup cuvntul : nti gndete puterile nge 304 reti i cereti i gndul se face fapt . Intietatea vederii. Ia seama c toate cuvintele i toat istorisirea noastr cu privire nu la niscai lucruri care nu exist i snt neartate, ci la cele ce snt deja fcute sau au s se fac, ne vin mai degrab din vederea i contemplarea lor. Tot cel ce istorisete despre vreun lucru oarecare, de pild despre o cas sau ora sau pa lat, sau despre rnduial i aezarea din el, sau despre vreun teatru i despre cele ce se petrec n ele, are neap rat nevoie s le vad nti i s afle cele din ele i apoi s griasc cu socoteal i cu judecat. Ce nelegere va avea el despre un lucru pe care nc nu l-a v z u t ; i de 305 unde i-l va procura, ca s-l nfieze ? . Spune-mi ce idee venit de la sine sau nvat, ce cugetare sau gndire, nscocire sau judecat va afla ca s griasc cum se cuvine despre cele ce nu le tie ? un lucru cu totul neraional i un semn al lipsei de nvtur, a vorbi cineva despre lucruri pe care nu le tie sau nu le-a v 306 zut . Dac deci nimenea nu poate gri sau istorisi des pre cele vzute i pmnteti, dac n-a fost nsui vz tor al acelor lucruri, cum va putea gri sau istorisi cineva
304. Sfntul Grigorie de Nazianz, Cuv. 38, 9, P.G., 36, 320. 305. I a t c nsui sfntul Simeon face o d e o s e b i r e n t r e n e l e g e r e a sau n e l e s u l i n t e l e c t u a l al lucrului fizic sau spiritual i vederea sau c o n t e m p l a r e a lui, dei pe de a l t p a r t e atribuie minii i c a p a c i t a t e a c o n t e m p l a i e i nelegtoare (), cum am v z u t mai n a i n t e i cum v o m v e d e a n r n d u r i l e u r m t o a r e . nelesul, nelegerea (, ) v i n n u m a i d u p vedere sau contemplare. Cele din u r m n s e a m n c o n t a c t u l direct cu r e a l i t a t e a . Cu p u i n mai n a i n t e el atribuia acelai rol simirii. In total, sfntul Simeon, ca i ceilali p r i n i , v e d e n minte i n l u c r a r e a ei nelegtoare att funcia i n t e l e c t u a l de sesizare a n elesului, ct i pe cea vztoare, contemplativ, sau de simire a realitilor inteligibile, obiective i ele. 306. Raiona l cu a d e v r a t e n u m a i c e e a ce e real.

192

FILOCALIA

despre Dumnezeu i despre lucrurile dumnezeieti i chiar despre sfinii i slujitorii lui Dumnezeu, ca s nf ieze legtura deplin pe care aceia au avut-o cu Dum nezeu i ce este vederea lui Dumnezeu, care s-a produs n ei n chip de negrit ?307. Aceasta (vederea) produce n chip nelegtor () n inimile lor o lucrare de negrit, deci cuvntul omenesc nu d putina de a spune ceva mai mult, dac n-a fost luminat mai nainte de lumina cunotinei (Osea X, 12), potrivit cu porun ca dat. Iar cnd auzi de lumina cunotinei, ca s te l murim n toate, s nu presupui c e numai cunotina celor spuse fr lumin. Cci n-a grit numai de istori sire sau de cuvntul cunotinei, ci de lumina cuno tinei, sau de cunotina luminii, adic de faptul c lumina aduce cunotina n noi. Cci altfel nu poate cu noate cineva pe Dumnezeu, dect n vederea (contem plarea) luminii trimis din El. Cnd cineva istorisete unora despre vreun om sau despre vreun ora, el vor bete ctre ei despre cele ce le-a privit i le-a vzut, iar cei ce ascult, ntruct n-au vzut pe omul sau oraul despre care aud, nu pot cunoate numai din auz cele privitoare la acel om sau la acel ora, ca cel ce le-a vzut i le istorisete. Tot aa nimenea nu poate gri despre Ierusalimul de sus i despre Dumnezeu cel nevzut, Ca re locuiete n el, despre, slava i persoana Lui i despre lucrarea i puterea Preasfntului Duh, deci despre lu min, dac nu vede mai nti nsi lumina cu ochii su fletului i nu cunoate ntocmai iluminrile i lucrrile Lui n sine nsui 3 0 8 . Dar i cnd aude din dumnezeietile Scripturi pe cei ce au vzut pe Dumnezeu grind prin
307. A c e a s t a nu n s e a m n c n u m a i sfinii, c a r e au a v u t v e d e r i a l e lui Dumnezeu, p o t v o r b i d e s p r e El, ci n u m a i c toi ceilali t r e b u i e s se bazeze pe c e e a ce au vzut sfinii. Prin a c e a s t a sfntul Simeon afirm p r i m a t u l r e v e l a i e i lui D u m n e z e u i al e x p e r i e n e i n t r u sfinenie. 308. Sfntul Simeon p u n e n strns l e g t u r vederea u n u i feno m e n fizic sau spiritual (inteligibil) cu lumina e m a n a t de ea.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CINCEA

CUVNTARE

MORAL

193

ele, numai prin Duhul Sfnt e nvat despre ele. De aceea nici nu poate zice c a cunoscut pe Dumnezeu nu mai din auzirea aceasta. Cci pe Cel ce nu L-a vzut cum poate s-L cunoasc ? 3 0 9 . Dac singur vederea produce n noi cunotina desvrit a celui vzut de noi oamenii, cum ar produce n noi numai auzirea, cu notina lui Dumnezeu ? Dumnezeu e lumin i vede rea Lui e ca o lumin 310 . Deci n vederea luminii ne e dat prima cunotin c exist Dumnezeu, precum i cu privire la om nti e auzirea despre el, apoi vederea, i n vederea lui e dat cunotina c exist omul despre care am auzit. Dar nelesul celor spuse nu se oprete nici aci. Cci oricte i-ar spune cineva din auz, despre un om cnd l vezi pe acesta, nu-l poi cunoate ntoc mai numai din auz i nu te poi ncredina c este n sui acela despre care ai auzit, ci sufletul tu e sfiat de ndoial i-l vei ntreba pe el nsui sau pe altcineva care-l cunoate, i numai atunci vei afla sigur c e n sui acela 3 1 1 .
309. Deci cei ce a u d vorbind d e s p r e lucruri dumnezeieti pe cei ce le-au vzut nu snt c o n d a m n a i s r m n n u m a i cu o c u n o t i n fr lumin sau fr c o n t a c t u l cu a c e l e lucruri. D a c au credin, l u c r a r e a Aceluiai Duh, c a r e a iradiat d i n Dumnezeu n c e i ce L-au vzut, i r a d i a z i n asculttori, punndu-i n c o n t a c t nemijlocit cu r e a l i t a t e a lui Dum nezeu. C r e d i n a nsi e s e m n u l lucrrii D u h u l u i Sfnt n ei, desigur nu fr b u n v o i n a lor. Astfel r e v e l a i a se p r e l u n g e t e nu n u m a i ca s u m de c u n o t i n e d e s p r e Dumnezeu i de la Dumnezeu, ci ca e x p e r i e n identic a realitii lui Dumnezeu. In g e n e r a l o c u n o a t e r e a d e v r a t fr v e d e r e , sau fr verificare p r i n v e d e r e , nu e posibil. 310. Dac auzul singur nu p r o d u c e n noi c u n o a t e r e a deplin a unui lucru, nici v e d e r e a ca v e d e r e nu p r o d u c e a c e a s t c u n o a t e r e . Ci v e d e r e a i n t r u c t e v e d e r e a luminii, adic a u n e i r e a l i t i c a r e n ar t a r e a ei manifest un sens, deci p r o c u r o c u n o a t e r e . 311. Aci se p u n e i mai mult n relief insuficiena c a p a c i t i i de a face pe c i n e v a c u n o s c u t e x a c t p r i n descriere. A c e a s t insuficien i a p a r e mai ales c n d vezi pe cel descris. Exist n t r e descriere i v e d e r e o i n c o n g r u e n . De a c e e a ai n e v o i e mai d e p a r t e de cel ce i-a descris pe cineva cnd acela a p a r e , ca s-i confirme c cel pe care-1 vezi este chiar cel pe c a r e i l-a descris. n e c e s a r un acord n t r e mai muli pen tru stabilirea identitii a c e e a ce e v z u t .

194

FILOCALIA

ntocmai aa se ntmpl i n ceea ce privete pe Dumnezeu cel nevzut. Cnd l vede cineva pe El desco perit, vede o lumin. i se minuneaz vzndu-L. Cine e ns, nu tie ndat ; dar nici nu ndrznete s-L n trebe pe El. Cum L-ar ntreba pe Cel la Care nici nu-i poate ridica ochii i pe Care nu-L poate vedea ct e de mare ? Cci privete cu cutremur i cu fric mult, oa recum numai spre picioarele Lui, tiind doar n general c Cel ce s-a artat n faa lui este Cineva. i dac mai exist cel care i-a povestit nainte despre acestea, ca unul ce a cunoscut mai nainte pe Dumnezeu, mergnd la el i spune : Am vzut. i acela l ntreab : Ce ai v zut, fiule ?. O lumin dulce, printe ; o lumin de aa fel, c nu am destul pricepere pentru a-i spune cum e. i n vreme ce spune aceasta, inima lui salt i palpit i se aprinde ndat de dorul Celui pe Care L-a vzut. Apoi ncepe iari s spun cu lacrimi fierbini i multe : Mi s-a artat, printe, acea lumin. Pereii chiliei mele au disprut ndat i lumea a trecut, fugind, socotesc, de la faa ei (Ps. LXVII, 2). Am rmas numai eu, ntr-o nsoire cu lumina singur. Nu tiu, printe, de era i trupul meu atunci acolo. De am ieit din el, nu tiu, dar atunci nu tiam de port trup i de sunt mbr cat n el. Aveam o bucurie de negrit, care m nso ete i acum i o iubire i un dor mare, nct s-au pornit din mine valuri de lacrimi n ruri, ca i acum, precum vezi. Acela rspunzndu-i, zice : E Acela, fiule. La acest cuvnt, el l vede din nou i puin cte puin se curete deplin, iar curindu-se, capt ndrzneal i-L ntreab pe Acela i zice : Dumnezeul meu, Tu eti ? i Acela i rspunde i zice : Da, Eu snt Dum nezeu cel Care M-am fcut om pentru tine. i iat te-am fcut pe tine, precum vezi i te voi face dumnezeu 3 1 2 .
312. Conform sfntului M a x i m M r t u r i s i t o r u l , Capete gnostice II, 2 5 ; P.G. 90, 1163-B.

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CINCEA

CUVNTARE

MORAL

195

Dup ce va fi petrecut mai mult timp plngnd, c znd la pmnt i smerindu-se, ncepe s cunoasc puin cte puin pe Dumnezeu. i ajuns aci, cunoate voia Lui cea sfnt i bineplcut i desvrit (Rom. XII, 2). Cci dac nu-L vede pe El, ca s spun iari, nici nu poate s-L cunoasc. i dac nu-L cunoate pe El, cum 313 va putea cunoate voia Lui cea sfnta ? . Cci dac pri vitor la oameni e cu neputin aceasta, cu att mai mult privitor la Dumnezeu. De aceea, naintnd i ajungnd din ce n ce mai familiar lui Dumnezeu, din cele ce se fac de ctre Dumnezeu cu el, cunoate i cele ce le-a f cut cu toi sfinii de mai nainte i cte le va face cu cei ce vor urma. Iar despre cununile i rspltirile viitoare e nvat, fiind cluzit tainic de Dumnezeu nsui, cu noscnd c acestea snt mai presus de minte, de cuvnt i de nelegere. Mai mult dect aceasta, el i d seama lim pede cum va fi el i mpreun cu el toi sfinii dup nvie re. Dar nu le primete acestea acum, mcar c unii au socotit cu rutate c noi o spunem aceasta. Cci dac am presupune c lum acum totul, atunci dup ei, negm i nvierea nsi, mpreun cu judecata i cu rspltirea, i lepdm cu voia ndejdea celor viitoare. Dar noi nu gndim i nu vorbim aa, ci supunem cu hotrre anatemei i pe cei ce afirm aceasta. Noi mrturisim i zicem deci c primim i acum cu msur o arvun (2 Cor. I, 22) a buntilor, dar totul ndjduim s-l lum dup moarte, precum s-a scris : Acum cunosc din parte ; iar cnd va veni totul, atunci ceea ce e din parte va nceta (1 Cor. XIII, 12, 10). i n alt loc : i acum sntem copii ai lui Dumnezeu i nc nu s-a artat ce vom fi ; dar tim c
313. Nu e v o r b a n u m a i de voia g e n e r a l a lui Dumnezeu, pe care o d e d u c e m cu mintea, ci de voia Lui din acel moment, v o i e c a r e v r e a ceva potrivit acelui m o m e n t att cu cel c a r e t r e b u i e s mplineasc a c e a s t voie, ct i cu cei p e n t r u c a r e t r e b u i e s mplineasc voia lui Dumnezeu,

196

FILOCALIA

atunci cnd se va arta, asemenea Lui vom fi (1 Ioan III, 2). i ca s prefacem cuvntul n ntrebri i rspun suri, s ne facem c ntrebm pe cel ce a spus aceasta : De unde tii, preaiubite prieten al lui Hristos, c vei fi asemenea Lui ? Spune-ne, de unde ? De la Duhul, zice, Care ne-a dat nou (1 Ioan III, 24) ; de la Acesta cunoatem c sntem copii ai lui Dumnezeu i c Dum nezeu nsui este ntru noi, pentru c El nsui mi-a spus acestea cu un glas tainic. Dar s revenim la tema noastr. neles i nfiare. Am spus prima dat mai sus c numele de neles trebuie s fie ntrebuinat cnd se nate n mintea noastr ideea despre un oarecare lucru bun sau ru, de pild, ca s dobndesc ceva, sau s fac un ru, sau un bine cuiva ; iar nfiare i nu neles nseamn a gri despre lucruri, care s-au svrit deja, sau au fost vzute. Apoi am spus iari : cum poate vorbi cineva despre lucruri, sau orae, sau teatre pe ca re nu le-a vzut, sau cum poate descrie nfirile sau chipurile, sau poziiile lor ? Iar dac totui ar gri des pre ele, cu dreptate ar fi numit de ctre cei ce-l aud, scornitor de mituri. Proorocii i apostolii, care spun des pre ziua Domnului i despre slvita i nfricotoarea Lui venire, c va veni ca un fur noaptea (2 Petru III, 16 ; 1 Tes. V, 2) i ca durerea celei ce are s nasc (1 Tes. V, 3) i c n foc se va descoperi (1 Cor. III, 13), de unde au aflat acestea ca s le spun ? Fr ndoial, sau le-au auzit de la cineva sau au fost ei nii vztori ai zilei aceleia. Cci cum au putut spune ceea ce n-au vzut sau n-au auzit pe alii spunndu-le ? Iar dac au auzit, spune-mi de la cine ? Cci ei nu spun totdeauna c le-au vzut ei nii i de aceea au spus, ci c au

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CINCEA

CUVNTARE

MORALA

197

auzit. Spune-mi deci, dac tii, de unde le-au aflat aces tea ? Iar dac nu tii ce s spui, ascult i cunoate c au aflat acestea de la Duhul Sfnt, cum le-a spus i Domnul : Iar cnd va veni Mngietorul (Ioan XV, 27), Duhul Sfnt pe Care l va trimite Tatl n numele Meu, Acela v va nva pe voi toate i v va aduce aminte toate cte vi le-am spus vou (Ioan XIV, 26). Iar c i cele ce nu li le-a spus lor Hristos, i-a nvat Duhul i li le-a spus cnd a venit, o spune Acelai : nc multe am a v spune vou, dar nu le putei purta. Dar cnd va veni Acela, Duhul adevrului, v va cluzi la tot ade vrul. C nu va gri de la Sine, ci cte le va auzi le va gri i cele viitoare va vesti vou (Ioan XVI, 1214). Ai aflat de unde au nvat cei ce au scris despre ziua aceea i despre artarea Domnului i despre cele rn duite s vin celor pctoi i celor drepi ? Tot aa des pre toate celelalte care nu se vd ne-au scris ei, ca unii ce le-au vzut, luminai prin Duhul. Prezena Duhului. Dar rspunde-mi la ntreba rea : Ce este Sfntul Duh ? Dumnezeu, Dumnezeu ade vrat din Dumnezeu adevrat, dup mrturisirea cea de obte. Tu deci, urmnd dogmelor Bisericii, zici la fel c Acesta e Dumnezeu. Deci zicnd i cugetnd c Acesta e Dumnezeu adevrat, Care purcede din Dumnezeu ade vrat, recunoti c cei ce au pe Duhul Sfnt au, dup mrturisirea de obte, pe Dumnezeu nsui rmnnd pururea n ei, aa cum a spus Hristos ctre apostoli : Iar dac M iubii pe Mine, vei pzi poruncile Mele i Eu voi ruga pe Tatl i alt Mngietor v va da vou, ca s rmn cu voi n veac (Ioan XIV, 1516). Iat deci c ai fost nvat c Duhul rmne i locuiete n veacuri nesfrite. Cci spunnd : ca s rmn cu voi n veac, arat c va fi venic i fr sfrit cu ei i c

198

FILOCALIA

e n chip nedesprit cu ei n timpul de acum i n vea cul viitor. Dar c dumnezeietii apostoli i toi ci L-au primit au i vzut pe Duhul Sfnt, ascult ceea ce ur meaz : Duhul adevrului, pe Care lumea nu poate s-L primeasc, pentru c nu-L vede pe El, nici nu-L cu noate, dar voi l cunoatei i la voi rmne (Ioan XIV, 17). i ca s cunoti c i pe Hristos l vd cei ce-L iu besc pe El i pzesc poruncile Lui, ascult pe Domnul nsui zicnd : Cel ce are poruncile Mele i le pzete pe ele, acela este care M iubete. Iar cel ce M iubete pe Mine, iubit va fi de Tatl Meu i Eu l voi iubi pe el i M voi arta lui (Ioan XIV, 21). Cunoscut fie deci tuturor cretinilor c Hristos e nemincinos i Dumnezeu adevrat i c se arat, dup mrturisirea cea de obte, celor ce-i arat iubirea fa de El prin pzirea poruncilor Lui. Cci aceasta a spus-o El nsui. Iar prin artarea Sa, El le druiete pe nsui Duhul Sfnt i prin Duhul Sfnt iari El nsui i Tatl Su rmn n chip nedesprit cu ei. Iar unii ca acetia nu griesc nimic de la ei. Cel ce spune c acetia griesc ceva de la ei spune c e cu putin ca precum un om tie cele ale omului, la fel oamenii s tie cele ale lui Dum nezeu 314 . Dar atunci socotesc, fr ndoial, pe cei ce declar c griesc de la Duhul Sfnt, nscocitori de mi turi, ca pe unii ce nu snt nvai de Duhul. Pe de alt parte ei spun c acetia nva pe alii despre cele pe care nu le-au vzut sau auzit, din propriile lor raiona mente. Dar trebuie tiut c dac acetia triesc n conglsuire cu de-Dumnezeu-purttorii-prini de mai na inte, vorbesc i ei n Duhul Sfnt i cei ce nu cred lor, sau i brfesc, pctuiesc fa de Cel ce griete prin ei. Ai fost nvat ns, iubitule, c mpria ceruri lor este n luntrul tu (Luca XVII, 21), dac voieti, i
314. Pe baza simplei judeci, n sensul teologiei o c c i d e n t a l e .

SFISTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CINCEA

CUVNTARE

MORALA

199

toate buntile venice snt n mna ta. Grbete-te deci s vezi i s iei i s dobndeti n tine nsui buntile ce-i snt rnduite i s nu te lipseti de ele prin nchipui rea c le ai. Plngi, cazi la pmnt ; zi i tu acum, ca odi nioar orbul (Luca XVIII, 35) : Miluiete-m, Fiule al lui Dumnezeu i deschide-mi ochii sufletului, ca s vd lumina lumii (1 Ioan IX, 5), adic pe Tine, Dumnezeule, i s m fac i eu fiu al zilei (1 Tes. V. 5) dumnezeieti, i nu m lsa, Bunule, neprta de dumnezeirea Ta. Arat-mi-Te, Doamne, ca s cunosc c m-ai iubit ca pe unul ce am pzit dumnezeietile Tale porunci, Stpne. Trimite pe Mngietorul, ndurtor, i peste mine, ca s m nvee cele privitoare la Tine i s-mi vesteasc mie cele ale Tale, Dumnezeule al tuturor. Lumineaz asupra mea lumina cea adevrat (Ioan I, 9), Preamilostive, ca s vd slava Ta, pe care ai avut-o nainte de a fi lumea (Ioan XVII, 5), la Tatl Tu. Rmi, cum ai zis, i ntru mine, ca i eu s m fac vrednic s rmn ntru Tine n chip contient i s Te dobndesc n chip contient ntru mine. Binevoiete s iei chip n mine (2 Cor. IV, 16 ; 2 Tim. I, 1), Tu, Cel nevzut, ca vznd frumuse ea Ta neapropiat, s port, Dumnezeule ceresc, chipul Tu i s uit toate cele vzute. D-mi slava Ta, pe care i-a dat-o ie, Preamilostive, Tatl, ca s m fac ase menea ie ca toi slujitorii Ti, dumnezeu dup har, i s fiu mpreun cu Tine nencetat, acum i pururea i n veacurile nesfrite. Amin. ndemn. Da, fratele meu iubit, crede i fii con vins c aa i aceasta este credina noastr. Crede, frate, c aceasta este a te nate din nou (Ioan III, 4) i a te rennoi i a vieui n Hristos. Sau nu auzi pe marele Vasile spunnd n cuvntul su de ndemn la Florii : Nu doreti, omule, s te vezi pe tine nsui ajuns din btrn

200

FILOCALIA

tnr ? (La Sf. Botez ; P. G. 31, col. 432 D). i pe Pa vel : De e cineva n Hristos, e fptur nou ; cele vechi au trecut, iat toate noi s-au fcut (2 Cor. V, 17). Des pre care toate se vorbete? Spune-mi. Oare s-a schim bat cerul sau pmntul ? Oare soarele sau stelele sau marea? Sau s-a fcut nou i proaspt ceva din cele ce se vd? N-o pot spune aceasta. Ci ctre noi i pentru noi a spus aceasta. Cci fiind mori, nviem la via ; striccioi, ne mutm la nestricciune ; muritori, ne preschim bm spre nemurire ; pmnteti, ne facem cereti ; tru peti i avnd naterea din trup, ne facem duhovniceti, nscui din nou i rezidii n Duhul Sfnt. Acestea snt, deci, frailor, zidirea nou n Hristos. Acestea se svresc i se fac n fiecare zi cu cretinii adevrai i alei, care se fac prtai n chip contient de toate acestea n parte, nc n trup fiind, cum am spus adeseori. Mai mult, ei ndjduiesc s le moteneasc aces tea i dup moarte n chip deplin i nendoielnic, ajungnd ntregi n buntile ntregi, de care s-au mpr tit aici. Cci sntem nvai fr ncetare c mncm i bem pe Hristos, c-L mbrcm i-L vedem i iari c sntem vzui de El; i tim c-L avem n noi i noi rmnem n El, c El e slluit n noi i noi slluii n El, c El ni se face nou cas i noi cas Lui, c noi sntem fii ai Lui i El se face Tatl nostru ; i c El e lumin i lumineaz n ntuneric (Ioan I, 5). Apoi mai zicem c noi l vedem pe El, dup cuvntul poporul ce se afla n n tuneric a vzut lumin mare (Isaia IX, 1). Dar dac toate acestea i celelalte le nvm din dumnezeietile Scripturi, precum s-a artat, c se petrec n noi n tim pul de fa al vieii de aici, dar spunem c nu se petrec n noi nicidecum, sau se petrec, dar n chip tainic i fr

SFNTUL

SIMEON

NOUL

TEOLOG,

CINCEA

CUVNTARE

MORAL

201

s simim, fr s cunoatem nimic din acestea, prin ce ne deosebim de cei mori ? Nu v predai pe voi unei astfel de credine, ca s cobori n prpastia pierzaniei. Chiar dac pn acum n-ai ndjduit s ctigai o simire a acestor fel de bu nti i de aceea nu ai cutat-o, cel puin de acum nainte, odat ce credei c acestea snt adevrate i n conglsuire cu dumnezeietile Scripturi, trecnd prin toate acestea, fii ncredinai c pecetea Sfntului Duh (Efes. I, 13) ni s-a dat nc de aici n chip contient ce lor ce credem. i odat ce credei, alergai, aa ca s luai (Filip. III, 12), luptai-v, dar nu ca btnd aerul (1 Cor. IX, 27). i pe lng acestea, cerei i vi se va da ; batei i vi se va deschide (Matei VII, 7), fie aici, fie n veacul viitor. Deocamdat primii nvtura, deocam dat pocii-v, facei ascultare, postii, plngei, rugai-v. Prin acestea i prin unele ca acestea alergai, strduii-v, urmrii, cutai, batei, cerei, nentorcnduv spre nimic altceva, pn ce vei lua, pn ce vei apu ca, pn ce vei primi, pn vi se va deschide i vei in tra, pn vei vedea n luntrul camerei de nunt pe Mi rele, pn vei auzi: Bine, slug bun i credincioas, peste puine ai fost credincios, peste multe te voi pune (Matei XXV, 21), pn v vei face fii ai luminii i fii ai zilei. Dar nainte de a fi vzut i luat i ptimit aces tea, s nu v amgii pe voi niv i s socotii pe ne drept c sntei ceva, nefiind nimic (Gal. VI, 3). i s nu v nchipuii, fiind czui din contiin, c sntei duhovniceti, nainte de a fi luat pe Duhul Sfnt. S nu v grbii, din aceast pricin, a primi, fr nelep ciune, gnduri strine i s urcai la egumenii i la pos turi de conducere i s v apropiai de preoie, fr fric, i s v dedai fr ruine la zeci de mii de uneltiri pen-

202

FILOCALIA

tru a ajunge la mitropolii i la episcopii, ca s pstorii poporul Domnului. Ci rogu-v, luai aminte la voi, cugetnd la cele de sus, cutnd cele de sus i dorind cele de sus, nengrijindu-v de nimic din cele pmnteti, nainte de a-L fi luat pe Acela. Da, rog iubirea voastr, s dispreuim toate relele vzute ; s ne scuturm de toate cele trectoare, s ne scrbim de toate cele ptimae i vtmtoare, ca s dobndim att buntile cele de aici, ct i pe cele viitoare n Hristos Iisus, Domnul nostru, Cruia se cuvine toat slava, cinstea i nchinciunea, mpreun cu Cel fr de nceput al Su Printe i cu Preasfntul i Bunul i de via fctorul Su Duh, luminii celei ntreit una, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

CELE 300 DE CAPETE DESPRE FPTUIRE, DESPRE FIRE I DESPRE CUNOTIN

I VEDEREA RAIULUI ALE CUVIOSULUI NICHITA STITHATUL

Introducere
Viaa cuviosului Nichita Stithatul. Nu exist o biogra fie veche a lui Nichita Stithatul, cci nimeni nu i-a scris viaa, cum a scris-o el pe a sfntului Simeon Noul Teolog, printele su duhovnicesc. De aceea, chiar datele principale ale vieii lui nu se pot reconstitui dect cu aproximaie. La aceast reconsti tuire ajut pentru prima faz a vieii lui Nichita Stithatul nsi Viaa sfntului Simeon, scris de el. Discuia lui cu cardinalul Humbert, cu ocazia proclamrii despririi Biseri cii de Apus de cea de Rsrit, la 1054, este un alt punct de reper pentru viaa lui. Iar unele elemente din scrierile lui Nichita Stithatul, alctuite la btrnee, permit unele conclu zii aproximative, referitoare la partea din urm a vieii lui. O dat sigur indicat de Nichita Stithatul n Viaa sfntului Simeon, care ajut la stabilirea datei aproxima tive a naterii sale, este anul 1022, ca an al morii sfntului Simeon Noul Teolog. Nichita Stithatul spune c la aceast dat deabia ncepuse s apar puful brbii sale, deci putea s aib vreo 17 ani. Ar u r m a deci c s-a nscut pe la 1005 3 1 5 . Nichita ne informeaz n Viaa sfntului Simeon c a intrat n Mnstirea Studion la vrsta de 14 ani, deci pe la 1019 i c a stat n legtur apropiat cu sfntul Simeon,
315. Viaa sfntului Simeon Noul Teolog (nr. 133) p u b l i c a t de J. H a u s h e r r , S. I., In Orientalia Christiana, voi. XII, nr. 45, 1928, p. 193. D e d u c e r e a acestui an al n a t e r i i o face J. Darrouzes A. A. in Nicetas Stethatos, Opuscules et Lettres, Sources chretiennes, nr. 81, 1961. I n t r o duction, p. 8.

206

PR.

PROF.

DUMITRU

STNILOAE

nainte de moartea lui, vreo 23 ani. Sfntul Simeon, dei reabilitat, tria n mnstirea sfnta Marina, ntemeiat de el. In acest timp, sfntul Simeon compunea Imnele dragos tei dumnezeieti, pe care le ddea lui Nichita ca s le copieze. Sfntul scrierile Simeon
316

i-a

dat

lui

Nichita

sarcina

s-i nu

editeze i-a fost

. a neglijat sarcina aceasta, pn ce

Nichita

reamintit de sfntul Simeon nsui, ntr-o viziune, la 13 ani dup moartea lui, deci la 1035. Darrouzes socotete c Nichita a purces imediat dup acea dat la editarea scrierilor sfntu lui Simeon i apoi la scrierea Vieii lui
317

. Hausherr soco

tete c aceast Via a fost alctuit dup 1052, cnd la 30 de ani dup moarte, osemintele sfntului Simeon au fost aduse n mnstirea sfntul Mamas, de unde fusese exilat n tim pul vieii. Cci n Viaa sfntului Simeon se cuprinde i eve nimentul aducerii osemintelor lui, care a avut loc, cum am spus, la 1052 dup iunie
318

. Hausherr crede chiar c Viaa a fost scris prezint mutarea relicvelor sfntului

1054, cci

Simeon ca un eveniment mai vechi. Faptul c n ea nu se afl nici o aluzie la disputa lui Nichita cu Humbert, ar dovedi c Nichita ar fi retractat opoziia sa fa de Humbert aa cum pretinde Humbert nsui
319

, sau c scrierea lui contra lui H u m


320

bert ar fi fost n versiunea ei original foarte moderat

Mai probabil ni se pare c aceast Via e scris ntre martie 1052 i iunie 1054, sau c dac a fost scris dup aceea, Nichita n-a socotit de bine s amestece n ea elemente din viaa proprie, prea strine de Viaa sfntului Simeon.
316. J. H a u s h e r r , op. cit., Viaa, nr. 135 i 131, p. 199, 189 i Introd., p. XXIII. J. Darrouzes, Symeon ie Nouveau Theologien, Traites theolo giques ei ethiques, tom. I, I n t r o d . p. 9, n Sources chretiennes, nr. 122, 1966. 317. J. Darrouzes, Nicetas Stethatos, Opuse, ei Letties, p. 8. 318. J. H a u s h e r r , op. cit., Viaa, nr. 129, p. 187 ; Introd. p. XVII. 319. H u m b e r t , Commemoratio b r e v i s ; P.G. 143, 1001. 320. J. H a u s h e r r , op. cit., Introd. . XX.

INTRODUCERE

LA

NICHITA

STITHATUL

207

Dup editarea operei sfntului Simeon Noul Teolog i al ctuirea Vieii lui i dup participarea la disputa cu Humbert, la 1054, Nichita a continuat activitatea sa teologic pn la adnci btrnei. n Mrturisirea de credin, com pus puin nainte de moartea sa, Nichita se prezint ca egu men al Mnstirii Studion i n acelai timp ca extrem de btrn 3 2 1 . In aceast calitate ar fi alctuit o nou rnduial (Hypotyposis) pentru mnstirea sa, dup Teodor Studitul 3 2 2 . Scrierea aceasta se cuprinde n acelai manuscris ca i prima. In cazul c a deinut de fapt postul de egumen al Mnstirii Studion i nu e nici un motiv s ne ndoim data extrem pentru moartea lui ar fi anul 1092, cci la acel an postul de egumen al mnstirii Studion e deinut de un Ioan. Avnd n vedre c la 1076 semna ca egumen al acestei mnstiri Cosma, egumenatul lui Nichita ar cdea cndva ntre 1076 i 1092 3 2 3 . Scrierile cuviosului Nichita Stithatul. Unele din scrie rile lui Nichita Stithatul au caracter polemic, altele aghiografic, altele teologic, cu accentuat not duhovniceasc; altele au cuprins liturgic. La acestea mai trebuie adugate scriso rile sale. Scrierilor polemice aparin cele trei tratate contra latinilor : Dialogul, Antidialogul i Sinteza despre Filioque 324. Tot dintre scrierile polemice fac parte Cuvntrile mpotriva armenilor. In cod. Mosquensis 433, f. 171 190 se cuprind patru din ele. O a cincea a pulblicat Hergenrother n : Monumenta graeca ad Photium... pertinentia, Ratisbonae, 1869, p. 139154. Darrouzes crede c ele snt anterioare tratatelor mpotriva latinilor, deoarece se poate stabili un raport ntre
321. Editat de Darrouzes, op. cit., p. 444463. 322. P.G. 127, 973-D. 323. J. Darrouzes, Nicetas Stethatos, p. 10. 324. Editate n tom. II, al lucrrii lui A n t o n Michel : Humbert und Kerularies, Quellen und Studien zum Schisma des XI Jahrhunderts, Paderborn, 1930.

208

PR.

PROF.

DUMITRU

STNILOAE

ele i o cuvntare a lui Eutimie de Periblept, scris probabil pe la 1050


325

. Pe lng Viaa sfntului Simeon, publicat n

Dintre celelalte scrieri ale sale menionm nti pe cele aghiografice. forma ei scurt, n care s-a pstrat, de Hausherr n : Orientalia christiana, vol. XII, nr. 45, 1928, mai exist o aprare a sfntului Simeon Contra acuzatorilor sfntului, pstrat frag m e n t a r n manuscrisul Iviron 388. Ea e citat n prefaa la Imnele dragostei dumnezeieti, i e compus tot de Nichita (P. G. CXX, 310311). Dintre scrierile teologice-duhovniceti fac p a r t e : Cele trei sute capete practice, naturale i gnostice (P. G. CXX, 851 . u. i Filocalia greac, 1893, vol. II, p. 175226). Aceasta e scrierea cea mai cunoscut a lui Nichita. Tot dintre scrierile teologice fac parte tratatele : Despre suflet, Despre rai, Despre ierarhie publicate de P. Hristou, G. Saccos i Mantzarides n Salonic, 1957 : , i dup acetia n limba greac i n tra ducere francez de J. Darrouzes, op. cit. p. 56152, 154227 i 292365. O alt scriere Despre limite, e publicat p e n t r u prima dat de Darrouzes, op. cit., p. 366411. Tratatele Des pre suflet i Despre rai snt constituite n proporie de dou treimi, din extrase din sfntul Ioan D a m a s c h i n
326

Scrierea Despre suflet se refer deseori la Cele 300 de capete, reproducnd unele din ele. Deci a fost scris dup ele. Cam n aceeai perioad cu scrierea Despre suflet a fost alctuit cea Despre rai i cea Despre ierarhie, alc tuind mpreun un fel de trilogie. Toate trei aparin unei scrierilor i a Imnelor sfntului Simeon
327

perioade mai timpurii din viaa lui Nichita, care a u r m a t dup editarea . In

325. J. Darrouzes, op. cit., p. 910. 326. Idem, op. cit., p. 36. 327. Idem, op. cit., p. 19.

INTRODUCERE

LA

NICHITA

STITHATUL

209

perioada cea mai trzie a vieii sale Nichita a alctuit Mrturisirea de credin i Tratatul despre limite. F a p t u l 328 c Tratatul mpotriva iudeilor e vecin n manuscrisele care l-au transmis cu cele dou scrieri amintite, l face pe 329 Darrouzes s plaseze alctuirea lor n aceeai perioad . Scrierilor liturgice le aparin : Despre briul diaconilor, Despre salutarea cu minile i Despre Aliluia treptelor (aflate n ms. Mosquensis 467). Cea dinti dintre ele pare s stea n legtur cu reproul ce-l fcea patriarhul P e t r u de Antiohia, nc nainte de 1054, patriarhului Cerularie, c admite diaco nilor studii s poarte brul. Ar trebui s mai existe o m a r e colecie de scrisori ale lui Nichita, pentru c scrisorile publicate de Darrouzes, op. cit., p. 228291, snt luate din a treia sut de scrisori 3 3 0 . Nichita Stithatul se resimte de influena sfntului Simeon Noul Teolog n convingerea despre rolul mare ce-l are Sfntul Duh n urcuul duhovnicesc al credinciosului, ca i n convin gerea c propovduirea este ncoronarea acestui urcu. Darrouzes spune : Dar Nichita pare s fi avut un tempera m e n t cu totul diferit de al lui Simeon ; el e cu m u l t mai iubi tor de construcii logice, de simetrie, de ordine n expunere, cum dovedete alctuirea organizat a tratatelor sale i recurgerea la raionament. Simeon este, dimpotriv, cu m u l t mai entuziast, mai plin de imaginaie i mai mistic. Totui nu trebuie accentuat prea mult deosebirea ntre sfntul Simeon Noul Teolog i Nichita. Deosebirea e mai mult de exprimare dect de coninut. Nichita folosete mai m u l t categoriile intelectuale, filosofice, pe cnd sfntul Simeon e mai pastoral, mai predicatorial, mai direct n exprimarea tririi sale. La sfntul Simeon simirea e att de puternic, nct ea se revars chiar n exprimare, pe cnd la Nichita e
328. Ed. Darrouzes, op. cit., p. 412443. 329. Idem, op. cit., p. 13. 330. Idem, op. cit., p. 228291. 14 Filocalia

210

PR.

PROF.

DUMITRU

STN1LOAE

mai prelucrat n categorii intelectuale. Dar Nichita red foarte fidel gndirea sfntului Simeon, ca i tradiia prini lor mai vechi, pstrat i la sfntul Simeon. Cci aceast tradiie devenise un bun comun n teologia timpului su. Dar Nichita se resimte i de preocuprile i controversele timpu lui su. Din acest punct de vedere el ne ofer o imagine destul 331 de fidel a acestui t i m p . Publicm n acest volum, pe lng cele 300 de capete, o traducere romneasc a Vederii Raiului, cci n ea avem ntr-o form sistematic doctrina pozitiv despre cosmos a sfntului Grigorie de Nissa, a sfntului Maxim Mrturisitorul, a sfntului Ioan Damaschin, despre putina transfigurrii cos mosului prin omul eliberat de patimi. Nichita Stithatul pune astfel n mod sistematic n lumin legtura dintre urcuul duhovnicesc al omului credincios i transfigurarea cosmosului.

331. Idem, op. cit., p. 36, 39.

Cele 300 de capete despre fptuire, despre fire i despre cunotin


Suta nti a capetelor despre fptuire ale preacuviosului Nichita Stithatul, monahul i prezbiterul din preasfnta mnstire a studiilor, ucenicul sfntului Simeon Noul Teolog. 1. Socotesc c patru snt cauzele virtuilor mbina te n treimea desvrit, care au micat la aceast scrie re de folos pe cel ce, pornit de la cea de la nceput, a tre cut de curnd, de cea de la mijloc i a ajuns la treimea teologiei tainice. Cea dinti este libertatea, adic nepti mirea sufletului, care a naintat de la lucrarea osteni toare la contemplarea natural a zidirii i de acolo a in 332 trat n ntunericul cunotinei lui Dumnezeu . A doua, curia minii prin lacrimi i rugciune, din care se nate cuvntul harului i izvorsc undele nelesurilor. A treia este slluirea Sfintei Treimi n noi, din Care ies revrsrile de lumin ale Duhului spre folosul fie cruia din cei curii, pentru dezvluirea tainelor m priei cerurilor i pentru descoperirea vistieriilor lui 333 Dumnezeu ascunse n suflet . A patra, este trebuina care silete pe tot cel ce a luat talantul cuvntului cu 334 notinei, s-l propovduiasc , dat fiind amenina332. A c e s t e a snt cele trei t r e p t e ale u r c u u l u i d u h o v n i c e s c . 333. A d o u a c o r e s p u n d e cu a d o u a din t r e i m e a amintit, iar a treia, cu a treia din ea. 334. A c e a s t a p a t r a treime e i o n c u n u n a r e a celor trei amintite. Treimea d e s v r i t a t r e p t e l o r d u h o v n i c e t i este : fptuirea, contempla ia n duh a c r e a i u n i i i c u n o t i n a mai presus de c u n o a t e r e a Sfintei Treimi. Cel ce a ajuns la t r e a p t a din u r m nu e scutit de p r o p o v d u i r e ,

212

FILOCALIA

ci deabia lui i se i m p u n e cu o n e c e s i t a t e s u p r e m . Cea dinti d i n t r e a c e s t e t r e p t e este nsufleit de aspiraia s p r e n e p t i m i r e i ajunge la e a ; a d o u a este c o n d u s de voina de c u r i e i ajunge la e a ; a treia tinde s p r e slluirea Sfintei Treimi n suflet i ajunge la ea ; a p a t r a este n e c e s i t a t e a simit de suflet de a p r o p o v d u i c u n o t i n a de Dum nezeu la c a r e a ajuns. A c e a s t a e s t e o p r e o c u p a r e esenial p e n t r u N i c h i t a . T o a t e a c e s t e p a t r u c a u z e i i n t e se afl c o n c e n t r a t e n cel ce a ajuns la slluirea Sfintei Treimi n el. T o a t e l n d e a m n deci la c o m u n i c a r e a c u n o t i n e i la c a r e a ajuns. P e n t r u c snt aspiraii i i n t e atinse, ele snt n acelai timp c a u z e ale virtuilor amintite i virtuile nsei. Dar a c e s t e virtui snt i c a u z e c a r e mic pe cel ce a d e p i t t r e a p t a de mijloc s c o m u n i c e sau s m r t u r i s e a s c c u n o t i n a sa d e s p r e D u m n e z e u .

rea lui Dumnezeu, Care zice : Slug viclean i lene, trebuia s dai argintul meu zarafilor i eu venind a fi luat al meu cu dobnd (Matei XXV, 27). De aceasta temndu-se i David, a zis : Iat, buzele mele nu le voi mpiedica, Doamne, Tu tii; dreptatea Ta n-am ascuns-o n inima mea ; adevrul Tu i dreptatea Ta le-am grit. N-am ascuns mila Ta i adevrul Tu de la adunare mul t (Ps. XXXIX, 11). 2. nceputul vieii dup Dumnezeu este fuga total de pcatul din lume, tgduirea voilor sufletului i mu tarea cugetului pmntesc, prin care, nlndu-ne spre cugetul dumnezeiesc, ne facem din trupeti duhovni ceti, omori lumii cu trupul i nviai cu sufletul i cu duhul, ntru Hristos. 3. Cunotina nemincinoas a sufletului despre Dumnezeu, credina simit cu dispreuirea celor v zute, i fptuirea virtuii, desprit de toat iubirea de sine, snt, dup Solomon, frnghia ntreit care nu va fi rupt degrab de duhurile rutii. 4. Prin credin ndjduim s primim rsplile os tenelilor ; de aceea i purtm cu uurin ostenelile vir tuilor. Iar ncredinai de Duhul dumnezeiesc, zburm cu dragoste ctre Dumnezeu. 5. Cnd sntem suprai de gnduri necurate, nc nu ne aflm de partea celor ce lucreaz cele rele. Acolo ne aflm numai cnd sufletul s-a moleit din ncordarea lui, i mintea, din pricina unei vieuiri desfrnate i fa

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

213

r grij, are nluciri tulburi i ceoase, iar ostenelile virtuii lipsesc din pricina lenevirii la rugciune i la cugetarea la Dumnezeu. Atunci chiar dac nu lucrm cele rele, lum loc n rndul celor ce s-au rostogolit de bun voie n plceri. 6. Cnd frnele simurilor conductoare slbesc, n dat se strnete rscoala patimilor i se mic lucrarea simurilor supuse acelora 3 3 5 . Pornirea dobitoceasc a acestor simuri, dezlegate din lanurile nfrnrii, e prin s de pricinile patimilor i pate n ele ca n nite p uni aductoare de moarte. Aceasta cu att mai mult, cu ct dezlegarea se prelungete mai mult vreme. Cci pornirea aceasta nu rabd s fie oprit de la mprt irea de cele pe care le dorete prin fire, odat ce a fost slobozit din frne. 7. Dintre simuri, unele snt raionale, ca vederea i auzul, i mai nelepte i mai cluzitoare dect cele lalte. Iar altele snt neraionale i dobitoceti, slujind celor raionale, ca gustul, mirosul, pipitul. Cci nti vedem i auzim i apoi, micai de raiune, ne atingem de lucrul din fa, l mirosim i l dm gustului. Cele trei simuri din urm snt foarte dobitoceti i cu totul supu se celorlalte dou. De aceea pentru ele ostenesc, cu deo sebire, animalele i fiarele cele mai lacome i mai por nite spre mpreunare. Toat ziua i toat noaptea, aces tea caut nesturate dup mncare, sau se reped spre mpreunare. 8. Cel ce strmut lucrrile simurilor din afar spre simirile din luntru de pild, vederea spre min tea care privete lumina vieii; auzul, spre nelegerea sufletului; gustul, spre puterea deosebitoare a raiunii; mirosul, spre cunoaterea minii; iar pipitul l strmut
335. Simurile s u p e r i o a r e , (vzul, auzul), nu t r e b u i e s se lase sc p a t e din frna raiunii p r e z e n t e n ele. Cci a t u n c i v o r fi s c p a t e din fru i simurile inferioare, c a r e nu p o t fi nfrnate dect p r i n mijlocirea nfrnrii simurilor s u p e r i o a r e .

214

FILOCALIA

spre starea de veghe a inimii acela petrece via nge reasc pe pmnt. El este i e vzut ca om ntre oameni, dar petrece i e cunoscut ca nger ntre ngeri. 9. Prin mintea, care vede lumina vieii dumneze ieti, primim cunotina tainelor ascunse ale lui Dumne zeu ; prin nelegerea sufletului ornduim cu pricepere treptele gndurilor n inim, deosebind pe cele mai rele de cele mai bune. Prin puterea de deosebire a raiunii gustm felurile nelesurilor i pe cele rsrite din rd cina amar, sau le prefacem ntr-un rsad dulce al sufle tului, sau peste tot le lepdm ; iar pe cele rsrite din altoiul cuvenit i verde le primim, robind toat cugeta rea spre slujirea lui Hristos. Prin nelegerea minii, mi rosim mirul duhovnicesc al harului Duhului, umplndu-ne inima de veselie i de bucurie. Iar prin inima ve ghetoare simim cu bun nelegere pe Duhul, Care rco rete cu buntatea de sus vpaia poftei noastre, sau n clzete puterea noastr ngheat de gerul patimilor 338 . 10. Precum trupul are cinci simuri : vederea, au zul, gustul, mirosul i pipitul, aa i sufletul are ace lai numr de cinci simuri : mintea, raiunea, simirea nelegtoare, cunotina i tiina. Ele se adun n trei lucrri ale sufletului : mintea, raiunea i simirea. Prin minte primim nelesurile ; prin judecat tlcuirile ; iar prin simire, chipurile cunotinei i gndurile dumne zeieti. 11. Cel a crui minte deosebete bine nelesurile gndurilor i-i nsuete curat cugetrile dumnezeieti, a crui raiune tlcuiete micrile naturale ale ntregii zidiri vzute, desluind raiunile fpturilor, a crui sim336. Lucrrile simurilor nu se desfiineaz, ci c a p t un c a r a c t e r spiritual, sau se u m p l u de o spiritualitate pe t r e p t e l e mai n a l t e ale urcuului d u h o v n i c e s c . Se afirm n a c e a s t a u n i t a t e a de v i a ntre spirit i t r u p . N i c h i t a d e o s e b e t e n t r e minte, suflet (sau inim, sau simire) i r a i u n e sau j u d e c a t . Prin fiecare din a c e s t e a lucrnd Sfntul Duh, p r e face gndurile i pornirile rele n bune. D a r psihologia lui Nichita e mult mai complex, mai subtil.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

215

ire spiritual primete tiina nelepciunii i cunotinei cereti, a ajuns mai presus de simuri, trecnd prin ilumi nrile Soarelui dreptii dincolo de simire. El se bucur de desftare cu cele nevzute. 12. Puterile cuprinztoare ale minii snt patru : cu minenia, agerimea, nelegerea i destoinicia. Cel ce unete pe acestea cu cele patru virtui cuprinztoare ale sufletului, nsoind cu cuminenia minii, cumptarea sufletului ; cu agerimea, chibzuin ; cu nelegerea, dreptatea ; cu destoinicia, brbia, i-a ntocmit siei, n 337 chip ndoit, cru de foc ce-l duce la cer i din care lupt mpotriva celor trei cpetenii i puteri generale ale otirii patimilor : iubirea de argint, iubirea de plceri i 338 iubirea de slav . 13. Cel ce a biruit iubirea de argint prin nelegerea dreptii legiuite, care este mpreun-ptimirea milosti v cu aproapele ; a stpnit iubirea de plceri prin cum ptarea cumineniei, care este nfrnarea general ; iar iubirea de slav a rpus-o, ca mai slab, prin agerime i chibzuin, care este deosebirea lmurit a lucrurilor dumnezeieti i omeneti, clcnd-o cu picioare sigure, ca pe ceva pmntesc i fr nici un pre ; acela a biruit cu 339 getul pmntesc al trupului . El a fcut aceasta att de deplin, nct s-a preschimbat n lege a Duhului vieii, i s-a fcut slobod de legea trupului, care-l tiraniza, nct poate zice : Mulumesc lui Dumnezeu, c legea Duhu lui vieii m-a slobozit de legea i de robia morii (Rom. VIII, 2). 14. Cel ce caut slava oamenilor, care nu e nimic, ca i cnd ar fi, i mbrieaz iubirea nesturat de pl ceri a sufletului i se ine de iubirea de argint prin lco337. Prin virtui nu ne deschidem n u m a i s p r e ceilali, ci ne i nl m spre cer. Cele p a t r u virtui c a r d i n a l e snt cei p a t r u cai ai c r u e i cu c a r e ne n l m spre cer. 338. A c e s t e a nfund pe om n sine i l lipete de p m n t . 339. M i n t e a sau n e l e g e r e a nu a r e deci n u m a i un rost teoretic, ci i un rost practic, altruist i plin de a d e v r a t a simire.

216

FILOCALIA

mie, se face sau drcesc prin nchipuirea de sine i prin mndrie, sau dobitocesc prin plcerile pntecelui i a celor de sub pntece, sau fiar celor apropiai prin iubi rea lacom i neomenoas de argint. El cade din credina n Dumnezeu, pentru c primete slav de la oameni, du p cuvntul Scripturii ; se abate de la neprihnire i cu rie, pentru c-i aprinde cu lcomia pntecelui cele de sub pntece i se supune pornirilor dobitoceti ; i e scos afar din dragoste, pentru c se ngrijete numai de el i nu d din avuiile sale aproapelui lipsit. Astfel unul ca acesta se vdete ca o fiar cu multe fee, alctuit din multe laturi potrivnice ntre ele, nempcat nici cu Dumnezeu, nici cu oamenii, nici cu dobitoacele. 15. Iuimea, pofta i cugetarea minii , dac stau n ele nsei i se mic potrivit cu firea, fac omul n treg i n chipul lui Dumnezeu, nct acesta se mic n chip sntos i neabtut nicidecum de la temelia fireas c. Dar dac se abat, contrar firii, de la ceea ce se cuvine i se clintesc de la fire, l vdesc ca pe o fiar cu multe fee, cum s-a zis, i alctuit din multe laturi potrivnice 341 ntre ele . 16. Iuimea este la hotarul dintre poft i puterea raional a sufletului, fiind fiecreia din acestea ca un fel de arm n micarea lor contrar firii, sau conform 342 firii. . Pofta i raiunea, micndu-se potrivit cu
340. Iuimea (mnie) i pofta snt n l e g t u r cu mintea, deci m i n t e a nu e cu totul r e c e i static. 341. I n d u m n e z e i r e a a r e ca b a z n a t u r a l m i c a r e a puterilor p e r s o n a l e conform firii. Cci prin firea nsi noi ne aflm n r e l a i e cu Dum n e z e u i ne micm potrivit relaiei a d e v r a t e cu El, dezvoltnd-o, aa cum aceeai fire ne c e r e s fim i s ne micm n relaia pozitiv cu semenii notri. Atunci ne unificm sau ne simplificm, fiind m e r e u aceiai i u r m r i n d n t o a t e binele. 342. d e p i t aci c o n c e p i a c p u t e r i l e sufletului snt s e p a r a t e , sau l u c r e a z separat. De altfel, o astfel de c o n c e p i e n-a existat n i c i o d a t n p r a c t i c . v o r b a d o a r de un a c c e n t mai m a r e pe care-l a r e o p u t e r e sufleteasc ntr-o m i c a r e ce t r e c e sau nu n fapt. O r i c a r e m i c a r e e c u g e t a t , dar nu n u m a i c u g e t a t , ci i a n i m a t de o simire, de o dorin, de o p o r n i r e . Pofta n g e n e r a l a n i m micrile t u t u r o r p u t e r i l o r sufleteti. Iar i u i m e a e a r m a lor. Ea e n t r e gnd i poft.
340

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

217

firea spre cele dumnezeieti, iuimea este fiecreia din ele o arm a dreptii, mpotriva arpelui care le op tete i le nfieaz numai mprtirea de plcerile trupului i bucuria de slava de la oameni. Dar abtndu-se acestea de la micarea potrivit firii i prefcndu-i puterea n ceea ce e potrivnic firii i mutndu-se de la ndeletnicirea cu lucrurile dumnezeieti spre cele ome neti, iuimea li se face arma nedreptii, spre pcat. Acestea se vor lupta n acest caz i se vor npusti prin iuime mpotriva celor ce le nfrneaz pornirile i pof tele lor. Din aceast pricin iuimea e mijlocul prin care omul se poate arta sau fptuitor al celor bune, vztor i cunosctor de Dumnezeu, dac se mic dup fire, sau dobitocesc, slbatic i drcesc, dac se abate spre cele 343 potrivnice firii . 17. Nu va putea s se cunoasc cineva pe sine, de nu-i va ntoarce mai nti puterile sufletului su, prin pocin dureroas i struitoare, ca s le fac aa cum ni le-a dat Dumnezeu de la nceput, cnd l-a zidit pe 344 Adam i a suflat n el suflare de via ; nici nu va putea dobndi gndul nenfumurat, neiscoditor, neviclean, simplu, smerit, strin de pizm, de clevetire, care e stpn peste patimi i robete toat cugetarea ascultrii de Hristos. Nu-i va avea sufletul nici aprins i nflcrat de dragostea lui Dumnezeu, nici stpn pe hotarele n frnrii, ndestulat cu cele ce se nimeresc i dornic de odihna sfinilor. Iar dac nu va dobndi acestea, nu va putea dobndi nici inim blnd, panic, nemnioas, bun, neglcevitoare, plin de toat mila i bucuria. Su343. Despre suflet, C a p . 57, Ed. Darrouzes, op. cit. 344. Insul d e n a t u r a t p r i n r e a u a folosire a puterilor nu este omul a d e v r a t i nu se p o a t e nici c u n o a t e ca ceea ce este cu a d e v r a t ; nu se p o a t e c u n o a t e , p e n t r u c un astfel de ins nu-i este strveziu n exis t e n a sa indefinit deschis infinitii divine, sau n lumina acestei infi niti. Dar insul n a t u r a l , astfel deschis infinitii, nu e lipsit de poft i de iuime (mnie). Cci acestea snt aripile sufletului.

218

FILOCALIA

fletul dezbinat astfel n el nsui i cu puterile tulbu rate nu va putea primi razele Duhului. 18. Cel ce n-a primit astfel napoi frumuseea str vechii noblei i nu-i reface nencetat trsturile chipu lui Celui care l-a plsmuit pe el dup asemnarea Sa, cum va putea s se uneasc vreodat cu Acela, dac s-a desprit pe sine, prin neasemnarea trsturilor, i a ieit din lumina Celui ce este lumin, atrgndu-i la sine ceea ce e potrivnic ? Iar neunindu-se cu Cel de la Care i are nceputul fiinrii i de Care a fost adus la existen din nimic, unde va fi aruncat, odat tiat de la Acela, ca un neasemenea cu Cel ce l-a fcut ? 345 . O tiu cei ce neleg, chiar dac eu voi tcea. 19. Ct vreme avem n noi materiile patimilor i ngrijim de bunvoie pricinile lor, nehotrndu-ne s le clintim pe acestea din loc, are trie mpotriva noastr i puterea lor, lundu-i aceast trie din noi. Dar dac le lepdm din noi i ne curim inima prin lacrimile pocinei, urnd i nelciunea celor vzute, ne facem prtai de venirea Mngietorului, vznd pe Dumnezeu n lumin venic i fiind vzui de Dumnezeu 3 4 6 . 20. Cei ce au rupt lanurile simirii fa de toat lumea, petrec slobozi de toat robia simurilor, vieuind numai Duhului i grind cu El, ca unii ce snt micai de El. Prin El se unesc i cu Tatl i cu Cuvntul, cei de o fiin, i ajung un singur Duh, dup Pavel. Acetia nu numai c nu pot fi prini de draci, ci le pricinuiesc ace lora i spaim, ca unii ce s-au mprtit de focul dum nezeiesc i snt ei nii foc.
345. A s e m n a r e a se m e n i n e prin p a r t i c i p a r e la Dumnezeu, nu prin simpla imitaie. A fi a s e m e n e a cu D u m n e z e u cel infinit, n s e a m n a fi unit cu El, a-L a v e a ntiprit r e a l n sinea indefinit, c a r e s i-o p s t r e z e i d e z v o l t e astfel. 346. D u m n e z e u fiind p e r s o a n , nu-L v e d e m n u m a i noi ca pe un obiect, ci ne v e d e i El. F a p t u l c-L v e d e m e semn c El nsui ne v e d e n acel m o m e n t . Cci nu-L vedem, d a c nu ni se deschide El nsui, privindu-ne.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

500

DE

CAPETE

219

21. Pipitul nu-i are lucrarea numai ntr-o parte a trupului, ca celelalte simuri, ci n tot trupul. Deci cnd atingem ceva fr trebuin, chiar din clipa simirii mo liciunii acelui lucru, mintea e cltinat de gnduri pti mae. Iar cnd ne pzim de atingerea celor moi, fr o trebuin necesar a firii, stpnind simirea, nu ni se 347 tulbur simurile sufletului . 22. Cnd mintea ptrunde n cele mai presus de fire, simurile aflndu-se n starea cea dup fire, intr n chip neptima n legtur cu pricinile lucrurilor, cercetnd numai raiunile i firile lor i deosebind fr greal lu crrile i nsuirile lor, nemptimindu-se i nemicn348 du-se cu plcere spre ele n mod contrar firii . 23. Luptele i ostenelile duhovniceti nasc n suflet 349 bucuria pcii, care pune stpnire peste patimi . Deci ceea ce e anevoios i neplcut celor ce se afl sub stpnirea simurilor, aceea este uor i preadulce sufletului
347. Potrivit u n e i vechi tradiii patristice, se afirm existena u n o r simuri ale sufletului. M i n t e a se p o a t e molei ea nsi prin a t i n g e r e a cu simul pipitului a u n o r lucruri moi. Exist chiar o l e g t u r n t r e sim urile t r u p u l u i i cele ale sufletului. Ultimele se pot converti n primele, sau le pot influena pe acelea. 348. Despre sufet cap. 52, edit. cit., p. 114. A t a a r e a afectiv i p t i m a de lucruri e c o n t r a r firii omului, c a r e e fcut s stea i s nainteze, p r i n spiritul lui, n r e l a i a cu Dumnezeu, p e r s o a n a i spiritul suprem. O m u l nu e fcut p e n t r u a se robi obiectelor, ci p e n t r u a realiza prin ele o r e l a i e tot mai i n t e n s cu p e r s o a n e l e . nsi simurile intr o d a t cu m i n t e a ntr-o r e l a i e cu r a i u n i l e lucrurilor, n e m a i r m n n d ata a t la suprafeele lor. Iar prin r a i u n i c u n o a t e pe D u m n e z e u ca per s o a n c a r e le c u g e t n folosul omului i a relaiei omului cu Sine. A r e loc un fel de intuiie spiritual a simurilor, prin c a r e omul se p u n e n r e l a i e cu Dumnezeu. 349. Se p r o d u c e deci n suflet o simire c o n t r a r simirii t r u p u l u i . Simirea durerii cu t r u p u l p o a t e p r o d u c e o simire de b u c u r i e n suflet i simirea plcerii cu trupul, o simire de t r i s t e e n suflet. Mai precis, n suflet se p r o d u c e o sfiere. A r e i el pe de o p a r t e o p l c e r e de pe u r m a plcerii trupeti, dar n el se i v e t e t o t o d a t o r e v o l t m p o t r i v a acestei plceri c a r e c a u t s-1 c u c e r e a s c cu t o t u l . Aci i n t r rolul voinei, c a r e se o p u n e cderii sufletului ntr-o s t a r e de robie sub pornirile tru peti i ntr-o s t a r e de slujire a obiectelor, n loc de a fi liber pentru r e l a i a cu D u m n e z e u i cu p e r s o a n e l e celorlali. In b a z a unitii de per soan, lucrrile sufleteti i t r u p e t i nu pot fi desprite, d a r u n e l e p o t fi d o m i n a t e de celelalte, sau p o a t e a p r e a o sfiere t r i t de u n i t a t e a persoanei.

220

FILOCALIA

care ostenete i care a dobndit dorul de Dumnezeu prin sfinite sudori i este rnit de dragostea cunotinei dumnezeieti. Cci acelora, ostenelile i luptele virtuii le snt neplcute i le par foarte aspre, ca unora ce snt legai de tihna trupului i de veseliile plcerilor i nu s-au strduit s spele srtura plcerilor cu undele la crimilor. Iar cei ce doresc i mbrieaz virtutea, se scrbesc de plcerile ce pricinuiesc durerea i se scutur de desftarea i de iubirea de sine a trupului. Un lucru ntristeaz sufletul acestora : slbirea ostenelilor i do molirea luptelor. Deci ceea ce pricinuiete acelora vese lie trupeasc, aceea e pricin de ntristare sufletului ca re i-a strmutat dorina spre cele dumnezeieti. Iar ceea ce pricinuiete acestuia bucurie duhovniceasc, ace lora le prilejuiete suspine i durere. 24. Ostenelile par la nceput pricinuitoare de du rere. Dar dac nceptorii struiesc n virtute i se ntind spre treapta de mijloc, ostenelile li se descopere ca pri cinuitoare de o anumit plcere i de o linite nene leas. Iar cnd cugetul muritor al trupului e nghiit de viaa nemuritoare, care izvorte din slluirea Duhu lui n cei ce s-au ntins cu adevrat spre sfriturile (in tele) virtuilor prin osteneli, ei se umplu de o bucurie i de o veselie negrit, deschizndu-li-se un izvor curat de lacrimi, ntruct se ivete de sus o und dulce de cin. 25. Dac vrei s intri n hotarele virtuii i s afli pe cea care duce fr rtcire la Dumnezeu, s nu dai somn ochilor ti, nici aipire pleoapelor tale, pn nu afli, prin multe nevoine i lacrimi, loc de neptimire sufletului tu ostenit ; i vei intra n locaul sfnt al cu 350 notinei de Dumnezeu . Iar prin nelepciunea ipostatic a lui Dumnezeu vei strbate cu nelegere pn la ul350. C u n o t i n a de Dumnezeu, a a d n c u l u i linitit al dragostei cu rate, nu p o a t e fi aflat de sufletul p a s i o n a t i agitat de lucrurile pariale. N e p t i m i r e a e astfel condiia sau locaul a d e v r a t e i c u n o t i n e de Dumnezeu.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

221
351

timele sfrituri ale lucrurilor omeneti i dispreuind pe cele de jos, vei alerga i tu, nsetat ca cerbii, ctre munii nali ai vederii sufleteti. 26. Cale grabnic spre nlarea n virtute a nce ptorilor este tcerea buzelor, nchiderea ochilor i sur zenia urechilor. Mintea primind astfel nelucrarea aces tora i nchiznd intrrile de afar spre sine, ncepe s 352 se cunoasc pe sine i micrile sale ; ea cerceteaz atunci ndat care snt coninuturile gndurilor ce plu tesc pe marea cunoscut cu mintea i care snt nelesu rile intrate prin portia cugetrii sale. Snt ele curate i neamestecate cu semine amare i vin de la ngerul lu minii, sau snt neghine amestecate i necate n pleav i aruncate de potrivnicul luminii ? Stnd astfel ca un mprat n mijlocul gndurilor i judecnd i deosebind pe cele bune de cele rele, pe unele dintre cele intrate le primete pentru depnarea i lucrarea sa i le aaz n jitniele nelegerii pentru a fi rumenite de focul Duhu lui i mbibate de apa dumnezeiasc, cu care apoi hrnindu-se, se mputernicete i se umple de lumin ; iar pe celelalte le leapd n adncul uitrii, scuturndu-se de amrciunea lor. Dar acest lucru l poate face numai mintea aceea, care a apucat calea ce o duce fr rt cire la ceruri i la Dumnezeu i s-a dezbrcat de haina de plns a patimilor ntunecate. 27. Sufletul care a lepdat rutatea i cugetul isco ditor al ngmfrii pctoase i i-a mbogit inima cu 353 simplitatea i nerutatea din slluirea Mngietorului ,
351. N u m a i alipit de n e l e p c i u n e a suprem, c a r e e n acelai timp P e r s o a n a suprem, vei p u t e a s t r b a t e la sfriturile lucrurilor, c a r e se afl chiar n a c e a s t n e l e p c i u n e - p e r s o a n . n e l e p c i u n e a ca ipostas ultim al t u t u r o r ne n t r e t e p e r s o a n a n o a s t r n n e l e p c i u n e , cci e funda m e n t u l ultim al p e r s o a n e i n o a s t r e . 352. N e l u c r a r e a simurilor d o d i h n minii d i n p a r t e a lucrurilor din afar, Ea se p o a t e n t o a r c e astfel spre ea nsi i se p o a t e c u n o a t e ca c e e a ce e n mod deosebit de c o n i n u t u r i l e definite pe c a r e le a r e n mod succesiv, fr odihn. 353. Inima simpl e n acelai timp bogat, indefinit de bogat, pen tru c n locul multelor dar mrginitelor chipuri ale lucrurilor de c a r e

222

FILOCAUA

ajunge ndat al lui Dumnezeu i al su nsui 354 . Cele ce le vede i le aude, el le socotete vrednice de crezut i adevrate, fr s se ndoiasc, ca unul ce s-a ridi cat peste prpstiile nfricotoare ale necredinei i e purtat deasupra iadului pizmei 355 . 28. Tuturor virtuilor le premerge credina din ini m, pe care o are cineva atunci cnd sufletul nu poart n el o socotin ndoielnic, ci a lepdat cu desvrire iubirea de sine. Cci pe cel ce s-a gtit de curnd spre lupte, nimic nu-l mpiedic aa de mult de la lucrarea poruncilor, ca atotreaua iubire de sine. Aceasta este piedica naintrii celor ce vor s se srguiasc. Aceas ta le pune n minte boli i ptimiri ale trupului, greu de vindecat, prin care rcete cldura sufletului i-l nduplec s se fereasc de greuti, ca fiind vtm toare unei viei care vrea s se simt bine. Iubirea de sine este iubirea neraional a trupului, care, fcnd pe monah iubitor de sine sau iubitor de suflet sau de trup, l deprteaz de Dumnezeu i de mpria Lui,
era alipit i plin astfel nct nu se mai v e d e a , s-a descoperit n ea nsi, avnd r e v r s a t n ea n e m r g i n i r e a vieii i nelegerii Duhului, p r i n c a r e le n e l e g e pe t o a t e , d a r nu se alipete de nici u n a din cele m r g i n i t e i nu se strnge n j u r u l nici uneia, lund chipul ei mrginit. 354. Sufletul c a r e a scpat de obsesia lucrurilor i s-a p r e d a t lui Dumnezeu i-a dobndit l i b e r t a t e a. El e deci al su nsui, fiind n ace lai timp al lui Dumnezeu. Cci din l i b e r t a t e a iubirii lui D u m n e z e u i c u r g e l i b e r t a t e a iubirii sale fa de Dumnezeu, d u p al Crui chip infinit este i el indefinit. El l i u b e t e pe D u m n e z e u nesilit, ci n p o r n i r e spon t a n i fericit de a depi formele m r g i n i t e pe c a r e le ia prin lucruri, ca s r e v i n la s t a r e a sa proprie, la s t a r e a conform firii sale. Prin iubirea sa r s p u n d e iubirii c u c e r i t o a r e a lui Dumnezeu, C a r e nu v r e a s-l mrgi neasc, p r e c u m nici sufletul nu v r e a s se m r g i n e a s c . n ntlnirea a c e a s t a a celor d o u iubiri nu e nimic silnic. 355. N e n c r e d e r e a n toi i n t o a t e d e s c h i d e un adnc p r p s t i o s n faa sufletului, n e a v n d u n d e p u n e piciorul ca s se o d i h n e a s c ntr-o r e a l i t a t e s t a t o r n i c i i u b i t o a r e i p o t r i v i t cu el, s c p a t de n e s i g u r a n a i p u s t i e t a t e a sa, c a r e l m r g i n e t e n g r a d u l suprem, desprindu-l de relaia cu orice r e a l i t a t e indefinit, adic cu p e r s o a n e l e . Pizma ce o a r e fa de alii face ca p r p a s t i a aceasta, c a r e este p r p a s t i a nimicului, s ia i un c a r a c t e r de iad, c a r e i trimite chinul n l u n t r u l sufletului nsui. N e c r e d i n a ine pe ins d e a s u p r a u n e i prpstii, p e n t r u c p e n t r u el nu e nimic, dect h u l nefiinei care-l nconjoar i-l a m e n i n . Tocmai n m r g i n i r e a t r i t n l e g t u r i l e cu lucrurile, s a u n sinea mrginit, se c a s c h u l nimicului.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

223

dup cuvntul : Cel ce-i iubete sufletul su, i-l va pierde (Ioan XII, 25) 3 5 5 b . 29. Cel ce a nceput lucrarea poruncilor cu oste neal i a luat cu dragoste fierbinte pe umerii si ju gul uor al nevoinei nu cru sntatea trupului, nu se sperie de asprimea ostenelilor pentru virtute, nu se lenevete n nevoine, nu privete la vreunul care se poart fa de nevoine cu nepsare i trndvie, ci taie cu dor fierbinte brazda virtuilor, prin orice ptimiri, cutnd numai la sine i la poruncile lui Dumnezeu. n fiecare zi el arunc cu lacrimi n arina sa vie seminele sale, pn i va rsri semntura verde a neptimirii i va crete pn la spicul cunotinei dumnezeieti i va rodi n gruntele cuvntului, fcndu-l s poarte roa dele dreptii sale. 30. Socotesc c de nicieri nu-i vine sufletului o att de grabnic i de ntins sporire, ca din credin. Iar credin numesc, nu pe cea simpl n Dumnezeu i n Fiul Su cel Unul-Nscut, ci pe cea plin de simire, cu care cunoatem c snt adevrate fgduinele lui Hristos, pe care le-a fgduit i gtit celor ce-L iubesc pe El, ca i ameninrile i muncile iadului, cele gtite diavolului i slugilor lui 356 . Aceast credin umple su355 b. Iubirea de s i n e l face pe m o n a h s fie o v i t o r n c r e d i n a care-l n d e a m n s p o r n e a s c i s se in pe c a l e a n e v o i n e l o r p e n t r u v i r t u t e . El socotete c r m n e astfel adpostit de furtuni i de g r e u t i n p o r t u l comoditii. In r e a l i t a t e , a c e a s t n e n c r e d e r e i va face c o n t i n u u griji i-l va lipsi de p u t i n a de a se odihni de ele la snul ferm i atotiubitor al P r i n t e l u i Ceresc. P r i n c r e d i n o m u l a aflat un t e r e n solid sub picioarele l u i : u n t e r e n dincolo d e cele v z u t e , u n t e r e n dincolo d e lucrurile s c h i m b t o a r e , n P e r s o a n a de s t a t o r n i c i nesfrit iubire a lui Dumnezeu. A c e s t t e r e n d e v i n e tot mai solid prin virtui, p e n t r u c prin virtui i n t r e t e omul l e g t u r a cu Dumnezeu. O m u l nsui d e v i n e tot mai t a r e prin ele. 356. C r e d i n a nu n s e a m n a admite t e o r e t i c e x i s t e n a lui Dumnezeu i n t r u p a r e a Fiului Su, a o p t a p e n t r u c r e d i n ca p e n t r u o alt filo zofie, ci a simi c s c p a r e a ta pe veci d e p i n d e de ajutorul a t o t p u t e r n i c al lui Dumnezeu, C a r e ne-a a r t a t n Hristos iubirea i mila Sa nesfrit. Ea n s e a m n a t r e m u r a p e n t r u m n t u i r e a ta i a face voia lui Dumnezeu

224

FILOCALIA

fletul rzboit, de ndejdea c va ajunge la starea sfin ilor, la fericita lor neptimire, i-l ndeamn s alerge spre culmea sfineniei lor i s se fac mpreun-motenitor cu ei al mpriei lui Dumnezeu. ncredinat astfel, se ntinde cu srguin spre lucrarea poruncilor, nendoindu-se ntru sine, ci urmnd ostenelilor acelora i urmrind prin nevoine asemntoare, s dobndeasc desvrirea lor. 31. Starea din afar a feei obinuiete s se schim be mpreun cu starea din luntru a sufletului. Cci chipul feei arat lucrarea pe care o are micarea min ii lui, fcnd-o cunoscut celor ce privesc starea lui luntric. Acest chip al feei potrivindu-se i schimbndu-se mpreun cu cele ce se lucreaz n gnd, une ori se arat luminos, cnd inima se veselete de urcuu rile ei spre Dumnezeu prin cugetrile bune ; alteori se arat posomorit i ntunecat, cnd inima e nsprit de 357 gnduri necuvenite . Cci cel stpnit de diferite gn duri nu se poate ascunde de cei ce au simurile sufletu lui deprinse s vad. n unele cazuri se petrece o schim bare a dreptei Celui Preanalt; ea se face artat aces tora, ca una ce le este cunoscut i iubit. Cci datorit ei, acetia, fiind nscui a doua oar de ctre Duhul, s-au fcut lumin i sare oamenilor. n alte cazuri se ntmpl o schimbare n starea puterilor sufleteti i n tulburarea gndurilor ; ea le este vdit n chip lim pede celor ce au lepdat-o i poart trsturile chipului
p e n t r u a fi v r e d n i c de ea, p e n t r u a te uni cu D u m n e z e u cel iubitor, sin gurul n C a r e este m n t u i r e a . C r e d i n a a c e a s t a nu p o a t e fi d e z l e g a t de n z u i n a serioas i o s t e n i t o a r e s p r e sfinenie, spre c u r i a n relaia iubi t o a r e cu Dumnezeu. Ea e un fel de intuiie a realitii celor fgduite, un fel de confirmare a lor p r i n b u n u l sim, sau c h i a r p r i n t r - u n fel de pregustare. 357. De aci p r o v i n e t r a n s p a r e n a l u m i n o a s a celor buni i a sfin ilor i faa n t u n e c o a s a celor ri. In ochii lor se v d gndurile lor, care, cnd snt rele, fac feele o a m e n i l o r n t u n e c a t e , iar cnd snt b u n e le fac l u m i n o a s e . Iar n lumina feii sfinilor se v e d e i l u c r a r e a Sfntului Duh, Celui Atotbun, l u c r a r e simit de ei.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL, CELE 300 DE CAPETE

225

Fiului lui Dumnezeu, luminat de darurile dumne zeieti 3 5 8 . 32. Lucrarea din luntru se face sufletului fie pri cin de cununi, fie pricin de pedepse i de chinuri ve nice. Dac se ndeletnicete cu lucrurile dumnezeieti i cultiv locurile smeritei cugetri, primete ploaia de sus a lacrimilor i ngrijete de dragostea i de credina fa de Dumnezeu i de mpreuna-ptimire cu aproa pele. Prin acestea, sufletul, refcnd frumuseea chipu lui lui Hristos, se face lumin oamenilor i atrage cu razele virtuilor privirile spre sine i mic pe toi spre preamrirea lui Dumnezeu 359 . Dar dac rscolete i caut cele de jos i cele omeneti i locurile de ocar ale pcatului, primind de jos rul miros i ntunericul, cul tiv ura i deprtarea de bine. Prin aceasta, refcnd chipul pmntesc i fr frumusee al omului vechi, se face ntuneric celor apropiai, i prin lucrarea i vor birea strjilor (simurilor) stric sufletele neformate i fr sprijin i strnete hulirea lui Dumnezeu. Astfel, dup cum e gtit sufletul de moarte, aa i va afla i rsplata. 33. Cel ce cultiv gndurile pctoase i face pri virile din afar ntunecate i posomorte. Limba lui e mut pentru laudele dumnezeieti i nu vine n ntmpinarea nimnui spre fericirea lui. Dar cel ce cultiv rsadurile bune i nemuritoare ale inimii are faa bu curoas i luminoas. Limba lui e cnttoare la rug ciune i se face pe sine ntreag preadulce la cuvnt. n felul acesta este, i se face vdit celor ce vd bine, att cel ce se afl nc n robia patimilor necurate i pe trece sub puterea silnic a legii cugetului pmntesc, ct i cel eliberat de o asemenea robie de ctre legea
358. Mai ales sfinii v d strile oamenilor, pe c n d cei p c t o i nu v d lumina din sfini, p e n t r u c privirea ei i face i mai n t u n e c a i . 359. m p r e u n a - p t i m i r e cu alii i v i r t u i l e ca deschideri spre alii i face pe cei buni s lumineze i mai mult p r i n feele lor.

226

FILOCALIA

Duhului. Cci dup neleptul Solomon, cnd se vese lete inima, se lumineaz faa, iar cnd se afl n ntris tri aceea, se posomorte aceasta (Prov. XV, 13). 34. Patimile svrite cu fapta, cu fapta se i tmduiesc. Cci precum nenfrnarea, plcerea, lcomia pn tecelui i viaa nepstoare i fr rnduial nrdci neaz n suflet deprinderea ptima i l duc la fapte necuvenite, aa strmtorarea n nfrnare, ostenelile i nevoinele duhovniceti aduc n el desptimirea i-l strmut de la patim la neptimire 360 . 35. Cnd cineva, dup nevoin ostenitoare i n tins, se nvrednicete, prin smerit cugetare, de mari daruri de la Dumnezeu, dar pe urm e rsturnat de unde se afl i e predat patimilor i dracilor care l pedepsesc, s tie c s-a nlat i i-a nchipuit despre sine lucruri mari i s-a mndrit asupra altora. Drept aceea, unul ca acesta nu va afla de nicieri tmduire i izbvire de patimile i de dracii care i-au cuprins viaa, dect de la alergarea, prin pocin, la starea cea din ti, i de la folosirea mijlocitorului celui bun, care este smerenia i cunotina msurilor sale 3 6 1 . Prin aceasta tot cel ce st bine pe temelia virtuilor se socotete pe sine mai prejos dect toat zidirea. 36. n faa lui Dumnezeu i a oamenilor care vie uiesc dup Hristos, e un ru tot aa de mare a petrece cineva ptima n fapte de desfrnare i a se mndri n duhul prerii de sine 362 . Cci precum cele fcute n as360. In a c e a s t a st rostul epitimiilor d a t e de d u h o v n i c in t a i n a pocinei. N-ajunge ca p c t o s u l s r e g r e t e t e o r e t i c faptele rele, ci ntruct a c e l e a au izvort dintr-o slbire a firii sau d i n niscai obinuine egale cu patimile, a c e s t e obinuine t r e b u i e v i n d e c a t e tot prin fapte st ruitoare, prin fapte de p u t e r e a spiritului manifestat prin t r u p . De a c e e a faptele de p o c i n snt fapte t m d u i t o a r e , n t r i t o a r e ale firii. 361. Acela t r e b u i e s-o ia iari de la nceput, adic de la lupta cu patimile i de la s t r d u i n a de sporire n v i r t u t e , ca s ajung la t r e a p t a de la mijloc c a r e e smerenia. F r smerenie, temelia virtuilor se prbuete. 362. In a m n d o u e aceeai u i t a r e a omului de Dumnezeu, aceeai n s i n g u r a r e a lui, c a r e l d u c e la slbirea puterii spirituale.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

227

cuns ale celui dinti e ruinos a le i gri, aa i nl rile inimii celui de-al doilea snt urte naintea lui Dum nezeu 3 6 3 . i precum pe cel dinti l leapd Dumnezeu de la odihn, pentru c e numai trup, cum zice Scrip tura (Facere VI, 3), aa i cel din urm e necurat na intea Domnului, pentru c se mndrete. 37. Nu orice patim e i pcat cu fapta, ci altceva e pcatul cu fapta i altceva patima. Patima e ceea ce se mic n suflet, iar fapta pctoas ceea ce se vede n trup. De pild, iubirea de plceri, iubirea de argint, iu birea de slav snt patimi cumplite ale sufletului. Iar curvia, lcomia de avere i nedreptatea snt fapte pc toase ale trupului. Pofta, mnia i mndria snt patimi ale sufletului, sau puterile lui n micarea mpotriva fi rii. Iar preacurvia, uciderea, furtul, beia i orice alt ceva care se face prin trup, snt fapte pctoase i cum plite ale trupului. 38. Trei snt cpeteniile cele mai generale ale tutu ror patimilor ; i trei rzboaiele mpotriva lor ; i trei cei ce se rzboiesc cu ele i biruiesc pe balaurul cu trei capete : al iubirii de plcere, al iubirii de argint i al iubirii de slav. Acetia snt : nceptorul, cel din mij loc i cel desvrit 364 . 39. Lupta acestor trei mpotriva celor trei cpete nii i puteri ale duhului stpnitor nu e una i aceeai, ci alta i alta. Altfel se poart lupta cu fiecare dintre aceste cpetenii, de ctre fiecare din cei ce se lupt m potriva lor i e narmat n chip firesc cu dreapt mnie. 40. Cel ce s-a pregtit de curnd pentru nevoinele evlaviei i e nceptor n rzboiul cu patimile, toat b tlia i-o poart mpotriva duhului iubirii de plcere i
363. bine ca cel ce p c t u i e t e s-i m r t u r i s e a s c p c a t e l e na intea duhovnicului, cu cin, p r e c u m e bine ca v i r t u t e a s nu-i fie obiect de laud. Dar de obicei se ntmpl altfel. 364. n c e p t o r u l biruiete iubirea de plcere, cel din mijloc, iubirea de argint i cel desvrit, i u b i r e a de slav.

228

FILOCALIA

se otete cu putere mpotriva lui prin toat greaua ptimire. El i usuc trupul prin foame, culcare pe jos, privegheri i rugciuni de toat noaptea. Iar sufle tul i-l frnge prin amintirea pedepselor din iad i prin cugetarea la moarte ; n sfrit, inima i-o curete de ntinciunea nsoirilor i nvoirilor 3 6 5 , prin lacrimi de pocin. 41. Cel ce a naintat cu nevoina de la nceput spre mijloc i i-a ters sudorile luptei mpotriva duhu lui iubitor de plcere, cu buretele primei neptimiri, i a nceput de curnd s priveasc cu ochii descoperii esenele lucrurilor, ridic armele credinei mpotriva duhului necredincioasei iubiri de argint. El i nal mintea prin gndirea la lucruri dumnezeieti, i ascute raiunea cu raiunile zidirii i i-o lmurete descope rind esenele lor; iar sufletul i-l ridic prin credin de la cele vzute la nlimea celor nevzute i-l con vinge c purttorul de grij al lucrurilor sale este n sui Dumnezeu, Care a adus toate din nefiin la fiin i toat ndejdea sa i-o pune n viaa cea n Dumnezeu 366 . 42. Cel ce a trecut mijlocul prin vedere sufleteasc i prin neptimire i s-a ridicat peste nelciunea sim irii legate de lume, i a ptruns de curnd cu raiunea cunotinei i a nelepciunii ipostatice a lui Dumnezeu n ntunericul cunotinei de Dumnezeu, ridic, cu pu365. n s o i r e a e s t a r e a de v o r b cu g n d u r i l e ivite n m i n t e ca i s p i t e ; n v o i r e a e a p r o b a r e a lor. 366. d e m n de r e m a r c a t l e g t u r a pe c a r e o face N i c h i t a Stithatul n t r e c o m b a t e r e a iubirii de argint i s t r d u i n a celui de pe t r e a p t a de mijloc de a c o n t e m p l a e s e n e l e sau r a i u n i l e lucrurilor, d u p depirea iubirii de plceri prin post, p r i n p r i v e g h e r e i p r i n rugciuni. Cel ce con t e m p l raiunile lucrurilor nu se mai l c o m e t e spre p o s e d a r e a lor, c c i v e d e originea acestor r a i u n i n D u m n e z e u i v e d e pe D u m n e z e u ca p u r t t o r de grij al lor. Dar a c e a s t a n s e a m n a v e d e a lucrurile p r i n c r e d i n a n Dumnezeu, nu ca realiti de sine s t t t o a r e . Cel ce s-a c u r i t de pofta de plceri a dobndit p r i m a n e p t i m i r e ; cel ce p r i v e t e fr lcomie la e s e n e l e lucrurilor n D u m n e z e u a ajuns la a d o u a n e p t i m i r e . Amndou ntresc ndejdea n Dumnezeu.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

229

terea smeritei cugetri, armele mpotriva duhului iubirii 367 de slav , strpungndu-i (umilindu-i) sufletul prin sfinite descoperiri i fcndu-l s verse lacrimi fr du rere. Iar cugetul lui l biruie prin amintirea neputinei omeneti i-l nal prin nelesurile cunotinei dum 368 nezeieti . 43. Prin posturi, privegheri, rugciuni, culcare pe jos, prin ostenelile trupului i prin tierea voilor noas tre ntru smerenia sufletului, facem nelucrtor duhul iubirii de plcere. Iar prin lacrimile pocinei l le gm i, nchizndu-l n temnia nfrnrii, l punem n nemicare i n nelucrare, struind n lupta celor ce se srguiesc i se nevoiesc. 44. Prin armele credinei i prin sabia Duhului, care este raiunea lui Dumnezeu, prbuind la pmnt duhul iubirii de argint, l junghiem, nlndu-ne spre contemplarea lucrurilor cu raiunea nelepciunii i, ridicndu-ne deasupra micimii celor vzute, prin raiu nea cunotinei, ne odihnim n mpria dragostei, cu ndejdea vistieriilor preafericite ale lui Dumnezeu. 45. Plutind pe aripile neptimirii i ale smeritei cugetri n vzduhul cunoaterii tainice de Dumnezeu i ptrunznd cu Duhul dumnezeiesc n adncul de sus al cunotinei tainelor lui Dumnezeu, ardem duhul iubirii de slav cu fulgerele dogmelor i nelesurilor dumnezeieti. Privind apoi spre sfriturile lucrurilor
367. Cel ajuns n faa n e p t r u n s u l u i dumnezeiesc nu mai a r e nici un t e m e i p e n t r u iubirea de slav. 368. Aci N i c h i t a l e a g c o m b a t e r e a slavei dearte, sau a patimii celei mai subiri i mai g r e u de biruit, prin smerita c u g e t a r e , c a r e se d o b n d e t e pe t r e a p t a a treia, a celui desvrit, o d a t cu p t r u n d e r e a n n t u n e r i c u l mai p r e s u s de c u n o t i n al cunoaterii lui D u m n e z e u p r i n e x p e r i e r e a p r e z e n e i Lui, c e a m a i n a l t c u n o a t e r e de Dumnezeu fiind nsoit de c o n t i i n a n e p u t i n e i de a-L defini i exprima. A c e a s t a n t r e ine n acelai timp smerita c u g e t a r e n suflet. Iar a c e a s t a e leacul cel mai propriu m p o t r i v a slavei d e a r t e . D a r la a c e a s t c u n o t i n mai p r e sus de c u n o a t e r e se ajunge p r i n e x p e r i e n a legturii cu C u v n t u l ipostatic sau p e r s o n a l al lui Dumnezeu, a C r u i p r e z e n i r e v e n d i c a r e e trit ntr-un m o d intens, dei indefinit.

230

FILOCALIA

omeneti, i necm n ploi de lacrimi i n ruri ale plnsului de pocin pe cei trei draci de frunte care se otesc mpotriva noastr, prin nchipuirea de 369 sine, prin slava deart i prin mndrie . 46. Cel ce a urt cu mnie pofta trupului, pofta ochilor i trufia vieii (1 Ioan II, 16), cu toat lumea lor 370 de nedreptate , prin a cror prietenie ne facem du mani ai lui Dumnezeu, i s-a lepdat de ele, i-a rs tignit siei lumea i el s-a rstignit ei (Gal. VI, 14), desfiinnd vrjmia dintre Dumnezeu i suflet, afltoare n trupul su, i fcnd ntre amndoi pace (Efes. II, 371 1516) . Cci cel ce a murit fa de acestea, prin dezbrcarea de puterea cugetului trupesc, s-a mp cat pe sine cu Dumnezeu, risipind vrjmia lumii prin omorrea plcerilor, prin viaa rstignit lumii, i a m briat prietenia lui Iisus. Drept aceea unul ca acesta nu mai este vrjma al lui Dumnezeu, nemaifiind prie 372 ten al lumii , ci s-a fcut prieten lui Dumnezeu, ca
369. In ultimele trei c a p e t e N i c h i t a r e p e t mijloacele p r i n c a r e sufletul s e c u r e t e d e cele t r e i p a t i m i : i u b i r e a d e plceri, iubirea d e argint i i u b i r e a de slava d e a r t , u r c n d pe cele trei t r e p t e : a nfr nrii, a c o n t e m p l r i i raiunilor dumnezeieti ale lucrurilor i a cuno tinei t a i n i c e de D u m n e z e u . Pe a t r e i a t r e a p t , pe lng r o l u l atribuit pln sului i smereniei n a l u n g a r e a iubirii de slav, se mai atribuie un m a r e rol nelegerii dogmelor, c a r e in n c o n t i i n m r e i a i iubirea lui Dumnezeu. Dar smerenia i n e l e g e r e a dogmelor o are n u m a i cel ce plu t e t e pe aripile neptimirii, n e l e g a t e de nici o m p t i m i r e fa de cele de jos i m r g i n i t e , n v z d u h u l infinit i indefinit al lui Dumnezeu, cu noscut prin e x p e r i e n . Cele trei d u h u r i ale iubirii de slav ntrein cele trei c h i p u r i ale e i : p r e r e a de sine, slava d e a r t de la alii i mndria fa de alii. Ele snt biruite n special prin lacrimile pocinei. 370. Patimile snt pricinile n e d r e p t i i , p e n t r u c ele snt tot attea expresii ale egoismului a c a p a r a t o r . De a c e e a d r e p t a t e a este identificat n Sfnta S c r i p t u r cu t o t a l i t a t e a virtuilor, cu s t a r e a de deplin c u r i r e a omului de egoism, c a r e este i s t a r e a de d e s v r i r e a lui. N e d r e p t a t e a sau d r e p t a t e a r e p r e z i n t astfel i o r e l a i e b u n sau r e a a omului cu Dumnezeu. Prin d r e p t a t e se r e s p e c t locul d e i n u t d u p c u v i i n de fie care, locul egal al t u t u r o r credincioilor i locul de s t p n i t o r al lui Dumnezeu. 371. D u m n i a se afl n t r u p , d a r a r e c o n s e c i n e n suflet. 372. Cel ce folosete lumea p e n t r u plceri, face ca lumea nsi s a p a r ca d u m a n al lui Dumnezeu, ca u n a ce d prilej p c a t u l u i , sau du mniei omului fa de D u m n e z e u . n s i p r i e t e n i a cu a c e a s t l u m e este n e p l c u t lui Dumnezeu. P c a t u l , a p r n d ca o a l i a n a omului cu lumea m p o t r i v a lui Dumnezeu, face i lumea d u m a n lui Dumnezeu. Viaa

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

231

unul ce s-a rstignit lumii i poate zice: Mie lumea s-a rstignit i eu lumii (Gal. VI, 14). 47. Toat prsirea ce se ntmpl celor ce se ne voiesc le vine pentru slava deart, pentru osndirea aproapelui i pentru flirea cu virtuile. Deci oricare dintre acestea, care se ivete n sufletele celor ce se ne 373 voiesc, le pricinuiete prsirea de la Dumnezeu . i nu vor scpa de aceast osnd dreapt pentru cderi, pn ce nu vor lepda pricina de mai nainte a prsirii 374 i nu vor alerga spre nlimea smeritei cugetri . 48. Necuria inimii i ntinarea trupului nu st numai n a nu te curai de cugetrile ptimae, ci i n a te mndri cu mulimea isprvilor, a te fli cu virtu ile, a te socoti lucru mare n ce privete nelepciunea i cunotina de Dumnezeu i n a dispreui pe fraii trndavi i nepstori. Aceasta se vdete din pilda vameului i fariseului (Luca XVIII, 10 . u.). 49. Nu socoti c te-ai ridicat deasupra patimilor i ai scpat de ntinarea cugetrilor ptimae, care se nasc din ele, ct vreme pori nc un cuget mndru, umflndu-te cu virtuile. Cci nu vei vedea curile pcii ntru blndeea gndurilor, nici nu vei intra n locaul bisericesc al dragostei cu bucurie 375 , ntru toat bun tatea i senintatea inimii, ct vreme te ncrezi n tine, n faptele tale.
fr de p c a t n lume restabilete i lumea n situaia de creaie pl c u t lui D u m n e z e u . 373. Chiar oamenii p r s e s c pe cei ce se m n d r e s c cu virtuile i osndesc pe alii. De aci faptul, la a p a r e n curios, c oamenii pretini morali, nu snt iubii a p r o a p e de nimeni. 374. Sporirea n v i r t u i t r e b u i e s n a i n t e z e m p r e u n cu sporirea n smerita c u g e t a r e . N u m a i aa omul nu d e v i n e rigid i nu se simte prsit de oameni. N u m a i aa i a p r virtuile n acelai timp. 375. D r a g o s t e a este un loca bisericesc, este o biseric, p e n t r u c este t o t d e a u n a c o m u n i u n e i p e n t r u c este c u r a t , sfnta. Aflndu-te n ea, te afli n c o m u n i u n e c u r a t cu D u m n e z e u i cu oamenii, s c p a t de m n d r i a c a r e te izoleaz de toi i te r u p e de Dumnezeu, fcndu-te inca pabil s te deschizi Lui i a c e l o r a .

232

FILOCALIA

50. Dac sufletul tu e mptimit de nfirile frumoase ale trupurilor i eti chinuit de gndurile p timae ce se nasc n tine, zice-se, din ele, nu socoti c acestea snt pricinile tulburrii i micrii ptimae din fire. Ci s tii c n luntrul sufletului tu este pricina ascuns care atrage ca un magnet la sine, n temeiul unei deprinderi ptimae i a unei obinuine rele, n 376 tinarea de la fee, ca pilitura de fier . Fiindc toate snt fpturile lui Dumnezeu i bune foarte n raiunea lor, neavnd nici o raiune care s nvinoveasc crea ia lui Dumnezeu. 51. Precum cei ce sufer de ru de mare nu pti mesc aceasta de la firea mrii, ci din pricina mustimii stricate afltoare de mai nainte n luntrul lor, aa i sufletul, nu din pricina feelor, ci din pricina deprin derii rele afltoare de mai nainte n el, sufer cltina 377 rea i tulburarea ptima . 52. nsi firea lucrurilor obinuiete s se schimbe dup starea din luntru a sufletului. Cnd deci simu rile minii lui se afl n starea cea dup fire i mintea se mic fr rtciri n jurul raiunilor lucrurilor, ra iunea lmurindu-i firea i micrile lor, sufletul vede i lucrurile i persoanele i toat firea corpurilor mate riale, potrivit cu firea, neavnd n ele ascuns vreo pri cin de ntinare sau de vtmare. Dar cnd puterile sufletului se mic mpotriva firii, rzvrtindu-se m 378 potriva lor nsei, le vede i pe acelea contrar firii lor .
376. Propriu-zis, n t i n c i u n e a nu e n feele frumoase, ci n c u g e t u l p t i m a al celui ce le p r i v e t e . El p r o i e c t e a z a s u p r a lor ispita la pcat, deci n t i n c i u n e a , pe c a r e apoi o v e d e ca venindu-i de la ele. 377. O m u l v e d e l u m e a potrivit cu s t a r e a lui. S t a r e a omului influen e a z v e d e r e a ochilor, auzul urechilor, c a r e p r o i e c t e a z p e s t e lucruri n firi ce r s p u n d strii lui sufleteti. D a c el se face mrginit p r i n p r e o c u p a r e a de plceri, v e d e lucrurile n m r g i n i r e a lor i nu v e d e p r i n ele r a i u n i l e lor indefinite in D u m n e z e u cel infinit. 378. S t a r e a de suflet p t i m a i faa lucrurilor afectat i ea de a c e a s t s t a r e snt o s t r m b a r e a firii o m e n e t i i a feii a d e v r a t e a lucrurilor, a feii lor c u r a t e i t r a n s p a r e n t e p e n t r u r a i u n i l e dumnezeieti i deci cu a d e v r a t frumoase i adnci n t a i n a lor. Deci s c h i m b a r e a

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL, CELE 300 DE CAPETE

233

Ele nu ridic atunci sufletul prin frumuseea lor fi reasc la cunoaterea Fctorului, ci-l coboar prin de prinderea lui ptima n adncul pierzaniei. 53. Dac, prsit fiind, ai czut n pcatul trupului sau al limbii, sau al gndului, dup ce ai dus o via ostenitoare i aspr, s nu-i par acest lucru strin i ciudat. Cci cderea este a ta i din pricina ta. De nu i-ai fi nchipuit despre tine, fr folos, c ai fcut ceva nou i de mare pre, sau de nu te-ai fi nlat cu cuget trufa asupra altuia, sau de n-ai fi judecat pe cineva pentru neputina firii omeneti, i-ai fi cunoscut nepu tina ta i nu ai fi fost prsit de judecata cea dreapt a lui Dumnezeu. Dar a trebuit s o cunoti pe aceasta altfel, ca s nvei s nu judeci, s nu cugeti cele ce nu trebuie s le cugeti i s nu te nali fa de nimeni 3 7 9 . 54. Dac ai czut n adncurile relelor, s nu dezndjduieti nicidecum n ridicarea ta din nou, chiar dac te-ai rostogolit pn la ultima treapt a iadului ru tii. Cci dac ai pus mai nainte, cu cldur, temelie evlaviei prin virtuile cu fapta, chiar dac casa aces teia, zidit de tine din diferite pietre ale virtuii, s-a surpat pn la pmntul ptima al relelor, Dumnezeu
s u b i e c t i v a l u c r u r i l o r e t o t d e a u n a o d e f o r m a r e a lor n sens ru, nu e c e v a ce i n e n m o d fatal de r a p o r t u l n o s t r u cu lumea. Restabilirea firii n o a s t r e i a feii lumii coincide cu o t r i r e n l e g t u r cu Dumnezeu. p r o p r i u firii n o a s t r e s t r i a s c n a m b i a n a luminii dumnezeieti i a lucrrii lui D u m n e z e u , c a r e n t r e t e p u t e r i l e n o a s t r e spirituale, sau le ine i le d e z v o l t pe linia d o r i n e i lor i n t r i n s e c e . Cnd puterile sufletului se mic m p o t r i v a firii, se m i c i m p o t r i v a lor nsei. O r a i u n e c a r e nu v e d e l u c r u r i l e ca avndu-i c a u z a n D u m n e z e u nu n a i n t e a z n direc ia n a t u r a l s p r e c a r e ea se cere. O alipire de lucruri prin p l c e r e nu a c t u a l i z e a z b u c u r i a a d e v r a t pe c a r e simirea e c h e m a t s o aib din privirea c u r a t a lor, c a r e le v e d e nu ca o b i e c t e de sine s t t t o a r e , ci ca medii de c o m u n i c a r e cu s u b i e c t u l infinit i de infinit iubire al lui Dumnezeu, i cu subiectele indefinite u m a n e . 379. Cine j u d e c pe altul, d a t o r i t u n o r l u c r u r i b u n e svrite, u i t de n e p u t i n a sa. Ei nu tie c p r i n a c e a s t a u o r p o a t e deveni iari i n a p t s fac binele. El nu tie c b i n e l e a d e v r a t c o n s t esenial n iubire, c a r e l v e d e pe oricine n l i b e r t a t e a lui indefinit fa de c a r e t r e b u i e s fie deschis. Prin j u d e c a t el se n c h i d e celuilalt, sau l r e d u c e la un obiect pe care-1 definete i-I m a n i p u l e a z ntr-un anumit fel mrginit.

234

FILOCALIA

nu va uita de vechile tale osteneli i sudori, dac ai inima zdrobit pentru cderile tale, i-i amintete de zilele cele de odinioar i se ciete de cderea ei cu suspine naintea Lui. Cci cutnd va cuta la tine de grab, fcnd s vibreze cuvintele Sale (Isaia LXIV, 2) i-i va atinge nevzut ochii inimii tale ndurerate i va ntri temelia virtuii, pus de tine mai nainte cu osteneal 380 ; i-i va da o putere mai mare i mai des vrit dect cea dinainte, ca, n cldura unui duh fier binte, s dobndeti iari, cu rbdare, faptele virtuii celei surpate din pizma celui ru i, n duh de smerenie, s ridici din nou casa evlaviei, mai strlucit dect cea 381 dinti, spre odihna venic a Lui, dup cum s-a scris . 55. Toate cte ni se ntmpl spre necinstirea noas tr, fie de la oameni, fie de la draci, ni se ntmpl prin judecata cea dreapt a lui Dumnezeu, cu bun rost (prin iconomie), spre smerirea mndriei dearte a sufletelor noastre. Cci scopul crmuirii lui Dumnezeu, n ce pri vete viaa noastr, e s fim pururea smerii i s nu cugetm despre noi ceea ce nu trebuie s cugetm, ci s cugetm spre a ne nelepi prin cumptare; nici s nu ne nchipuim lucruri mari despre noi, ci s cutm spre El i s-I urmm, dup putin, fericita smerenie. Cci a fost blnd i smerit cu inima. Aa dorete s ne
380. Ceea ce a fost pus o d a t bun n suflet nu se desfiineaz cu totul. Dar trebuie o r e v e n i r e la acel bine, prin pocin, p e n t r u a se des coperi din nou. 381. In casa virtuilor se o d i h n e t e Dumnezeu, p e n t r u c e s t e o cas deschis, prin smerenie, curiei, pcii, iubirii. Dar nu se o d i h n e t e n d r m t u r i l e unui suflet sfiat de contradicii, egoist, n t u n e c a t , nchis, mrginit. Sufletul se n c h i d e i se drm cnd nu mai e n l e g t u r cu Dumnezeu. El este atunci ca o v i o a r stricat, din c a r e arcuul artistului nu mai p o a t e scoate melodiile sale a r m o n i o a s e i nesfrite. N u m a i o cas cldit deplin cum t r e b u i e e luminoas, armonioas, stnd ntr-o l e g t u r i cu lumea din afar, prin ferestre, prin terase, prin balcoane, putnd fi loca al unei p e r s o a n e sau al unor p e r s o a n e care nu vor s se nchid n aceast cas, ieind din l e g t u r a cu t o a t r e a l i t a t e a . Dum nezeu cel infinit nu p o a t e fi nchis de nimeni n sine nsui. De a c e e a cel ce se mrginete pe sine prin alipirea la lucrurile mrginite, nu se p o a t e face loca al lui Dumnezeu.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

235

facem i noi, Cel ce a rbdat pentru noi moartea ne dreapt i de ocar. Cci nimic nu iubete El aa de mult i nu este att de folositor pentru orice virtute i n stare s ne nale din gunoiul patimilor, ca blndeea, smerenia i dragostea ctre aproapele. Dac nu le avem pe acestea cnd svrim virtutea, deart e toat lucrarea noastr i toat osteneala nevoinei e nefolosi toare i neprimit. 56. nceptorilor n viaa virtuoas le ajut n lu crarea poruncilor i n fuga de rele, frica de chinuri. Dar celor ce au naintat prin virtute, ajungnd la vede rea slavei lui Dumnezeu, li se nate o alt fric, potri vit cu starea lor. temerea curat care i nfrico eaz foarte mult, din dragoste (Ps. XIX, 10). Aceasta i ajut s struiasc necltinai n dragostea lui Dum nezeu, temndu-se de nfricotoarea alunecare din ea. Celor dinti, de li se ntmpl s cad din starea lor, dar se ciesc i iari se ridic, le vine din nou frica cea dinti, cu bune ndejdi. Celor de al doilea ns, de au czut de la nlimea vederii lui Dumnezeu, prin pizma vrjmaului, nu le vine ndat frica a doua, ci i ia n pri mire o negur i un ntuneric gros de s-l prinzi cu mna, fiind plini de mhnire, de dureri, de amrciune 382 i de frica cea dinti a muncilor venice . i dac Dom nul Savaot n-ar scurta zilele acestei dureri cu neputin de purtat, nu s-ar mntui niciunul dintre cei ce cad de acolo. 57. Cnd sufletul se ridic deasupra asupririi st ruitoare a gndurilor ptimae, iar vpaia care chinuie te trupul se stinge, el vede n luntru fcndu-se coborrea Duhului Sfnt n noi i vestindu-ne iertarea pcate382. tru c au spirituale. mai m a r e . Acetia snt stpnii timp mai n d e l u n g a t de ntristare, pen czut de la g u s t a r e a u n o r realiti mai nalte, mai dulci, mai Deosebirea n t r e c e e a ce au trit i s t a r e a de acum e mult Apoi a c e a c d e r e a t r e b u i t s aib pricini mai grele.

236

FILOCALIA

lor de mai nainte i druindu-ne neptimirea. Dar pn ce simte mirosul acelora, prin suprarea necontenit din partea lor, i pn ce ard cele de sub pntece ale trupului, s tii c e departe de tine buna mireasm a Duhului i eti nfurat ntreg n legturile nedezle gate ale patimilor i ale simurilor. 58. Am vzut sub soare, zice neleptul, om socotindu-se ntru sine c e nelept (Prov. XXVI, 12). L-am vzut i eu pe acesta ntre muritori, ncrezndu-se n faptele lui i cugetnd lucruri mari despre nelep ciunea omeneasc, pmnteasc i natural ; i nu numai flindu-se din pricina ei fa de cei nenvai, ci rznd i btndu-i joc i de nvtorii ntru Hristos, ajuni la fericirea dumnezeiasc, pentru cuvntul lor fr me teug i pentru c n-au cutat s se foloseasc de cule gerile cuvintelor lustruite ale tiinei din afar, nici nu s-au apucat s mpodobeasc, cu ntocmirile lor armo nioase, nvturile lor scrise. Acestuia, care nu tie c la Dumnezeu nu lustrul cuvintelor, nici sunetul fru mos al glasurilor e de pre, ci nelesul curat i frumos al gndurilor, i voi aduce zictoarea aceasta : E mai bun un cine viu, dect un leu mort (Eccl. IX, 4); i o slug srac i neleapt e mai bun dect un mprat btrn care nu mai tie de el (Eccl. IV, 13). 59. Cumplit i greu de biruit e patima hulirii. Iz voarele ei snt n cugetul trufa al satanei ; i ea supr pe toi cei ce vieuiesc dup Dumnezeu n virtute, dar mai mult pe cei ce-au sporit n rugciune i n vederea lucrurilor dumnezeieti. De aceea trebuie s-i p zeasc cu toat strjuirea simurile i s fie cu sfial fa de toate nfricotoarele taine ale lui Dumnezeu i de rinduielile i de cuvintele sfinte, i s ia aminte la apropierea acestui duh. Cci ne ntinde curse cnd ne rugm i cntm i vomiteaz uneori prin buzele noas-

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

237

tre, cnd nu sntem ateni, blesteme mpotriva noastr i huliri nebuneti mpotriva lui Dumnezeu celui Preanalt, furindu-le ntre stihurile psalmilor i ntre cu vintele rugciunii. S ntoarcem mpotriva lui atunci cuvntul lui Hristos, cnd ne aduce aa ceva pe buze, sau ne furieaz n cuget, spunndu-i : Mergi napoia mea, satano (Matei XVI, 23), tu cel plin de toat du hoarea i osndit la focul cel venic; asupra capului tu s se ntoarc hulirea ta. i ndat s ne ndeletnicim mintea, pn la robirea ei, cu un alt lucru dumnezeiesc sau omenesc, sau s o nlm cu lacrimi spre cer i spre Dumnezeu ; i aa cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom izbvi de povara hulirii. 60. ntristarea e o patim aductoare de stricciu ne n suflet i n trup, i atinge pn i mduva; dar e vorba de cea a lumii, care vine asupra oamenilor din pricina celor vremelnice i care li se face adeseori chiar pricin de moarte. ntristarea dup Dumnezeu, care e mntuitoare i folositoare, lucreaz rbdare n osteneli 383 i n ispite . Ea desfund izvorul cinei n cel ce se nevoiete i nseteaz dup dreptatea lui Dumnezeu i hrnete inima lui cu lacrimi, nct se mplinete cu vntul lui David: Ne vei hrni pe noi cu pinea lacri milor, i ne vei adpa cu lacrimi, peste msur 384 (Ps. LXXIX, 6) . 61. ntristarea dup Dumnezeu nsntoeaz i aduce puterile sufletului din nou la starea cea dup fi 385 re din cderea pricinuit lor de lucrarea relelor . Ea
383. n t r i s t a r e a d u p D u m n e z e u nu d u c e la d i s p e r a r e , p e n t r u c nu p i e r d e din ea n d e j d e a n mila lui D u m n e z e u . 384. C i n a dus p n la lacrimi e un a d e v r a t vin n t r i t o r al sufletului i o a d e v r a t h r a n spiritual, p e n t r u c e o ieire a sufletului din izolarea lui i o i n t r a r e n l e g t u r a cu iubirea nesfrit a lui Dumnezeu. 385. C i n a a r e o l u c r a r e de r e s t a u r a r e a firii; e o n t o a r c e r e a credinciosului nu n u m a i la D u m n e z e u cel infinit, ci i la sinea sa r e a l indefinit. Cci n u m a i p r i n sinea indefinit se p o a t e tri n D u m n e z e u l c e l infinit, sau v i c e v e r s a .

238

FILOCALIA

subiaz prin lacrimi att de mult iarna patimilor i norii pcatului i-i alung din vzduhul nelegtor al sufletului att de mult, nct se face din nou senin n gndurile minii, linite pe marea cugetrii, bucurie n inimile noastre i schimbare n nfiarea feei noastre. Privind la aceasta, cei ce vd bine, odihnindu-i pe ea ochii i sufletul, strig cu David: Aceasta e schimba rea dreptei celui Preanalt (Ps. LXXVI, 11). 62. Nu primi gndurile bnuitoare ce i se seam n pe furi mpotriva aproapelui; cci snt mincinoase, pierztoare i cu totul neltoare. i s tii c prin aceasta dracii ncearc s mping n prpastia pierz rii sufletele celor ce-au sporit n virtui. Cci nu pot s trimit pe careva dintre cei ce se nevoiesc, n adncul osndei i al pcatului cu fapta, de nu-l vor putea prin de s-l nduplece la bnuieli rele fa de aproapele, din pricina purtrilor din afar ale lui. Aducndu-l pe aces ta astfel sub judecat i n cderea pcatului, l face s fie osndit mpreun cu lumea, dup cuvntul Scrip turii: Dac ne-am judeca pe noi nine, nu am fi ju decai; judecai ns, sntem povuii de Domnul, ca s nu fim osndii mpreun cu lumea (1 Cor. XI, 31). 63. Cnd din negrij dm dracilor putin s gr iasc la urechea noastr bnuieli mpotriva frailor, lsnd fr paz micrile ochilor, sntem mpini de ei s osndim uneori chiar i pe cei desvrii n virtute. Cci dac cel ce privete bucuros, cu faa zmbitoare i e gata s vorbeasc cu oricine, i pare c s-ar nvoi uor cu plcerile i cu patimile, l vei socoti i pe cel ce privete grav i serios, plin de mndrie i de mnie. Dar nu trebuie s lum aminte la nfirile oameni lor. Cci judecata tuturor greete n privina acestora. Fiindc snt multe deosebiri ntre firile, deprinderile i ntocmirile trupeti ale oamenilor. Numai aceia le pot

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

239

ptrunde i judeca dup cuviin, care au dobndit prin mult cin ochiul curat al sufletului i au slluit n ei lumina nemrginit a vieii n Dumnezeu. Numai lor li s-a dat s vad i tainele mpriei lui Dum 386 nezeu . 64. Cnd ne-am fcut lucrtori ai faptelor pc toase ale trupului, slujind poftei contrare firii i mniei sufletului, ne-am ntinat trupul cu urmrile ce decurg din pcate, ne-am ntunecat sufletul cu fierea mniei i ne-am nstrinat de Fiul lui Dumnezeu. Drept aceea trebuie s curim ntinciunea care a curs din pcatul trupului, prin curgerea lacrimilor fiinei noastre, ca trupul pe care l-a spurcat plcerea prin curgerea fi reasc, s fie curat iari de durerea ntristrii prin curgerea fireasc a lacrimilor; iar ntunericul sufletului, cel din amrciunea mniei, s-l alungm prin lumina c inei, i prin dulceaa dragostei de Dumnezeu s ne unim 387 iari cu Cel de care ne-am nstrinat prin acelea . 65. Precum ntinciunea din plcere are ca pre mergtoare dragostea satanic, spre ducerea pn la capt a stricciunii, aa curirea prin ntristarea dure roas are ca premergtoare cldura inimii spre depli ntatea plnsului i a lacrimilor. Iar aceasta se ntmpl prin iconomia lui Dumnezeu, ca lepdnd i curind prin ostenelile durerii osteneala plcerii, i prin curgeri de lacrimi curgerea preantinat a trupului, s ter gem ntipririle urte din minte i chipurile necuvenite
386. Cei ce au v i a a n Dumnezeu au n El o lumin n e m r g i n i t i snt n s t a r e s v a d prin ea n m o d n u a n a t t o a t complexitatea st rilor sufleteti ale semenilor lor. 387. P c a t u l face s se m u r d r e a s c chiar sngele trupului nostru prin sucurile n a t u r a l e e x a g e r a t e ce le exal. El e curit prin lacrimile de cin c a r e ies tot din firea trupului nostru, dar dintr-o s t a r e c u r a t a lui, sau o r i e n t a t spre c u r i r e . Snt altele sucurile puse n micare de simirea plcerii i altele cele puse n micare de simirea durerii. Du rerea este purificatoare, spre d e o s e b i r e de v o l u p t a t e , p e n t r u c d u r e r e a e o p u s plcerii.

240

FILOCALIA

din suflet i s-l facem mai strlucitor prin frumuseea 388 cea fireasc . 66. Precum desfrnatul aflat sub lucrarea duhului ru i rodete ca plat voluptatea trupului i prin ea ntinciunea, aa cel aflat sub lucrarea Duhului Sfnt i rodete ca plat bucuria sufletului i prin ea bunt ile: curia din lacrimi, naterea din nou i unirea cu Dumnezeu. 67. Dou snt n noi curgerile naturale care por nesc din nsi fiina noastr : a seminei i a lacrimilor. Prin cea dinti ne ntinm haina sufletului, prin lacrimi o curim iari. De aceea e neaprat de trebuin s splm ntinciunea care vine din fiina noastr, prin lacrimile care vin din aceeai fiin. Cci altfel este cu neputin s curim ntinciunea care vine din fire. 68. Toat aplecarea sufletului care pctuiete, micat n chip necuvenit, nimicete rodul ostenelii lui printr-o plcere scurt. Dar tot sufletul care se curete de obinuina i de aplecarea rea i prelungete ostenelile ntr-o plcere i bucurie ndelungat. i e de mirare cum o plcere, nbuind alt plcere, ndul 389 cete durerea nscut din plcere . 69. Uneori, din curgerea lacrimilor, vine n simi rea nelegtoare a inimii, amrciune i durere; alte ori, veselie i bucurie. Cnd ne curim prin pocin de
388. Eliminarea n e c u r i e i din t r u p , prin osteneli d u r e r o a s e i prin lacrimi, a r e ca efect t e r g e r e a chipurilor n t i n a t e din minte. Cci n e c u r i a din snge n t r e i n e acele chipuri n t i n a t e din m i n t e . Ele r e d a u str lucirea frumuseii n a t u r a l e a minii. Cci m i n t e a e p r i n n a t u r l u m i n a t de lumina dumnezeiasc, n a crei infinitate se mic. Nichita se dove dete prin i m p o r t a n a ce o d ntristrii i lacrimilor, ca mijloc de c u r ire, ucenic fidel al dasclului su, sfntul Simeon N o u l Teolog. 389. Aci e r e d a t n v t u r a sfntului M a x i m M r t u r i s i t o r u l d e s p r e du r e r e a ce se n a t e din p l c e r e i d e s p r e p l c e r e a p r i n c a r e omul c a u t s ias din d u r e r e (Rspunsuri ctre Talasie, 21, n Filocalia romneasc, voi. III, p. 62 .u.). Dar N i c h i t a Stithatul p u n e n relief i p l c e r e a spiri t u a l c e u r m e a z d u r e r i i . Apoi m e n i o n e a z l u n g i m e a bucuriei c e u r m e a z durerii i s c u r t i m e a plcerii c a r e n i m i c e t e rodul u n o r osteneli n delungate.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

241

veninul i de ntinciunea pcatului prin cldura focu lui din care ies dup cuviin lacrimi nvpiate de focul dumnezeiesc i sntem lovii n cuget ca de nite ciocane grele de suspinele pornite din adncul inimii, simim cu mintea i cu simirea amrciune i durere. Dar cnd, curii ndeajuns prin astfel de lacrimi, ajun gem la eliberarea de patimi, atunci, mngiai de Duhul dumnezeiesc ca unii ce am dobndit inima senin i curat, lacrimile pricinuitoare de bucurie ale umilinei ne umplu de o bucurie i de o dulcea de negrit. 70. Altele snt lacrimile din pocin i altele cele din umilina inimii. Cele dinti snt ca un ru care drm i duce toate ntriturile pcatului. Cele de-al doi lea vin ca o ploaie pe pajitea sufletului i ca o rou pe plante, hrnind spicul cunotinei, nmulindu-l i f390 cndu-l plin de rod . 71. Nu orice lacrim este i umilin. Ci e o mare deprtare ntre lacrimi i umilin. Cci lacrima vine din prerea de ru pentru purtri greite i din amin tirea vechilor cderi ale sufletului, ca un foc i ca o ap fierbinte ce cur inima. Iar umilina coboar de sus, din roua mngietoare a Duhului, spre mngierea i n viorarea sufletului care a intrat cu cldur n adncul smeritei cugetri i a primit vederea luminii neapro 391 piate . Ea strig cu bucurie ctre Dumnezeu, ca David: Am trecut prin foc i prin ap i ne-ai scos pe noi ntrii (Ps. LXV, 12).
390. Lacrimile pocinei au n ele a m i n t i r e a p c a t u l u i , deci ceva d u r e r o s n ele. Dar tocmai p r i n a c e a s t a surp ntriturile p c a t u l u i . Cele ale umilinei snt e x p r e s i a u n e i topiri a inimii smerite n a m b i a n a iubirii lui Dumnezeu. 391. S p i r i t u a l i t a t e a b i z a n t i n din v r e m e a a c e e a fcea o d e o s e b i r e n t r e pocin () i umilin ( ' ) . Cea dinti e nsoit de fric i de d u r e r e i c u r p c a t u l ; c e a de a doua e nsoit de b u c u r i a p r e z e n e i Duhului m n g i e t o r i a v e d e r i i luminii dumnezeieti. F i e c a r e din ele e nsoit de altfel de lacrimi. Cea dinti se a r a t pe o t r e a p t inferioar, ca un mijloc de ieire din s t a r e a de p c a t ; c e a de a d o u a pe t r e a p t a s u p e r i o a r a e x p e r i e n e i iertrii primite i a dulcii uniri c u Dumnezeu.

242

FILOCALIA

72. Am auzit zicndu-se c nu poate ajunge cine va la deprinderea virtuii fr retragerea n singurtate i fr fuga n pustiu i m-am mirat : cum au socotit ei s mrgineasc ntr-un loc pe Cel nehotrnicit? Cci deprinderea virtuii este readucerea puterilor sufletului la strvechea lor noblee i ntlnirea virtuilor generale n lucrarea cea dup fire. Iar acestea nu ne vin din afa r ca nite adausuri strine, ci cresc n firea noastr de 392 la creaie ca o simire dumnezeiasc i mintal . i micai prin ele potrivit cu firea intrm n mpria cerurilor, care este n luntrul nostru, dup cuvntul 393 Domnului (Luca XVII, 21) . Dac e aa, e de prisos pustiul i putem intra n mpria cerurilor i fr el, prin pocin i prin toat paza poruncilor lui Dum nezeu, ceea ce se poate face n tot locul stpnirii Lui. Cci zice dumnezeiescul David: Bine cuvinteaz su flete al meu pe Domnul, n tot locul stpnirii Lui (Ps. CII, 22). 73. Cel ce, n mijlocul taberei mprteti, spriji nit de generali i de cpetenii de oaste, i mbrbtat de ei, nu poate s dovedeasc vreo vigoare i vreo vitejie n lupta mpotriva vrjmailor, sau s rpun mcar pe vreunul dintre ei, cum va lupta singur i n mijlocul multor zeci de mii de vrjmai i cum va putea arta vreo isprav osteasc, lipsit fiind de experiena rzbo iului? Iar dac aceasta este cu neputin n cele ome neti, cu att mai mult n cele dumnezeieti. Cci cum va cunoate, fugind n pustiu, nvlirile dracilor i tbrrile nevzute i neartate ale patimilor? Sau cum
392. Virtuile snt sdite ca v i r t u a l i t i n fire sau n p u t e r i l e firii n o a s t r e . Dar snt sdite ca aspiraii ale ei spre Dumnezeu, deci ca leg turi de actualizat i de dezvoltat ale omului cu Dumnezeu, c a r e chiar prin a c e a s t a se bucur, cnd omul face eforturi n acest sens, ajutat de h a r u l lui Dumnezeu. 393. Este de r e m a r c a t l e g a r e a c u v n t u l u i : m p r i a cerurilor este n l u n t r u l vostru cu ideea despre aflarea ei v i r t u a l n firea n o a s t r nsi, sau cu ideea d e s p r e restabilirea i d e z v o l t a r e a firii n o a s t r e cu ajutorul h a r u l u i dumnezeiesc.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

243

va porni rzboi mpotriva lor, de nu se va fi deprins mai nainte cu tierea voii, n mijlocul obtii de frai, sub un povuitor ncercat ntr-un astfel de rzboi ne vzut i mintal? Iar dac aceasta este cu neputin, cu neputin este fr ndoial unuia ca acesta i s lupte pentru alii i s nvee pe alii meteugurile luptei m 394 potriva vrjmailor nevzui . 74. Scoate de la tine osnda nepurtrii de grij i dispreuirea poruncilor lui Dumnezeu. Alung iubirea de sine i pornete fr cruare mpotriva trupului. Cau t dreptile Domnului i mrturiile Lui. Dispreuiete slava i necinstirea. Urte poftele plcerii trupului. Fugi de sturare, prin care se aprind cele de sub pn tece. mbrieaz srcia i neplcuta ptimire. Stai 395 mpotriva patimilor . ntoarce-i simirile spre cele din luntru ale trupului. Apleac-te n luntru spre lucra rea celor bune. F-te surd fa de lucrurile omeneti ; deart-i toat puterea n lucrarea poruncilor. Plngi, culc-te pe jos, postete. Ptimete cele grele, linitete-te, cunoate cele din urm i nu cele din jurul tu, ci pe tine nsui; ridic-te mai presus de micimea celor vzute. nal-i ochiul minii spre vederea lui Dumne zeu i privete mrirea Domnului din frumuseea celor vzute. Iar coborndu-te de acolo, tlmcete frailor ti cele ale vieii venice i tainele mpriei lui Dum nezeu. Acesta este rodul fugii de oameni, prin nevoin 396 desvrit i sfritul petrecerii n pustiu . 75. De vrei s vezi buntile ce le-a gtit Dum nezeu celor ce-L iubesc pe El, mut-te n pustiul le394. n c din secolul IV se cerea celui ce voia s se desvreasc, s se n e v o i a s c nti m u l t v r e m e n obte i n u m a i dup aceea s se p u s t n i c e a s c . Nu-i p o a t e slbi cineva patimile, d a c n-are ocazie s le nfrneze ntre oameni. Apoi el afl n oameni i un ajutor, un sfat i un prilej de fptuire a celor b u n e . 395. Trebuie c u t a t e ptimirile d u r e r o a s e fr de p c a t i comb t u t e patimile de p l c e r e i p c t o a s e . 396. Totul t r e b u i e s sfreasc n apostolat. N e v o i n a este un mij loc s p r e el.

244

FILOCALIA

pdrii de voia ta i fugi de lume. Dar care este aceast lume? Pofta ochilor trupului, trufia gndurilor i am girea celor vzute. De vei fugi de aceast lume, i va rsri ie lumina de diminea, vei vedea viaa n Dum nezeu i-i vor izvor curnd leacurile sufletului tu, adic lacrimile. Te vei schimba cu schimbarea dreptei Celui Preanalt i de atunci nu se va mai apropia de cortul tu biciul patimilor. i aa, petrecnd n mijlocul lumii i al poporului, vei fi ca unul ce petrece n pustiu i nu vede om. Iar de nu vei fugi aa de lumea aceasta, nu-i va aduce nimic fuga de lumea vzut pentru de svrirea virtuilor i unirea cu Dumnezeu 3 9 7 . 76. A te face monah nu nseamn a iei dintre oa meni i din lume, ci a te prsi pe tine, ieind din voile trupului i plecnd n pustiul patimilor 3 9 8 . Cci dac s-a spus ctre acel mare brbat : Fugi de oameni i te vei mntui (lui Avva Arsenie), i s-a spus n acest neles. Cci i dup ce a fugit, el locuia ntre oameni i petrecea n ceti i vieuia mpreun cu ucenici. Cci fugind cu mintea cu toat srguina, nu se vtma ctui de puin de petrecerea cu oamenii. Un altul dintre cei mari striga ieind din adunare : Fugii frailor !. Dar ntrebat de cine s fug, arta gura. 77. Locuirea la un loc cu alii este mai sigur dect singurtatea. Despre trebuina locuirii la un loc, e mar tor cuvntul sfinit al lui Iisus i Dumnezeu : Unde snt doi sau trei adunai n numele Meu, acolo snt i Eu n mijlocul lor (Matei XVIII, 20). Iar despre primejdia singurtii, Solomon zice : Vai celui sin gur, c atunci cnd va cdea, nu este cine s-l ridice pe el (Eccl. IV, 10). Pe cei ce-L laud pe Dumnezeu n iubire i n bun nelegere, l laud i David zicnd : Fericit poporul care cunoate cntec de trmbi
397. In cap. acesta, ca i n cap. 72, 76 i 77, fuga de l u m e e con s i d e r a t nu fuga e x t e r i o a r de lume, ci d e t a a r e a de c e e a ce e r u n ea. 398. A d i c n golul de patimi sau n lipsa de patimi.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

500

DE

CAPETE

245

(Ps. LXXXVIII, 16). Iar locuirea mpreun o laud zi cnd : Iat ce bine i ce frumos este s locuiasc fraii mpreun (Ps. CXXXII, 1). De asemenea i ntre uce nicii Domnului era un singur suflet i o singur inim (Fapte IV, 26). Dar i coborrea lui Dumnezeu la noi nu s-a fcut n pustiu, ci n ceti i n mijlocul oame nilor pctoi. Deci e trebuincioas buna nelegere a unei vieuiri la un loc i e primejdioas singurtatea. 78. de trebuin s vin smintelile, zice Domnul, dar vai celui prin care vine sminteala (Matei XVIII, 7). Acesta e cel ce, pierznd evlavia i umblnd n obtea frailor n dispreul de Dumnezeu i fr fric de El, d multora din cei mai simpli pricini de sminteal : pe de o parte prin fapte, prin nfirile feii i prin purt rile necuvenite, iar pe de alta prin cuvinte i convorbiri striccioase, surpnd suflete i purtri bune. 79. Cel ce pzete poruncile lui Dumnezeu nu se face piatr de poticneal oamenilor, pentru c nu este sminteal nici n el. Cci cei ce iubesc legea Ta, au pace mult i nu este n ei sminteal (Ps. CXVIII, 165). i n acela este lumin, sare i via, dup cuvntul Dom nului : Voi sntei lumina lumii i sarea pmntului (Matei V, 1314). Lumin, pentru c e virtuos cu viaa, luminos cu cuvntul i nelept cu cugetul. Sare, pentru c e bogat n cunotina dumnezeiasc i puternic n n elepciunea lui Dumnezeu. Via, pentru c prin cuvin tele lui nvie pe cei omori de patimi i-i ridic din iadul dezndejdii. Prin lumina faptelor sale de dreptate lumi neaz naintea oamenilor i-i lumineaz pe ei nii : prin dulceaa i sarea cuvintelor sale i strnge din moleeal i-i izbvete de putreziciunea patimilor. Iar prin viaa cuvintelor sale d via sufletelor omorte de pcat. 80. Patima slavei dearte este o furc cu trei coar ne : al prerii de sine, al slavei dearte i al mndriei. o furc nclzit i nroit de draci. Dar cei ce sllu-

246

FILOCALIA

iesc n cortul Dumnezeului cerului o dau pe fa i-i rup coarnele. Ei se ridic mai presus de acestea prin 399 smerita cugetare i se odihnesc lng pomul vieii . 81. Cnd acest drac necurat i foarte viclean te va momi pe tine, care ai sporit n virtute, cu nlime de scaune, aducndu-i n amintire i nlndu-i lucrarea, ca pe una mai presus de a altora, ba optindu-i c eti destoinic s cluzeti i suflete, prinde-l pe el cu mintea i nu-l lsa s scape, dac ai luat putere de sus s faci aceasta. i prinzndu-l, du-te cu gndul la vreun lucru netrebnic pe care l-ai fcut i dezvluindu-l pe acesta naintea lui, zi ctre el : Oare cei ce fac unele ca aces tea snt vrednici s urce la un asemenea scaun de con ducere i i se pare destoinic s povuiasc suflete i s le aduc mntuite lui Hristos ? Dac tu zici acestea, am tcut. Deci neavnd acela ce s-i rspund, se va mis tui ca fumul de ruine i nu te va mai supra cu atta putere. Iar dac nu este n viaa ta mai presus de lume vreo fapt sau vreo lenevie netrebnic, pune-te fa n fa cu poruncile i cu patimile Domnului i vei afla c-i lipsete att de mult din desvrire, ct i lipsete unui lac ca s fie mare. Cci dreptatea oamenilor e att de mult mai prejos dect dreptatea lui Dumnezeu, pe ct e de mult pmntul n privina mririi mai prejos de cer i intarul mai prejos de leu. 82. Cel rnit n adnc de dragostea lui Dumnezeu are puterea trupului cu mult mai prejos de voina lui. Cci voina lui nu se poate stura de ostenelile i de sudorile nevoinei, fiind asemenea celor foarte nsetai, care nu-i pot stmpra setea arztoare, ci toat ziua i toat noaptea nseteaz s osteneasc, dar e biruit de
399. Adic lng H r i s t o s ; se odihnesc n iubirea nesfrit a lui Hristos, n e m a i a v n d u n d e s nainteze. Hristos- e pomul vieii, p r i n iubirea Sa c a r e nu se epuizeaz niciodat, cci iubirea d v i a . A se observa i aci d a r u l poetic al lui Nichita.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

247

lipsa de putere a trupului 400 . Socotesc c i mucenicii lui Hristos, stpnii de aceast putere (patos) mai presus de fire, n-au simit chinurile i nu se puteau stura alipindu-se de ele, ci biruindu-se pe ei nii prin dragostea fierbinte de Dumnezeu, se vedeau totdeauna rmai n urm fa de dorina arztoare de a ptimi. 83. Cel ce se msoar pe sine n oarecare chip cu vreunul dintre fraii ce se nevoiesc mpreun cu el, i-a ieit din mini fr s bage de seam, i umbl pe o cale strin de Dumnezeu. Unul ca acesta sau nu s-a cunos cut pe sine, sau s-a abtut de la calea ce duce spre ce ruri. Pe aceasta alearg cu cuget smerit cei srguincioi i prin ea, ridicndu-se deasupra curselor vrjmaului, nainteaz n vzduhul cunoscut cu mintea, pe aripile neptimirii, i petrec n locuri primvratice luminoase, mpodobii de o cugetare cumptat. 84. Cel ce e plin de mndrie i-i amgete mintea cu nchipuirea de sine nu va dobndi niciodat harul smereniei, n lumina umilinei inimii 4 0 1 , prin care se d lumina nelepciunii lui Dumnezeu celor zdrobii cu ini ma, dup cuvntul: ntru lumina Ta vom vedea lumi n (Ps. XXXV, 10). Pe acela l va acoperi noaptea pati milor, n care umbl toate fiarele pdurii firii omeneti i vulpile prerii de sine 402 , adic dracii slavei dearte i ai curviei, care caut rcnind pe cineva s nghit (1 Petru V, 8) i s-l scufunde n adncul dezndejdii. 85. Traiul i viaa de aici se face o mare a rut ilor celui ce vieuiete dup oameni i e micat de du400. Nichita v e d e iubirea de Dumnezeu la baza t u t u r o r ostenelilor nevoinii. Iubirea e de la nceput ca o for s u s i n t o a r e n aceste n e voine ; ea le d p u t e r e . N e v o i n e l e nu snt prin u r m a r e un efort aspru, ncruntat i pur omenesc, ci snt nsufleite de har i de b u c u r i e . Iubirea de Dumnezeu, h r n i t din iubirea lui Dumnezeu fa de noi, e o revr sare de putere, niciodat epuizat, p e n t r u v o i n a de a face tot mai mult pentru Dumnezeu i p e n t r u a p r o a p e l e . 401. Umilina inimii se ivete dintr-o v e d e r e a mririi de n e c u p r i n s a lui Dumnezeu, de a c e e a este t o t o d a t o lumin. 402. P r e r e a de sine p e n t r u virtui e v i c l e a n ca o vulpe.

248

F1LOCAUA

hul prerii de sine ; ca o mare care nvluie i nghite puterea nelegtoare a sufletului cu talazurile srate ale plcerilor i izbete cu valurile slbatice ale patimi lor cele trei pri ale sufletului, nfuriate de duhurile rutii. Ea se nal ca o primejdie nspimnttoare i-l arunc in cea mai mare dezndejde, cnd vederea lui i crma sufletului e sfrmat de plcerile trupului, iar mintea crmace se scufund in adncul pcatului i n moartea duhovniceasc. Dar cnd el a ajuns n adncul smereniei, marea rutilor i linitete valurile, druindu-i pacea, iar talazurile srate ale plcerilor i pre schimb valurile n ploi de lacrimi i le preface n bu curia umilinei luminoase. 86. Cel ce a slujit pn la sturare plcerilor trupului i faptelor lui, are trebuin i de sturarea cu ostene lile nevoinei, n sudorile grelei ptimiri. n felul acesta, vei alunga sturarea prin sturare, plcerea prin durere, tihna prin ostenelile trupului i vei afla sturarea vese liei i a bucuriei spre odihn. Prin aceasta te vei desfta i de curia bunei miresme i a nevinoviei i te vei bucura de plcerea de negrit a roadelor nemuritoare ale Duhului. Cci i n cazul petelor de pe haine obi nuim s folosim mijloace potrivite cu ele pentru cur irea lor, cnd snt stricate ru de pete 4 0 3 . 87. Bolile snt folositoare celor nceptori n viaa virtuoas. Ele fac trupul neputincios, ca s-l ajute n vestejirea i n slbirea aprinderii afltoare n e l ; iar cugetul pmntesc al sufletului l subiaz, n vreme ce-i ntresc i i mputernicesc curajul, de poate spune du p dumnezeiescul apostol: Cnd snt slab, atunci snt
403. Mijloacele de c u r i r e t r e b u i e s aib o p u t e r e c o n t r a r m a i t a r e cu p e t e l e p c a t e l o r . S t r d u i n e l e de c u r i r e t r e b u i e s fie tot pe att de n d e l u n g a t e i de tari, pe ct snt p c a t e l e . Desigur a c e a s t a nu e x c l u d e ajutorul h a r u l u i . Cci a c e s t e s t r d u i n e nu s-ar p u t e a face fr h a r .

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

249

tare (2 Cor. XII, 10). Dar pe ct snt de folositoare bo lile acestora, pe att de vtmtoare snt ele celor ce-au sporit n ostenelile virtuilor i s-au ridicat deasupra simurilor i au ajuns la vederi cereti. Cci i ntrerup de la ndeletnicirea cu cele dumnezeieti, le ngroa prin dureri i greuti partea nelegtoare a sufletului, o tulbur cu norul descurajrii i usuc lacrimile umi 404 linei cu seceta durerilor . Aceasta o tia i Pavel, care cultivnd cu nelepciune darul dreptei socoteli, zice : mi asupresc trupul cu deprinderile durerilor i-l crmuiesc ca pe un rob, avnd grij de el, ca nu cumva, dup ce am vestit altora, s ajung eu nsumi de lep dat (1 Cor. IX, 27). 88. Bolile se nasc n muli adeseori din pricina hrnirii fr rnduial i mereu schimbate. Cci acetia aci ntind nfrnarea pn la flmnzirea cea mai de pe ur m i se predau unor osteneli virtuoase fr msur i fr dreapt socoteal, aci trec la mncare fr msur i la sturarea care e dumanul firii. Deci e de trebuin nfrnarea celor nceptori n virtute i celor ce i-au dus nevoinele pn dincolo de mijloc, ajungnd la treapta cea mai nalt a vederii. Cci ea e maica sntii, e prie tena curiei i nsoitoarea cea bun a smeritei cugetri. 89. Cunoate c neptimirea este ndoit i se na te n chip ndoit n cei ce se srguiesc. Neptimirea pri m se ivete n cei srguincioi la sfritul nelepciunii prin fapte. Ea sporind n chip felurit prin ostenelile nevoinei celei dup lege, omoar patimile i oprete por nirile pctoase ale trupului i mic puterile sufletului spre ceea ce e potrivit cu firea, iar mintea o readuce la cugetarea cu nelepciune la cele dumnezeieti. A doua neptimire, care e mai desvrit, se ivete n chip n404. A a d a r nu se u r m r e t e cu orice p r e a d u c e r e a t r u p u l u i la n e p u t i n , ci mai d e g r a b un echilibru n t r e v i g o a r e a lui i v i g o a r e a sufletului.

250

FILOCALIA

elept n aceia la nceputul contemplaiei naturale 405 . Aceasta, nlndu-se de la linitea duhovniceasc a gn durilor din minte la starea de pace a minii, o face pe aceasta atot-strvztoare i atot-nainte-vztoare: atotstrvztoare n lucrurile dumnezeieti, n vederile ce lor mai bune i n descoperirea tainelor lui Dumnezeu ; atot-nainte-vztoare n lucrurile omeneti, care vin de departe i au s se ntmple n viitor 406 . Dar n aceste dou neptimiri este unul i acelai Duh care lucreaz, nfrnnd i stpnind n cea dinti, i elibernd spre viaa venic n cea de-a doua, cum zice Pavel (1 Cor. XII, 11). 90. Cel ce s-a apropiat de hotarele neptimirii, dobndind vederi drepte despre Dumnezeu i despre firile lucrurilor, i nlndu-se de la frumuseea fpturilor, pe msura curiei lui, spre Fctor, primete revrsrile de lumin ale Duhului. i avnd preri bune despre toi, cuget pururea cele bune despre toi 407 . El i vede pe toi sfini i curai i rostete judecata cea dreapt des pre lucrurile dumnezeieti i omeneti. Nu iubete nimic din cele pmnteti ale lumii, att de cutate de oameni.
405. C o n t e m p l a i a n a t u r a l e v e d e r e a r a i u n i l o r dumnezeieti ale lucrurilor din n a t u r i prin a c e a s t a v e d e r e a lor c u r a t i n e l e g e r e a lor plin de t a i n n infinitatea lui Dumnezeu, d u p ctigarea primei neptimiri, adic d u p ce credinciosul nu mai p r i v e t e cu lcomia c a r e m r g i n e t e lucrurile i cu ispita c a r e v r e a s le s t p n e a s c ca obiecte de sine s t t t o a r e i care-i pot a p a r i n e exclusiv. 406. P a c e a minii e o t r e a p t mai n a l t dect linitea gndurilor. G n d u r i l e se pot mica linitit, ntr-o a n u m i t a r m o n i e n t r e ele, dar m i n t e a nc nu e liber de ele. Dar p a c e a minii, la r n d u l ei, nu e o p a s i v i t a t e e g a l cu m o a r t e a . Avnd p a c e din p a r t e a gndurilor, mintea s t r v e d e t a i n e l e vieii dumnezeieti i v e d e n a i n t e cele v i i t o a r e . Cci v e d e n Dumnezeu nu n u m a i ce este, ci i spre ce se va dezvolta crea ia. Ea v e d e d i n a i n t e ce se va n t m p l a cu cel ce n a i n t e a z spre D u m n e z e u i cu acela pe c a r e l v e d e c nu n a i n t e a z spre El. T o a t e a c e s t e a in de n e p t i m i r e a minii, c a r e e mai p r e s u s de n e p t i m i r e a t r u p u l u i . in de n e p t i m i r e a minii, p e n t r u c n a c e a s t s t a r e mintea, n e maifiind o c u p a t de g n d u r i l e mrginite, v e d e n l e g t u r cu indefinitul ei infinitatea dumnezeiasc. 407. Privind c u r a t lucrurile, adic privindu-le n Dumnezeu, deci nu ca obiecte ale lcomiei sale egoiste, nu p o a t e privi dect c u r a t i pe oameni. Nu-i p r i v e t e nici pe ei cu lcomie, sau cu d u m n i e . l u c r u r i l e i-au d e v e n i t medii t r a n s p a r e n t e ale subiectelor u m a n e privite c u r a t i a tainei lor indefinite n infinitul dumnezeiesc.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

251

Dezbrcat cu mintea de simirea a toat lumea, se nal spre ceruri i spre Dumnezeu, curit de tot noroiul i 408 liber de toat robia . El e druit ntreg buntilor lui Dumnezeu cunoscute cu mintea, aflndu-se numai n Duh, i vede frumuseea dumnezeiasc i ptrunde n chip dumnezeiesc, ntr-o negrit tcere i bucurie, n locurile dumnezeieti ale fericitei slave a lui Dumnezeu. Schimbat n toate simirile, petrece printre oameni n chip nematerial ca un nger, dei se afl n trup material. 91. Scriptura cunoate i pentru nevoin cinci sim uri : privegherea, cugetarea, rugciunea, nfrnarea i linitirea. Cel ce i-a unit cu acestea simurile trupului, mpreunndu-i vederea cu privegherea, auzul cu cuge tarea, mirosul cu rugciunea, gustul cu nfrnarea i pi pitul cu linitea, i curete repede mintea sufletului su i, subiind-o prin acestea, o face neptimitoare i 409 strvztoare . 92. Mintea neptimitoare este aceea care stpnete patimile sale i s-a ridicat mai presus de ntristare i de bucurie, nct nu se mai ntristeaz nici de suprrile din necazuri, i nu se mai revars nici n bucuria mulumi rii ; ci n necazuri i ine sufletul n bucurie, iar n cli408. Liber de t o a t robia patimilor, a lcomiei, a invidiei, a preju decilor, c a r e l in n p l a n u l lucrurilor m r g i n i t e i-l m r g i n e s c pe el nsui i-l nchid n m r g i n i r e a lui. N u m a i s c p a t de a c e s t e mrginiri, el z b o a r n nesfritul dumnezeiesc. 409. Simurile sufletului se u n e s c cum se c u v i n e cu cele ale trupu lui mai mult p e n t r u a le nfrna pe cele din urm, d e c t p e n t r u a le po t e n a . D a r c u v r e m e a energia simurilor trupului n d u h o v n i c i t n t r e t e simurile s u f l e t u l u i : p r i v e g h e r e a vede, m e d i t a i a aude, nfrnarea gust cele spirituale. Prin t o a t e a c e s t e a mintea, subiindu-se, n t r u c t s-a elibe rat de gndurile p m n t e t i c a r e o n g r o a u i o t u l b u r a u , d e v i n e linitit i t r a n s p a r e n t . linitit p e n t r u c v e d e pe Cel Unul, infinit i linitit, n e m a i a v n d lips s t r e a c de la un lucru la altul, nemaifiind ngrijo r a t de m r g i n i r e a lucrurilor pe c a r e t r e b u i e s le d e p e a s c p e n t r u a-i nmuli c u n o t i n a i satisface poftele. Dar nu n u m a i energia simu rilor trupului se a d a u g la e n e r g i a simirii minii, ci i invers ; energia simirii minii sau a simurilor sufletului se a d a u g la e n e r g i a simurilor trupului, ntrind-o i curind-o, nct p r i n a c e s t e simuri m i n t e a p o a t e s t r b a t e la D u m n e z e u cel strveziu prin lucruri sau p r e z e n t n raiunile lucrurilor.

252

FILOCALIA

pele de fericire i-l ine nfrnat i nu-l las s ias din 410 dreapta msur . 93. Furia dracilor e mare mpotriva celor ce-au f cut mari sporuri n contemplaie (n vedere). Ei stau la pnd ziua i noaptea mpotriva acelora. Ei le strnesc ispite cumplite prin cei ce vieuiesc mpreun cu ei, iar prin ei nii le prilejuiesc lovituri spre nfricoare. Sau se npustesc mpotriva lor chiar prin cei ce-i laud. Cci i pizmuiesc pentru linitea lor i i supr n felurite chipuri, mcar c nu pot s-i ntoarc la nedreptate pe cei ce s-au predat pe ei lui Dumnezeu. Dac n-ar fi n gerul Domnului atotiitorul, care s-i pzeasc pe ei, nu ar putea scpa de uneltirile lor i de cursele morii. 94. Dac te nevoieti pentru nelepciunea lucr toare a virtuii, ia seama cu grij la uneltirile dracilor pierztori. Cci cu ct naintezi pe treptele virtuilor nalte i cu ct i crete lumina dumnezeiasc n rug ciune i ajungi la descoperiri i vederi de negrit prin Duhul, cu att aceia, vzndu-te c te ridici spre cer, scrnesc din dini i-i ntind cu mai mult srguin mrejile mult-mpletite ale rutii lor n vzduhul min ii. Cci atunci nu mai sufl mpotriva ta numai dracii poftei i ai mniei, iubitori de trup i asemenea fiarelor slbatice, ci se vor ridica mpotriva ta i cei ai hulirii prin pizma amarnic. Pe lng acetia se vor ridica, n 411 chip artat i neartat, i cei din vzduh ntr-aripnd nceptoriile i stpniile, i lund, prin imaginaia lor nematerial, chipul unor vedenii strine i nfricotoa re, spre chinuirea ta, ct le este ngduit. Dar prin lucra rea rugciunii fcut cu mintea, folosindu-te de privirea
410. Deci s t a r e a a c e e a nu e u n a de nesimire, ci de echilibru, c a r e de aceea poate dura continuu. 411. D u h u r i l e r e l e l u c r e a z din vzduh, adic dintr-un loc c a r e nu i n e nici de lume, nici de Dumnezeu, ci se i n t e r c a l e a z n t r e l u m e i Dumnezeu, voind s ne d e s p a r t d e s c u r a j a i i de l u m e i de D u m n e z e u . un loc al nestatorniciei, al inconsistenei, al nlucirilor, al n e m u l umirii cu orice. In acel loc c a u t d u h u r i l e r e l e s ne a t r a g i pe noi.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

253

treaz a minii i cugetnd la Dumnezeu, cu ajutorul n elesurilor contemplaiei naturale a fpturilor, nu te vei teme de sgeata lor care zboar ziua, nici nu vor izbuti s se apropie de cortul tu, fiind izgonii de lumina din tine, asemenea ntunericului, i fiind ari de focul dum nezeiesc. 95. Duhurile rutii se nspimnt cumplit de ha rul Duhului dumnezeiesc, mai ales cnd vine cu mbelugare, sau cnd ne curim prin cugetare i rugciune curat. Necuteznd s se apropie de cortul celor ce snt luminai prin har, ncearc s-i nspimnte i s-i tul bure numai prin nluciri i zgomote nfricotoare i prin glasuri fr neles, cutnd s-i deprteze de la fapta privegherii i a rugciunii. Iar cnd dorm acetia, ei stau la pnd, aducndu-le visuri mincinoase, necrundu-le nici cea mai scurt odihn din ostenelile lor i le ia somnul de la gene prin smucituri, fcndu-le, prin aceste meteugiri, viaa mai ostenitoare i mai plin de durere. 96. Duhurile ntunericului ne apar n trupuri sub iri, cum nvm din experien, fie c ne produc nlucirea acestora furndu-ne simirea, fie c snt osndite la aceasta prin cderea lor de odinioar. Dar se srguiesc s se mpleteasc cu sufletul care se nevoiete, cnd trupul slujitor al sufletului se ntoarce spre somn. De aceea mi se pare c este o prob pentru sufletul ridi cat deasupra puintii trupului, ca s se arate cum se ridic mpotriva lor, cu mnie i pornire mult, iuimea i brbia lui, cnd aceia l amenin cu lucruri nfri cotoare. Sufletul ptruns de dragostea lui Dumnezeu i ntrit n virtuile generale nu numai c st mpotriva lor cu mnie dreapt, ci le i lovete, ntruct acestea par s aib o oarecare simire, odat ce s-au fcut pmn412 teti prin cderea de la prima i dumnezeiasca lumin .
412. D u h u r i l e rele, p r i n c d e r e a l o r de lng l u m i n a d u m n e z e i a s c sau d e lng s t r l u c i r e a e i c e a m a i i n t e n s , a u d e v e n i t m a i p m n t e t i ,

254

FILOCALIA

97. nainte de a fi izbii i biruii, dracii tulbur adesea simirea sufletului i rpesc somnul de la gene. Dar sufletul umplut de Duhul Sfnt cu ndrzneal i brbie dispreuiete nvala i furia amarnic a aces tora i risipete nlucirile lor i-i fugrete pe ei nii numai cu semnul de via fctor (al sfintei cruci) i cu chemarea lui Iisus Dumnezeu. 98. Dac ai jefuit, cu nelepciunea lucrtoare, de uneltele lor, duhurile care te rzboiesc, vezi i ia aminte dac te-ai narmat din toate prile cu armele Duhului. Doar tii cror vrjmai le-ai jefuit uneltele. Snt rz boinici din lumea cunoscut cu mintea i netrupeti. Fiindc te rzboieti fiind nc n trup, sub mpratul Duhurilor i Dumnezeu, tii ct de amarnic lupt aceia mpotriva ta i ct de dibaci snt n meteugirile mpo triva ta. Fcndu-te s uii de tine n vreme ce te bucuri c i-ai prdat, te vor lua n robie mpreun cu uneltele ce li le-ai luat i-i vor umple sufletul de mult am rciune, sau te vor supune unor ispite grele i dure roase, care-i vor fi ghimpi i chinuri pentru trup. 99. Un izvor bun nu poate izvor ap tulbure i ru mirositoare, duhnind de coninut lumesc ; nici inima care este n afar de mpria cerurilor nu poate iz vor ruri de via dumnezeiasc, care s mprtie bu na mireasm a mirului duhovnicesc. Oare izvorte iz vorul din sine i ceea ce e dulce i ceea ce-i amar ? (Iacob III, 11). Oare poate face mrcinele msline, sau mslinul ghind ? Tot aa nici izvorul unic al inimii nu poate nate deodat cuget ru i cuget bun. Ci omul bun din vistieria bun a inimii sale scoate cele bune, iar cel ru, din vistieria rea a inimii sale scoate cele rele, dup cuvntul Domnului (Matei XII, 35).
p e n t r u a lua forme mai a p r o p i a t e de t r u p u r i . Ele nu mai au o b u c u r i e pur spiritual. Au czut n vzduhul i n t e r m e d i a r d i n t r e spiritualitatea p u r i o r d i n e a a p r o p i a t de t r u p u r i .

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE CAPETE

255

100. Precum este cu neputin candelei s ard f r untdelemn i fr foc i s lumineze celor din cas, aa este cu neputin sufletului s griasc lim pede cele dumnezeieti i s lumineze pe oameni fr Duhul dumnezeiesc i fr foc. Cci tot darul desvr it de sus este, pogornd de la Tine Printele luminilor, ncununnd tot sufletul iubitor de Dumnezeu, fiindc la El nu este schimbare, nici umbr de mutare (Iacob I, 17).

Suta a doua a capetelor naturale : 413 despre curirea minii , ale aceluiai 1. nceputul dragostei de Dumnezeu este dispreui rea lucrurilor vzute i omeneti. Mijlocul ei este cur irea inimii i a minii, din care ne vine dezvluirea ochilor minii i cunoaterea mpriei Cerurilor ascun s n noi. Iar sfritul ei este iubirea de nereinut a daru rilor mai presus de fire ale lui Dumnezeu i dorina 414 fireasc a unirii cu Dumnezeu i a odihnei n El. 2. Unde este iubirea de Dumnezeu i cultivarea lu crrilor minii i mprtirea de lumina negrit, acolo
413. Prima s u t s-a ocupat cu p r a c t i c a r e a faptelor prin c a r e se cu r omul de patimi i d o b n d e t e v i r t u t e a (Capete practice), ajungnd la n e p t i m i r e a t r u p e a s c ; a d o u a se va ocupa cu c o n t e m p l a r e a r a i u n i l o r dumnezeieti ale naturii, c a r e p r e s u p u n e o m i n t e c u r i t de privirea p t i m a a l u c r u r i l o r ; o m i n t e c a r e nu le v e d e ca obiecte de sine s t t t o a r e i slujind patimilor. De a c e e a c a p e t e l e a c e s t e a se n u m e s c natu rale i vorbesc d e s p r e c u r i r e a minii. F r ndoial a c e a s t contem p l a r e natural nu se face fr ajutorul D u h u l u i Sfnt. Ea e s t e a doua t r e a p t a u r c u u l u i d u h o v n i c e s c . D a c prima sut s-a o c u p a t mai mult cu c u r i r e a trupului, a d o u a se o c u p mai mult cu c u r i r e a minii sau a nelegerii lucrurilor n n a t u r a lor n e s t r m b a t de patimi. 414. F i r e a e n e l e a s ca constituia c e a b u n a omului, n c a r e e s d i t d o r i n a d u p u n i r e a cu Dumnezeu. ine de firea omului s nu fie nchis n el nsui i ntr-o r e l a i e p t i m a cu lucrurile, ci s se afle n r e l a i e pozitiv cu D u m n e z e u cel p e r s o n a l i nesfrit n iubire. Se a r a t n acest c a p cele trei t r e p t e ale acestei iubiri.

256

FILOCALIA

este pacea puterilor sufletului, curirea minii i sl 415 luirea Sfintei Treimi . Cci cel ce M iubete pe Mi ne, zice, va pzi cuvntul Meu, i Tatl Meu l va iubi pe el, i vom veni la el i Ne vom face loca n el (Ioan XIV, 21). 3. Scriptura cunoate trei stri ale vieii: trupeasc, sufleteasc i duhovniceasc. Fiecare din acestea are dispoziia ei deosebit i e cu totul neasemenea celor lalte. 4. Starea trupeasc a vieii e aplecat ntreag cu totul spre plcerile i bucuriile vieii de aici, neavnd n sine nimic nici din starea sufleteasc, nici din starea du hovniceasc, chiar dac ar vrea s aib ceva din acelea. Cea sufleteasc, fiind oarecum la mijloc ntre pcat i virtute, caut la grija i ntrirea trupului i la lauda de la oameni ; ea leapd, de asemenea, ostenelile vir tuii i alearg la faptele trupului, nealipindu-se nici p catului, nici virtuii, pentru pricini opuse. Nu se alipete virtuii, pentru asprimea i osteneala ei i nu se opune pcatului, pentru a nu pierde laudele oamenilor. Iar starea duhovniceasc a vieii nu vrea s aib nimic din cele dou amintite i nu vrea s se coboare spre nici una din ele, amndou rele. Ea e ntreag cu totul liber i de una i de alta. Fiind argintat de aripile dragostei i ale neptimirii, zboar deasupra amndurora, nefcnd nimic din cele oprite i fugind de lucrarea celor ludate doar ca bune. 5. Cei ce vieuiesc trupete i au n ei cugetul tru pesc, fiind cu totul trupuri, nu pot plcea lui Dumnezeu. Cci snt ntunecai n cugetri i neprtai de razele luminii dumnezeieti. Avnd norii patimilor aezai ca
415. I u b i r e a de D u m n e z e u nu p o a t e fi d e c t din iubirea lui Dum nezeu. Iar iubirea lui D u m n e z e u e s t e i u b i r e a n t r e P e r s o a n e l e Sfintei Treimi. Slluirea acestei iubiri n suflet n s e a m n s l l u i r e a Sfintei Treimi, n s e a m n c o m u n i c a r e a cu o c e a n u l infinit al iubirii t r i t n cele t r e i P e r s o a n e i n t r e ele. U n d e este a c e a s t iubire, e s t e i p a c e , aa c u m n Sfnta T r e i m e e o p a c e nesfrit.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300

DE CAPETE

257

nite ziduri nalte n faa razelor Duhului, ei rmn ne luminai ; iar simirile sufletului fiindu-le tocite, nu pot cuta spre frumuseile cunoscute cu mintea ale lui Dum nezeu i nu pot vedea lumina adevrat a vieii i nu se pot ridica deasupra micimii celor vzute. Ci cutnd la cele de jos i fiind redui numai la simirea celor vzute, leag demnitatea raiunii de lucrurile supuse simuri lor i omeneti, i toat lupta le este pentru cele vzute i striccioase, rzboindu-se ntreolalt pentru ele. Une ori i pun pentru ele i sufletele lor, lipindu-se de bani, de slav i de plcerile trupului i socotind mare pagu b nedobndirea acestora. Fa de acetia, cu dreptate s-a spus acel cuvnt proorocesc, ca din partea lui Dum nezeu : Nu va rmnea Duhul Meu n oamenii acetia, fiindc snt numai trupuri (Facere VI, 3). 6. Cei ce vieuiesc sufletete i de aceea snt numii sufleteti, snt ca unii pe jumtate lipsii de minte i cu mdularele slbnogite. Ei nu vor s osteneasc pen tru virtute i pentru porunca lui Dumnezeu, dar fug i de faptele de ocar, pentru slava oamenilor. Fiind st pnii ns de iubirea de sine, care hrnete patimile striccioase, toat grija lor i-o ndreapt spre snta tea i plcerea trupului. Ei ocolesc tot necazul, toat osteneala i toat neplcuta ptimire pentru virtute, ngrijindu-i peste trebuin trupul care-i rzboiete. Aceasta fiindu-le viaa i purtarea, i fac mintea pmnteasc, ngroat de patimi i snt neprimitori de coni nuturi ale minii i dumnezeieti, care rpesc sufletul de la cele vzute i-l fac s tind ntreg spre ceruri. Iar aceasta o ptimesc, fiind stpnii nc de duhul ali pirii la cele vzute, ca unii ce-i iubesc sufletele lor i aleg s fac voile lor. Cci fiind deeri de Duhul Sfnt, nu se mprtesc nici de darurile Lui. De aceea nu se poate vedea n ei nici road dumnezeiasc, iubire de Dumnezeu sau de aproapele, sau bucurie n srcie i

258

FILOCALIA

necazuri sau pacea sufletului sau credina din inim sau nfrnarea cuprinztoare sau umilina inimii, sau lacrimile sau smerenia i mila. i toate snt pline la ei de umflare i de mndrie. Din pricina aceasta nu au pu tere s coboare n adncimile Duhului, deoarece nu este n ei nici o lumin care s-i cluzeasc i care s le 416 deschid mintea spre a nelege Scripturile . Ba nu sufr s asculte nici pe alii povestind despre ele. Cu dreptate a spus i despre unii ca acetia apostolul: Omul sufletesc nu primete cele ale Duhului, cci ne bunie i snt lui i nu tie c legea este duhovniceasc i duhovnicete se judec (1 Cor. II, 14). 7. Cei ce urmeaz Duhului i i-au ales cu totul via a duhovniceasc, snt bine-plcui lui Dumnezeu, ca unii ce s-au predat Lui ca nite nazirei. Acetia i curesc pururea sufletul prin osteneli i pzesc poruncile Domnului, dndu-i sngele lor pentru dragostea lui 417 Dumnezeu ; i curesc trupul prin posturi i prive gheri ; i subiaz grosimea inimii prin lacrimi, i omoa r mdularele prin neplcute ptimiri ; i i umplu mintea de lumin prin rugciune i meditaie, i o fac strlucitoare ; iar prin lepdarea voilor lor, i desfac sufletele de mptimirea trupeasc i se fac ntregi nu mai ai Duhului. De aceea nu numai c snt cunoscui ca duhovniceti, ci snt i numii aa, pe drept cuvnt, de 418 ctre toi . Ajuni la neptimire i la dragoste, ei zboa r spre contemplarea zidirii i de acolo iau cunotina lucrurilor prin nelepciunea cea ascuns n Dumnezeu
416. Ei n-au a d n c i m e n nelegere, nu d e s c o p e r e dimensiunile n e sfrite ale vieii i iubirii dumnezeieti n d r e p t a t s p r e oameni. Nu v d nici n Scriptur a c e s t e dimensiuni. 417. Postind, priveghind, ei i fac s n g e l e subire, ca s nu-i m ping la faptele de poft i de m n i e c a r e i l e a g de lucruri ca de obiecte i-i fac s n e s o c o t e a s c r e a l i t a t e a p e r s o a n e l o r nesfrit s u p e r i o a r e lucrurilor. 418. D u h u l Sfnt nu p o a t e sllui ntr-un t r u p g r e u i stpnit de impulsuri p t i m a e . C e e a ce e uor i s u b i r e t r a g e la c e e a ce e u o r i subire. N u m a i c e e a ce e subire e t r a n s p a r e n t p e n t r u infinitatea Duhului.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

500

DE

CAPETE

259

i dat numai celor ce au ajuns deasupra puintii 419 trupului . Drept aceea trecnd dincolo de toat simi rea lumii i ajungnd prin nelegere luminat la cele mai presus de simuri, ctig putere n cuvnt n mij locul Bisericii lui Dumnezeu i a marii adunri a cre dincioilor, scot cuvinte bune din inim curat i se fac oamenilor sare i lumin, cum zice i Domnul ctre ei : Voi sntei lumina lumii i sarea pmntului (Matei 420 V, 1314) 8. Oprii-v i cunoatei c Eu snt Dumnezeu (Ps. XLV, 11). Cuvntul acesta este al lui Dumnezeu i el e cunoscut prin fapt de cei ce voiesc. Deci e de folos celui ce s-a lepdat odat de deertciunea zgomotoas i cumplit a vieii, s cugete cu mult atenie la sine nsui i, prin linitire, la lucrurile din luntru, s caute s cunoasc pe Dumnezeu n Sine, mpria lui Dum nezeu fiind n luntrul nostru. Cci numai de va face cineva aa n lungi rstimpuri de vreme, va putea ter ge ntipririle pcatului din suflet i va putea rectiga ntru curia ei strvechea frumusee, pentru Cel ce a dat-o. 9. Veninul pcatului adunat n noi fiind mult, e nevoie i de foc mult care s-l curee prin lacrimile po cinei i prin durerile fr de voie ale cinei i prin cele de bunvoie ale nevoinei. Fiindc de petele pca tului ne curim prin osteneli de bunvoie sau prin ne cazuri fr de voie. Dac premerg cele de bunvoie, nu vin cele fr de voie. Dar dac nu lucreaz cele de bun voie curirea prii din luntru a paharului i a blidului, mplinesc, n chip mai aspru, cele fr de voie readuce419. C u n o t i n a a d e v r a t a lucrurilor e cunotina sensurilor lor, o v e d e r e a lor n D u m n e z e u cel infinit, c a u z a i inta l o r ; n D u m n e z e u n a Crui infinitate i au obria lor i n a Crui infinitate i vor face v d i t la sfrit a d n c i m e a lor de nelesuri. 420. Ei pot vorbi a l t o r a d e s p r e Dumnezeu, p e n t r u c au c u n o s c u t pe D u m n e z e u cu a d e v r a t , p e n t r u c pot descoperi a l t o r a r e a l i t a t e a n o u i nesfrit a dumnezeirii, t r a n s p a r e n t prin lucruri.

260

FILOCALIA

rea noastr la starea strveche. Aa a rnduit F 421 ctorul . 10. i rd de evlavie, dar i rd i lucrurile de cei ce nu s-au lepdat n chip raional de ei nii i nu vor s se foloseasc de nvtor i de povuitor de la nceput, ci urmeaz socotinei lor i se arat tiutori n 422 faa lui . 11. Precum nu poate cunoate cineva ntocmai pri cinile aductoare de boli trupeti i leacurile lor, fr mult experien a tiinei doftoriceti, aa nici pricinile bolilor sufleteti nu le poate cunoate fr mult nevoin n privina lor. Cci precum poate grei judecata cu privire la bolile trupeti i puinora le este cunoscut n chip desvrit natura lor, cu care se ocup tiina doctorilor, cu att mai mult poate grei cea cu privire la bolile sufleteti. Cci cu ct e mai mare sufletul dect trupul, cu att snt mai mari i mai greu de ptruns pa timile lui, dect ale trupului vzut de toi prin simuri. 12. Virtuile cuprinztoare i nceptoare au fost 423 zidite mpreun cu firea oamenilor . Din ele se umplu de ap ca din patru izvoare rurile tuturor celorlalte vir tui i adap cetatea lui Dumnezeu, care este inima cu rat i mngiat prin lacrimi. Cel ce le pzete pe aces tea neclintite de duhurile rutii, sau cel ce, dac a czut, le-a ridicat din nou prin multele osteneli ale cin421. Deci ne c u r i m fie prin nfrnarea de b u n v o i e , fie p r i n r b d a r e a fr crtire i cu n e l e g e r e a n e c a z u r i l o r ce ne vin. Prin a m n d o u s t r b a t e m la v e d e r e a lui D u m n e z e u cel infinit i a sinei n o a s t r e indefinite mai p r e s u s de t o a t e lucrurile i cu n e p u t i n de p i e r d u t prin necazuri i g r e u t i . 422. A c e s t o r a le vin necazurile, prin c a r e se pot c u r a i d a c le r a b d fr crtire. Prin necazuri i rd o a r e c u m lucrurile de cei ce le-au dat p r e a m u l t a i m p o r t a n i le-au socotit ca u l t i m a r e a l i t a t e , rznd de cei ce cunosc r e a l i t a t e a s u p e r i o a r a lui D u m n e z e u i a p e r s o a n e l o r semenilor. 423. Ele au fost sdite n p o t e n t n firea n o a s t r , n a s p i r a i a ei s p r e bine, n c a r e e implicat iubirea de p e r s o a n a lui D u m n e z e u i de p e r s o a n e l e semenilor, deci de infinitatea i u b i t o a r e a lui D u m n e z e u i de indefinitul iubitor al p e r s o a n e l o r u m a n e .

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

261

ei, i-a nlat siei cas i palat mprtesc, n care i face locuina mpratul tuturor, Care mparte i dru iete din belug darurile Sale cele nalte celor ce s-au mpodobit pe ei astfel 4 2 4 . 13. Scurt e viaa, lung e veacul viitor i mic e rs timpul vieii de aici. Iar omul, vieuitoarea aceasta mare i de scurt vreme, creia i s-a dat vremea ngust de acum, e neputincios. Vremea e ngust, iar omul e slab. Dar cununa care-l ateapt, ca rsplat a luptelor, e mare, deoarece are nenumrate epue care-i primejduiesc viaa cea atotscurt 4 2 5 . 14. Dumnezeu nu vrea ca lucrarea celor srguincioi s fie nechinuit, ci foarte ncercat. De aceea ngduie focul ispitelor i retrage puin harul dat lor de sus i las ca pacea gndurilor s fie tulburat de duhurile rutii 426 pentru o vreme, ca s vad aplecarea sufle tului, cui se druiete el mai mult ; Lui, Fctorului i Binefctorului lui, sau simirii lumii i lunecuului n plceri ? Pe urm, sau le d har ndoit, celor ce sporesc n dragostea Lui, sau i biciuiete cu aceste ispite i ne cazuri pe cei lipii de lucruri, pn ce vor ctiga nepl cerea fa de lucrurile vzute i nestatornice i vor spla prin lacrimi amrciunea de pe urma plcerilor venite de la ele. 15. Cnd pacea gndurilor e tulburat de duhurile rutii, ndat snt trimise fr ncetare i sgeile aprinse ale poftei mpotriva minii, care alearg sprinten
424. Exist a p r o a p e o c o n t i n u i t a t e n t r e virtui i har, n t r e efortul de iubire al omului i iubirea lui D u m n e z e u c a r e n t r e i n e acest efort. H a r u l e n virtui, v i r t u i l e t r a d u c n ele b u n t i l e h a r u l u i . D r e p t a t e a , b u n t a t e a , b r b i a nu se pot c u g e t a fr un h a r n ele. 425. O m u l e o fiin p a r a d o x a l . m a r e , cci e n s e t a t de infinit i-l p o a t e c u p r i n d e i de a c e e a e fcut p e n t r u venicie. Dar e slab prin t r u p u l lui i prin el nsui. R b d a r e a epuelor, d u p sfntul P a v e l (2 Cor. XII, 7), l n t r e t e . Cci n a c e a s t r b d a r e are n el p u t e r e a lui Dumnezeu. 426. D u h u r i l e r u t i i snt d u h u r i nelinitite i a d u c nelinite, p e n tru c n-au t r i a u n e i e x i s t e n e nesfrite i p l e n a r e n ele nsele. O m u l e e x p u s i el acestei neliniti, e c h i v a l e n t cu frica, d a c nu se n t l n e t e n d u h u l su cu Dumnezeu, v i a a nesfrit, c a r e i se c o m u n i c .

262

FILOCALIA

spre nlimi, de ctre dracii vntori i iubitori de trup. Iar mintea fiind oprit astfel din micarea spre cele de sus, cade n micri necuvenite i amestecate. i aa trupul ncepe s se rzvrteasc fr rnduial mpo triva duhului, trgnd mintea cu gdiliri i cu aprinderi i dorind s-o nmormnteze n groapa plcerilor. i dac n-ar scurta Domnul Savaot zilele acelea i dac n-ar drui slugilor Sale puterea rbdrii, nu s-ar mntui nici un trup (Matei XXIV, 22). 16. Dracul mult iscusit i preaviclean al curviei se face unora cdere i groap de noroi, altora bici i ciomag drept, i iari altora, cercare i chin sufletului. Cel dinti lucru poate fi vzut la nceptorii care-i poar t nc jugul nevoinei cu trndvie i fr grij. Cel de-al doilea, la cei ce se afl n mijlocul sporirii n vir tute i se ntind spre ea nc cu oarecare lenevire. Iar al treilea, la cei ce i-au ntins aripa minii pn la con templare i s-au sltat bine spre neptimirea mai des vrit. Deci fiecruia i s-a rnduit de sus dup folosul lui. 17. Cdere i groap de noroi se face dracul curviei celor ce strbat viaa clugreasc cu nepsare total. Mdularele acestora snt aprinse de el n vpaia i-n pofta curviei i le aduce prilejuri pentru mplinirea voii trupului, chiar fr unirea cu alt trup. Despre acestea este ruine a i gndi i a i gri. Acetia snt nebuni cu trupul, dup cum s-a spus, i mnnc roadele plcerii srate i ochii lor snt plini de ntuneric, iar la cele mai nalte, pe drept cuvnt, nu ajung. Tmduirea lor, dac o voiesc, st n focul pocinei i n zdrobirea inimii cu rate. Aceasta aduce scparea de cel ru i cur sufle tul de pete i-l face motenitor al milei lui Dumnezeu. neleptul Solomon, dndu-ne s nelegem aceasta, a zis : Leacul oprete pcate multe (Eccl. X, 4).

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

263

18. Bici i ciomag se face, cu dreptate, acest duh, celor desvrii n cea dinti neptimire prin nelepciu nea lucrtoare i celor ce-au sporit spre cele mai de sus i mai desvrite. Cnd slbete ncordarea nevoinei lor prin lenevire i se abat spre privirea fr paz a ce lor supuse simurilor i deschid intrare poftei pentru lucrurile omeneti, atunci e trimis biciuitorul acesta m potriva lor, din buntatea cea mai mare a lui Dumnezeu fa de ei. Acesta ncepe s loveasc pe cei ce cuget astfel, cu gnduri de-ale poftei trupeti. Nerbdnd ei aceasta, se ntorc cu srguin iari spre cetuia lor, spre lucrarea i atenia ncordat, i se apuc cu i mai mult rvn de lucrurile care mntuiesc, printr-o silin i mai ostenitoare. Cci nu vrea Dumnezeu cel Preabun ca sufletul care a ajuns pn aci s se ntoarc cu totul la simirea lumeasc, ci voiete s peasc nen cetat spre cele dinainte i s purcead cu srguin spre lucrurile mai desvrite, ca s nu se apropie biciul ru tii de cortul lui. 19. Cercare, ghimpe i chin li se face, dup ornduirea de sus, acest duh, acelora a cror prim nepti mire s-a sltat spre cea de a doua. Aceasta, pentru ca suprai de el, s-i aduc aminte de neputina fireasc i s nu se mndreasc, cum zice Scriptura, pentru m rimea descoperirilor prin vedere (2 Cor. XII, 7) ; ci v znd legea trupului care se otete mpotriva legii min ii lor (Rom. VII, 23), s se scuture chiar i de aminti rea simpl a pcatului, de team s nu primeasc sim irea spurcciunii de la amintirea ei i s nu slbeasc puterea vztoare a minii lor i s cad de la nlimea contemplaiei. 20. Numai aceia au putut s-i pzeasc mintea lor nesurpat chiar i de simpla amintire a pcatului, care s-au nvrednicit s primeasc de sus, prin Duhul, moar tea de via fctoare a Domnului n mdularele i n

264

FILOCALIA

cugetrile lor ; i trupul i-l poart mort fa de pcat, iar duhul i l-au mbogit cu viaa n Hristos Iisus pen tru dreptate 4 2 7 . Iar n cei crora li s-a dat mintea lui Hristos ntru cuvnt de nelepciune, se afla i omorrea de via fctoare i netulburat ntru cunotina lui Dumnezeu 4 2 8 . 21. De sufletele care s-au curit de curnd, obinu iete s se apropie mai mult duhul poftei i al mniei. Din ce pricin ? Ca s scuture roadele Duhului care au odrslit n ele. Deoarece bucuria eliberrii aduce o oare care slbire i mprtiere n aceste suflete. nelepciu nea care le crmuiete cu folos, voiete s atrag puru rea spre sine, prin darurile sale, cugetarea lor i s r mn neclintite n smerita cugetare, ca nu cumva din multa libertate i din bogia darurilor s se nale fa de alii, sau s li se par c au ctigat acest palat al p cii din puterea i nelegerea lor. De aceea d voie aces tor duhuri s sar asupra sufletelor amintite, n vreme ce ea se retrage. Cuprins n felul acesta de teama cde rii, sufletele se pironesc n pzirea fericitei smerite cu getri. Aflnd c snt njugate cu trupul i sngele, caut
427. S t a r e a de jertf a Domnului r m n e n El ca o simire a morii fa de tot ce p a r e s fie via, d a r nu e de fapt. S t a r e a de jertf a Lui e o p r e d a r e a Sa ca om lui D u m n e z e u cel infinit. De a c e e a ea e o p u t e r e . In ea o m e n e s c u l lui Hristos e c o n c e n t r a t n t r e g n Dumnezeu . A c e a s t simire a morii ca p u t e r e o r i e n t a t deplin spre D u m n e z e u se i m p r i m n cei ce se alipesc de Hristos, n cei ce i n t r ntr-o comu n i u n e l u n t r i c cu El, C a r e t r i e t e ca om n infinitatea dumnezeiasc, sau n r e l a i a de iubire nesfrit a Lui cu D u m n e z e u - T a t l . Ba d e v i n e n a c e t i a un mijloc de a se a p r a c h i a r i de simpla a m i n t i r e a p c a tului sau a plcerii de el. 428. M i n t e a lui Hristos e g n d i r e a Lui u m a n n d r e p t a t n t r e a g s p r e Dumnezeu, t r i n d n infinitatea lui D u m n e z e u de v i a d t t o a r e . Dar a c e a s t a n s e a m n c n ea e s t e simirea morii fa de t o a t e cele c e nu snt D u m n e z e u i v o i a lui i u b i t o a r e ; c n simirea a c e a s t a a morii fa de t o a t e , este v i a a a d e v r a t . Cine a primit m i n t e a lui Hristos n sine a primit i a c e a s t simire a morii de v i a f c t o a r e a lui Hristos. Cci a primit i v e d e r e a u m a n deplin a infinitii lui Dumnezeu . Dar i p u t e r e a comunicrii p r i n cuvnt, s a u a mrturisirii lui D u m n e z e u c e l astfel vzut. C u v n t u l a d e v r a t i d t t o r de v i a n o u este strns legat de a c e a s t c u n o t i n p r i n e x p e r i e n a vieii lui Dumnezeu .

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE CAPETE

265

n chip firesc cetuia lor, n care snt pzite nevtmate prin puterea Duhului. 22. Dup boala patimii care stpnete n noi i dup putreziciunea pcatului afltoare n noi, snt i ncercrile care vin asupra noastr. Iar paharul amr ciunii judecilor lui Dumnezeu ni se d mai aspru sau mai milos. Dac materia pcatului afltoare n noi poate fi uor tmduit i nlturat, fiind alctuit din gn duri iubitoare de plcere sau de via, paharul ncer crilor care ni se d de ctre Doctorul sufletelor noastre este amestecat cu mil, ca unora ce sntem ispitii de gnduri omeneti i suferim nc cele omeneti. Dar da c este o materie greu de vindecat i zace n adnc i lucreaz putreziciunea spre moarte, fiind alctuit din gnduri de trufie i de mndria cea mai mare, ni se d paharul n toat asprimea mniei, ca boala mistuit i subiat n focul ispitelor ce vin una dup alta s se de prteze din sufletele noastre, prin smerenia ce o aduc. Splnd astfel srturile gndurilor prin lacrimi, ne vom arta curai, n lumina smereniei, Doctorului sufletelor noastre 429 . 23. Cei ce se nevoiesc nu pot scpa de valurile ne contenite ale ispitelor, dac nu-i recunosc neputina lor i nu se socotesc pe ei nii strini de toat dreptatea i nevrednici de toat mngierea, de toat cinstea i de toat odihna 4 3 0 . Cci inta lui Dumnezeu, Doctorul su fletelor noastre, este s fim pururea smerii i ntristai
429. M n d r i a e n c p n a r e n p r o p r i a izolare, e n v r t o a r e ; de a c e e a t r e b u i e n m u i a t p r i n n c e r c r i mai grele, pe cnd pofta de plceri e slbiciune i, nefiind susinut de n c p n a r e , e mai uor de t m d u i t . M n d r i a e t m d u i t n u m a i de smerenie. Iar s m e r e n i a se ctig cel mai greu. Dar ea e m p r e u n a t cu a d e v r a t a c u n o a t e r e a lui Dumnezeu, sau cu v e d e r e a luminii Lui, c a r e nu p o a t e fi d o b n d i t p n ce c i n e v a e p r e o c u p a t p r e a mult de sine. 430. Un alt p a r a d o x al fiinei u m a n e : n eforturile n e v o i n e i celei mai n c o r d a t e , credinciosul i t r i e t e n m o d u l cel mai a c c e n t u a t nepu t i n a sa. De a c e e a c a u t s ajung p r i n r u g c i u n e la p u t e r e a lui Dumnezeu.

266

FILOCALIA

pentru nevrednicia noastr, strini de tot omul i urm tori ai patimilor Domnului. Cci El era blnd i smerit cu inima i vrea s umblm i noi n blndeea i sme renia inimii, pe calea poruncilor Lui. 24. Smerenia nu se dobndete prin ncovoierea gru mazului, prin rncezeala coamei, sau prin haina nengri jit, aspr i soioas, n care muli socot c st toat virtutea ; ci ea vine din inim zdrobit i st n duh de smerenie, dup David : Duhul umilit, inima nfrnt i smerit, Dumnezeu nu le va urgisi (Ps. L, 19). 25. Altceva este vorbirea smerit, altceva smere nia i altceva smerita cugetare. Vorbirea smerit i sme renia le dobndesc nevoitorii prin toat neplcuta pti mire i prin ostenelile din afar ale virtuii ; cci ele snt ndreptate numai spre lucrarea i spre nevoina tru peasc. De aceea, aflndu-se sufletul n starea smereniei, cnd vine ispita, se tulbur. Dar smerita cugetare, fiind un lucru dumnezeiesc i nalt, vine numai n cei ce au trecut de mijloc, prin slluirea Mngietorului, adic n cei ce au sporit prin toat smerenia pe calea atotaspr a virtuii. 26. Smerita cugetare, ptrunznd n adncurile su fletului i cznd ca un bolovan greu ntr-nsul, l apas i l frnge cu atta putere, nct i stoarce toat tria ntr-un pru nereinut de lacrimi 4 3 1 ; iar mintea i-o cu r de toat ntinciunea gndurilor, fcnd-o s ajun g la vederea lui Dumnezeu, ca Isaia, i sub lucrarea Lui. Cci zice Isaia : Vai mie c snt pierdut. Cci om fiind i avnd buze spurcate, locuiesc n mijlocul unui
431. Lacrimile snt semnul c sufletul i-a n m u i a t n v r t o a r e a n chisorii n sine, c s-a eliberat de sine, c s-a deschis Duhului d u m n e zeiesc. Relaia intim cu alt p e r s o a n , dar mai ales cu Dumnezeu, se manifest ntr-o s t a r e de simire, opus rigiditii. A c u m e simit Dum nezeu. Smerenia e simit n t r - a d e v r ca un b o l o v a n greu, c a r e a p s n du-i nevoitorului propria fiin i n m o a i e tria n v r t o a t , prefcnd-o in iroaie de lacrimi. N u m a i aa sufletul se deschide lui Dumnezeu.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

267

popor cu buze necurate. i am vzut pe Domnul Savaot cu ochii mei (Isaia VI, 5) 27. Cnd vorbirea smerit coboar n adncul tu, atunci vorbirea nalt se deprteaz de la tine. Dar cnd smerenia nsi se nrdcineaz n adncul inimii tale, atunci vorbirea smerit de la suprafa sau din luntru e lepdat de la tine 4 3 2 . Cnd ns te mbogeti de sus cu smerita cugetare, atunci nceteaz att smerenia din afar 433 , ct i vorbirea smerit a limbii, dup cuvntul lui Pavel : Cnd va veni ceea ce e desvrit, va nceta ceea ce e din parte (1 Cor. XIII, 10). 28. Pe ct e de departe rsritul de apus, pe atta e de departe vorbirea smerit de adevrata smerenie. i cu ct e mai mare cerul ca pmntul i sufletul ca trupul, cu att e mai desvrit i mai mare smerita cugetare dat celor desvrii prin Sfntul Duh, dect adevrata smerenie. 29. S nu socoteti cu uurin c este smerit cu inima nici pe cel ce spune lucruri smerite ntr-o nf iare de smerenie i modestie ; nici pe cel ce spune lu cruri nalte i mree s nu-l socoteti c e plin de toat trufia i ngmfarea i nechinuit luntric de ele. Din roadele lor s-i cunoti pe ei. 30. Roada Duhului Sfnt este dragostea, bucuria, pacea, buntatea, ndelung-rbdarea, credina, blnde ea, nfrnarea. Iar roada duhului potrivnic este ura, n tristarea lumeasc, nestatornicia sufletului, tulburarea inimii, rutatea, cugetul iscoditor, descurajarea, mnia,
432. Cnd s m e r e n i a se s l l u i e t e n suflet, nu te mai i n t e r e s e a z v o r b i r e a smerit d i n afar, prin c a r e vrei nc s pari c eti s m e r i t ; d a r nici v o r b i r e a smerit din a d n c . Vrei mai bine s taci, p e n t r u c simi c orice c u v n t te-ar p u t e a p u n e n relief. 433. Chiar s m e r e n i a a r a t fat de smerita c u g e t a r e , ca fiind din afar. A v e m astfel trei g r a d e ale smereniei. Iar cea mai adnc, smerita c u g e t a r e , e fr sfrit. In ea nu termini a-i v e d e a infinitatea micimii tale, n c o m p a r a i e cu infinitatea mririi lui D u m n e z e u .

268

FILOCALIA

necredina, pizma, multa mncare, beia, brfirea, osn direa, pofta ochilor, ngmfarea i trufia sufletului. Deci din aceste roade s-i fie cunoscut pomul. i n felul acesta vei cunoate nendoielnic al crui duh este cel ce te ntmpin. Semnele acestora snt vdite i de glasul Domnului : Omul bun, zice, din vistieria bun a ini mii sale scoate cele bune (Matei XII, 35), fiindc dup cum e pomul aa e i roada. 31. n cei n care snt i se vd roadele Sfntului Duh, n aceia este i slluirea lui Dumnezeu. n ace tia este i un izvor netulburat al cuvntului mpreunat cu nelepciune i cu cunotin, fie c snt auzii vor bind smerit, fie c griesc cele nalte. Dar n cei n care nu se vd roadele i darurile acestui Duh, ci ale celui dimpotriv, n acetia este ntunericul cunotinei de Dumnezeu, roi de patimi i slluirea duhurilor vrj mae, fie c snt vzui grind i purtndu-se cu smere nie, fie grind cele nalte i purtnd haine de pre i nfiare aleas. 32. Adevrul nu st n fee, nfiri i cuvinte, nici nu se odihnete Dumnezeu n acestea, ci n inimi nfrnte, n duh de smerenie i n suflete luminate de cunotina lui Dumnezeu. Cci se ntmpl s vedem uneori pe cineva acoperindu-se n afar sub cuvinte i folosindu-se de vorbe smerite fa de alii, pentru a vna lauda de la oameni, iar n luntru e plin de viclenie i de rutate i de inerea de minte a rului aproapelui; precum se ntmpl uneori s vedem pe cineva luptndu-se n afar pentru dreptate prin cuvinte nalte de n elepciune, i ridicndu-se mpotriva minciunii sau a clcrii legilor dumnezeieti, iar in luntru e plin de cu viin, de smerenie i de dragoste fa de aproapele ; ba uneori se i laud n Domnul, dup cuvntul lui Pavel :

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE CAPETE

269

Ludndu-m, n Domnul m voi luda, ntru neputin ele mele (2 Cor. XII, 9) 4 3 4 . 33. Dumnezeu nu privete faa din afar a celor zise sau fcute de noi, ci strile sufletelor i scopul pen tru care facem ceva din cele vzute, sau zicem ceva din cele cugetate, precum cei ce se deosebesc de cei ce vor besc sau fac ceva, prin nelegerea lor, vd mai bine n elesurile cuvintelor i sfriturile lucrurilor i-i fac judeci fr greeal despre ele. Dar omul ca om caut la fa ; Dumnezeu ns vede n inim (1 Regi XVI, 7 ; Ps. VII, 10). 34. Dumnezeu a judecat c trebuie s-i pregteas c prin Duhul Su din neam n neam prooroci i prie teni pentru cldirea Bisericii Sale. Dac arpele cel vechi i-a vrsat veninul pcatului n urechile oamenilor, iar prin el se pricinuiete pieirea sufletelor, cum nu va ri dica Cel ce a zidit inimile noastre una cte una, cte un srac din puintatea pmntului ? El ridic din gunoiul patimilor cte un srac, care poart sabia Duhului, adic cuvntul lui Dumnezeu (Efeseni VII, 17), spre ajutora rea motenirii Lui. Deci pe drept cuvnt cei ce au nce put s se smereasc, lepdndu-se de ei nii, se ridic spre nlimea cunotinei i primesc de sus cuvnt de nelepciune, ca s binevesteasc, cu putere de la Dum nezeu, mntuire Bisericii Sale 4 3 5 . 35. Cunoate-te pe tine nsui! Iar aceasta este ade vrata smerenie, care ne nva s cugetm smerit, ne frnge inima i ne nva s lucrm i s pzim aceast
434. S m e r e n i a nu t r e b u i e s o p r e a s c pe c i n e v a de a lupta p e n t r u d r e p t a t e a altora cu c u v i n t e n e l e p t e i cu m u l t iscusin i p u t e r e , dar s nu p r e t i n d p e n t r u sine nimic i s nu se s o c o t e a s c lucru m a r e pen tru c e e a ce face, ci ca mplinind o slujire obligatorie n faa lui Dum nezeu. Cu att mai p u i n t r e b u i e s mpiedice smerenia, p r o p o v d u i r e a c u v n t u l u i lui D u m n e z e u cu p u t e r e . 435. Cel ce p r o p o v d u i e t e cu p u t e r e i cu efect este n acelai t i m p smerit, p e n t r u c e convins c p r o p o v d u i e t e cu p u t e r e a lui Dum nezeu, c p r o p o v d u i e t e c u v n t u l dat lui de D u m n e z e u .

270
436

FILOCALIA

stare . Iar dac nu te-ai cunoscut nc pe tine, nu tii nc nici ce este smerenia, nici nu te-ai atins de adev rata lucrare i paz. Cci a te cunoate pe tine este sfr 437 itul lucrrii virtuilor . 36. Cel ce s-a sltat de la curie la cunotina lu crurilor, s-a cunoscut pe sine, dup cuvntul : cunoate-te pe tine nsui ! Iar cel ce a ajuns la cunotina ra iunilor zidirii i a lucrurilor dumnezeieti i omeneti a cunoscut cele din jurul lui i cele din afar de el, dar 438 pe sine nsui nc nu . 37. Altceva snt eu i altceva cele ce in de mine. De asemenea altceva snt cele ce in de mine i altceva cele privitoare la mine. Apoi altceva snt cele privitoare la mine i altceva cele din afar de mine. Eu snt cel ce zic : snt al lui Dumnezeu i snt vzut ca suflet nele gtor, nemuritor i cuvnttor, ca unul ce am minte care nate cuvntul i care e nedesprit i de-o fiin cu su fletul. Cele ce in de mine snt vrednicia mprteasc, stpnitoare, cuvnttoare i libertatea voinei. Iar cele privitoare la mine snt toate cte le aleg prin hotrrea liber : ndeletnicirea agricol, comerical sau filozofic.
436. Cretinismul a legat d i c t o n u l a c e s t a al filozofiei eline, cu sme r e n i a n faa lui Dumnezeu. N u m a i cel smerit n faa infinitii lui Dum n e z e u se c u n o a t e pe sine cu a d e v r a t , sau vice-versa. 437. Virtuile snt d r u m u l s p r e c u n o a t e r e a de sine, p e n t r u c snt d r u m u l s p r e c u n o a t e r e a i t r i r e a infinitii i u b i t o a r e a lui D u m n e z e u . Vrful virtuilor e s t e smerita c u g e t a r e , iar n ea se a r a t a d e v r a t a c u n o a t e r e de sine. Se identific astfel fptuirea m o r a l cu progresul in c u n o a t e r e a de sine. In afar de a c e a s t fptuire, nu se p o a t e c u n o a t e c i n e v a pe sine. C u n o a t e r e a de sine nu e o c h e s t i u n e i n t e l e c t u a l . N u m a i n fapte poi c u n o a t e ce poi i ce nu poi i n u m a i n faptele mplinite cu c r e d i n a n Dumnezeu, prin Dumnezeu i cu ajutorul Lui, poi c u n o a t e n a i n t a r e a ta la infinit n Dumnezeu i te poi c u n o a t e nu ca o r e a l i t a t e mrginit, ci indefinit. Cel ce v o r b e t e cu laud de sine i de faptele sale e s t r i n de sine, nu se c u n o a t e n t o a t a d n c i m e a sa indefinit, legat de infinitatea lui Dumnezeu. 438. C u n o a t e r e a de sine, fiind nsoit de smerita c u g e t a r e , e s t e m b i n a t i cu c u n o a t e r e a raiunilor lucrurilor. Cci credinciosul nu se c u n o a t e pe sine i nu c u g e t smerit d e s p r e sine, d a c nu v e d e n faa sa r a i u n i l e dumnezeieti ale c r e a t u r i l o r . C u n o a t e r e a de sine e l e g a t astfel cu c u n o a t e r e a raiunilor lucrurilor, c a r e devin l u n t r i c e credincio sului mbogindu-l i deschizlndu-i sinea sa infinitii dumnezeieti.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

271

n sfrit cele din afar de mine snt toate cte dau cinste i noblee pmnteasc vieii : bogia, slava, cinstea, bunstarea, mrimea slujbelor, sau cele dimpotriv : s rcia, lipsa de slav, lipsa de cinste i insuccesele. 38. Tot cel ce s-a cunoscut pe sine s-a odihnit de la toate lucrurile sale cele dup Dumnezeu i a intrat n 439 locul sfnt al lui Dumnezeu i al smereniei . Iar cel ce nu s-a cunoscut nc pe sine, prin smerit cugetare i cunotin, cltorete nc cu osteneal i sudoare n via. Aceasta dorind i David s o nelegem, a zis : Aceasta este osteneala naintea mea, pn ce voi intra n locul cel sfnt al lui Dumnezeu (Ps. LXXII, 16, 17). 39. Cnd ajunge cineva de se cunoate pe sine n sui (iar pentru aceasta are trebuin de mult paz din afar i de oprire de la lucrurile lumeti i de cercetarea contiinei), ndat vine n suflet oarecare smerenie dumnezeiasc mai presus de cuvnt, aducnd n inim zdrobire i lacrimi de umilin fierbinte, nct cel ce st sub lucrarea ei se socotete pe sine : pmnt, cenu, vierme i nu om ; ba nc nevrednic chiar de viaa dobitoceasc. Aceasta din pricina covririi acestui dar al lui Dumnezeu. Iar nvrednicindu-se cineva s petreac mult vreme n acest dar, se umple de alt beie negr 440 it : de umilina inimii i ptrunde n adncul sme ritei cugetri. Acesta, ieind din sine, nesocotete toate mncrile din afar, ca i butura i vemintele trupu439. C u n o a t e r e a de sine i smerita c u g e t a r e coincid nu n u m a i cu c o n t e m p l a r e a raiunilor lucrurilor, ci i cu i n t r a r e a c o n t i e n t la locul cel sfnt u n d e este D u m n e z e u sau infinitatea Lui, n inim. In contiina n e n t r e r u p t de a se afla n faa lui Dumnezeu, sufletul s v r e t e litur ghia n e l e g t o a r e sau contient, cci nu p o a t e sta n faa lui D u m n e z e u fr a-i jertfi Lui t o a t e i chiar pe sine nsui, din p u t e r e a jertfei lui Hristos, p e n t r u a-L c u n o a t e cu a d e v r a t pe D u m n e z e u i pe sine nsui i a se uni cu El. 440. Sf. G r i g o r e de N i s a a vorbit de beia treaz. Este e n t u z i a s m u l vederii lui D u m n e z e u i a odihnei plin de bucurie n iubirea lui ne sfrit. Dar aci ni se s p u n e c ea e u n i t cu umilina sau cu zdro birea inimii.

FILOCALIA

lui, necutnd cele peste trebuin, ca unul ce s-a schim bat cu schimbarea dreptei celui Preanalt. 40. Cel mai mare bun dintre virtui este smerenia. Pe cei n care se sdete aceasta prin pocin curat, avnd nsoitoare i rugciunea cu nfrnare, i face n dat slobozi de robie i druiete puterilor lor pace. Ea curete inima prin lacrimi i o umple de senintate prin venirea Duhului. Aflndu-se acetia ntr-o aseme nea stare, cuvntul lor se umple de limpezimea cuno tinei lui Dumnezeu i ajung la vederea tainelor mp riei lui Dumnezeu i a raiunilor zidirii. Dar pe m sur ce ptrund n adncurile Duhului, strbat i n 441 adncul smeritei cugetri . Iar din aceasta le crete cu notina msurilor proprii. Cunosc neputina firii ome neti i li se nmulete dragostea de Dumnezeu i de aproapele, nct socotesc c este un lucru sfnt s se izbveasc chiar i de simpla mbriare i de apropie 442 rea petrecerii mpreun . 41. Nimic nu ntraripeaz aa de mult sufletul oa menilor ctre dragostea lui Dumnezeu i ctre iubirea de oameni, ca smerita cugetare, umilina i rugciunea curat. Cea dinti le frnge duhul, i face s le izvorasc praie de lacrimi i, aducnd puintatea omeneasc sub ochi, i nva s-i cunoasc msurile lor. A doua cur ete mintea de cele materiale i lumineaz ochii inimii
441. n a i n t a r e a n smerita c u g e t a r e , fiind o n a i n t a r e n c u n o a t e r e de sine, n c u n o a t e r e a n e p u t i n e i proprii, e i o n a i n t a r e n a d n c u r i l e puterii Duhului, C a r e d n e p u t i n e i n o a s t r e s u s i n e r e n e x i s t e n i bo g i e de v i a . Sinea c u n o s c u t ntru s m e r e n i a sau n p u i n t a t e a ei e o sine din ce n ce mai t r a n s p a r e n t , o inim c u r i t de orice p a t sau de orice n v r t o a r e , c a r e o face n e s t r v e z i e i n e s i m i t o a r e la p r e z e n a lui Dumnezeu cel infinit, p e n t r u c se m e n i n e ea nsi n g r o a t n m r g i n i r e a ei exclusiv. 442. D r a g o s t e a de a p r o a p e l e p o a t e s fie foarte i n t e n s i v i b r a n t i totui s evite atingerile trupeti, mbririle, apropierile. O dove dete a c e a s t a suferina p t r u n z t o a r e p e n t r u n e c a z u r i l e altora, p e n t r u n e p u t i n e l e lui. A c e a s t d r a g o s t e a d e v e n i t cu t o t u l d u h o v n i c e a s c , fr s fie mai p u i n intens, mai p u i n duioas. In a c e a s t d r a g o s t e p o a t e a v e a loc o c o m u n i c a r e , o i n t e r p e n e t r a r e l u n t r i c cu mult mai a d n c d e c t c e a prilejuit de m b r i r i l e trupeti, c a r e p o t r m n e a simplu e x t e r i o a r e .

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

273

i face sufletul ntreg luminos. Iar cea din urm unete pe omul ntreg cu Dumnezeu i-l face s petreac m preun cu ngerii, s guste dulceaa buntilor venice ale lui Dumnezeu, i d vistierii de taine mari i, aprinzndu-l de iubire, l nduplec s ndrzneasc s-i pun sufletul pentru prietenii si 443 , ca unul ce s-a ridicat mai presus de hotarele puintii trupeti. 42. Pzete comoara cea bun a smereniei care m bogete, n ea snt ascunse vistieriile dragostei 4 4 4 . n ea se pzesc mrgritarele umilinei i n ea se odihne te mpratul Hristos Dumnezeu, ca pe un tron btut n aur, mprind darurile Sfntului Su Duh celor hrnii de ea. Iar darurile cele mari, pe care El le d acestora, snt : cuvntul cunotinei Sale, nelepciunea Sa de ne grit, ptrunderea lucrurilor dumnezeieti, mai naintevederea lucrurilor omeneti, omorrea de via fctoa re prin neptimire i unirea cu El, pentru ca ei s mp rteasc mpreun cu El n mpria lui Dumnezeu i Tatl. O spune aceasta El nsui, rugndu-se pentru noi : Printe, pe care Mi i-ai dat Mie, voiesc ca unde snt Eu s fie i ei (Ioan XVII, 24). 43. Cnd se ostenete cineva cu fapta pentru m plinirea poruncilor, se umple deodat de o bucurie ne grit, nct ncearc o schimbare minunat i mai pre sus de cuvnt i leapd greutatea trupului, iar de mncare, de somn i de celelalte trebuine ale firii uit cu totul. S tie atunci c s-a mplinit cu el voina lui Dum nezeu fa de el, care produce omorrea de via fc toare n cei ce se nevoiesc i le druiete lor nc de aici
443. Autorul nu desface iubirea de oameni, de d r a g o s t e a lui Dum nezeu, nici pe cele mai nalte t r e p t e ale celei din urm. Cu ct e mai m a r e d r a g o s t e a lui Dumnezeu, cu att d e v i n e mai a d n c d r a g o s t e a de oameni, p e n t r u c v e d e cu att mai mult n oameni pe Hristos. 444. Pn te iubeti pe tine, nu poi iubi pe altul. P n te iubeti pe tine, nu vezi pe altul i rmi ntr-o rigiditate, ntr-o lips de simire, de duioie, ntr-o izolare srac. Smerenia se m b o g e t e cu d r a g o s t e , p e n t r u c te p u n e n c o m u n i c a r e cu D u m n e z e u i cu a p r o a p e l e .

274

FILOCALIA

starea fiinelor fr de trup. Pricinuitoarea acestei stri fericite este smerenia ; hrnitoare i maic este sfnta 445 umilin ; prieten i sor este vederea luminii dum nezeieti ; tron este neptimirea ; iar sfrit este Dum 446 nezeu n Sfnta Treime . 44. Cel ce a cucerit aceast cetuie de pe vrf nu poate fi inut de lanurile simirii lucrurilor ; nu vede nici una din desftrile vieii ; nu deosebete pe cel evlavios de cel neevlavios ; ci precum Dumnezeu face s plou i face s rsar soarele peste drepi i ne drepi, peste ri i buni (Matei V, 45), aa i el i tri mite i-i ntinde razele dragostei ctre toi i nu-i n gusteaz inima, ci i-o lrgete n iubirea tuturor. El se simte strmtorat i chinuit c nu poate face atta bine ct vrea. Din aceasta pornete ca din Eden un fel de alt izvor al umilinei spre smerit cugetare, spre neptimire i spre nlarea la rugciunea nemprtiat ; un izvor care adap faa ntregii zidiri gndite a lui Dumnezeu. 45. Cei ce n-au gustat dulceaa lacrimilor umilin ei i nu tiu care este harul i lucrarea ei socotesc c nu se deosebesc ntru nimic aceste lacrimi de cele care se vars la mori. Ei le aseamn cu cele ce vin din tot felul de pricini dearte i din gnduri de nemulumire. Dar ele se ivesc n noi n chip firesc atunci cnd trufia minii se pleac spre smerenie, iar sufletul i nchide privirea de la amgirea celor vzute i o deschide numai spre vederea luminii prime i nemateriale, lepdnd toa t simirea lumii i dobndind mngierea de sus a Du445. Umilina se d e o s e b e t e de smerenie, p r i n simirea micimii t a l e p n a p r o a p e de topirea ta, p n la o e x t r e m n m u i e r e a fiinei n faa m r e i e i nesfrite a lui D u m n e z e u . Ea e o s t r p u n g e r e a inimii (Fapte II, 37), c a r e p r o d u c e lacrimi, p e n t r u c a c e a s t s t r p u n g e r e m e r g e p n la m d u v a fiinei, fcnd strveziu pe D u m n e z e u p r i n s u b i r i m e a fiinei noastre. 446. T o t u l c u l m i n e a z n simirea comuniunii de d r a g o s t e a Treimii slluit n inim. Credinciosul p o a t e n a i n t a la nesfrit n t r i r e a co muniunii de d r a g o s t e a Treimii, fcndu-i p r o p r i e tot m a i m u l t a c e a s t dragoste.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300

DE CAPETE

275

hului. Atunci lacrimile izvorsc din suflet ca o ap din izvor, ndulcindu-i simirile i umplndu-i cugetarea de toat veselia i lumina dumnezeiasc. Ba mai mult, la crimile acestea frng inima i fac mintea s cugete cu smerenie, ridicnd-o la vederea celor mai nalte. Toate acestea snt cu neputin s se ntmple n cei ce plng i se tnguiesc altfel. 46. Este cu neputin s-i deschid cineva izvorul lacrimilor fr o adnc smerit cugetare. Dar nu poate avea smerit cugetare fr umilina venit din sllui rea Duhului. Cci smerita cugetare se nate din umi lin ; i umilina nate smerita cugetare prin Sfntul Duh. Ele alctuiesc mpreun un lan, fiind legate m preun de un singur har i avnd ntre ele legtura ne desfcut a Duhului 447 . 47. Lumina Duhului dumnezeiesc, slluit n su flet, obinuiete s se deprteze din pricina trndviei, a nepurtrii de grij i a nepsrii artat n cuvinte i mncri 4 4 8 . Negrija la mncri i mustul hranei, ca i nenfrnarea limbii i nepaza ochilor, obinuiesc s alun ge din suflet lumina i s ne fac ntunecai. Iar umplndu-ne noi de ntuneric, ndat ncep s umble prin su fletul nostru toate fiarele cmpului inimii noastre i toi leii sau gndurile patimilor, cutnd cu rcnet hrana pen tru patimi i s rpeasc comoara aezat n noi de Du hul. Dar nfrnarea care ne este prieten cu adevrat i rugciunea care ne face ngeri, nu numai c nu las ni mic din acestea s intre n suflet, ci pstreaz i lumina Duhului nestins n jurul minii, iar inima o face lini447. Smerita c u g e t a r e se d e o s e b e t e de umilin prin faptul c ea d o expresie a r t i c u l a t a simirii de t o p i r e i de s t r p u n g e r e a fiinei n o a s t r e . De a c e e a u n a fr alta nu exist, ci se pricinuiesc una pe alta, i pe a m n d o u D u h u l Sfnt. 448. Slluirea Duhului Sfnt m p r e u n cu umilina este u n a cu o d e l i c a t e e e x t r e m a sufletului, c o n t r a r grosolniei manifestat n n e p sare, lcomie i trufie. In c a z u l din u r m sufletul se u m p l e de fiare i d e v i n e a s e m e n e a lor.

276

FILOCALIA

tit i curat i izvor de dumneziasc umilin, pe cnd sufletul l lrgete spre dragostea lui Dumnezeu i-l 449 unete ntreg cu Hristos ntreg, prin bucurie i feciorie . 48. Nimic nu ine att de mult de cuvnt (raiune) ca neprihnirea sufletului i curia. Iar maica i prie tena acestora este nfrnarea cuprinztoare. Iar tatl este temerea. Aceasta, prefcndu-se n dor aprins al lu crurilor dumnezeieti, face sufletul netemtor i plin de dragostea lui Dumnezeu i maica cuvntului (raiunii) dumnezeiesc. 49. Frica unindu-se cu sufletul l face s zmisleas 450 c cuvntul (raiunea) judecii prin pocin . Apoi durerile naterii, cuprinznd sufletul ca nite chinuri ale iadului, i frng inima prin suspine i dureri nencetate, fcndu-l s cugete la viitoarea rsplat a pcatelor. Pe urm, prin multe lacrimi i dureri, sufletul, dnd forma la ceea ce a zmislit n pntecele cugetului, nate pe p mntul inimii duh de mntuire. Slobozit astfel de dure rile de natere pricinuite de gndul iadului i izbvit de suspinele judecii, ia loc n el dorul i bucuria de bun tile viitoare i dobndete prin nfrnare neprihnirea, care l unete cu Dumnezeu prin dragoste. Unit cu Dum nezeu, sufletul simte o plcere de negrit. Aceasta l face s verse lacrimi de umilin, amestecate cu bucurie i dulcea i iese afar din simirea lumii i alearg dup Mire, strignd cu glasuri negrite : napoia Ta alerg, dup mireasma mirului Tu, spune-mi Tu pe Care L-a iubit inima mea, unde-i pati turma, unde dormi n amiaza vederii curate, ca s nu fiu aruncat de la turmele drepilor. La Tine snt luminile tainelor mari
449. Fecioria e d r u i r e a deplin a sufletului lui D u m n e z e u ntru t o t a l c u r i e , d e l i c a t e e i nesfrit s e t e de iubire. A c e s t suflet se lr gete continuu, ca s c u p r i n d ct mai mult din d r a g o s t e a nesfrit a lui Dumnezeu. 450. In g r e c e t e t e m e r e a () e la masculin, iar sufletul () e la feminin. A c e a s t a d p u t i n a autorului s v o r b e a s c de o u n i r e n t r e t e m e r e i suflet, din c a r e sufletul n a t e c u v n t u l (sau r a i u n e a ) d e s p r e Dumnezeu.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL, CELE 300 DE CAPETE.

277

(Cnt. cnt. I, 2, 6). i ducndu-l Mirele n cmara vis tieriilor Lui ascunse, l face vztor plin de nelepciune al raiunilor zidirii. 50. S nu zici n inima ta : mi este cu neputin s dobndesc de aci nainte curia fecioriei, dup ce am czut n stricciunea i nebunia trupului n multe chi puri. Cci unde se struie cu ostenelile pocinei i cu cldura inimii n greaua ptimire i curg ruri de la crimi din umilina inimii, acolo se drm toate ntri turile, se stinge tot focul patimilor i se svrete re naterea de sus, prin venirea Mngietorului ; i sufletul se face iari palat al curiei i al fecioriei. Coborndu-se apoi Dumnezeu n acesta, printr-o lumin i bucu rie negrit, i eznd pe nlimea minii lui ca pe un tron de slav, d pacea Sa puterilor lui, zicnd : Pace vou, din partea patimilor care v rzboiesc ; pacea Mea dau vou, ca s v micai potrivit cu firea ; pa cea Mea o las vou (Ioan XIV, 27), ca s v desvrii mai presus de fire. Deci tmduind cele trei pri ale sufletului prin ntreitul dar al pcii i ridicndu-l pe acesta la desvrirea ntreit i unindu-l cu Sine, l face ntreg feciorelnic i frumos, nvluindu-l n buna mi reasm a mirului curiei. i zice ctre el : Scoal-te i apropie-te de Mine, frumoasa Mea porumbi, prin nelepciunea cu fapta, c iat iarna patimilor a trecut ; furtuna gndurilor de plcere s-a dus odat cu ea ; flo rile virtuilor s-au artat cu buna mireasm a cuget rilor n pmntul inimii tale. Ridic-te i vino aproape de Mine, n cunotina contemplrii naturale. Vino po rumbia Mea, sub acopermntul i n ntunericul teolo giei tainice i al credinei tale tare ca piatra, n Mine, 451 Dumnezeul tu (Cnt. cnt. II, 1014) .
451. C o n t e m p l a r e a n a t u r a l i teologia de t a i n snt cele d o u t r e p t e s u p e r i o a r e treptei fptuitoare, prin c a r e se c u r e s c patimile i se d o b n d e s c virtuile. C o n t e m p l a r e a n a t u r a l e p r i v i r e a c u r a t a raiunilor

278

FILOCALIA

51. Fericit este i prta al bunei schimbri i nl ri cel ce prin nelepciunea cu fapta a trecut peste zi dul deprinderii ptimae i de acolo s-a nlat, prin cu notin, pe aripile argintate ale neptimirii, n vzduhul mintal al contemplaiei lucrurilor, iar de acolo iari a ptruns n ntunericul cunotinei de Dumnezeu i s-a odihnit de toate lucrurile sale n Dumnezeu, ntru viaa cea fericit. Fericit este, pentru c fcndu-se nger p mntesc i om ceresc, slvete pe Dumnezeu n sine i 452 Dumnezeu l va slvi pe el . 52. Cei ce iubesc legea lui Dumnezeu (Ps. CXVIII, 165) se bucur de mult pace i nu este sminteal n ei. Fiindc nu toate cte plac oamenilor plac i lui Dum nezeu, ci cte par c nu snt bune snt foarte bune prin fire, celui ce cunoate raiunile lucrurilor i ale celor ce se petrec n fpturi. 53. Bine este a muri lumii i a vieui lui Hristos. Cci altfel nu poate cineva s se nasc de sus, dup cu vntul Domnului. Iar dac nu se nate de sus, nu poate nici intra n mpria cerurilor (Ioan III, 5). Aceast natere ns vine din ascultarea de prinii duhovni ceti. Cci de nu vom da nti chip n noi seminei cu vntului prin nvtura prinilor i nu ne vom face fii ai lui Dumnezeu prin ei, nu vom putea s ne natem de sus. Aa s-au nscut cei doisprezece din Hristos cel Unul, iar cei aptezeci s-au nscut din cei doispre zece i s-au fcut fii ai lui Dumnezeu i Tatlui, dup
dumnezeieti ale lucrurilor, c a r e face lumea s t r v e z i e p e n t r u Dumnezeu, iar teologia de t a i n e u n i r e a cu D u m n e z e u dincolo de orice c u n o a t e r e a lucrurilor ca e x i s t e n e deosebite. De a c e e a ea a r e loc n ntuneric, fiind o simire indefinit a p r e z e n e i infinite a lui Dumnezeu, c a r e se n u m e t e n t u n e r i c din pricina p r e a multei lumini, pe c a r e niciodat min t e a nu o p o a t e c u p r i n d e cu a d e v r a t . 452. Aci snt d a t e t o a t e cele trei t r e p t e ale u r c u u l u i d u h o v n i c e s c . C u n o t i n a a d e v r a t a lucrurilor sau a raiunilor lor dumnezeieti nu se obine dect n s t a r e a de n e p t i m i r e . Sufletul eliberat de g r e u t a t e a p a t i m i l o r i-a regsit aripile, c a r e snt a r g i n t a t e sau c u r a t e de patimi. El p o a t e z b u r a a c u m prin lucruri dincolo de c a r a c t e r u l lor de o b i e c t e m r g i n i t e n a m b i a n a infinit a P e r s o a n e i lui D u m n e z e u .

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE CAPETE

279

cuvntul Domnului : Voi sntei fiii Tatlui Meu Celui din ceruri (Matei V, 45). De aceea i Pavel zice ctre noi : Mcar c avei muli nvtori, dar nu muli prini. Eu v-am nscut pe voi, fii urmtorii mei (1 Cor. IV, 15). 54. A nu asculta de printele duhovnicesc dup pilda Fiului, Care s-a fcut asculttor Tatlui pn la moarte i cruce (Filip. II, 8), nseamn a nu te nate de 453 sus . Iar cel ce nu s-a fcut fiu iubit al unui printe bun, cum va fi printe, dac nu s-a nscut prin cuvnt i Duh de sus ? Cum va fi i el printe bun al unor fii buni i cum va nate copii buni, dup chipul buntii printelui lor ? Iar dac nu e aa, fr ndoial cum e pomul, aa va fi i roada. 55. Lipsa evlaviei este puiul atotru al iubirii celei rele de argint al pizmei. Iar dac ea e rea, cu att mai mult cea care-l nate. Cci ea face pe fiii oamenilor s preuiasc mai mult dragostea aurului dect dragostea lui Hristos i nfieaz pe Fctorul materiei mai mic dect materia. Cci i nduplec s slujeasc mai mult materiei dect lui Dumnezeu, pe cei ce aduc nchinare fpturii n locul Fctorului i schimb adevrul lui Dumnezeu n minciun. Iar dac aceast boal e un ru aa de mare, nct primete ca un al doilea nume pe cel de slujire la idoli, nu ntrece orice rutate sufletul care bolete de bun voie de aceasta ? 56. De iubeti s fii prietenul lui Hristos, s urti aurul i mptimirea lacom de el, ca pe una ce n toarce cugetul spre el i-l rpete de la preadulcea iu bire a lui Iisus, care socotesc c nu se arat n chipul
453. Aci se d un alt sens naterii de sus d e c t n a t e r i i p r i n botez. N a t e r e a d e sus p r i n botez t r e b u i e a c t u a l i z a t prin relaia v o l u n t a r d e fiu fat de T a t l ceresc. Dar a c e a s t r e l a i e t r e b u i e c u n o s c u t i t r i t prin relaii a s e m n t o a r e fa de un p r i n t e d u h o v n i c e s c . Cine nu nfp t u i e t e n sine o s t a r e filial fa de un om d u h o v n i c e s c nu o p o a t e realiza nici fa de T a t l ceresc.

280

FILOCALIA

cuvntului, ci n chipul mplinirii poruncilor Lui cu fapta 454 . Iar dac pofteti, vai, aur, vei socoti c, ngropndu-l pe care-l ai, ctigi, dac dragostea de el o soco teti ctig i nu paguba cea mai de pe urm, odat ce-l pui mai presus de dragostea lui Hristos 455 . Iubind aurul, te vei pgubi de Hristos i-L vei pierde pe El i pe Dumnezeu, Care este bunul de cpetenie i fr de Ca re nu este via de mntuire oamenilor. 57. Dac iubeti aurul, nu iubeti pe Hristos. Iar dac nu iubeti pe Hristos i iubeti aurul, ia seama cui te face asemenea acest tiran ? Aceluia care era ucenic, dar fr credin, care era prieten, dar s-a artat vnztor i i-a btut joc de Stpnul tuturor i a czut ca un nevrednic din credina i din dragostea fa de El i s-a rostogolit n adncul dezndejdii. Teme-te de pilda aceluia i ascult de mine i fugi de aur i de dragostea lui, ca s poi ctiga pe Hristos, dac te iubeti pe tine. Cci tii locul unde a ajuns cel ce a czut. 58. Nu te grbi niciodat s ajungi n scaun de ntistttor prin aur sau prin ajutorul oamenilor i prin rugmini, fr chemare de sus, chiar dac te tii n stare s foloseti sufletelor. Cci acestea trei te vor ur mri i una din ele te va ajunge : sau i va veni asupra nemulumirea i mnia lui Dumnezeu prin felurite greu ti i necazuri, cci nu vor lupta mpotriva ta numai oameni, ci i aproape toat zidirea i-i va fi viaa plin de suspin ; sau vei fi scos de acolo cu mult necinste de cei mai tari ca tine ; sau vei muri fr vreme, fiind tiat de la viaa aceasta.
454. Iubirea a d e v r a t de Iisus nu se a r a t n simple c u v i n t e de iubire c t r e El sau d e s p r e El, ci n mplinirea cu fapta a poruncilor Lui. Cci a c e a s t a i m p r i m n fiina n o a s t r nsi iubirea fa de Iisus. 455. A u r u l i-l asiguri mai d e g r a b ngropndu-l dect punndu-l n circulaie. Dar ce ai ctigat din a c e a s t a ? i-ai n g r o p a t i sufletul n locul n c a r e i-ai n g r o p a t aurul. N u m a i iubirea de Hristos i n e sufletul n micare, In c r e t e r e , p r i n r v n a de a mplini n e n c e t a t , din iubire, p o r u n c i l e Lui cu fapta, n t r e c a r e e s t e i c e a a iubirii de o a m e n i .

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE CAPETE

281

59. Nu poate s dispreuiasc cineva slava i ne cinstea i s ajung deasupra plcerii i durerii, de nu se va hotr s priveasc spre sfriturile lucrurilor. Cci cnd va vedea toat slava, plcerea, desftarea, bogia i bunstarea c sfresc n nimic i tuturor le urmeaz i pe toate le stric moartea, atunci, dispreuind deer tciunea vdit a tuturor lucrurilor omeneti, i va n toarce simurile (sufletului) spre sfriturile lucrurilor dumnezeieti i se va prinde de ele. Cci ele snt cu ade vrat i nu se pot strica nicidecum. Iar prinzndu-se de acestea, se ridic deasupra durerii i plcerii : a durerii, ca unul ce a biruit iubirea de plcere, de slav i de bani a sufletului ; a plcerii, ca unul ce a lepdat simirea lumii i, drept urmare, fie c e slvit, fie c e dispre uit, rmne acelai. Cci fie c se afl n dureri, fie n odihna trupului, pentru toate mulumete lui Dumne zeu i nu se coboar cu gndul la cele de jos. 60. Cel ce se nevoiete trebuie s-i cunoasc mi crile i preocuprile sufletului chiar i din visurile lui i s aib grij de starea lui. Cci dup preocuparea omului din luntru i dup grijile lui snt i micrile trupului i nlucirile minii. Dac cineva are sufletul iubitor de cele materiale i de plceri, i nlucete ctiguri de lucruri i de bani, sau chipuri de femei i m preunri ptimae, din care vine mbrcmintea ptat i ntinciunea trupului. Iar dac are sufletul lacom i iubitor de argint, vede totdeauna aur i pe acesta l do rete, se lcomete dup dobnzi i le aaz n vistierii i e osndit ca un om fr mil. Dac are un suflet ncli nat spre mnie i dumnie, este urmrit de fiare i de erpi veninoi i e npdit de temeri i de spaime. Iar dac i are sufletul ngmfat de slav deart, i nlu cete laude i primiri din partea mulimii, scaune de stpnire i de conducere i le socotete, chiar cnd e treaz, pe cele ce nc nu le are, ca i cnd le are sau le va avea

282

FILOCALIA

cu siguran. Dac e cu sufletul plin de mndrie i de trufie, se vede pe sine purtat n trsuri strlucitoare i uneori zburnd n vzduh i pe toi i vede tremurnd de covrirea puterii lui. La fel i omul iubitor de Dum nezeu, fiind srguincios ntru lucrarea virtuii i drept n nevoinele pentru evlavie i cu sufletul curat de pofta celor materiale, vede n visuri sfriturile lucrurilor vii toare i descoperiri de vedenii nfricotoare. Rugndu-se pururea, el se ine n stare de umilin i de pace cu sufletul i cu trupul i cnd se trezete, vede pe obra jii si lacrimi, iar pe buzele lui are cuvinte ctre Dum nezeu. 61. Dintre cele ce ni se nlucesc n somn, unele snt simple visuri, altele vederi, iar altele descoperiri. Visurile snt toate cele care nu rmn neschimbate n nchipuirea minii, ci se amestec, se alung i se schimb des dintr-unul ntr-altul. Din ele nu vine nici un folos pentru cei ce i le nlucesc, i dup trezire se destram. Pe acestea trebuie s le dispreuiasc cei ce se nevoiesc. Vederile snt cele care rmn neschimbate i nu se prefac dintr-una ntr-alta, ci rmn ntiprite n minte i neuitate timp ndelungat ; de asemenea, cele care arat sfrituri ale lucrurilor viitoare i aduc sufle tului folos prin umilin i din vedenii nfricotoare, fcnd pe cel ce le are s-i adune mintea i s tremure de vederea nfricotoare i neschimbat a celor ce i se arat. La acestea trebuie s fie cu luare-aminte cei ce se nevoiesc. Iar descoperirile snt vederile sufletului cu rat i luminat, n afar de toat simirea, care au ca cuprins lucruri i nelesuri dumnezeieti minunate, des luirea unor taine ascunse ale lui Dumnezeu i dezle garea unor mari ntrebri ce ni se pun, precum i schim barea obteasc a unor lucruri lumeti i omeneti. 62. Dintre cele pomenite, cele dinti snt ale oame nilor iubitori de cele materiale i de trup, al cror dum-

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 500 DE CAPETE

283

nezeu e pntecele i sturarea fr msur, a cror n tunecime de minte vine dintr-o via fr de grij i tocit de patimi i crora le strnesc dracii nluciri, btndu-i joc de ei. Cele de al doilea snt ale celor srguincioi i curii n simirile sufletului, care prin cele ce li se arat snt druii cu nelegerea lucrurilor dum nezeieti i cu sporirea n oricare. Iar cele din urm snt ale celor desvrii, care stau sub lucrarea Duhu lui dumnezeiesc i snt unii cu Dumnezeu datorit su fletului lor ajuns la cunoaterea lui Dumnezeu (datorit 456 sufletului teolog) . 63. Nu toi au vederi adevrate n somn, nici nu se ntipresc acestea n mintea tuturor, ci numai aceia ca re snt curai cu mintea i limpezii n simurile sufle tului i care alearg spre contemplarea natural ; numai aceia care nu au nici o preocupare de lucrurile vieii i nici o grij pentru viaa de aici ; aceia ale cror nde lungate flmnziri i-au dus la nfrnarea cuprinztoare i ale cror sudori i osteneli dup Dumnezeu au aflat, n locul cel sfnt al lui Dumnezeu, cunotina lucrurilor i odihna nelepciunii celei mai nalte ; aceia a cror via ngereasc e ascuns la Dumnezeu i a cror na intare s-a suit de la sfnta linite la treapta proorocilor Bisericii lui Dumnezeu. Despre acestea a vorbit Dum nezeu i lui Moisi : De va fi prooroc ntre voi, M voi arta lui n somn, i n vedere voi gri ctre el (Nu meri XII, 6). Iar ctre Ioil : i va fi dup aceasta c voi vrsa din Duhul Meu peste tot trupul i fiii votri i fiicele voastre vor prooroci i btrnii votri vor avea visuri i tinerii votri vor avea vedenii (Ioil II, 28). 64. Linitea (isihia) este starea netulburat a min ii, senintatea sufletului liber i bucurat, temelia netul burat i nenvolburat a inimii n Dumnezeu, vederea
456. Cele trei t r e p t e ale vieii d u h o v n i c e t i se cunosc i d u p cele trei feluri de a r t r i din somn : visuri, v e d e r i i descoperiri. In cele din u r m a r e loc o iniiativ a c c e n t u a t a Duhului Sfnt.

284

FILOCALIA

luminii, cunotina tainelor lui Dumnezeu, cuvnt de nelepciune din cuget curat, adncul nelesurilor lui Dumnezeu, rpirea minii, vorbirea cu Dumnezeu, ochiul neadormit, rugciunea minii, odihna neostenit 457 n osteneli mari i, n sfrit, unirea i legtura cu Dumnezeu. 65. Ct vreme sufletul e dezbinat n el nsui i puterile lui se mic fr rnduial, ct vreme n-a pri mit n sine razele dumnezeieti, nu s-a nvrednicit nici de eliberarea din robia cugetului trupesc i nu s-a bu curat nici de pace. Dac a ncetat de curnd rzboiul patimilor neastmprate, sufletul are nevoie de mult tcere a buzelor, nct s zic asemenea lui David : Eu ca un surd n-am auzit i ca un mut nu mi-am deschis gura mea (Ps. XXXVII, 14). Trebuie s fie pururea trist i s umble mhnit pe calea poruncilor lui Hristos, ct e suprat de vrjmai, i s atepte venirea Mngietorului, prin care primind umilina i lacrimile care-l 458 spal, va dobndi cu adevrat cununa libertii . 66. Cnd cel ce pregtete n linite mierea virtu ilor se ridic mai presus de slbiciunea trupului, prin nevoinele iubirii de nelepciune i puterile sufletului su se nal din cugetarea czut, la starea cea dup fire ; cnd se va umplea de razele Duhului i, curindu-i inima cu lacrimi, va mbrca nestricciunea 459 morii de via fctoare a lui Hristos , i, eznd n
457. O s t a r e p a r a d o x a l : o d i h n a sufletului n D u m n e z e u e s t e n acelai timp o n e c o n t e n i t lrgire p e n t r u a c u p r i n d e nesfritul vieii i iubirii Lui. o n e s t u r a r e a dorinei de n e l e g e r e i de c u p r i n d e r e a acestei viei. D a r e odihn, p e n t r u c sufletul nu mai v r e a s p l e c e din D u m n e z e u , nu mai g s e t e c e v a mai b u n afar de el. 458. c u n u n a eliberrii de p a t i m i l e n r o b i t o a r e , care-l duc pe om u n d e v o r fr v o i a lui. A c e a s t a e o a d e v r a t c o r o a n m p r t e a s c p e n t r u om. El e restabilit ca m p r a t p e s t e lucruri i p e s t e t r u p , ca mp r e u n - m p r a t cu Hristos. 459. M o a r t e a de v i a f c t o a r e a lui H r i s t o s a a d u s n e s t r i c c i u n e a n t r u p u l Su prin n v i e r e i o a d u c e i n om, p r i n e l i b e r a r e a lui de patimile care-l robesc p r o c e s e l o r n a t u r i i ce-l duc la m o a r t e sau la ultima

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 500 DE CAPETE

285

foiorul linitii 460 , va primi i el pe Mngietorul ca o limb de foc, atunci e dator s griasc cu ndrzneal lucrurile mree ale lui Dumnezeu i s binevesteasc dreptatea Lui n Biserica cea mare (Ps. XXIV, 18), ca 461 unul ce a primit n inima sa legea Duhului . dator s fac aceasta, ca s nu fie ca sluga aceea viclean care a ascuns talantul Stpnului su i s fie aruncat n fo cul cel venic. Aa a fcut i David care, splndu-i p catul prin pocin i primind iari darul proorocesc, neputnd s ascund binefacerea aceasta, a zis ctre Dumnezeu : Iat buzele mele nu le voi mpiedica ; Doamne, Tu tii, dreptatea Ta n-am ascuns-o n inima mea. Adevrul Tu i mntuirea Ta le-am grit. N-am ascuns mila Ta i adevrul Tu de la adunare mult (Ps. XXXIX, 1213). 67. Mintea curit de tot noroiul se face sufletu lui cer nstelat de nelesuri strlucitoare i atotluminoase i Soarele dreptii lumineaz n ea, trimind n lume razele luminoase ale cunotinei de Dumnezeu (ale teo logiei). Iar raiunea acestei mini, fcndu-se curat, scoa te din adncul nelepciunii raiunile simple i neames tecate ale lucrurilor i descoperirile lmurite ale celor ascunse, nfindu-le minii, pentru a cunoate care este adncul, nlimea i lrgimea contiinei lui Dumnezeu. i mintea, primindu-le pe acestea la snul ei n chip fi resc, face cunoscute adncurile Duhului, prin cuvnt, tun e p u t i n , privndu-l de l i b e r t a t e a micrii sinei s a l e indefinite n infini tatea dumnezeiasc. 460. I n t r - u n foior n l a t din Ierusalim, sau n locul pcii, n s t a r e de r u g c i u n e l-au primit i apostolii pe D u h u l Sfnt. De a c e e a n u m a i a v n d p a c e a din p a r t e a grijilor c a r e m r g i n e s c i t r e c sufletul de la u n a la alta i n u m a i aflndu-se a d u n a t p r i n r u g c i u n e n indefinitul sinei s a l e i n l e g t u r cu infinitatea d u m n e z e i a s c , i v i n e i celui ce se n e v o i e t e , d i n acea infinitate, i u b i r e a s i m i t a lui D u m n e z e u , n P e r s o a n a Sfn tului Duh. 461. C c i i apostolii, d u p ce au primit pe D u h u l Sfnt, au p o r n i t cu focul entuziasmului aprins n ei de El, la p r o p o v d u i r e . P r o p o v d u i r e a e u r m a r e a primirii Duhului Sfnt, e c l d u r a comunicrii c a r e i r a d i a z din focul acestui e n t u z i a s m aprins de El.

286

FILOCALIA

turor celor ce au Duh dumnezeiesc n cele din luntru i d pe fa vicleniile dracilor i povestete tainele m priei cerurilor (Ps. XXIX, 1213) 4 6 2 . 68. Dorinele i imboldurile trupeti le oprete n frnarea i aprinderile inimii le rcete citirea dumne zeietilor Scripturi, le smerete rugciunea nencetat i le potolete, ca un untdelemn, umilina. 69. Nimic nu face pe om aa de mult mpreun-vorbitor cu Dumnezeu ca rugciunea curat i nemateria l 4 6 3 . Pe cel ce se roag cu gndul, ea l tie unit fr mprtire cu Cuvntul, atunci cnd sufletul i l-a sp lat cu lacrimi i l-a ndulcit cu dulceaa umilinei i l-a luminat cu lumina Duhului. 70. bun i cantitatea n cntarea rugciunilor, atunci cnd e stpnit de struin i luare-aminte. Dar ceea ce d via sufletului este calitatea ; aceasta prici nuiete i roada. Iar calitatea cntrii i rugciunii st n a se ruga cineva cu duhul i cu mintea. i se roag ci neva cu mintea cnd, rugndu-se i cntnd, privete la nelesul ce se afl n dumnezeiasca Scriptur i pri mete prin aceasta urcuuri de nelesuri n inima sa, prin cugetri vrednice de Dumnezeu. Sufletul, fiind r pit de acestea n chip nelegtor n vzduhul luminii, e luminat i curit tot mai mult i se ridic ntreg spre ceruri, unde vede frumuseile buntilor rnduite sfin ilor. Aprinzndu-se de dorina acestora, ndat sloboade
462. M i n t e a c u r i t se b o l t e t e ca un c e r c p e s t e suflet. Pe cerul acesta lumineaz S o a r e l e dumnezeiesc, sau el e m e d i u l strveziu al aces tui Soare. M i n t e a sufletului nu m a i e nchis, c c i nu m a i e u m p l u t de lucruri mrginite, ci e deschis lui D u m n e z e u cel infinit i a t o t l u m i n o s . Dar e deschis c n d e c u r a t . P r i n a c e a s t a m i n t e a v e d e i mai bine c a r e e s t e a d n c i m e a i n l i m e a i lrgimea nesfrit a lui Dumnezeu. Pe a c e s t e a le face apoi c u n o s c u t e prin c u v n t t u t u r o r celor ce au i ei d u h i snt dispui s le p r i m e a s c . 463. r u g c i u n e a fr g n d u r i i chipuri m p r u m u t a t e de la lucruri. A c e a s t r u g c i u n e n u mai a r e nimic c a r e s s e i n t e r c a l e z e n t r e m i n t e i Dumnezeu, c a r e s n t r e r u p dialogul ei cu El, c a r e s fac m i n t e a s se m r g i n e a s c d u p chipul lucrurilor i s nu mai v a d p r i n indefi nitul ei infinitatea dumnezeiasc.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE

300

DE CAPETE

287

din ochi rodul rugciunii i lacrimile ncep s-i curg sub lucrarea de lumin fctoare a Duhului 4 6 4 . Gustul acestora e att de dulce, nct cel ce s-a fcut prta de ele uit uneori i de hrana trupeasc. Acesta este rodul rugciunii, care rsare n sufletele celor ce se roag, din calitatea gndit a cntrii. 71. Unde se vede roada Duhului, acolo este i cali tatea gndit a rugciunii. i unde e calitatea aceasta, acolo e foarte bun i cantitatea cntrii. Iar unde nu se arat rodul, e seac i calitatea. i dac aceasta este us cat, de prisos este i cantitatea, care dei nseamn de prinderea trupului, totui nu aduce celor mai muli nici un ctig. 72. Rugndu-te i cntnd psalmi Domnului, ia amin te la viclenie. Cci dracii sau ne neal, furindu-ne n simirea sufletului s spunem unele n locul altora, abtnd stihurile psalmilor spre hulire, ca s zicem cu gura cele ce nu se cuvin ; sau, fcnd noi nceputul psalmi lor, pun sfrit cuvntului nostru, risipindu-le pe cele lalte din minte ; sau ne ntorc mereu la acela stih, nelsndu-ne, din pricina uitrii, s gsim stihul urmtor al psalmului ; sau, aflndu-ne la mijlocul psalmului, iau deodat din mintea noastr toat amintirea stihurilor rostite, nct nici nu ne mai aducem aminte ce stihuri am avut n gur i nu mai putem s le aflm i s le aducem iari pe limb. Iar aceasta o fac ca s ne arun ce n negrij i n trndvie i ca s zdrniceasc roa464. C u n o a t e r e a c e a m a i n a l t de D u m n e z e u i lacrimile fac c a s bun. Cci e o c u n o a t e r e prin vedere a b u n t i l o r iubirii lui Dum nezeu ce ne a t e a p t , sau ni se d r u i e s c n p a r t e n c de a c u m a . Mai b i n e zis e o c u n o a t e r e i o simire a iubirii nesfrite a lui Dumnezeu, c a r e n u s e p o a t e s n u s t o a r c lacrimi. Iar a c e a s t c u n o a t e r e p r i n v e d e r e i prin t r i r e are loc n s t a r e a r u g c i u n i i m i n t a l e sau neleg t o a r e , a rugciunii c a r e r e p r e z i n t s t a r e a de dialog direct a minii cu Dumnezeu, de a d u n a r e a minii n indefinitul ei n faa infinitii iubirii lui Dumnezeu. Ca i sfntul Simeon, d a s c l u l su, N i c h i t a u n e t e s t r n s lumina Duhului, sau v e d e r e a nesfritului dumnezeiesc, cu lacrimile, i pe a m n d o u cu r u g c i u n e a , ca nemijlocit c o n v o r b i r e a sufletului cu D u m n e z e u cel p r e a d u l c e n manifestarea iubirii Lui nesfrite.

288

FILOCALIA

dele rugciunii noastre, punndu-ne n minte c s-a fcut trziu. Tu ns struiete cu putere i urmrete psalmul cu i mai mult linite, ca s culegi folosul rug ciunii din stihuri, prin vedere (contemplare), i s te mbogeti cu luminarea Duhului, care se ivete n 465 sufletele celor ce se roag . 73. Cnd i s-ar ntmpla una ca aceasta n vreme ce te rogi cu luare-aminte, s nu te leneveti i s cazi n nepsare, nici s nu preuieti mai mult odihna trupului dect folosul sufletului, lund seama c e ceasul trziu. Ci unde i se va ntmpla robirea minii, acolo s stai pe loc. Dac i s-ar ntmpla spre sfritul psalmului, revino din nou cu toat rvna la nceput i, pornind de la nceput, urmrete iari psalmul pe calea lui, chiar dac i s-ar ntmpla de mai multe ori ntr-un ceas ro birea minii. Fcnd tu aceasta, dracii nu vor putea su feri rbdarea struinei i ncordarea rvnei tale, i umplndu-se de ruine, se vor deprta de la tine. 74. S cunoti fr greeal c rugciunea nence tat este aceea care nu se isprvete din suflet toat ziua i toat noaptea. Ea nu se arat privitorilor n ntinde rea minilor, sau n nfiarea trupului i n sunetul limbii, ci se face cunoscut celor ce tiu s neleag, n meditaia cugetrii, n lucrarea minii i n pomenirea lui Dumnezeu cu umilin struitoare. 75. Cineva poate s struie pururea n rugciune, cnd i are gndurile adunate n minte ntru pace i
465. Se s t r u i e a s u p r a rugciunii p r i n c u v i n t e i p s a l m o d i e r e i a s u p r a legturii ei cu c o n t e m p l a i a , c a r e se i v e t e din a p r o f u n d a r e a n nelesul cuvintelor. n e c e s a r rostirea s t r u i t o a r e a c u v i n t e l o r rugciunii, cci p r i n a c e a s t a se face un efort i se i n e c u g e t a r e a la n e l e s u r i l e din ele, al c r o r c u p r i n s n i c i o d a t nu se epuizeaz. Altfel, sub p r e t e x t u l u n e i c o n t e m p l r i nemijlocit d e c u v i n t e l e rugciunii rostite, s e p r o d u c e o m p r t i e r e neglijent a c u g e t r i i i nu se d o b n d e t e o a d n c i r e n aceleai n e l e s u r i inepuizabile e x p r i m a t e p r i n r u g c i u n e . N u t r e b u i e s rostim nici c u v i n t e l e rugciunii fr c o n c e n t r a r e a minii, d a r nu t r e b u i e s neglijm, sub p r e t e x t u l contemplrii, nici r o s t i r e a c u v i n t e l o r rug ciunilor.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,. CELE 300

DE CAPETE

289

evlavie mult, spnd cu ele adncurile lui Dumnezeu 4 6 6 i cutnd s guste de acolo preadulcea butur a ve derii (contemplrii). Dac lipsete aceast pace, nu poa te. Cci rugciunea nencetat a dobndit-o numai ace la ale crui puteri sufleteti nainteaz prin cunotin 4 6 7 . 76. De cni rugciune lui Dumnezeu i un frate st la ua chiliei tale i bate, s nu pui mai presus fapta rugciunii dect fapta dragostei i s treci cu vederea pe fratele tu. Cci acest lucru nu e plcut lui Dumne zeu. El vrea untdelemnul iubirii i nu jertfa rugciunii. Lsnd deci darul rugciunii, d cuvnt de iubire fra telui, slujindu-l pe el. Apoi, ntorcndu-te, adu darul tu Tatlui duhurilor, cu lacrimi i cu inim zdrobit i duh drept se va nnoi n cele din luntru ale tale. 77. Taina rugciunii nu se svrete n vreme i n loc hotrt. Cci de hotrti cele ale rugciunii n ceasuri i timpuri i locuri, timpul rmas n afar i vars veninul n alte lucruri ale deertciunii 4 6 8 . Rug ciunea nseamn micarea necontenit a minii n jurul lui Dumnezeu ; fapta ei st n nvrtirea sufletului n jurul lucrrilor dumnezeieti ; iar sfritul ei e lipirea cugetrii de Dumnezeu i nlarea la un singur duh cu El, dup regula i cuvntul apostolului. 78. Chiar dac i-ai omort mdularele i i-ai n viat sufletul prin duh i te-ai nvrednicit de daruri mai presus de fire de la Dumnezeu, s nu-i lai puterea cu gettoare a sufletului s leneveasc, ci obinuiete-o
466. v o r b a nu de gndurile d e s p r e lucruri, ci de gndurile refe r i t o a r e la Dumnezeu, sau a d u s e de Dumnezeu n minte. 467. Se face o l e g t u r n t r e p u t i n a rugciunii n e n c e t a t e i nain t a r e a cunoaterii la nelesuri tot mai adnci ale lui Dumnezeu. Aci nu a p a r e plictiseala de r u g c i u n e . 468. Timpul este prilejul unui dialog n e c o n t e n i t cu Dumnezeu. Alt fel nu n a i n t m prin el spre Dumnezeu, nu e legat de venicie, ci d e v i n e fr rost. Desigur c dialogul acesta, fiind un dialog al iubirii, t o a t fapta de iubire d timpului un rost, l scap de d e e r t c i u n e . Altfel timpul r m n e deert i-i v a r s v e n i n u l deertciunii n t o a t e p r e o c u p rile n o a s t r e .

290

FILOCALIA

s-i mite pururea amintirea n jurul pcatelor ce le-ai svrit i a chinurilor iadului i socotete-te cu mintea vrednic de osnd. nvrtindu-i astfel mintea n acestea i socotindu-te aa, i vei pstra duhul nfrnt i vei avea n tine izvorul umilinei, izvornd rurile harului dumnezeiesc, iar pe Dumnezeu cutnd la tine i dn469 du-i din Duhul Su pentru sporirea inimii tale . 79. Postul cu dreapt socoteal, avnd ca nsoitoa re privegherea mpreunat cu cugetarea i cu rugciu nea, face pe cel ce se nevoiete cu el s ajung repede la hotarul neptimirii, cnd acesta i are sufletul inun dat de lacrimi pentru prisosina smereniei i cnd arde de dragostea lui Dumnezeu. Pe cel ajuns aci, postul l duce la pacea duhului care este mai presus de orice minte slobod i-l unete prin dragoste cu Dumnezeu. 80. Nu se mndrete mpratul pentru slava i m pria sa att de mult i nu se bucur de stpnire, cum se bucur monahul pentru neptimirea sufletului i pen tru lacrimile de umilin. Cci mndria celui dinti se vetejete mpreun cu mpria. Dar fericita nepti mire a celui de-al doilea rmne, mpreun cu bucuria pentru ea, n veacuri nesfrite. Unul ca acesta se n vrtete n mijlocul oamenilor, n vremea vieii de aici, ca o roat, apropiindu-se puin de pmnt i de cei de pe el, pentru trebuina firii, dar micndu-se n ntregi me ca un glob n vzduhul minii i purtnd n sine m binate, ca ntr-un cerc, nceputul i sfritul, i ntiprite, n cununa smereniei, chipurile darurilor. Acesta are drept mas mbelugat contemplaia lucrurilor i ca butur, paharul nelepciunii ; iar ca odihn, pe Dum nezeu.
469. Sufletul e lipit prin umilin att de mult de Dumnezeu, nct h a r u l p a r e a izvor c h i a r din e l ; d a r pe de a l t p a r t e D u m n e z e u e trit n modul cel mai a c c e n t u a t ca P e r s o a n ce c a u t la om i-i d r u i e t e D u h u l Su, mbogindu-l n e n c e t a t .

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

291

81. Cel ce s-a predat pe sine de bunvoie ostene lilor pentru virtute i strbate cu cldur calea nevoinei se nvrednicete de mari daruri de la Dumnezeu. De aceea, naintnd spre mijloc, ajunge la descoperiri i vederi dumnezeieti. i se face ntreg cu att mai lumi nat i mai nelept, cu ct i ntinde mai mult osteneala nevoinelor. Dar cu ct urc spre nlimea vederii, cu att strnete mai mult i pizma cea mare a dracilor pier ztori mpotriva sa. Cci nu rabd acetia s vad om strmutat n fire de nger. Din pricina aceasta ntind mpotriva lui, cnd acesta nu bag de seam, sgeata as cuit a prerii de sine. Dac va descoperi viclenia i va fugi n cetatea smereniei, dispreuindu-se pe sine, va scpa de pierzania mndriei i va intra la limanurile mntuirii. De nu se va ntmpla aa, ci va fi prsit de sus, va fi dat duhurilor care-l cer spre pedepsirea fr de voie, fiindc nu s-a lsat cercat de cea de bunvoie. Iar aceste duhuri snt iubitoare de plcere, iubitoare de trup, viclene i pline de mnie. Ele l umilesc cumplit prin necazurile pe care le aduc, pn ce-i va cunoate neputina sa, i plngnd va scpa de ncercri i va zice i el cu David : Bine este c m-ai smerit pe mine, ca s vd dreptile Tale (Ps. CXVIII, 71). 82. Dumnezeu nu vrea ca noi s fim pururea njo sii de patimi, ci, urmrii de ele ca nite iepuri, s-L socotim numai pe El stnc de scpare. Cci altfel n-ar fi zis : Eu am zis : dumnezei sntei i toi fii ai Celui preanalt (Ps. LXXXI, 6). El mai vrea s fim i ca nite cerbi care alearg pe munii nali ai poruncilor Sale i nseteaz dup apele de via fctoare ale Du hului. In felul acesta, precum aceia mncnd prin fire erpii, prefac n chip ciudat prin cldura din multa aler gare firea veninoas a lor n col de iarb, fr s se vateme, aa i noi, primind n pntecele cugetrii orice gnd ptima, s-l prefacem prin alergarea nsetat pe

292

FILOCALIA

calea poruncilor lui Dumnezeu i cu puterea Duhului i prin predarea noastr lui Dumnezeu, n fapt bine mi rositoare i mntuitoare a virtuii, ca s ne artm ca unii ce ne robim tot cugetul, prin fapt, ascultrii lui Hristos. Cci lumea de sus are trebuin, pentru a se umple, nu de oameni pmnteti i nedesvrii, ci de cei duhovniceti i desvrii, care alearg spre brba tul desvrit al plintii lui Hristos. 83. Cel ce se nvrtete pururea n loc i nu vrea s se mite mai departe, se aseamn catrului ce se mi c pe acela loc n jurul mainii de treierat. Cci cel ce se nevoiete pururea cu trupul i se ndeletnicete nu mai cu deprinderea trupului, prin toat greaua ptimire, se pgubete ct se poate de mult fr s bage de sea m, nenelegnd scopul voii dumnezeieti. Deprinderea trupeasc, dup Pavel (1 Tim. IV, 8), spre puine folo sete, pn ce nu e nghiit cugetul trupesc de praiele pocinei i nu vine n trup omorrea de via fctoare a Duhului i nu mprtete legea Duhului n trupul nostru cel muritor. Dar evlavia sufletului, care se vede prin cunotina lucrurilor i a ramurilor nemuritoare, adic a cugetrilor dumnezeieti, ca un pom al vieii n lucrarea nelegtoare a minii, e pretutindeni i n toa te de folos. Cci ea lucreaz curia inimii i aduce pace ntre puterile ei ; aduce luminarea minii, curia tru pului, neprihnirea, nfrnarea cuprinztoare, smerita cugetare, umilina, dragostea, sfinenia, cunotina ce reasc, nelepciunea cuvntului i vederea lui Dumne zeu. Deci cel ce a naintat de la multa deprindere la o astfel de desvrire a evlaviei, a trecut Marea Roie a patimilor i a intrat n pmntul fgduinei, n care curge laptele i mierea cunotinei de Dumnezeu, desf tarea nesecat a sfinilor. 84. Cel ce nu s-a hotrt s se ridice din cele din parte i spre puin folositoare i s se suie spre cele n-

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE

300

DE CAPETE

293

tru totul folositoare, mnnc nc pinea de orz ntru sudoarea feei sale, dup ornduirea de sus a lui Dumne zeu. De aceea sufletul lui nu simte dorul manei cunos cute cu mintea i a apei care curge din piatra lovit pe seama lui Israel. Dar cel ce a auzit cuvintele : Sculai s mergem de aici (1 Ioan XIV, 31) i, trezit de glasul nvtorului, s-a sculat de la lucrarea ostenitoare i a ncetat s mai mnnce din pinea durerii, acela, lepdndu-se de simire i, gustnd din paharul nelepciunii lui Dumnezeu, a cunoscut c bun e Domnul, ca unul care, dup ce a mplinit legea poruncilor n slujirea Cu vntului, s-a urcat n foior, ateptnd pogorrea Mngietorului. 85. Trebuie s pim spre cele ce ne stau nainte dup rnduielile i treptele vieii nelepte. Trebuie s urcm cu srguin spre ceea ce e aezat mai sus, ca unii ce ne micm nencetat n jurul lui Dumnezeu i nu cunoatem niciodat vreo oprire n mersul spre mai bine. De la nevoina cu fapta s naintm la contempla ia natural a zidirii. De la aceasta trebuie s urcm la cunoaterea tainic a lui Dumnezeu i s ne odihnim n ea de toate faptele deprinderii trupeti, ca unii ce ne-am ridicat deasupra slbiciunii trupului i am primit cuno tina adevratei drepte socoteli i dreapta socoteal n si. Iar dac n-am primit nc cunotina acestei drepte socoteli (discernmnt) i nc nu tim s pim spre cele ce ne stau nainte i s ne ntindem spre ceea ce e mai desvrit, sntem nc mai ri dect cei din lume, care nu cunosc regula naintrii de la vrednicia pe care o au, nici statornicia urcuului pn ce se vor urca la ceea ce e deasupra celorlalte vrednicii (trepte) i-i vor odihni acolo dorul lor 470 .
470. T o a t e acestea snt conforme cu viziunea sfntului Grigore de Nisa i a sfntului M a x i m M r t u r i s i t o r u l . Stabilitatea urcuului n s e a m n p e r sistena n urcu, micarea stabil (motus stabilis). Dorul nu se p o a t e odihni din n t i n d e r e a lui nsetat, dect cnd a ajuns n indefinita infini t a t e a lui Dumnezeu.

294

FILOCALIA

86. Sufletul ce se curete n chip ncordat, cu mult cldur, prin ostenelile nevoinei, e nconjurat de lumina dumnezeiasc i ncepe s vad puin cte puin, n chip firesc, frumuseea dat lui de la nceput de Dumnezeu i s se lrgeasc n dragostea Celui ce l-a 471 fcut pe el . Dar cu ct i se fac mai limpezi razele Soarelui dreptii n urma curirii, i i se dezvluie i se face cunoscut frumuseea fireasc, cu att i nmul ete i ostenelile nevoinei spre tot mai mare curire a sa, ca s cunoasc n chip curat slava darului de care s-a nvrednicit i s redobndeasc vechea noblee i s re fac chipul curat i netulburat de cele materiale pentru Cel ce l-a zidit. i nu slbete nicidecum n sporirea ostenelilor, pn ce nu se curete de toat pata i nti nciunea i nu se face vrednic de vederea i de convor 472 birea cu Dumnezeu . 87. Descoper ochii mei i voi nelege minunile legii Tale (Ps. CXVIII, 18), strig ctre Dumnezeu cel acoperit de ceaa cugetului pmntesc. Cci netiina minii pmnteti, fiind o cea i un ntuneric adnc ce acoper vederea sufletului, l face pe acesta ntunecat i nnegurat de nu poate nelege cele dumnezeieti i ome neti, nefiind n stare s priveasc spre razele luminii dumnezeieti, sau s se bucure de buntile acelea pe care ochiul nu le-a vzut i urechea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit (1 Cor. II, 9). Dezvluindui-se ochii prin pocin, sufletul vede acestea n chip curat, le aude ntru cunotin i le pricepe cu nele 473 gerea . Dar nu numai att, ci pune i trepte ale aces471. N u m a i l u m i n a t de lumina dumnezeiasc, cel ce se n e v o i e t e i c u n o a t e , prin curie, n a t u r a sa a d e v r a t , fcut p e n t r u infinitatea plin de nelesuri i de iubire a lui Dumnezeu, cum n u m a i n r e l a i e iubitoare c u alte subiecte u m a n e p u n e n v a l o a r e posibilitile cele m a i proprii ale sale, a s c u n s e n bogia d e s c o p e r i t a sinei sale. 472. o afirmare c l a r a conlucrrii celui ce se n e v o i e t e cu Dum nezeu. F i e c a r e face s s p o r e a s c din t r e a p t n t r e a p t l u c r a r e a celuilalt. 473. P o c i n a d sufletului p u t e r e a de a se c u n o a t e i de a cu n o a t e tot mai bine i pe D u m n e z e u nsui. P o c i n a e d e s c o p e r i r e a

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

295

tor nelesuri n inima sa i, gustnd din dulceaa lor, i limpezete cunotina. Iar prin cuvnt de nelepciune de la Dumnezeu, descrie tuturor buntile minunate ale lui Dumnezeu, pe care le-a gtit celor ce-L iubesc pe El i ndeamn pe toi s vin la mprtirea de ele, prin multe nevoine i lacrimi. 88. Darurile Duhului Sfnt fiind apte, Scriptura ncepnd de la cel dinti, le numr de la nelepciune i coboar spre sfrit pn la frica dumnezeiasc a Du hului. Deci zice : Duhul nelepciunii, duhul nelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunotinei, duhul evlaviei i duhul temerii de Dumnezeu (Isaia XI, 2). Noi ns trebuie s ncepem de la temerea care cure te, adic de la frica de chinuri, ca prin aceasta, deprtndu-ne mai nti de ru i curindu-ne prin pocin de petele pcatului, s ajungem la frica duhului cea curat, mergnd pe calea ce duce la ea i odihnindu-ne n ea de toat lucrarea virtuii. 89. Cel ce a nceput de la frica de osnd i nain teaz la curia inimii prin lacrimile pocinei, se um ple mai nti de nelepciune, deoarece temerea este n ceputul ei, dup cuvntul Scripturii (Prov. I, 7) ; apoi de nelegere, dup aceea de sfat, prin care mbrieaz cu bun sfat cele de folos. naintnd pn aci prin lucrarea poruncilor, se nal la cunotina lucrurilor i primete tirea adevrat despre lucrurile dumnezeieti i ome neti. Dup aceea, fcndu-se ntreg loca al evlaviei, se desvrete urcndu-se n cetuia de pe vrf a iubirii. i ndat l primete temerea curat a duhului spre a 474 pzi vistieria mpriei cerurilor slluit n sine . Aceast temere fiind foarte mntuitoare, face pe cel ce
adncurilor sale n l e g t u r cu a d n c u r i l e lui Dumnezeu, de c a r e d e p i n d e a d n c i m e a sa i din c a r e se h r n e t e . 474. De a c e e a s-a spus c c e l ce se n e v o i e t e , nlat p n la d r a g o s t e a de Dumnezeu, se o d i h n e t e n frica de El. frica de a nu p i e r d e d r a g o s t e a de Dumnezeu i a lui Dumnezeu.

296

FILOCALIA

s-a nlat la locul dragostei, s fie plin de cutremur i s susin lupta, de team s nu cad de la o asemenea nlime a dragostei lui Dumnezeu i s fie aruncat ia 475 ri n temerea nfricotoare de chinuri . 90. Altfel citesc Scripturile cei nceptori n viaa de evlavie, altfel cei ce au naintat pn la mijloc i alt fel cei ce au alergat pn la desvrire. Celor dinti citirea le este pinea de la masa lui Dumnezeu, care sus ine inimile lor n sfinitele nevoine ale virtuii i le d vigoarea triei pentru lupta cu duhurile care pricinu iesc patimile, i-i face lupttori viteji mpotriva draci lor, ca s poat zice : Gtit-ai naintea mea mas mpo triva celor ce m necjesc pe mine (Ps. XXII, 5). Ce lor de-al doilea, le este vin din potirul dumnezeiesc, n veselind inimile lor i scondu-i din ei nii prin pute rea nelesurilor i ridicndu-le mintea de la litera care-i omoar, ca s cerceteze adncurile duhului ei i s le fie ntreag nsctoare i descoperitoare de nelesuri, n ct s poat spune i acetia, cu drept cuvnt : Paharul Tu m mbat cu tria lui (Ps. XXII, 5). Iar celor din urm, le este untdelemn al Duhului dumnezeiesc, nfrgezindu-le sufletul, mblnzindu-l i smerindu-l prin covrirea iluminrilor dumnezeieti i ridicndu-l mai presus de slbiciunea trupului, ca s poat striga i ei, bucurndu-se : Vrsat-ai untdelemn peste capul meu i mila Ta m va urma n toate zilele vieii mele (Ps. XXII, 5, 6). 91. Ct vreme tindem spre Dumnezeu cu struin, prin iubirea de nelepciune cu fapta, ntru sudoarea feii, micornd patimile trupului, Domnul mnnc cu noi la masa darurilor Sale pinea cea spre fiin, ctigat din plugria virtuilor, care sprijinete inimile oamenilor. Dar cnd prin neptimire se sfinete
475. T o a t e v i r t u i l e n c e p de la frica de chinuri i sfresc la frica curat, c a r e p z e t e v i r t u i l e d o b n d i t e i cu deosebire d r a g o s t e a .

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

297

n noi numele Su i El mprtete n toate puterile sufletului nostru, mpcnd cele rzvrtite, i supunnd ceea ce e ru, gndului bun, i voia Lui se face i pe p mnt ca n cer, atunci bea cu noi ntru mpria Sa ve nit la noi, butura nou, mai presus de cuvnt, a nelepciunii Cuvntului, amestecat cu umilina i 476 cunotina unor taine mari . Iar ajungnd noi la mprtirea de Duhul Sfnt i schimbndu-ne cu schim barea cea bun ntru nnoirea minii noastre, atunci El, Dumnezeu fiind, va fi cu noi ca i cu nite dumnezei, ca 477 unul ce i-a fcut trupul nemuritor . 92. Cnd apa nenfrnat a gndurilor ptimae ale minii va fi stvilit de venirea Sfntului Duh i srtura cugetrilor necuviincioase i adncul prpstios al amintirilor va fi astupat prin nfrnarea i gndul mor ii, Duhul dumnezeiesc al pocinei va sufla i se vor cobor apele umilinei cu care Dumnezeu i Stpnul, vrsndu-le n vasul de splat al pocinei, va spla pi cioarele noastre cele cunoscute cu mintea i le va face vrednice s calce n curtea mpriei Sale. 93. Cuvntul lui Dumnezeu, fcndu-se trup i dnd subzisten firii noastre n Sine i aflndu-se om des vrit, afar de pcat, a ndumnezeit-o, zidind-o pe aceas ta din nou, ca Dumnezeu desvrit. i fiind Raiune a primei Mini i Dumnezeu, s-a unit cu partea raional a firii omeneti, dndu-i aripi ca s zboare la nlime
476. C u n o t i n a tainelor mari, mai p r e s u s de cuvnt, ale C u v n t u l u i cel p e r s o n a l i iubitor, mai bine zis infinit iubitor, e ca o b u t u r c a r e m b a t de entuziasm i de bucurie, p r o d u c n d o a d e v r a t u i t a r e de sine, d a r n acelai timp o uimire care-l face pe om s nu se confunde cu Dumnezeu, p e n t r u c n uimire t r i e t e c e e a ce nu este al lui. In tot u r c u u l d u h o v n i c e s c Dumnezeu u r c cu noi. 477. Dac nu i-ar fi fcut trupul n e m u r i t o r , n-ar mai fi cu noi i ca om, deci apropiat de noi. In acest caz n-ar mai fi dect Dumnezeu, d e p a r t e de noi. Deci n-am mai fi nici noi a p r o a p e de El ca Dumnezeu i om. In acest caz n-am p u t e a s ne folosim deplin de El pentru ndumn e z e i r e a n o a s t r , n-am p u t e a s i n t r m n l e g t u r cu infinitul iubirii dumnezeieti r e v r s a t n indefinitul n a t u r i i n o a s t r e omeneti, a s u m a t de Fiul lui Dumnezeu.

298

FILOCALIA

i s cugete i s gndeasc la cele dumnezeieti . Dar fiind i foc, a ntrit puternic cu focul fiinial i dumne zeiesc iuimea firii omeneti, mpotriva patimilor i a 479 dracilor . n sfrit, fiind inta dorinei ntregii firi ra ionale i odihna poftei ei, a lrgit partea poftitoare a firii noastre, ca s se poat mprti de buntile vie ii venice cu dragoste plin de simire. i aa, nnoind omul ntreg n Sine, l-a fcut din vechi nou, ca s nu mai poarte n starea rennoit nici un motiv de nvinovire a Cuvntului ziditor 4 8 0 . 94. Liturghisind Cuvntul n Sine rezidirea noas tr, s-a jertfit El nsui pe Sine pentru noi prin cruce i moarte i d pururea trupul Su neprihnit s fie jertfit i ni-L mbie n fiecare zi spre hran susintoare de suflet. Astfel, mncnd trupul i bnd sngele prea cinstit al Su, putem s ajungem, ntru simirea sufle tului, prin mprtire, mai buni dect sntem. Ameste cai cu acestea, sntem prefcui din ceea ce e mai mic n ceea ce e mai mare i unii n chip ndoit cu Cuvntul ndoit, adic prin trup i suflet raional, cu Dumnezeu cel ntrupat i de-o fiin cu noi dup trup, ca s nu mai fim ai notri, ci ai Celui ce ne-a unit pe noi cu Sine, prin masa nemuritoare, i ne-a fcut s fim prin lucrare 481 ceea ce este El prin fire .
478. Raiunii o m e n e t i i se deschid p r i n faptul c e p e r s o n a l i z a t n R a i u n e a ipostatic dumnezeiasc, nlimile nesfrite ale vieii lui D u m n e z e u i nelesurile a d n c i t e n D u m n e z e u ale t u t u r o r lucrurilor c r e a t e i s u s i n u t e de El i n El. 479. D u m n e z e u e foc fiinial, adic foc p r i n fiin, foc al bucuriei i al entuziasmului vieii i iubirii p l e n a r e prin el nsui. La El focul nu e ca la noi n u m a i o l u c r a r e a fiinei, s u s i n u t de C r e a t o r u l acestei fiine. Cu focul Lui susine a p r i n d e r e a iuimii n o a s t r e mpotriva patimilor. 480. In Fiul lui D u m n e z e u n t r u p a t nu e n u m a i c e e a ce c o r e s p u n d e raiunii n o a s t r e , ca s o r e a d u c pe aceasta, p r i n n t r u p a r e , la d r e a p t a ei folosire, ci i ceea ce c o r e s p u n d e mniei i poftei firii omeneti. De aceea El a r e a d u s i mnia firii n o a s t r e la d r e a p t a ei folosire m p o t r i v a p c a t u l u i i a r e a d u s i pofta n o a s t r la poftirea a c e e a ce m e r i t s fie poftit si a lrgit i a adncit a c e a s t poft ca s p o a t dori i s se p o a t desfta de infinitatea vieii i iubirii dumnezeieti. 481. Baza liturghiei ce o s v r e t e Hristos cu noi este liturghia c e a s v r i t cu firea Sa o m e n e a s c n Sine, jertfind-o i oferind-o lui

478

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE

CAPETE

299

95. Drept aceea, dac ne vom apropia s mncm din pinea aceasta i s bem din potirul acesta prin cele dou puteri ale firii, dup ce ne-am fcut cercai ntru ostenelile virtuilor i ne-am curit prin lacrimi, Cu vntul ndoit se amestec cu noi ntreg, ntru blndee, prefcndu-ne n ai Si, ca unul ce e ntrupat i de-o fiin cu noi, dup omenitate ; i ndumnezeindu-ne n tregi prin raiunea cunotinei 482 , i fcndu-ne ai Si, ca pe unii ajuni de un chip cu Sine i frai cu El, Care e Dumnezeu i de-o fiin cu Tatl. Dar dac se apropie de noi, aflndu-ne amestecai cu coninutul patimilor i ptai de ntinciunea pcatului, ne arde i ne topete ntregi cu focul care mistuie n chip firesc pcatul i taie viaa noastr nu cu voia buntii Sale, ci silit de dispreul nesimirii noastre. 96. Domnul, apropiindu-se n chip nevzut, clto rete mpreun cu toi cei ce-au nceput s umble pe ca lea poruncilor Sale prin iubirea de nelepciune cea lu crtoare, ajutndu-le ca unora ce au cugetul nedesvrit, iar sufletul le ovie n cele ale virtuii. Iar ct pri vete pe cei ai cror ochi sufleteti snt inui nc de nu vd sporirea lor, pentru c nu vd c Domnul cl torete cu ei i lucreaz mpreun cu ei s se izbveasc de patimi, i le ntinde o mn de ajutor spre dobndirea a toat virtutea, dar nainteaz n nevoinele evlaviei i ajung prin smerenie la neptimire, Cuvntul nu voiete ca ei s se opreasc aci, slbii de ostenelile virtuilor, ci s mearg mai departe i s urce la contemplaie. De aceea, hrnindu-i cu msur, cu pinea lacrimilor, i binecuvnteaz cu lumina umilinei i le deschide minDumnezeu-Tatl i ducnd-o prin a c e a s t a la n v i e r e i unind-o cu Dum n e z e u cel infinit. Prin m p r t i r e a de t r u p u l i sngele Lui, El ni se face subiectul nostru, p r e c u m e s t e al trupului i sngelui Su, deschizndu-ne i pe noi infinitii lui Dumnezeu. 482. I n d u m n e z e i r e a a r e loc prin faptul c r a i u n e a noastr n l a t c u n o a t e a d n c u r i l e nesfrite ale dumnezeirii, prin ceea ce acele adncuri devin proprii firii n o a s t r e , n t r u c t firea n o a s t r a d e v e n i t a Iui Hristos.

300

FILOCALIA

tea ca s neleag adncul Scripturilor dumnezeieti i prin aceasta s cunoasc firile i raiunile lucrurilor. Apoi se retrage ndat de la ei, ca ei s se ridice i s caute cu i mai mult srguin s afle care este cuno tina lucrurilor i nlarea ce le vine din ea. i cutnd-o ei aceasta cu srguin, se ridic la o slujire mai nalt 483 a Cuvntului i vestesc tuturor nvierea Cuvntului, pe care au cunoscut-o prin lucrare i contemplaie. 97. Cu dreptate osndete Cuvntul zbava celor ce ntrzie mult vreme n ostenelile deprinderii fptuitoare i nu vor s se strmute de la ea i s urce la treapta mai nalt a vederii, zicndu-le : O, voi nepricepuilor i zbavnici cu inima a crede (Luca XXIV, 25) n Cu vntul, Care poate s descopere contemplaia natural 484 celor ce umbl cu duhul n adncurile Duhului . Cci a nu voii s treci de la nevoinele nceptoare la cele mai desvrite i de la trupul literii dumnezeietii Scrip 485 turi, la nelesul Cuvntului , e semnul unui suflet le ne i care n-a gustat Cuvntul dumnezeiesc, ci cuget lucru mare despre sporirea sa. Acestui suflet nu i se va spune numai, ca unuia ce-i poart stins candela sa : Du-te i cumpr untdelemn de la cei ce vnd (Matei XXV, 9), ci i se va i nchide ua de la cmara de nunt, zicndu-i-se : Du-te, nu tiu de unde eti (Ma tei XXV, 12). 98. Cnd Cuvntul lui Dumnezeu vine la sufletul czut, ca n cetatea Betaniei, ca s nvie mintea lui
483. Slujirea mai nalt a Cuvntului e p r o p o v d u i r e a Cuvntului la sfritul n t r e g u l u i u r c u cu C u v n t u l i n C u v n t u l n t r u p a t . Astfel slujirea mai nalt a Cuvntului e n acelai timp slujirea mai nalt a c u v n t u l u i d e s p r e Cuvntul. Din i n t i m i t a t e a cu C u v n t u l ca P e r s o a n a celor ce-au u r c a t cu El le vin lor i c u v i n t e l e Lui i c u v i n t e l e despre El. 484. c o n t e m p l a i a raiunilor din n a t u r , c a r e se face cu ajutorul Sfntului Duh i deschide orizontul luminos i nesfrit al Duhului prin aceste raiuni. 485. n e l e s u l cuvntului din Scriptur e t o t o d a t nelesul Cuvn tului d u m n e z e i e s c p e r s o n a l , C a r e m p r t e t e c u v n t u l Scripturii. Cel ce nelege c u v n t u l Scripturii se p u n e n dialog cu C u v n t u l Dumnezeiesc ca p e r s o a n .

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 500

DE CAPETE

301

omort de pcat i ngropat sub stricciunea patimi lor, atunci nelepciunea i dreptatea, scufundate n n tristare de moartea minii, vin plngnd naintea Lui i zic : Dac erai aici la noi, pzind i supraveghind, fra tele nostru nu ar fi murit (Ioan XI, 21), adic n-ar fi murit fratele nostru mintea, din pricina pcatelor. Apoi dreptatea se grbete s hrneasc Cuvntul cu mult grij i cu lucrarea poruncilor, i ntinde masa felurit i bogat a grelei ptimiri. Iar nelepciunea, nesocotind toate celelalte griji i greaua ptimire ostenitoare, i-a ales lucrarea minii i voiete s ad s asculte mic rile cuvntului cunoscute cu mintea i nelesurile lui 486 descoperite prin contemplaie . De aceea, pe cea din ti Cuvntul o primete s se nevoiasc pentru a-l hrni la masa iubirii de nelepciune lucrtoare i felurit, dar o mustr totdeauna c se ngrijete de multe chipuri ale grelei ptimiri i se ndeletnicete cu ceea ce la puine folosete ; i i spune c un lucru e de trebuin s fie cutat pentru slujirea Cuvntului : s supun ceea ce e ru, gndului bun i s prefac cugetul pmntesc al trupului n cuget duhovnicesc, prin sudorile virtuii. Pe cealalt o laud i i-o apropie n chip firesc, ca pe una ce i-a ales partea cea bun a cunotinei Duhului, prin care, zburnd deasupra lucrurilor omeneti, ptrunde la adncurile lui Dumnezeu (1 Cor. II, 10) i scoate de acolo mrgritarul Cuvntului i privete vistieriile as cunse ale Duhului, fapt din care i se nate o bucurie ne 487 grit, care nu se va lua de la dnsa . 99. Mintea omort de patimi i nviat de venirea Cuvntului lui Dumnezeu, Care ridic piatra nvrto486. M i n t e a n g r e c e t e e de genul masculin (voite). 487. Este foarte i n t e r e s a n t a c e a s t a s e m n a r e a M a r t e i cu t r e a p t a nti a ostenelilor pentru v i r t u t e i a M a r i e i cu t r e a p t a a doua a con templaiei raiunilor dumnezeieti ale lucrurilor. Marta se ostenete lucrnd sau svrind fapte, iar Maria se adncete prin t r a n s p a r e n a celor v z u t e n adncurile celor n e v z u t e . Hristos v r e a ca sufletul s t r e a c mai r e p e d e la t r e a p t a a c e a s t a .

302

FILOCALIA

rii, e dezlegat de legturile pcatului de ctre slujitorii Cuvntului, adic de frica muncilor i de ostenelile vir tuii. i bucurndu-se de lumina vieii viitoare, e elibe rat spre neptimire. Dup aceea, eznd pe scaunul simirilor i liturghisind ntru curie taina vederii (con templrii), st la mas cu Cuvntul; i urcndu-se m preun cu El de pe pmnt la ceruri, mprtete cu Hristos n mpria lui Dumnezeu i Tatl, odihnindu-se de toate dorinele sale. 100. Fiecruia dintre cei ce s-au nevoit cu srgu in i dup lege i au naintat spre mijloc i s-au des vrit pn la msura vrstei plintii lui Hristos (Efeseni IV, 13), i se face vdit i artat, din ncredina rea i lucrarea Duhului, restabilirea de care va avea 488 parte dup dezlegarea de trup . Iar bucuria pe care o simte i face cunoscut fericirea venic din lumina ne trectoare de la sfrit. Dar nc de aici inimile celor ce se nevoiesc dup lege snt cuprinse de o bucurie fr de sfrit i de veselia Duhului Sfnt, care, dup cuvntul Domnului, nu se va lua de la dnii (Ioan XI, 22). Deci cel ce s-a nvrednicit nc de aici de slluirea Mngietorului i s-a bucurat de roadele Lui prin lucrarea vir tuilor i s-a mbogit de darurile Lui dumnezeieti, fiind plin de bucurie i de toat dragostea, adic izbvit de toat frica, se va dezlega ntru bucurie de legturile trupului i se va despri cu veselie de cele vzute, de care s-a desfcut de mai nainte, cnd se folosea de sim uri. El se va odihni ntr-o bucurie de negrit n lumin, acolo unde e locuina tuturor celor ce se veselesc, chiar dac trupul sufer adeseori dureri din pricina desfacerii i a tierii unirii, ptimind asemenea femeilor ce nasc.
488. Abia n s t a r e a de nviere, omul e restabilit acolo u n d e ar fi trebuit s ajung d a c n-ar fi czut.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

303

Suta a treia a capetelor despre cunotin, despre iubire i despre desvrirea vieii, ale aceluiai 1. Dumnezeu este minte neptimitoare, mai pre sus de toat mintea i de toat neptimirea ; lumin i izvor al luminii celei bune ; nelepciune, Cuvnt i cu notin i dttor de nelepciune, de cuvnt i de cu notin. Drept aceea, n cei crora li s-au dat acestea, pe temeiul curiei, i n care snt vzute mbelugat, se pzete netirbit i chipul Lui. De aceea acetia snt fiii lui Dumnezeu, cluzii de Duhul Sfnt, dup cum s-a spus : Ci snt cluzii de Duhul Sfnt, aceia snt ai lui Dumnezeu (Rom. VIII, 14). 2. Toi ci s-au fcut pe ei, prin ostenelile nevoin ei, curai de ntinciunea trupului i a duhului, au ajuns vase ale firii nemuritoare, prin darurile Duhului. Iar cei ajuni la aceast stare snt plini de lumina cea bun. Aceasta umplndu-le inima de linite i pace, scot din ea cuvinte bune, i nelepciunea lui Dumnezeu iz vorte de pe buzele lor, ntru cunotina lucrurilor dumnezeieti i omeneti, i cuvntul lor tlcuiete netul burat adncurile Duhului. mpotriva acestora nu este lege, odat ce s-au unit cu Dumnezeu i s-au schimbat cu schimbarea cea bun. 3. Cel ce tinde spre Dumnezeu struitor i cu sr guin plin de rvn se face pecete a chipului Aceluia, prin virtuile sufletului i ale trupului. Cci el se odih nete n Dumnezeu i Dumnezeu n el prin rsfrngere. Astfel el este i arat ca un chip al fericirii dumnezeieti ntru bogia darurilor Duhului i e dumnezeu prin lu crare, iar Dumnezeu este mplinitorul desvririi lui. 4. Nu e ngduit cuiva s spun, stpnit de ne tiin, c omul este dup chipul lui Dumnezeu n te meiul alctuirii sale trupeti, ci n temeiul firii nele gtoare a minii, care nu e hotrnicit de trupul care

304

FILOCALIA

trage n jos. Cci precum firea dumnezeiasc, fiind n afar de toat zidirea i grosimea, nu e hotrnicit, ci e fr hotar, netrupeasc, mai presus de toat fiina i cuvntul, fr calitate, de neatins, fr cantitate, nev zut, nemuritoare, necuprins, neputnd fi cuprins nici decum de noi, aa i firea nelegtoare dat nou de El, fiind nehotrnicit i n afar de toat grosimea, este netrupeasc, nevzut, neatins, necuprins i e chip al slavei nemuritoare i venice a Lui 489 . 5. Dumnezeu fiind Mintea prim, ca mprat al tu turor, are n Sine pe Cuvntul de-o fiin i mpreun venic cu Duhul. El nu este niciodat n afar de Cuvn tul i de Duhul, datorit nempririi firii. Dar nu se confund cu acetia, datorit neamestecrii ipostasurilor. De aceea, nscnd n chip firesc pe Cuvntul cel din fiina Lui, nu se desparte de Acela, nefiind tiat ntru Sine. Iar Cuvntul cel mpreun-venic are dinainte de veci pe Duhul cel de-o fiin cu El i purces mai nainte de veci din Tatl, Care nu se taie de la Cel ce L-a purces. Cci toi trei au o singur fire netiat, chiar dac prin deosebirea ipostasurilor ea se mparte n persoane i e slvit treimic : ca Tat, Fiu i Duh Sfnt. Niciodat acetia, fiind o unic fire i un unic Dumnezeu, nu se despart de fiina i firea cea mpreun-venic. Deci pri vete pe omul zidit de firea cea n trei ipostasuri i unic, drept chip al ei 490 , dup partea nelegtoare, nu dup cea care se vede, dup ceea ce e nemuritor i rmne pururea la fel, nu dup ceea ce e muritor i se desface.
489. O m u l este, n spiritul lui sau n sinea lui, cu n e p u t i n de definit i cu n e p u t i n de cuprins. Dar indefinitul lui a r e n acelai timp s e n t i m e n t u l unei limitri n p u t e r e . El nu e infinit, ci e nsetat de infinit i n l e g t u r cu infinitul dumnezeiesc. 490. O m u l e chip al lui Dumnezeu i prin faptul c nu exist ca o unic p e r s o a n , ci t o t d e a u n a legat n mod n e d e s p r i t de celelalte. N u m a i n condiia a c e a s t a i d e s c o p e r e indefinitul su mereu deschis ca un indefinit al iubirii, ca un indefinit al vieii i al micrii.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

305

6. Dumnezeu, fiind Minte i mai presus de fptu rile zidite de El ntru nelepciune i nscnd fr curge re pe Cuvntul spre dinuirea lor i trimind, cum s-a scris, pe Duhul Sfnt spre puterea lor, este att n afar 491 ct i n luntrul tuturor . Tot aa i omul cel prta de firea dumnezeiasc, fiind chip al Lui dup partea ne legtoare, adic dup sufletul mintal, netrupesc i ne muritor, i avnd prin fire mintea care nate raiunea din fiina sa, iar prin acestea susinndu-se toat pute rea trupului, este i n afar i n luntrul celor materiale i vzute. i precum Cel ce l-a zidit pe el este nedespr it de ipostasurile sale, adic de Cuvntul i de Duhul, la fel i omul este netiat cu sufletul de minte i de cuvnt (raiune), fiind o singur fire i fiin, nehotrnicit de trup 492 . 7. Precum Dumnezeu e nchinat n trei ipostasuri : n Tatl, n Fiul i n Duhul Sfnt, aa i chipul zidit de El, adic omul, e vzut n trei pri : n suflet, n minte
491. C u v n t u l lui D u m n e z e u e baza chipurilor subzistente ale c r e a turilor, deci n El subzist acestea. Duhul Sfnt e baza puterii lor de a c t i v a r e a c e e a ce e cuprins v i r t u a l n chipuri, n e s e n e l e lor. El p u n e i ine n micare i u b i t o a r e spre D u m n e z e u i spre semeni indefinitul lor. Dar a c t i v a r e a acestei p u t e r i e i o c h e s t i u n e de contiin mai c l a r i de v o i n mai a c c e n t u a t a omului. Duhul Sfnt e s t e ns factorul prin cipal n e c e s a r de a d n c i r e i n d r u m a r e a subiectivitii u m a n e n direcia spre D u m n e z e u i s p r e celelalte p e r s o a n e u m a n e . Se p o a t e s p u n e deci c C u v n t u l e baza existenei i constituiei creaturilor, iar D u h u l facto rul c a r e n t r e t e c a r a c t e r u l lor de subiect e i l u c r a r e a lor n relaiile cu Subiectul dumnezeiesc i cu subiectele u m a n e . Ca a t a r e Duhul Sfnt n t r e t e i a d n c e t e s u b i e c t i v i t a t e a u m a n . Fiul lui D u m n e z e u ia chip de om, p e n t r u a n t r i acest chip n indefinitul lui subiectiv, p e n t r u c El l-a creat i l susine ; D u h u l nu ia chip de om, p e n t r u c nu a c r e a t acest chip ; d a r l actualizeaz prin l u c r a r e a s u s i n u t subiectiv n acest chip i prin a c e a s t a l restabilete n mod practic i activ. C u v n t u l lui D u m n e z e u nu susine n u m a i c u g e t a r e a logic a n o a s t r , spre deosebire de Duhul, C a r e ar susine simirea omului. A m n d o i au o eficien onto logic. Dar Cuvntul, fiind modelul chipurilor, e c u g e t a t mai uor, pe c n d Duhul, fiind factorul c a r e actualizeaz i n t r e t e puterile creaiei, e mai mult trit de oameni n a c e a s t a c t u a l i z a r e i n t r i r e a puterilor lor. 492. T a t l e a s e m n a t cnd cu mintea, cnd cu sufletul. In cazul dinti Fiul e a s e m n a t cu r a i u n e a sau cu c u v n t u l ; n cazul al doilea, cu mintea. In cazul din u r m , Duhul e a s e m n a t cu duhul omului. Dar mai d e g r a b T a t l e c o n s i d e r a t ultima baz subzistent a ipostasurilor Fiului i Duhului. El a r e m a i mult un neles de b a z ontologic.

306

FILOCALIA

i n cuvnt, dar ca cel ce se nchin lui Dumnezeu, Care a fcut toate din cele ce nu snt. Deci cele ce snt mpreun-venice i de-o fiin cu Dumnezeu (Tatl) dup fi 493 re, acelea snt de-o fire i de-o fiin i cu chipul Lui . Din acestea se vede n noi chipul i prin ele sntem icoa na lui Dumnezeu, dei snt amestecate cu lutul 494 . 8. Altceva este chipul lui Dumnezeu i altceva ce le vzute pe lng chip. Chipul lui Dumnezeu e sufle tul nelegtor, mintea i raiunea, firea cea una i ne mprit. Iar cele vzute pe lng chip snt puterea stpnitoare, puterea mprteasc i libertatea. Tot aa alta e slava minii i altceva este demnitatea ei ; i alt ceva e chipul lui Dumnezeu i altceva asemnarea. Sla va minii e tinderea i micarea ei nencetat spre cele de sus, agerimea, curia, nelegerea, nelepciunea, ne murirea. Demnitatea este puterea raional, mprteas c, stpnitoare i libertatea. Chipul lui Dumnezeu care st n suflet, minte i raiune, este subzistena de sine, deofiinimea, nemprirea i nedesprirea sufletului. Cci mintea i raiunea snt ale sufletului netrupesc, ne muritor, dumnezeiesc i nelegtor. Toate acestea snt de-o fiin i mpreun-venice, neputnd fi tiate sau desprite ntreolalt. Iar asemnarea este dreptatea, adevrul, mila i iubirea de oameni. Deci n cei ce se lucreaz i se pstreaz acestea, se vede limpede i chipul i asemnarea. Acetia se mic dup fire, dar 495 dup demnitate snt mai presus de toate celelalte . 9. Sufletul raional se mparte, cum s-a spus, n trei, dar se vede n dou. Cci o latur a lui e raional, iar alta ptimitoare. Latura raional a lui, fiind dup
493. A d i c aa cum C u v n t u l i Duhul snt de-o fiin cu Tatl, aa i r a i u n e a i d u h u l omului snt de o fiin cu sufletul. In plus se afirm aci o a r e c a r e p r t i e a omului la Dumnezeu. 494. Din Despre suflet, c a p . 21 ; Ed. J. D a r r o u z e s , p. 84. 495. Ibidem, cap. 2223, p. 8486.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATVL,

CELE

300

DE

CAPETE

307

cihpul Ziditorului, nu poate fi inut, vzut i hotrni cit de simuri, fiind n afara i n luntrul lor. Prin ea sufletul este n comunicare cu puterile nelegtoare i dumnezeieti i tinde prin fire spre Dumnezeu, ca spre modelul su prin sfinita cunotin a lucrurilor i se ridic la mprtirea de firea dumnezeiasc. Iar latura ptimitoare a sufletului se amestec cu simurile, fiind supus patimilor i plcerilor. Prin ea este n comuniune cu firea supus simurilor, care se hrnete i crete, se mprtete de aer, de rceal, de cldur i de mncare spre dinuire, via, cretere i sntate. De aceea, schimbndu-se mpreun cu acestea, e cucerit uneori de pofte neraionale, abtndu-se de la micarea cea dup fire, alteori se nfurie i e dus de mnia neraional, ca re-l face pe om s nu mnnce, s nu bea, s se supere i iari s se bucure, ndulcindu-se de desftri i ntristndu-se de necazuri. Pe drept cuvnt, latura aceasta a sufletului se numete ptimitoare, fiind pus la ncer care de patimi. Deci cnd muritorul acesta va fi nghiit 496 de viaa (1 Cor. XV, 54) Cuvntului , biruind cel mai bun, atunci i viaa lui Iisus se va arta n trupul nos tru muritor, aeznd n noi moartea de via fctoare a neptimirii i druindu-ne nestricciunea nemuririi n tru dorirea Duhului. 10. Precum Ziditorul tuturor a avut n Sine, na inte de a face toate din cele ce nu snt, cunotina, firile i raiunile tuturor lucrurilor, ca un mprat al veacuri lor i ca un mai nainte tiutor, aa a fcut i pe omul plsmuit dup chipul Su ca mprat al zidirii, s aib raiunile, firile i cunotina tuturor lucrurilor n sine. Calitatea uscat i rece a crnii o are din pmnt prin plsmuirea ei, cldura sngelui i starea lui lichid o are din aer i din foc. Iar starea lichid i rcoroas a sucuri496. Va birui p a r t e a r a i o n a l din noi, mbibat de Raiunea per sonal dumnezeiasc. Va birui n e p t i m i r e a n e s u p u s stricciunii.

308

FILOCALIA

lor o are din ap. De la plante are puterea de cretere, iar de la toate cele vii are puterea hrnitoare. De la dobi toacele necuvnttoare, are latura ptimitoare. De la n geri, mintea i raiunea. De la Dumnezeu are suflarea nematerial, sufletul netrupesc i nemuritor, vzut n minte, n raiune i n puterea Duhului Sfnt spre a fi i a vieui 497 . 11. Sntem dup asemnarea lui Dumnezeu, Ce lui ce ne-a fcut dup chipul i asemnarea Sa : din vir tute i nelepciune. Cci virtutea Lui a descoperit ceru rile i de nelepciunea Lui e plin pmntul. Iar virtu tea Ta, Dumnezeule, dreptatea, sfinenia i adevrul Tu snt n jurul Tu (Ps. LXXXVIII, 9). Sau iari : Drept i sfnt este Domnul (Ps. X, 8). Ne-a fcut din dreptate i buntate, cci bun i drept este Domnul (Ps. XXIV, 8). Ne-a fcut din cuvntul nelepciunii i din cuvntul cunotinei. Cci n El snt acestea, i ne lepciune i cuvnt se numete. Ne-a fcut din sfinenie i desvrire, cum El nsui zice : Fii desvrii, pre cum i Tatl vostru cel din ceruri desvrit este (Ma tei V, 48) ; sau : Fii sfini, cci Eu sfnt snt (Lev. XI, 44). Ne-a fcut din smerenie i blndee : nvai de la Mine, zice, c snt blnd i smerit cu inima i vei avea odihn sufletelor voastre (Matei XI, 29). 12. Mintea noastr, fiind chip al lui Dumnezeu, are ce-i al su ntru sine, cnd rmne ntru ale sale i nu se mic departe de vrednicia i de firea sa. De aceea iu bete s petreac n cele din jurul lui Dumnezeu i cau t s se uneasc cu El, de la Care-i are nceputul i prin Care se mic i spre Care alearg, prin nsuirile fi reti i dorete s-I urmeze n simplitate i iubirea de oameni. Din aceeai pricin, nscnd i ea cuvntul, re zidete ca alte ceruri sufletele oamenilor de acela neam
497. Din Despre suflet, c a p . 1819, Ibidem, p. 8182.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

309

cu sine i le face tari prin rbdare i prin virtuile cu fapta. De asemenea le face vii prin duhul gurii sale, dndu-le putere mpotriva patimilor striccioase. i aa se vdete i ea ziditoare a lumii nelegtoare, imitnd pe Dumnezeu Ziditorul lumii mari 4 9 8 . De aceea aude lim pede de sus : Cel ce face vrednic din nevrednic este ca gura Mea (Iov XIV, 4) 4 9 9 . 13. Cel ce struie n micrile cele dup fire ale minii i n vrednicia cuvntului, se pzete curat de cele materiale i se mpodobete cu blndee, smerit cu getare, dragoste i mil i se umple de strlucirea ilumi nrilor Duhului Sfnt. Iar cutnd la vederile nalte, ajunge la cunotina tainelor ascunse ale lui Dumnezeu i prin cuvnt de nelepciune le mprtete cu bun tate celor ce pot s aud. n felul acesta nu numai c-i nmulete talantul su, ci mprtete i celor apro piai bucuria de el. 14. Cel ce uureaz nfptuirea unitii doimii i elibereaz nobleea sa, de doime, a aflat petrecerea cea bun ntre duhurile netrupeti, fcndu-se i el duh min tal, dei se vede petrecnd cu trupul ntre ceilali oa meni 5 0 0 .
498. O m u l e s t e u n c r e a t o r n o r d i n e a c u n o s c u t p r i n gndire, d a r nu mai p u i n r e a l dect cea c u n o s c u t cu simurile. El este c r e a t o r prin c u v n t ca e x p r e s i e a iubirii sale. El r e c r e a z sufletele semenilor si, le insufl via, le d p u t e r e s se r e i n de la ru, adic de la n a i n t a r e a spre nimic, s se dezvolte n bine sau n e x i s t e n . Dar a c e a s t a o p o a t e face n u m a i n c o n l u c r a r e cu D u h u l d u m n e z e i e s c i c o n d u c n d sufletele s p r e Dumnezeu, izvorul vieii. 499. Duhul legat de c u v n t u l omului, a d r e s a t semenilor si, i face de fapt vii pe acetia. I a r v i a a a c e a s t a e t r i e mpotriva patimilor egoiste, m p o t r i v a robiei i slbiciunii lor i e r e l a i e cu P e r s o a n a lui Hristos i a semenilor, r e l a i e ntru c a r e este v i a . o c l d u r c a r e ne este comu n i c a t prin c u v n t u l de a t e n i e i de m b r b t a r e al s e m e n i l o r notri. Chiar n acest c u v n t se a c t i v e a z c o m u n i u n e a lor cu noi i i r a d i e r e a vieii lor n noi, c a r e , c n d e s t e p u t e r n i c , este din p u t e r e a Duhului. 500. Duh mintal este ngerul, c a r e este d u h i n acelai timp m i n t e p u r . S t a r e a a c e a s t a o nfptuiete omul d u h o v n i c e s c . El elibereaz a c e a s t doime a diversitii, adic doimea dintre m i n t e i t r u p , c a r e face micarea sufletului o v i t o a r e n t r e n d r e p t a r e a s p r e cele n r u d i t e cu el i s p r e cele c u n o s c u t e cu simurile.

310

FILOCALIA

15. Cel ce a supus nobleii i firii unitii, slujirea doimii, a supus toat zidirea lui Dumnezeu, adunnd la 501 un loc cele dezbinate i mpcnd toate . 16. Ct vreme firea puterilor din noi e dezbinat n sine i e mprit n multe pri potrivnice, nu sntem prtai de darurile mai presus fireti ale lui Dumne 502 zeu . Iar nefiind prtai de acestea, stm departe i de liturghia tainic a altarului ceresc, svrit prin lucra rea minii 503 . Dar cnd prin multa srguin a sfinitelor nevoine ne-am curit ntinciunea pcatului i am adunat la un loc prile dezbinate din noi, prin puterea Duhului, atunci ajungem i la mprtirea de buntile negrite ale lui Dumnezeu i aducem dumnezeietile taine ale liturghiei tainice a minii, la altarul nelegtor i mai presus de ceruri al lui Dumnezeu, n chip vrednic de Dumnezeu-Cuvntul, ca nite vztori i preoi ai tai nelor nemuritoare ale Sale. 17. Trupul poftete mpotriva Duhului i duhul m potriva trupului. Este o lupt surd ntre amndou, fie care voind s biruiasc pe cealalt i s atrag stpnirea la sine. Aceasta se numete dezbinare, rzvrtire, pornire, mperechere i lupta celor dou pri din noi. Prin ea se mparte sufletul, cnd mintea se apleac spre vreun lucru al patimii omeneti. 18. Pn ce ne mprim ntre gndurile nestator nice i legea trupului stpnete n noi i e susinut de noi, sntem sfiai n multe pri i deprtai de la uni tatea dumnezeiasc, nefiind mbogii de ea. Dar cnd muritorul acesta se va nghii de ctre puterea unifica501. Cel ce r e u e t e s fac trupul slujitor al minii, a d u c e la u n i t a t e , prin m i n t e a l u c r t o a r e n trup, t o a t lumea. 502. Dezbinarea din noi nu las m i n t e a s-i m p l i n e a s c l u c r a r e a sa de c u n o a t e r e a lui Dumnezeu, de u n i r e cu El i cu semenii. 503. o idee obinuit a Prinilor c mintea e p r e o t u l care, cnd e unit cu Dumnezeu, ca indefinitul p e r s o n a l cu infinitul personal, svrete o liturghie t a i n i c pe altarul ceresc, a d u c n d u - s e pe sine i o d a t cu sine cele a d u n a t e i unificate n ea deci t o a t lumea lui Dum-

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

311

toare i mai presus de fire a negrijii 5 0 4 i mintea va ajun ge a ei nsi, luminat de razele i nelesurile dttoare de nelepciune, sufletul, adunndu-se n chip dumne zeiesc ntr-o unitate, se va face unul n loc de multe pri dezbinate ; i, adunndu-se n unitatea dumneze iasc, va fi unit n simplitatea asemenea lui Dumnezeu. Aceasta este rentoarcerea sufletului la starea strveche i rennoirea noastr spre ceea ce e mai bun. 19. Cumplit lucru este netiina i dincolo de toate cele cumplite, fiind un ntuneric de s-l pipi cu mna. Ea face sufletele n care intr, ntunecate ; ea dezbin puterea lui cugettoare n multe i desparte sufletul din unirea cu Dumnezeu. Tot ce adun ea este lipsit de ra iune. Cci ne face n ntregime neraionali i nesimitori, precum netiina ngroat se face sufletului covrit de ea, adnc prpstios de iad, n care e adunat toat osnda, durerea, ntristarea i suspinul. Dimpotriv, cuno tina dumnezeiasc i este bucurie i revrsare nesfr it de lumin, fcnd sufletele n care se slluiete prin curie, luminoase ntr-un chip dumnezeiesc. Ea le umple de pace, de linite, de bucurie, de nelepciune ne grit i de dragoste desvrit. 20. Prezena luminii dumnezeieti, fiind simpl i unitar, adun la sine sufletele care se mprtesc de ea i le ntoarce spre sine. Cci le unete cu desvrirea sa i ridic spre adncurile lui Dumnezeu ochiul nele gerii lor i le face vztoare, cunosctoare i nvtoa re ale marilor taine. Hotrte-te deci s te curei prin ostenelile cele mai ncordate i vei vedea n tine limpede lucrarea celor spuse, att de plcute lui Dumnezeu.
nezeu, sfinind-o n m i n t e sau n acest loc n c a r e se n t l n e t e cre dinciosul cu Dumnezeu. 504. Grija sfie v i a a sufletului, negrija o u n e t e . Dar u n i t a t e a ast fel c t i g a t ne face p r t a i de u n i t a t e a lui Dumnezeu, c a r e d e p a r t e de a ne srci, ne mbogete. Nu se p o a t e tri u n i t a t e a lui Dumnezeu de cel ce nu-i t r i e t e u n i t a t e a sa p r o p r i e .

312

Filocalia

21. Iluminrile Primei Lumini prin cunotin n sufletele curite, nu numai c le fac pe acestea bune i luminoase, ci le i ridic prin contemplare natural la cerurile gndite cu mintea. Dar nici acolo nu se oprete lucrarea dumnezeiasc n suflete, ci le desvrete pn ce sufletele se unesc prin nelepciune i prin cunotina celor negrite cu Unul i se fac n El unul n loc de 505 multe . 22. nti trebuie s ne facem neamestecai i netul burai, prin rnduiala curirii, de pcatul ntinrii cu gndurile necuvenite. Pe urm s ne facem ochii nele gerii luminai i pururea lumintori prin cealalt rndu ial a lucrrii lumintoare, care se svrete prin ne lepciunea tainic, ascuns n Dumnezeu. i aa s aler gm la tiina sfinitelor cunotine, care mprtete prin cuvnt cele noi i cele vechi, celor ce au urechi i-i face s druiasc mai departe nelesurile tainice i as cunse ale ei, ndreptndu-le spre urechile cele neptate, dar reinndu-le de la cele nedesvrite. Aceasta, ca s nu se dea cele sfinte cinilor i s nu se arunce mrg ritarul cuvntului naintea sufletelor porceti care-i bat 506 joc de el . 23. Cnd cineva vede lrgindu-se focul sufletului su pentru credina din inim i pentru dragostea lui
505. Prima lumin e Dumnezeu. Cerurile inteligibile snt cerurile c u n o s c u t e de minte, spre d e o s e b i r e de cerurile sensibile, c u n o s c u t e prin simuri. La a c e s t e ceruri sufletele snt r i d i c a t e de iluminrile d u m n e zeieti p r i n c o n t e m p l a r e a raiunilor dumnezeieti ale firii. Dar a c e a s t a e n u m a i t r e a p t a a d o u a a urcuului d u h o v n i c e s c . A t r e i a e unirea sufle tului cu Unul, de la C a r e i au obria toate, adic cu Dumnezeu. Dar sufletul se u n e t e cu Unul n u m a i cnd el nsui a d e v e n i t unul, ridicndu-se p e s t e p r i v i r e a i c u g e t a r e a distinct a raiunilor dumnezeieti. 506. Exist o gndire c a r e n t i n e a z r a i u n i l e lucrurilor, amestecndu-le cu p o r n i r e a spre p c a t . T r e b u i e s ne ridicm la nelesurile c u r a t e ale lucrurilor, cum zice sfntul M a x i m M r t u r i s i t o r u l . S nu asociem, de exemplu, la nelesul c u r a t al aurului, pofta d u p el. In acest caz gndirea la aur nu mai e un prilej de a l u d a pe Dumnezeu, F c t o r u l lui. In acest c a z nelesul aurului nu se mai a d n c e t e ca r a i u n e d u m n e z e i a s c a lui n infinitatea lui Dumnezeu i nu ne mai n a l spre Dumnezeu, ci ne m r g i n e t e n pofta p m n t e a s c de el.

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE CAPETE

313

Dumnezeu, atunci s tie c n el petrece Hristos, Care lucreaz nlarea sufletului su de la pmnt i de la cele vzute i-i pregtete locuina cea din ceruri. Iar cnd va bga de seam c inima lui se umple de bucurie i de dorina dup buntile de negrit ale lui Dumne zeu ntru umilin, s tie c se afl sub lucrarea Duhu lui dumnezeiesc. Cnd, n sfrit, va simi mintea sa umplndu-se de o lumin de negrit i de nelesurile unei nelepciuni mai nalte, s tie c se petrece pogorrea Mngietorului n sufletul su, pentru descoperirea vis tieriilor mpriei cerurilor ascunse n El i s se p zeasc pe sine ca pe un palat al lui Dumnezeu i loca al Duhului. 24. Pzirea vistieriilor ascunse ale Duhului se face prin ncetarea de la lucrurile omeneti, pe care cuvntul o numete linitire. Aceasta, aprinznd mai puternic dragostea de Dumnezeu, datorit curiei inimii i dulceii umilinei, dezleag sufletul din legturile simuri 507 lor i-l nduplec s mbrieze libertatea virtuilor . Strmutnd astfel puterile lui, linitea le cheam spre cele potrivite cu firea i le druiete ntoarcerea la sta rea strveche, ca s nu mai fie nici o rutate care s nvinoveasc pe Fctorul buntilor, din pricina aba 508 terii i a micrii chipului spre ceea ce e mai ru . 25. Linitea binecuvntat, neleapt i luminoas ridic la aceast desvrire sfinit i dumnezeiasc pe 509 cel ce o deprinde i se ndeletnicete cu ea dup lege .
507. In textul grec : libertatea modurilor. Este expresie l u a t de la sfntul M a x i m M r t u r i s i t o r u l . Dar modurile snt n c o n c e p i a sfn tului Maxim, felurile v a r i a t e de a c t i v a r e a raiunii fiinei n o a s t r e . Iar mo durile cele mai proprii ale activrii raiunii n o a s t r e snt virtuile. In virtui se afirm l i b e r t a t e a de a l e g e r e a omului, ct v r e m e patimile r e p r e z i n t robia lui i c d e r e a din r a i u n e . 508. R e a d u c e r e a p u t e r i l o r sufleteti la s t a r e a s t r v e c h e a r a t pe Dumnezeu ca pe Cel ce n-a fcut o fire rea. De a c e e a ea n s e a m n o l a u d a lui Dumnezeu. 509. Desvrirea e n acelai timp s t a r e a de la nceput sau s t a r e a a d e v r a t e i n a t u r i a omului. Cci a c e a s t s t a r e nu-i o stare de n c h i d e r e n sine, de limitare rigid, ci de c o m u n i c a r e i de c o m u n i u n e cu Dum-

314

FILOCALIA

Iar dac nu ajunge la aceast nlare i desvrire, chiar dac e socotit c se ndeletnicete cu linitirea, nu s-a ndeletnicit cu linitirea cea desvrit, ci cu linitirea cea ptat. Dar nici nu va dobndi linitea netulburat dinuntru de patimile nestpnite, pn nu va urca la aceast nlime. El va avea numai trupul mprejmuit de ziduri, de vguni i de peteri, chinuit de o minte 510 fr rnduial i rtcitoare . 26. Sufletele care s-au sltat pn la curia cea mai nalt i au urcat pn la o mare nlime a nelepciunii i a cunotinei se aseamn nemijlocit cu heruvimii, ca unele ce s-au apropiat prin tiina lor de izvorul bunt ilor i au primit de acolo n chip curat descoperirea vederii celei drepte. Cci de aceasta numai puterile heru vimilor snt luminate, n chip nemijlocit, ca unele ce stau lng izvorul dumnezeiesc, primind, cum a zis cineva, vederile dumnezeieti prin nlarea lor mai presus de toate. 27. Dintre primele puteri ale celor de sus, unele snt cele mai nvpiate i mai agere fa de lucrurile dum nezeieti, fiind ntr-o nencetat micare nesfrit n 511 jurul lor , iar altele snt cele mai vztoare, mai cu nosctoare i mai nelepte i este o deprindere dum nezeiasc a lor s se mite pururea n jurul acestor lu cruri . Aa i sufletele de felul acesta snt cele mai n vpiate fa de lucrurile dumnezeieti i foarte agere,
n e z e u cel p e r s o n a l i cu semenii. A c e a s t a e i o s t a r e de linite, p e n t r u c e u n a cu t r i r e a n Dumnezeu, n c a r e omul are t o t u l i c e r t i t u d i n e a existenei e t e r n e . 510. A c e a s t a e o linite a r e s e m n r i i , c a r e are o n o t de disperare, un s e n t i m e n t al n e p u t i n e i de a mai face c e v a c a r e s-i dea o b u c u r i e. Sau e linitea u n o r satisfacii trupeti m o m e n t a n e , c a r e nu dureaz, ce p o r n e s c din v g u n i i peteri din noi. 511. M i c a r e a n e n c e t a t , fcndu-se m e r e u n j u r u l lui D u m n e z e u cel nesfrit, e n acelai timp o s t a b i l i t a te m i c t o a r e nesfrit. Prin m i c a r e a a c e a s t a p u t e r i l e de sus snt ntr-o s t a r e de n v p i e r e . Sufletul, dei are n t r e a p t a unirii cu Dumnezeu totul, dar p e n t r u c totul acesta e infinit, e i el totui ntr-o m i c a r e n sus, adic in m i c a r e a de c u p r i n d e r e tot mai d e p l i n a t o t u l u i infinit.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

315

nelepte i cunosctoare, tinznd cu putere n sus spre vederile tainice. Lor le e proprie ca putere i ca deprin dere dumnezeiasc micarea nencetat i ntemeierea i struina neclintit n preajma lui Dumnezeu. Pe ln g acestea, ele au deprinderea de a primi iluminrile de sus, prin care se mprtesc de Cel ce este i druiesc celorlali din belug, prin cuvnt, revrsrile de lumin i harurile Aceluia. 28. Dumnezeu este Minte i pricina ntregii micri nencetate i toate minile i au n El, ca n prima Min 512 te, stabilitatea neclintit i micarea fr sfrit . Dar aceasta o ptimesc numai aceia care nu au avut o mi care ntinat i amestecat, ci neamestecat i netulbu rat, prin sfinite sudori. O ptimesc aceasta prin dra gostea dumnezeiasc, mprtindu-i ntre ei i lor nii iluminrile trimise cu buntate din izvorul dum nezeiesc i nelepciunea tainelor lui Dumnezeu, ascuns n ele ; i mprtindu-le i altora cu buntate spre ludarea nencetat a dragostei lui Dumnezeu. 29. Stau i se mic n jurul lui Dumnezeu sufletele care i-au despovrat cugetarea de cele materiale, iar doimea care se rzboiete n toate cu sine nsi i-au 513 fcut-o cru uor de mnat care alearg spre ceruri . Ele se mic n jurul lui Dumnezeu fr sfrit, ca n ju rul unui centru i a pricinii micrii n cerc. n acelai timp stau neclintite i fr aplecare ntr-o parte sau alta, neputnd s se mprtie din concentrarea lor, spre cele
512. Este m e r i t u l sfntului Grigore de N i s a i al sfntului M a x i m M r t u r i s i t o r u l de a fi a p r a t m p o t r i v a origenismului micarea, a r t n d originea ei n Dumnezeu, ca mijloc de u r c a r e a c r e a t u r i i la Dumnezeu. Ajuns n D u m n e z e u c r e a t u r a se odihnete, d a r n acelai timp se mic e t e r n n a c e a s t infinitate p e n t r u a se u m p l e de ea tot m a i mult. Ea nu s e plictisete, c a s s e d e s p a r t d e Dumnezeu. 513. Doimea e a l c t u i r e a omului din suflet i t r u p . Cnd c i n e v a a reuit s n l t u r e rzboiul dintre ele, a fcut-o c r u c a r e a l e a r g ca o u n i t a t e n sus, p u r t a t de doi cai s p r e ceruri. I d e e a a c e a s t a e de la sfntul M a x i m (Ambigua). Se a c c e n t u e a z p r i n a c e a s t a a p a r t e n e n a mi crii s p r e D u m n e z e u la n a t u r a u m a n .

316

F1L0CALIA

ale simurilor i spre amgirea de jos a lucrurilor ome neti. Acesta este sfritul desvrit al linitirii 5 1 4 . Spre acesta i duce ea pe cei ce se linitesc cu adevrat. Astfel micndu-se, stau, i stnd neclintit, se mic n jurul ce lor dumnezeieti 5 1 5 . Pn ce nu se ntmpl aceasta, ne este cu neputin nou celor ce ni se pare c ne linitim, s avem mintea n afar de cele materiale i de rtcire. 30. Cnd ajungem la strvechea frumusee a raiu nii, prin toat silina i struina, i ne mprtim de cunotina i de nelepciunea dat nou de sus prin ve nirea Duhului 5 1 6 , atunci ni se face cunoscut nou, celor ce putem s vedem n chip firesc, primul izvor i prima pricin neleapt i bun a aducerii tuturor la existen. Cci nu mai e n noi nimic care s-o nvinoveasc din pricina pcatului care chinuiete fptura prin abaterea ei spre cele rele, cnd fptura, desfcndu-se de Dumne zeu, s-a surpat i, cznd de la frumuseea cea str veche, a czut de la ndumnezeire 517 , iar pcatul, furiat n ea, i-a dat forma lui neraional.
514. Linitirea e u n a cu stabilitatea, cu b u c u r i a n stabilitate, cu b u c u r i a p l e n a r prin faptul c sufletele au totul, c au infinitul. 515. I d e e a micrii stabile (motus stabilis) sau a stabilitii mo bile (status mobilis), am v z u t c este de la sfntul G r i g o r e de Nisa i a fost a d n c i t de sfntul M a x i m M r t u r i s i t o r u l . Sufletul ajuns n Dumnezeu nu se afl ntr-o stabilitate n c r e m e n i t , ci ntr-o stabilitate mobil sau ntr-o m i c a r e stabil, p e n t r u c nu se mic dect n s u p r e m u l i infinitul bine al dragostei n e t r e c t o a r e a lui Dumnezeu, nemaiieind d i n El. De a c e e a nici nu se plictisete n Dumnezeu, p e n t r u c n i c i o d a t nu epui zeaz c u n o a t e r e a i g u s t a r e a infinitii lui de via, de nelesuri i de iubire. 516. F r u m u s e e a s t r v e c h e sau originar a raiunii se rectig prin n e l e p c i u n e a i c u n o t i n a d a t e de sus, d a t o r i t slluirii Duhului in noi, c a r e ne p u n e n r e l a i e cu p e r s o a n e l e Sfintei Treimi, izvorul iubirii infinite i al vieii n e s e c a t e . O b s e r v m c o n t i n u u i d e e a c n a t u r a n o r m a l a omului c o n s t n relaia cu Dumnezeu, n c o m u n i u n e a cu El, c omul e deschis prin n a t u r lui D u m n e z e u i iubirii Lui infinite. A c u n o a t e real, adic prin e x p e r i e n , n s e a m n a fi n r e l a i e cu r e a l i t a t e a i cu Cauza s u p r e m i p e r s o n a l a realitii. Raiunea a r e un sens l a r g i dinamic. Ea distinge pe om de s t a r e a p t i m a sau a repetiiei m o n o t o n e . F r u m u s e e a s t r v e c h e a fiinei n o a s t r e s t t e a n a c e a s t r a i u n e liber i deschis infinitii i bogiei fr margini a luminii dumnezeieti. 517. F r u m u s e e a s t r v e c h e a firii n o a s t r e e r a frumuseea strii de n d u m n e z e i r e virtual, a strii de micare spre ndumnezeire. Nu p o a t e

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

317

31. Prima treapt a celor ce se ntind spre prop iri este cunotina lucrurilor, venit din iubirea de n elepciune lucrtoare, a doua e cunotina tainelor ascunse ale lui Dumnezeu, n care snt introdui tainic prin contemplarea natural (a firii). A treia e legtura i unirea cu Prima lumin, n care se afl odihna a toat naintarea prin nelepciunea lucrtoare i prin contem 518 plare . 32. Toate minile se adun n ele nsei i cu cele lalte i cu Cel ce este cu adevrat, fiind purtate prin cele trei micri n chip unitar. Luminnd minile semenilor, ele le introduc tainic n cele dumnezeieti i le desvresc ca pe nite duhuri ce se curesc, unindu-le prin n 519 elepciunea cereasc cu ele nsei i cu Cel U n u l . 33. ndumnezeirea n via este slujba sfnt (ierurgia) a minii, slujb cu adevrat dumnezeiasc, pe care o svrete cu Sine Cuvntul nelepciunii negrite i o d ruiete pe ct e cu putin celor ce s-au pregtit pe ei 520 nii . Aceast liturghie a druit-o Dumnezeu cu bu
fi frumos chipul p e s t e c a r e nu c a d e lumina soarelui i pe c a r e nu se v e d e iubirea fa S t a r e a cea dinti n ea de nu altul, sau bucuria de iubirea al aceluia fa de el. era la c a p t u l final desvririi, avut-o dar dup aflndu-se cderea

ntr-un dinamism n e m i c o r a t al comunicrii cu Dumnezeu cel infinit, a v e a n d u m n e z e i r e a n dezvoltare, cum n-a mai n rigiditatea n e c o m u n i c r i i . 518. Cele dou t r e p t e mai de jos snt u r m a t e , d u p s t r d a n i a pe c a r e o reprezint, de odihna n Dumnezeu, o d i h n c a r e este ea nsi t r e a p t a final a u r c u u l u i spre Dumnezeu. 519. Minile se r e a d u n n ele nsei. Dar n a c e a s t r e c o n c e n t r a r e n ele nsei e i o u n i r e cu Dumnezeu i cu semenii cu c a r e au dezvoltat relaiile iubitoare. A c e a s t a se face printr-o n t r e i t micare : cine se mic spre sine se mic n acelai timp spre semeni i spre Dumnezeu, sau invers. Credinciosul d e v i n e mai contient sau mai interior siei n m s u r a n c a r e d e v i n e mai interior altora, ntr-o c u n o a t e r e mai intim a lor, c a r e l unific pe sine cu ei, sau pe ei cu sine ; dar i in m s u r a n c a r e e mai contient c el este unit cu alii n sinul iubitor al lui Dum nezeu cel p e r s o n a l . 520. v o r b a de o l u c r a r e sau slujb sfnt, pe c a r e o s v r e t e C u v n t u l cu Sine nsui p e n t r u noi. Este o l u c r a r e prin c a r e El se d r u i e t e pe Sine T a t l u i i celor ce se deschid ei prin c u r i e . A c e a s t liturghie e mintal, p e n t r u c se s v r e t e n p l a n u l c u n o s c u t de m i n t e i accesibil ei, s p r e d e o s e b i r e de c e a d i n p l a n u l sensibil, de c a r e ne im-

318

FILOCALIA

ntate de sus, firii raionale, spre unirea credinei. Aceasta, pentru ca toi cei care prin curie s-au fcut vrednici, s se mprteasc de ea, prin cunotina celor dumnezeieti i s se asemene lui Dumnezeu, fcndu-se mpreun purttori ai chipului Fiului Su (Rom. VIII, 29), prin micrile nalte i nelegtoare ale lor n jurul celor dumnezeieti. i aa s se fac dumnezei prin lucrarea cu voia, pe seama celorlali oameni de pe p mnt ; iar ceilali, curindu-se prin cuvntul dumne zeiesc al acelora i prin mpreun-sfinita petrecere, s se desvreasc n virtute i, n msura sporirii i curirii lor, s se mprteasc de ndumnezeirea acelora i s 521 se nfreasc cu ei n unirea lor cu Dumnezeu . Astfel toi, fcndu-se una i adunndu-se n unitatea dragostei, se unesc cu Dumnezeu nencetat. i va fi Dumnezeu n mijlocul dumnezeilor, Cel prin fire Dumnezeu n mij locul celor prin lucrare, Pricinuitorul lucrurilor bune, nemaifiind n zidire nimic care s-i nvinoveasc. 34. cu neputin celui ce se nevoiete s ajung la asemnarea cu Dumnezeu, atta ct ne este nou cu pu tin, dac nu a curit de mai nainte de pe sine ure nia noroiului adugat al pcatelor, prin lacrimi fierbini, i dac nu a svrit ierurgia sfintelor porunci ale lui 532 Hristos . Altfel este cu neputin acestuia s ajung
p r t i m p r i n mijlocirea simurilor. o l u c r a r e p r i n c a r e El se d r u i e t e ca n e l e p c i u n e , dar i ca iubire i p u t e r e . 521. Sufletele se u n e s c n t r e ele nu n u m a i c n d ajung la u n i r e a d e p l i n cu D u m n e z e u , ci se afl ntr-o u n i r e i pe calea urcuului s p r e Dumnezeu. Cele aflate pe t r e a p t a unirii nemijlocite cu C u v n t u l nelep ciunii c a r e li se druiete, l c o m u n i c celor aflate pe t r e a p t a fptuitoare, astfel c i acetia se m p r t e s c ntr-o a n u m i t m s u r de n d u m n e zeirea i de u n i r e a cu D u m n e z e u a acelora. D a c Dionisie A r e o p a g i t u l atribuia n u m a i celor aflai ntr-o t r e a p t i e r a r h i c un rol de i n t e r m e d i e r e n t r e D u m n e z e u i ceilali credincioi, N i c h i t a r e c u n o a t e acest rol t u t u r o r celor nduhovnicii. A c e a s t a e nfrirea sau c o m u n i u n e a n c pe cale. 522. Ierurgiei d r u i t o a r e svrite de Hristos p e n t r u noi t r e b u i e s-i c o r e s p u n d i e r u r g i a p r i m i t o a r e s v r i t de noi p e n t r u a p u t e a primi C u v n t u l d u m n e z e i e s c ca d a r de n e l e p c i u n e i cuvnt. I e r u r g i a sau

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

319

la mprtirea de buntile tainice ale lui Dumnezeu. Cci cel ce dorete s guste cu mintea din dulceaa i desftarea dumnezeiasc a celor de cunoscut cu mintea, trebuie s se despart de toat simirea lumii i s-i aib sufletul struind numai ntru dorirea buntilor 523 rnduite sfinilor i n contemplarea lucrurilor . 35. Pstrarea neschimbat a asemnrii cu Dumne zeu, care vine din curirea cea mai deplin i din multa dragoste a lui Dumnezeu, nu o poate face dect tinderea nencetat a minii atotvztoare spre Dumnezeu. Iar aceasta se nate n suflet din linitea struitoare dobndit prin virtui 524 , din rugciunea fr gnduri mate riale, nemprtiat i nencetat, din nfrnarea cuprin ztoare i din citirea ncordat a Scripturilor. 36. Nu trebuie s ne srguim numai ca s ajungem la pacea puterilor din noi, ci i la dorina dup odihna minii, care tie s odihneasc toat dorina dup cele bune prin pacea gndurilor i prin roua dumnezeiasc cobort din cer i s vindece i s odihneasc inima r nit de focul aruncat de sus i aprins de Duhul. 37. Sufletul rnit pn n adnc de dragostea lui Dumnezeu, dup gustarea darurilor duhovniceti ale dulceii Lui, nu mai poate sta sau rmne ntru sine, n ace lai loc, fr s se ntind spre cele dinainte ale celor din ceruri. Cci cu ct schimb treptele sale prin Duhul i ptrunde n adncul lui Dumnezeu, cu att arde mai mult de focul dorinei i cerceteaz mrimea tainelor Lui nc i mai adnci i se grbete s se apropie de lumina ferislujba n o a s t r sfnt c o n s t n c u r i r e a n o a s t r , p r i n mplinirea p o r u n cilor lui Hristos. De fapt i n a c e a s t a e p r e z e n t l u c r a r e a lui Hristos. 523. Ierurgia mplinirii poruncilor, c a r e ni se c e r e n o u p e n t r u a primi b u n t i l e d r u i t e n o u de ierurgia lui Hristos, e s t e n fond o desfacere de simirea lumii i o ieire n n t m p i n a r e a lui Hristos. N u m a i aa se n t l n e t e l u c r a r e a sfnt a n o a s t r cu slujba sfnt a lui Hristos. 524. Linitea s t r u i t o a r e d o b n d i t p r i n v i r t u i e stabilitatea n ele, sau n l e g t u r a cu Dumnezeu.

320

FILOCALIA

cit, unde se oprete orice ieire a minii (extaz), ca s dea odihn alergrilor sale ntru veselia inimii 5 2 5 . 38. Cnd ajunge cineva la mprtirea de Duhul Sfnt i cunoate slluirea Lui n sine printr-o oare care lucrare i bun mireasm de negrit, n aa msur c aceast bun mireasm strbate i la suprafaa trupu lui, atunci el nu mai rabd s rmn mai departe n ho tarele firii. Ci schimbndu-se cu schimbarea cea bun a dreptei celui Preanalt, uit de mncare, de somn, i biruiete trebuinele trupeti, dispreuiete odihna tru peasc i toat ziua fiind n osteneli i n sudorile nevoin ei, nu simte vreo oboseal sau sila vreunei trebuine fi reti, cum e foamea, setea, somnul, sau celelalte trebuine ale firii 526 . Cci dragostea lui Dumnezeu s-a revrsat n chip nevzut, nsoit de o bucurie negrit, n inima lui. De aceea struind toat noaptea n lumina focului, el svrete lucrarea minii ntru nevoina trupeasc. i se bucur de ospul nemuritor din pomii nemuritori ai raiului cunoscut cu nelegerea n care ridicat fiind ca i Pavel, a auzit cuvinte negrite, pe care nu le poate auzi un om mptimit de simirea celor vzute (2 Cor. XII, 4). 39. Odat trupul aprins de focul nevoinei i splat de apa lacrimilor, nu se mai obosete n osteneli, ci se
525. M i n t e a ajuns n infinitatea lui D u m n e z e u nu mai iese din sine spre c e v a mai nalt, ca n n t i n d e r i l e de mai n a i n t e . Sfntul G r i g o r e de N i s a a vorbit mult d e s p r e acestea. M i n t e a ajuns acolo l are n sine nsi pe Dumnezeu. Ea se afl n nsui o c e a n u l dumnezeiesc, sau o c e a n u l dumnezeiesc se afl n ea. 526. Afirmaia de aci c cel ce a ajuns la m p r t i r e a de D u h u l Sfnt iese din h o t a r e l e firii, nu c o n t r a z i ce afirmaiile a n t e r i o a r e c prin m p r t i r e a de Duhul Sfnt omul se r e s t a b i l e t e n firea lui a d e v r a t . Aci e v o r b a de biruirea u n o r t r e b u i n e ale trupului, c a r e au d e v e n i t na t u r a l e n u r m a cderii n p c a t . Cel ce le nvinge pe acestea, r e s t a b i l e t e propriu-zis firea lui a d e v r a t , c r e a t p e n t r u c o m u n i c a r e a spiritual cu Dumnezeu. i nvinge a c e s t e t r e b u i n e cnd p u t e r e a Duhului s t r b a t e ca o b u n m i r e a s m prin t r u p , p n la s u p r a f a a lui. L u c r a r e a Duhului Sfnt ia c a r a c t e r u l u n e i b u n e m i r e s m e cnd p t r u n d e n t r u p . In fond firea se afl n ea nsi, cnd se afl n D u m n e z e u . Nu exist o s t a r e i n t e r m e d i a r supranatural. Ea se afl sau sub s t a r e a de n a t u r , sau n s t a r e a de n a t u r , adic n D u m n e z e u . Desigur aflarea n D u m n e z e u a r e diferite grade.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE 500

DE

CAPETE

321

odihnete de sudori ca unul ce a ajuns deasupra nevoin ei lucrtoare. i primind nluntru senintatea i tce rea pcii, se umple mai degrab de alt putere, de alt trie, de alt vigoare, de cea a Duhului. Iar sufletul, avnd un astfel de trup mpreun-lucrtor i aflnd sta rea lui mai presus de nevoina trupeasc, preface mic rile naturale n nevoine ale minii i, svrind cu age rime lucrarea minii, pzete pe seama lui roadele pomi lor nemuritori din raiul cunoscut cu nelegerea. Astfel din izvorul cugetrilor vrednice de Dumnezeu, curg ruri, i n rai st pomul cunotinei de Dumnezeu, pur tnd roduri de nelepciune, de bucurie, de pace, de bu ntate, de ndelung-rbdare i de iubire de negrit. Lucrnd astfel cu srguin i pzind aa lucrarea minii, pleac din trup i ptrunde n ntunericul cunotinei lui Dumnezeu (al teologiei) ; iese din toate, nefiind reinut de nimic din cele vzute i, unindu-se cu Dumnezeu, pune capt sudorilor i d odihn dorinei. 40. Ce este mai nalt n noi care ne srguim, ntrea b Scriptura ; ceea ce se vede, sau ceea ce se poate cu noate cu mintea ? Dac ceea ce se vede, nimic altceva nu trebuie s alegem i s iubim afar de cele stric cioase, i nu este mai mare sufletul dect trupul. Iar da c Dumnezeu este Duh ce poate fi cunoscut cu mintea i cei ce se nchin Lui se cade s se nchine n Duh i n adevr (Ioan IV, 24), e de prisos nevoina trupeasc, cnd s-a ntrit n noi lucrarea nelegtoare a sufletului. Cci aceasta uureaz povara trupului i-l face ntreg duhovnicesc, n unirea cu ceea ce e mai nalt. 41. Trei snt treptele celor ce nainteaz n suiul desvririi : cea curitoare, cea lumintoare i cea tai nic sau desvritoare 5 2 7 . Cea dinti este a nceptorilor;
527. A c e s t e a snt i cele t r e i t r e p t e p r i n c a r e t r e c n e n c e t a t Pute rile ngereti, r e v e n i n d la ele la n i v e l u r i tot mai nalte, d u p Dionisie Areopagitul.

322

FILOCALIA

a doua, a celor de la mijloc ; i a treia, a celor desvr ii. Prin acestea trei, nlndu-se dup rnduial cel ce se srguiete, crete spre vrsta lui Hristos i ajunge br bat desvrit la msura vrstei plintii lui Hristos (Efeseni IV, 13). 42. Treapta curitoare este a celor ce au nceput sfinitele nevoine. Propriu ei este lepdarea chipului omului pmntesc, izbvirea de toat ntinciunea pca tului i mbrcarea omului nou, nnoit prin Sfntul Duh. Lucrul ei este dezlipirea de cele materiale, subierea trupului, fuga de toat pricina care a cugetarea spre patim, grija la cele ce trebuie fcute ; pe lng acestea, splarea srturii pcatului prin lacrimi, potrivirea pur trilor cu buntatea Duhului i curirea prii dinun tru a paharului sau a minii de toat ntinciunea trupu lui i a duhului prin umilin, ca aa s se verse n el vinul cuvntului care veselete inima omului (Ps. CIII, 15) ce s-a curit i s se ofere mpratului duhurilor spre gustare. Iar sfritul ei este arderea prin fapte n focul nevoinei i n ostenelile luptelor i lepdarea a tot veninul pcatului, ascuirea cea bun a sufletului i sp larea lui n apa lacrimilor i prefacerea lui n sabie t ioas i puternic mpotriva patimilor i a dracilor. Cel ce a ajuns aci prin multe lupte ale nevoinei, a stins pu terea focului din luntrul lui, a rupt gurile leilor, adic ale patimilor slbatice, s-a ntrit cu Duhul, ridicnduse din neputina sa, s-a fcut puternic i ca un biruitor a dobndit cununa rbdrii, nfrngnd pe ispititorul. 43. Treapta lumintoare este a acelora ce au nain tat de la luptele sfinite la cea dinti neptimire. Propriu ei este cunotina lucrurilor, vederea sau contemplarea raiunilor zidirii i mprtirea de Sfntul Duh. Lucrul ei este curirea minii, produs prin focul dumnezeiesc, dezvluirea nelegtoare a ochilor inimii i naterea Cu-

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE

CAPETE

323
528

vntului cu naltele nelesuri ale cunotinei . Iar sfr itul ei este cuvntul nelepciunii care lmurete firile lucrurilor, cunotina lucrurilor omeneti i dumnezeieti i descoperirea tainelor mpriei cerurilor. Cel ce a ajuns aci prin lucrarea nelegtoare a minii e luat n 529 crua de foc a ptrimii virtuilor , i ca un alt Tesvitean e ridicat nc din timpul vieii n vzduhul ce poate fi cunoscut cu mintea i strbate cerurile, nlndu-se mai presus de puintatea trupului. 44. Treapta tainic sau desvritoare este a acelora ce au strbtut toate i au ajuns la msura vrstei lui Hristos. Propriu lor este s taie vzduhul, s se ridice deasupra tuturor, s ajung ntre cetele de sus ale ceru rilor, s se apropie de Lumina prim i s cerceteze adn curile lui Dumnezeu prin Duhul. Lucrul lor este s umple mintea care vede acestea cu raiunile providenei, ale dreptii i adevrului, ale tainelor i pildelor sfri tului i ale nelesurilor cuvintelor umbrite ale dum nezeietii Scripturi. Iar sfritul acestei trepte este s nvee pe cel ce s-a desvrit astfel tainele cele ascunse ale lui Dumnezeu, ca s se umple el nsui de nelepciu nea de negrit prin mpreuna-petrecere cu Duhul i s se arate nelept cuvnttor de Dumnezeu (teolog) n mij locul marii Biserici a lui Dumnezeu, luminnd pe oameni cu cuvntul cunotinei de Dumnezeu. Cel ce a ajuns aci, prin cea mai adnc smerit cugetare i umilin, a fost ridicat n al treilea cer al cunotinei de Dumnezeu (al teologiei), ca un alt Pavel (2 Cor. XII, 9), i a auzit cu528. In sufletul n c a r e se n a t e C u v n t u l sau R a i u n e a d u m n e z e iasc se n a s c i t o a t e nelesurile sau r a i u n i l e care-l au pe El ca izvor, mai bine zis se imprim n fiina lui ca p u t e r i care-l m i n la mpli n i r e a lor. 529. Cele p a t r u virtui s n t : nelepciunea, c u m p t a r e a , d r e p t a t e a , brbia. Se a r a t c a r a c t e r u l dinamic, nfocat, al a c e s t o r virtui. Ele snt fora p r i n c a r e sufletul u r c continuu spre Dumnezeu, nesocotindu-se nici o d a t ajuns la c a p t . Ele r e p r e z i n t m i c a r e a fireasc a celui ce se n e v o i e t e n iubirea tot mai n a i n t a t fa de p e r s o a n a infinit i u b i t o a r e a lui Dumnezeu i fa de p e r s o a n e l e semenilor. Dar p r i n a c e a s t a ele n s e a m n i o d e s v r i r e c o n t i n u a lui.

324

FILOCALIA

vinte de negrit, pe care nu le poate auzi un om ce se afl sub simire, i a gustat din buntile tainice pe care ochiul nu le-a vzut i urechea nu le-a auzit (1 Cor. II, 9). Acesta s-a fcut slujitor al tainelor lui Dumnezeu (1 Cor. IV, 1), ajungnd gura Lui 5 3 0 i slujindu-le pe aces tea oamenilor prin cuvnt i odihnindu-se n Dumnezeu cu odihna cea fericit, ca un desvrit n Dumnezeu cel desvrit. El s-a unit mpreun cu cunosctorii de Dum nezeu (teologii) cu puterile cele mai de sus ale heruvi milor i serafimilor, crora le este propriu cuvntul n elepciunii i al cunotinei. 45. Viaa oamenilor se mparte n dou i are trei feluri de sfrituri. Una este n societate i n lume. Alta este n afar de societate i mai presus de lume. Cea din societate se deosebete n cumptat i nesturat. Cea n afar de societate, se deosebete n nelepciunea lucr 531 toare, n tiina firii i n lucrarea mai presus de fire . Cea din societate sau se nsoete cu dreptatea, dac se mic dup fire, sau se nsoete cu nedreptatea i duce la nedreptate, rtcindu-se de la micarea potrivit cu firea. Iar cealalt, dac-i urmrete scopul, micndu-se dup rnduial, sfrete la firea nemrginit, desvrindu-se mai presus de fire. Iar dac, umblnd dup slav, se abate de la scop, sfrete n minte neneleapt i cel ce face astfel va fi lepdat ca un nedesvrit, de Cel desvrit.
530. D u m n e z e u nsui g r i e t e n omul n d u h o v n i c i t oamenilor. Dumnezeu i t r e z e t e prin c u v i n t e l e acestuia. Din El p o r n e s c n omul n d u h o v n i c i t i din acesta n ceilali c u v i n t e l e Lui. O m u l nduhovnicit se face g u r a lui D u m n e z e u . O m u l e x p e r i a z n a c e a s t a pe D u m n e z e u ca P e r s o a n s u p r e m C a r e a p e l e a z la r e s p o n s a b i l i t a t e a lui i l r e v e n d i c . El e p e r s o a n , D u m n e z e u e p e r s o a n . i n t r e ele e l e g t u r a prin c u v n t i prin p u t e r e a cuvntului, c a r e e p u t e r e a P e r s o a n e i . F c n d u - s e g u r a lui Dumnezeu, omul se e x p e r i a z n acelai timp ca r s p u n z t o r fa de Dumnezeu nu n u m a i p e n t r u sine, ci i p e n t r u ceilali oameni. 531. In filozofia fptuitoare, n c u n o t i n a r a i u n i l o r firii i n cu notina t a i n i c d e Dumnezeu. A c e s t e a snt cele trei t r e p t e ale u r c u u l u i duhovnicesc.

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300 DE

CAPETE

325

46. Duhul este lumin, via i pace. Deci cel lu minat de Duhul dumnezeiesc petrece via senin, cu pace. Din Acesta izvorsc cunotina lucrurilor i n elepciunea cuvntului i n acesta vine mintea lui Hris tos. Acesta cunoate tainele mpriei, ptrunde n adncul lui Dumnezeu i zi de zi griete oamenilor cuvintele bune ale vieii dintr-o inim netulburat i luminat, fiindc este bun i are n sine pe Cel bun grind vechi i noi (Matei XIII, 52). 47. Dumnezeu este nelepciune i pe cei ce umbl n cuvnt i nelepciune, ndumnezeindu-i prin cuno 532 tina lucrurilor , i unete cu Sine prin lumin i-i face dumnezei prin lucrare. i precum El a fcut toate prin nelepciune din nimic i conduce i crmuiete cu nelepciune toate ale lumii i tot cu nelepciune lu creaz pururea mntuirea tuturor celor ce se apropie de El prin ntoarcere, aa i cel ce s-a nvrednicit s se m prteasc de nelepciunea cea de sus prin curie, face i lucreaz pururea, ca chip al lui Dumnezeu, cu nelepciune, cele ale voii dumnezeieti. El se adun pe sine de la cele din afar i mprite n multe i-i nal n fiecare zi cugetarea sa, prin cunotina celor ne grite, spre vieile cu adevrat ngereti. i unificndu-i dup putin viaa sa, se unete pe sine cu pute rile de sus, care se mic n chip unitar n jurul lui Dumnezeu ; i prin ele se nal, ca prin nite bune cluzitoare, spre prima obrie i cauz. 48. Cel ce s-a unit pe sine, prin nelepciunea cea mai nalt, cu puterile de sus i pentru aceea i cu Dum nezeu, ca unul ce este dup asemnarea lui Dumnezeu, apropiindu-se de toi in chip nelept prin cuvnt i
532. D u m n e z e u n d u m n e z e i e t e p r i n c u n o t i n a celor ce snt, sau a lucrurilor, p e n t r u c cei ce au ajuns la a c e a s t c u n o t i n s-au curit de patimi i v d t o a t e nelesurile lucrurilor n chip curat, ca r a z e din Dumnezeu, ca g n d u r i l u c r t o a r e ale Lui. Prin a c e a s t cunotin, ei se unesc propriu-zis cu Dumnezeu p r i n iluminrile i p u t e r i l e p o r n i t e d i n Dumnezeu i afltoare n l e g t u r cu D u m n e z e u .

326

FILOCALIA

via de comunitate, taie cu putere dumnezeiasc de prinderile celor ce voiesc, cu cele din afar i mprite i, adunndu-i n duh ca i pe sine, ca un urmtor al lui Dumnezeu, i ridic spre viaa unificat, prin nelep ciune, prin cunotin i prin dezvluirea celor ascunse, nlndu-i la vederea slavei i a luminii prime i uni ce. i unindu-i pe ei cu fiinele i cu cetele din jurul lui Dumnezeu, i duce la unitatea lui Dumnezeu, ca unii ce au ajuns n ntregime lumintori prin ilumina 533 rea Duhului . 49. Ptrimea virtuilor e nsoit de optimea unor virtui naturale i generale. Cci din fiecare din aces tea rsar, pe amndou prile, dou virtui, nct fie care se face o treime. Din nelepciune se nate cuno tina i vederea neleapt ; din dreptate, puterea de a deosebi i socotina milostiv ; din brbie, rbdarea i struina statornic ; din cumptare, curia i fecio ria. Deasupra acestei dousprezecimi treimice, ade cu nelepciune n scaunul minii Dumnezeu, ca adevrat Creator i nvtor al celor tainice, trimind cuvntul 534 spre lumea virtuilor . Acesta lund din nceputurile nedezvoltate ale virtuilor esena din cele dou pri,
533. L u c r a r e a n e v z u t a Duhului i u n e t e pe credincioi ntre ei i cu D u m n e z e u . D u h u l nu e mprit. El se d n t r e g t u t u r o r , cum se d lumina soarelui. 534. L u m e a virtuilor e o a l t lume, d e a s u p r a c r e i a t r o n e a z Dum nezeu, C r e a t o r i s u s i n t o r i al ei. El o c r e e a z i pe a c e a s t a tot prin Cuvntul, luat in t o a t e trei sensurile : de Cuvnt personal, de r a i u n e ce p u n e ordine n fiina n o a s t r i de c u v n t n t r i t o r i l u m i n t o r a d r e s a t nou. In fiecare din aceste trei s e n s u r i ale Sale, C u v n t u l n t l n e t e ceva c o r e s p u n z t o r n noi i-l n t r e t e : p e r s o a n a noastr, r a i u n e a n o a s t r i c u v n t u l nostru. In a c e a s t n t r e i t c a l i t a t e , m b i n a t cu n t r e i t a cali tate c o r e s p u n z t o a r e a n o a s t r , c r e e a z C u v n t u l virtuile n noi, m p r e u n cu noi, n t r u c t El nsui le a r e n c o r p o r a t e n Sine prin n t r u p a r e a i v i a a Sa de om i le t r a n s m i t e celor ce se u n e s c cu El prin p u t e r e p e r s o n a l i prin c u v n t u l Lui, c a r e l e x p r i m pe El i a r e p u t e r e a s c o n d u c s p r e v i r t u t e , s a u s p r e a s e m n a r e a cu El, pe cei ce-L ascult. Deci c u v n t u l n acest p l a n are i nelesul de r a i u n e , cci omul virtuos e omul raional, omul c a r e i-a r n d u i t v i a a conform cu r a i u n e a i o c o n d u c e conform ei. Dar prin virtui omul d e v i n e r a i o n a l nu numai n viaa lui individual, ci i n relaiile sociale.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE

CAPETE

327

zidete n suflet lumea duhovniceasc a evlaviei. Ca cer El ntinde n suflete nelepciunea nstelat, ntreag, spre o via atotluminoas, n care face s lumineze, ca doi mari lumintori, cunotina dumnezeiasc i ve 535 derea firii (contemplaia natural) . Ca pmnt nteme iaz n suflet dreptatea, ca izvor nesecat de hran. Ca vzduh ntinde cumptarea spre remprosptarea i nrourarea vieii preacurate. Iar ca mare aaz n slbi ciunea firii brbia, spre surparea ntriturilor i nl imilor vrjmae. Zidind deci Cuvntul astfel aceast lume, pune n suflet ca putere Duhul, pentru micarea 530 nelegtoare i pentru micarea nencetat i pentru inerea nemprtiat i statornic a ei, dup cuvn tul lui David : Cu Cuvntul Domnului cerurile s-au n trit, i cu Duhul gurii Sale, toat puterea lor 537 (Ps. XXXII, 61) . 50. Domnul nostru Iisus Hristos crete mpreun cu vrstele duhovniceti ale celor ce se nevoiesc. Cnd snt prunci i au nevoie de lapte, se zice c se alpteaz El nsui cu laptele virtuilor nceptoare ale deprin derii trupeti, al crui folos e prea puin celor ce au cres cut cu virtutea i leapd pe ncetul pruncia. Cnd au ajuns la tineree i mnnc mncarea tare a contempla iei fpturilor, ca unii ce i-au exercitat simurile sufle tului, se zice c sporete i Hristos cu vrsta i cu harul i ade n mijlocul btrnilor i le descoper adncuri acoperite de ntuneric. Iar cnd au ajuns la brbatul desvrit (Efeseni IV, 13), la msura vrstei plintii
535. Expresia g r e a c , ", pe c a r e am tradus-o prin con t e m p l a i a n a t u r a l i prin c a r e se cunosc r a i u n i l e dumnezeieti ale lu crurilor din n a t u r , cnd t r i m conform n a t u r i i n o a s t r e , p o a t e fi t r a d u s i ca vedere fireasc, p e n t r u c de fapt ea e v e d e r e a n o r m a l a firii noastre, de la c a r e am d e c z u t p r i n p c a t , v z n d n u m a i nveliul m a t e rial al lucrurilor, sau v z n d lucrurile ca o b i e c t e de sine s t t t o a r e i satisfctoare de t r e b u i n e t r u p e t i i nu ca plasticizri ale gndurilor lui Dumnezeu cel p e r s o n a l . 536. T o a t o r d i n e a a c e a s t a e p u s i i n u t n m i c a r e n e n c e t a t de Duhul. Iar prin a c e a s t micare se u n e t e i se d e s v r e t e . 537. Despre suflet, c a p . 2728, Ed. cit., p. 8890.

328

FILOCALIA

lui Hristos, se zice c vestete El nsui tuturor cu vntul pocinei i nva popoarele cele ale mpriei cerurilor i se grbete spre patimi. Cci acesta este sfritul oricruia din cei ce s-au desvrit n virtui, ca dup ce a strbtut toate vrstele lui Hristos, s ajung la ptimirea ncercrilor (ispitelor), asemenea 538 crucii Aceluia . 51. Ct vreme ne aflm sub stihiile nevoinei tru peti, pzindu-ne s nu ne atingem de mncri, s nu pipim ceva, s nu privim la frumusei, s nu ascultm cntri, s nu mirosim miresme, ne aflm sub pedagogi ca nite prunci, mcar c sntem motenitori i stpni peste toate cele ale Tatlui. Dar cnd vine plinirea vre mii nevoinei i ea se mplinete prin neptimire, atunci 539 se nate n noi Cuvntul din nelegere curat . i aceasta se face sub legea Duhului, ca pe noi cei ce sntem sub lege s ne rscumpere din cugetul trupesc
538. C r e t e r e a n o a s t r e din p u t e r e a lui Hristos slluit in noi. F i e c a r e v r s t d u h o v n i c e a s c a n o a s t r e din p u t e r e a aceleiai v r s t e a lui Hristos, pe c a r e o r e t r i e t e n fiecare din cei ce se nevoiesc, aa cum m a m a r e t r i e t e cu copilul v r s t e l e lui, ndrumndu-l n t r i r e a d r e a p t a lor. Din Hristos cresc v i r t u i l e n o a s t r e . D a r El nsui se a r a t c r e s c n d c u noi, m p r t i n d u - n e n u m a i a t t a p u t e r e p e n t r u ele, c t s n t e m n s t a r e s folosim. Hristos ne ajut s c r e t e m n virtui, p r i n p u t e r e a Lui p e r s o n a l , p r i n r a i u n e a Lui c a r e n t r e t e r a i u n e a n o a s t r formatoare de virtui i p r i n c u v n t u l Lui. C u v n t u l lui Dumnezeu implic t o a t e a c e s t e trei nelesuri. In orice caz v i r t u i l e snt un rod al dialogului ntre noi i Hristos, C u v n t u l cel ntrupat, i o a n u m i t t r e a p t in parti c i p a r e a n o a s t r la v i a a o m e n e a s c a lui Hristos, afltoare n infinitatea divin. In c r e t e r e a a c e a s t a l v e d e m pe Hristos tot mai c l a r nu n u m a i n r a i u n e a i n v i r t u i l e n o a s t r e sporite, ci i n El nsui ca P e r s o a n c a r e ne v o r b e t e i ne n t r e t e . Virtuile i r a i u n e a n o a s t r d e v i n tot mai t r a n s p a r e n t e p e n t r u Hristos, sau Hristos e tot mai vdit p r e z e n t n ele. 539. C u v n t u l d u m n e z e i e s c ca P e r s o a n a p a r e n noi i se face vdit nelegerii n o a s t r e c n d ne-am c u r i t d e patimi, cci patimile n e in legai cu d e o s e b i r e de lucruri ca obiecte i ne mpiedic s i n t r m n relaie a d e v r a t cu p e r s o a n e l e semenilor, d a r mai ales cu P e r s o a n a s u p r e m a lui Hristos. Dar Hristos i i m p u n e s t p n i r e a n noi ca r a i u n e i c u v n t al Su, n t r i n d r a i u n e a n o a s t r i limpezind c u v n tul nostru, cnd am s c p a t de patimi. I a r a c e a s t a n s e a m n n s t p n i r e a Duhului n noi, cu p u t e r e a i cu l i b e r t a t e a Lui. In baza acestei liberti simim p o r n i r e a s-I s p u n e m lui Dumnezeu : Avva, Printe, ca unii ce ne simim frai cu Hristos.

CUVIOSVL

NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE

CAPETE

329

i s ne fac iari fii. Iar nfptuindu-se aceasta, Duhul strig n inimile noastre : Avva, Printe, artndu-ne i fcndu-ne cunoscut nfierea i ndrznirea cea c tre Dumnezeu i Tatl. De aci nainte Duhul rmne i vorbete cu noi ca i cu nite fii i motenitori ai lui Dumnezeu prin Hristos, deoarece nu mai sntem inui n robia simurilor (Gal. IV, 37). 52. Celor ce au sporit n credin ca Petru, au ajuns la ndejde ca Iacob i s-au desvrit n iubire ca Ioan, Domnul li se schimb la fa urcndu-se pe muntele nalt al cunotinei lui Dumnezeu (al teologiei). i i lumineaz, artndu-li-se i nfindu-li-se ca Cel ce e Cuvntul curat, asemenea soarelui, iar prin ne lesurile nelepciunii tainice li se face strlucitor ca lu mina. i Cuvntul se arat n acetia stnd n mijlocul legii i al proorociei, unele legiuindu-le i nvndu-le, iar altele descoperindu-le din vistieriile adnci i ascunse ale nelepciunii, ba uneori mai nainte vznd i mai nainte vestind 540 . Pe acetia i i umbrete Duhul ca un nor luminos i un glas de tainic cunotin a lui Dum nezeu vine din acel nor la ei, nvndu-i taina dumnezeirii n trei ipostasuri i spunndu-le : Acesta este vrful Meu cel iubit al Cuvntului desvririi, ntru ca re bine am voit ; fii Mie fii desvrii n Duh desvr it (Matei XVII, 5) 541. 53. Sufletul care dispreuiete toate cele de jos i e rnit n ntregime de dragostea lui Dumnezeu, n cearc o ieire strin i dumnezeiasc (extaz). Cci
540. V d i r e a ca P e r s o a n a C u v n t u l u i lui D u m n e z e u devine cu totul c l a r pe acest vrf al desvririi. El se face e v i d e n t ca a t a r e chiar din c u v i n t e l e legii i ale proorocilor, ca Cel ce le legiuiete i le des c o p e r i le mplinete a c u m n noi, ba c h i a r ca Cel ce v e d e i v e s t e t e mai n a i n t e cele v i i t o a r e prin noi. 541. un citat i n t e r p r e t a t p e n t r u scopul autorului. Acesta este vrful raiunii d e s v r i t e i deci al nfierii. C u v n t u l T a t l u i c t r e cei ajuni aci e C u v n t u l p e r s o n a l la C a r e t r e b u i e s ajung c e i ce v o r s se d e s v r e a s c . P e n t r u c la acest vrf se afl Fiul Unul N s c u t . Cei ce ajung aci snt unii cu Fiul i cu T a t l n Sfntul Duh. Snt a t t de apropiai T a t l u i , p r i n har, ca i Fiul cel U n u l N s c u t ca om.

330

FILOCALIA

dup ce a vzut limpede firile fpturilor i raiunile lor i a neles sfriturile lucrurilor omeneti, nu mai rab d s fie nuntrul zidirii i s mai fie hotrnicit de ceea ce-l mrginete. Ci ieind din hotarele sale i biruind legturile simurilor i trecnd peste firile tuturor, p trunde, ntr-o tcere de negrit, n ntunericul cuno tinei lui Dumnezeu i privete frumuseea Celui ce este, n lumina nelesurilor nelepciunii negrite, att ct i se druiete de ea prin har. Adncindu-se apoi n chip vrednic de Dumnezeu prin aceste nelesuri n ve derea Lui, se bucur cu fric i cu dragoste de roadele pomilor nemuritori, adic de cugetrile nelesurilor dumnezeieti, a cror mreie i slav nu o poate tlmci niciodat n chip desvrit cnd se ntoarce la sine n 542 sui . Cci stnd n chip minunat sub lucrarea Duhu lui, i d seama, n bucurie i tcere de negrit, de aceast ptimire vrednic de laud, dar nu poate tl mci cum se svrete aceast lucrare, sau ce este ceea ce i s-a mprtit, i s-a artat i i s-a spus ; nu poate tlmci cele negrite, pe care le-a cunoscut n chip tainic. 54. Cel ce-i seamn siei spre dreptate lacrimi de umilin culege ca rod al vieii o bucurie negrit. Iar cel ce caut i ateapt pe Domnul pn ce vin roadele dreptii Lui va secera nmulit spicul cuno tinei de Dumnezeu. i-l va lumina i pe el lumina n elepciunii i se va face sfenic al luminii venice ca s
542. Experiena sufletului pe acest vrf al ntlnirii cu D u m n e z e u nu p o a t e fi e x p r i m a t dect n t e r m e n i antinomici. Ea e v e d e r e sau mai bine-zis c o n t e m p l a i e , dar e v e d e r e n n t u n e r i c sau c o n t e m p l a i e de n e d e f i n i t ; e v e d e r e i n acelai timp sesizare a u n o r nelesuri, dar a unor nelesuri n e g r i t e c a r e nu se disting din u n i t a t e a p e r s o n a l infi nit a lui Dumnezeu Cel mai presus de nelesuri. Ea are loc ntr-o stare de ieire a sufletului nu numai din t o a t e ideile definite ale lucrurilor i din legtura cu t o a t e c e l e v z u t e n mod distinct cu simurile, ci i din h o t a r e l e sale, cci nu mai c u n o a t e ceva hotrnicit. Propriu-zis sufletul se h o t r n i c e t e prin p r i v i r e a i gndirea lucrurilor h o t r n i c i t e , prin ideile sau prin imaginile r e i n u t e ale lor. Cnd iese din ele se dezlimiteaz. Dar nu pierde contiina c e deosebit de r e a l i t a t e a n e h o t r n i c i t a lui Dumnezeu. Cci el se dezlimiteaz prin Dumnezeu, n t r u c t e capabil s-L cunoasc pe El, dar nu prin sine.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 3OO DE

CAPETE

331

lumineze pe toi oamenii. Acela nu se va lipsi pe sine i pe alii de lumina nelepciunii druite lui, ascunznd-o sub obrocul pizmei, ci va semna cuvinte bune n Bise rica credincioilor, spre folosul celor muli i va m prti toate nvturile cte le-a auzit de sus, ncre dinate de Duhul dumnezeiesc, i cte le-a cunoscut ndeletnicindu-se cu contemplarea fpturilor, ca i cte i-au spus lui prinii. 55. Fiecruia dintre cei ce se nevoiesc i vor fi i i se vor topi, n ziua desvririi sale ntru virtute, mun ii lucrrii poruncilor lui Dumnezeu ntr-o dulcea a veseliei. Cci va mprai n Sionul nelegerii curate. Iar dealurile, adic raiunile virtuilor, vor izvor lapte, aducndu-i hrana la patul neptimirii pe care se odih 543 nete . i toate dorinele lui Iuda, adic ale credinei i cunotinei sale, vor izvor ape, adic dogme, pilde i simboluri ale lucrurilor dumnezeieti. Din inima lui va iei izvor de nelepciune negrit i va adpa uscciu nea priaelor, adic pe oamenii uscai de seceta i de aria patimilor. Atunci va cunoate rodul adevrat al cuvintelor Domnului n sine. Cci zice : Cel ce crede n Mine, ruri de ap vie vor izvor din pntecele lui (Ioan VII, 38). 56. In cei ce se tem de Mine, zice Domnul, va r sri Soarele dreptii i tmduirea n faptele lor (Maleahi IV, 2). Ei vor sri din nchisoarea patimilor i vor slta ca nite viei slobozi din lanurile pcatului. Vor clca pe brbaii nelegiuii i pe draci n picioarele
543. M u n t e l e Sion e un m u n t e dulce, cci n el se ivete d u l c e a a stpnirii peste patimi i o d a t cu a c e a s t a d u l c e a a nelesurilor c u r a t e , c a r e r e p r e z i n t nlimile la care s-a ridicat mintea c a r e v e d e n ele pe Dumnezeu. Fiecare v i r t u t e a r e o r a i u n e , sau e o r a i u n e n c o r p o r a t ntr-o d e p r i n d e r e ; cit v r e m e p a t i m a este lipsit de raiune, este c o n t r a r raiunii virtuii opuse, e o c o b o r r e spre nimic, p e n t r u c e o c o b o r r e a sufletului n limitare, o ieire a lui din interiorul infinitii divine care-l p o a t e h r n i cu v i a n venicie. Raiunile virtuilor h r n e s c pe cel ce s-a eliberat de patimi i i-a regsit odihna din p a r t e a l o r ; l h r n e s c din infinitatea vieii lui Dumnezeu cel p e r s o n a l i a t o a t e iubitor.

332

FILOCALIA

lor, ca pe o rn, n ziua nvierii lor, pe care o voi face Eu, zice Domnul atotiitorul (Isaia XIII, 2), adic atunci cnd se vor nla prin toate virtuile i se vor desvri prin mprtirea de Duhul. 57. De vei fi ridicat de sus pe un munte nalt al lumii acesteia i al Bisericii lui Hristos, i de vei primi acolo semn al cunotinei celei noi, s-i nali glasul cu nelepciunea dat ie de la Dumnezeu, ndemnnd cu cuvntul i nvnd pe fraii ti i deschizndu-le lor nelesul dumnezeietii Scripturi, spre cunoaterea darurilor minunate ale lui Dumnezeu i spre mpli nirea poruncilor Lui. S nu te temi de cei ce pizmuiesc puterea cuvintelor tale i strmb toat dumnezeiasca Scriptur, cci snt deeri i putrezi i gtii spre locu in diavolului (Matei XII, 44). Dumnezeu va scrie cele rostite de buzele tale n cartea celor vii i nu vei ptimi vtmare de la acetia, precum nici Petru de la Simon Magul. Ci s zici, mai degrab, i tu n ziua aceea, n care vei vedea c-i pregtesc curse n cale, mpreun cu proorocul : Iat Domnul este Dumnezeul i Mntuitorul meu, i voi fi ndjduindu-m ntr-Insul i voi fi mntuit de El i nu m voi teme, fiindc slava mea i lauda mea este Domnul i s-a fcut mie mntuitor ; i nu voi nceta s vestesc cele slvite ale Lui n tot p mntul (Isaia XII, 2, 5). 58. Dac ai cunoscut c pornirea spre patimi este nelucrtoare n tine i lacrimile umilinei i ale smeri tei cugetri izvorsc din ochii ti, s tii c a venit la tine mpria lui Dumnezeu i ai zmislit de la Duhul Sfnt. Iar dac vezi n luntrul tu pe Duhul c i lucrea z, se mic i griete i te mn s grieti n Biseric cu glas mare mntuirea i adevrul lui Dumnezeu, s nu mpiedici buzele tale pentru pizma oamenilor cu cu get iudaic. Ci eznd, scrie pe table cele ce i le spune Duhul, cum zice Isaia : C vor fi acestea spre zilele

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE

CAPETE

333

vremurilor i pn n veac, dup cel ce a zis aa (Isaia XXX, 8). Cci cei ce sufer de durerile pizmei snt un po por neasculttor, fii mincinoi, ntru care nu este cre din. Acetia nu vor s aud c Evanghelia lucreaz nc i face prieteni ai lui Dumnezeu i prooroci, ci zic proorocilor i nvtorilor Bisericii : Nu ne ves tii nou mpria lui Dumnezeu ; iar celor ce mpr tesc vederile contemplaiei naturale : Nu ne grii nou acestea, ci grii i vestii-ne alt rtcire, pe care lumea o iubete i luai dinaintea noastr pe Sfntul lui Israel (Isaia XXX, 11). Nu lua aminte la brfirea i la cuvintele lor. Cci muli surzi vor auzi pn la urm cuvintele tale spre folosul lor i ochii orbilor, care umbl n ntunericul vieii i n ceaa pcatului, vor vedea lu mina cuvintelor tale. i se vor bucura de ele cei sraci cu duhul i cei dezndjduii dintre oameni se vor um ple de bucurie ; i cei rtcii cu duhul vor afla ne lepciune n cuvintele tale. Iar cei ce crtesc mpotriva ta vor nva s asculte de cuvintele Duhului i limbile care vorbesc de ru vor nva s griasc pace. 59. Fericit cel ce a semnat n Sion, n Biserica lui Dumnezeu, smna nvturii cuvintelor Lui, zice Isa ia, i are fii ai si n Duh, n Ierusalimul de sus al celor dinti nscui. Cci omul acela va ascunde poate pentru o vreme cuvintele sale i va fi acoperit ca de o ap curgtoare. Dar la sfrit se va arta n Sion, adic n Biserica credincioilor, ca un ru slvit ce curge n p mntul nsetat de apele nelepciunii lui. i nu vor mai fi din aceia care s se ruineze de a asculta de el din pricina celor pizmuitori. i-i vor da urechile lor s asculte cuvintele omului aceluia i inima celor slbii cu sufletul va lua aminte ca s asculte. i nu vor mai spu ne slujitorii pizmei : taci ! Cci fiind evlavios, a sftuit cele nelepte i nu a grit, ca nelepii nebuni ai lu mii, cele nebune. Nici n-a cugetat n inima lui s fac

334

FILOCALIA

lucruri dearte i nelegiuite i s griasc cu nelciu ne despre Dumnezeu, ca s risipeasc sufletele flmnde i s trimit neadpate sufletele nsetate. De aceea cu vintele lui rmn spre folosul celor muli, chiar dac nu pare aa celor pizmai (Isaia XXXII, 2 .u.). 60. Celui ce locuiete n petera nalt a stncii tari, i se va da spre sturare pinea cunotinei i ulcio rul nelepciunii spre mbtare i va fi apa lui credin 544 cioas . El va vedea pe mpratul ntru slava Lui i ochii si vor vedea pmntul de departe. Sufletul su va cugeta nelepciune i va vesti tuturor locul cel ve 545 nic, n afara hotarelor cruia nu e nimic . 61. Dac nvtura Domnului deschide urechile oricui se teme de El i adaug ureche ca s aud i d limb de nvtur, ca s tie cnd trebuie s spun cuvnt, cine altul respinge pe cuminii i nelepii lu mii i face nebun nelepciunea lor, ntrind numai cu vintele robilor Si, dect El nsui ? Cci El face lu cruri noi i minunate spre slava Sa. El face n inima pustie i uscat cale de smerenie i de blndee, iar n cugetarea secat i fr ap, ru de nelepciune negr it, ca s adape poporul Su cel ales, poporul pe care i l-a pregtit ca s povesteasc virtuile Lui. Cci El umbl naintea celor ce-L iubesc i se tem de El, nete zete munii patimilor, sfarm porile de aram ale netiinei, deschide uile cunotinei Sale i descoper vistieriile acoperite de ntuneric, ascunse i nevzute ale ei, ca s cunoasc c El este Domnul Dumnezeu, Care cheam numele lor Israel. 62. Cine este Cel ce potolete marea patimilor i oprete valurile ei ? Domnul Savaot, Cel ce scap din
544. Va fi ca Ilie cel hrnit, d u p p e t r e c e r e a n m u n t e l e Carmel, de v d u v a din S a r e p t a Sidonului cu p i n e a c u n o t i n e i i cu ulciorul n e lepciunii, s p r e m b t a r e a sau e n t u z i a s m u l d r a g o s t e i d e D u m n e z e u . 545. Va fi ca Moise. In afara h o t a r e l o r locului v e n i c nu e nimic, p e n t r u c el nu a r e h o t a r . El este v i a a i i u b i r e a n e m r g i n i t a lui Dumnezeu.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE

500

DE

CAPETE

335

primejdia pcatului pe cei ce-L iubesc pe El, i linitete furtuna gndurilor ; Cel ce pune cuvintele Sale n gura lor i-i acopere cu umbra minilor Sale, cu care a nt rit cerul i a ntemeiat pmntul. El druiete celor ce se tem de El limb de nvtur i ureche de nele gere, ca s aud glasul Lui de sus i s vesteasc n ca sa lui Iacob, n Biserica credincioilor, poruncile Lui. Iar cei ce n-au ochi s vad razele Soarelui dreptii i ureche s aud cele slvite ale lui Dumnezeu au ca parte ntunericul netiinei i ndejdea lor este deart. Nici unul dintre acetia nu griete cele drepte, nici nu este ntru ei judecat adevrat. Cci au ascultat de cei deeri i de cei ce griesc sunete goale. Ei zmis lesc pizm i nasc brfire, cci urechile lor snt netiate mprejur i nu pot s aud. De aceea cuvntul cunotin ei lui Dumnezeu li s-a fcut lor spre osnd i nu vor s-l aud pe El. 63. Ce nelepciune este n cei ce snt chinuii de pizm fa de aproapele ? Cum vor recunoate pizmui torii, ntreab Ieremia, c sntem nelepi i legea Dom nului este cu noi (Ierem. VIII, 8), cnd se topesc de piz m fa de cei ce au luat harul Duhului, prin nelep ciunea i cunotina lui Dumnezeu ? n deert s-a ns cut cunotina mincinoas n crturarii i nelepii lu mii, care s-au abtut de la cunotina adevrat. De aceea au fost ruinai nelepii, cznd de la nelep ciunea Mngietorului i vznd-o pe aceasta nmulindu-se n fiii pescarilor ; i s-au uimit de puterea cuvintelor lor i s-au prins n mrejele gndurilor lor (Ierem. VIII, 9) ca unii ce au lepdat cunotina i ne lepciunea cea adevrat a Domnului. 64. Cum s-au topit de invidie cei care pizmuiesc pe cei ce s-au mbogit de harul Duhului ! Cum s-au topit de pizm, cei ce au prsit izvorul nelepciunii lui Dumnezeu, fa de cei ce-au primit limba de foc, ca

336
546

FILOCALIA

pe un condei de crturar ager la scris ! . De ar fi um blat pe calea lui Dumnezeu, ar fi locuit n pacea neptimirii n veac i ar fi aflat unde este nelepciunea, un de este tria, unde este nelegerea i cunotina lucru rilor, unde este dinuirea ndelungat i viaa, unde este lumina ochilor i nelepciunea cu pace ; ar fi cunoscut cine afl locul i cine intr la vistieriile ei ; ar fi cu noscut cum poruncete Dumnezeu proorocilor celor n vai de Cuvntul, zicnd : Proorocul care are n vis descoperire s povesteasc vedenia visului su, i cel la care a venit cuvntul Meu, s mprteasc cuvntul Meu pentru adevr (Ierem. XXIII, 28). i iari : Scrie-i n carte toate cuvintele pe care i le-am spus (Ierem. XXX, 8). Dac ar fi aflat acestea, nu s-ar fi topit de pizm mpotriva unora ca acetia. 65. Cnd i va schimba arapul pielea i leopardul mpestriturile sale, vor putea i pizmaii s griasc i s sftuiasc bine, gndind cele rele. Cci ei neal pe cei apropiai lor, fiindc umbl cu viclenie, i-i bat joc de prietenii lor, negrind adevrul, fiindc limba lor s-a nvat s griasc cele dearte i mincinoase. Ia aminte deci tu, cel ce pentru cunotina i cuvntul lui Dumnezeu eti pizmuit i batjocorit de ei, i roag-te cu struin ca Ieremia i zi : Doamne, pomenete-m pe mine i cerceteaz-m i scap-m de brbaii pizmai care m urmresc, nu m pune la ndelung-rbdare, vrnd s m cerci mult vreme. Cunoate c am fost luat n rs de cei ce nesocotesc cunotina Ta. Smerete-i pe ei n pizmuirea lor i-mi va fi cuvntul cunotinei Tale spre veselie i spre bucuria inimii mele. Cci n-am ezut n sfatul celor ce-i bat joc de cunotina Ta, ci m-am temut de faa minii Tale i am ezut singur ; c pizma lor m-a umplut de amrciune (Ieremia XV, 1518). i vei auzi : Bine tiu aceasta. De vei ntoar546. Limba de foc ager, adnc i nflcrat. a Duhului poate lua i forma unui condei

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

337

ce vreun rtcit de la calea lui, te voi aeza pe tine n tre prietenii Mei ; naintea feei Mele vei sta. i de vei face de pre pe vreun nevrednic, vei fi ca gura Mea, te voi izbvi pe tine din ghiara lupilor pizmai, zice Domnul lui Israel (Ierem. XV, 1921). 66. Sfritul cuvntului e totul. Deci s asculte n elepii pizmai. Nazireii lui Dumnezeu s-au curit prin osteneli mai mult dect zpada. Albitu-s-a viaa lor mai mult dect laptele. Chipul nelepciunii lor a ntre cut piatra de safir i nfiarea cuvintelor lor e mai presus de mrgritarul curat. Iar cei ce s-au desf tat cu cunotina lumeasc au pierit la ieirea duhului. Cei ce s-au hrnit din nelepciunea elinilor s-au m brcat cu fumul netiinei. Cci li s-a lipit limba de gtlejul lor i au amuit, fiindc au lepdat nelepciu nea i cunotina adevrat a Duhului dumnezeiesc, ne 547 voind s o primeasc pe aceasta prin osteneli . 67. Cel ce d gur deschis n mijloc de adunare mult, robilor si, i cuvnt celor ce vestesc cu putere mult, este Dumnezeu, Care smerete pomul nalt i nal pomul smerit, Care usuc pomul verde i nver zete pomul uscat. Cci a Lui este nelepciunea i cu notina i puterea. i precum schimb anotimpurile i anii, aa face i sufletele care-L caut i-L doresc pe El, s mpreasc peste patimi, i le mut de la via la via, dnd nelepciune celor nelepi cu Duhul i pricepere celor ce au nelegere. El descopere lucruri adnci i ascunse celor ce cerceteaz adncurile lui Dum nezeu i le d lor s cunoasc ghiciturile acoperite de ntuneric. Cci lumina cunotinei i a nelepciunii este cu El i o d cui voiete.
547. n v t u r a lui Hristos e o n v t u r de p r a c t i c a t , nu o t e o r i e de luat simplu la c u n o t i n . P e n t r u c prin ea omul t r e b u i e s se fac a s e m e n e a lui Hristos i s i n t r e i s n a i n t e z e n u n i r e a cu El i cu v i a a d u m n e z e i a s c infinit, de c a r e s-a umplut u m a n i t a t e a Lui.

338

FILOCALIA

68. Tuturor celor ce lucreaz ntru rbdare porun cile, dup omul din afar i din luntru, i caut numai la slava lui Dumnezeu, li se d cinstea cunotinei ce reti, pacea sufletului i nestricciunea, ca unora ce nu snt numai auzitori, ci i fctori ai legii harului. Dum nezeu nu face de ocar cunotina acestora, care e mr turisit prin fapte, ci o slvete mpreun cu cuvintele cunotinei celor ce lumineaz, prin nelepciunea Lui, n Biserica credincioilor. Fiindc la El nu este cutare la fa. Iar celui ce se nevoiete pentru a se fli i nu ascult de cuvintele celor ce snt povuii de Duhul, ci ascult de prerea lui i de cuvintele amgitoare ale celor ce au mbrcat numai chipul evlaviei i snt cl uzii de Duhul iubirii de slav i al iubirii de plcere, i se d necaz i strmtorare, pizm, mnie i furie, acum ca rsplat pentru amgirea lui, iar la sfrit ca pedeap s a gndurilor lui ce se osndesc, sau se apr ntre ele. Vorbim de ziua n care va judeca Dumnezeu ce le ascunse ale oamenilor i va rsplti fiecruia dup lucrul lui (Rom. II, 616). 69. Precum nu este iudeu cel ce este aceasta ntru artare, dup cum s-a spus, i nici tiere mprejur cea ntru artarea trupului (Rom. II, 28, 29), ci iudeu e cel ce e aceasta ntru ascuns i tiere mprejur e cea a inimii, care snt n duh nu n liter, aa nici un brbat desvrit ntru cunotin i nelepciune nu e cel tare numai n cuvntul artat i grit, nici nevoitor la culme cel ce e aa ntru nevoina trupeasc i vzut. Ci nevo itor este cel ce e aceasta ntru lucrarea ascuns i ne legtoare, iar nelept i desvrit ntru cunotin este cel ce griete din inim curat i bun prin Duhul lui Dumnezeu i nu prin liter. Lauda acestora nu e de la oameni, ci de la Dumnezeu. Cci snt netiui sau piz muii de oameni, fiind iubii i cunoscui numai de Dumnezeu i de cei micai de Duhul Lui.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE

CAPETE

339

70. Dac nu se va ndrepta, precum s-a spus, nici un trup naintea lui Dumnezeu din faptele legii (Rom. III, 20), cine se va dasvri naintea lui Dumnezeu numai prin luptele i ostenelile nevoinei ? Cci prin fapte ajungem la deprinderea virtuii i oprim lucrarea patimilor, dar numai prin ele nu ne desvrim ntru pli ntatea lui Hristos. Deci ce ne duce pe noi la desvri re ? Credina sincer in Dumnezeu. Ea este temelia celor ndjduite (Evr. XI, 1). Prin ea Abel a adus lui Dum nezeu o jertf mai deplin dect Cain i a primit mr turia de om drept, iar Avraam, cnd a fost chemat, a ascultat i a ieit ca s locuiasc n pmntul fgduin ei. Ea urc pe cei ce se nevoiesc la ndejdile mari ale darurilor mai nalte ale lui Dumnezeu i de acolo la cunotina lucrurilor. Ea le d lor comori nesecate ale Duhului n inim, ca s scoat de acolo taine noi i vechi ale lui Dumnezeu i s le dea celor ce au trebu in. Drept aceia, cel ce s-a mprtit de ea, s-a nl at i s-a desvrit prin dragoste intru cunotina lui Dumnezeu i a intrat ntru odihna Lui, odihnindu-se i el de toate lucrurile sale, ca i Dumnezeu de ale Lui (Evr. IV, 3). 71. Dac Dumnezeu s-a jurat odinioar, c cei ne asculttori nu vor intra ntru odihna Sa i ca urmare nici n-au putut intra din pricina necredinei lor, cum vor putea s intre vreunii prin singura nevoin tru peasc, fr de credin, ntru odihna neptimirii i n tru desvrirea cunotinei, cnd vedem pe muli neputnd s intre i s se odihneasc de toate ostenelile lor? Drept aceea trebuie s se cerceteze fiecare de nu cumva este ntru sine o inim viclean i necredincioas i de aceea se lipsete, dei se afl n multe osteneli, de odihna i de desvrirea lui, din care pricin se chinu iete pururea cu faptele i mnnc pinea durerii. i dac lipsete odihna ntru el, s se sileasc s intre prin

340

FILOCALIA

credin ntru odihna neptimirii i ntru desvrirea 548 cunotinei , ca nu cumva s cad n vechea pild a neascultrii i s ptimeasc aceleai lucruri ca i cei ce n-au ascultat odinioar. 72. Deoarece sntem fiine supuse simurilor, cu vnttoare i nzestrate cu minte, trebuie s aducem i noi o zeciuial din tot ce sntem noi nine. Ca fiine sensibile trebuie s simim n chip cuvenit lucrurile supuse simurilor i, prin frumuseea lor, s ne grbim i s aducem cunotina lor fr greeal Ziditorului. Ca fiine cuvnttoare, s grim bine despre lucrurile dumnezeieti i omeneti. Iar ca fiine nzestrate cu minte, s cugetm fr greeal despre Dumnezeu, despre viaa venic, despre mpria cerurilor i des pre tainele Duhului ascunse n ea. Trebuie s ne con ducem n chip sntos i fr greeal potrivit cu Dum nezeu. Simirea, vorbirea i cugetarea trebuie stpnite i folosite n chip sntos. Aceasta este msura adev rat i dumnezeiasc i aducerea noastr sfinit lui 549 Dumnezeu . 73. Zeciuiala adevrat adus lui Dumnezeu este Patele sufletesc, sau trecerea peste toat deprinderea 550 ptima i peste toat simirea neraional . In vre mea acestui Pate se jertfete Cuvntul n contemplarea lucrurilor i se mnnc n pinea cunotinei i se bea
548. O d i h n a neptimirii e l e g a t de c u n o t i n a ce v i n e din c r e d i n a ferm, p e n t r u c ea face c l a r i sigur l e g t u r a sufletului cu Dum nezeu cel p e r s o n a l ; i d c o n t i i n a odihnei n iubirea Lui nesfrit i nemijlocit. In n e v o i n e omul se simte n c d e p a r t e de D u m n e z e u ; el lupt nc cu patimile, n e a v n d pe D u h u l deplin n el. 549. Prin simirea, prin v o r b i r e a i g n d i r e a n o a s t r , n c h i n a t e lui Dumnezeu, ne a d u c e m nu n u m a i pe noi n i n e Lui, ci t o a t e cele simite, vorbite i gndite, adic n t r e a g a lume sensibil i inteligibil, d e s c o p e rindu-i prin a c e a s t a t r a n s p a r e n a p e n t r u Dumnezeu, sau s t r b a t e r e a lui Dumnezeu prin ea. 550. P a s t e l e n s e a m n t r e c e r e a p r i n M a r e a Roie i deci ieirea din robia Egiptului, spre libertate i spre a r a fgduinei. Simbolic ea n s e a m n t r e c e r e a p e s t e c e e a ce ne n c h i d e n robia patimilor, la l a r g u l infinitii lui D u m n e z e u i a libertii n ea, d i n s t r m t o r a r e a robiei c e l o r vzute, n c a r e nu se s i m t e bine sufletul.

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 500 DE

CAPETE

341

preacinstitul Lui snge n paharul nelepciunii tainice. Deci cel ce serbeaz acest Pate, i-a jertfit siei Mielul care ridic pcatele lumii i nu va mai muri, ci, dup glasul Domnului, va tri n veac (Ioan VI, 52) 5 5 1 . 74 Cel ce s-a ridicat din faptele moarte a nviat mpreun cu Hristos. Iar dac a nviat mpreun cu Hristos prin cunotin, i Hristos nu mai moare, nici pe el nu-l mai stpnete moartea netiinei (Rom. VI, 9). Cci cel ce a murit odinioar prin pcat, abtndu-se de la micarea cea dup fire, a murit o dat pentru tot deauna. Iar cel ce vieuiete acum, vieuiete lui Dum nezeu prin libertatea Duhului Sfnt, Care l-a ridicat pe el din faptele moarte ale pcatului. De aceea nu mai triete trupului i lumii, odat ce e mort fa de mdularele trupului i fa de lucrurile vieii, ci triete n el Hristos, odat ce se afl sub harul Duhu lui Sfnt i nu mai este sub legea trupului. El i d ruiete acum mdularele sale, ca arme ale dreptii, lui Dumnezeu i Tatl. 75. Cel ce i-a eliberat mdularele sale din robia patimilor i le-a nfiat spre slujirea dreptii, s-a apropiat de sfinirea ntru Duhul Sfnt, ridicndu-se pes te legea trupului. i aceasta nu-l va mai stpni prin pcat, odat ce se odihnete n libertatea i n legea Duhului. Cci sfriturile slujirii dreptii nu snt ca sfriturile robiei patimilor. Acestea duc la pieirea sufle tului nelegtor, iar acelea sfresc n viaa venic, cea ascuns n Hristos, Domnul nostru 5 5 2 .
551. Mielul se d ca Jertf omului credincios n c o n t e m p l a r e a lu crrilor ; mai bine zis omul nsui il jertfete siei n a c e a s t contem plare, sau l c o b o a r la sine n s t a r e de m n c a r e i b u t u r s p r e sfin irea lui, p r i n e l i b e r a r e a de patimi, p r i n c u n o t i n i n e l e p c i u n e , c a r e nu-i o c u n o t i n i o n e l e p c i u n e n izolare i n d i v i d u a l i s t r m t o r a t , ci in c o m u n i c a r e cu C u v n t u l sau cu Izvortorul p e r s o n a l al cunotinei, al nelepciunii i al libertii. 552. Cel ce a intrat n v i a a liber de patimi, c a r e e o v i a a c u n o t i n e i lui D u m n e z e u cel nesfrit n iubire, s p o r e t e c o n t i n u u n

342

FILOCALIA

76. Ct vreme omul triete trupete, e stpnit de legea trupului. Iar dac moare i e mort lumii, e slo bozit de legea trupului. Dar nu putem muri lumii, dac nu murim mdularelor trupului. i murim acestora cnd 553 ne facem prtai Duhului Sfnt . Iar Duhului Sfnt ne vdim c sntem prtai, cnd aducem lui Dumnezeu roade vrednice de Duhul, i anume dragostea ctre Dumnezeu din tot sufletul i ctre aproapele din toat simirea, bucuria inimii din contiin curat, pacea su fletului din neptimire i smerenie, buntatea gnduri lor minii, ndelunga-rbdare n necazuri i ncercri, dulceaa n nfrnarea purtrilor, credin simit i ne ndoielnic n Dumnezeu, blndee din smerit cuge tare i din umilin i nfrnarea general a simurilor. Cnd aducem astfel de roade lui Dumnezeu, ne aflm n afar de legea trupului i nu mai este mpotriva noas tr lege care s ne pedepseasc pentru roadele ce le-am adus morii ct vreme triam trupului. Cci am fost slobozii de legea trupului, ca unii ce am nviat mpreun cu Hristos din lucrurile moarte prin libertatea Duhului 554 (Rom. VIII, 21) . 77. Cei ce au primit prga Duhului prin baia na terii celei de-a doua i o pzesc pe ea nestins, apsai nc de povara trupului, suspin n sinea lor, ateptnd nfierea prin plintatea Mngietorului, ca s vad iz 555 bvirea lor de robia stricciunii . Cci Duhul vine n
a c e a s t v i a . Ea este o v i a venic. Dar cel ce a czut din ea nu mai n a i n t e a z n via, ci r m n e m e r e u mort, p e n t r u c r m n e n aceeai m r g i n i r e m o n o t o n a repetiiei i a lipsei de l i b e r t a t e i de comuniune. 553. T o t d e a u n a Duhul Sfnt cu l i b e r t a t e a Lui e o p u s a u t o m a t i s m u l u i legilor n a t u r a l e i patimilor c a r e ne m r g i n e s c i ne in in a c e a s t mrginire. 554. O d a t ce credinciosul e viu i liber de patimi n D u h u l lui Hristos, nu mai a r e rost s fie p e d e p s i t p e n t r u lucrurile m o a r t e n c a r e tria nainte. 555. C o r u p e r e a t r u p u l u i nu va fi biruit dect p r i n p l i n t a t e a Du hului, p r i n covrirea puterii spirituale ce va iradia din El. Starea a c e e a va nsemna o s u p r e m intimitate i c o m u n i c a r e cu Dumnezeu, o s t a r e

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE CAPETE

343

ajutorul slbiciunilor lor fireti i se roag pentru ei cu suspine de negrit (Rom. VIII, 26). Aceasta, deoarece cugetul lor este dup Dumnezeu i ndejdea lor ateap t s vad descoperirea fiilor lui Dumnezeu n trupul lor muritor, adic moartea de via fctoare a lui 556 Iisus , ca s fie i ei fii ai lui Dumnezeu ca unii ce snt cluzii de Duhul Sfnt (Rom. VIII, 14) ; i s se slobozeasc de robia trupului i s ajung la slobozenia fiilor lui Dumnezeu (Rom. VIII, 19, 23). Acestora li se ajut la tot lucrul bun, ca unora ce iubesc pe Dum nezeu (Rom. VIII, 28). 78. Dumnezeiasca Scriptur, nelegndu-se duhovnicete, i comorile din ea descoperindu-se prin Sfntul Duh numai celor duhovniceti, nu poate vreun om su fletesc s primeasc descoperirea lor. Cci acesta nu pri mete s cugete sau s asculte, afar de nlnuirea gn durilor lui, nimic din ceea ce zic alii. Fiindc el nu are n sine Duhul lui Dumnezeu, care cerceteaz adncurile lui Dumnezeu (1 Cor. II, 10) i cunoate cele ale lui Dumnezeu, ci duhul lumii cel pmntesc i plin de du mnie i de pizm, de ceart i de vrajb. Din aceast pricin pentru el este nebunie s cerceteze i s urm reasc nelesul dinuntru al literii. Cci el nu poate s-l cunoasc, fiindc toate ale dumnezeietii Scripturi se neleg duhovnicete. El i bate joc de lucrurile ome neti i dumnezeieti i de cei ce le neleg pe acestea duhovnicete. i nu-i socotete pe acetia duhovniceti, nici cluzii de Duhul dumnezeiesc, ci nscocitori de
de filiaie fa de Dumnezeu. D u h u l Sfnt o d i h n i n d u - s e a t u n c i deplin p e s t e credincios i in el, l va face fiu al Tatlui, a s e m e n e a Fiului U n u i a N s c u t , peste C a r e se o d i h n e t e din veci. 556. Moartea de v i a f c t o a r e a lui Iisus e s t e p u t e r e a c a r e ajut pe cei ce cred n El s m o a r i ei pornirilor trupeti c a r e r e p r e zint m o a r t e a cea a d e v r a t i prin a c e a s t a s vieuiasc lui Dumnezeu, adic s p a r t i c i p e la v i a a cea a d e v r a t , oferindu-i m d u l a r e l e lor sufle teti i trupeti lui Dumnezeu, ca prin ele s lucreze p u t e r e a lui i s t r i a s c v i a a Lui, v i a a n v i a t i n e m u r i t o a r e a lui Hristos, C a r e t r i e t e ca om v i a a infinit a lui Dumnezeu, C a r e a biruit prin D u h u l m o a r t e a .

344

FILOCALIA

nelesuri nchipuite. El stric i rstoarn cuvintele Scripturilor i nelesurile dumnezeieti ca Dima acela (2 Tim. IV, 10). Nu aa face ns cel duhovnicesc, ci judec toate sub lucrarea Duhului dumnezeiesc, dar el nsui nu poate fi judecat de nimeni. Cci n el este mintea lui Hristos, pe care nimeni nu poate s o ne leag (1 Cor. II, 1415). 79. Fapta fiecruia, zice Pavel, va fi descoperit n ziua cea de apoi i va fi cercat prin foc (1 Cor. III, 13). Deci dac lucrul cuiva e din substan nestriccioas, ceea ce i-a aezat n sine spre zidire va rmne nestri cat n mijlocul focului. Ba nu numai c nu va arde, ci va cpta i strlucire, curindu-se cu totul de puina tin. Dar dac lucrul cuiva este din substan stric cioas, ceea ce i-a legat de sine ca povar va arde, mistuindu-se, i el va rmne golit n mijlocul focului. Iar lucrul nestriccios i dinuitor snt lacrimile de poc in, milostenia, mpreuna-ptimire, rugciunea, smere nia, credina, ndejdea, dragostea i tot ce se face n scopul evlaviei. Acestea, nc trind omul, snt zidite n Biserica sfnt a lui Dumnezeu, iar plecnd de aici merg mpreun cu el i rmn mpreun cu el nestricate n veci. Lucrul ce se va arde de focul acela ns, vdit este tuturor c e iubirea de plcere, iubirea de slav, iubi rea de argint, ura, pizma, furtiagul, beia, brfirea, osndirea i tot ce se face ru prin trup, din poft sau m nie. Acestea se stric mpreun cu omul care vieuiete ars de focul poftei i pleac cu el cnd se desface de trup, dar nu rmn mpreun cu el, ci, stricndu-se, l las pe lucrtorul lor n mijlocul focului, chinuit n vecii ve 557 cilor . 80. Cunotina lui Dumnezeu nseamn c cel n trit n aceasta, prin smerit cugetare i rugciune, a fost
557. Ele nu r m n cu cel ce le-a svrit, p e n t r u c el nu le mai p o a t e svri, fiind sleit de orice p u t e r e . Dar e chinuit de a m i n t i r e a lor i de u r m r i l e lor n fiina lui.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

345

cunoscut de Dumnezeu i s-a mbogit de la Dumnezeu 558 cu cunotina tainelor Lui mai presus de fire . Iar dac se vede mndrie n jurul lui, nu a fost zidit prin acestea n ea, ci e purtat de duhul cel pmntesc al lumii aces teia. De aceea unul ca acesta, chiar dac pare c tie ceva, nu cunoate nimic din lucrurile dumnezeieti pre cum trebuie s cunoasc. Dar cel ce iubete pe Dumne zeu i nu socotete nimic mai de pre dect iubirea de Dumnezeu i a aproapelui, a cunoscut i adncurile dum nezeieti i tainele mpriei Lui, cum trebuie s le cu 559 noasc cel micat de Duhul dumnezeiesc ; i a fost cunoscut de Dumnezeu ca lucrtor adevrat al raiului, adic al Bisericii Lui, care mplinete prin iubire voia lui Dumnezeu, ntorcnd suflete i scond vrednici din nevrednici, cu cuvntul dat lui prin Sfntul Duh, i p zind lucrul lui nerpit, prin smerit cugetare i umilin. 81. Toi ne-am botezat ntru Hristos n ap i n Duh Sfnt, i toi mncm aceeai mncare duhovniceas c i bem aceeai butur duhovniceasc (1 Cor. X, 2 .u.). Iar acestea snt Hristos. Dar ntru muli dintre noi nu binevoiete Dumnezeu. Cci muli dintre cei credin cioi i srguincioi i-au asuprit i i-au vetejit trupu rile lor prin multe osteneli i deprinderi ale nevoinei trupului, dar neavnd umilin din inim zdrobit i din cugetare iubitoare de bine, i mil din dragoste, fa de aproapele i fa de ei nii, au fost gsii goi de plin tatea Duhului Sfnt i s-au aflat departe de cunotina lui Dumnezeu, avnd pntece neroditor de nelegere i 560 cuvnt nesrat i neluminat .
558. C u n o t i n a celui d u h o v n i c e s c e o reflectare a c u n o t i n e i lui Dumnezeu n e l ; cci orice c u n o t i n este p r i n p a r t i c i p a r e a l a c e e a ce e c u n o s c u t . 559. D a c orice c u n o t i n se n a t e p r i n p a r t i c i p a r e la c e e a ce se c u n o a t e , p a r t i c i p a r e a la o p e r s o a n a r e loc p r i n iubire. C u n o a t e r e a unei p e r s o a n e d e c t r e alta p r o v i n e deci din iubirea r e c i p r o c n t r e ele. 560. C u v n t n e l u m i n a t pe d i n u n t r u i z o r n i n d pe din afar i n e srat, adic n e p u t n d n t r e i n e i d e z v o l t a v i a a .

346

FILOCALIA

82. Ceea ce li se cere nazireilor de ctre Scriptur nu este numai s urce muntele Sinai prin fapte, nici nu mai s se cureasc nainte de a se urca i s-i spele vemintele i s nu se mpreune cu femeie, ci i s vad, nu spatele lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeu nsui ntru slava Sa, binevoind ntru dnii i dndu-le tablele cuno 561 tinei spre zidirea poporului Su . 83. Cuvntul nu-i duce cu Sine pe toi slujitorii i ucenicii Si la descoperirea tainelor ascunse i mai mari ale Sale, ci numai pe aceia crora le-a dat ureche i le-a deschis ochi de vedere i le-a limpezit limb nou. Pe acetia lundu-i cu Sine i desprindu-i de ceilali, care i ei erau ucenici, urc pe Muntele Tabor al contempla iei i se schimb la fa naintea lor. Nu-i mai nva acum tainic cele ale mpriei cerurilor, ci le arat sla va i strlucirea dumnezeirii, i las s lumineze din El, ca din Soarele dreptii, temelia vieii i a cuvntului lor n mijlocul Bisericii credincioilor ; iar nelesurile lor le face albe i curate ca o lumin preastrlucitoare ; i aaz mintea Sa n ei i-i trimite s scoat din gur lucruri noi i vechi spre zidirea Bisericii Sale. 84. Muli i-au lucrat arinile lor cu mult srgu in i au aruncat n ele smn curat, curind mai nainte mrcinii i arznd spinii cu focul pocinei. Dar fiindc n-a plouat n ele Dumnezeu ploaia Sfntului Duh prin umilin, n-au dobndit nimic din aceasta. Cci s-au uscat de secet i n-au luat rodul spicului nmulit al cunotinei lui Dumnezeu. De aceea, dei n-au murit de foamea cuvntului dumnezeiesc, totui au pierit sraci 562 de cunotina lui Dumnezeu i cu minile goale, adu
561. A v e d e a s p a t e l e lui D u m n e z e u e s t e a b n u i c e s t e Dumnezeu, sau a d e d u c e c El exist, d i n c r e a i e i S c r i p t u r . A-L v e d e a pe El nsui, sau d i n fa, n s e a m n a-L tri intens i a-L asculta ca P e r s o a n ntr-un dialog p r o d u c t o r d e r s p u n d e r e p e n t r u alii. 562. Au auzit c u v i n t e l e lui Dumnezeu, d a r n-au a v u t c u n o t i n a lui D u m n e z e u ; n-au c u n o s c u t nelesul c u v n t u l u i i n-au simit pe Dum nezeu ca P e r s o a n , grind n c u v n t i dndu-le via, p r i n c o m u n i u n e a Sa cu ei prin c u v n t .

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

CELE

300

DE

CAPETE

347

nndu-i puine lucruri spre hran din darul lui Dum nezeu. 85. Tot cel ce scoate cuvinte de folos din gura sa, spre zidirea aproapelui, le scoate din vistieriile bune ale inimii sale, fiind el nsui bun, dup cuvntul Domnului. Dar nimeni nu poate fi micat s cuvnteze despre Dumnezeu, dect n Duhul Sfnt. i nimeni, grind n Duhul lui Dumnezeu, nu vorbete cele potrivnice cre dinei n Hristos, ci cele care zidesc i duc la Dumne zeu i n mpria Lui i refac strvechea noblee i unesc cu Dumnezeu pe unii care se mntuiesc. Dac fie cruia i se d artarea Duhului spre folos, cel ce s-a m bogit cu cuvntul nelepciunii lui Dumnezeu i al cu notinei st sub lucrarea Duhului Dumnezeiesc i este cas a vistieriilor nesecate ale lui Dumnezeu. 86. Niciunul dintre cei ce s-au botezat i cred n Hristos nu rmne neprta de harul Duhului, dac nu s-a predat pe sine la toat lucrarea duhului potrivnic i nu i-a ntinat credina prin fapte necuvenite, sau nu convieuiete cu trndvia i cu nepsarea. Dar cel ce a pzit prga Sfntului Duh, pe care a primit-o din Sfn tul Botez, nestins, sau dac s-a stins a nviorat-o prin faptele dreptii, nu se poate s nu primeasc i plinirea ei de sus. Iar prin buna sa nevoin se nvrednicete, primind plintatea Duhului, sau de cuvntul nelepciu nii lui Dumnezeu spre nvtura Bisericii ; sau de cu vntul cunotinei tainelor lui Dumnezeu prin acela Duh, ca s cunoasc tainele mpriei cerurilor ; sau de credina din inim, prin acela Duh, spre a crede n f gduinele lui Dumnezeu ca Avraam ; sau de darul vin decrilor, n acela Duh, spre tmduirea bolilor ; sau de lucrarea puterilor, spre a alunga draci i a face semne ; sau de proorocie, spre a vedea nainte i a spu ne cele viitoare ; sau de deosebirea duhurilor, spre a cunoate cine griete n Duhul lui Dumnezeu i cine

348

FILOCALIA

nu ; sau de tlmcirea diferitelor limbi ; sau de darul mngierii celor ntristai ; sau de darul crmuirii tur mei i a poporului lui Dumnzeeu ; sau de dragostea fa de toi i de darurile ei, de ndelung-rbdare, de bun tate i de toate celelalte. Iar dac nu va fi cineva prta de niciunul din acestea, nu pot s spun c unul ca acesta e credincios, sau c face parte din rndul celor ce-au m brcat pe Hristos de la dumnezeiescul Botez. 87. Cel ce are dragoste nu tie s pizmuiasc ; nu e uuratic, flos i pornit ; nu se ngmf fa de cineva ; nu se poart cu necuviin fa de aproapele ; nu caut numai cele spre folosul su, ci i spre al aproapelui ; nu se mnie degrab mpotriva celor ce-l supr ; nu ia n seam, dac sufere vreodat vreun ru ; nu se bucur de nedreptatea prietenilor, ci se bucur de adevrul dreptii lor ; toate le rabd cte vin asupra lui cu ntris tare ; toate le crede din simplitate i nerutate ; toate cele fgduite nou de Dumnezeu ndjduiete c le va lua ; toate ispitele le rabd, nerspltind rul cu ru ; i niciodat lucrtorul dragostei nu cade din dragostea aproapelui (1 Cor. XIII, 48). 88. Dintre cei ce s-au nvrednicit de harul de sus al Duhului Sfnt, prin felurite daruri, unii snt nc prunci i nedesvrii n darurile dumnezeieti, iar alii br bai i desvrii n plintatea acestora. Unii, ntinzndu-se spre lucrarea dumnezeietilor porunci, cresc n ele i, umplndu-se de darurile mai mari ale Duhului, prsesc darurile din urm ale prunciei. Iar alii, sltndu-se la culmea iubirii i a cunotinei de Dumnezeu, se odihnesc de lucrarea darurilor din parte, fie c snt proorocii, fie deosebiri ale duhurilor, fie mngieri, fie conduceri .a.m.d. (1 Cor. XII, 411). Cci cel ce a in trat n palatul dragostei nu mai cunoate din parte pe Dumnezeu, sau dragostea, ci l cunoate grind fa c-

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

349

tre fa, precum el nsui este cunoscut de Dumnezeu (1 Cor. XIII, 12). 89. Cel ce din rvnirea darurilor duhovniceti ur mrete dragostea i o primete nu sufere s vorbeasc numai cu sine nsui prin rugciune i citire, spre zidi rea sa. Cci cel ce vorbete numai cu gura cu Dumne zeu, prin rugciune i psalmi, se zidete pe sine, cum zice Pavel. Ci se silete s i proorceasc spre zidirea Bi sericii lui Dumnezeu, adic s nvee pe cei apropiai lucrarea poruncilor lui Dumnezeu i felul cum trebuie s se sileasc ei spre a bine-plcea lui Dumnezeu. Cci cu ce ar i putea s foloseasc pe alii ntistttorul care griete totdeauna numai cu sine i cu Dumnezeu prin rugciune i cntare, dac n-ar gri i celor de sub el, fie ntru descoperirea Duhului Sfnt, fie ntru darul nainte-vztor al proorociei, fie ntru nvtura cuvn tului de nelepciune ? Care dintre cei de sub ascultare se va pregti spre lupta cu patimile i cu dracii, de nu-i va da acela cuvnt lmurit de nvtur prin scris, sau prin grai viu ? Cu adevrat, de nu va cuta pstorul, spre zidirea turmei sale, s prisoseasc n cuvntul nv turii i n cunotina Duhului, nu va fi rvnitor al da rurilor lui Dumnezeu. Cci prin multa rugciune i cn tare cu gura n Duh sau cu sufletul, se zidete pe sine, dar mintea sa este neroditoare, neproorocind prin cuvn tul nvturii i nezidind Biserica lui Dumnezeu. Iar dac Pavel, care s-a unit cu Dumnezeu prin rugciune mai mult dect toi oamenii, voia mai bine s spun cinci cuvinte prin mintea roditoare n Biseric, ca s-i nvee i pe alii, dect zeci de mii de cuvinte ale cntrii cu gura, de bun seam c s-au rtcit de la dragoste cei ce stau n fruntea altora i-i mplinesc slujba de pstor numai cu cntarea i cu citirea. 90. Cel ce ne-a dat nou fiina din materia mai de jos i din firea nelegtoare i a adunat n chip minunat

350

FILOCALIA

ntr-o fiin i ntr-un ipostas cele protivnice ale firii vzute n ele nsele, ne-a dat i existena bun prin cuvntul nelepciunii Sale i prin cuvntul cunotinei. Aceasta, ca pe de o parte s vedem prin cunotina Du hului comorile ascunse ale mpriei cerurilor, druite nou de El, pe de alta, s facem cunoscut i celor apro piai, prin cuvntul nelepciunii, bogia iubirii Lui i buntile venice, pe care le-a gtit spre desftare ce lor ce-L iubesc pe El. 91. Cel ce s-a ridicat peste ameninrile i fgdu inele celor trei legi a intrat la viaa nesupus legii, f cndu-se lege Bisericii i nefiind stpnit de lege. Iar dac viaa nesupus legii este liber, atunci ea este mai presus de orice sil i putin de abatere 5 6 3 . i cine ajun ge la ea, eliberat de trupul din afar i prefcut n foc, prin mprtirea de Duhul, s-a unit i el n ntregime cu Hristos cel mai presus de toat firea, desfiinndu-se n el ceea ce e din p a r t e 5 6 4 . 92. Cel ce a primit cunotina primei Mini, Care este nceputul i sfritul tuturor i e nevzut n Ea n si, fiind n luntrul i n afara tuturor celorlalte, tie s fie singur (monah) i cnd e singur i cnd e n mijlocul altora care snt singuri. El nu sufer nici o pgubire a desvririi i buntii nici cnd e singur, nici cnd e cu muli. Ci este totdeauna i ntru toate singur, ca nce563. Cel ridicat la l i b e r t a t e a d u h o v n i c e a s c , nu e nici rob legii, dar nu se a b a t e nici s p r e rele. C h i a r n l i b e r t a t e a sa e binele, sau invers, chiar n bine e libertatea, p e n t r u c binele e fericirea comuniunii n iubire. i a c e a s t a nu-l las pe credincios s c a d la o v i a s r a c i mrgi nit individualist. Cele trei legi pot f i : l e g e a n a t u r a l , legea d i n a i n t e de Moise, legea lui Moise. 564. Cel ce l u c r e a z din el nsui cele p o r u n c i t e de lege e eli berat de lege. A c e l a e el nsui lege celor din Biseric. lege i p u t e r e s p r e cele b u n e . El e foc ce se mic cu nfocare n cele b u n e , n e p u t n d fi inut n t r - u n c a d r u rigid. El e foc p e n t r u c e plin de e n t u z i a s m u l c u r a t al Duhului, Care-l m n s n a i n t e z e la fapte i la v i r t u i tot mai mari. De focul a c e s t a c u r a t se resimte i t r u p u l , c a r e e copleit de D u h u l i de a c e e a nu mai m o a r e sau va nvia. T r u p u l n v i a t al lui Hristos e i el t r u p de foc, cum se s p u n e n c n t r i l e bisericeti o r t o d o x e de la duminica Tomii.

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

CELE 300

DE

CAPETE

351

put al micrii altora spre singurtate i ca int des vrit a virtuii. 93. Unirea neamestecat i legtura sufletului cu trupul, cnd e consimit, face un singur lucru din ma terie i din suflet. Dar cnd nu e consimit, trezete pofta luntric a rzboiului. Dar venind Cuvntul (ra iunea) i impunndu-i stpnirea, destram glceava i vestind buna nelegere, d tot coninutul faptelor, firii i duhului. 94. In noi snt trei puteri de cpetenie. Una stp 565 nete, dar nu e stpnit . Una stpnete i e stp566 nit . Iar una nu stpnete, dar e stpnit. Deci cnd cea care stpnete ajunge sub stpnirea uneia din cele ce snt stpnite, cea roab prin fire se arat liber ce lor roabe prin fire i iese de sub stpnire i din firea sa, i de aci se nate mare rzvrtire. Aflndu-se ntre acestea o asemenea rzvrtire, nu le mai vedem pe toa te supuse raiunii. Dar cnd cea stpnitoare domnete peste toate i le aduce sub ascultarea i stpnirea sa, atunci cele ce snt dezbinate, adunndu-se la un loc i conglsuind ntre ele, au pace cu Dumnezeu. i tuturor celor ce s-au supus raiunii, li se mprtete prin ea 567 mpria lui Dumnezeu i Tatl . 95. Cele cinci simuri, supunndu-se celor patru stpniri ale virtuilor cuprinztoare i pzind buna as cultare, pregtesc firea trupului plsmuit din patru sti hii, s se mite fr tulburare pe roata vieii. Micndu-se cele cinci simuri astfel, puterile nu se rzvrtesc ntreolalt, ci partea ptimitoare a poftei i a iuimii se unete cu raiunea, iar mintea i impune stpnirea sa fireasc. Prin aceasta ea i face din cele patru stpniri
565. In a c e a s t a se a r a t c a r a c t e r u l n o s t r u de subiect, de eu. 566. v o i n a i c u g e t a r e a omului. 567. Cnd t o a t e snt s u p u s e subiectului n o s t r u fcut s fie liber i a c e s t a nu e s u p u s nici u n e i patimi, el t r i e t e liber l e g t u r a cu Dum nezeu, izvorul libertii n c a l i t a t e a Lui de subiect s u p r e m . i t o a t e n noi snt u n i t e .

352

FILOCALIA

o cru de rzboi cu patru cai, iar din cele cinci roabe, scaun, i otindu-se mpotriva trupului tiran, e ridica t, prin rpire, la ceruri, unde, nfindu-se mpra tului veacurilor, primete cununa biruinei i se odih 568 nete n El de tot drumul su . 96. Celor ce se desvresc n timp prin contemlpaie i se reazim pe stlpii Duhului, li se d un pahar i li se pune nainte o pine din ospul mprtesc ; ei afl scaun de odihn din argint bogat i comoar de mrg ritare i de pietre preioase i li se d bogii negrite n mini. Pe acetia lucrarea cu fapta i face brbai pri cepui n lucrurile mprteti, din foarte nendemnatici cum erau, i-i face s nu mai stea ntre brbaii lenei. 97. mpria Cerurilor se d tuturor celor ce se nevoiesc, nc de aici, sau numai dup desfacerea tru pului ? Dac de aici, biruina este neclintit, bucuria ne grit i urcuul nostru spre rai e liber. Cci acesta se afl nemijlocit la rsriturile dumnezeieti. Iar dac dup moarte i desfacere, e de ntrebat dac ieirea se face fr fric. i trebuie s aflm ce este mpria lui Dumnezeu i raiul i prin ce se deosebete una de altul i care este vremea fiecruia i dac ne aflm n amndou, i cum i cnd i dup ct vreme. Cci cel ce a ajuns nuntrul celei dinti, trind nc i purtnd trup, nu a pierdut pe cellalt. 98. Lumea de sus, fiind nc nemplinit, ateapt plinirea, ca s ia restabilirea ncepnd de la cei dinti nscui ai lui Israel, care vd pe Dumnezeu. Cci ea se desvrete mplinindu-se prin cei ce alearg spre cu notina lui Dumnezeu. i odat desvrit, hotrte
568. Prinii d a u cu deosebire minii rolul de subiect liber. Ea se ridic la u n i r e a cu Dumnezeu, izvorul libertii, eliberndu-se prin virtui de robia patimilor c a r e o s t r m t o r e a z i o in m o a r t n m o n o t o n i a a u t o m a t a acelorai micri fcute fr voie. Prin v i r t u i l e libertii m i n t e a p o a t e zbura n sus spre D u m n e z e u cel liber i izvorul libertii.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL,

CELE 300 DE CAPETE

353

sfriturile lumii de jos a credincioilor i necredincio ilor i o face s se adune n sine, dnd fiecruia ce e al su i desprind din mpreunarea lor cele ce prin ele nsi nu pot rmne adunate. Astfel adun la sine n ceputurile celorlalte lucruri i sfriturile, pe care aces tea le au de la ea i le hotrnicete pe acestea ca hotar 569 nehotrnicit al lor . Dumnezeirea nsi nu e condus ns de alt stpnire, nici nu e hotrnicit, ntruct nu e purtat spre ceva. Cci Ea are micarea de-a pururi, ntruct nici nu se poate opri prin fire, nici nu se poate ntinde peste hotarele Ei, ci este smbta i odihna ori 570 crei conduceri i micri . 99. Uniunea puterilor de sus, care cnt i conduce cntrile de laud, alctuiete un cor treimic, care nfindu-se Treimii n chip treimic, i aduce cntarea lor de laud, liturghisind cu fric i cu cutremur. Dintre aceste puteri, unele se afl la picioarele nceputului i Cauzei tuturor, de la Care i au nceputul cele care snt mai apropiate i conduc cntrile de laud. Numele lor snt : scaune, heruvimi i serafimi. Propriu lor este n elepciunea nfocat i cunotina celor cereti, iar cul mea lucrrii lor este cntarea vrednic de Dumnezeu, numit n limba evreiasc Ghel. Cele ce se afl la mijloc ntre acestea i cele ce urmeaz stau n jurul lui Dumnezeu i se numesc : stpnii, domnii i puteri. Propriu lor este ntocmirea lucrurilor mari, lucrrile minunate i ale semnelor. Iar culmea lucrrilor lor e cntarea ntreit sfnt : Sfnt, Sfnt, Sfnt. Cele ce
569. H o t a r u l lor n e h o t r n i c i t e Dumnezeu, n C a r e se a d u n sfri t u r i l e nesfrite ale t u t u r o r fpturilor, c a r e au n c e p u t . Cci p r e c u m El e s t e n c e p u t u l lor, aa e s t e i sfritul lor nesfrit. 570. D u m n e z e u le mic pe t o a t e s p r e Sine, dar El nsui este nemicat, cci n-are s p r e ce se mica, nefiind nimic dincolo de h o t a r e l e Sale infinite. I d e e a a c e a s t a a dezvoltat-o sfntul M a x i m M r t u r i s i t o r u l (Ambigua), de c a r e N i c h i t a e foarte influienat n suta a t r e i a a c a p e t e l o r . Aristotel a c a r a c t e r i z a t i el S u p r e m a r e a l i t a t e ca Mictorul nemicat, d a r la el lipsete contiina c l a r a c a r a c t e r u l u i p e r s o n a l al lui Dum n e z e u i e x p l i c a r e a micrii i m p r i m a t c r e a t u r i l o r din i u b i r e a c a r e le a t r a g e spre El.

354

FILOCALIA

sfresc aproape de noi, care snt deasupra noastr, dar dedesubtul celor de sus, stau de asemenea n jurul lui Dumnezeu. Ele se numesc : nceptorii, arhangheli i n geri. Proprie lor este liturghisirea n slujbe, iar culmea lucrrii lor, cntarea : Aliluia. De darurile lor dum nezeieti se mprtete firea raional a oamenilor, ca re se desvrete prin toat virtutea i se nal prin toat cunotina i nelepciunea Duhului i a focului dumnezeiesc, atrgndu-i de la toate ceea ce le e pro priu, prin curie. De la unele se mprtete de sluji rea i de liturghisirea poruncilor lui Dumnezeu, de la altele din grija i supravegherea celor de un neam, ca i de ornduirea lucrurilor mari i dumnezeieti i de lu crrile Duhului ; iar de la cele mai de sus, de nelep ciunea nfocat a cuvntului i de cunotina lucrurilor dumnezeieti i omeneti. Desvrindu-se astfel i schimbnd darurile firii, firea noastr raional se une te prin ele cu Dumnezeu, aducndu-I ca decad de la si 571 ne prga zeciuielii . 100. Dumnezeu cel Unul i ntreit, ncepnd de la unitate, se desvrete ntru Sine n cerc, ca un fel de decad. El are n luntrul Su nceputurile i sfriturile tuturor, dar este n afar de toate ca unul ce este ae zat deasupra tuturor. Cel ce a ajuns n luntrul Lui, a primit n sine raiunile i cunotina lucrurilor. i stnd afar de toate, slluiete n luntrul tuturor, cunos cnd nceputurile i sfriturile tuturor, ca unul ce are prin Cuvntul legtura nelegtoare cu Tatl i e des vrit ntru Duhul, fiind n legtur cu nsi Treimea atotdesvrit, nedesprit i cea de o fiin, nchinat n Tatl, n Fiul i n Sfntul Duh i slvit ntr-o fire, o mprie i o putere, a Creia este stpnirea n veci. Amin.
571. T o a t n v t u r a e l u a t de la Dionisie A r e o p a g i t u l . D a r noi ne unim prin toate cu Dumnezeu. Cetele ngereti nu se interpun ntre noi i D u m n e z e u . In om se face o sintez a t u t u r o r darurilor. El primete de la toate cetele ngereti ceea ce le e propriu.

Vederea duhovniceasc a raiului

572

1. Vino, aadar, s vorbim i despre rai. Cci aces ta era scopul cuvntului nostru. Pentru el ne-am m brcat de lupt, dup ce am alctuit Cuvntul despre suflet. Dar, dac vrei, s aruncm o prim privire asupra temei. Mai nti trebuie s cercetm n ce chip a fost zidit pentru noi raiul dumnezeiesc n acela timp su pus simurilor (sensibil) i gndit cu mintea (inteligibil) ; care snt rodurile ambelor feluri de plante dumnezeieti ale raiului inteligibil; care e lucrarea i pzirea raiului gndit cu mintea i de ce fel de roduri se mprtesc din el cei ce lucreaz n el n chip felurit ; n ce chip Cuvn tul a aezat n acest rai dou pori i nu mai multe, dou pori care se nvrteau ca heruvimii, i n ce const lu crarea deosebit a fiecreia ? Apoi trebuie s ne ndrep tm privirea spre pomul vieii i spre cel al cunotinei, care se numete cunotina binelui i a rului. Cci n felul acesta, vom cunoate, pe ct ne este cu putin, i n noi, precum zice dumnezeiescul apostol, care este bogia buntii lui Dumnezeu cu privire la noi (Rom. II, 4) i care snt buntile druite nou la nce put de El (1 Cor. II, 12 ; Iacob I, 17) ; i cum noi, prin reaua alegere, am czut i cdem din darurile dum nezeieti.
572. Dup ediia Iui D a r r o u z e s , op. cit., p. 155227. Ce se scrie in aceast lucrare e o explicare a treptei a doua a urcuului duhovnicesc al omului, In c a r e a c e s t a , contemplmd raiunile d i v i n e ale lucrurilor sau privind l u m e a n chip c u r a t , o v e d e ca rai. Sfntul M a x i m n u m e t e foarte m u l t e din p a r a g r a f e l e operei Ambigua, contemplri : c o n t e m p l a r e a lui Ilie, c o n t e m p l a r e a lui M e l c h i s e d e c , c o n t e m p l a r e a celui c z u t n t r e tlhari. Prin fiecare din acetia v e d e r a i u n e a mai n a l t a lui. N o i t r a d u c e m aci c u v n t u l contemplare p r i n vederea d u h o v n i c e a s c .

356

FILOCALIA

2. Deci v rog s-mi dai ascultare cu luare-aminte spre primirea cuvntului, i alipii-v mintea de cele ce voi spune. In felul acesta pe de o parte vei cunoate i voi adevrul, iar pe de alta cuvntul meu mi se va face i mie folositor, pricinuindu-mi ca pe o plat binecuvntat i harul Duhului, ntruct va aduce folos celor ce-l ascult. Iat aadar cuprinsul lui. 3. Dumnezeu, zidind pe om de la nceput ca pe o fiin ndoit, adic din fire vzut i nevzut, vzut i nevzut, supus simurilor i nelegtor, i-a fcut i locaul lui potrivit firilor lui, adic raiul supus simuri lor i cel cunoscut cu mintea, vzut i nevzut, sdind n mijlocul lui pomul vieii i pomul cunotinei, care se numete cunotina binelui i a rului. Pe unul din aces te raiuri l-a sdit n Eden, n lumea aceasta vzut ; el a fost aezat la rsrit, fiind mai nalt dect tot p mntul, spre desftarea lui Adam, cci Eden se tlm cete desftare. El era nconjurat de un aer subire, temperat i preacurat, bogat n plante pururea roditoa re, plin de lumin i de mireasm negrit, ntrecnd toat armonia cunoscut cu simurile i nchipuirea ori crei frumusei, cum se cuvenea s fie locaul celui zi dit dup chipul lui Dumnezeu 5 7 3 . Pe cellalt rai, l-a s dit n lumea gndit cu mintea i nevzut, aflndu-se i fiind aezat n mijlocul omului ca o lume mare n cea mic vzut 574 , n mijlocul omului zidit de Dum nezeu i aezat pe pmnt. 4. Noi vom vorbi aci despre acest rai cunoscut cu mintea, cci pe el avem trebuin s-l cunoatem. Pen tru c cellalt rai a fost nchis de la greeala lui Adam ; sau pentru c sabia de foc ntorcndu-se de ctre noi de cnd Hristos s-a rstignit i a nviat, noi credincioii
573. Sfntul I o a n Damaschin, De Fide orthodoxa, 2 5 ; P. G. 94, 912913 B. 574. Idem, op. cit., 921 A; Sfntul Grigore de Nazianz, Cuv. 38. 11 j P.G. 36, 324-A.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

357

nu mai avem trebuin de el acum, ntruct tuturor ni s-a deschis intrarea la ceruri i mpria lui Hristos e fgduit de ctre El tuturor, ca s fim i noi unde este El, cum zice El nsui n Evangheliile Sale : Ca unde snt Eu i voi s fii (Ioan XVII, 27). Avem ns mare trebuin, cum s-a spus, de raiul gndit cu mintea i nevzut, ca s cunoatem ntocmai firea i locul lui i plantele dumnezeieti sdite de Dumnezeu n el, plan te de care trebuie s ne mprtim la timp potrivit n raiul n care am fost aezai s lucrm i s-l pzim (Facere II, 15). Vom ncepe astfel tlcuirea lui, care e o tlcuire foarte bun i pricinuitoare de folos celor ce-au nceput s nainteze de curnd n contemplaie, i e un adaos de cunotin mai desvrit celor ce cerceteaz adncu rile Duhului. 5. Prin pizma diavolului i prin ispita femeii am czut din acel loca nesupus stricciunii i am fost scoi, din pricina greelilor strmoilor, din raiul desftrii i 575 am fost aruncai pe acest pmnt ca s-l lucrm i am fost pedepsii s mncm pinea noastr din el ntru 576 sudoare i osteneal , dat fiind c el ne odrslete de cele mai multe ori spini i plmid n loc de semine. Dar tocmai aceasta ni s-a fcut prilej de a intra n al doilea rai, adic s contemplm, n lumea aceasta vzut, zidirea lui, pe ct e cu putin, ca, urcndu-ne de la fru museea lucrurilor la Fctorul lor (Rom. I, 20), cum zice dumnezeiasca Scriptur, s se nasc n noi cuno tina lucrurilor dumnezeieti i omeneti, luminai fiind de Duhul. Astfel, prin cuvntul i nelepciunea harului lui Dumnezeu, vom intra nu numai n raiul gndit cu
575. Filozoful g e r m a n H e i d e g g e r v o r b e t e i el de aruncarea n o a s t r im lume. Dar p e n t r u el a c e s t a e s t e un fapt n e n e l e s i fr ieire. 576. N a t u r a n u s e m a i l a s uor p r e l u c r a t , p e n t r u c d u h u l nostru a slbit in p u t e r e .

358

FILOCALIA

mintea i vom cerceta cu amnuntul nu numai firile 577 celor din el i micrile i raiunile lor , ci ne vom des fta i de florile zidirii vzute i ne vom ngriji cu evla vie de cultivarea lor. 6. Cci e ndoit i acest rai ce st n faa noastr a 578 celor alctuii din dou firi . i care este el ? Toat zidirea vzut i cea nevzut din noi, despre care dum nezeiescul Pavel zice mpreun cu proorocul David : Cci cele nevzute ale lui Dumnezeu de la ntemeierea lumii, fiind nelese din fpturi, se vd (Rom. I, 20). Iar David zice : Minunat s-a fcut cunotina mea de la mine, nu voi cuta spre ea (Ps. CXXXVIII, 6) ; adic de la ntocmirea i plsmuirea mea, care s-a fcut atunci primejdioas lui Adam cel nou zidit, care nu putea veni nc la contemplarea i nelegerea ei. 7. Dar s grim, dac voii, mai nti despre acest rai vzut i cunoscut prin simuri, n care am fost ae zai, cum s-a spus, de Dumnezeu, dup cderea lui 579 Adam, noi cei din neamul lui . Apoi vom face, dup putere, i explicarea raiului cunoscut cu mintea. Cci nimic nu ne va mpiedica s vorbim cu evlavie despre rai, odat ce ne-am ndatorat s ne robim tot gndul as cultrii lui Hristos, cum zice apostolul (2 Cor. X, 5), i s tlcuim cu nelegere cele ale dumnezeietii Scrip577. Lumea a c e a s t a nsi e s t e un rai virtual, p e n t r u cei ce pot s v a d p r i n lucruri r a i u n i l e d u m n e z e i e t i ale lor. 578. ndoit ca i noi p e n t r u c nsi lumea v z u t e frumoas i deci e un rai, d a r p r i n ea s t r v e d e m cu m i n t e a i l a t u r a lui n e v z u t a r a i u n i l o r dumnezeieti. 579. Lumea n o a s t r din l u n t r u i l u m e a d i n afar s n t d o u raiuri c a r e e r a u la n c e p u t deschise, apoi s-au nchis, d a r p o t fi iari deschise. Raiul l u n t r i c se d e s c h i d e p r i n virtui, cel d i n afar p r i n c o n t e m p l a r e a raiunilor dumnezeieti ale lucrurilor. Dar raiul din afar se deschide tot n u r m a deschiderii raiului l u n t r i c . Cci la c o n t e m p l a i e se ridic n u m a i omul c u r i t de patimi i ajuns la v i r t u i . N u m a i a c e s t u i a i se face str vezie l u m e a d i n afar p e n t r u D u m n e z e u cel nesfrit n iubire. Sfntul schimb la fa l u m e a n t r e a g . Cine c a d e din r a i u l din l u n t r u c a d e i din cel din afar. A c e l u i a i se a c o p e r i frumuseea lumii din afar. A a s-a n t m p l a t cu A d a m .

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

359

turi, potrivit cu Solomon care zice : Urechea ta va auzi nelepciune i vei lipi urechea ta de cunotin (Prov. II, 3). I. n cte feluri ni se arat raiul sensibil dup o tlcuire evlavioas ? 8. Deci toat zidirea acestei lumi vzute i simite, adic cerul i pmntul i toate cele din ele, s-a fcut ca un rai mare tuturor oamenilor, nainte de cel pregtit i sdit lui Adam n Eden. Cci Dumnezeu a ntocmit raiul la rsrit, dup ce a fcut toat zidirea celor din nimic (Fac. II, 8). Pentru c tiind, ca un nainte-tiutor, gre eala aceluia i c, odat scos de acolo, i se va nchide raiul dumnezeiesc, a pregtit de mai-nainte i pentru noi, cei ce aveam s ne natem din acela, ca pe un osp fr sfrit, aceast lume vzut ca pe un al doilea rai, nu mai mare ca acela n ce privete mrimea harului, dar plin de toat putina de a fi contemplat i de a produce desftare. Cci ndoii fiind noi, ndoit a voit Dumne zeu s ne fie i ospul nostru din e l : prin simuri i prin minte. De aceea el este sensibil, fiind alctuit din semine, din roduri, din animale i psri ; i inte ligibil, fiind alctuit din toate raiunile fpturilor Lui, dup neleptul Solomon : De la frumuseea zidirilor sntem ridicai, pe msura lor, spre Fctorul (nel. Sol. XIII, 5). 9. n mijlocul acestuia s-a sdit deci pomul vieii i un alt pom numit pomul cunotinei binelui i rului. Ce snt acestea ? Ia aminte cu atenie. Pomul vieii este Dumnezeu nsui, Fctorul tuturor, precum s-a scris : Dumnezeu n mijlocul ei i nu se va cltina (Ps. XLV, 5). Iar pomul cunotinei, sau al cunotinei 580 binelui i rului, e firea noastr i alctuirea omului .
580. P r i m a explicare d u h o v n i c e a s c : raiul e s t e a c u m p e n t r u noi lumea s u p u s s i m u r i l o r ; p o m u l vieii e Dumnezeu, pomul cunotinei este n a t u r a omului cu p u t i n a ei a l t e r n a t i v .

360

FILOCALIA

Cci omul este o fiin capabil de bine i de ru. El este cu adevrat pomul pururea roditor de cunotin, sdit n acest rai al lumii, dup aducerea la fiin a celor ce snt din cele ce nu snt, cum scrie i David n psalmi : i va fi ca pomul sdit la marginea apelor (Ps. I, 3). Fr ndoial n alte scrieri, n care am vorbit despre ceruri noi i pmnt nou (2 Petru III, 13), am nfiat explicarea lui i altfel. Cci aurul este un pom cu multe chipuri i are nelesuri i nume deosebite. Fiindc se numete lumin, via, pom, plant i pia tr preioas, sfenic i alte multe. El poart i n pri vina aceasta mulimea de nume a firii dumnezeieti, ca 581 unul ce este chipul acesteia . 10. Odat mplinit raiul lumii i odat sdite plantele dumnezeieti din el, Dumnezeu a dat omului porunc, zicnd : Din tot pomul din rai poi s m nnci, dar din pomul cunotinei binelui i a rului s nu mncai ; n ziua n care vei mnca din el, cu moarte vei muri. Mai nti i ndreapt cuvntul ca spre unul. Cci a zis : Din tot pomul din rai poi s mnnci. Apoi vorbete la plural ctre mai muli : Dar din po mul cunotinei binelui i rului s nu mncai. Ce n seamn aceasta ? Dumnezeu ne nva c taina poruncii acesteia nu se ndreapt numai spre Adam, ci va trece fr ndoial i la noi la toi. i pe drept cuvnt. Cci ceea ce a pit atunci Adam, amgit de Eva, i Eva de arpe, se ntmpl i cu noi, cei ce ne natem dup ei de la ei. 11. i ia seama la nelesul tainic. Omul a fost ae zat n acest rai sensibil al creaiei, ca s-l lucreze i s-l pzeasc. Iar lucrarea i pzirea ncredinat omu lui se arat n porunca dat lui : Din tot pomul din rai s mnnci, dar din pomul cunotinei binelui i rului s nu mncai. Fiindc deci tot pomul i aa581. Se m e n i o n e a z c o m p l e x i t a t e a fiinei u m a n e .

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

36l

dar i cel al vieii este Dumnezeu cci El este tot, 582 El Care a i adus la existen totul din nimic i Care este n afara i nuntrul totului iar pomul cunotin 583 ei e alctuirea omului , n care este cunotina bine lui i rului, tot cel ce mplinete lucrarea aceasta n sine, cum cere porunca, rmne ntr-o desftare care nu se isprvete i struie neclintit n pzirea sa. 12. Dar fiindc sntem dintr-o fire schimbcioas i ostenim n acest fel de vieuire, pim ceea ce a pit i Adam. Cci gndirea omului se apleac din tineree spre cele rele i primete ca i Eva ispita arpelui din ea, pe care o socotete folositoare. Lsnd aceast ispit s urce n mintea omului, ea convinge pe om s guste din rodul pe care-l socotete bun, i ndat rodul acesta se face pricin cderii lui (Facere III, 6). 13. Dar s vedem i felul lucrrii i cum se hr nete omul din toate cele din raiul acesta. Cel ce cerce teaz raiunile i micrile ntregii zidiri cu o minte ne tulburat i cu o cugetare liber de mptimirea de cele vzute i se hrnete cu nelegerea mai dumnezeiasc din toate raiunile ce rsar din cele supuse simurilor, ndat ce i-a mpuinat grija i preocuparea de via i s-a ridicat mai presus de toat pofta dulceilor lumii, urc prin ele la Fctorul i Cauza tuturor, cum spune dumnezeiescul Pavel (Rom. I, 20 ; nel. XIII, 5). Cci Acesta este pomul deplin i nemprit, care nu odrslete dect rodul binelui, druindu-le mprtirea de el 584 celor vrednici. Aa ne-a voit Dumnezeu s fim : neptimitori, fr griji i avnd numai lucrarea ngerilor,
582. Sfntul Ioan Damaschin, op. cit., 25 ; P.G. cit., 916 C. 583. Idem, op. cii., 917 B. 584. Tot paragraful ce u r m e a z e din sfntul I o a n Damaschin, op. cit., 25 j P.G., voi. cit., 915 B. Deci firea omului e pomul cunotinei binelui i rului. Dar d a c ea v e d e n lume r a i u n i l e dumnezeieti, ne ridicm la pomul vieii.

362

FILOCALIA

ne-a voit adic s ludm fr sfrit i venic pe Fc torul i s ne desftm numai de privirea Lui din sin gura cercetare a fpturilor Lui, precum ni se spune prin proorocul David : Pred grija ta Domnului i El te va hrni (Ps. LIV, 23) ; i prin Evangheliile Lui : Nu v ngrijii pentru sufletul vostru, ce vei mnca i pentru trupul vostru, cu ce v vei mbrca (Matei VI, 25) ; i iari : Cutai mai nti mpria lui Dumnezeu i dreptatea Lui i acestea toate se vor aduga vou (Matei VI, 23) ; i ctre Marta : Marto, Marto, de multe te ngrijeti i spre multe te sileti, dar un lucru trebuiete. Iar Maria partea cea bun i-a ales, care nu se va lua de la ea (Luca X, 4142). 14. Deci pomul vieii este Dumnezeu, a Crui lu crare este s procure via i Care d rod bun de mn cat numai celor vrednici de via, ca unii ce nu snt supui morii. El produce o dulcea negrit celor ce se mprtesc de El i le druiete o via nemuritoare. De aceea, pe drept cuvnt s-a numit pomul vieii i tot pomul. Cci El este totul, n Care i prin Care e totul 5 8 5 . 15. Iar pomul cunotinei binelui i rului este deo sebirea privirii, precum au spus i au gndit i alii na inte de noi 5 8 6 . El e descoperirea alctuirii firii noastre, care e bun celor ce au urcat la brbatul desvrit i la msura vrstei lui Hristos (Efeseni IV, 13) prin toat neptimirea i nelepciunea Duhului, nlndu-se prin contemplarea i frumuseea ei la mreia lucrrii Fc torului (nel. XIII, 5) ; cci celor ce au ajuns cu timpul la deprinderea statornic a virtuii, ea nu le este i nu li se face abatere de la bine, ca unora ce au pit cu trie n contemplaia dumnezeiasc. Dar celor tineri nc i
585. Sfntul Ioan Damaschin, op. cit., P.G. cit., 916 C. ibidem. 586. Idem,

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

363

mai ovitori n dorin, nu le este bun ; cci celor ce nu s-au statornicit cu neclintire n pirea struitoare i neabtut a virtuii, pe drumul faptelor bune, nu le este de folos contemplarea i privirea trupului propriu, din pricina lipsei lor de trie n struirea n bine ; aceast contemplare poate atrage i rpi spre ea pe cel lipsit de trie i-l poate mpinge la gnduri, micri i preocupri necuviincioase. 16. Acesta e motivul oprelitii lui Dumnezeu, Care a zis : Dar din pomul cunotinei binelui i rului s nu mncai, cci n ziua n care vei mnca, cu moarte vei muri. Fiindc privirea trupului nostru i contemplarea alctuirii lui duce n mod natural pe cel nedesvrit la cunotina dulceii plcerii, chiar fr s vrea. Ba nu numai la aceasta, ci, cum s-a spus, i la micri i gn duri necuviincioase, motiv pentru care ni se spune tot deauna cuvntul dumnezeiesc : Uile, uile, s lum aminte ! Prin repetare, cuvntul poruncete pentru cei nevrednici, pzirea porilor simitoare i nelegtoare, adic a simurilor, prin care obinuiete s intre moar tea n sufletul omului. 17. i pe drept cuvnt. Cci cel ce struie, fr de prinderea n bine i fr luare-aminte, n privirea alc tuirii firii noastre, e nduplecat de cugetarea lui, ca de o Ev amgit de arpele cel vechi, s se gndeasc la dulceaa plcerii ca Adam i s se mprteasc de ea ca bun ; i astfel se va vedea pe sine, ntocmai ca acela, gol de harul lui Dumnezeu i deprtat de la bucuria ne muritoare de Dumnezeu ; se va afla eznd afar de raiul acesta i plngnd, ca unul ce nu mai are mintea acoperit dect de frunze de smochin. Acesta este, n cteva cuvinte, dup judecata noastr, nelesul raiului sensibil al creaiei, care este acela cu nelesul artat de ali prini dinaintea noastr.

364

FILOCALIA

II. n cte feluri se poate tlcui n cuvinte de ale n elegerii duhovniceti, raiul cunoscut de minte (inteligi bil) i care snt plantele din el ? 18. Dar s vorbim i despre raiul dumnezeiesc i cunoscut cu mintea, sdit n zidirea nevzut a suflete lor noastre ; s artm care snt plantele dumnezeieti sdite n el i care e lucrarea noastr n acesta. Despre acestea n-am aflat s fi scris nici unul din dumnezeietii prini i nelepi de odinioar. Celor ce au lucrat n el i au pzit porunca, sau, dup ce au czut, au reluat lucrarea n el i paza lui, contemplarea lui le e foarte dulce i atrgtoare, ca unora ce i-au deprins simurile sufletului i au gustat din pomul vieii, iar de gustarea din cellalt, adic din pomul cunotinei, nu au fost vtmai. Dar pentru cei lali, care nu se preocup deloc de lucrurile dumneze ieti i a cror osteneal i srguin nu s-a dedicat lu crrii Duhului i de aceea nu pot s-i nchipuie nimic n afar de cele vzute, aceast contemplare este o ne bunie sigur. Cci ei snt sufleteti n nelesul dumne zeiescului apostol : Iar omul sufletesc nu primete cele ale Duhului lui Dumnezeu, cci pentru el snt nebunie i nu poate s le neleag, pentru c ele se Judec duhov nicete (1 Cor. II, 14). Acetia vor numi-o pe aceasta n chipuire, dar nu vederea adevrului. Nednd nici un pre gndirii acestora, s pim la contemplarea raiului cunos cut cu mintea. Iat ce este el. 19. Dumnezeu, dup ce a adus lucrurile la fiin din nimic, fcnd pe om la nceput ca pe o lume mare, 587 l-a aezat n aceast lume, ca ntr-una mic , creindu-l ca pe un chip al Su i artndu-l ca pe un mprat al
587. Conf. c a p . 3; Cuvntul despre suflet, c a p . 2 7 3 0 ; Ed. D a r rouzes, op. cit., 88, 92. n c sfntul M a x i m M r t u r i s i t o r u l a spus c omul e nu lumea mic, ci lumea m a r e , p e n t r u c c u p r i n d e l u m e a v z u t n sine prin cugetare.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASCA

RAIULUI

365

tuturor celor de pe pmnt. Deci sdete n el n chip nelegtor, ca ntr-o lume mare, un alt rai dumnezeiesc, mult superior celui ce cade sub simuri, ca unul ce e mpodobit cu plante venic nemuritoare i pururea verzi i luminat de Soarele dreptii. Acesta este locul mpriei cerurilor, aezat la rsritul Soarelui drept ii, n pmntul celor blnzi (Matei V, 5), cum zice Dum nezeu nsui : mpria lui Dumnezeu este n luntrul vostru (Luca XVII, 21). n acest rai a sdit Dumnezeu pomul vieii i pomul cunotinei binelui i rului. Care snt acetia ? 20. Pomul vieii este Sfntul Duh, Care slluiete n omul credincios, cum spune Pavel : Nu tii c tru purile voastre snt templul Sfntului Duh, Care locuiete n voi ? (1 Cor. VI, 19 ; Rom. VIII, 11). Iar pomul cu notinei binelui i rului este simirea, care produce dou roduri contrare ntre ele, ndoite la rndul lor ele nsei prin fire. III. Care snt rodurile celor dou feluri de pomi ai raiului cunoscut cu mintea (inteligibil) ? 21. Care snt acestea ? Plcerea i durerea. Dintre acestea, fiecare se mparte iari n dou. Prima e fie din trebuin natural i necesar, fie din voluptate i trecerea msurii. A doua e fie din temere i ntristare, fie din nevoine i osteneli duhovniceti. Dintre acestea, plcerea e bun cnd ne mprtim de ea la vreme potrivit dintr-o trebuin natural i necesar. Cci nu s-a sdit n noi simirea n chip ru, nici nu ne-a zis Dumnezeu din pizm : Din tot pomul din rai s mnnci, dar din pomul cunotinei binelui i rului s nu mncai. Ci simirea e un pom bun i dumnezeiesc, cnd ne mprtim de ea, cum s-a spus, la vremea cuvenit, pentru o trebuin natural i ne cesar. Cci produce n noi i cunotina binelui. Pentru c s-a sdit n noi pentru o cunoatere, o cercare i o

366

FILOCALIA

deprindere a putinei omului de a asculta i de a nu asculta. De aceea s-a i numit pomul cunotinei binelui i rului. Cci d prilej de cunoatere celor ce se mpr tesc de firea proprie, care e bun pentru cei desvrii i rea celor nc nedesvrii i lacomi la simire, precum e rea hrana tare celor ce au nc nevoie de lap 588 te . Fiindc n acest caz mprtirea de ea le e prilej de voluptate i de trecerea msurii i printr-o astfel de mprtire se nate n ei cunotina rului. Iar aceasta este durerea, care pricinuiete sufletului fric i ntris tare. De fapt, plcerea produce n suflet cunotina bi nelui, cnd ne mprtim de ea dintr-o trebuin natu ral i necesar ; iar durerea, dimpotriv, cunotina rului, cnd mprtirea de plcere nu are loc dintr-o trebuin natural. Cci oricrei plceri i urmeaz du 589 rerea . 22. De aceea pomul simirii s-a numit pomul cu notinei binelui i rului i pe drept cuvnt Dumnezeu a oprit reaua ntrebuinare a lui. Cci zice : Din tot pomul din rai s mnnci, dar din pomul cunotinei binelui i rului s nu mncai ; n ziua n care vei mnca din el, cu moarte vei muri. Din tot pomul din rai s mnnci, adic din toat firea fpturilor vzute, din toat micarea lor, sau a raiunilor lor, adic a cu notinei Mele adevrate, a mreiei creatoare a mp riei i cauzei creatoare s te mprteti i s-i ntinzi prin contemplaie aceste raiuni ca pe o mas a unui osp nemuritor ; i prin ele s intri la cunotina celor nevzute ale Mele, ca ntr-o mprie i s-Mi dai cu mulumire nchinarea cuvenit. Iar din pomul cuno tinei binelui i rului s nu mnnci. Ce e deci acest altceva n noi, asemenea unui pom, care ne procur prin mprtire cunotina binelui i rului, dac nu sim588. Sfntul Ioan Damaschin, op. cit., P.G. voi. cit., 913 i 917 A. 589. T o a t doctrina a c e a s t a e l u a t de la sfntul Maxim M r t u r i s i torul (Rsp. c t r e Talasie 43 ; Filoc. rom. III, p. 149).

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

367

irea ? . Cci prin ea vine n mine cunotina tuturor celor ce snt bune i nu snt bune. Fiindc precum ne procur cunotina cldurii i a frigului, a ceea ce e moale i aspru, a bunei miresme i a rului miros, a acrelii i a dulceii, a albului i a negrului, a greutii i a uorului, aa i a plcerii i a durerii. Cci cu dreptate ne ferete Scriptura de ntrebuinarea ei, nu pentru c ar fi contrar firii, cci Dumnezeu nu a fcut nimic ru, ci pentru c ne d prilejul cunotinei rului prin 591 ceea ce pare c e b u n . 23. i ca s facem mai clar explicarea acesteia, pentru a cunoate ntocmai rodul amgitor i purttor de moarte al ei, sau cum se ascunde el n folosirea bine lui, vom porni de la cele ce se ntmpl n noi. Urmnd prinilor dinainte de noi, vom face nfiarea acestora astfel : Unele dintre plceri snt sufleteti, altele trupeti. Cele sufleteti snt cele ce se nasc din contemplaie i din nvturi ; iar cele trupeti snt cele ce se nasc din unirea sufletului cu trupul, cele legate de mncri i de uniri trupeti i de cele asemntoare. Dintre plceri ia ri unele snt adevrate, iar altele mincinoase. Cele dinti snt proprii cugetrii ce se ocup cu contemplarea i cu tiina ; cele de al doilea, ale trupului, fiind prile juite de simire. Iar dintre plcerile trupului, unele snt naturale i necesare, cci fr ele omul nu poate tri, cum snt mncrile i vemintele ; altele snt naturale, dar nu necesare, ca mpreunrile potrivit legii i firii, fr de care cel ce voiete poate tri n feciorie. Altele nu snt nici naturale, nici necesare, ca voluptile, beiile i excesele care ntrec trebuinele.
590. Sfntul I o a n Damaschin, op. cit., P.G. voi. cit., col. 917 B.; Sfn tul M a x i m Mrturisitorul, Rsp. ctre Talasie 43, ibid. 591. Tot paragraful ce u r m e a z e din sfntul Ioan D a m a s c h i n ; op. cit. col. 917 BC. I n t r e lume ca rai posibil i l u n t r u l omului ca rai posibil e o strns l e g t u r .

590

368

FILOCALIA

24. Omul care a ales s vieuiasc dup Dumnezeu, cutnd s foloseasc plcerile necesare i naturale, care snt potrivite i folositoare i foarte bune pentru meni nerea i pstrarea naturii omeneti i neamestecate cu durerea i cu suprarea, cade de multe ori, fr s tie i fr s vrea, n cunotina rului, aflnd durerea as cuns n nsi mprtirea de bine. Aa se ntmpl cu prilejul ntrebuinrii mncrilor i vemintelor. Cci pentru cumprarea acestora e nevoie de bani. Iar folo sirea lor e necesar ; cci e natural. Dar ajungnd la o abunden de bani pentru trebuina aceasta necesar i natural, cdem n lcomie i nesturare, iar uneori n tr-o folosire peste trebuin. Cci putnd s ne mulu mim cu lucruri puine i modeste, nu ne oprim trebu ina la acestea, ci cutnd luxul i ceea ce este peste m sur, cdem prin ntrebuinarea binelui n cunotina rului. Dar legea contiinei noastre, respingnd aceast rea ntrebuinare i artndu-ne-o, face chiar prin aceas ta celui atent cunoscut binele i rul simirii i ndat se ivete n el tristeea rului, prin prerea de ru. IV. Trecerea de la aceast explicare la o alta 25. Dar mai e i o alt explicaie : toat micarea sufletului e pus n lucrare spre poftirea unui lucru tre buincios i necesar printr-o plcere bun i necesar firii, cutnd poate hran pentru trup i veminte, sau mpreunare natural i legiuit. Aceasta e cunotina binelui. Dar n mncri se ascunde sturarea i nesturarea, n veminte lcomia i reaua ntrebuinare, n mpreunrile legiuite i naturale, cele contrare firii i destrblrile. Aceasta e cunotina rului. Iar cuno tina amndurora vine n noi prin simire. Cum ? Ia aminte ! Amgit de plcere i trt n sturare i nesturare, sau n reaua ntrebuinare i l comie, sau n destrblri i n plcerile de sub pntece contrare firii, omul moare, vai, de moarte venic, cznd

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASCA

RAIULUI

369

din unirea cu Dumnezeu i din mprtirea de Duhul Sfnt. De aceea zice : Iar n ziua n care vei mnca, cu moarte vei muri. Cci cunotina rului, nscndu-se n om din mprtirea prin simuri i plin de volup tate, l duce spre cderea n robia patimilor celor mai generale, sau a pricinilor lor. Astfel de pricini snt : sla va, dorina, nepsarea, care, strbtnd prin toate simi rile omului, se fac pricinuitoare ale morii venice a lui. n acestea se afl deci cunotina mbinat a binelui i a rului prin simire, cunotin prin care moare omul cnd se mprtete de ele. Cci prin ele ajunge fie la trufia vieii pentru iubirea de slav, fie la pofta ochilor pentru nravul iubirii de argint, fie la pofta trupului (1 Ioan II, 16), pentru iubirea de voluptate i pentru bu curia de plcerile sufletului. Pe drept cuvnt a oprit deci Scriptura mprtirea de pomul simirii, zicnd : Din tot pomul din rai s mnnci, dar din pomul cunotinei binelui i rului s nu mncai. V. Alt neles mai nalt al poruncii lui Dumnezeu c tre Adam 26. Dar Scriptura nfieaz gndirii mele i un alt neles al acestor cuvinte. i trebuie s adaug la cuvn tul meu i acest neles. Cci el se potrivete cu acest cuvnt i cu scopul lui. Am vzut c Dumnezeu se adre seaz mai nti lui Adam ca unuia, zicnd : Din tot po mul din rai s mnnci, apoi se adreseaz ca la doi sau mai muli : Dar din pomul cunotinei binelui i rului s nu mncai. Prin aceasta mi se pare c cuvntul ara t caracterul ndoit al alctuirii i firii omului ; i la fel, al puterii sufletului lui. 27. De aceea adresndu-se prii raionale a sufletu lui lui, ca singurei pri mai bune, Dumnezeu i ncre dineaz inutul contemplrii lucrurilor dumnezeieti i i pune nainte masa ncrcat de mncrile dumneze ieti ale nelesurilor, zicnd : Din tot pomul cel din rai

370

FILOCALIA

s mnnci ; adic s te mprteti din toat firea ce lor ce snt, sau din cunotina Mea i din desftarea de Mine, prin contemplare curat, cercetnd raiunile lucru rilor i micrile lor. Iar prii mai neraionale, sau doi mii mai trupeti a mniei i a poftei, care atrage uor cugetarea spre cele rele, i poruncete, cum spune lim pede, s fug de cercarea i de cunotina prin simire a acestor roduri ale pomului simirii. De care adic ? De plcere i de durere, precum am spus mai nainte. Cci zice : Dar din pomul cunotinei binelui i rului s nu mncai. i pe drept cuvnt. Cci plcerea sdete cunotina ei n partea poftitoare, cnd omul se mpr tete de ea fr trebuin ; iar durerea sdete cuno tina ei n mnie. i astfel mprtirea din ele trimite aceste dou puteri, ctre care se adreseaz cuvntul, la moartea venic. Cci zice : n ziua n care vei mnca din el, cu moarte vei muri. 28. De aceea, omul fiind ndoit i avnd sufletul compus din fire raional i neraional, Dumnezeu i d i El o porunc ndoit. Pe de o parte i poruncete s se mprteasc de o hran mai bun i nemuritoare i s nu se ngrijeasc n primul rnd de cele trebuitoare trupului, aa cum ne ndeamn i Cuvntul ntrupat : Cutai mai nti mpria lui Dumnezeu i dreptatea Lui i toate celelalte se vor aduga vou (Matei VI, 33), ntrind oarecum prima sa porunc. Pe de alt parte, l ferete de amintitul pom al simirii, ca nu cumva gustnd prin el din cele dulci ale vieii acesteia, s se umple de durere, cznd printr-o astfel de gustare de la ospul i bucuria dumnezeiasc. 29. Dar, folosindu-ne de un cuvnt mai desvrit, s gndim i s vorbim i altfel despre rai i despre tema aceasta cercetat de muli. De aceea ridic-te de la cu vntul auzit, care i nvluie cu sunetul lui pe cei ce snt amgii de nelesul lui de la suprafa, dac doreti s

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

371

te nali prin nelegerea celor spuse la nelesurile cuvntului cunoscute cu mintea. Ascult de cel ce zice : Sculai-v, s plecm de aci (Ioan XIV, 31 ; Matei XXVI, 46). Treci la nelesul i la duhul cuvntu lui, deschizndu-i auzul fa de el i cutnd s nelegi din el cele dumnezeieti i omeneti. Iat care snt acestea. VI. Alt neles preanelept i nalt al raiului cunos cut cu mintea. Care e poarta prin care se intr n el i care cea prin care se iese ? i care snt pomii dumnezeieti din el ? 30. Raiul este, din alt punct de vedere, marele cmp al iubirii de nelepciune (al filosofiei) cu fapta, mpo dobit de plante nemuritoare de tot felul i de felurite virtui, n care s-a sdit de Dumnezeu pomul vieii i 592 pomul cunotinei binelui i al rului . Cci iubirea de nelepciune (filosofia) lucrtoare e ca un rai luminos i bine mirositor plantat de Dumnezeu la rsritul Bise 593 ricii Lui , acoperit de plantele frumoase de tot felul ale virtuilor, care hrnesc cu mbelugare pe cei ce lu creaz n el poruncile lui Dumnezeu i le pzesc ca o hran nepieritoare i nemuritoare. 31. n acest rai dumnezeiesc au fost aezate spre paz dou pori la marginile opuse, ca nite heruvimi. Una introduce fr greutate pe cei ce doresc i bat cu dorul sufletului, la desftarea i bucuria de plantele ei nemuritoare ; cealalt i trece pe cei ce s-au sturat de buntile din el, la alte puni nemuritoare despre care se va vorbi puin mai ncolo. Una e smerenia dumneze iasc, care introduce pe cei ce intr prin ea la desftarea i odihna de mpria cerurilor ; cealalt e iubirea des vrit, care i trece, pe cei ce ies de-acolo, la punile
592. Aci se explic r a i u l n l e g t u r cu t r e a p t a nti a urcuului duhovnicesc. 593. La n c e p u t u l vieuirii credincioilor n Biseric.

372

FILOCALIA

mpriei lui Dumnezeu 594 . Fr aceste pori nu se poate nici intra n rai, nici iei spre mpria lui Dum nezeu, mcar c snt multe ci care duc spre mpria cerurilor. Cci toate cile evlaviei duc pe cel ce p ete pe ea spre poarta de la apus a smereniei i aa l introduc prin aceasta n rai. 32. Dar de ce au fost fcute numai dou i nu mai multe pori, aa cum snt mai multe locauri la Dumne zeu i Tatl (Ioan XIV, 2), ca fiecare dintre cei ce intr s-i fac intrarea n el prin poarta care voiete ? Pen tru c omul e din dou firi : din suflet i trup. O parte a lui e smerit, cealalt nalt i dumnezeiasc. Sau alt fel : pentru doimea mai trupeasc a prii neraionale a sufletului lui, din care una, adic mnia, intr n curtea blndeii, iar cealalt, pofta, iese prin iubire din mptimirea de cele lumeti i de cele vzute i afl pune n Dumnezeu prin mprtirea de Duhul. Cci potrivit cu alctuirea omului, a fost zidit de Dumnezeu i raiul cu noscut cu simurile ct i cel cunoscut cu mintea, i nu este alt poart dect cele spuse, care s introduc sau s scoat din acesta. 33. Din pricina amintit au i fost plantate de Dum nezeu n mijlocul raiului acesta dumnezeiesc doi pomi minunai : pomul vieii i pomul cunotinei, care se numete i cunotina binelui i rului. Care snt ace tia ? Contemplaia natural, cum socotete i dumneze iescul Grigorie 595 , i teologia tainic. Cea dinti, contem plaia, avnd ca roduri judecata i cunotina lucrurilor dumnezeieti i omeneti, este pomul cunotinei binelui i rului. Cci prin cunoaterea lucrurilor, cunoatem raiunile proniei, iar prin judecat facem deosebirea cla r a lucrurilor, deosebind fr greeal ce e bun i ce e
594. N i c h i t a Stithatul face deosebire aci n t r e I m p r i a cerurilor i I m p r i a lui Dumnezeu. Ultima e mai sus dect prima. Prima e iden tic cu raiul redeschis prin c o n t e m p l a r e a raiunilor lumii. 595. Sfntul Grigore de Nazianz, Cuv. 38, 1 2 ; P.G. 36, 324 C.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

373

ru, care e cauza fctoare i care e lucrul fcut. Iar teologia tainic este pomul vieii. Cci are ca rod dttor de via i de nemurire, credina n Sfnta Treime, care se nate n suflet n afar de orice raiune i simire ; cci Sfnta Treime nu se cunoate nici prin simire, nici prin raiune, ci numai prin credina nendoielnic i din inim. Un alt rod al ei este nelegerea dreptcredincioas a ntruprii Celui Unuia-Nscut. VII. Care este lucrarea i pzirea raiului cunoscut cu mintea i ce bunti aduce mprtirea de rodurile lui, celor ce lucreaz n el n diferite feluri ? 34. Din pricina acestor plante nemuritoare i dum nezeieti, a fost dat de Dumnezeu, tot celui ce svr ete n cmpul raiului cu mintea i cu simirea lucra rea nelepciunii lucrtoare, porunca s mnnce din tot pomul raiului, dar din pomul cunotinei binelui i ru lui s nu mnnce. Cci cel dinti pricinuiete viaa i nemurirea, iar cel de-al doilea, binele, celor mai desvrii n deprinderi, i primejdia, celor nc tineri i mai nestatornici n dorin. De fapt, contemplaia fiind plan tat n mijlocul raiului nelepciunii lucrtoare ca un pom nemuritor i pururea nverzit (pentru c pomul era contemplaia, dup nelegerea mea, i avea ca rod pute rea dat celor ce se mprteau de el, de a-i cunoate firea proprie) 5 9 6 , celor ce se mprtesc de ea la timp potrivit, de pild dup o perioad de ani muli de deprin dere n virtui i n nevoine i dup curirea deplin a ochilor sufletului de toate urdorile, li se face foarte bu n i mntuitoare. Aceasta pentru c ei nu se mai tem de o cdere care s vin dup aceea, ca unii ce au ajuns cu timpul la o deprindere a acestei contemplaii, care face vdit mreia Fctorului. 35. Dar celor nc tineri i neajuni, printr-o deprin dere ndelungat, la o statornicie n lucrarea virtuilor,
596. Ibidem.

374

FILOCALIA

sau celor ce nu i-au curit ochiul sufletului de toate urdorile, din cauza nestatorniciei ce o mai au n vieuirea virtuoas, pomul contemplaiei li se face pricin de mn dria cea mai mare i de hul, de moarte venic i de pieire, cum s-a fcut odinioar lui Origen, Didim, Evagrie i celorlalte cpetenii de eresuri. De aceea, ferind pe unii ca acetia, Scriptura oprete mprtirea de po mul acesta, zicnd : Din tot pomul din rai s mncai, dar din pomul cunotinei binelui i rului s nu mn cai, cci n ziua n care vei mnca cu moarte vei muri. 36. mprtirea de acest pom al contemplaiei se numete cunotina binelui i a rului n nelesul ur mtor, nti, pentru c celor desvrii le druiete pu terea cunoaterii tuturor lucrurilor vzute i nevzute, omeneti i dumnezeieti. Cci e o putere ce robete 597 toat mintea ascultrii lui Hristos (2 Cor. X, 5) ; i acetia pot culege cu evlavie rod bun nu numai din con templarea celor bune, ci i a celor contrarii. Dar n gus tarea acestui rod se ascunde pentru cei ce se mprtesc din el o putere ndoit, adic un folos i o pagub, dup deprinderea luntric ce stpnete n fiecare. Celui ce se mprtete i se face pricin de via cnd se supune legii care-l robete (lui Hristos). Aa de pild, dac vede cineva chipul frumos al unei femei desfrnate i de mo ravuri uoare, iar vznd-o preamrete ndat pe Dum nezeu i d slav Lui, el a cunoscut n fiina ei corupt frumuseea ntocmit de El, n aa fel c contemplarea ei l duce pn la strpungerea inimii i-l face s nain teze pn la iubirea lui Dumnezeu care a zidit-o pe ea, ba chiar intr n convorbire cu ea. Iar prin aceasta pre schimb reaua ei deprindere n deprinderea virtuii i prin pocin o aduce la Hristos, fcnd-o din necurat curat prin nvtura cuvntului i unind-o ca pe o mi reas fecioar cu Hristos pe cea care era nainte o des597. Idem, C u v . 43, II; P.G. 36, 508 C.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

375

frnat (2 Cor. XI, 1) . Aa a fcut acel dumnezeiesc printe Nonu, care a nfiat lui Hristos pe fericita Pe599 laghia, mai nainte desfrnat, ca pe o fecioar curat . 37. Deci celor desvrii mprtirea de acest pom dumnezeiesc al contemplaiei le druiete, cum s-a spus, o astfel de putere, cnd se mprtesc de ea la vremea potrivit pornind de la lucrurile dumnezeieti i ome neti, ba chiar de la cele contrare acestora. Dar celor mai nedesvrii i nedeprini n cele dumnezeieti i lip sii de cercarea trebuincioas pentru mprtirea de ea, li se face pricin a cunotinei contrare a rului, chiar cnd pornesc de la cauzele dumnezeieti i bune. O ast fel de pricin li s-a fcut acelor preoi i judectori de odinioar contemplarea Suzanei (Daniel XIII), deoarece nu erau nc deprini n aceast contemplare. Ceea ce, aadar, dumnezeiescului printe Nonu i s-a fcut pri cin de via n har, aceea li s-a fcut acelor preoi de odinioar pricin de moarte. 38. i nu numai atunci s-au ntmplat acestea din tr-o contemplare a pomului acesta potrivit cu starea fie cruia, ci i acum se ntmpl n fiecare zi fiecruia din cei ce purced la contemplarea acestui pom, fie dup ce s-au deprins la aceasta, fie nainte de a se fi deprins. Iar aceasta se ntmpl nu pentru c aa este pomul din fire. Nu se poate spune aceasta. Cci n-a fost plantat n chip ru, ca pom ru. Dumnezeu n-a fcut nimic ru, nici n-a interzis ceva din pizm. Ci pentru c e nevoie de mdu lare curate ale simurilor pentru privirea i vederea lui,
598. Astfel u r c u u l d u h o v n i c e s c al c u i v a nu e n u m a i c e v a ce se p e t r e c e pe p l a n subiectiv, ci c e v a ce se rsfrnge a s u p r a lumii obiective, transformnd-o i pe ea. Cel ce se c u r l u n t r i c nu d e s c o p e r e prin aceasta n u m a i r a i u n i l e dumnezeieti n r e a l i t a t e a lumii din afar, ci le i restabilete p u t e r e a asupra oamenilor n c a r e snt n c o r p o r a t e i, prin ei, asupra lucrurilor. Intre p l a n u l subiectiv i cel obiectiv nu e o lips de c o n t i n u i t a t e . Restabilirea raiului l u n t r i c n s e a m n i n c e p u t u l restabilirii raiului lumii din afar, prin c o n t e m p l a r e a c u r a t i p r i n folosirea ei cu iubire fa de semeni. 599. Viaa sfintei Pelaghia, t e x t g r e c d u p ed. H. Usener, Legenden der heiligen Pelagia, Bonn, 1879, p. 116; t e x t latin, P.L. 73, 663672.

598

376

FILOCALIA

cum zice apostolul chiar despre trupul i sngele Dom nului nostru Iisus Hristos : S se cerceteze cineva mai nti pe sine i aa s mnnce din pinea aceasta i s bea din potirul acesta. Cci cel ce mnnc i bea cu ne vrednicie, judecat siei mnnc i bea. De aceea snt muli neputincioi i bolnavi i muli mor ntre noi (1 Cor. XI, 2830). n felul acesta prinilor cuvnt tori de Dumnezeu (teologi), pentru c erau curai i se aflau sub lucrarea Duhului Sfnt, contemplarea lucru rilor omeneti i a nsuirilor firii dumnezeieti le-a fost bun, fr de greeal, neprimejdioas i mntuitoare. Cci aveau mdularele simurilor deprinse pentru con templarea dumnezeiasc. 39. Ei au cunoscut c Dumnezeirea este necre at, fr de nceput, nemuritoare, nesfrit, venic, ne material, bun, fctoare, dreapt, lumintoare, ne schimbat, neptimitoare, nemrginit, nencput, ne cuprins, nehotrnicit, necorporal, nevzut, nene leas, fr lips, de sine stpnitoare i liber, atotiitoare, de via dttoare, atotputernic, nesfrit n putere, sfinitoare, n stare de a se mprti, atotcuprinztoare, susintoare i proniatoare. Ei au cunoscut c firea dum nezeiasc le are toate acestea prin fire i nu le-a primit din alt parte, ci ea, n care-i au ntocmirea i persis tena ipostasurile, afltoare unul n altul, mprtete tot binele fpturilor Sale dup puterea de primire a fie creia. Ei le-au teologhisit pe acestea nedeprtate i ne desprite ntre ele, avnd o micare unul n altul (perihorez), neconfundate ntre ele, n aa fel c nu se ames tec i nu se contopesc, ci se au unul pe altul. Cci Fiul
600. I n c e p n d de aci i p n la cap. 45 inclusiv a p r o a p e totul e citat din sfntul Ioan Damaschin. De aci i p n la c a p . 41 inclusiv e citat literal din sfntul I o a n Damaschin, op. cit., 14, P.G. voi. cit., 860 A861 A. In t o a t e capitolele d o g m a t i c e ce urmeaz, N i c h i t a Stithatul face d e p e n d e n t i c u n o a t e r e a i m e n i n e r e a n e a l t e r a t a d o g m e l o r de c o n t e m p l a r e a c u r a t , la c a r e se ajunge p r i n u r c u u l purificator, i viceversa. I n t r e v i a a d u h o v n i c e a s c i c u n o a t e r e a dogmelor exist astfel o strns legtur.
600

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

377

este n Tatl i n Duhul i Duhul n Tatl i n Fiul i Tatl n Fiul i n Duhul, neproducndu-se nici o conto pire, amestecare i confundare. i micarea lor este una i aceeai, cci au dogmatizat o singur pornire i o uni c micare a celor trei ipostasuri, ceea ce este cu nepu tin s se contemple la firea creat. 40. i c iluminarea i lucrarea dumnezeiasc, fi ind una i simpl i fr pri, cu toate c se face felu rit ca buntate n cele mprite i mparte tuturor aces tora elementele constitutive ale firii lor, rmne simpl, nmulindu-se n chip nemprit n cele mprite i aducnd i ntorcnd pe cele mprite spre simplitatea ei. Cci toate se doresc dup ea i n ea i au subzistena i ea d tuturor existena precum o au dup fire, i ea este existena celor ce snt i viaa celor vii i raiunea celor raionale i nelegerea celor nelegtoare. Cci dumnezeietii prini au cunoscut-o pe ea prin minte curat, ca fiind mai presus de minte, mai presus de ra 601 iune, mai presus de via i mai presus de fiin . 41. Pe lng acestea (au cunoscut) c ea strbate prin toate n chip neamestecat, dar prin ea nimic. Apoi c ea cunoate printr-o cunoatere simpl toate i pe toate le vede n chip simplu prin ochiul ei dumnezeiesc i a toate vztor i nematerial, pe cele prezente, pe cele tre cute i pe cele viitoare, nainte de facerea lor ; c ea este fr de pcat i poate ierta pcatele i m n t u i ; i c toate cte le vrea le poate, dar nu le vrea cte le poate. Cci poate pierde lumea, dar nu voiete. 42. Acestea le-au teologhisit ei printr-o contempla ie curat, fr greeal i fr primejdie despre nsui rile firii dumnezeieti. Iar despre iconomia ntruprii, au
601. De fapt, o m i n t e n e c u r i t va confunda pe Dumnezeu cu ceva din ale lumii, sau cu l u m e a nsi.

378

FILOCALIA

teologhisit, privind iari, prin contemplaie curat, ast 602 fel i zicnd : Duhul Sfnt a venit peste sfnta Fecioa r, potrivit cu cuvntul Domnului, pe care i l-a spus ei ngerul, cuvnt care a curit-o i i-a dat putere s pri measc dumnezeirea Cuvntului i puterea de natere. i atunci a umbrit-o pe ea nelepciunea i puterea ipostatic a lui Dumnezeu cel Preanalt, Fiul lui Dumnezeu, Cel de o fiin cu Tatl, ca o smn dumnezeiasc, i i-a nchegat Lui din sngele preacurat i nevinovat al ei trup nsufleit de suflet raional i nelegtor, prga frmntturii noastre, nu prin lucrarea seminei, ci prin lucrarea creatoare, prin Sfntul Duh, neconstituindu-se chipul prin adaosuri treptate, ci constituindu-se deplin dintr-odat, nsui Cuvntul lui Dumnezeu mplinind ro lul de ipostas al trupului. Cci nu s-a unit DumnezeuCuvntul cu un trup care preexista ipostatic n el nsui, ci slluindu-se n pntecele sfintei Fecioare n chip nescris mprejur, a dat subzisten n ipostasul su trupu lui nsufleit de suflet raional i nelegtor, luat din sngele curat al Fecioarei. Lund prga frmntturii noastre, nsui Cuvntul s-a fcut ipostas trupului, ca s fie n acelai timp trup al lui Dumnezeu-Cuvntul, trup nsufleit, raional i nelegtor. 43. De aceea nu i-au spus om ndumnezeit, ci Dumnezeu nomenit; cci fiind prin fire Dumnezeu de svrit, s-a fcut Acelai om desvrit, nu schimbndu-se dup fire, nici nfind o iconomie nchipuit, ci unin du-se dup ipostas cu trupul nsufleit, raional i ne legtor, pe care l-a luat din sfnta Fecioar i care i-a primit existena n El, n chip neamestecat i neschim bat i nemprit, neschimbnd firea dumnezeirii Lui n fiina trupului, nici fiina trupului Su n firea dumne602. De aci u r m e a z p n la sfritul c a p . 43, c a p . 46 din op. cit. a sfntului I o a n Damaschin, P.G. voi. cit., col. 985988 D.

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL, VEDEREA DUHOVNICEASC A RAIULUI

379

zeirii, nici fcnd din firea Sa dumnezeiasc i din firea omeneasc pe care a luat-o o unic fire compus 6 0 3 . 44. Cci s-au unit firile ntre ele fr s se schimbe i fr s devin altele; nici firea dumnezeiasc n-a ieit din simplitatea proprie, nici cea omeneasc nu s-a schim bat n firea dumnezeirii, sau n-a ajuns la neexisten, nici n cele dou nu s-a nfptuit o unic fire compus. Nici nu s-a produs din cele deosebite o alta, ca omul din suflet i trup, sau ca trupul din patru elemente, ci din cele deosebite Acelai. Cci din dumnezeire i umanitate este i se zice Acelai, Dumnezeu desvrit i om des vrit. Cci L-au mrturisit i-L mrturisim din dou i n dou firi 6 0 4 . 45. Dar mrturisindu-L pe Acelai Dumnezeu de svrit i om desvrit, au spus i spunem, c Acelai le are toate cte le are Tatl, afar de nenatere i le are toate cte le are Adam cel dinti, afar numai de p c a t ; iar acestea snt trupul i sufletul raional i nelegtor. De asemenea c Acelai are, corespunztor cu cele dou firi, nsuirile naturale ndoite ale celor dou firi, dou voine naturale, pe cea dumnezeiasc i pe cea ome neasc, i dou lucrri naturale, pe cea dumnezeiasc i pe cea omeneasc, i dou liberti naturale, pe cea dum nezeiasc i pe cea omeneasc ; i nelepciune i cuno tin dumnezeiasc i omeneasc. Cci fiind de-o fiin cu Dumnezeu i Tatl, voiete i lucreaz n chip liber ca Dumnezeu, dar de-o fiin i cu noi, voiete i lucreaz n chip liber Acelai ca om. Cci ale Lui snt minunile i ale Lui ptimirile 605 . 46. Astfel dumnezeietii prini, purceznd la con templarea pomului vieii cu un ochi curat i netulburat,
603. Sfritul c a p . 47 din op. cit., al sfntului I o a n Damaschin. Combt n d u - s e o fire compus, se c o m b a t e d o c t r i n a lui S e v e r de A n t i o h i a . 604. U r m e a z c a p . 57 din op. cit., al a c e l u i a i ; P.G. voi. cit., 1033 A. De o b s e r v a t c e x p r e s i a n e c a l c e d o n i e n i l o r din d o u firi nu e e v i t a t , d a r e m b i n a t cu expresia de la C a l c e d o n n d o u firi. 605. Sfritul c i t a t e l o r din sfntul I o a n D a m a s c h i n .

380

FILOCALIA

au cules din el fr greeal rodul teologiei i mprtindu-se de el s-au mprtit i de viaa ndumnezeit i ca nite credincioi iconomi ni le-au trecut i nou ca 606 s ne hrnim i noi din El spre viaa venic . Tot aa purceznd la contemplarea pomului cunotinei cu un ochi dumnezeiesc i luminat, au dobndit cunotina lui neptat i curat i nu s-au vtmat de rodul lui, cum s-a spus mai nainte. Dar nu tot aa s-a ntmplat cu cei ce au purces cu necurie i n stare nedesvrit la contemplarea acestora, ci unii au czut n robia plce rilor i a nenfrnrilor, iar ceilali n hule i trufii. 47. Cci spune-mi, cum a czut Arie, cel care i are numele de la furie, i dumanul evlaviei, Manes, i Nestorie cel stricat la minte i celelalte cpetenii ale eretici lor, n hula lor mpotriva lui Dumnezeu i a dreptelor dogme ale Bisericii lui Hristos ? Nu pentru c au fost necurai n simurile sufletului i cumplit nvrtoai la inim din cauza cumplitei boli a mndriei, au purces la explicarea Sfintei Scripturi, avnd nelegerea ntune cat de patimi i de nchipuirea de sine ? Cci unul a auzit dumnezeiasca Scriptur zicnd : Domnul M-a zi dit pe Mine nceput al cilor Sale spre lucrurile Sale i M nate naintea tuturor munilor (Prov. VIII, 2 2 25) ; cellalt: Vine stpnitorul lumii acesteia i nu va afla n Mine nimic (Ioan XIV, 30) ; iar al treilea, des pre Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu desvr it i om desvrit. Dar neputnd afla nelesul sau sen sul celor spuse, nici ptrunde n chip curat n adncurile Duhului, fiind cu totul lipsii de Duhul Sfnt, unul a tiat pe Fiul i Dumnezeu Cuvntul de la deofiinimea cu Dumnezeu i Tatl, declarndu-L fptur ; cellalt a
606. Prin v i a c u r a t se a j u n g e la c u n o a t e r e a fr greeal a lui Dumnezeu, sau a d o g m e l o r ; p r i n a c e a s t a se n t r e t e , la r i n d u l ei, v i a a d u h o v n i c e a s c . i a m n d o u au ca rod p r o p o v d u i r e a . Teologia nu e n u m a i c u n o a t e r e a t e o r e t i c d e s p r e Dumnezeu, ci m p r t i r e a de Dum nezeu i n acelai timp m r t u r i s i r e a lui D u m n e z e u c u n o s c u t prin m p r t i r e . c u v n t a r e d e s p r e D u m n e z e u din e x p e r i e n a mprtirii de El.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

381

nscocit dou nceputuri, unul bun, sus, i altul cu to tul ru, jos, cpetenia ntunericului, i, nvnd astfel, a trimis la pierzanie pe cei ce au primit nvtura lui ; al treilea, ntunecat i cu nume urt, a desprit pe Hris tos n doi fii, socotind c altul este Fiul i Cuvntul din Dumnezeu i Tatl i altul cel din Fecioara Maria ; i astfel a numit pe preacurata Maic a Fiului i a Cuvn tului lui Dumnezeu, Nsctoare de Hristos i nu Nsc toare de Dumnezeu. 48. Astfel, deci, pe cei desvrii n cunotin i raiune i virtute, pe cei ce au ajuns adic la msura vrstei plintii lui Hristos (Efes. IV, 13) i au dobndit mintea Lui prin cea mai deplin curie, nu-i poate v tma nici gustarea oprit a acestui pom, mcar c se nu mete cunotin a binelui i a rului. Ci mai degrab se aseamn acetia celor ce culeg struguri din rug i nc struguri copi, fapt cu totul minunat, i rodii din mrcini. Dar celor nc tineri i necercai i neluminai, chiar i mprtirea de bine li se face adeseori pricin de moarte, aa cum li se face copiilor nenrcai de lapte 607 mncarea pinii (Evr. V, 1314) , i celor cu ochii plini de urdori, razele soarelui, precum a artat n multe feluri cuvntul nostru mai nainte. VIII. n ce neles a amintit cuvntul de dou pori i nu de mai multe n acest rai; de dou pori nvrtindu-se ca nite heruvimi, i care e lucrarea deosebit a fie creia din ele ? 49. Acestea le-am spus despre rai i despre pomii sdii n ei de Dumnezeu. Rmne s mai spunem n ce fel cuvntul a amintit numai de dou pori n acest rai, care se nvrtesc ca nite heruvimi, cnd snt multe loca uri curate, cum zice Hristos-Dumnezeu (Ioan XIV, 2), la Dumnezeu i Tatl Su i multe ci ce duc la mp ria lui Dumnezeu.
607. Conform sfntului I o a n D a m a s c h i n , o p . cit., 2 5 ; P.G. cit., 913 B.

382

FILOCALIA

50. Smerenia i iubirea snt nceputul i captul ul tim al celor dou pri ale irului dumnezeiesc al tuturor virtuilor. Cci smerenia e nceputul de jos cel mai din cap al acestui ir, iar iubirea, sfritul lui de sus cel mai din urm. Sau altfel: ele snt treptele opuse cele mai din cap i mai din urm ale sfinitei scri a virtuilor dumnezeieti. Smerenia pune nceputul urcuului scrii, iar iubirea, fiind sfritul treptelor virtuii i al urcuului scrii spre nlime, scoate pe cel ce i sprijinete paii pe ea la punile pururea vii i neptate ale firii dum nezeieti. 51. Smerenia i iubirea fiind deci nceputul i sfr itul urcuului spre Dumnezeu i spre mpria Lui, cu dreptate cuvntul le-a neles ca pori aezate la margi nile opuse ale raiului nelepciunii fptuitoare. Aceasta, pentru c una introduce pe cel ce bate i cere s intre n Eden, adic la nsi desftarea de plantele nemuritoare ale lucrrii i pazei m i n i i ; iar a doua scoate de acolo la 608 mpria cerurilor i la unirea cu Dumnezeu i la p unile venice i preacurate ale ngerilor. Cci aa ne fgduiete n mod limpede i Domnul Iisus nou tutu ror, zicnd : Eu snt ua, de va intra cineva prin Mine, se va mntui i va intra i va iei i pune va afla (Ioan X, 9). Pentru c El este cu adevrat ua raiului m 609 priei cerurilor, iar portar este Duhul Sfnt . 52. Celui ce s-a apropiat de poarta dreptei credine, dup ce a prsit de curnd lumea, i bate la poarta po runcilor lui Hristos prin smerenie, portarul, adic nsui
608. A c i N i c h i t a f a c e d e o s e b i r e n t r e E d e n u l d e l a n c e p u t , m p ria cerurilor, c o n t e m p l a r e a lui D u m n e z e u n lume, i ntre m p r ia lui D u m n e z e u s a u u n i r e a c u El. 609. A c e a s t a n u s t n c o n t r a z i c e r e c u d e c l a r a i a c i u b i r e a e s t e ua. Cci Hristos este iubirea culminant personificat. Iubirea nu exist dect ca iradiere a persoanei. Dar noi nu putem iradia iubirea desvr it, p e n t r u c nu s n t e m u l t i m u l ei izvor. U l t i m u l ei izvor p e n t r u n o i e s t e H r i s t o s . I a r D u h u l Sfnt d e s c h i d e u a n o a s t r i p r i n a c e a s t a p e Hristos ca u. El este factorul activ al vieii dumnezeieti n noi. El ntrete subiectul nostru ca subiect al vieii dumnezeieti, primit prin har.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

383

Sfntul Duh, i deschide intrarea, deschizndu-i mintea ca s neleag care este voia lui Dumnezeu cea bun i desvrit i bine plcut (Rom. XII, 2). Iar dup ce a intrat i s-a desftat prin fptuire i prin multe nevo ine ale virtuii de acele bunti venice, l scoate iari de acolo la punile contemplaiei naturale ale fpturilor 610 lui Dumnezeu . Astfel portarul l face s se odihneasc de toate lucrurile lui (Facere II, 3) i s se uneasc cu Dumnezeu pe nlimile teologiei (cunoaterii) Treimii ne 611 mprite i de o fiin, n odihna iubirii dumnezeieti , potrivit lui Hristos i Dumnezeului nostru care zice : n vai de la minte, c snt blnd i smerit cu inima i vei afla odihn sufletelor voastre (Matei XI, 29). 53. Altfel nu poate intra cineva n palatele mpr teti ale lui Hristos i n inuturile dumnezeieti i puru rea nverzite ale raiului cunoscut cu mintea, unde snt locuri luminoase, locuri rcoritoare, corturile drepilor, apa odihnei, bucurie, veselie i fericire ; i nu poate afla odihn sufletului su, dect prin poarta cea dinti de la apus, care e ascuns n Hristos nsui, care este sfnta 612 smerenie . i pe drept cuvnt. Cci cel ce s-a rupt pe sine de lume i de toat prietenia i de mptimirea de prieteni, de cei ai si, de rudenii, i a rstignit lumea n sine prin tierea voii sale, dispreuind toat tihna tru peasc, i bate prin durerile pocinei i nevoinelor pen
610. Deci urcuului i smerenia ca p r i m a p o a r t introduce la curirea doua poart, de patimi introduce i la la treapta nti a duhovnicesc, ca a la deprinderea treapta a virtuilor. a con tot smerenia, doua,

templrii c u r a t e a lumii. 611. N u m a i iubirea o d i h n e t e sufletul. P n nu gsim iubirea cuiva nu ne odihnim. Dar iubirea venic persistent, care ne poate da o venic odihn, o gsim numai lng Hristos, unit ntr-o iubire desvrit cu Tatl i cu Duhul. 612. S m e r e n i a e s t e a s c u n s n H r i s t o s . C c i E l e s t e i z v o r u l ei, c a C e l c e s-a c o b o r t l a n i v e l u l n o s t r u , p e n t r u a i n t r a n c o m u n i u n e c u n o i . Smerenia e delicateea fa de Dumnezeu i fa de orice persoan. Sme renia o a r e Hristos ca Fiul lui D u m n e z e u fa de Tatl, d a r o a r e i ca o m f a d e D u m n e z e u - T a t l i f a d e o r i c e o m . D e a c e e a s-a u m i l i t p r i n n t r u p a r e i prin m o a r t e , d e a c e e a n i s e d c a jertf p n l a sfritul lumii. De la El n v m smerenia i lum p u t e r e a pentru ea.

384

FILOCALIA

tru virtute, cu rbdare mult, la poarta poruncilor lui Hristos, intr prin smerenie, cum s-a spus, n tinda ne lepciunii lucrtoare a raiului, care este supunerea, sluji rea prin orice lucru de mai puin cinstire, rbdarea necazurilor i a ncercrilor, greaua ptimire, culcarea pe jos, starea n picioare de toat noaptea, privegherea, psalmodierea nencetat, rugciunea i postul, citirea dumnezeietilor Scripturi i ascultarea i supunerea fa de toi. 54. Intrnd n acestea prin smerenia cu care urmea z lui Hristos, se mntuiete de toat robia pcatului, trecnd marea patimilor fr s se scufunde, ducnd co rabia nevtmat la Dumnezeu, la portul neptimirii, prin faptele nelepciunii lucrtoare i virtuoase ale m plinirii poruncilor lui Hristos ; i de acolo, deschizndu-i-se lui iari porile contemplrii (vederii neleg toare) prin Duhul, intr n locul sfnt al lui Dumnezeu care este cunotina fpturilor i recunoaterea lucru rilor dumnezeieti i omeneti. Prin aceasta, scrutnd adncurile Duhului, cerceteaz raiunile proniei, ieind ndat din faptele trupeti i obositoare ale fptuirii, din toate cte in de slujire i de supunere, dup dumnezeies cul David care zice : Aceasta este osteneala naintea mea, pn ce voi intra n locul cel sfnt al lui Dumnezeu i voi nelege cele din urm ale lor (Ps. LXXII, 2). 55. Dup ce a cunoscut limpede raiunile i firile i micrile fpturilor, iese, prin desvrit iubire fa de Dumnezeu, din toat zidirea vzut i nevzut, fiind 613 rpit n al treilea cer (2 Cor. XII, 14) , ca unul ce a ajuns mai presus de puintatea trupului. n felul acesta intr la dureri i osteneli, potrivit celui ce zice : Cel ce a adugat cunotin, adaug durere (Ecles. I, 18). Aco lo afl o pune de nelesuri dumnezeiti, ptrunznd n ntunericul cunotinei de Dumnezeu (al teologiei), ca
613. A d i c d e a s u p r a celor v z u t e i n e v z u t e .

CUVIOSUL NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASCA

RAIULUI

385

ntr-un alt rai, n care a fost rpit i dumnezeiescul Pa vel. i teologhisete n chip curat Treimea, i pe lng aceasta ntruparea Cuvntului i se face, dup dumneze iescul David, limba Lui, trestia scriitorului iute la scris (Ps. XLIV, 2). De aceea nemairbdnd s se bucure sin gur de cele privitoare la Dumnezeu, scoate cuvinte bune din inim n Biserica lui Hristos, spunnd vechi i noi din luntrul su. El nu mai poate mpiedica din acel moment buzele sale de a vesti mila i adevrul lui Dum nezeu n adunare mare de credincioi, chiar dac ar vrea, nici nu-i mai este ngduit s ascund dreptatea Domnului n inima sa (Ps. XXXIX, 1011) 6 1 4 . Cci Du hul l mpunge n toat fiina i l mn s vorbeasc. 56. De fapt Duhul Sfnt e Cel ce griete i lucreaz n el i-l mic. El mic limba celor n care se sllu iete spre grirea limpede ale celor ce le svrete El nsui, ca s rsune n ei, i mic nelegerea lor spre cercetarea lucrurilor dumnezeieti i omeneti i spre scrutarea adncurilor lui Dumnezeu (1 Cor. II, 1011). n general El lucreaz n ei lucrrile darurilor Lui (1 Cor. XII, 711). i nva pe cei nenvai nelepciu nea care coboar de sus, cea nepizma, nedumnoas, panic i binevoitoare, plin de mil i de roduri bune. El le d acelora nelegere, ca s neleag care snt adn curile lui Dumnezeu, care e bogia buntii Lui Dum nezeu (Rom. II, 4), care e nlimea smereniei Lui cobortoare la noi. El le druiete cunotina celor ce snt, ca s cunoasc cele ce exist n calitate de fpturi. Le d ruiete sfat bun, ca s aleag ceea ce e plin de tot folo sul i mntuirea pentru ei i ca s arate semenilor care este lucrarea poruncilor Lui. Le d lor trie ca s lupte cu putere mpotriva dracilor i a patimilor pierztoare, i nva evlavia cea dreapt i fr greeal i la sfr614. Ca i sfntul Simeon, a a i N i c h i t a S t i t h a t u l socotete c cel n l a t l a u n i r e a c u D u m n e z e u n u s e r u p e d e o a m e n i , c i de-abea acum s e simte n d e m n a t s v o r b e a s c a c e l o r a d e s p r e Dumnezeu.

386

FILOCALIA

it le d, ca paz, frica curat, care vine din marea iubi re de Dumnezeu. 57. Cel ce a ajuns la mprtirea bogat de acestea, s-a fcut, cum s-a scris (Iacob III, 17), plin de mil i de roduri bune, de rodurile Sfntului Duh (Gal. V, 22). Ajuns astfel prin harurile amintite ale Duhului, are o iubire desvrit fa de Dumnezeu i fa de aproapele lui, nepreuind ceva din cele vzute mai mult dect iubi rea de Dumnezeu, sau odihna sa mai mult dect pe aproa 615 pele . El are bucurie n suflet, pentru c s-a eliberat de patimi i dispreuiete cele vzute ; are pace cu tot omul, cu Dumnezeu i cu puterile Lui, ndelung-rbdare n ostenelile i sudorile pentru virtute, buntate n gndu rile cugetrii sale i n micrile minii, cuviin n pur trile din afar i n strile din luntru ale sufletului su, credin nu numai n Treime, ci i n ceea ce privete buntile viitoare. Cci mai ales dac ea este adnc n rdcinat, ndjduiete i crede c le va dobndi pe toa te cte le-a fgduit Dumnezeu n veacul de fa i n cel viitor. El are blndeea care suport cu rbdare toat ispita, care primete necazurile ce vin asupra-i, care rab d toate i nu gndete ru de aproapele. Pe lng aces tea, are, prin puterea Duhului, nfrnarea cuprinztoare a tuturor simurilor. 58. Deci cel ce s-a mbogit cu rodurile acestea i cu darurile Sfntului i nchinatului Duh a intrat nc de acum n raiul n care a intrat dumnezeiescul apostol Pavel, rpit n el ca n al treilea cer, unde s-a desftat de pomul vieii, a auzit cuvinte care nu-i snt ngduite omului ptima i robit pcatului s le aud, i a mncat din pomul cunotinei, care e cunotina binelui i a rului, fr s se vateme. Mai bine zis a ajuns el nsui
615. Iubirea a p r o a p e l u i p u s mai p r e s u s de orice o d i h n proprie, a r a t c N i c h i t a n u p r e u i e t e v i a a omului d u h o v n i c e s c r u p t d e se meni ca un bun n sine, ci prin t o a t e t r e b u i e ca el s u r m r e a s c o desp t i m i r e de egoism, c a r e e e g a l cu iubirea.

CUVIOSUL

NICHITA

STITHATUL,

VEDEREA

DUHOVNICEASC

RAIULUI

387

rai dumnezeiesc i cas a Treimii nemprite, avnd n mijlocul inimii sale sdit pomul vieii, adic pe Dum nezeu nsui, ncrcat de rodurile nemuritoare ale Duhu lui Dumnezeiesc i Sfnt. Acesta nu s-a vtmat de po mul cunotinei binelui i rului, adic de simirea sa proprie, deosebind dup cuviin binele de ru, fcn du-se organ al singurei i ntregii lucrri a Sfntului i Dumnezeiescului Duh. 59. Iat ce tim c este mpria cerurilor i cre dem c este mpria lui Dumnezeu. ceea ce ne-a nvat Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos, fie cnd a zis : mpria cerurilor este n luntrul vostru (Luca XVII, 21), fie cnd ne-a ndemnat s ne rugm Ta tlui : Vie mpria Ta, fac-se voia Ta, precum n cer, aa i pre pmnt (Matei VI, 10 ; Luca XI, 2). Fie ca s ne nvrednicim i noi de ea nc de aici, dar i acolo, cum ne-a nvat cuvntul acesta, prin harul i iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Cruia se cuvine mpreun cu Tatl i cu Sfntul i de via Fc torul Duh, slava i stpnirea, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
SFRIT I LUI DUMNEZEU LAUDA!

CUPRINS
SFNTUL SIMEON NOUL TEOLOG
Pag.

I n t r o d u c e r e Viaa, opera i nvtura sfntului Simeon Noul Teolog 7

Cele 225 de capete teologice i practice


Ale celui ntre sfini printelui nostru Simeon Noul Teolog, egumenul Mnstirii sfntul Mamas din Xirokerkos, una sut capete fptuitoare i de Dumnezeu cuvnttoare (practice i teologice) ........17 Ale aceluiai, 25 de alte capete ale cunotinei i ale cuvntrii de Dumnezeu (gnostice i teologice) ...............50 Ale aceluiai, una sut capete de Dumnezeu cuvnttoare i fp tuitoare (teologice i practice).........................................................................................60

Capetele morale ale lui Simeon Evlaviosul


Cap aparte .................................

........97
117

Cuvntri

morale
despre fire, privind creaia lumii i .....121

Intia cuvntare moral a sfntului Simeon Noul Teolog...........................................119 1. Puin nvtur zidirea lui Adam

2. Despre cderea i alungarea lui Adam din rai....................................................126 3. Despre ntruparea Cuvntului i n ce chip s-a ntrupat El pentru noi ......131 4. Cum va fi rennoit toat zidirea i cum se va face ceruri noi i pmnt nou, cum zice dumnezeiescul apostol...........................................136 5. Care va fi strlucirea de pe urm a zidirii ?.........................................................139 6. Cum se unesc toi sfinii cu Hristos i Dumnezeu.................................................144 7. Cum trebuie s se plineasc lumea de sus i ce este ea i n ce fel se va plini .......150

390

FILOCAUA

Pag.

8. Dac nu se vor nate toi cei mai nainte rnduii din neam n neam pn la ziua de apoi i nu vor ajunge la plinire, nici lumea de sus nu se va plini ....151 9. La cuvintele Evangheliei: Asemnatu-s-a mpria ceruri lor (Matei XXII, 1 1 4 ) ; i care este nunta de tain a lui Dumnezeu ...153 10. Toi sfinii zmislesc n ei pe Cuvntul lui Dumnezeu n chip apropiat cu Nsctoarea de Dumnezeu i l nasc pe El i El se nate n ei i ei se nasc din El. In ce fel snt fii i frai i mame ale Lui ...156 1 1 . La cuvntul Evangheliei: i a trimis pe slujitorii si s cheme pe cei invitai la nunt i nu au voit s vin (Matei XXII, 3 1 4 ) ...162 12. Nu trebuie ca cineva din cei nedeprini s cerceteze tainele ascunse ale mpriei cerurilor, nainte de lucrarea porun cilor i de naintarea n virtui i de desvrire; i c la a doua venire a Domnului toi sfinii se vor cunoate unii pe alii ..164 Credin i fapte nchipuirile dearte ale celor nedesvrii Cunotina sfinilor ntre ei Pilda celui nchis ndemn ..165 ..169 ...173 ...175 ...180

A cincea cuvntare moral


Despre cei ce socotesc c au n ei pe Sfntul Duh n chip netiut, fr s simt deloc lucrarea Lui; i despre cei ce zic c nu poate cineva dintre oameni s vad n viaa de aici slava Lui i dovedire prin citate despre aceasta ...................................183 Realitatea ntruprii 184 Prezena Duhului 186 Condiia vederii lui Dumnezeu 187 nvtura i pilda sfntului apostol Pavel 188 Cunotina proorocilor i a apostolilor 190 Intietatea vederii 191 neles i nfiare 196 Prezena Duhului 197 ndemn 199

CUPRINS

391

CUVIOSUL NICHITA STITHATUL Introducere Viata cuviosului Nichita Stithatul Scrierile cuviosului Nichita Stithatul 205 207

Cele 300 de capete despre fptuire, despre fire si despre cunotin Suta nti a capetelor despre fptuire 211 Suta a doua a capetelor naturale, despre curirea minii.............................255 Suta a treia a capetelor despre cunotin, despre iubire i despre desvrirea vieii 303 Vederea duhovniceasc a raiului I. In cte feluri ni se arat raiul sensibil dup o tilcuirea evlavioas ? II. In cte feluri se poate tlcui n cuvinte ale nelegerii duhovniceti raiul cunoscut de minte (inteligibil) l care snt plantele din ele ? III. Care snt rodurile celor dou feluri de pomi ai raiului cunoscut cu mintea (inteligibil)? 365 355 359

364

IV. Trecerea de la aceast explicare la o alta......................................... 368 V. Alt neles mai nalt al poruncii lui Dumnezeu ctre Adam...............369 VI. Alt neles preanelept i nalt al raiului cunoscut cu mintea. Care e poarta prin care se intr n el i care cea 371 prin care se iese ? i care snt pomii dumnezeieti din el ? VII. Care este lucrarea i pzirea raiului cunoscut cu mintea i ce bunti aduce mprtirea de rodurile lui, celor ce lucreaz n el n diferite teluri ? VIII. In ce neles a amintit cuvntul de dou pori i nu de mai multe n acest rai; de dou porti nvrtindu-se ca nite heruvimi, i care e lucrarea deosebit a fiecruia din ele? C u p r i n s u l

373

381 389

F I L O C A L I A , Vol. V I
392 pagini, format 1/16 din 61 X 86. Dat la cules la 1 octombrie 1976. Bun de tipar la 31 martie 1977. Aprut in 1977. Comanda nr. 330/1976 EDITURA I TIPOORAFIA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE ORTODOX

S-ar putea să vă placă și