Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

Numele si prenumele elevului:


• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
* Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (50 de puncte)

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 25 puncte

1. Hotelurile se pot clasifica după numărul de stele:


a. 3, 2 stele;
b. 3, 2,1 stele;
c. 4,3, 2,1 stele;
d. 5,4, 3, 2, 1 stele;
2. În categoria serviciilor cu plată se include întotdeauna:
a. rezervări de locuri;
b. trezirea la ore fixe;
c. închirieri diverse;
d. păstrarea bunurilor de valoare.
3. Prin “spatiu de cazare” se intelege:
a. totalitatea camerelor din hotel;
b. totalitatea locurilor din hotel;
c. ansamblul format din vestibul, camera propriu-zisă, grup sanitar;
d. construţia propriu-zisă.
4. Restaurantul specializat poate fi de următoarele tipuri:
a. clasic, pescăresc, vânătoresc;
b. cramă, dietetic, rotiserie;
c. pescăresc, lacto-vegetarian, dietetic;
d. pescăresc, vânătoresc, cu program artistic.
5. Calitatea unei unităţi de cazare este determinată de:
a. confortul unităţii;
b. varietatea serviciilor oferite;
c. calitatea şi comportamentul personalului;
d. toate acestea.

B. Citeşte următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi litera F dacă le consideri
false. 15 puncte

1. Camera cu pat matrimonial reprezintă spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane.
2. Spaţiile de folosinţă comună sunt acele spaţii hoteliere în care numai personalul are acces.
3. Hostelurile sunt structuri de primire turistică cu o capacitate minimă de 3 camere sau apartamente,
amenajate de regulă, în clădiri cu altă destinaţie iniţială decat cea de cazare turistică.
4. În incinta unui hotel nu este obligatoriu să existe şi o unitate de alimentaţie.
5. În holul hotelului principala piesă de mobilier este desk-ul unic.
C. Realizati asocierea corecta intre elementele celor doua coloane :
A B
1. Obiective turistice cu caracter istoric a. casa memorial Ion Creanga
2. Obiective turistice cu caracter religios b. manastirea Dealul
3. Obiective turistice cu caracter tehnico-economic c. barajul Vidraru
4. Obiective turistice cu caracter socio-demografic d. Muzelul National de Atra
5. Obiective turistice cu caracter cultural e. Centrul de ceramica de la Horezu
6. Obiective turistice cu caracter etnografic si folcloric f. Cetatea Blidari
g. satul agroturistic Moeciu
h. orasul Brasov
i. Preparatele culinare moldovenesti
j. ruinele cetatilor grecesti

PARTEA a II-a (40 de puncte)

Hotelul NEPTUN de 4 stele, situat în staţiunea Mamaia oferă servicii de cazare şi alimentaţie turiştilor sosiţi
pentru cură helio-marină.

a. Precizaţi tipul de unitate de cazare în funcţie de:


1. amplasare în teritoriu
2. nivelul de confort
3. durata de şedere
4. durata de funcţionare.

b. Completaţi pentru fiecare dintre funcţiile spaţiului de cazare precizate mai jos, cel puţin un echipament
hotelier din dotare:

COMUNICAȚII ODIHNĂ IGIENĂ PRIMIRE


………………… ………………… ………………… OASPEȚI
………………… ………………… ………………… …………………
…….................... ……..................... ……..................... …………………
…............

AGREMENT LUCRU INFORMAȚII ALIMENTAȚIE


………………… ………………… ………………… …………………
………………… ………………… ………………… …………………
…….................... …….................... …….................... ……….................
TEST DE EVALUARE

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat la 10.

PARTEA I (50 de puncte)


A. 25 puncte
1- d, 2 - c, 3 - c, 4 - c, 5 - d
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

B. 15 puncte
1- A, 2 - F ,3 - A ,4 - F ,5 - A
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

C. 10 puncte
1-j,f 2-b 3-c 4- g,h 5-a,d 6-e,i
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

PARTEA a II-a (40 de puncte)


a) Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare tip de unitate de cazare încadrat corect.
(4 x 4 puncte = 16 puncte)
1. în staţiune de litoral
2. de lux
3. de sejur
4. sezonieră

b) Se acordă 4 puncte pentru oricare echipament hotelier corect precizat pentru fiecare funcţie.
(6 x 4 puncte = 24 puncte)
COMUNICAȚII – telefon, radiofonie
ODIHNĂ – paturi, noptiere
IGIENĂ – dotările din spațiul sanitar propriu
PRIMIRE OASPEȚI – masă, fotolii
AGREMENT – aparat TV, sistem audio.
LUCRU- masă de lucru, scaune, veioze
INFORMAȚII – listă de servicii, pliante, telefon
ALIMENTAȚIE – lista meniu pentru room service, comandă mic dejun

S-ar putea să vă placă și