Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECTIE

SCOALA: LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFANTUL APOSTOL ANDREI” PLOIESTI


DISCIPLINA: M IV – OFERTA DE PRODUSE SI SERVICII IN AGENTIA DE TURISM
PROFESOR : Craioveanu Mihaela Nicoleta
CLASA : a XII-a B DURATA LECTIEI : 50 min. DATA : 06.11.2012
CALIFICAREA: TEHNICIAN IN TURISM
SUBIECT/TEMA LECTIEI : Categorii de produse turistice oferite de o agentie de turism
TIPUL DE LECTIE: lectie mixta
METODE SI PROCEDEE DIDACTICE: problematizarea, exercitiul, explicatia, conversatia,
invatarea prin descoperire, jocul didactic
MIJLOACE DE INVATAMANT: caiet de notite, fise de lucru, suport de curs, videoproiector
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII: frontala, individuala si diferentiata
RESURSELE: continutul activitatii retine elementele esentiale (indicate in competente derivate)
din suportul de curs; motivatia si capacitatile de invatare ale tuturor elevilor sunt suficiente la
fiecare elev in parte pentru a determina realizarea competentelor derivate propuse; conditiile
materiale ale scolii si clasei sunt corespunzatoare;
METODE DE EVALUARE: verificare curenta orala, observarea sistemica a elevilor
LOCUL DE DESFASURARE A LECTIEI: sala de clasa
BIBLIOGRAFIE: Tehnologia turismului-Gabriela Stanciulescu si colectivul, Editura Niculescu
ABC, Bucuresti, 2002
2. Inspectia scolara si design-ul instructional, Ioan Jinga, Ion Negrut-Dobridor, Editura Aramis
Print, Bucuresti, 2004

Structuri de competente:
UC19 Oferta de produse şi servicii în cadrul agenţiei de turism
C2. Concepe produse turistice

Competente derivate:
Pe baza cunostintelor care le sunt prezentate in cadrul lectiei, coroborate cu cele asimilate
anterior, toti elevii trebuie sa demonstreze la sfarsitul activitatii didactice ca au dobandit
performantele preconizate explicit in urmatoarele competente derivate:
CO1 Eevul va sti la sfarsitul orei sa enumere principalele categorii de produse turistice oferite de
o agentie de turism (competenta se considera atinsa daca elevii au enumerat 3 produse turistice
din 5);
CO2 Eevul va sti la sfarsitul orei sa identifice caracteristicile principalelor categorii de produse
turistice oferite de o agentie de turism (competenta se considera atinsa daca elevii identifica 5
caracteristici din 9);
CO3 Eevul va sti la sfarsitul orei sa motiveze importanta realizarii si comercializarii unor
produse turistice atractive pentru o agentie de turism (competenta se considera atinsa daca elevii

1
furnizeaza cel putin un argument care motiveaza importanta realizarii si comercializarii unor
produse turistice atractive pentru o agentie de turism);

DESFASURAREA LECTIEI

Evenimentul ACTIVITATEA DE INVATARE Continutul care


didactic CE FACE EDUCATORUL CE FACE se invata
EDUCATUL
1. Captarea - verifica prezenta si noteaza absentii - isi deschide caietul de Introducerea in
atentiei in catalog; capteaza atentia elevilor, notite si se pregateste tema lectiei;
3 min pregătind colectivului de elevi si isi pentru lectie prezentarea pe
pregateste materialele didactice; scurt a modului de
desfasurare a
lectiei
2. Enuntarea - anunta titlul noii lectiii si anume - noteaza in caiet titlul
titlului si CATEGORII DE PRODUSELE lectiei si asculta cu
competentelor TURISTICE OFERITE DE O AGENTIE atentie explicatiile
lectiei DE TURISM, anuntand elevii ca vor profesorului;
2 min studia principalele produse
turistice care sunt comercializate
de catre agentiile de turism;
- puncteaza oral structurile de
competente ale lectiei si explica
competentele derivate ce se
doresc a fi atinse la sfarsitul orei
de curs;
3.Reactualizarea - se face legatura cu elementele - identifica elementele "Idei ancora" care
celor invatate produsului turistic studiate in produsului turistic, leaga cele trei
anterior orele anterioare pentru a sublinia care au constituit competente
4 min importanta acestora pentru
subiectul lectiilor urmarite de
intocmirea intr-o forma cat mai anterioare; subiectul ultimei
atractiva si variata a produselor - raspund la intrebarile lectii
turistice; puse de catre profesor;
4. Prezentarea - prezinta definitia produsului - asculta explicatiile - conceptul de
continutului noii turistic profesorului, produs turistic;
invatari si a Prin produs turistic se înţelege intervenind in cazul in - principalele
sarcinilor de totalitatea bunurilor şi serviciilor
care constata ca au tipuri de produse
oferite turiştilor de către una sau mai
invatare cunostinte
multe întreprinderi turistice (agenţii de
asimilate turistice si
12 min anterior despre tema
turism sau prestatori direcţi – hotel, caracteristicile
restaurant etc.). prezentata sau nu acestora;
- prezinta oral, pe baza unui inteleg notiunile noi - importanta
material in format Power Point prezentate, necesitand realizarii si
(cu exemple pentru fiecare) mai multe detalii; comercializarii
principalele produse turistice: - raspund la intrebarile unor produse
a. Circuite puse de profesor; turistice atractive
-sunt produse turistice vandute de catre pentru o agentie

2
o agentie de turism grupurilor de turism;
organizate sau turistilor individuali; - importanta
-presupune vizitarea pe parcursul
acestora a unor obiective turistice,
cunoasterii
regiuni sau tari; tipologiei
-alaturi de transport, pachetul de produselor
servicii poate include cazare in formula turistice si a
pensiune completa, demipensiune, particularitatilor
cazare+mic dejun (BB, HB, FB);
-cel mai utilizat mijloc de transport este
acestora pentru un
autocarul viitor Tehnician in
b.Sejururi turism;
-reprezinta un pachet de servicii oferit
turistilor pentru petrecerea vacantei
intr-o statiune turistica
-acest tip de produs turistic presupune
ramanerea in aceasta statiune
-forme:
 sejururi cu pensiune completa de
tipul :
 formulei traditionale pentru
hotelurile din statiunile turistice;
 formulei moderne propusa de
cluburile de turism care adauga un
program de animatie si de sporturi.
• sejururi comercializare in formula:
demipensiune, cazare+mic dejun
sau doar simpla cazare.
c.Croazierele
-reprezinta un tur realizat cu vaporul ;
-include un pachet de servicii de
vacanta : transport, cazare, alimentatie
si o multitudine de posibilitati de
divertisment (baruri, restaurante,
servirea mesei 24 de ore din 24, sala de
firnes, cinema, cazinouri.
d. Produse turistice integrate
-toate prestatiile sunt selectionate,
rezervate si confirmate in avans:
transport cu avionul sau autocarul,
nopti la hotel, mese, ghid pentru vizite
etc;
-pretul unui asemenea produs este mai
mic decat suma tarifelor pentru toate
aceste prestatii luate separat, datorita
puterii de negociere a turoperatorului,
care ii permita sa obtina tarife mai
avantajoase decat cele aplicate
clientilor individuali
-au neajunsul ca o data ce programarea
a fost facuta, este dificil de modificat
traseul
-in ciuda diversificarii continue a
tipurilor de voiaje si de sejururi,
produsele integrate vor fi ramane

3
probabil cele mai solicitate pachete din
oferta turoperatorilor.
e.Produse tematice
-rezulta din asamblarea unor prestatii
de transport si cazare in jurul unei
singure activitati;
-aceasta activitate poate fi ski-ul, o cura
balneara, vizitarea unui muzeu ori a
unei rezervatii naturale sau participarea
la un festival;
-aparitia acestor produse a fost
determinata de faptul ca turistul zilelor
noastre nu mai vrea pur si simplu "sa
mearga undeva“, ci "sa faca ceva", sa
dea un continut vacantei sale, sa-si
imbogateasca experientele;
- unii turoperatori se specializeaza pe
asemenea produse, dar ele exista si in
oferta turoperatorilor generalisti;
f.Produse turistice personalizate
- raspunde la intrebarea “cum s-ar
putea oferi fiecarui turist sau grup de
turisti posibilitatea de a modifica voiajul
pentru a-l adapta dorintelor sale (in ce
priveste datele de plecare si sosire,
durata voiajului, atractiile vizitate,
tarifele)?
- ca raspuns la aceasta intrebare, in anii
‘70 au aparut in Statele Unite si Europa
produsele personalizate. Ele se
prezentau atunci intr-o forma simpla,
oferind turistilor posibilitatea de a
adauga o "extensie" unui produs de
baza;
5.Conducerea - imparte la fiecare banca (2 - lucreaza in grup (2 - rezolvarea
(dirijarea) elevi) cate o fisa de lucru elevi in banca) pentru rebusului (care
invatarii (ANEXA 1), in care sunt rezolvarea fisei de presupune
10 min prezentate caracteristicile lucru, consultandu-se identificarea
produselor turistice detaliate in intre ei; produselor
timpul orei; turistice si a unor
- le cere elevilor sa completeze notiuni specifice
rebusul din Fisa de lucru; aestor pe baza
- indruma elevii si eventual ii caracteristicilor
sprijina in rezolvarea fisei de prezentate in Fisa
lucru; de lucru);
6. Obtinerea - dupa ce toti elevii au terminat - furmizeaza
performantelor de rezolvat fisa de lucru se profesorului
8 min efectueaza verificarea intocmirii raspunsurile lor si
corecte a acesteia; completeaza pe Fisa de
- prezinta la tabla, pe materialul lucru
didactic-preentarea Power Point, RASPUNSURILE
asocierile corecte: CORECTE

4
RASPUNSURI CORECTE - corecteaza
1. 1.Reprezinta o forma de comercializare eventualele greseli
a ofertei turistice. (2 cuvinte, plural) constatate si cer
PRODUSE TURISTICE
2. Produs turistic care presupune
lamuriri suplimentare
comercializarea unui pachet de vacanta in cazul in care au
intr-o statiune turistica. (plural) nelamuriri;
SERURURI -realizeaza
3.Produs turistic care consta in autoevaluarea ( cate
vizionarea unor obiective turistice
existenta pe traseu. (plural)
raspusuri corecte au
CIRCUITE dat din maximul de 9);
4. Produs turistic care presupune o
calatorie de agrement pe o nava de
pasageri, pe un itinerariu stabilit, cu mai
multe escale. (plural)
CROAZIERE
5. Reprezinta motivatia calatoriei in
cazul majoritatii formelor de turism. (2
cuvinte, plural)
RESURSE TURISTICE
6. Relatie care exista intre
componentele produselor turistice si
care se refera la faptul ca fiecare dintre
acestea au un rol important in crearea
satisfactiei clientilor. (2 cuvinte, plural)
INTERDEPENDENTA
7. Produs turistic care ofera turistilor
posibilitatea de a adapta voiajul la
nevoile/dorintele sale.(2 cuvinte, plural)
PRODUSE PERSONALIZATE
8. Produs turistic care rezulta din
asamblarea unor prestatii de transport si
cazare in jurul unei singure activitati. (2
cuvinte, plural).
PRODUSE TEMATICE
9. Pretul unui asemenea produs este mai
mic decat suma tarifelor pentru toate
serviciile incluse, luate separat. (2
cuvinte, plural)
PRODUSE INTEGRATE
7. Concluzi, - face aprecieri orale asupra - participa la discutii
aprecieri, modului in care s-a lucrat si au (asculta aprecierile
asigurarea feed- fost rezolvate fisele de lucru, profesorului si raspund
back-ului punand intrebari menite a verifica la intrebarile menite sa
5 min retentia si intelegerea notiunilor verifice fixarea
referitoare la tema lectiei, precum cunostintelor predate);
si nivelul de atingere a
competentelor vizate.
- pune urmatoarele intrebari de
verificare:
1. Care sunt principalele tipuri de
produse turistice comercializate

5
de catre o agentie de turism?
2. Care este importanta
importanta realizarii si
comercializarii unor produse
turistice atractive pentru o agentie
de turism?
3. Care este importanta
cunoasterii tipologiei produselor
turistice si a particularitatilor
acestora pentru un viitor lucrator
intr-o agentie de turism?

8. Evaluarea - noteaza in catalog elevii care au - sunt consultati in


performantei demonstrat ca au fost activi si au legatura cu notele ce li
4 min rezolvat fisa de lucru corect si se cuvin;
intr-un interval de timp redus,
motivandu-le acestora, pe baza
comptetentelor enuntate la
inceputul orei, nota primita de
fiecare (se va nota grupa (2 elevi)
care a lucrat cel mai rapid si
corect);
9. Asigurarea - cere elevilor sa rezolve - noteaza cerintele
retentiei si a urmatoarea tema: prezentati 2 temei pentru acasa.
transferului produse turistice la alegere (surse
2 min de informare: Internetul sau
cataloagele procurate cu ocazia
participarii la targurile de turism
ale Romaniei)

S-ar putea să vă placă și