Sunteți pe pagina 1din 2

HIDROGRAFIA AFRICII

1. Caracteristici generale:
Prezența unor mari sisteme fluviale ale globului, lacuri și cascade
Importante acumulări de ape subterane (subsolul Saharei) - au dus la
formarea oazelor
Prezența regiunilor areice și endoreice (50% din uscat) – au dus la apariția
de ueduri și șoturi
Rețeauna hidrografică este influențată de relief, elemente climatice,
activitățile omului
Existența ghețarilor montani (la peste 5000 m altitudine) – Masivele
Kilimanjaro, Kenya, Ruwenzori
2. Fluviile:
În funcție de dispunerea și alcătuirea reliefului, rețeaua hidrografică este organizată în
trei mari sisteme hidrografice:
a) Spre Oceanul Atlantic Senegal, Gambia, Niger (se varsă printr-o deltă), Congo
(Zair) –este fluviul cu cea mai mare suprafață a bazinului hidrografic – 3.700.000 km²,
Orange.
b) Spre Oceanul Indian Zambezi (pe care se află Cascada Victoria), Limpopo.
c) Spre Marea Mediterană Nilul (lungime a de 6671 km) cu afluenții principali
Nilul Alb (izvorăște din Munții Virunga) și Nilul Albastru (izvorăște din Podișul
Etiopiei) formează la vărsare o spectaculoasă deltă.
3. Lacurile: de origine tectonică: Tanganyika (1470 m adâncime – locul al
• Naturale II-a după Baikal), Ciad, Turkana, Victoria, Albert, Edward,
Malawi
sărate: șoturile din Sahara
vulcanice: Assal (Triunghiul Afar)
• Antropice de acumulare: pe Nil – Lacul Nasser, pe Zambezi – Lacul
Kariba
EXERCITII

1.Identifică
principalele elemente
de hidrografie marcate
pe harta de mai jos cu
numere de la 1 la 10.
Scrie pe spațiile
punctate de mai jos
denumirea fiecărui
fluviu și lac african.