Sunteți pe pagina 1din 24

Delta Dunării

Pozitia Geografică

Limitele

N: granița cu Ucraina
S, E: Marea Neagră
V: Podișul Dobrogei
Caracteristici generale

O Delta a luat naștere începând cu acum 10.000 de


ani în urmă prin depunerea sedimentelor
transportate de Dunăre într-un fost golf al Mării
Negre (Golful Halmyris)
O Este cea mai tânără unitate de relief, o câmpie în
continuă formare
O Suprafața: 3446 km²
O Altitudinea medie: 0,5 m –cea mai joasă
O Altitudinea maximă: 12,4 m – Grindul Letea
O Extinderea în teritoriu:
O Delta începe în dreptul localității Pătlăgeanca,
unde Dunărea se bifurcă în brațul Chilia (spre
nord-est) și brațul Tulcea (spre sud-est), care,
la rândul lui, în aval de orașul Tulcea, se
desparte în brațul Sulina și brațul Sfântul
Gheorghe.
Conditii de formare
O 1. Cantitatea mare de sedimente transportate și depuse
de Dunăre (58,8 mil. t/an);
O 2. Panta redusă a fluviului și a platformei continentale
care favorizează depunerea aluviunilor;
O 3. Lipsa mareelor (flux si reflux);
O 4. Curenții circulari ai Mării Negre care au creat
grindurile maritime și au închis printr-un cordon de
nisip Laguna Razim-Sinoe;
O 5. Oscilațiile de nivel ale Mării Negre din trecut.
Forme de relief
O 1. FORMELE DE USCAT (GRINDURILE)

O A. Grindurile longitudinale (fluviale) formate prin


depunerea aluviunilor de o parte si de alta a bratelor
Dunarii
O B. Grinduri continentale - fragmente din vechiul uscat
pre-deltaic
Ex.: Chilia si Stipoc
O C. Grindurile fluvio-maritime (transversale) sunt
suprafețe nisipoase lungi (până la 20 km) formate prin
acumularea nisipului pe linii de țărm active.
Ex: Letea, Caraorman, Sărăturile, Ivancea
Grinduri fluvio-maritime
Grinduri longitudinale
2. Domeniile acvatice

O BRAȚELE DUNĂRII
O CHILIA - braţul nordic, cel mai activ
transportând 60% din catitatea de apă a
Dunării
O Formează la vărsare o deltă secundară care
aparține Ucrainei
O SULINA – in centru
O - transportă 19% din apa Dunării
O - este rectificat si indiguit pentru navigația fluvio-
maritima

O SFÂNTUL GHEORGHE – brațul sudic


O Transportă 21% din apa Dunării
O Este cel mai sinuos (meandrat) brat, formand la
varsare Insulele Sacalin
O prin intermediul canalelor comunică cu laguna
Razim
O LACURILE DELTAICE
O - au suprafete mari, dar adâncimi reduse de 2-3 m
O L. Dranov
O L. Fortuna
O L. Puiu
O L. Matița
O L. Lumina
O L. Isac
O L. Roșu
O L. Bogdaproste
O Etc.
O Datorita peisajului unicat, a numeroaslor specii de
animale si plante, Delta este incadrata in Rezervatiile
mondiale ale Biosferei și face parte din Patrimoniul
Mondial UNESCO din 1990.

O > 300 specii de pasari: pelicani, cormorani, egrete,


lebede, gâşte,
O Mamifere: câinele enot, bizamul
O Sturionii – importanta economica : morunul, nisetru,
pastruga, cega (icre)
Cormorani
Egrete
Gaste
Lebede
Pelicani
Bizamul
Cainele enot
Sturionii
Știați că...
O Un loc aparte în flora Deltei îl ocupă Pădurea
Letea, una dintre cele mai vechi rezervații
naturale din România și cea mai nordică pădure
subtropicală din lume. Peisajul de aici este unul
deosebit, unde pâlcurile de pădure alternează cu
dunele de nisip, formate cândva pe fundul mării.
Predomină stejarii, unii dintre ei cu vârste de
peste 300 de ani. În pădure se mai pot întâlni și
peste 10 specii de orhidee, dar și o specie de
liană ce poate ajunge până la 25m.
Pădurea Letea Liană Cai sălbatici
TEMĂ
I. Completează enunțurile de mai jos cu răspunsul corect.
O 1. Brațul Deltei Dunării cu cea mai mare lungime și cel mai mare debit se
numește………
O 2. Cea mai mare altitudine din Delta Dunării se înregistrează pe grindul
………………..
O 3. După geneză, Chilia și Stipoc sunt
grinduri…………………………………………….
O 4. Cel mai scurt braț al Deltei Dunării este brațul………………………………………

O 5. Grindul Caraorman se află între brațele Sulina și……………………………………

II. Cu ajutorul cuvintelor-cheie de mai jos, realizează o compunere de minimum 150 de


cuvinte despre Delta Dunării. Cuvinte cheie: nuferi, lacuri, stejari, stuf, pelicani, turism,
pești, Rezervație a Biosferei