Sunteți pe pagina 1din 15

Algebră relațională în SGBD Operații cu exemple

Cuprins

 Algebra relațională

 Operațiuni de bază SQL algebră relațională

 SELECT (σ)

 Proiecție (π)

 Redenumiți (ρ)

 Operațiune sindicală (υ)

 Setați diferența (-)

 Intersecție

 Produs cartezian (X) în SGBD

 Alăturați-vă operațiunilor

 Alăturare interioară:

 Alăturați-vă Theta:

 Alăturați-vă EQUI:

 NATURAL JOIN (⋈)

 ALĂTURAȚI-VĂ

 Îmbinare exterioară stângă (A  B)

 Îmbinare exterioară dreaptă: (A  B)

 Alăturare completă exterioară: (A  B)

 rezumat
Algebra relațională

ALGEBRA RELAȚIONALĂ este un limbaj de interogare procedural utilizat pe scară


largă. Colectează instanțe de relații ca input și dă apariții de relații ca output.
Folosește diverse operații pentru a efectua această acțiune. SQL Operațiile de
interogare a algebrei relaționale sunt efectuate recursiv pe o relație. Rezultatul
acestor operații este o nouă relație, care ar putea fi formată dintr-una sau mai
multe relații de intrare.

Advertisement

În acest tutorial, veți învăța:

 Algebra relațională

 SELECT (σ)

 Proiecție (π)

 Redenumiți (ρ)

 Operațiune sindicală (υ)

 Setați diferența (-)

 Intersecție

 Produs cartezian (X)

 Alăturați-vă operațiunilor

 Alăturare interioară:

 Alăturați-vă Theta:

 Alăturați-vă EQUI:

 NATURAL JOIN (⋈)

 ALĂTURAȚI-VĂ
 Îmbinare exterioară stângă (A  B)

 Îmbinare exterioară dreaptă: (A  B)

 Alăturare completă exterioară: (A  B)

Operațiuni de bază SQL algebră relațională

Algebra relațională s-a împărțit în diferite grupuri

Operații relaționale unare

 SELECT (simbol: σ)

 PROIECT (simbol: π)

 RENAME (simbol: ρ)

Operații de algebră relațională din teoria seturilor

 UNIUNE (υ)

 INTERSECȚIE ( ),

 DIFERENȚĂ (-)

 PRODUS CARTEZIAN (x)

Operații relaționale binare

 A TE ALATURA

 DIVIZIA

Să le studiem în detaliu cu soluții:

Advertisement

SELECT (σ)
Operația SELECT este utilizată pentru selectarea unui subset de tupluri în funcție
de o anumită condiție de selecție. Simbolul Sigma (σ) îl denotă. Este folosit ca
expresie pentru a alege tupluri care îndeplinesc condiția de selecție. Operatorul
Select selectează tupluri care satisfac un predicat dat.

σp(r) σeste predicat rînseamnă relație care este numele tabelului peste logică


prepozițională

Exemplul 1

σ topic = "Database" (Tutorials)

Ieșire - Selectează tupluri din Tutoriale unde topic = 'Baza de date'.

Exemplul 2

σ topic = "Database" and author = "guru99"( Tutorials)

Ieșire - Selectează tupluri din Tutoriale unde subiectul este „Baza de date” și
„autor” este guru99.

Exemplul 3

σ sales > 50000 (Customers)

Ieșire - Selectează tupluri de la clienți unde vânzările sunt mai mari de 50000

Proiecție (π)

Proiecția elimină toate atributele relației de intrare, dar cele menționate în lista
de proiecție. Metoda de proiecție definește o relație care conține un subset
vertical de relație.

Advertisement

Acest lucru ajută la extragerea valorilor atributelor specificate pentru a elimina


valorile duplicate. (pi) simbolul este utilizat pentru a alege atributele dintr-o
relație. Acest operator vă ajută să păstrați anumite coloane dintr-o relație și să
eliminați celelalte coloane.
Exemplu de proiecție:

Luați în considerare următorul tabel

Număr de înregistrare client Numele clientului star

1 Google Acti

2 Amazon Acti

3 măr Ina

4 Alibaba Acti

Aici, proiecția Numelui clientului și starea vor da

Π CustomerName, Status (Customers)

Numele clientului stare

Google Activ

Amazon Activ

măr Inactiv

Alibaba Activ

Redenumiți (ρ)

Redenumirea este o operație unară utilizată pentru redenumirea atributelor unei


relații.

Advertisement

ρ (a / b) R va redenumi atributul „b” al relației cu „a”.


Operațiune sindicală (υ)

UNIUNEA este simbolizată prin simbolul ∪. Include toate tuplurile care se află în
tabelele A sau B. De asemenea, elimină tuplurile duplicate. Deci, setul A UNION
setul B ar fi exprimat ca:

Rezultatul <- A ∪ B

Pentru ca o operațiune sindicală să fie valabilă, trebuie să îndeplinească


următoarele condiții -

 R și S trebuie să fie același număr de atribute.

 Domeniile de atribute trebuie să fie compatibile.

 Duplurile duplicate ar trebui eliminate automat.

Exemplu

Luați în considerare următoarele tabele.

Tabelul A Tabelul B

coloana 1 coloana 2 coloana 1 coloana 2

1 1 1 1

1 2 1 3

A ∪ B dă

Tabelul A ∪ B

coloana 1 coloana 2

1 1
1 2

1 3

Setați diferența (-)

- Simbolul denotă acest lucru. Rezultatul lui A - B, este o relație care include toate
tuplurile care sunt în A, dar nu în B.

Advertisement

 Numele atributului lui A trebuie să se potrivească cu numele atributului din


B.

 Relațiile cu doi operandi A și B ar trebui să fie compatibile sau compatibile


cu Uniunea.

 Ar trebui definită relația constând din tuplurile care sunt în relația A, dar nu
în B.

Exemplu

A-B

Tabelul A - B

coloana 1 coloana 2

1 2

Intersecție

O intersecție este definită de simbolul ∩

A∩B

Definește o relație constând dintr-un set de toate tuplurile care sunt atât în A cât
și în B. Cu toate acestea, A și B trebuie să fie compatibile cu unirea.
Definiția vizuală a intersecției

Exemplu:

A∩B

Tabelul A ∩ B

coloana 1 coloana 2

1 1

Produs cartezian (X) în SGBD

Produs cartezian în SGBD este o operație utilizată pentru a îmbina coloane din


două relații. În general, un produs cartezian nu este niciodată o operațiune
semnificativă atunci când funcționează singur. Cu toate acestea, devine
semnificativ atunci când este urmat de alte operații. Se mai numește Cross
Product sau Cross Join.

Exemplu - produs cartezian

σ coloana 2 = '1' (AXB)

Ieșire - Exemplul de mai sus arată toate rândurile din relația A și B a căror coloană
2 are valoarea 1

σ coloana 2 = '1' (AXB)

coloana 1 coloana 2

1 1

1 1

Alăturați-vă operațiunilor
Operația de asociere este în esență un produs cartezian urmat de un criteriu de
selecție.

Operațiunea de asociere notată cu ⋈.

Operațiunea JOIN permite, de asemenea, alăturarea de tupluri diferite din diferite


relații.

Tipuri de ÎNREGISTRARE:

Diferite forme de operațiune de asociere sunt:

Îmbinări interioare:

 Theta se alătură

 Alătură-te EQUI

 Alăturare naturală

Alăturare exterioară:

 Stânga la exterior

 Alăturați-vă la dreapta

 Alăturare completă exterioară

Alăturare interioară:

Într-o îmbinare interioară, sunt incluse numai acele tupluri care îndeplinesc
criteriile de potrivire, în timp ce restul sunt excluse. Să studiem diferite tipuri de
îmbinări interioare:

Alăturați-vă Theta:

Cazul general al operației JOIN se numește unire Theta. Se notează cu simbolul θ

Exemplu

A ⋈θ B
Unirea Theta poate utiliza orice condiții din criteriile de selecție.

De exemplu:

A ⋈ A.column 2 > B.column 2 (B)

A ⋈ A.coloana 2> B.coloana 2 (B)

coloana 1 coloana 2

1 2

Alăturați-vă EQUI:

Când o îmbinare theta folosește doar condiția de echivalență, ea devine o


îmbinare echi.

De exemplu:

A ⋈ A.column 2 = B.column 2 (B)

A ⋈ A.coloana 2 = B.coloana 2 (B)

coloana 1 coloana 2

1 1

EQUI join este cea mai dificilă operațiune de implementat eficient utilizând SQL
într-un RDBMS și un motiv pentru care RDBMS are probleme esențiale de
performanță.

NATURAL JOIN (⋈)

Unirea naturală poate fi realizată numai dacă există un atribut (coloană) comun
între relații. Numele și tipul atributului trebuie să fie aceleași.

Exemplu
Luați în considerare următoarele două tabele

Num Pătrat

2 4

3 9

Num cub

2 8

3 27

C⋈D

C⋈D

Num Pătrat cub

2 4 4

3 9 27

ALĂTURAȚI-VĂ

Într-o îmbinare exterioară, împreună cu tupluri care îndeplinesc criteriile de


potrivire, includem, de asemenea, unele sau toate tuplurile care nu corespund
criteriilor.

Îmbinare exterioară stângă (A B)


În îmbinarea exterioară stângă, operația permite menținerea tuturor tuplurilor în
relația stângă. Cu toate acestea, dacă nu există un tuplu care se potrivește se
găsește în relația corectă, atunci atributele relației corecte din rezultatul îmbinării
sunt umplute cu valori nule.

Luați în considerare următoarele 2 tabele

Num Pătrat

2 4

3 9

4 16

Num cub

2 8

3 18

5 75

A B

A⋈B

Num Pătrat cub


2 4 4

3 9 9

4 16 -

Îmbinare exterioară dreaptă: (A B)

În îmbinarea exterioară dreaptă, operația permite menținerea tuturor tuplurilor


în relația corectă. Cu toate acestea, dacă nu există un tuplu care se potrivește, se
găsește în relația din stânga, atunci atributele relației din stânga din rezultatul
îmbinării sunt umplute cu valori nule.

A B

A⋈B

Num cub Pătrat

2 8 4

3 18 9

5 75 -

Alăturare completă exterioară: (A B)

Într-o îmbinare exterioară completă, toate tuplurile din ambele relații sunt incluse
în rezultat, indiferent de condiția de potrivire.

A B

A⋈B
Num cub Pătrat

2 4 8

3 9 18

4 16 -

5 - 75

rezumat

Operare (simboluri) Scop

Operația SELECT este utilizată pentru sele


Selectați (σ) unui subset de tupluri în funcție de o cond
selecție dată

Proiecția elimină toate atributele relației d


Proiecție (π)
intrare, dar cele menționate în lista de pro

UNIUNEA este simbolizată prin simbol. Inc


Operațiunea Uniunii (∪)
toate tuplurile care se află în tabelele A sa

- Simbolul denotă acest lucru. Rezultatul l


Setați diferența (-) este o relație care include toate tuplurile
în A, dar nu în B.

Intersecția definește o relație constând di


Intersecție (∩)
de toate tuplurile care sunt atât în A cât ș

Operația carteziană este utilă pentru a îm


Produs cartezian (X)
coloanele din două relații.
Alăturare interioară, include numai acele
Alăturare interioară
care îndeplinesc criteriile de potrivire.

Cazul general al operației JOIN se numeșt


Theta Join (θ)
Theta. Se notează cu simbolul θ.

Când o îmbinare theta folosește doar con


EQUI Alătură-te
echivalență, ea devine o îmbinare echi.

Unirea naturală poate fi realizată numai d


Alăturare naturală (⋈)
un atribut (coloană) comun între relații.

Într-o îmbinare exterioară, împreună cu tu


Alăturare exterioară
care îndeplinesc criteriile de potrivire.

În îmbinarea exterioară stângă, operația p


Îmbinare exterioară stângă ( )
menținerea tuturor tuplurilor în relația stâ

În îmbinarea exterioară dreaptă, operația


Unire exterioară dreaptă ( )
menținerea tuturor tuplurilor în relația co

Într-o îmbinare exterioară completă, toate


Alăturare exterioară completă ( ) din ambele relații sunt incluse în rezultat,
indiferent de condiția de potrivire.

S-ar putea să vă placă și