Sunteți pe pagina 1din 13

MATRICE

 a11 a12 
A =  
 a 21 a 22 
MATRICE

Tabel de tip matriceal


În diverse activităţi practice legate de înregistrarea,
gruparea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la
desfăşurarea unui anumit fenomen de natură tehnică sau
economică apare necesitatea organizării acestor date
informative în diverse tablouri (tabele) care să servească
într-o manieră optimă scopului propus.
Să considerăm următoarea situaţie practică:
Situaţia vânzărilor la 4 librării dintr-un oraş într-o
perioadă de timp este prezentată în tabelul de mai jos, în
care se specifică librăria, tipul de carte vândut şi
numărul de exemplare vândute din fiecare tip.
Produsul Carte Literatură Carte Beletristică Dicţionare
şcolară universală tehnică
Librăria

Librăria nr.1 55 14 4 20 2
Librăria nr.2 30 24 0 52 10
Librăria nr.3 45 15 8 40 7
Librăria nr.4 28 10 3 50 9

Din acest tabel putem extrage cu uşurinţă


informaţii despre vânzările unor librării citind datele
situate pe linii, precum şi informaţii privind vânzările
unui anumit tip de carte, la cele 4 librării, extrăgând
datele situate pe o anumită coloană.
Exemple:
-La librăria nr.2 s-au vândut 30 de exemplare de
carte şcolară, 24 de exemplare de literatură universală,
nicio carte de tehnică, 52 de cărţi de beletristică şi 10
dicţionare.
-Dicţionarele s-au vândut astfel: două dicţionare la
librăria nr.1, 10 la librăria nr.2, 7 la librăria nr.3 şi 9 la
ultima librărie.
-Numărul de 50 situat la intersecţia liniei a patra cu
coloana a patra a tabelului reprezintă numărul de cărţi de
beletristică vândute la librăria nr.4.
Datele tabelului de mai sus pot fi scrise sub o altă
formă, într-un tabel format din 4 linii şi 5 coloane astfel:

 55 14 4 20 2 
 
 30 24 0 52 10 
 45 15 8 40 7 
 
 28 10 3 50 9 

Definiţie:
Un tabel în care datele sunt scrise pe linii şi pe
coloane se numeşte tabel de tip matriceal.
Un tabel de tip matriceal format din m linii şi n
coloane, unde m,n N* are forma următoare:
Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3 .......... Coloana n

Linia 1
Linia 2

Linia 3

..........

Linia m

Poziţia unei date din tabelul de tip matriceal este bine


precizată când se indică linia şi coloana pe care se află.
Vom utiliza notaţia literală aij pentru a indica
elementul situat la intersecţia liniei i cu coloana j.
Exemplu:
Pentru tabelul de tip matriceal de mai sus avem:

a11 = 55, a12 = 14, a 23 = 0, a35 = 7, a 44 = 50 etc.


28 = a14 ,8 = a33 ,10 = a 25 ,3 = a 43 ,9 = a 45 etc.
ÎNMULŢIREA MATRICELOR
Definiţie:
Fie matricele A = ( aij ) m×n şi B = ( bij ) n× p
Se numeşte produsul matricelor A şi B (în această
ordine) matricea C = ( cij ) m× p ale cărei elemente sunt date

de egalităţile:
cik = ail blk + ai 2 b2 k + ai 3 b3k + ..... + ain bnk , ∀i ∈ {1,2,...., m} şi
∀k ∈ {1,2,......, p}

Matricea produs se notează C = A ⋅ B.


Operaţia prin care fiecărei perechi ( A, B ) ∈ M m,n (C ) × M n, p (C )
i se asociază produsul de matrice A ⋅ B se numeşte
înmulţirea matricelor.
Observaţii:
Pentru a obţine elementul situat la intersecţia liniei i
cu coloana k în matricea produs AB se face suma tuturor
produselor dintre elementele liniei i din matricea A şi
elementele omoloage k a matricei B.
Omologia dintre elementele liniei i din matricea A şi
elementele coloanei k din matricea B se stabileşte astfel:
elementului ail îi corespunde elementul blk , elementului
ai 2 îi corespunde elementul b2 k ,....., elementului ain
îi corespunde elementul bnk (vezi diagrama de mai jos).

 b1k 
         
   b2 k   
 ail ai 2  ain  ⋅   →  cik 
        
   
   b  
 nk

Regula de înmulţire a două matrice se numeşte pe


scurt regula de înmulţire a liniilor cu coloanele sau regula
linie-coloană.
Din definiţie se observă că produsul AB are sens
numai dacă numărul de coloane ale matricei A este egal cu
numărul de linii ale matricei B. Rezultă că nu orice două
matrice pot fi înmulţite.
Dacă A, B ∈ M n (C ) atunci are sens produsul AB şi produsul
BA. Aşadar, operaţia de înmulţire a matricelor este peste
tot definită în mulţimea M n (c).

Exemplu:
Să exemplificăm regula înmulţirii a două matrice.
Fie matricele:
2 2 
1 − 1 2 şi
 
A =   B = −1 4 
3 0 4  5 − 3
 

1.Calculăm produsul AB. Avem A ∈ M 2,3 ( R) şi B ∈ M 3, 2 ( R).


 c11 c12 
Rezultă că A ⋅ B ∈ M 2, 2 ( R ). Notăm A ⋅ B =  .
 c 21 c 22 

Aplicând regula de înmulţire linie-coloană se obţine:

c11 = a11b11 + a12 b21 + a13b31 = 1 ⋅ 2 + ( − 1) ⋅ ( − 1) + 2 ⋅ 5 = 13


c12 = a11b12 + a12 b22 + a13 b32 = 1 ⋅ 2 + ( − 1) ⋅ 4 + 2 ⋅ ( − 3) = −8
c 21 = a 21b11 + a 22 b21 + a 23b31 = 3 ⋅ 2 + 0 ⋅ ( − 1) + 4 ⋅ 5 = 26
c 22 = a 21b12 + a 22 b22 + a 23b32 = 3 ⋅ 2 + 0 ⋅ 4 + 4 ⋅ ( − 3) = −6

 13 − 8 
Aşadar, AB =  .
 26 − 6 
2.Calculăm produsul B ⋅ A = M 3 ( R ). Avem:

2 2  2 ⋅ 1 + 2 ⋅ 3 2 ⋅ ( − 1) + 2 ⋅ 0 2 ⋅ 2 + 2 ⋅ 4   8 − 2 1 2 
   1 − 1 2    
B ⋅ A =  − 1 4  ⋅   =  − 1 ⋅ 1 + 4 ⋅ 3 − 1 ⋅ − 1 + 4 ⋅ 0 − 1 ⋅ 2 + 4 ⋅ 4  =  1 1 1 4 
 5 − 3  3 0 4   5 ⋅ 1 + − 3 ⋅ 3 5 ⋅ − 1 + − 3 ⋅ 0 5 ⋅ 2 + − 3 ⋅ 4   − 4 − 5 − 2 
     

Se observă că A ⋅ B ≠ B ⋅ A.

Aşadar, înmulţirea matricelor nu este operaţie comutativă.