Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU NR 7

DESCRIEREA. ADJECTIVUL

Citește cu atenție textul pentru a putea răspunde corect cerințelor de mai jos:

„Coborâră printre livezi, unde adiau miresme calde de cimbrușor și ceară.


Garduri foarte înalte de nuiele, cu streșină de spini, se ridicau la dreapta și la stânga. Şi
sălcii bătrâne, cu forme ciudate, își mișcau domol pletele argintii. Lizuca știa că sălciile
acestea sunt oamenii și dihănii înțeleniți din veacuri vechi de o vrajă. Le privea cu sfială și le
asculta cum oftează și cum șoptesc. Drumul celor doi tovarăși mai întârzie o vreme lângă o
adunare liniștită de gângănii mărunte și roșii, punctate cu negru.
-Patrocle, acestea-s vacile-Domnului, zise fetița.
-Știu, dar să mergem, că acuși asfințește soarele, răspunse cățelul.
-Mergem, Patrocle, nu te supăra. Uite, pe coasta de dincolo se vede dumbrava. Acuși
ajungem.
Era în juru-le tăcere și singurătate. Nu se auzea nici lătrat de câne, nici chemare de
pasăre. Dar, deodată, la o cotitură, răsări ca din pământ o babă mărunțică și mohorâtă, cu
ochii mititei şi cu nasul coroiat.”
(M.Sadoveanu- „Dumbrava minunată”)

1. Ce moduri de expunere regăseşti în fragmentul dat?


2. Scoate o personificare și un epitet din textul dat.
3. Rescrie, din text, cuvintele care o descriu pe babă.
4. Identifică o imagine vizuală și una auditivă.
5. Numește trei elemente care alcătuiesc cadrul natural.
6. Motivează folosirea liniei de dialog din textul dat.
7. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul ciudat să fie adjectiv, apoi adverb.
8. Subliniază forma corectă a următoarelor adjective
maro/ maron perspicace / perspicaci
turcoaz/ turcuaz dragii/ dragei
9. Dă sinonime pentru adjectivele următoare:
malițios
durabil tolerant
efemer ciudat
decis
10. Trece la plural grupurile de mai jos, apoi alcătuieşte propoziţii cu ele:

grijuliul părinte argintiul pix silitorul elev verdele copac

11. Indică numărul de forme ale adjectivelor din tabel:

adjectiv patru forme trei forme două forme invariabil


mic
tare
bogat
verde
tenace

12. Completează șotronul, indicând în fiecare căsuță cazul adjectivelor din enunțurile de mai
jos:
1. Dragă mamă, te iubesc! 7 8
2.Radu este un copil deosebit. 6
3.Unei eleve talentate i s-a oferit o bursă de studiu.
4 5
4. Am văzut-o pe frumoasa mea colegă.
5. Preocupările istețului copil m-au încântat. 3
6. Cumpăra doar fructe copate. 2
7. Culoarea cerului roșiatic se reflecta în luciul apei. 1
8. Glasul blând al mamei mă liniștea.

13. Pune adjectivele din paranteze la forma potrivită:


 (vechi)........... culori ale desenului se estompaseră.
 I-am dăruit .......(dragă) mamei mele o floare.
 .........(auriu) paiete sclipeau în soare.
 Râsetele......(zglobiu) elevi se auzeau din clasă.

14. Alcătuiește propoziții în care cuvintele tânăr, rănit, roșie, senin, să fie, pe rând, adjective,
apoi substantive.

15. Subliniază adjectivele din următorul text și comentează valoarea lor expresivă:
a. „Fata babei era slută, tâfnoasă și rea la inimă, fata moșneagului însă frumoasă,
harnică, ascultătoare și bună la inimă.” ( I.Creangă)
b. Greu e totul, timpul, pasul.
Grea-i purcederea, popasul.
Grele-s pulberea ;i duhul,
Greu pe umeri chiar văzduhul.
Greul cel mai greu, mai mare
Fi-va capătul de cale. (L. Blaga)