Sunteți pe pagina 1din 4

COMUNICAREA.

ROLURI ÎN COMUNICARE

Citește cu atenție textul:

”Într-una din zile, ce-i vine împăratului, că numai ce întreabă pe fata cea mare:

- Fata mea, cum mă iubești tu pe mine?


- Cum să te uibesc, tată? Iaca, eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gandi că, oare, ce
lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi.
- Să-mi trăiești, fata mea; să-mi facă Dumnezeu parte de tine!
Și întrebând și pe fata cea mijlocie:
- Dar tu, cum mă iubești pe mine, fata mea?
- Ca zahărul, tată. Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse.
- Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea! Să mă bucur de tine!”
(Sarea în bucate de Petre Ispirescu)
1. Numește personajele care au rolurile de vorbitor și de ascultător din dialogul de mai sus.
2. Precizează 5 cuvinte sau expresii care au înțeles asemănător cu verbul a comunica.
3. Imaginează-ți că iei un scurt interviu mezinei împăratului din basmul Sarea în bucate. Scrie în caiet
întrebările și răspunsurile, ghidându-te după sugestiile de răspunsuri prezentate mai jos:
- ..................................................................?
- Noi eram trei surori în casa părintească.
- ..................................................................?
- Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una îi răspunse că îl
iubește ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu că nu se poate
mai multă iubire decât aceasta!
- ...................................................................?
- Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lasat să piei și, prin muncă,
cinste și hărnicie, am ajuns unde mă vedeți.
- Mulțumesc, prințesă!
4. Numără de câte ori fiecare dintre cele două personaje a avut rol de vorbitor și de câte ori a devenit
ascultător în timpul dialogului improvizat în exercițiul anterior.
5. Privește, cu atenție, fiecare situație de comunicare exemplificată mai jos.
 Ce factori crezi că îngreunează comunicarea dintre cele două persoane în situația A? Ce roluri îndeplinesc
cele două personaje în situația A?
 Ce tip de comnicare au ales personajele în situația B? Ce mijloace folosesc pentru a comunica?
 Ce alte exemple de comunicare scrisă mai cunoști?

REȚINEȚI!
Elementele unei comunicări sunt:
 Emițătorul
 Receptorul
 Mesajul
 Codul (limbaj verbal, mimică, gesturi, imagine, etc)
 Canalul (aer, hârtie, mass-media, etc)
A B

6. Dă două exemple de comunicare scrisă, la televizor.


7. Adevărat sau fals?
a) Emițătorul este cel care transmite mesajul.
b) Mesajul este reprezentat de modul în care este transmisă informația.
c) Informația poate fi transmisă prin imagini.
d) Receptorul este cel care primește informația codificată.
8. Pornind de la imaginea B, construiește un dialog, din 4-7 replici, prin care să îți imaginezi ce spun
personajele.
9. Pornind de la cele două situații de comunicare (A, B), răspunde la întrebările din schema dată

A B

CINE: - vorbește?
- ascultă? CE comunică?

CARE este contextul?


COMUNICARE ORALĂ CUM comunică?

UNDE se află personajele?


10. Caută, în careul dat, elementele situaţiei de comunicare.

C V C O N T E X T

A O A M E S A J J

N K D B E C U R I

A R E C E P T O R

L P Y Q W M R U L

T E M I Ţ Ă T O R

REGULI DE ACCES LA CUVÂNT

VORBITORUL TREBUIE ASCULTĂTORUL TREBUIE


 Să pronunțe clar și suficient de tare cuvintele  Să fie atent la mesajul interlocutorului și să
 Să formuleze enunțuri corecte și concise rețină informațiile transmise
 Să nu se abată de la subiect, pentru a menține  Să nu critice, să nu judece ce spune
interesul ascultătorului interlocutorul, ci să manifeste o atitudine
 Să folosească formulele de adresare adecvate, neutră și binevoitoare
în funcție de vârsta receptorului, contextul  Să solicite explicații suplimentare în cazul în
comunicării care nu a înțeles mesajul
 Să își adapteze mesajul la receptor  Să manifeste interes și respect față de
 Să-și privească interlocutorul în ochi interlocutor (să nu-l întrerupă, să respecte
 Să nu folosească un ton ridicat șă să pauzele făcute în vorbire, să nu vorbească
gesticuleze moderat peste emițător, să aștepte să i se dea cuvântul)
 Să păstreze o distanță suficientă față de  Să privească în ochi persoana care vorbește,
interlocutor, evitând, așadar, apropierile manifestând interes pentru ce i se transmite
exagerate, etc  Să își exprime în mod politicăs acordul sau
dezacordul cu privire la mesajul
interlocutorului

1. Privește persoanele aflate în situațiile de comunicare de mai jos:


a) Stabilește în care dintre imagini sunt încălcate regulile de comunicare. Explică de ce. Ai în vedere
contextul comunicării și atitudinea manifestată, observă poziția corpului, distanța, gesturile, modul
în care are loc interacțiunea verbală, etc.

b) Imaginează-ți un dialog, format din 6 replici, între persoanele dintr-una din imagini, în care
participanții se află într-o situație de comunicare corectă.
ACTE DE LIMBAJ

1. Citește dialogul suricatelor:

a) Unde se află cele două suricate? d) La ce eveniment îi invită bibliotecara?


b) Despre ce discută ele în prima imagine? e) Ce răspuns dau suricatele invitației primite?
c) Ce carte îi recomandă Dexi surorii sale?

2. Adevărat sau fals?


REȚINEȚI! a) Nu trebuie să ții cont de persoana cu care vorbesc.
Actele de limbaj pot viza: b) Atunci când vorbește cineva, mă pot gândi la ce am
 Afirmarea unei opinii făcut ieri.
 Exprimarea dezacordului c) Verific dacă am înțeles, reformulând problema.
d) Urmăresc gesturile celuilalt atunci când ascult.
 Exprimarea acordului
3. Alege varianta corectă. Justifică alegerea făcută.
 Solicitarea de informații  - Mă deranjează că îmi ceri mereu tema!
 Recomandarea a) –Îmi cer scuze! Nu se va mai întâmpla.
 Promisiunea b) -Și tu mă superi când nu-ți strângi caietele.
 Adresarea de felicitări  -Te prinde minunat bluza aceasta!
a) –Mulțumesc mult. Și mie mi-a plăcut.
 Acceptarea unei invitații
b) –Tot ce port îmi stă bine!
 Refuzul unei invitații  -Voi veni cu mare plăcere la onomastica ta.
 Adresarea unui compliment a) –Bine. Așa să faci.
 Răspunsul unui compliment b) –Te aștept cu drag!
 Adresarea de scuze

4. Joc de rol! Alcătuiți echipe de câte doi. Construiți dialoguri pentru una dintre situațiile date, la alegere:
a) Inviți un coleg la anuversarea ta, iar acesta îți refuză invitația sub pretextul unei deplasări cu părinții.
b) Îi recomanzi unui coleg o carte, iar acesta îți mulțumește pentru gest.