Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare formativă

Textul literar

“În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!


Stelele par înghețate, cerul pare oțelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârție sub picioare.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios


Ca înaltele coloane unui templu maiestos,
Și pe ele se așaza bolta cerului senină
Unde luna își aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreț, fantastic!...Mii de stele argintii


În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Munții sunt a lui altare, codrii, organe sonoare
Unde crivățul pătrunde, scoțând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viață, fără glas:


Niciun zbor în atmosfera, pe zăpada niciun pas,
Dar ce vad?..în raza lunei o fantasmă se arată…
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!

(Miezul iernei- V. Alecsandri)

1. Scoate, din poezie, o comparație.

2. Ce este acest text


a) o poveste ( o narațiune)
b) o descriere( a unui anotimp)
c) un dialog ?

3. Precizeză tipul de rimă din prima strofă a poeziei.

4 .Identifică fenomenele specifice anotimpului de iarnă.

5. Care sunt sentimentele poetului în fața tabloului de natură?


6. Autorul unei opera literare îl conduce pe cititor într-o lume aparte, realizată prin folosirea
imaginilor artistice. Scoate din text o imagine vizuală și una auditivă.

7. Indică ce înțeles au cuvintele subliniate din poezie.

8. Construiește enunțuri cu următoarele expresii stele argintii, câmpii strălucitoare, cerul oțelit ,
ger cumplit.

9. Construiește enunţuri folosind comparații, combinând cuvintele din cele două coloane, cu
ajutorul elementelor ca, precum, la fel ca:
soare perdea
soare perdea
mare oglindă
mare oglindă
amurg săgeată
amurg săgeată
ploaie portocală
ploaie portocală
stejar pleoapă
stejar pleoapă

10. Câte sunete conțin cuvintele ?

ger unc îngheţa argintii


cer
hi tă
ul

11. Identifică diftongul, triftongul și hiatul în cuvintele: iar, traiau, casierie, s-au, aripioara.

12. Dă un sinomim pentru cuvintele :

fantasm neclinti
zăpadă strălucito
ă t
r

13. Desparte în silabe cuvintele de mai jos:

înfiinţat
punctual
afectuos
atlas
ochii

14. Subliniază forma corectă dintre următoarele perechi de cuvinte date.


poezie/ poiezie idee/ ideie
poiem/ poem fiică/ fică
15. Subliniază, dintre cuvintele date, numai pe cele care sunt monosilabice car, multe, pene,
geam, ger, are, pomi