Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

1. Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veți descoperi una dintre instanțele narative
1.Numele tatalui lui Nică este........
2.Amintiri din copilărie este o operă........
3.Pe mama lui Nică o cheamă...........
4 Unde lega mama o “șfară cu motocei”?
5.Tema romanului Amintiri din copilărie este...............
6. Le dădea mama copiilor la spinare
7. Copiii ridicau casa în ........
8. Principala preocupare a copiilor A

1
2

4
5

6 7
8 B
NICĂ
Citate din text Trăsătura Mijloc de realizare

”Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă


gândesc la locul nașterii mele… parcă-mi
saltă și acum inima de bucurie!”
Și eu eram vesel ca vremea cea bună și
șturlubatic și copilăros ca vântul în
tulburarea sa
Ieși copile cu părul bălan afară și râde la
soare, doar s- a îndrepta vremea.”
Știa, vezi bine, soarele cu cine are de-a face,
căci eram feciorul mamei
Si eu creșteam pe nesimțite..și, în loc de
înțelepciune, mă făceam tot mai
neastâmpărat….
Așa eram eu la vârsta cea fericită, și așa cred
că au fost toți copiii, de când îi lumea și
pământul, măcar să zică cine ce-a zice.
Noi, băieții, tocmai atunci ridicam casa în
slavă
..Pughibale spurcate ce sunteți!...
Câte drăcării le vin în cap, toate le fac.
Stropșitul de Ion, cu talanca de oi, cu cleștele
și cu vătrarul, face o hodorogeală și un
tărăboi, de-ți ie auzul.
Și după ce ne culcam cu toții, noi băieții, ca
băieții, ne luam la hârjoană și nu puteam
adormi de incuri…
…ghiavoli ce sunteți!
MAMA
Citate din text Trăsătura Mijloc de realizare

Era vestită pentru năzdrăveniile sale...


Alunga nourii cei negri de pe deasupra satului
nostru și abătea grindina în alte părți,
înfingând toporul în pământ, afară, dinaintea
ușei,
- închega apa numai cu două picioare de
vacă……bătea pământul, sau păretele, sau
vreun lemn, de care mă păleam la cap, la mână
sau la picior…și îndată-mi trecea durerea
Când vuia în sobă tăciunele aprins, care se zice
că face a vânt și vreme rea, sau când țiuia
tăciunile, despre care se zice că te vorbește
cineva de rău, mama îl mustra acolo, în vatra
focului, și-l buchisa cu cleștele, să se mai
potolească dușmanul…
-pregătea, cu degetul îmbălat puțină tină din
colbul adunat…si-mi făcea câte-un benchi
boghet în frunte, ca să nu-și prăpădească
odorul…
Brațele ei m-au legănat…și mă alintam la sânu-
i gângurind și uitându-mă în ochi-i cu drag!...Și
sânge din sângele ei și carne din carnea ei am
împrumutat, și a vorbi de la dânsa am învățat
Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină
de minunății…
Când mama nu mai putea de obosită și se lăsa
câteodată ziua să se hodinească….
Acuși ieu varga din coardă și vă croiesc de vă
merg peticile!
Câte drăcării le vin în cap, toate le fac……de-ți
vine, câteodată, să-i cosești în bătaie, dac-ai sta
să te potrivești lor.
Poi dă, măi femeie, tot ești tu bisericoasă, de s-
a dus vestea…
Era nevoită biata mama să ne facă musai câte
un șurub-două prin cap, și să ne deie câteva
tapangele la spinare.

2.Răspunde la următoarele cerințe:

1.Descrie în trei rânduri personajul Nică


2 Compară relația dintre Nică și părinții săi
3.Asociaza trei trăsături ale operei epice cu textul studiat.
4.Analizează cum vede Nică copilăria.
5.Aplica câte un sinonim pentru expresiile: a merge copăcel, vesel ca vremea cea bună, să nu-şi
prăpădească odorul, a cosi în bătaie,a da tapangele la spinare
6.Argumentează ce sentimente trăiește autorul, amintindu-și de casa părintească.
CVINTETUL
►Realizaţi un cvintet care să-l aibă pe Nică/Smaranda în centru, răspunzând celor cinci cerinţe:

1.Subiectul............................................................................................Nică/Smaranda...............
2.Două adjective care-l caracterizează ………………………………………………………….
3.Trei verbe (la gerunziu) ce exprimă acţiunile sale.........................................................................
4.Un enunţ alcătuit din patru cuvinte.
exprimând ceva esențial despre subiect...................................................................................
5. Un cuvânt care exprimă esenţa subiectului..............................................................................