Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU : GENUL EPIC/ pregătire pentru olimpiadă

Clasa:…………………
Numele și prenumele: …………………………………. Profesor:
Data…………………………

Citeşte cu atenţie următoarele fragmente de mai jos:

Tatăl meu a fost un om aparte. A venit Hai mai bine despre copilărie să povestim,
vârsta ca părinții mei să mă dea la grădiniță. Și căci ea este singura veselă și nevinovată...
la grădiniță nu mi-a plăcut... Ce-i pasă copilului, când mama și tata se
Tata a primit un ied de la un țăran, că gândesc la neajunsurile vieții... Copilul gândește
acolo era un schimb natural. Făcea bine domnul că se află călare pe un cal, pe care aleargă cu
doctor, primea în schimb:o găină, țuică, niște voie bună...
ouă. Dar, la un moment dat, a primit un ied. Eu Așa eram eu la vârsta cea fericită, și așa
m-am împrietenit fundamental cu iedul, pe care cred că au fost toți copiii, de când îi lumea asta
l-am botezat Berciul. Atât de tare m-am și pământul, măcar să zică cine ce-a zice.
împrietenit, că mă culcam cu el în pat, punea Când mama nu mai putea de obosită... noi,
lăbuța pe mine, mă pupa pe bot, așa de o băieții, tocmai atunci ridicam casa în slavă.
candoare... Când venea tata noaptea de la pădure din
Am fost o zi la grădiniță și a doua zi tata Dumesnicu, înghețat de frig și plin de
m-a găsit la o margine de gard, stând cu ieduțul promoroacă, noi îl spăriam sărindu-i în spate pe
lângă mine, culcat pe un petec de iarbă și cu întuneric. Și el, cât de ostenit era, ne prindea
fundița mea roșie, de la grădiniță, pusă la gâtul câte pe unul ca la baba-oarba, ne rădica în
lui Berciu. Tata m-a privit senin și m-a întrebat: grindă, zicând: „’ Tâta mare”și ne săruta mereu
- Ce faci aici? pe fiecare...
- Ce să fac, nu mă mai duc la - Încă te uiți la ei, bărbate-zicea mama-
grădiniță. așa-i ?
- De ce? - Ia lasă-i și tu, măi nevastă, lasă-i, că
- Nu-mi place. se bucură de venirea mea, zicea tata dându-ne
- Dar cu cine-ți place? huța. Și-apoi nu știi că este o vorbă: „Dacă-i
- Cu iedul. copil, să se joace, dacă-i cal, să tragă, dacă-i
- Păi, rămâi cu iedul. popă, să cetească...”
S-a certat tata cu mama și m-au lăsat un - Ție, omule -zise mama- așa ți-i a zice,
an cu iedul. Am avut un tata extraordinar, cam că nu șezi cu dânșii în casă toată ziulica, să-ți
cum era românul de altădată. I-a zis mamei și scoată peri albi, mânca-i-ar pământul să-i
bunică-mii, care au sărit ca niște cloști la el- mănânce, Doamne, iartă-mă. De-ar mai veni
mama era cloșca totală-: vara să se mai joace și pe afară, că m-am săturat
- Așa ceva nu se poate, nu e posibil, de ei ca de mere pădurețe. Cîte drăcii le vin în
strigau ele în cor. cap, toate le fac.
- Măi, femeilor, le-a răspuns el cu glas
blând, lăsați copilul în pace! Nu se va mai (Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
întâlni cu copilăria niciodată! Lăsați-l în pace!

(Dan Puric, Despre omul frumos)


I. Înţelegerea textului (30 de puncte)

1. Identifică în primul text tipul de narator, precizând la ce persoană se relatează textul.


(10 p.)
2. Identifică două elemente ale situației de comunicare prezente în cele două texte și
exemplifică pentru fiecare text în parte. (10 p.)
3. Menționează modurile de expunere identificate în al doilea text. (10 p.)

II. Scriere despre textul literar (30 de puncte)

Într-o compunere de cel puțin 15-20 de rânduri prezintă comparativ, încercând să


stabilești două asemănări între cele două texte – suport, imaginea tatălui, făcând referire la
portretul moral al acestuia așa cum este el ilustrat în cele două texte.

III. Scriere imaginativă (30 de puncte)

Pe un site de pe google am găsit următoarele gânduri despre copilărie: Copilăria este un


tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că
nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin… Copilăria este
o lume fermecată, duioasa, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta la
care suntem cel mai aproape de Dumezeu si de toate tainele existenţei. Ne putem întâlni oricând
cu balaurul cu şapte capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme sau
benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minţii şi să credem cu tărie că am fost
acolo cu adevărat…
Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. În care
plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care
suntem singuri şi totodată cu toată lumea.
Frumos, nu? Îți propun să scrii o compunere de cel puțin 25 de rânduri în care să-ți
imaginezi că te întorci pentru o zi în copilărie, retrăind acolo clipe de adevărată împlinire
sufletească.

Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:


- propunerea unui titlu sugestiv ;
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
- îmbinarea modurilor de expunere învăţate: naraţiune, descriere, dialog;
- dezvoltarea în mod convingător a ideii indicate în sarcina de lucru.

REDACTARE (pentru ambele compuneri – II şi III: 14 puncte):


- respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, aşezarea în pagină a textului, utilizarea
unui stil adecvat tipului de compunere indicat.
10 puncte din Oficiu Mult succes  !