Sunteți pe pagina 1din 1

8.

ATRIBUTUL
EVALUARE
1. Analizează atributele subliniate din următoarele enunțuri: 1p
a. Fratele meu mai mic are o carte de colorat și dorința de a termina toate desenele l-a făcut să
renunțe la joaca din fața blocului.
b. M-a speriat rana sângerândă a colegului meu și mi-am stăpânit greu dorința de a o lua din loc.

2. Construiește câte un enunț în care să ai: 5p


a. un atribut substantival prepozițional în dativ
b. un atribut adjectival exprimat prin adjectiv participial
c. un atribut pronominal exprimat prin pronume nehotărât în acuzativ
d. un atribut adverbial exprimat prin adverb de loc
e. un atribut verbal exprimat prin verb la supin

3. Indică funcția sintactică a verbelor subliniate în enunțurile următoare: 1p


a. Nu a auzit îndemnul de a vorbi mai clar.
b. Plăcerea lui este de a vorbi în public.
c. A vorbi cursiv engleza era o condiție necesară.
d. Exercițiul de rezolvat era ușor.

4. Completează spațiile libere cu atributele exprimate prin părțile de vorbire indicate între
paranteze: 2 p
a. Nu ne-am plimbat niciodată prin parcul.................(adjectiv pronominal demonstrativ)
b. Dorința .....................la munte videntă.(verb formă nepersonală)
c. Oamenii...........................nu au intervenit în discuție.(substantiv acuzativ)
d. Vizita .........................ne-a bucurat mult. (pronume nehotărât)
e. Prințul s-a căsătorit cu o fată............................(locuțiune adjectivală.)

1p din oficiu