Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

- conţinut interdisciplinar -

SUBIECTUL: „Crăciunul – sărbătoarea românilor”


DISCIPLINE IMPLICATE: Lb. Română, Lb. Engleză (opţional), Religia, Cunoaşterea
mediului, Ed. Plastică, Ab. Practice, Ed. Muzicală
TIPUL LECŢIEI: evaluare

SCOPUL:
 Conştientizarea şi exersarea unor valori: respect pentru tradiţiile poporului român;
 Citirea unor texte studiate;
 Recitarea unor poezii învăţate;
 Alcătuirea de texte cu diferite sarcini;
 Alcătuirea de dialoguri pe diferite teme;
 Manifestarea inedită a valenţelor native şi a personalităţii elevilor;
 Cultivarea relaţiei de cooperare dintre elevi, elevi şi adulţi;
 Socializarea elevilor.

OBIECTIVE:
O1 – să precizeze care sunt sărbătorile de iarnă;
O2 – să precizeze care sunt obiceiurile legate de sărbătoarea Crăciunului;
O3 – să citească corect, conştient, cursiv texte studiate;
O4 – să desprindă informaţii dintr-un text citit;
O5 – să recite poeziile învăţate;
O6 – să creeze dialoguri în limba engleză;
O7 – să prezinte importanţa Naşterii Domnului în viaţa creştinismului;
O8 – să realizeze produse variate ca formă menite a întâmpina marea sărbătoare (podoabe
pentru pom);
O9 – să alcătuiască texte după imagini, după întrebări, prin ordonarea logică a unor
propoziţii;
O10 – să recunoască caracteristicile unui text;
O11 – să recunoască textele în proză şi textele în versuri;
O12 – să adopte o atitudine adecvată cu ocazia Crăciunului, interiorizând mesajul textelor
studiate;
O13 – să enumere schimbările din natură în anotimpul iarna;
O14 – să prezinte interes pentru activitate.

FORME DE REALIZARE A ACTIVITĂŢII:


 Frontală, individuală, pe echipe, în perechi.

METODE ŞI PROCEDEE:
 Conversaţia, exerciţiul, problematizarea, munca independentă, jocul didactic, munca în
echipă.

TIPURI DE EVALUARE:
 Evaluare individuală, în echipă, orală, formativă, continuă centrată pe obiective.

SUPORT ŞI RESURSE:
 Textele din manual şi din culegere, din volumele de poezii (George Coşbuc, Otilia
Cazimir, Octavian Goga);
 Fişe;
 Portofoliul despre iarnă;
 Imagini;
 Expoziţia de desene;
 Bradul împodobit;
 Casetofon, casete (pentru fondul muzical);
 Jetoane puzzle, planşă, tabel pentru evaluare, stimulente, jucării pentru pom
confecţionate de elevi.

REPERE ÎN EVALUARE:
 Progresul comunicării (în limba română şi în limba engleză);
 Conştientizarea şi descrierea sărbătorilor de iarnă;
 Manifestarea creativităţii în confecţionarea podoabelor de brad, în realizarea planşelor, în
alcătuirea textelor, în conceperea portofoliilor;
 Adaptarea la diferite situaţii: competiţie, colaborare.

REPERE TEMATICE:
 Succesiunea sărbătorilor din luna decembrie şi în special din preajma Crăciunului;
 Semnificaţia sărbătorilor de iarnă (Crăciunul – Naşterea Domnului);
 Pregătirea şi petrecerea Crăciunului;
 Obiceiuri de Crăciun;
 Schimbările din natură în acest anotimp.

TIPURI DE ACTIVITĂŢI CARE AU PRECEDAT LECŢIA:


 Povestiri despre Crăciun;
 Memorarea de poezii;
 Pregătirea unui repertoriu de colinde;
 Studierea unor texte de limba română, religie;
 Jocuri de rol: „Moş Crăciun la noi acasă” (cum îl primim, discuţii despre comportarea
copiilor în anul ce trece, ce daruri vrem să primim, despărţirea de Moş Crăciun şi
promisiunile pentru anul următor);
 Scrisoarea pentru Moş Crăciun;
 Activitatea transdisciplinară „Iarna” desfăşurată în 2 săptămâni;
 Lecţie de evaluare „Iarna”;
 Calendarul naturii;
 Împodobirea clasei;
 Confecţionarea de ornamente pentru brad (fulgi, globuri, brazi, stele, clopoţei);
 Desene (iarna, jocuri de copii, Moş Crăciun în faţa bradului, Naşterea Domnului);
 Colaje (fulgi, brad împodobit);
 Dramatizarea – scenetă „În noaptea sfântă de Crăciun”;
 Dialoguri în limba engleză.

TEXTE STUDIATE:
 „Uite, vine Moş Crăciun” de Otilia Cazimir;
 „Vreau să trăiesc printre stele” de Victor Eftimiu;
 „Colindătorii” de George Coşbuc;
 „Crăciunul copiilor” de Octavian Goga;
 „Umblarea cu plugul” de Ion Creangă;
 „Evanghelia după Luca”;
 „Naşterea Domnului”;
 „Din an în an” – creaţie populară.

COLINDE:
 „Steaua”, „Moş Crăciun”, „Cu Moş Ajunul”, „O, ce veste minunată”, „Florile dalbe”,
„Astăzi s-a născut Hristos”, „O, brad frumos”, „Pluguşorul”, „Silent night”, „Jingle Bells”.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

PRIMIREA MUSAFIRILOR:
 Copiii sunt îmbrăcaţi în costume naţionale;
 Musafirii sunt primiţi cu pâine şi sare, semn al ospitalităţii, într-o atmosferă
plăcută, pe fond muzical – colinde;
MATERIALE: tavă, ştergar ţesut, pâine, sare.
I. CAPTAREA ATENŢIEI:
 Joc-puzzle: elevii sunt aşezaţi pe grupe (6 grupe x 6 elevi în grupă). Fiecare grupă
primeşte jetoane, le aşează pe partea cu mesajul scris, îl scrie pe fişa de lucru pe grupe.
Sarcini:
 Îmbină cuvintele şi obţin propoziţia (din textele de recapitulat pentru evaluare);
 Citesc propoziţia;
 Copiază propoziţia pe fişa de lucru în grup;
 Întorc puzzle-ul şu obţin imagini, care sunt expuse pe tablă;
 Recunosc imaginile şi discută despre ele, citesc mesajele şi recunosc din ce lecţii
fac parte;
 Se scriu pe tablă titlurile lecţiilor descoperite.
Mesajele descoperite:
 Grupa II: „Bătrânul a coborât cu brăduţul din slava cerului.”
(„Vreau să trăiesc printre stele” de V. Eftimiu)
 Grupa III: „Prin nămeţi, în fapt de seară”...
(„Uite, vine Moş Crăciun” de O. Cazimir)
 Grupa IV: „Cum sta pe paie-n frig Hristos”...
(„Colindătorii” de G. Coşbuc)
 Grupa V: „E seara de Crăciun în toi”...
(„Din an în an” – creaţie populară)
 Grupa VI: „Şi îngeri albi cântau pe sus
Cu flori de măr în mână”...
 Grupa I: „Aţi obţinut calificativul FB pentru portofolii” (se lasă la sfârşit, după ce
se discută despre imagini şi li se dau un titlu).
Titlurile tablourilor descoperite:
 Grupa I – „Iarna”
 Grupa II – „Bradul”
 Grupa III – „Moş Crăciun”
 Grupa IV – „Naşterea Domnului”
 Grupa V – „În jurul bradului”
 Grupa VI – „Colindătorii”
Materiale:
 Celuloză, jetoane pentru puzzle, ace cu gămălie, fişe pe grupe.
II. ANUNŢAREA TEMEI ŞI OBIECTIVELOR
„Dacă veţi fi atenţi, la sfârşitul orei veţi şti mai multe despre sărbătoarea Crăciunului, veţi
alcătui mai bine texte, veţi crea dialoguri în limba engleză, veţi citi şi veţi recita versuri. Vom
completa fişe pe grupe şi individual, vom căuta, ne vom juca.”
 Li se explică cum lucrează cu fişele, când le folosesc, despre celelalte materiale, se
discută despre stimulente, se prezintă tabelul de evaluare pe grupe şi se spune că vor fi
recompensaţi cu stimulente.
III. VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR
 „Despre iarnă am discutat ora trecută, am întocmit portofolii cu acestă temă, le-am
văzut şi aţi auzit mesajul ce este scris pe dosul tabloului cu titlul „Iarna”;
 Prezint câteva portofolii;
 Se citeşte o poezie compusă de un copil;
 Se citeşte calendarul naturii pe o zi.
Lb. Engleză – dialog pe tema „Iarna”.
IV. ORGANIZAREA SITUAŢIILOR DE EVALUARE
 Se citeşte încă o dată mesajul de pe dosul puzzle-ului şise dechid manualele la
lecţia „Vreau să trăiesc printre stele” de V. Eftimiu, din care face parte propoziţia.
 Se citeşte lecţia în lanţ;
 Se povesteşte lecţia
 Se spune unde a fost scris titlul şi cum a fost scris numele autorului;
 Se discută despre organizarea textului;
 La tablă, pe o planşă, se corectează un text, pe baza celor discutate:

la săniuş
de Mihail Sadoveanu
Era o iarnă bogată în zăpadă. mă bucuram de prima mea
vacanţă la ţară, moş irimia mi-a cioplit o sănioară de fag.

 Activitate independentă: fişa individuală – ex. 1 (să recunoască un text)


 Activitate în perechi: fişa individuală – ex. 2 (să numeroteze propoziţiile în ordinea
logică, pentru a forma un text);
 Activitate frontală
 Se urmăreşte imaginea: la care parte din lecţie se referă, legătura cu titlul şi
conţinutul, cum trebuie să fie propoziţiile?
 De ce s-a ales tocmai ultimul fragment pentru a fi ilustrat?
 Se citeşte pe roluri al II-lea fragment;
 Activitate individuală – fişă – recunoaşte textul
 De ce bradul este folosit pentru a fi împodobit de Crăciun? Când mai este folosit?
 Unde trăieşte bradul?
 Scot în evidenţă faptul că bradul îşi dorea să fie împodobit, pentru acest lucru îl
recunoaşte pe Moş Crăciun, doreşte să se joace cu copiii, Moş cRăciun îl duce la copii.
 Cum a fost posibil ca dorinţa brăduţului să se împlinească?
 De ce brăduţul a avut ocazia să se întâlnească cu Moţ Crăciun?
Concluzii:
 Brăduţul doreşte să fie împodobit, dorinţa i se îndeplineşte când îl întâlneşte pe
Moş Crăciun, pentru că este cuminte, a ascultat.
 Pe măsură ce se discută reţin pe tablă cuvintele: brad, puzderie de steluţe, cor, Moş
Crăciun, împodobit, copiii.
 Fiecare grupă alcătuieşte o propoziţie cu un cuvânt, o scriu pe benzi de hârtie şi
apoi aceste propoziţii sunt potrivite ca înţeles pentru a obţine un text.
(Ce trebuie să aibă un text? Cum sunt ideile?)
- se dă un titlu, se lipsesc benzile la tablă în ordine;
- se aşează pe alineate.
LB. ENGLEZĂ – se cântă un cântec în limba engleză
 se trece la cea de-a treia imagine – Moş Crăciun
 Cine este Moş Crăciun?
 Se recită poezia „Uite, vine Moş Crăciun” de O. Cazimir în dialog;
 Ce fel de text este?
 Ce alte texte lirice despre Moş Crăciun mai cunoaşteţi?
 Se realizează dialoguri: Moş Crăciun – brad; Moş Crăciun – copii; Brad – copii;
stea – brăduţ; Moş Crăciun – reni;
 Activitate independentă – Uneşte titlul lucrării cu numele autorului – pe grupe se
realizează
RELIGIE – se povesteşte „Legenda lui Moş Crăciun”
ENGLEZĂ – se cântă un cântec „Jingle Bells”
RELIGIE – alte obiceiuri care vestesc venirea lui Moş Crăciun
- se recită poezia „Din an în an” – în lanţ
- Ce învăţăm?
- se cântă un colind
LB. ROMÂNĂ – recită selectiv poezia „Colindătorii” de G. Coşbuc
- se explică unele poezii
RELIGIE – discuţii despre naşterea Lui Iisus Hristos
- se lucrează din caietul special – independent- (recunoaşterea personajelor)
- dialoguri
ACTIVITATE DE GRUP – pe cartoane, copiii au lipite imagini (brad, Crăciun, steluţe,
colinde – copii, cadouri)
- alcătuiesc un text după imagini, din 4 propoziţii
- se controlează
RELIGIE – Ce fac creştinii în Ajunul Naşterii Domnului?
- se cântă un colind
- mesajului colindului
- obiceiuri
- cântă un colind – un copil
GRUPE – FIŞĂ – rezolvă o fişă (de ordonat obiceiuri în ordinea întâmplării, să unească
obiceiul cu colindul potrivit)
INDIVIDUAL – de alcătuit un text după imaginile de la captarea atenţiei
Concluzii – trase de învăţător – pentru itemii evaluaţi
- pentru respectarea tradiţiei
- comportament
ÎNCHEIERE – fiecare grupă prezintă ceva de la serbare.
GRUPA I – „O, ce veste minunată”
GRUPA II – „Steaua”
GRUPA III – „Pluguşorul”
GRUPA IV – „Bună dimineaţa la Moş Crăciun”
GRUPA V – „Domn, domn”
GRUPA VI – un fragment dintr-o scenetă „În noaptea sfântă de Crăciun”
- se cântă cântecul „Silent Night”