Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Dacă vrei ca ideile tale să reziste anilor,


scrie-le pe hârtie. Dacă vrei ca ele să răzbată veacurile,
înseamnă-le în stâncă, iar dacă vrei să dăinuiască pe veci,
înseamnă-le în inima unui copil.

CLASA a II-a
ŞCOALA cu clasele I-VIII ,, George Cosbuc,,
INSTITUTOR: Corina Delia Rusz
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CURRICULUM :Aprofundat
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Hai la joacă!
SUBIECTUL: „Iarna”
TIPUL LECŢIEI: activitate pluridisciplinara
SCOPUL LECŢIEI: - Cunoaşterea caracteristicilor anotimpului iarna; îmbogăţirea
vocabularului; aplicarea în lucrări practice a cunoştinţelor despre iarnă;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- cognitive:
• să formuleze întrebări referitoare la textul studiat anterior;
• să stabilească ordinea corectă a cuvintelor într-o propoziţie;
• să denumească cuvinte referitoare la anotimpul iarna ţinând cont de regula impusă
în jocul didactic;
• să descrie aspectele generale ale iernii: lunile de iarnă şi fenomenele
specifice lor, schimbările survenite în natură, sărbătorile de iarnă, obiceiurile şi
tradiţiile din acest anotimp prin completarea ciorchinelui;
• să colaboreze în vederea realizării unui produs cât mai reuşit;
• să alcătuiască propoziţii folosind expresiile date;
• să efectueze în scris adunări şi scăderi cu numere de la 0 la 100;
• să picteze tablouri de iarnă;
• să realizeze crenguţe împodobite cu poliester pentru a îmbogăţi macheta
iarna ;
• să intoneze corect cântecul „Fulgi de nea” respectând poziţia corectă,
tonul şi semnalul de început, dicţia, respiraţia în cânt şi emisia corectă;
- psihomotorii:
să mânuiască corect ustensilele de lucru;
să se deplaseze în spaţiul clasei pentru a soluţiona sarcinile primite;
• să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot
parcursul orei;
- afective:
• să participe cu interes la jocurile propuse;
• să aprecieze obiectiv lucrarea proprie şi pe ale celorlalţi;
• să manifeste un comportament adecvat în activitatea pe grupe/echipe.
1
RESURSE:
a) PROCEDURALE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, explozia stelară, observaţia, jocul didactic,
exerciţiul, problematizarea, munca independentă, lucrul pe grupe/echipe, ciorchinele,
brainstorming-ul, turul galeriei, activitatea practică;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

b) MATERIALE: ecusoane, fişe, creioane colorate, lipici, aracet, planşe suport,


crenguţe , poliester.
c) TEMPORALE: 50 minute;
d) UMANE: 12 elevi

2
Nr. Secvenţe didactice Conţinutul instructiv - educativ Strategii Evaluare
crt. didactice
- Stabilirea ordinii şi a disciplinei în clasă, crearea
1. Moment organizatoric condiţiilor optime începerii orei prin pregătirea
materialului didactic necesar şi aranjarea mobilierului; - explicaţia;

2. Captarea atenţiei - Se va interpreta un joc numit “Maşina de spălat”.


Se vor utiliza trei cartonaşe rotunde pe care am desenat o
faţă zâmbitoare, o faţă tristă şi o faţă care plânge cu
- conversaţia;
lacrimi. Elevii vor fi rugaţi să se aşeze în coloană în
dreptul cartonaşului care exprimă cel mai bine starea lui - explicaţia;
emoţională în acel moment. Copiii care s-au aşezat în - joc de
dreptul feţei zâmbitoare vor reprezenta „maşina de “spargere a
spălat”, iar mâinile lor vor fi paletele care învârt gheţii”;
„hainele” în maşina de spălat. „Hainele” sunt copiii din
dreptul cartonaşului cu faţa care plânge sau cea tristă.
Copiii care formează maşina de spălat se aşează pe două
rânduri, faţă în faţă. „Hainele” vor trece una câte una
printre ei şi vor fi atinse de „paletele” maşinii de spălat,
primind câte un sfat, o apreciere sau o vorbă bună de la
colegii veseli în ziua respectivă.

- Se va discuta pe baza textului “La săniuş” de M.


3. Verificarea cunoştinţelor Sadoveanu dupa ce se va citi de catre elevii clasei; - explozie
anterioare - Se va cere elevilor să formuleze o listă de intrebări care stelară; - evaluare orală
au legătură cu textul studiat anterior; întrebările sunt de continuă;
genul: “Cine?”, “Ce?”, “Unde?”, “De ce?”, “Când?” - conversaţia;
-Se vor formula răspunsuri la unele întrebări;
(ANEXA 1)

3
4. Anunţarea titlului şi a - Anunţarea titlului lecţiei se va face sub forma unui joc.
obiectivelor lecţiei Elevii vor extrage dintr-un săculeţ jetoane pe care sunt - conversaţia;
scrise cuvintele unei propoziţii încurcate şi ei trebuie să - joc didactic;
le citească astfel încât propoziţia să aibă înţeles.
“Astăzi vom discuta despre anotimpul iarna”.

- Se enunţă apoi din obiectivele lecţiei: descrierea


aspectelor generale ale iernii, alcătuirea unui text despre - explicaţia;
iarnă, pictarea unor peisaje de iarnă, rezolvarea unor
exerciţii matematice etc.

5. Dirijarea învăţării - Pe tablă sunt scrise mai multe litere (20-22 litere). - conversaţia
Câte un elev va merge la tablă şi îşi va alege câte o
- evaluare scrisă;
literă, o va şterge, apoi va scrie în mijlocul tablei un - explicaţia;
cuvânt care începe cu respectiva literă şi are legătură cu - jocul didactic;
anotimpul iarna. Cu cât rămân litere mai puţine, cu atât
se complică jocul.

- Elevii sunt împărţiţi în 4 echipe, fiecare având un - metoda


nume sugestiv: Echipa Îngeraşilor, Echipa Urşilor Ciorchinelui
polari, Echipa Oamenilor de zăpadă, Echipa
Pinguinilor. Fiecare elev va primi un ecuson cu simbolul - exerciţiul - evaluare scrisă;
grupei sale.
Fiecare grupă va primi câte un ciorchine cu
următoarele teme de dezbatere: Natura iarna (Ce se - munca în
întâmplă iarna în natură?), Sărbătorile de iarnă (Care echipă
sunt sărbătorile de iarnă?), Obiceiuri şi tradiţii de iarnă - ecusoane;
(Care sunt obiceiurile şi tradiţiile de iarnă?) şi Iarna în
operele literare (Ce opere literare în care se vorbeşte - markere;
4
despre iarnă cunoaşteţi?). După ce elevii vor discuta
tema dată, vor completa ciorchinele cu noţiunile
corespunzătoare. - turul galeriei;
(ANEXA 2)
Elevii vor afişa şi prezenta lucrările realizate. Se va
realiza Turul galeriei pentru lucrări, pe grupe.

- Elevii se vor împărţi în 5 grupe: Grupa Scriitorilor, - activitatea pe


6. Obţinerea performanţei Grupa Matematicienilor, Grupa Pictorilor, Grupa grupe
Îndemânaticilor şi Grupa Naturaliştilor.
 Cunoaşterea mediului - Grupa Naturaliştilor
1. Se vor completa pe o planşă principalele
„semne” ale anotimpului iarna:
Brainstorming: „Când aud cuvântul iarnă mă
gândesc la.......”
copacii sunt goi ninge - brainstorming;
- evaluare scrisă;
e frig copiii se dau cu săniile
- munca în
echipă;
IARNA
e ceaţă
bate vântul
totul e acoperit de zăpadă

animalele stau în culcuşurile lor, unele hibernează


- cvintetul;
2. Desenaţi planta care este tot timpul verde.
(ANEXA 3) - exerciţiul;

5
 Matematică - Grupa Matematicienilor -problematizarea
-Grupa va primi o fişă pe care o va rezolva. - munca în
(ANEXA 4) echipă;

 Limba română – Grupa Scriitorilor


-Grupa primeşte o foaie de hârtie pe care trebuie să - exerciţiul;
alcătuiască un text cu titlul „Iarna”, pe baza expresiilor - evaluare scrisă;
date: - munca în
Cunună de steluţe argintii, mantie albă strălucitoare, echipă;
covoare albe şi moi, ninge neîncetat, copaci de zahăr,
ger cumplit, omăt sclipitor etc.
(ANEXA 5)
 Educaţie plastică - Grupa Pictorilor - activitate
Elevii vor picta un tablou cu titlul „Iarna pe uliţă”, practică; - evaluare practică;
prin tehnica decolorării după ce vor observa câteva
desene model. - exerciţiul; - evaluare practică;
- activitate
 Abilităţi practice – Grupa Îndemânaticilor practică;
Elevii vor realiza crenguţe zăpadă pentru macheta
iarna

7. Feed-back-ul - Se vor anunţa elevii că vor trimite învăţătorului o


scrisoare. O vor începe în clasă, dar o vor termina acasă.
Informaţiile din scrisoare:
1. Despre ce a fost vorba în lecţie?
2. Ce mi-a plăcut cel mai mult în această lecţie?
3. Ce mi-ar fi plăcut să mai fac la această temă?
4. Ce am învăţat în plus astăzi?
5. Cum voi folosi pe viitor ceea ce am învăţat azi?

6
8. Încheierea activităţii - Se vor face aprecieri verbale; - aprecieri
- Se vor nota eventual unii elevi; individuale şi
- Se va intona cântecelul „Iarna”; generale asupra
activităţii;

7
Anexa 2

Natura
iarna

(Ce se întâmplă iarna în


natură?)

8
Sărbătorile de iarnă
(Care sunt sărbătorile de
iarnă?)

9
Obiceiuri şi
tradiţii
de iarnă
(Care sunt obiceiurile şi
tradiţiile de iarnă?)

10
Iarna în
operele
literare
(Ce opere literare în
care se vorbeşte
despre iarnă
cunoaşteţi?)

11
Anexa 1
Explozia stelara -elevilor vor formula o listă de intrebări care au legătură cu textul studiat
anterior;

Cine?

Ce? Unde?

La săniuş
După Mihail
Sadoveanu

De ce? Când?

12
Anexa 3 – GRUPA NATURALIŞTILOR
Când aud cuvântul IARNĂ mă gândesc la…. (brainstorming)

IARNA

Desenaţi planta care este veşnic verde.

13
Anexa 4– GRUPA MATEMATICIENILOR
Ca
0 – verde CALCULAŢI ŞI COLORAŢI
25 - galben
28 - maro
39 – roşu
50 - albastru
86 - negru 27+12=
100 - portocaliu
19+6=

30+9= 65+35=

14+14=
30-2=

17+33=
75-25=

89-50=

98-12=

49-10=

12+13=

17-17=

Anexa 5 – GRUPA SCRIITORILOR


14
Alcătuiţi propoziţii folosind următoarele expresii:

Cunună de steluţe argintii, mantie albă strălucitoare,


covoare albe şi moi, ninge neîncetat, copaci de zahăr, ger cumplit,
omăt sclipitor etc.

____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_

15
16