Dacă vrei ca ideile tale să reziste anilor, scrie-le pe hârtie.

Dacă vrei ca ele să răzbată veacurile, înseamnă-le în stâncă, iar dacă vrei să dăinuiască pe veci, înseamnă-le în inima unui copil. CLASA a II-a ŞCOALA cu clasele I-VIII ,, George Cosbuc,, INSTITUTOR: Corina Delia Rusz ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CURRICULUM :Aprofundat UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Hai la joacă! SUBIECTUL: „Iarna” TIPUL LECŢIEI: activitate pluridisciplinara SCOPUL LECŢIEI: - Cunoaşterea caracteristicilor anotimpului iarna; îmbogăţirea vocabularului; aplicarea în lucrări practice a cunoştinţelor despre iarnă; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: - cognitive: • să formuleze întrebări referitoare la textul studiat anterior; • să stabilească ordinea corectă a cuvintelor într-o propoziţie; • să denumească cuvinte referitoare la anotimpul iarna ţinând cont de regula impusă în jocul didactic; • să descrie aspectele generale ale iernii: lunile de iarnă şi fenomenele specifice lor, schimbările survenite în natură, sărbătorile de iarnă, obiceiurile şi tradiţiile din acest anotimp prin completarea ciorchinelui; • să colaboreze în vederea realizării unui produs cât mai reuşit; • să alcătuiască propoziţii folosind expresiile date; • să efectueze în scris adunări şi scăderi cu numere de la 0 la 100; • să picteze tablouri de iarnă; • să realizeze crenguţe împodobite cu poliester pentru a îmbogăţi macheta iarna ; • să intoneze corect cântecul „Fulgi de nea” respectând poziţia corectă, tonul şi semnalul de început, dicţia, respiraţia în cânt şi emisia corectă; - psihomotorii: să mânuiască corect ustensilele de lucru; să se deplaseze în spaţiul clasei pentru a soluţiona sarcinile primite; • să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei; - afective: • să participe cu interes la jocurile propuse; • să aprecieze obiectiv lucrarea proprie şi pe ale celorlalţi; • să manifeste un comportament adecvat în activitatea pe grupe/echipe.
1

PROIECT DIDACTIC

RESURSE: a)
PROCEDURALE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, explozia stelară, observaţia, jocul didactic, exerciţiul, problematizarea, munca independentă, lucrul pe grupe/echipe, ciorchinele, brainstorming-ul, turul galeriei, activitatea practică; Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; b) MATERIALE: ecusoane, fişe, creioane colorate, lipici, aracet, planşe suport, crenguţe , poliester. c) TEMPORALE: 50 minute; d) UMANE: 12 elevi

2

Nr. crt. 1.

Secvenţe didactice

Conţinutul instructiv - educativ - Stabilirea ordinii şi a disciplinei în clasă, crearea condiţiilor optime începerii orei prin pregătirea materialului didactic necesar şi aranjarea mobilierului; - Se va interpreta un joc numit “Maşina de spălat”. Se vor utiliza trei cartonaşe rotunde pe care am desenat o faţă zâmbitoare, o faţă tristă şi o faţă care plânge cu lacrimi. Elevii vor fi rugaţi să se aşeze în coloană în dreptul cartonaşului care exprimă cel mai bine starea lui emoţională în acel moment. Copiii care s-au aşezat în dreptul feţei zâmbitoare vor reprezenta „maşina de spălat”, iar mâinile lor vor fi paletele care învârt „hainele” în maşina de spălat. „Hainele” sunt copiii din dreptul cartonaşului cu faţa care plânge sau cea tristă. Copiii care formează maşina de spălat se aşează pe două rânduri, faţă în faţă. „Hainele” vor trece una câte una printre ei şi vor fi atinse de „paletele” maşinii de spălat, primind câte un sfat, o apreciere sau o vorbă bună de la colegii veseli în ziua respectivă.
- Se va discuta pe baza textului “La săniuş” de M.

Strategii didactice - explicaţia;

Evaluare

Moment organizatoric

2.

Captarea atenţiei

- conversaţia;

- explicaţia; - joc de “spargere a gheţii”;

3.

Verificarea cunoştinţelor Sadoveanu dupa ce se va citi de catre elevii clasei; anterioare - Se va cere elevilor să formuleze o listă de intrebări care au legătură cu textul studiat anterior; întrebările sunt de genul: “Cine?”, “Ce?”, “Unde?”, “De ce?”, “Când?” -Se vor formula răspunsuri la unele întrebări; (ANEXA 1)
3

- explozie stelară; - conversaţia;

- evaluare orală continuă;

4.

Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei

- Anunţarea titlului lecţiei se va face sub forma unui joc. Elevii vor extrage dintr-un săculeţ jetoane pe care sunt scrise cuvintele unei propoziţii încurcate şi ei trebuie să le citească astfel încât propoziţia să aibă înţeles. “Astăzi vom discuta despre anotimpul iarna”. - Se enunţă apoi din obiectivele lecţiei: descrierea aspectelor generale ale iernii, alcătuirea unui text despre iarnă, pictarea unor peisaje de iarnă, rezolvarea unor exerciţii matematice etc.

- conversaţia; - joc didactic;

- explicaţia;

5.

Dirijarea învăţării

- Pe tablă sunt scrise mai multe litere (20-22 litere). Câte un elev va merge la tablă şi îşi va alege câte o literă, o va şterge, apoi va scrie în mijlocul tablei un cuvânt care începe cu respectiva literă şi are legătură cu anotimpul iarna. Cu cât rămân litere mai puţine, cu atât se complică jocul. - Elevii sunt împărţiţi în 4 echipe, fiecare având un nume sugestiv: Echipa Îngeraşilor, Echipa Urşilor polari, Echipa Oamenilor de zăpadă, Echipa Pinguinilor. Fiecare elev va primi un ecuson cu simbolul grupei sale. Fiecare grupă va primi câte un ciorchine cu următoarele teme de dezbatere: Natura iarna (Ce se întâmplă iarna în natură?), Sărbătorile de iarnă (Care sunt sărbătorile de iarnă?), Obiceiuri şi tradiţii de iarnă (Care sunt obiceiurile şi tradiţiile de iarnă?) şi Iarna în operele literare (Ce opere literare în care se vorbeşte
4

- conversaţia - explicaţia; - jocul didactic;
- evaluare scrisă;

- metoda Ciorchinelui - exerciţiul - munca în echipă - ecusoane; - markere; - evaluare scrisă;

despre iarnă cunoaşteţi?). După ce elevii vor discuta tema dată, vor completa ciorchinele cu noţiunile corespunzătoare. (ANEXA 2) Elevii vor afişa şi prezenta lucrările realizate. Se va realiza Turul galeriei pentru lucrări, pe grupe. 6. Obţinerea performanţei - Elevii se vor împărţi în 5 grupe: Grupa Scriitorilor, Grupa Matematicienilor, Grupa Pictorilor, Grupa Îndemânaticilor şi Grupa Naturaliştilor.  Cunoaşterea mediului - Grupa Naturaliştilor 1. Se vor completa pe o planşă principalele „semne” ale anotimpului iarna: Brainstorming: „Când aud cuvântul iarnă mă gândesc la.......”
copacii sunt goi e frig ninge copiii se dau cu săniile

- turul galeriei;

- activitatea pe grupe

- brainstorming; - munca în echipă;

- evaluare scrisă;

IARNA
e ceaţă bate vântul totul e acoperit de zăpadă animalele stau în culcuşurile lor, unele hibernează

- cvintetul; 2. Desenaţi planta care este tot timpul verde. (ANEXA 3)
5

- exerciţiul;

Matematică - Grupa Matematicienilor -Grupa va primi o fişă pe care o va rezolva. (ANEXA 4)

-problematizarea - munca în echipă; - exerciţiul; - evaluare scrisă; - munca în echipă;

 Limba română – Grupa Scriitorilor -Grupa primeşte o foaie de hârtie pe care trebuie să alcătuiască un text cu titlul „Iarna”, pe baza expresiilor date: Cunună de steluţe argintii, mantie albă strălucitoare, covoare albe şi moi, ninge neîncetat, copaci de zahăr, ger cumplit, omăt sclipitor etc. (ANEXA 5)  Educaţie plastică - Grupa Pictorilor Elevii vor picta un tablou cu titlul „Iarna pe uliţă”, prin tehnica decolorării după ce vor observa câteva desene model.  Abilităţi practice – Grupa Îndemânaticilor Elevii vor realiza crenguţe zăpadă pentru macheta iarna

- activitate practică; - exerciţiul; - activitate practică;

- evaluare practică; - evaluare practică;

7.

Feed-back-ul

- Se vor anunţa elevii că vor trimite învăţătorului o scrisoare. O vor începe în clasă, dar o vor termina acasă. Informaţiile din scrisoare: 1. Despre ce a fost vorba în lecţie? 2. Ce mi-a plăcut cel mai mult în această lecţie? 3. Ce mi-ar fi plăcut să mai fac la această temă? 4. Ce am învăţat în plus astăzi? 5. Cum voi folosi pe viitor ceea ce am învăţat azi?
6

8.

Încheierea activităţii

- Se vor face aprecieri verbale; - Se vor nota eventual unii elevi; - Se va intona cântecelul „Iarna”;

- aprecieri

individuale şi generale asupra activităţii;

7

Anexa 2

Natura iarna
(Ce se întâmplă iarna în natură?)

8

Sărbătorile de iarnă
(Care sunt sărbătorile de iarnă?)

9

Obiceiuri şi tradiţii de iarnă
(Care sunt obiceiurile şi tradiţiile de iarnă?)

10

Iarna în operele literare
(Ce opere literare în care se vorbeşte despre iarnă cunoaşteţi?)

11

Anexa 1
Explozia stelara -elevilor vor formula o listă de intrebări care au legătură cu textul studiat anterior;

Cine?

Ce? La săniuş
După Mihail Sadoveanu

Unde?

De ce?

Când?

12

Anexa 3 – GRUPA NATURALIŞTILOR
Când aud cuvântul IARNĂ mă gândesc la…. (brainstorming)

IARNA

Desenaţi planta care este veşnic verde.

13

Anexa 4– GRUPA MATEMATICIENILOR
Ca 0 – verde 25 - galben 28 - maro 39 – roşu 50 - albastru 86 - negru 100 - portocaliu 19+6= 30+9= 65+35= CALCULAŢI ŞI COLORAŢI

27+12=

30-2=

14+14=

75-25= 89-50=

17+33=

98-12=

49-10=

12+13=

17-17=

Anexa 5 – GRUPA SCRIITORILOR
14

Alcătuiţi propoziţii folosind următoarele expresii:
Cunună de steluţe argintii, mantie albă strălucitoare, covoare albe şi moi, ninge neîncetat, copaci de zahăr, ger cumplit, omăt sclipitor etc. ____________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _

15

16