Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială Cornu Luncii


Data: 9 noiembrie 2017
Clasa I
Propunător: prof. Verdeș Maria
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Obiectul: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: Prietenie
Subiectul: Târgul toamnei
Tipul lecţiei: formare de priceperi si deprinderi
Scopul lecţiei: dezvoltarea simțului estetic și creativ prin realizarea de lucrări artistico-plastice,
folosind materiale din natură și tehnici elementare diverse

Obiective operaţionale:
O1 – să rezolve sarcinile didactice în timp util, în manieră personală și corect din punct de vedere
științific
O2 – să realizeze elemente decorative prin ștampilare
O3 – să compună un cvintet respectând algoritmul acestuia
O4 – să scrie cu litere de tipar cvintetul și cuvintele potrivite completării rebusului
O5 – să aprecieze obiectiv o lucrare artistico-plastică
O6 – să interpreteze în grup cântece specifice anotimpului toamna

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicația, conversația euristică, demonstrația, munca
independentă, exercițiul, cvintetul
Resurse materiale: scrisoare, ștampile, tombola, bilețele cu întrebări, ecusoane, foi pentru picture,
acuarele, pensule, recipient pentru apă, calculator, flipchart, marker, invitații, culori, șnur
Resurse temporale: 45 minute
Resurse umane: 20 de elevi
Resurse spațiale: sala de clasă
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:
***Programa școlară pentru Arte vizuale și abilități practice, aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013
***Programa școlară pentru Comunicare în limba română, aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013
***Programa școlară pentru Matematică explorarea mediului, aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013
S. Breben – Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică,
Ed. Reprograph, Craiova, 2010
S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga – Metode interactive de grup, Ed. Erves, 2007
SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice Evaluare


Secvențele Ob. Conţinut instructiv-educativ
lecţiei op. Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
Moment  se pregătesc materialele și instrumentele de lucru; conversaţia activitate
organizatoric  se asigură un climat afectiv propice desfășurării activității frontală
1 min. didactice;
Captarea  citesc scrisoarea Toamnei (Anexa 1); conversaţia Anexa 1 activitate
atenţiei  prezint surpriza oferită de Zâna Toamnă pentru explicaţia ștampile frontală
2 min. participanții la această activitate: ștampile realizate din
fructe, legume și frunze;
Anunţarea  anunț tema lecției ce urmează a fi parcursă: "Târgul conversaţia activitate
temei şi toamnei” – ștampilare; explicaţia frontală
enunţarea  expun obiectivele operaționale pe înțelesul elevilor;
obiectivelor
2 min.
Prezentarea O1  fiecare elev extrage un bilet din tombolă, citește și rezolvă conversația tombolă activitate observare
situațiilor de cerința (Anexa 2); euristică bilețele cu frontală sistematică
învățare  fiecare bilet din tombolă conține un ecuson (veveriță, arici, întrebări activitate
10 min. vrăbiuță), pe care îl va primi elevul care l-a extras; ecusoane individuală evaluare orală
Dirijarea  se alcătuiesc trei echipe, în funcție de ecusonul câștigat la conversatia foi pentru activitate observare
învățării tombolă; explicaţia pictură pe grupe sistematică
 fiecare echipă primește setul de ștampile pregătit de Zâna demonstrația acuarele
15 min. Toamnă. Cele trei seturi de ștampile sunt diferite, fiind munca pensule evaluare
realizate din fructe, legume sau frunze de toamnă. independentă recipiente reciprocă
O2  explic și demonstrez pașii de lucru pentru realizarea ramei exercițiul pentru apă
invitațiilor prin ștampilare; ștampile evaluare orală
 urmăresc și coordonez activitatea elevilor, oferind calculator
explicații suplimentare atunci când este necesar;
 asigur un climat favorabil lucrului prin audiție muzicală;
Obținerea O3  propun alcătuirea unui cvintet pe tema TOAMNA; conversația flipchart activitate observarea
performanței O4  fiecare elev scrie pe invitația realizată cvintetul creat; explicația marker frontală sistematică
8 min. cvintetul invitații activitate pe autoevaluare
exercițiul culori grupe evaluare orală

Aprecierea O5  se fac aprecieri individuale și colective cu privire la gradul conversatia Invitații activitate observarea
performanței de respectare al temei de lucru explicaţia șnur frontală sistematică
2 min.  se pregătesc invitațiile pentru Târgul toamnei; autoevaluare
Retenția și O4  solicit elevilor să rezolve rebusul (Anexa 3), din care vor conversația flipchart activitate observarea
transferul O6 afla răspunsul Toamnei pentru munca depusă la activitatea explicaţia marker frontală sistematică
5 min de astăzi; exercițiul activitate pe autoevaluare
 interpretarea cântecului Acum e toamnă, da!; grupe evaluare orală
ANEXA 1
Bună ziua, dragi elevi!

Eu sunt Toamna cea bogată și pentru ca toți


locuitorii comunei voastre să se bucure de roadele și
frumusețea acestui anotimp, vă invit la târgul
organizat în cinstea mea, la mijloc de noiembrie. În
bucuria și entuziasmul meu am împărțit invitații în
stânga și în dreapta, uitând să mai pregătesc altele.
Acesta este și motivul pentru care astazi sunt un pic
mai ... ”mohorâtă”.
Dar ... am auzit de peste tot, de la părinții
voștri, de la doamna învățătoare, de la vecini, de la
prieteni, că voi, clasa I, sunteți cei mai sufletiși,
creativi și pricepuți elevi din această școală. Așadar,
vă rog, ajutați-mă să pregătesc invitații pentru Târgul
toamnei și nu voi uita nicicând de voi!

Cu drag, Toamna rodnică!


ANEXA 2

1. Aranjază în propoziție cuvintele: venit, toamna, A, !.


2. Găsește două cuvinte care să rimeze cu vânt.
3. Completează enunțul: Toamna ne-a adus în coș mere, prune și ......... .
4. Completează enunțul: Toamna ne-a adus în coș castraveți, cartofi și ..... .
5. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul toamna să se afle la mijloc.
6. Alcătuiește o propoziție despre toamnă, la sfârșitul căreia să folosești
semnul întrebării.

1. Numește lunile de toamnaă.


2. Enumeră trei caracteristici ale anotimpului toamna.
3. Numește trei păsări care părăsesc țara noastră pe timpul rece.
4. Numește trei păsări care rămân în țara noastră pe timpul rece.
5. Ce provizii pregătește veverița pentru timpul rece?
6. Cum te îmbraci în anotimpul toamna?
7. Numește trei flori de toamnă.

1. Rezolvă exercițiul: 3 mere + 4 mere =


2. Rezolvă exercițiul: 10 gutui – 6 gutui =
3. Rezolvă exerițiul: 2 pere + 7 pere =
4. Rezolvă exercițiul: 8 struguri – 5 struguri =
5. Completează șiragul: frunză portocalie, frunză galbenă, frunză maro,
frunză portocalie ....
6. Completează șiruagul: frunză roșie, frunză galbenă, frunză maro, frunză
maro, frunză roșie ....
7. Găsește vecinii numerelor: 5, 8, 2.
ANEXA 3

1
M
U
L
T
U
M
E
S
C
2
1. Prima lună de toamnă.
2. ”Zăpadă” de toamnă.
3. Cuvântul lipsă din versurile Au plecat și ............../ În stoluri, pe sus.
4. Culoare a toamnei.
5. Cuvânt lipsă din versurile Strugurele ..... se face/ Și nouă ...... ne place.
6. Preparat din fructe de câtre fiecare gospodină.
7. Floare de toamnă.
8. Legumă zemoasă cu semințe mici.
9. Fruct de toamnă a cărei coajă nu poate fi mâncată.

S-ar putea să vă placă și