Sunteți pe pagina 1din 14

COLEGIUL TEHNIC ,,INFOEL”

BISTRITA

Proiect de specialitate
pentru obtinerea certificatului de calificare
profesionala de nivel III

Tema: Oscilatoare RC utilizate in generatoare de


semnal

Coordonator: Candidat: Naros Marius


Vultur Lidia Clasa : XII-E

Profil: Tehnic
Calificare : Tehnician de telecomunicatii

Bistrita
2010-2011
2. Cuprins

Capitolul I....................................................................2

1.1 Generalitati ...............................................1


1.2 Generatoare de semnal .

Capitolul II
2.1 Oscilatoare RC

Capitolul III
Aplicatie practica

Anexe
Scheme, date de catalog

Biblografie
Argument

Aceste generatoare sinusoidale formează o clasă largă de


aparate, datorită proprietăţilor remarcabile pe care le are
semnalul sinusoidal în tratarea circuitelor electronice în
regim variabil.
Multe firme producătoare de aparataj electronic
întrebuinţează denumiri cu caracter general ca: oscilator
pentru aparatele la care se cunoaşte precis frecvenţa
semnalului generat; generator sau test-oscilator pentru
aparatele care au în plus un voltmetru pentru măsurarea
tensiunii de ieşire şi un atenuator calibrat; generatoare de
semnal pentru aparatele la care semnalul produs poate fi
modulat; versa-tester pentru aparatele care generează
semnale de formă sinusoidală sau/şi dreptunghiulară, au
posibilitatea măsurării şi indicării frecvenţei şi amplitudinii
semnalului şi pot măsura şi semnale externe. În ceea ce
ne priveşte, vom folosi termenul de oscilator numai
pentru etajul care generează efectiv semnalul de tensiune
şi generator pentru întreg aparatul. Generatoarele care
produc semnale sinusoidale cu o frecvenţă baleiată
(scanată) automat - comandată electric - între două
frecvenţe ( ) se numesc vobulatoare.
Ca generatoare de semnale oscilatoarele trebuie să
satisfacă o serie de cerinţe: să aibă o mare stabilitate a
frecvenţei; să lucreze într-o bandă de frecvenţă cât mai
mare; să dea o tensiune cât mai constantă în banda de
lucru; să aibă o mare stabilitate în funcţionare. În funcţie
de caracterul aplicaţiei se poate accentua una dintre
aceste trăsături.
Lucrarea de fata trateaza teme importante referitoare la
principii de functionare , de realizare si utilizare a
oscilatoarelor RC in generatoarele de semnal .Lucrarea
este structurata pe ... capitole
In capitolul 1 ...

Capitolul I

Generatoare de semnal

Generalitati

Generatoarele de semnal sant aparate auxiliare folosite in tehnica


masurararilor. Aceste aparate produc semnale electrice de forme si fregvente
diferite, care imita semnalele cu care lucreaza in mod normal circuitele
electrice si electronice. Ele folosesc la verificarea, depanarea, si masurarea
diferitelor aparate si instalati.

Clasificare

Generatoarele de semnal se pot clasifica dupa mai multe criteii.

Dupa forma semanlului generat, generatoarele pot fi:


• generatoare de semnal sinusoaidale
• generatoare de impulsuri dreptunghiulare
• generatoare de tensiune liniar variabile
• generatoare de impulsuri scurte
• generatoare de functii
Dupa fregventa semnalului generat, generatoarele
pot fi:
• generatoare de joasa frecventa
• generatoare de autofrecventa
• generatoare de videofrecventa
• generatoare de inalta frecventa
• Caracteristici Tehnice
La alegerea unui generator de semnal in scopul unei anumite utilizari,
trebuie avute in vedere o serie de caracteristici tehnice care vor fi prezentate
in continuare:
• forma semnalului, care poate fi sinusoidala, dreptunghiulara, liniar-
variabila, impulsuri scurte etc. ;
• intervalul de frecventa,te rin fregventa minima si fregventa maxima
la care paote lucra aparatul. La unele generatoare se indica si gamele
de fregventa, adica intervalele in care fregventa poate fi variata
continu ;
• nivelul maxim la iesire. In general se indica tensiunea la iesire, ca
amplitudine la semnalele nesinosuidale sau ca valaore eficace in cazul
semnalelor sinosuidale. La generatoarele de inalta fregventa se
specifica in general putearea maxima optinuta la iesire ;
• atenuarea maxima, cea continua si daca exista si – daca exista – sic
cea in trepte specificat de obicei in decibeli ;
• interferenta de iesire.Deobicei generatoarele se rializeaza ca
generatoare de tensiune constanta.
• caracteristica de fregventa care reprezinta variatia nivelului
semnalului de iesire in functie de fregventa. Se exprima de obicei in
decibeli.
stabilatea de fregventa, care se defineste prin raportul

intret variatia nedorita a fregventei si fregventa de oscilatie


• stabilitatea de aplitudine , care se defineste prin raportul

intre variatia nedorita a aplitudinii si alitudinea U a tensiunii de iesire ;


• distoarsiunile neliniare ,care apar datorita nelinialtati unor
comportamente electronice. In cazul semnelor sinusoidale,
distorsiunile neliniare se apreciaza prin coeficentul de distorsiuni
neliniare:
100 [%)] (1.0)

• Parametrii de modulatie. In cazul semnalelor modula este specifica


frecventa de modulatie,gradul de modulatie m la modulatia de
ampitudine sau deviatia de frecventa ∆f in cazul modulatiei de
frecventa;
In cazul generatoarelor de impulsuri se indica:
• durata impulsurilor;
• factorul de umplere,definite ca raportul intre durata impulsurilor si
durata perioadei de repetitie;
• durata fronturilor,definite prin timpul in care tensiune creste de la
10% la 90% din amplitudinea sa.

2.Schema bloc a unui generator de semnale sinusoidale

Generatoarele sinusoidale au de obicei o schema bloc ca cea


prezentata in figura 3.1 si contin : un oscilator , un eta separator, un
amplificator si un atenuator.
Ele se caracterizeaza prin faptul ca semnalul generat trebuie sa contina
o singura componenta sinusoidala :
n=Umaxsin 2ft

Oscilatorul este circuitul in care se produc oscilatiile sinusoidale


intretinute.Frecventa acestor oscilatii depinde de parametrii
elementelo de circuit ce compun oscilatorul (rezistente, capacitatii sau
inductante) si poate fi variata in trepte sau continuu , prin modificarea
parametrilor respectivi.

Dupa modul in care se obtin oscilatiile, generatoarele de semnale


sinusoidale sunt de tip LC sau de tip RC
Etaj Amplifi- Atenuator
Oscilator
separator cator Calibrat

Iesire de Iesire de
Nivel Mare Nivel mic

• Etajul separator separa oscilatorul de sarcina de la iesirea


generatorului , pentru ca regimul de functionare al oscilatorului
sa nu fie influentat de variatiile impedantei de sarcina , care
variaza in limite largi de la o masura la alta
• Amplificatorul amplifica semnale generate de oscilator ,
asigurand nivelul maxim la iesirea generatorului si impedantei
de iesire necesara.Iesirea amplificatorului este si iesirea de nivel
mare a generatorului la care se obtine o tensiune de ordinul
voltilor , reglabilacontinuu cu un potentiometru montat in
amplificator . Nivelul semnalului obtinut la iesirea de nivel
mare este indicat de un voltmetru electronic sau este marcat pe
pepotentiometrul ce regleaza acest nivel.
• Atenuatorul are rolul de a reduce semnalul de iesire de un
anumit numar de ori , fara a-l deforma.Atenuatoarele sunt e
obicei calibrate , adica se indica pentru fiecare pozitie atenuarea
introdusa.
Capitolul II

Oscilatoare RC
Oscilatoarele sunt generatoare de oscilaţii electrice întreţinute, cu
frecvenţe proprie (care deci funcţionează fara semnal de intrare).
Faţă de amplificatoare, oscilatoarele prezintă asemanari şi
deosebiri. Asemanarea constă în proprietatea comună de a
transforma energia de curent continuu a sursei de alimentare in
energie de curent alternativ a semnalului generat. Deosebirea
constă, in primul rand, in faptul ca pentru executarea acestei
operaţii amplificatoarele necesită un semnal de comandă, pe când
oscilatoarele lucrează fară semnal exterior de comandă. În al doilea
rând, semnalul de ieşire al unui amplificator are frecvenţă dată de
semnalul de intrare, pe când semnalul generat de oscilator are
frecvenţa dată de parametrii circuitelor care il compun.

• PARAMETRII OSCILATOARELOR

Ca generatoare de semnal, trebuie sa îndeplinească anumite


condiţii privind principalii săi parametri şi anume:

- forma semnalului generat;


- domeniul de frecvenţă in care lucrează;
- stabilitatea frecvenţei semnalului de ieşire;
- mărimea si stabilitatea amplitudinii semnalului de ieşire;
- coeficientul de distorsiuni neliniare impuse.

• CLASIFICAREA OSCILATOARELOR

Oscilatoarele se pot clasifica după urmatoarele criterii:

După forma semnalului pe care il generează:

- oscilatoare sinusoidale ;
- oscilatoare nesinusoidale;
• După domeniul de frecvenţă în care lucrează:
- oscilatoare de joasă frecvenţă (de audiofrecvenţă);
- oscilatoare de înaltă frecvenţă (de radiofrecvenţă);
- oscilatoare de foarte înaltă frecvenţă;
• După principiul de funcţionare:
- oscilatoare cu rezistenţă negativă;
- oscilatoare cu reacţie;
• După natura circuitelor care intervin in sructura lor:
- oscilatoare RC;
- oscilatoare LC;
- oscilatoare cu cuarţ;

Oscilatoare sinusoidale

Acest tip de oscilatoare se caracterizeaza prin faptul ca semnalul


generat contine o singura frecventa, având forma:

Oscilatoarele RC

În domeniul frecventelor de peste 100 Khz, oscilatoarele LC se pot


realiza cu bobine si condensatoare de valori usor de construit, cu rezistente
de pierderi mult mai mici decât reactantele respective, deci cu factori de
calitate ridicati, asigurând o buna stabilitate a frecventei.

La frecvente de ordinul zecilor de kHz apar dificultati în realizarea


oscilatoarelor, impunându-se valori mari atât inductantelor bobinelor, cât si
capacitatii condensatoarelor. În aceste conditi nu mai pot fi folosite
condensatoare variabile, ci fixe, iar bobinele au un numar mare de spire,
rezistenta de pierderi mare si deci un factor de calitate slab.

La frecvente de ordinul kHz si mai mici, practic nu se mai pot folosi


oscilatoare LC.
În aceste conditii, în domeniul frecventelor joase (Hz –zeci de kHz) se
utilizeaza oscilatoare cu reactie pozitiva selectiva, având cuadripolul de
reactie construit din rezistente si condensatoare. Aceste oscilatoare se
numesc oscilatoare RC.

În cazul oscilatoarelor RC se pun aceleasi probleme ca si în cazul


oscilatoarelor cu reactie studiate anterior. Parametrii lor trebuie sa
îndeplineasca atât conditia de amplitudine cât si cea de faza. Spre deosebire
de oscilatoarele LC, la care frecventa de lucru are frecventa de rezonanta a
circuitului oscilant LC, în cazul oscilatoarelor RC frecventa semnalului
generat este acea frecventa pentru care, datorita reactiei pozitive,
amplificarea circuitului devine infinita. Ea se afla impunând relatia (12)
dintre aceste defazaje este satisfacuta numai pentru o singura frecventa,
egala cu frecventa de oscilatie.

Conditia de amplirudina da, ca si în cazurile anterioare, relatiile ce


trebuie sa existe între marimile caracteristice amplificatorului si cele ale
cuadripolului de reactie pentru a asigura amorsarea oscilatiilor.

Oscilatoarele RC se pot clasifica dupa urmatoarele criterii:

• dupa numarul de tranzistoare folosite ca amplificator, oscilatoarele


RC pot fi:

–oscilatoare RC cu un singur tranzistor;

–oscilatoare RC cu doua tranzistoare.

• dupa configuratia cuadripolului de reactie, oscilatoarele RC pot fi:


–cu retea de defazare trece–sus (figura 17);

–cu retea de defazare trece–jos (figura 18);

–cu punte Wien (figura 19);

–cu punte dublu T (figura 20)

Figura 17. Oscilator RC cu retea de defazare trece-sus:

a –schema electrica, b –structura amplificator-cuadripol de reactie.


Figura 18. Oscilator RC ce retea de defazare trece-jos:

a –schema electrica, b structura amplificator-cuadripol de reactie.


Figura 19. Oscilator RC cu punte Wien:

a –schema electrica, b –structura amplificator cuadripol de reactie.

Figura 20. Oscilator RC cu punte dublu T.


Capitolul III

Aplicatii Practice