Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE EVALUARE

DŞ+DEC

1.Numeşte fructele de mai jos. În ce anotimp le culegem? (3 puncte)


2.Uneşte fiecare întreg cu jumătatea sa. (2,5 puncte)
3.Taie cu o linie roşie fructul cu coaja cea mai tare. (2 puncte)
4. Încercuieşte cu verde fructul cel mai mare. (1 punct)
5.Colorează desenul, fără să depăşeşti conturul. (1,5 puncte)

Numele şi prenumele preşcolarului............................ Punctajul obţinut...................................