Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

______________________________________________________________________

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE


LA FINALUL CLASEI a II-a
2014

MODEL 2

SCRIS
Şcoli și secții cu predare în limba slovacă maternă

Judeţul / sectorul..........................................................................................

Localitatea.....................................................................................................

Şcoala............................................................................................................

Numele şi prenumele elevei / elevului........................................................

........................................................................................................................

Clasa a II-a.....................

Băiat Fată
1. Pozorne si prečitaj danỳ text:

Cez prestávku si zbadal že nemaš v peračniku ceruzku, ktoru potrebuješ na hodine


matematiky. Poprosiš svojho spolužiaka aby ti požičial on jednu ceruzku.
Do nasledovnỳch volnỳch riadkov napíš ako požiadaš o ceruzku spolužiaka.

_____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ Prever si prácu:
___________________________________________________ • dal si textu nadpis?

___________________________________________________ • napísal si 6 viet?

___________________________________________________ • utvoril si správne vety?

___________________________________________________ • uviedol si na konci viet


znamienka?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Nu se completează de către elev
COD – alcătuirea corectă a propoziţiilor COD – scrierea corectă a cuvintelor

COD – semne de punctuaţie COD – complexitate / originalitate

MODEL 2 – Scris (școli și secții cu predare în limba slovacă maternă)


EN II – 2014 Pagina 2 din 3
2. Praver si prácu:

a) prever si aby ti nechybalo oslovenie.


b) napísal si velkė písmenka, kde boli potrebnė?
c) prever si aby ti nechybalo poprosenie.
d) použil si spravnė znamienka?

______________________________

Prever si odkaz!
Sleduj či si
____________________________________________
• napísal začiatočné
____________________________________________________ oslovenie a pozdrav?
____________________________________________________ • napísal informáciu, ktorú

____________________________________________________ bolo treba?


• podpísal odkaz?
____________________________________________________
____________________________________________________

________________________

Nu se completează de către elev

COD – conţinut COD – scrierea corectă a cuvintelor

COD – semne de punctuaţie COD – complexitate / originalitate

BLAHOŽELÁME! SKONČIL SI TEST!


ĎAKUJEME ZA ÚČASŤ!

MODEL 2 – Scris (școli și secții cu predare în limba slovacă maternă)


EN II – 2014 Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și