Sunteți pe pagina 1din 27

CUPRINS

1. Planificarea strategică a resurselor umane..............................................2


2. Descrierea, analiza şi reproiectarea posturilor .........................................4
3. Recrutarea resurselor umane ..................................................................5
4. Selecţia resurselor umane la SC IT SOLUTIONS SRL ...........................6
5. Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei.........................................7
6. Integrarea profesională ..........................................................................8
7. Evaluarea performanţelor resurselor umane ............................................9
8. Evaluarea posturilor ............................................................................10
9. Recompensele personalului..................................................................11
10. Echitate şi discriminare......................................................................13
11. Drepturile şi obligaţiile personalului – disciplina muncii .....................14
12.Protecţia şi securitatea muncii.............................................................16
13. Managementul conflictelor ................................................................17
14. Comunicare şi sisteme informaţionale în managementul resurselor
umane.....................................................................................................18
15. Eficienţa utilizării resurselor umane ...................................................19
ANEXE ..................................................................................................20
ANEXA NR.1: MODEL CURRICULUM VITAE ................................20
ANEXA NR. 2: MODEL FISA POSTULUI .........................................22
ANEXA NR.3: REGULAMENT INTERN ...........................................23
PLAN RESURSE UMANE
SC IT SOLUTIONS SRL

1. Planificarea strategică a resurselor umane

Misiunea firmei IT Solutions este sa-si mentina profesionalismul, experienta in


domeniu si asumarea responsabilitatii pentru munca depusa si sa incheie contracte cu cele
mai importante firme si institutii din judetul Neamt.
Dezvoltarea firmei s-a realizat datorita politicii firmei prin mentinerea clientului in
centrul atentiei si rezolvarea problemelor cu seriozitate si profesionalism.
Etapele de planificare a resurselor umane in cadrul firmei IT SOLUTIONS:
Planificarea resurselor umane se realizeaza in functie de totalitatea activitatilor firmei
in domeniul editarii de programe.
Resursa umana este importanta pentru ca obiectivele firmei sa fie indeplinite in
totalitate, astfel planificarea resurselor umane tine cont si de varsta personalului angajat,
de abilitatile acestuia de a rezolva problemele cu profesionalism si de calificarea de baza.
Deoarece IT Solutions este o firma cu un numar mic de angajati, promovarea in
cadrul firmei va tine cont de realizarile personale profesionale a fiecaruia dintre angajati
si de munca depusa.
Planificarea resurselor umane pe viitor va tine cont de realizarile aduse firmei de
fiecare angajat in parte, iar daca acestea sunt multumitoare pentru manager , acesta nu va
mai apela la recrutarea altor persoane in cadrul firmei, dimpotriva va acorda angajatilor
bonificatii salariale pentru a-si mentine oamenii buni care aduc beneficii firmei.
Responsabilitatea analizei postului revine responsabilului de resurse umane din cadrul
firmei, aceasta neavand un compartiment de resurse umane de sine statator.
Surplusul de resurse umane nu exista in cadrul firmei, angajatii avand sarcini de lucru
bine definite prin fisa postului. Deoarece IT Solutions nu beneficiaza de un numar mare
de angajati, nici pe viitor nu se vor mai angaja persoane in cadrul firmei, resursele umane
existente reusind sa faca fata tuturor problemelor existente.

2
ORGANIGRAMA FIRMEI SC IT SOLUTIONS SRL

ADMINISTRATOR

MANAGER
GENERA L

INSPECTOR
RESURSE UMANE

INGINER IT TEHNICIA N CONTA BIL SECRETARIAT


SERVICE

3
2. Descrierea, analiza şi reproiectarea posturilor
Analiza posturilor reprezinta procesul prin care se studiaza atributiile persoanelor,
responsabilitatile acestora, nivelul de pregatire al ocupantului postului sau al conditiilor
de ocupare. Descrierea postului se afla in stransa legatura cu analiza posturilor.
Descrierea postului se bazeaza pe identificarea postului prin stabilirea rolului
angajatului in firma si a atributiilor acestuia si specificarea postului prin cerinte privind
educatia, experienta si aptitudinile noului angajat. Reproiectarea postului este necesara in
cazul in care competenta titularului unui post se modifica. Ea se poate realiza prin:

1. largirea continutului activitatilor postului (prin acordarea unor sarcini mai


complexe si cresterea responsabilitatilor);
2. imbogatirea continutului activitatilor postului (prin care se urmareste
completarea responsabilitatilor de executie cu activitati de conceptie si control).

Reproiectarea posturilor se poate realiza prin:

o Largirea continutului postului - Strategiile de largire a postului se


focalizeaza asupra cresterii diversitatii si numarului de sarcini similare pe
care trebuie sa le indeplineasca salariatul.
o Imbogatirea continutului postului- un post este imbogatit cand I se dau
angajatului responsabilitati mai mari si sanse de a lua decizii.Spre
deosebire de largirea postului ( care este extindere pe orizontala, realizata
prin adaugarea unor noi sarcini), imbogatirea muncii este o exttindere pe
verticala, adaugand postului mai multe responsabilitati, autonomie si
control.
o Specializarea postului- specializarea postului presupune de fapt
simplificarea postului.Simplificarea postului incearca asadar sa proiecteze
posturi cu anvergura redusa, care constau in sarcini mai reduse si care nu
necesita abilitati multiple din partea angajatului.

Pentru ca reproiectarea sa poata da rezultate la nivelul firmei trebuie sa se cunoasca foarte


bine personalul, pentru a sti daca este sau nu capabil de reproiectare.

4
3. Recrutarea resurselor umane

Recrutarea resurselor umane este realizata de catre managerul societatii, tinand cont si de
parerea responsabilului pe resurse umane din cadrul firmei.
Pentru ca recrutarea sa se desfasoare dupa criterii obiective trebuie elaborat planul de
recrutare.
Planul de recrutare are la baza:
a. Studiul politicii de personal de care are nevoie firma
b. Organizarea posturilor si persoanelor – organigrama firmei
c. Stabilirea nevoilor de recrutare

Foarte rar poate apărea în cadrul firmei şi un eşec al recrutării atunci când candidaţii
nu îndeplinesc toate condiţiile necesare recrutării sau când în urma interviului aceştia nu
lasă o impresie tocmai plăcută celor care examineaza candidatii.

5
4. Selecţia resurselor umane la SC IT SOLUTIONS
SRL
Responsabilitatea selectiei resurselor umane apartine managerului firmei IT Solutions.
Procesul de selectie a resurselor umane se bazeaza pe obiectivitate in selectia celor mai buni
candidati, care apoi vor mai participa la un interviu final, fiind aleasa persoana care
corespunde cel mai bine cerintelor postului. Persoanele selectate pentru interviul final vor da
si un test pentru verificarea cunostintelor de specialitate in editarea programelor IT.
Activitatile procesului de selectie sunt:

· primirea;
· intervievarea si administrarea de teste solicitantilor;
· conducerea investigatiilor privind mediul din care provin
solicitantii;
· programarea examinarilor medicale;
· plasarea noilor angajati;
· urmarirea integrarii lor;
· tinerea dosarelor si a rapoartelor adecvate.

6
5. Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei
Pregătirea profesională este un proces de instruire , pe parcursul căreia participanţii
dobândesc cunostinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor. Avînd în
vedere obiectul de activitate al firmei noastre pregătire profesională a angajaţilor este
foarte importantă. În acest sens firma specializează şi instruieşte personalul pe diferite
domenii de specializare , personalul dobândind astfel cunoştinţele utile în raport cu
poziţia actuală în firmă cât şi cu cea viitoare. Pregătirea profesională a angajaţilor asigură
firmei activităţile desfăşurate în mod cât mai eficient.
Stabilirea nevoii de formare a personalului se face după stabilirea obiectivelor
organizaţiei, apoi sunt stabilite cunoştintele salariatului şi necesarul de cunostinţe pentru
a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient, stabilirea metodelor de pregătire şi a programului,
elaborarea programului de pregătire.
Planul de cariera in cadrul firmei IT Solutions SRL :
Experienţa acumulată în cadrul organizaţiei permite fiecărui individ să-şi modifice
aspiraţiile şi dorinţele individuale privind cariera. Angajaţii îşi stabilesc singuri cursul de
dezvoltare al carierei , utilizând asistenţa furnizată de organizaţie. Ei sunt responsabili de
implementare, control şi evaluarea propriilor capabilităţi. Angajaţii auto-orientaţi au
capacitatea de a-şi autoevalua şansele de dezvoltare a carierei prin evaluarea rezultatelor
obţinute.
Pregatirea profesionala in cadrul firmei se realizeaza prin participarea din partea
angajatilor la cursuri de formare profesionala continua cum ar fi de manager resurse
umane, manager al sistemelor de management al calitatii, inginer software si inspector de
specialitate protectia muncii.

7
6. Integrarea profesională

Integrarea profesională a angajaţilor se realizează după ce acestia au fost selectaţi şi


angajaţi de firmă. Angajaţii sunt sprijiniţi pentru a se familiariza cu noile condiţii de
muncă, cu noii colefi, si cu atrubuţiile postului. Noii angajaţi sunt integrati imediat în
cadrul firmei şi acceptaţi de colegii de muncă care îi sprijină în desfăşurarea activităţilor .
Contactul cu managerii firmei a angajatului este permanent acesta putând uşor să
socializeze şi să se integreze în cadrul firmei.
Pregătirea noilor angajaţi se realizează astfel încât aceştia să simtă că aparţin
organizaţiei şi sunt importanţi pentru organizaţie. Pe parcursul procesului de integrare se
urmăreşte activitatea noului angajat şi se dialoghează cu acesta pentru a cunoaste
problemele cu care se confruntă la noul loc de muncă.
Pastrarea locului de munca constituie rezultatul dorit pe termen lung al actiunii de
integrare profesionala a noului angajat in firma. Deoarece este cel putin la fel de greu de
pastrat un loc de munca precum si de gasit, regulile si procedurile din cadrul firmei
trebuie cunoscute de angajat macar de la momentul propunerii ferme de angajare.

8
7. Evaluarea performanţelor resurselor umane

Evaluarea performanţei constă în aprecierea gradului în care salariaţii îşi îndeplinesc


responsabilităţile ce le revin în raport cu postul ocupat . Prin evaluare se stabileşte în ce
măsură activitatea şi rezultatele angajaţilor corespund cu aşteptările conducerii
instituţiei.
Obiectivele evaluării în firmă:
Obiective organizaţionale:
- concordanţa performanţelor şi contribuţiilor individuale cu misiunea şi obiectivele
firmei;
- sesizarea neconcordanţelor între obiectivele organizaţionale şi strategiile privind
resursele umane;
- descrierea posturilor şi ajustarea conţinutului lor;
- ameliorarea eficacităţii organizaţionale;
- garanţia că responsabilităţile sunt bine definite iar planurile sunt echilibrate.
Obiective psihologice:
-posibilitatea individului de a situa contribuţia sa în raport cu normele şi de a atrage
atenţia superiorilor;
- sansa dialogului;
- cunoaşterea de către fiecare individ a contribuţiei sale la realizarea obiectivelor
organizaţiei;
- perceperea poziţiei şi a relaţiilor în erarhia organizaţiei.
Obiective de dezvoltare:
- posibilitatea fiecărui salariat de a cunoaşte sansele de dezvoltare.
Obiective procedurale:
- realizarea unui diagnostic permanent al resurselor umane;
- gestiunea carierei;
- identificarea nevoilor de formare şi perfecţionare;
- ameliorarea relaţiilor inter personale.

9
8. Evaluarea posturilor

Rezultatul unei astfel de evaluari este o ierarhie a tuturor posturilor dintr-o


organizatie, de la cele mai valoroase pana la cele mai putin valoroase, obiectivul principal
al procesului de evaluare fiind eliminarea – pe cat posibil – a metodelor arbitrare de
stabilire si determinare a sistemului de remunerare adoptat de catre organizatii.
Trebuie recunoscut faptul ca exista o doza de subiectivism in majoritatea sistemelor de
evaluare a posturilor, desi se fac eforturi tot mai consistente – in prezent – pentru
reducerea acesteia.

10
9. Recompensele personalului

Recompensa angajatului reprezinta totalitatea veniturilor materiale si banesti, a


inlesnirilor si avantajelor prezente si viitoare, determinate direct sau indirect de calitatea
de angajat si de activitatea desfasurata de acesta.

Factorii care influenteaza marimea recompensei:


Ø Performanta;
Ø Cunostintele;
Ø Indemanarea;
Ø Competenta;
Ø Piata muncii.

Recompensele directe folosite in cadrul firmei sunt salariul si adaosurile la salariu.


Salariul este considerat de majoritatea specialistilor in domeniu drept principalul
mijloc de stimulare a angajatilor in directia realizarii performantelor asteptate.
Dimensiunea sa concreta este legata de pozitionarea fiecarui post in ierarhia
organizationala.
Celelalte elemente care concura la stabilirea unui nivel concret al salariului tin de
prevederile legislative in domeniu, de piata muncii, de forta financiara a companiei si de
politica salariala practicata in cadrul acesteia.
Pe baza evaluarii posturilor in functie de factorii de dificultate sistemul de salarizare
structureaza posturile de lucru intr-un numar limitat de grade, clase sau trepte, inlauntrul
carora opereaza mai multe niveluri de salarizare.

Recompensele indirecte:
O prima grupa de recompense indirecte consta in programele de protectie ale
angajatilor. Dupa cum modul in care acestea sunt reglementate ele pot fi obligatorii sau
facultative.

11
Din gama asigurarilor obligatorii sunt de mentionat: asigurarile medicale, asigurarile
de somaj si cele de pensii. Contributia firmei la aceste programe poate depasi, insa,
nivelurile minime stabilite de lege.
In functie de politicile de stimulente proprii fiecarei firmei, dar si de regimul
deductibilitatilor fiscale, firmele pot sa ofere angajatilor asigurari de viata, asigurari de
accidente, de incapacitate temporara sau totala de munca, sau sa instituie sisteme de
premiere si alte forme de stimulente pentru proprii pensionari.

12
10. Echitate şi discriminare

Angajatii trebuie sa se comporte intr-un mod civilizat, sa manifeste respect in relatiile


cu superiorii, colegii, subordonatii cat si cu clientii societatii, in vederea desfasurarii
activitatilor zilnice intr-un climat favorabil.
Nu sunt tolerate abuzurile, amenintarile, intimidarea sau hartuirea fizica sau
verbala.Atunci cand exista o divergenta de opinii, o disensiune intre doi sau mai multi
angajati ai companiei, pentru a nu degenera situatia intr- un conflict, este indicat ca
persoanele respective sa dea dovada de maturitate, sa discute deschis, sa analizeze
problema, sa- i determine cauzele si sa gaseasca impreuna o modalitate de solutionare a
acesteia.

13
11. Drepturile şi obligaţiile personalului – disciplina
muncii

Drepturile angajatilor sunt urmatoarele:

o sa se asigure un loc de munca potrivit aptitudinilor, pregatirii profesionale,


aspiratiilor, precum si nevoilor unitatii;
o sa fie retribuita in raport cu cantitatea si calitatea muncii prestate, corespunzator
timpului lucrat;
o sa i se asigure stabilitatea in munca, contractul de munca neputand sa inceteze sau
sa fie modificat decat in cazurile prevazute de lege;
o sa participe la conducerea, organizarea si controlul activitatii unitatilor, sa aleaga
si sa poata fi aleasa in organele de conducere colectiva;
o sa beneficieze de conditiile create prin reglementarile legale, inclusiv de concedii
de studii, pentru ridicarea pregatirii profesionale si a nivelului general de
cunoastere;
o sa fie promovata in categorii de incadrare sau in functii superioare, in raport cu
pregatirea, experienta, rezultatele muncii, nevoile unitatii, beneficiind astfel de
conditiile create pentru afirmarea si valorificarea aptitudinilor si capacitatilor
personale;
o sa i se asigure repaus saptamanal si concediu de odihna anual platit, sa foloseasca
conditiile create de societate pentru recreere, refacerea capacitatii de munca,
ridicarea nivelului de cultura, sa beneficieze de inlesniri pentru trimiterea la
odihna si tratament in statiuni balneoclimaterice;
o sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca, de protectie a muncii, de
asistenta medicala gratuita, de indemnizatii de asigurari sociale in caz de pierdere
temporala a capacitatii de munca, de masuri pentru prevenirea imbolnavirilor,
refacerea si intarirea sanatatii, precum si de masuri pentru protectia sociala a
femeilor si tinerilor; in acest scop se aloca importante fonduri pentru inlaturarea
cauzelor care determina accidente de munca si imbolnaviri profesionale, pentru
protectia muncii si usurarea efortului fizic;

14
Obligatii ale salariatilor:

o sa apere proprietatea si sa contribuie la dezvoltarea ei;


o sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul
detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de colectivul de munca si fata de
conducerea unitatii;
o sa efectueze orice activitate potrivit pregatirii sale si nevoilor unitatii. In situatii
deosebite, determinate de necesitatea asigurarii bunei functionari a unitatii, fiecare
are obligatia de a participa - indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa -
la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile
unitatii;
o sa respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de
munca;
o sa asigure utilizarea integrala a capacitatilor de productie, ridicarea productivitatii
muncii, reducerea cheltuielilor de productie, realizarea lucrarilor incredintate, in
conditiile de calitate stabilite, cresterea eficientei activitatii unitatii in care
lucreaza;
o sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca;
o sa-si ridice necontenit calificarea profesionala, nivelul de cunostinte tehnico-
stiintifice si de cultura generala, sa urmeze si absolve cursurile de perfectionare
organizate sau recomandate de unitate;
o sa respecte normele de conduita in relatiile cu ceilalti membri ai colectivului de
munca, sa vegheze la aplicarea lor in viata, sa dea dovada de cinste si
corectitudine, sa contribuie la intarirea spiritului de disciplina, de intrajutorare, sa
combata orice fel de manifestari inapoiate;
o sa asigure pastrarea secretului de stat si secretului de serviciu;
o sa respecte normele de protectie a muncii si sa contribuie la preintimpinarea si
inlaturarea oricaror situatii care ar putea pune in primejdie viata, integritatea
corporala sau sanatatea oamenilor ori bunurile materiale.

15
12.Protecţia şi securitatea muncii

Disciplina muncii este in stransa corelatie cu drepturile si obligatiile (indatoririle)


angajatilor. Orice incalcare a drepturilor, dar mai ales a indatoririlor angajatilor, poate
genera acte de indisciplina.
Disciplina muncii se concretizeaza prin doua forme distincte si anume:
Ø Disciplina tehnologica
Ø Disciplina organizatorica
Disciplina tehnologica presupune faptul ca angajatii sa respecte in timpul desfasurarii
activitatii a etapelor succesive din cadrul unui proces de munca pentru a nu aparea
accidente de munca.
Disciplina organizatorica presupune respectarea de catre toti angajatii indiferent de
nivelul ierarhic pe care sunt situati, a obligatiilor ce le revin sau a relatiilor de munca
stabilite.

16
13. Managementul conflictelor
Datorita faptului ca la firma IT SOLUTIONS sunt putini angajati managementul
conflictelor nu prea apare. Discutiile in contradictoriu sunt de multe ori aplanate prin discutii
libere prin focus grupuri pentru a se adopta cea mai buna solutie la momentul potrivit.
In organizatiile mari cel mai des apar conflictele intergrupuri care pleaca de la sustinerea
unor idei total diferite intre membrii organizatiei.
Indiferent de marimea organizatiei conflictele se pot realiza doar prin discutii pentru a se
stabili cauza care a dus la generarea conflictului. Cel mai des intalnite sunt comunicarea
defectuasa, nemultumirea fata de statutul ocupat in organizatie, sistemul de valori promovat
de firma, ideile managerilor din cadrul firmei pentru atingerea anumitor scopuri.

17
14. Comunicare şi sisteme informaţionale în
managementul resurselor umane
Comunicarea verticală constă in transmiterea informaţiei intre şefi si subordonaţi.
Sensul transmiterii pote fi descendent sau ascendent.
Comunicarea orizontală constă în transmiterea informaţiei între colegi în cadrul
aceluiaşi compartiment, sau intre persoane din diferite compartimente aflate pe acelaşi
nivel erarhic
- sistemul informaţional de management , care este o componentă a sistemului
organizaţiei, cu rol de legatura intre sistemul decizional si cel operational.
- sistemul informaţional al resurselor umane care este un ansamblu organizat de
proceduri şi mijloace , folosite pentru culegerea, prelucrarea stocarea şi
transmiterea informaţiilor necesare luării si aplicării deciziilor resurselor umane.

18
15. Eficienţa utilizării resurselor umane

Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza


pricepere si experienta in acest domeniu, astfel incat sa fie obtinute performante optime si
sigure, folosind cele mai adecvate metode. Exista doua categorii de obiective: strategice
(pe termen lung, care au in vedere organizarea si planificarea resurselor umane), si
operationale (de natura tactica si administrativa, care au in vedere conducerea zilnica a
grupurilor de munca).
Responsabilitatea managementului resurselor umane revine atat managerilor superiori
cat si departamentului de specialitate. Cooperarea dintre acestia este hotaratoare pentru
succesul organizational.
Specialistii din domeniul resurselor umane trebuie sa fie la zi cu problemele
resurselor umane, sa stie cum sa obtina informatia necesara, cum sa o foloseasca, cum sa
utilizeze calculatorul, cum sa gaseasca si sa aplice solutii. Trebuie sa fie experti in
legislatia muncii, sistemul de taxe si impozite, statistica.
Resursa umana este cea care aduce un plus de valoare firmelor.
Daca recrutarea si selectia personalului este facuta dupa criterii obiective, firma isi va
putea indeplini obiectivele initiale si apoi se va putea dezvolta continuu, o conditie
esentiala fiind si relatia corecta care trebuie sa existe intre angajat si angajator,
angajatorul fiind cel care trebuie sa stimuleze angajatul pentru a reusi sa-si duca la bun
sfarsit obiectivele.

19
ANEXE :

ANEXA NR.1: MODEL CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi Mobil: (rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile) instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare for ma de învăţământ şi program de for mare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare

20
Nivelul în clasificarea naţională sau (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scris
conversaţie
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
organizatorice instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
a calculatorului instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un per mis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte infor maţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

21
ANEXA NR. 2: MODEL FISA POSTULUI
DENUMIREA SOCIETATII:

1. DENUMIREA POSTULUI:

2. OBIECTIVUL POSTULUI:

3. RESPONSABILITATILE POSTULUI:

4. RELATIILE DE MUNCA

5. SCHITA POSTULUI

6. CONDITIILE FIZICE:

7. SALARIUL SI CONDITIILE ASIGURATE:

8. CARIERA PROFESIONALA:

9. PERSOANA CARE OCUPA POSTUL:


___________________________________.

10. APLICARE:
Prezenta fisa de post este valabila incepand cu data de _______________ si pana la anularea ei.
Prezenta fisa de post este anulata incepand cu data de _______________ prin actul
_________________________________ .
Contract Individual de Munca nr.__________/data________________ .

Semnatura angajatului de luare la cunostinta: ___________________ .


Data ________________ .

DIRECTOR,

22
ANEXA NR.3: REGULAMENT INTERN

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art.1 Regulamentul de Ordine Interioara, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si


disciplina muncii in cadrul SC ________________ SRL, in conformitate cu prevederile Codului
Muncii - Legea nr.53/2003 si cele ale legislatiei in domeniu.
Art.2 Salariatii SC ________________ SRL au obligatia sa respecte regulile generale
privind organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.
Art.3 Regulamentul se aplica tuturor salariatilor angajati cu contract de munca, denumiti in
continuare personalul ________________ SRL, precum si persoanelor detasate sau care
efectueaza stagii de practica in cadrul SC ________________ SRL.
Art.4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
1. Organizarea muncii, drepturile si obligatiile personalului;
2. Norme de igiena si de securitate a muncii;
3. Disciplina muncii si raspunderea disciplinara.
Art.5 Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu,
privind organizarea si disciplina muncii, emise de administratorul ________________ SRL
1. ORGANIZAREA MUNCII
Art.6 Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe saptamana sau 2 ore
efectiv pe zi si 10 ore pe saptamana (dupa caz) si este valabila pentru tot personalul SC
________________ SRL, indiferent de functia ocupata.
Art.7 (1) Programul zilnic de lucru incepe la ora 800 si se termina la ora 1600, pentru
personalul angajat cu o norma de lucru de 8 ore pe zi.
(2) Programul de lucru prevazut la alin.(1) este obligatoriu pentru personalul care isi
desfasoara activitatea la sediul ________________ SRL, la punctele teritoriale sau pe teren.
(3) Activitatea specifica fiecarui angajat, se poate desfasura si in afara orelor de program
stabilite la alin.(1), in functie de activitatiile pe care firma le desfasoara, cu o informare
prealabila a angajatilor.
(4) Conducerea ________________ SRL are dreptul, respectand legislatia in vigoare, sa
modifice programul de lucru in functie de necesitatile companiei.
Art.8 Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul companiei, in cazurile si conditiile
prevazute de legislatia in vigoare.
Art.9 (1) Evidenta prezentei la serviciu se tine pe fiecare punct de lucru sau stand in parte,
pe baza condicii de prezenta, in care personalul va semna zilnic, la inceputul si sfarsitul
programului de lucru.
(2) in cazul in care angajatul intarzie sau absenteaza de la locul de munca si acest lucru se
datoreaza unor situatii neprevazute sau a unor motive independente de vointa angajatului
(boala, accident, etc.) salariatul are obligatia de a informa in scris, in urmatoarele doua zile
lucratoare, pe administratorul ________________ SRL.
Art.10 (1) Angajatii companiei ________________ SRL pot fi invoiti sa lipseasca de la
serviciu, in interes personal un numar de maxim 4 ore in cursul unei zile.
(2) Biletul de voie se intocmeste de administrator si va cuprinde mentiunea ca angajatul
pleaca in interes personal motivat, data, ora cand incepe invoirea si durata acesteia.
(3) Administratorul ________________ SRL sau persoana desemnata de acesta va tine
evidenta invoirilor efectuate lunar de fiecare persoana in parte si va scadea durata acestora
din programul normal de lucru cu reducerea corespunzatoare a drepturilor salariale.
Art.11 ________________ SRL poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii si fara
plata la cererea celor interesati.
Art.12 (1) Programarea concediilor de odihna se face la sfarsitul fiecarui an pentru anul
viitor. Propunerile de programare a concediilor se fac de catre fiecare angajat in parte si se
aproba de administratorul companiei.
(2) Ordinea efectuarii concediilor de odihna va fi stabilita esalonat in tot cursul anului, tinandu-
se seama de buna desfasurare a activitatii dar si de interesele personalului.
Art.13 Administratorul ________________ SRL va tine evidenta intarzierilor, invoirilor, a
concediilor de boala, de studii si fara plata si separat, a concediilor de odihna.

23
2. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A SALARIATILOR DIN CADRUL
________________ SRL
Art.14 in exercitarea atributiilor de serviciu, salariatii ________________ SRL au obligatia de
a avea un

comportament profesionist si corectitudine in promovarea produselor companiei.


Art.15 Salariatii ________________ SRL au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa
respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale,
in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Art.16 (1) Salariatii ________________ SRL au obligatia de a apara in mod loial prestigiul
companiei, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale acestei entitati.
(2) Salariatilor ________________ SRL le este interzis:
a. sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea
________________ SRL, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;
b. sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care
________________ SRL are calitatea de parte;
c. sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de
lege, daca nu sunt abilitati in acest sens;
d. sa nu dezvaluie informatiile la care au acces in indeplinirea atributiilor de serviciu, daca
aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea
sau drepturile ________________ SRL;
(3) Prevederile alin.(2) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de
inca 3 ani.
(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care
contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei autoritati ori institutii publice,
este permisa numai cu acordul administratorului ________________ SRL.
Art.17 (1) in relatiile interpersonale ale angajatilor ________________ SRL, precum si cu
alte persoane fizice sau juridice, angajatii sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe
respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Angajatii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor
din cadrul ________________ SRL, precum si persoanelor cu care intra in legatura in
exercitarea sarcinilor de serviciu, prin:
a. intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(2) Salariatii ________________ SRLau obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si
bunurile apartinand companiei, exclusiv pentru desfasurarea activitatilor aferente atributiilor
de serviciu stabilite.

CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art.18 Personalul ________________ SRL, are urmatoarele drepturi:


a. sa i se asigure stabilitate in munca, raportul de serviciu sau de munca, neputand sa
inceteze sau sa fie modificat decat in cazurile prevazute de lege;
b. sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca, de protectia muncii, de indemnizatie
de asigurari sociale in cazul pierderii temporare a capacitatii de munca, de pensie si de alte
drepturi de asigurari sociale prevazute de lege;
c. sa primeasca pentru activitatea depusa drepturile salariale stabilite potrivit legii, in raport cu
pregatirea profesionala, activitatea depusa si importanta acesteia;
d. sa se asocieze in conditiile legii, in sindicate sau organizatii profesionale avand ca scop
reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregatirii profesionale;
e. sa-si exercite in conditiile legii, dreptul la greva;
f. sa li se asigure repaus saptamanal si concediu de odihna anual platit, in conditiile legii;
g. sa beneficieze de concediu de studii sau fara plata, in conditiile legii;
h. sa primeasca sprijin si inlesniri pentru imbunatatirea pregatirii profesionale;
i. sa beneficieze de egalitate de sanse si tratament conform legii;

24
Art.19 (1) Personalul ________________ SRL are obligatia de a respecta ordinea si
disciplina la locul de munca, de a indeplini toate sarcinile de serviciu ce ii revin potrivit fisei
postului, contractului individual de munca si dispozitiilor date de administratorul companiei;
(2) Principalele obligatii ale salariatilor din cadrul ________________ SRL sunt:
a. sa-si indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle
de serviciu;
b. sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii activitatii
________________ SRL;
c. sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;
d. sa respecte programul de lucru stabilit si sa foloseasca cu eficienta timpul de munca;
e. sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa manifeste colegialitate si toleranta in
relatii cu colegii de serviciu;

f. sa execute intocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin si sa cunoasca bine produsele


ce le promoveaza;
g. sa pastreze secretul de serviciu si confidentialitate, in legatura cu faptele, informatiile sau
documentele de care iau cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu;
h. sa se prezinte la serviciu in stare corespunzatoare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor ce
le revin;
i. sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, sa participe nemijlocit la sedintele profesionale
sau cursurile organizate de companie in acest scop;
a. sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a oricaror altor
situatii care ar putea pune in primejdie cladirile, viata si integritatea corporala a sa sau a altor
persoane;
b. sa respecte regulile de acces in companie, sa ia masuri de indepartare a oricaror persoane,
daca prezenta acestora ar putea provoca pericol pentru siguranta sau functionarea normala a
________________ SRL;
c. sa instiinteze administratorul companiei de indata ce au luat cunostinta de existenta unor
greutati sau lipsuri;
d. sa cunoasca continutul actelor normative, regulamentelor si al oricaror altor dispozitii cu
caracter normativ in legatura cu atributiile si sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea
desfasurata, conformandu-se acestora intocmai;
e. sa se abtina in exercitarea atributiilor ce ii revin de la exprimarea sau manifestarea publica
a convingerilor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati
politice in timpul programului de lucru;
f. sa rezolve in termenele stabilite de catre administratorul companiei, lucrarile repartizate;
g. sa nu introduca, distribuie si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante halucinogene in
cadrul companiei;
h. sa respecte intocmai prevederile legale privind circuitul documentelor in cadrul
________________ SRL.
Art.20 (1) SC ________________ SRL are, in principal, urmatoarele drepturi:
a. sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b. sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
c. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d. sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii si regulamentului intern.

(2) SC ________________ SRL in revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a. sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
b. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c. sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca
aplicabil si din contractele individuale de munca;
d. sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
e. sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor

25
susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa
vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g. sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute
de lege;
h. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

CAPITOLUL III - NORME DE IGIENa SI DE SECURITATEA MUNCII

Art.21 (1) Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea masurilor referitoare la
securitatea si sanatatea sa in munca, precum si a celorlalti salariati.
(2) Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate, personalul are
urmatoarele obligatii:
a. sa isi insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii si masurile de
aplicare a acestora;
b. sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si a colegilor;
c. sa aduca la cunostinta conducatorilor orice defectiune tehnica sau alta situatie care
constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
d. sa utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea institutiei;
e. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate a

echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate, conducerea are
urmatoarele obligatii:
a. sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a prevederilor
legale in domeniul protectiei muncii;
b. sa asigure cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a accidentelor usoare suferite de
personal;
c. sa asigure materialele igienico-sanitare specifice activitatii desfasurate;
Art.22 (1) in caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munca, fiecare salariat va
informa de urgenta administratorul companiei.
(2) Toate accidentele survenite in timpul serviciului mai ales cele cu consecinte grave, vor fi
imediat aduse la cunostinta administratorului companiei.
(3) Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc
de munca si invers.
Art.23 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de munca, salariatii ________________ SRL
au urmatoarele obligatii:
a. salariatii raspund pentru respectarea normelor de igiena si de tehnica securitatii muncii;
b. fumatul este permis numai in locurile special stabilite si semnalizate corespunzator, fara a fi
afectata buna desfasurare a activitatii companiei;
c. se interzice pastrarea, distribuirea sau vanzarea de substante sau medicamente al caror
efect pot produce dereglari comportamentale, in incinta companiei sau in mijloacele auto ale
acesteia;
d. se interzice introducerea, distribuirea sau inlesnirea introducerii bauturilor alcoolice in
incinta companiei sau in mijloacele auto ale acesteia.

CAPITOLUL IV - DISCIPLINA MUNCII SI RaSPUNDEREA DISCIPLINARa (SANCTIUNI)

Art.24 (1) Orice actiune sau inactiune, savarsita cu vinovatie de catre personalul companiei,
prin care au fost incalcate indatoririle de serviciu, normele de conduita profesionala si civica
prevazute de lege, regulamentul de ordine interioara, contractul individual de munca sau
dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, constituie abatere disciplinata si se sanctioneaza
conform prevederilor prezentului regulament.

26
(2)Constituie abatere disciplinara urmatoarele fapte:
a. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b. neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c. desfasurarea altor activitati decat cele stabilite prin fisa postului in timpul orelor de
program;
d. refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;
e. lipsa nemotivata de la serviciu sau intarzierea repetata de la serviciu;
f. parasirea sediului companiei, a punctului de lucru sau a standurilor de vanzare in timpul
orelor de program fara aprobarea conducatorului de grup sau a administratorului companiei;
g. manifestari care aduc atingere prestigiului companiei;
h. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;
Art.25 in raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce se aplica
personalului sunt:
a. avertismentul scris;
b. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile
lucratoare;
c. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d. reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e. reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada
de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
f. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
Art.26 Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sanctiunilor disciplinare se face,
potrivit prevederilor Codului Muncii (L.53/2003).
Art.27 Raspunderea materiala, contraventionala si penala a personalului ________________
SRL, survine conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL V - RECOMPENSE
Art.28 Personalul ________________ SRL care isi indeplineste la timp si in bune conditii
atributiile si sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila, pot fi recompensati in conditiile
prevazute de lege.

CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE


Art.29 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare privind
organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, igiena si securitatea muncii, disciplina
muncii si raspunderea

disciplinara, civila si penala.


Art.30 (1) Prezentul regulament intra in vigoare cu data de 21 iulie 2005, respectarea lui
fiind obligatorie pentru tot personalul ________________ SRL.
(2) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare si prin afisare la
sediul ________________ SRL.

SC _______________ SRL
__________ - administrator

27