Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI

ECONOMICE PITEŞTI

Avizat,
Decan,
Conf. univ. dr. ASANDEI Mihaela Director Departament,
Conf. univ. dr. SAVU Mihaela

Tematica pentru evaluarea finală la disciplina


MANAGEMENTUL CALITĂŢII (FUNDAMENTELE TEHNOLOGIEI ŞI
MERCEOLOGIEI)
Programe de studii :
MANAGAMENT
Nivel studii: Licenţă
Anul I , sem. II, 2019-2020, (7 pc)
1. Obiectul de studiu al tehnologiei şi merceologiei. Semnificaţiile conceptului de marfă.
2. Tehnici de cercetare utilizate în merceologie.
3. Rolul tehnologieişi merceologiei.
4. Sistematica/Clasificarea mărfurilor: concept, rol, tipuri de sisteme, criterii merceologice şi
tehnologice de clasificare.
5. Standardizarea şi rolul ei în economia contemporană.
6. Standardele – concept, trăsături esenţiale, rol.
7. Tipurile de standarde după conţinut. Elementele de bază ale unui standard de produs.
8. Tipurile de standarde după nivelul de elaborare şi implementare. Organizaţii/organisme ş.a.
entităţi implicate în elaborare şi implementare. Caracteristicile standardelor.
9. Conceptul de calitate şi principalele orientări în definirea calităţii.
10. Proprietăţile şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor.Indicii de calitate.
11. Funcţiile calităţii.
12. Ipostazele operaţionale ale noţiunii de calitate.
13. Factorii care influenţează calitatea mărfurilor în sfera producţiei şi a circulaţiei/pe circuitul
tehnic producător – beneficiar.
14. Sortimentul de produse. Sortimentul industrial/comercial.
15. Ambalarea mărfurilor – concepte de bază, tipuri de ambalaje şi funcţiile lor.
16. Tipurile de materiale de ambalare şi caracteristicile lor. Condiţiile cerute în cazul
ambalajului.
17. Metode şi tehnici de ambalare a produselor
18. Etichetarea mărfurilor: concepte definitorii, rolul etichetei, structura mesajului informaţional
transmis de etichetă.
19. Grafica etichetei: concept, tipuri de grafică.
20. Mesajul obligatoriu al etichetei mărfurilor alimentare. Cerinţele de etichetare stipulate de
legislaţia românească în domeniu.
21. Mesajul facultativ , cu rol promoţional, al etichetei: argumentul de vânzare, codul de bare,
tipurile de mărci.
22. Recepţia mărfurilor şi particularităţile ei: concepte definitorii, scop, locul de desfăşurare,
tehnica efectuării , documente specifice.
23. Recepţia calitativă: metodele controlului calităţii, planul de verificare şi parametrii statistici
ai planului. Documentele controlului calităţii.
24. Modalităţi de asigurare a calităţii/evoluţia modalităţilor de asigurare a calităţii.
25. Modele de asigurare a calităţii potrivit familiei de standarde ISO 9000 – asigurarea internă şi
externă a calităţii.
26. Concepte integratoare de asigurare a calităţii. Primatul calităţii într – o organizaţie.
27. Managementul calităţii: concept, funcţii, principii de management al calităţii potrivit familiei
de standarde ISO 9000.
28. Documentele specifice implementării şi funcţionării sistemului de management al calităţii
într – o organizaţie. Avantajele implementării.

BIBLIOGRAFIE

1. Sîrbu Alexandrina (coord.) - Fundamentele tehnologiei şi merceologiei (curs


aplicativ), Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2010

2. Voicu Oana-Luminiţa, Culiță Gica – Fundamentele tehnologiei şi


merceologiei. Managementul calităţii (curs aplicativ), Editura Independenţa
Economică, Piteşti, 2019

Conf. univ. dr. VOICU Oana-Luminţa