Sunteți pe pagina 1din 3

Pat Diagnostic………………………………………………………………..

Nume şi prenume …………………………………………….. ………... …………………………………………………………...........................


FO:……............... …………………………………………………………...........................
Data:…………………………………………………………….
MEDICAŢIE EVOLUŢIE
tº: Diureză:
TA: AV:

tº: Diureză:
TA: AV:

tº: Diureză:
TA: AV:

PERFUZII TOTAL

PROCEDURI
NIHSS Scores ……... ……...
1a Vigilitate 0 Vigil(ă)
1 Se trezeşte la stimuli minori (verbali)

2 Reacţionează la stimuli dureroşi sau repetaţi3 Comă, doar GLICEMIE & INSULINĂ
reflexe motorii
1b Întrebări 0 Răspuns corect la ambele
Data Glicemie Insulină
(luna, vârsta) 1 Un singur răspuns correct (sau pacient vigil intubat, 8
traheostomă)
2 Nici un răspuns correct (sau afazie)
1c Ordine (închide ochii, 0 Două ordine executate 13
strânge pumnul) 1 Un ordin executat
2 Nici un ordin executat (la surzi pantomimă)
………...
2 Oculomotricitate orizontală 0 Normală 18
1 Paralizie parţială
2 Paralizie completă, deviaţie forţată lateral
3 Câmp visual 0 Fără deficit
1 Quadranopsie, inatenţie vizuală 8
2 Hemianopsie homonimă laterală
3 Hemianopsie bilaterală, cecitate corticală
4 Motricitate facial 0 Normală 13
1 PF minoră (ş. Nazogenian, surăs asimetric)
2 PF parţială (centrală)
………...
3 PF completă uni-bilat, periferică 18
5a&b Motricitate member 0 Absenţă cădere în > 10 sec
superioare (braţe la 45°/90° 1 Cădere lentă, dar după 10 sec atinge patul
min 10 secunde) 2 Mişcare lentă contra gravitaţiei 8
3 Fără mişcare contra gravitaţiei
4 Absenta mişcărilor
* amputaţie, blocaj articular 13
6a&b Motricitate member 0 Absenţă cădere în > 5 sec
inferioare (gambe la 30° 1 Cădere lentă, dar după 5 sec atinge patul
………...
min 5 secunde) 2 Mişcare lentă contra gravitaţiei 18
3 Fără mişcare contra gravitaţiei
4 Absenta mişcărilor
* amputaţie, blocaj articular
7 Dismetria membrelor 0 Absentă, neînţelegere ordin, hemiplegie
1 Prezentă la un membru
2 Prezentă la două membre ANTICOAGULANT ORAL
8 Sensibilitate algică (ciupit) 0 Normală sau neînţelegere manevră
1 Hipoestezie Data INR Doză
2 Anestezie, comă
9 Limbaj 0 Normal
1 Afazie discretă, alterare fluenţă sau întelegere
2 Afazie severă, comunicare fragmentată
3 Mutism, afazie global, comă
10 Articulare cuvinte 0 Normal
1 Dizartrie discretă, articulează greu unele
cuvinte
2 Dizartrie severă, discurs ininteligibil (afazie)
* Intubat sau alte limite fizice
11 Inatenţie şi schema 0 Normal
corporală 1 Neglijenţă sau inatenţie vizuală sau tactilă
2 Sindr. Anton Babinski
Total “*” Nu se iau în seamă la total