Sunteți pe pagina 1din 16

BAZELE GENERALE ALE

ATLETISMULUI

CONF. UNIV. DR.

CUCUI IONELA ALINA


Aruncarea mingii de oină
https://www.youtube.com/watch?v=B8Xc4LwPEsM
https://www.youtube.com/watch?v=7dTgQMg_idk

Aruncarea mingii de oină, ca de altfel toate probele de aruncări atletice, este structurată într-
un mecanism de bază constituit din înlănțuirea fazelor aruncării în ordinea în care se succed ele
în timp, astfel:

• pregătirea pentru aruncare - elanul - efortul final (aruncarea propriu-


zisă) - restabilirea echilibrului după aruncare.
ARUNCAREA MINGII DE OINĂ

• Învățarea aruncării mingii de oină se realizează după ce în prealabil a fost


însușită deprinderea motrică specifică acestei aruncări (aruncarea tip
azvârlire);
• La început se exersează priza, urmată de aruncarea fără elan și în final
aruncarea cu elan;
• Se predă aruncarea mingii de oină începând cu ciclul primar;
• Se regăsește la ciclul gimnazial și ca probă de evaluare în SNEEFS.
ASPECTE • La început, formațiile de lucru vor fi pe perechi, apoi se trece la lucrul pe
echipe;
METODICE • Aruncarea contribuie la dezvoltarea forței explozive la nivelul trenului
superior și la îmbunătățirea coordonării.
METODICA PREDĂRII TEHNICII
PROBELOR DE ARUNCĂRI
1. Obișnuirea cu obiectul, învățarea prizei și a poziției inițiale

2. Învățarea verigii de bază – învățarea efortului final (aruncarea propriu-zisă)

3. Învățarea altor faze ale aruncării – învățarea elanului (pașii specifici și elanul
preliminar)

4. Formarea profilului brut al aruncării – asamblarea fazelor însușite

5. Verificarea nivelului de însușire a tehnicii și a nivelului de performanță

6. Perfecționarea tehnicii și obținerea randamentului sportiv


PRIZA PE OBIECT ȘI POZIȚIA INIȚIALĂ

 Priza mingii mici este simplă și se realizează prin ținerea în

echilibru a obiectului (mingea de oină) între degetul

mijlociu, arătător, inelar, ușor depărtate pe de o parte și

degetul mare (opozant) opus.


Mingea este sferică, are o greutatea
 Poziția inițială prezintă sportivul în poziția stând cu fața pe

direcția de aruncare, cu piciorul stâng așezat pe toată talpa 150 gr. Este umplută cu nisip.
la semn, iar cel drept pe vârf, la 1-1,5 lungimi de talpă

înapoi. Trunchiul este în poziție verticală iar brațul

aruncător ține mingea deasupra umărului, cu cotul îndoit și


Figura nr. 1 Poziția inițială
orientat înainte (fig. 1).
Exerciții pentru învățarea prizei și acomodarea cu obiectul

Realizarea
Realizarea Stând față în față
prizei pe
prizei pe Aruncări cu o cu un partener,
minge,
minge și mână și aruncări libere la
aruncarea ei în distanțe mici,
trecerea ei prinderea cu
sus și apoi la distanțe
dintr-o mână două mâini;
prinderea mai mari.
în alta;
mingii;
Exerciții pentru învățarea
aruncării mingii de oină de pe loc
Figura nr. 3 Ex. cu partener
Figura nr. 4 Ex. cu partener

 din stând cu piciorul opus braţului de aruncare  aruncări din stând cu latura stângă pe direcţia de
înainte (fig. 2), imitarea aruncării cu accent pe aruncare cu îndoirea din genunchi a piciorului
ducerea braţului aruncător înapoi sus, îndoit din Figura nr. 2
drept şi răsucirea trunchiului spre înapoi cu braţul
articulaţia cotului şi orientat spre direcţia de Poziția inițială drept întins (fig. 4);
aruncare, cu pumnul la nivelul capului şi  același exercițiu urmat de răsucirea cu deplasarea
extensia uşoară a trunchiului (fără obiect); trunchiului și tracțiunea brațului spre direcția de
 același exercițiu cu obiect, fără și cu eliberarea aruncare cu cotul îndoit și biciuirea
mingii, la perete; antebrabrațului cu imitarea eliberării mingii și cu
aruncări libere la partener;
 același exercițiu, din stând cu partea opusă
brațului de aruncare pe direcție, cu accentuarea  din poziţia de efort final cu aşezarea tălpilor de o
mișcării de biciuire a antebrațului; parte şi de alta a unei linii trasate pe sol, aruncări
 același exercițiu, cu un partener înapoi care să libere la un partener;
corecteze poziția de aruncare (fig. 3);
ARUNCAREA MINGII DE OINĂ CU ELAN

Elanul prezintă două părți componente:


 Elanul preliminar care constă într-o alergare accelerată de șase-opt pași;
 Elanul propriu-zis: pașii specifici.

Figura nr. 5 Pașii specifici


Exerciții pentru învățarea
aruncării mingii de oină cu elan - PAȘII SPECIFICI-

Din punct de vedere al abordării metodice se urmărește însușirea mai întâi a pașilor specifici și mai apoi a
elanului preliminar.
 Din stând, pas cu piciorul opus brațului de aruncare (executarea  Din stând cu partea stângă pe direcția de
pasului de blocare, pasul 4) și imitarea azvârlirii mingii; aruncare, pas încrucișat cu piciorul drept urmat
de pas cu piciorul de blocare care se aşază cât
 Idem cu executarea aruncării la distanțe mici;
mai rapid cu călcâiul pe sol după care se
 Din stând cu partea opusă brațului de aruncare pe direcție, pas efectuează aruncarea mingii de oină (D-S-
încrucișat cu piciorul de aceeași parte cu brațul de aruncare și executarea aruncarii );
ducerea brațului aruncător înapoi, pas cu piciorul opus brațului
de aruncare (piciorul de blocare) și imitarea aruncării (D-S-
imitare aruncare, fig.6);  Din stând, pas cu piciorul opus brațului de
aruncare, pas încrucișat cu piciorul de aceeași
parte cu brațul de aruncare și ducerea brațului
aruncător înapoi, pas de blocare și azvârlirea
Figura nr. 6 Ar. cu doi pași specifici (D-S) mingii (S-D-S-aruncare);
Figura nr. 7 Pașii specifici (D-S-D-S)

 Din poziție inițială, executarea a 4 pași specifici, D-S-D-S și imitarea aruncării. Pe primii doi pași se
realizează întoarcerea umerilor spre dreapta-înapoi și plasarea brațului în prelungirea axei umerilor (fig.7).

 Același exercițiu cu creșterea vitezei de execuție pe ultimii doi pași;

 Aruncări cu 4 pași cu accent pe ritmicitate și înclinarea trunchiului înapoi, cu plecare de la semnul de


control.
4. ASAMBLAREA FAZELOR ÎNSUȘITE
-ARUNCAREA cu ELAN-

Din mers, sau


Aruncări cu elanuri
alergare cu joc de Aruncări la
Alergare liberă libere și cu elanuri distanță cu
gleznă, sau alergare aterizarea mingii
alternată cu 4-6 standardizate,
ușoară, 4 pași în sectoare
pași încrucisați. respectând semnele special
specifici și imitarea amenajate.
aruncării. de control.
ARUNCAREA MINGII DE OINĂ

6. Perfecționarea tehnicii și
5. Verificarea nivelului de obținerea randamentului sportiv
însușire a cunoștințelor • Aruncări cu elan complet sau execuții
ale unor părți ale probei pentru
• Execuții cu elan complet optimizarea tehnicii de aruncare.
cu acent pe tehnica de • Se realizează în paralel cu
dezvoltarea calităților motrice
execuție. specifice probei.
• Se realizează prin mijloace tehnice
• Execuții cu elan complet, Figura nr. 8 Pașii specifici (D-S-D-S) speciale, urmărindu-se fiecare
sub formă de concurs. componentă a aruncării.
REGULAMENT
Proba face parte din componența
poliatloanelor copiilor I și II. Greutatea mingii Fiecare participant are dreptul la trei
de oină folosită în concurs este de 120-150 aruncări. Toate cele trei aruncări sunt
grame; regulamentul impune aruncarea la măsurate și înregistrate până la finalul
distanță a acestei mingi pe deasupra umărului, competiției. Lungimea aruncării este
tehnica fiind cea de azvârlire. Sectorul din măsurată de la zona de contact a mingii
care se practică proba este cel specific
(urma cea mai apropiată de sensul de
aruncării suliței. Pista de elan (fig. 9) are
lungimea minimă de 30m și maximă de 36,5m aruncare), respectiv cota “0” a ruletei, la
și este marcată prin două linii albe paralele cu marginea pistei de elan cota de citire pe
lățimea de 5cm, depărtate la 4 m, între ele. ruletă. Cea mai lungă aruncare, dintre cele
Figura nr. 9
Aruncarea se efectuează fără a se depăși arcul Sectorul de
trei încercări, este reținută pentru
de cerc, corespunzător unei raze de 8m, și aruncare a întocmirea clasamentului și acordarea
lățime de 7cm. mingii de oină punctajului.
https://www.youtube.com/watch?v=BLBOrPBxiHs
ARUNCAREA MINGI DE OINĂ
ÎN PROGRAMA ȘCOLARĂ

Aruncarea mingii de oină face parte din conținuturile educației fizice școlare ale
ciclurilor primar și gimnazial.
CICLUL PRIMAR – CLS. A III-IV-A  CICLUL GIMNAZIAL V-VIII

 Aruncarea mingii de  Aruncare de pe loc la distanță


(cls. V-VI) și aruncarea cu elan la
oină de pe loc, la
distanță (cls. VII-VIII).
distanță
 Însușirea prevederilor regulamentului
aruncării mingii de oină.
MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE !

S-ar putea să vă placă și