Sunteți pe pagina 1din 1

Referat de decont cheltuieli

Vă rugăm să aprobaţi decontarea / plata sumei de .....................................

suma ce reprezinta ……………………………………………………………………………………………………


în conformitate cu datele de mai jos și documentele atașate:
Nr Document fiscal/ordin deplasare Valoare Valoare Natura cheltuielii Linia bugetară Etapa Contract
crt (tip, număr, dată) document decontată
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Valoare totală decontată
Valoare avans primit la data:
Diferența de plată / încasat

Plata se va realiza [ ] Numerar [ ] Solicit diferența de plată obs:


[ ] Virament [ ] Nu solicit diferența de plată

Beneficiar plată: ......................................................................................................................................................


Adresa: ......................................................................................................................................................
Cod Fiscal/CNP ......................................................................................................................................................
IBAN ......................................................................................................................................................
Banca ......................................................................................................................................................

Declarăm pe proprie răspundere că documentele depuse sunt decontate numai în contractele de cercetare mai sus menţionate.

Data ..............................

Primit,

data: .........................
semnătura:

S-ar putea să vă placă și