Sunteți pe pagina 1din 119

REGISTRUL SPECIALISTILOR

ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. Nr. si data


Nume si prenume Date de contact Domeniul/Specializarea Profesia Observatii
Crt. emiterii
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
1S Galați, judetul Galati, si/sau restaurare structuri
1. BAHAMAT Dumitru Inginer
/16.06.2000 tel. 0748.155.530, 0236.464.747 istorice;
5 – Inginerie – instalatii :
E – executare lucrari
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
Odobești, judetul Vrancea, istorice :
2S
2. SOARE Vasile tel. 0748.155.534 E – executare lucrari ; Inginer
/01.06.2000
consart1996@yahoo.com F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare
arhitectura :
E – executare lucrari ;
3S VEDEȘ Gabriel - Galați, judetul Galati,
3. F – dirigentare lucrari ; Arhitect
/16.06.2000 Nicolae tel. 0236.415.730, 0236.471.000
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4. 4S LOGHIN Ioan Ploiești, judetul Prahova, 1 – Restaurare arhitectura; Subinginer
/23.06.2000 tel. 0244.175.009, 0722.344.178 4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
5 – Inginerie – instalatii :
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice

7 – Componente artistice –
Restaurare pictura pe
lemn :
D – sef proiect ;
5S București,
5. HANDREA Dorin E – executare lucrari ; Pictor restaurator
/28.12.2000 tel. 021.650.36.76
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare
arhitectura :
A – studii, investigatii,
6S NICOLESCU Marta Bucuresti, cercetarea si evidenta
6. Arhitect
/07.07.2000 Carmen Ecaterina tel. 021.230.40.93 monumentelor istorice ;
B – verificare proiecte ;
C – sef proiect complex ; D
– sef proiect
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
B – verificare proiecte;
7S Bucuresti,
7. PAGU Elena D – sef proiect ; Inginer
/07.07.2000 tel. 021.411.41.03
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
8. 8S MARCU Daniela Bucuresti, 12 – Arheologie – ev Istoric, Vezi și
/29.11.2000 Veronica tel. 0744.306.441 mediu, perioada moderna : arheolog registrul
A – studii, investigatii, experților
cercetarea si evidenta nr. atestat
monumentelor istorice ;
B – verificare proiecte ;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ; 135 E
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
9S 5 – Inginerie – instalatii;
9. TODIRAȘCU Vasile Iași Inginer
/29.09.2000 E – executare lucrari;
F – dirigentare lucrari;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice;
1 – Restaurare
arhitectura :
A – studii, investigatii,
10 S HOINĂRESCU Ploiesti, judetul Prahova,
10. cercetarea si evidenta Arhitect
/14.11.2000 Manuela Simina tel. 0244.567.084, 0244.592.614
monumentelor istorice;
B – verificare proiecte;
D – sef proiect
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
Bucuresti
11 S si/sau restaurare structuri
11. MOCANU Marcel Tel: 0742.365.462 Subinginer
/15.11.2000 istorice :
marcelmocanu81@yahoo.com
E – executare lucrari;
F – dirigentare lucrari
12. 12 S BUZEC Liviu - Dorel Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect
/07.07.2000 tel. 0252.312.147, 0744.603.042 2 – Urbanism, parcuri si
gradini :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (2);
C – sef proiect
complex (1);
D – sef proiect (1, 2) ;
F – dirigentare lucrari (1);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
2)
1 – Restaurare arhitectura;
A – studii, investigatii,
13 S Bucuresti, cercetarea si evidenta
13. ZERVA Daniela Elena Arhitect
/29.09.2000 tel. 021.675.10.93 monumentelor istorice ;
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect
1 – Restaurare arhitectura;
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
14 S Bucuresti,
14. ZIELINSKI Mariana monumentelor istorice ; Arhitect
/27.10.2000 tel. 021.211.70.09
B – verificare proiecte ;
C – sef proiect complex ; D
– sef proiect
1 – Restaurare arhitectura;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
Vezi și registrul
Bucuresti, cercetarea si evidenta
15 S BĂNICĂ Teodor - Conductor specialiștilor nr.
15. tel./fax 031.402.37.19, tel. 0771.633.537., monumentelor istorice (1,
/10.11.2000 Nicolae arhitect atestat
e-mail: teodorban@gmail.com 3); D – sef proiect (1);
275 S
F – dirigentare lucrari (1);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1)
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
16 S Oradea, judetul Bihor,
16. HARCA Rodica Maria A – studii, investigatii, Istoric
/10.11.2000 tel. 0259.412.266
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice
17. 17 S CRIȘAN Mircea Bucuresti, 4 – Inginerie – consolidare Inginer Vezi și
/21.07.2000 tel. 0744.35.21.80 si/sau restaurare structuri registrul
istorice : experților
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice ;
B – verificare proiecte ; nr. atestat
D – sef proiect ; 16 E
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
2 – Urbanism, parcuri si
gradini;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice : Vezi și registrul
A – studii, investigatii, specialiștilor nr.
Târgu – Jiu, judetul Gorj,
18 S cercetarea si evidenta atestat 297 S
18. CĂMUI Iulian tel. 0744.567.037, 0353.405.503 Arhitect
/07.07.2000 monumentelor istorice ; și registrul
cardum7@hotmail.com
B – verificare proiecte (1); experților nr.
D – sef proiect (1); atestat 82 E
F – dirigentare lucrari (1);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
Sat Găgeni, Comuna Păulesti, istorice;
19 S jud. Prahova, 5 – Inginerie – instalatii :
19. ROȘU Neculai Inginer
/10.11.2000 Tel: 0744.525.060 E – executare lucrari ;
gigirosu2000@yahoo.com F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
20. 20 S DASCĂLU Vasile Iasi, jud. Iasi, 4 – Inginerie – consolidare Inginer Vezi și
/17.11.2000 tel. 0232.271.770, 0232.140.243 si/sau restaurare structuri registrul
istorice : experților
B – verificare proiecte ; nr. atestat
D – sef proiect ; 19 E
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
5 – Inginerie – instalatii :
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect;
21 S PĂUNESCU Bucuresti,
21. F – dirigentare lucrari ; Inginer
/15.09.2000 Gheorghe tel. 021.331.60.58
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
22 S Bucuresti, 5 – Inginerie – instalatii :
22. REBEGEA Corneliu Subinginer
/15.09.2000 tel. 021.665.45.21 F – dirigentare lucrari
1 – Restaurare
Vezi și
arhitectura :
Cluj-Napoca, judetul Cluj, registrul
23 S A – studii, investigatii,
23. EKE Éva tel. 0740 095 113 Arhitect experților
/10.11.2000 cercetarea si evidenta
eva_eke@yahoo.com nr. atestat
monumentelor istorice ;
154 E
D – sef proiect
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice; Vezi și
B – verificare proiecte; registrul
24 S Bucureşti
24. TACU Simona Ileana D – sef proiect; Inginer experților
/07.07.2000 tel: 021.666.55.70, 0735.836.949
F – dirigentare lucrari; nr. atestat
G – inspectia si urmarirea 97 E
comportarii in timp a
monumentelor istorice;
1 – Restaurare
arhitectura :
25 S BOTEZ Cristina - Bucuresti, A – studii, investigatii,
25. Arhitect
/21.07.2000 Maria tel. 021.327.38.89 cercetarea si evidenta
monumentelor istorice ;
D – sef proiect
26. 26 S LĂNCRĂNJAN – Alba-Iulia, județul Alba, 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect Vezi și
/17.11.2000 FRANCHINI 0722.287.840 2 – Urbanism, parcuri si registrul
Gheorghe Corneliu lancrajan@lancrajan.ro gradini; experților
lancrajan@gmail.com 3 – Cercetarea nr. atestat
monumentelor istorice : 132 E
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (3);
B – verificare proiecte (2);
C – sef proiect
complex (2);
D – sef proiect (1) ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (3)
1 – Restaurare arhitectura;
9 – Componente artistice –
Restaurare piatra,
sculptura piatra:
A – studii, investigatii, Vezi și
Bucureşti, cercetarea si evidenta registrul
27 S IONESCU Cristina -
27. Tel: 0721.781.985 monumentelor istorice (1, Arhitect experților
/17.11.2000 Anca
cristinaanca_ionescu@yahoo.com 9); nr. atestat
B – verificare proiecte (1); 115 E
D – sef proiect (1) ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1)
5 – Inginerie – instalatii :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice ;
28 S Bucuresti, B – verificare proiecte ;
28. BIRO Ana - Maria Inginer
/15.09.2000 tel. 021.688.77.98 D – sef proiect;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
29. 29 S POPA Victor Bucuresti, 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect
/15.09.2000 tel. 021.325.13.97, 0745.432.520 2 – Urbanism, parcuri si
gradini:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (1,
2);
B – verificare proiecte (1);
C – sef proiect
complex (1);
D – sef proiect (1, 2)
1 – Restaurare arhitectura;
A – studii, investigatii,
30 S ROTARU Șerban- cercetarea si evidenta
30. - Arhitect Decedat
/04.08.2000 Nicolae monumentelor istorice;
B – verificare proiecte;
D – sef proiect;
1 – Restaurare arhitectura;
2 – Urbanism, parcuri si
gradini;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta Vezi și
București,
monumentelor istorice (1, registrul
31 S NEMȚEANU tel. 0723.340.610
31. 2, 3); Arhitect experților
/27.10.2000 Ruxandra rnemteanu@yahoo.com
B – verificare proiecte (1); nr. atestat
C – sef proiect 116 E
complex (1);
D – sef proiect (1) ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
2)
1 – Restaurare arhitectura:
A – studii, investigatii,
Bucuresti,
32 S CONSTANTIN cercetarea si evidenta
32. tel. 021.250.28.29, 0723.547.257 Arhitect
/27.10.2000 Corneliu monumentelor istorice ;
corneliu.constantin@yahoo.com
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect
33. 33 S COSTACHE Targoviste, judetul Dambovita, 8 – Componente artistice – Restaurator lemn
/23.06.2000 Constantin tel. 0245.617.323 Restaurare lemn, sculptura
lemn:
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura:
A – studii, investigatii,
34 S DOBRESCU Florin- Bucuresti,
34. cercetarea si evidenta Arhitect
/27.10.2000 Barbu tel. 021.688.31.62
monumentelor istorice ;
D – sef proiect
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
35 S Bucuresti,
35. DIACONU Sorin si/sau restaurare structuri Arhitect
/17.11.2000 tel. 021.224.68.19, 0722.223.167
istorice:
E – executare lucrari
12 – Arheologie – ev
mediu, perioada moderna :
A – studii, investigatii,
Sat Gagu, com. Dascălu, jud. Ilfov, cercetarea si evidenta
tel. 0744.656.233
36 S monumentelor istorice ;
36. LUPU Emil emillupu1960@gmail.com Istoric, arheolog
/21.07.2000 E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
37 S COCIORVA Adrian - Iasi, judetul Iasi, si/sau restaurare structuri
37. Inginer
/24.11.2000 Dumitru tel. 0232.231.380, 0232.121.341 istorice :
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari
38. 38 S IOAN Constantin Iasi, judetul Iasi, 1 – Restaurare arhitectura; Inginer
/24.11.2000 tel. 0232.231.380 4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
5 – Inginerie – instalatii :
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Inginerie – consolidare
39 S Iasi, judetul Iasi, si/sau restaurare structuri
39. GHICA Dan Inginer
/24.11.2000 tel. 0232.231.380, 0232.136.016 istorice:
E – executare lucrari
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
Iasi, judetul Iasi,
40 S 5 – Inginerie – instalatii :
40. MARIAN Alexandru tel. 0232.231.380, 0745.125.111 Inginer
/24.11.2000 E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (1,
41 S CHILIMAN – JUVARA Bucuresti, 3);
41. Arhitect
/29.09.2000 Alexandra tel. 021.210.21.33 B – verificare proiecte (1);
C – sef proiect
complex (1);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
3)
7 – Componente artistice –
Restaurare pictura pe
lemn:
42 S Iasi, judetul Iasi, E – executare lucrari ;
42. ONICA Stelian Pictor restaurator
/03.11.2000 tel. 0232.113.755 F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
43 S Brasov, judetul Brasov,
43. ION Carmen si/sau restaurare structuri Inginer
/23.06.2000 tel. 0268.188.744, 0744.654.514
istorice:
F – dirigentare lucrari
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice:
44 S Bistrita, judetul Bistrita – Nasaud, E – executare lucrari ;
44. MARIS Calin - Gavril Inginer
/29.09.2000 tel. 0745.523.601, 0263.230.811 F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura:
A – studii, investigatii,
Iasi, judetul Iasi, cercetarea si evidenta
45 S ALEXIEVICI Ovidiu
45. tel. 0232.211.571, 0744.527.856 monumentelor istorice ; Arhitect Decedat
/03.11.2000 Dorin
aodexim@yahoo.com B – verificare proiecte ;
C – sef proiect complex ; D
– sef proiect
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
46 S
46. BATAR Ilie - si/sau restaurare structuri Inginer Decedat
/03.11.2000
istorice:
E – executare lucrari
Vezi și
4 – Inginerie – consolidare
registrul
si/sau restaurare structuri
specialiștilor nr.
istorice:
Galati, judetul Galati, atestat
47 S E – executare lucrari ;
47. MITROI Constantin tel. 0236.410.099, 0236.410.839, Inginer 196 S
/29.09.2000 F – dirigentare lucrari ;
0236.462.149, 0744.510.099 și registrul
G – inspectia si urmarirea
experților
comportarii in timp a
nr. atestat
monumentelor istorice
136 E
48. 48 S BRĂTULEANU Liviu Bucuresti, 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect Decedat
/14.07.2000 tel. +40.721.368.113 2 – Urbanism, parcuri si
lbratuleanu@yahoo.com gradini;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (1,
2, 3);
D – sef proiect (1);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
2)
1 – Restaurare arhitectura:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta Vezi și
monumentelor istorice ; registrul
49 S Bucuresti
49. KOVACS Iosef B – verificare proiecte ; Arhitect experților
/04.08.2000 tel. 0721.549.056, iosefkovacs@gmail.com
D – sef proiect; nr. atestat
G – inspectia si urmarirea 114 E
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
2 – Urbanism, parcuri si
gradini;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
Bucuresti, tel. 021.307.71.76, cercetarea si evidenta
50 S
50. DERER Anca 021.307.71.78, 021.307.71.86, monumentelor istorice (1, Arhitect
/14.07.2000
ahd0050@gmail.com 2, 3);
B – verificare proiecte (2);
D – sef proiect (1, 2);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
2, 3)
51. 51 S DRAGAN Valeriu Bucuresti, 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect
/21.07.2000 Eugen tel. 021.620.91.39, 2 – Urbanism, parcuri si
vdragan@gw.iaim.ro gradini;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (1,
2, 3);
D – sef proiect (1, 2)
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
52 S Tulcea, judetul Tulcea, si/sau restaurare structuri
52. IACOB Liliana Inginer
/14.07.2000 tel. 0240.537.537, 0744.515.014 istorice;
5 – Inginerie – instalatii :
E – executare lucrari
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
53 S si/sau restaurare structuri
53. IACOB Sorin George - Inginer Decedat
/14.07.2000 istorice;
5 – Inginerie – instalatii :
E – executare lucrari
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
5 – Inginerie – instalatii;
E – executare lucrari (1,
54 S
54. MARCU Constantin - 4); Tehnician arhitect Decedat
/24.11.2000
F – dirigentare lucrari (1, 4,
5);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
4);
1 – Restaurare arhitectura;
A – studii, investigatii,
55 S/ cercetarea si evidenta
55. GHEORGHE Cristina - Arhitect Decedat
21.07.2000 monumentelor istorice;
B – verificare proiecte;
D – sef proiect;
56. 56 S BRATILOVEANU Suceava, judetul Suceava, 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect Decedat
/08.12.2000 Gheorghe tel. 0230.225.102 4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (1);
B – verificare proiecte (1);
C – sef proiect
complex (1);
D – sef proiect (1) ;
E – executare lucrari (1,
4);
F – dirigentare lucrari (1,
4);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
4)
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura
murala ;
7 - Componente artistice –
Restaurare pictura pe
lemn :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (6,
57 S Bucuresti, 7);
57. SFRIJAN Ioan Pictor restaurator
/08.12.2000 tel. 021.648.40.79 B – verificare proiecte (6);
D – sef proiect (6, 7) ;
E – executare lucrari (6,
7);
F – dirigentare lucrari (6,
7);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (6,
7)
58. 58 S BALAN Florin Bucuresti, 5 – Inginerie – instalatii : Inginer
/08.12.2000 tel. 021.643.38.41 B – verificare proiecte ;
D – sef proiect ;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
5 – Inginerie – instalatii :
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect ;
București
E – executare lucrari ;
59 S tel. 0722.642.656
59. MAREȘ Ioan F – dirigentare lucrari ; Inginer
/08.12.2000 vladalex_2005@yahoo.com
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice

4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice:
D – sef proiect ;
60 S Bucuresti,
60. ISVAN Eugeniu E – executare lucrari ; Inginer
/08.12.2000 tel. 021.778.23.68
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
61 S Bucuresti,
61. ONICEL Gheorghe si/sau restaurare structuri Inginer
/08.12.2000 tel. 021.330.20.28
istorice:
E – executare lucrari
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
62 S MEREUȚA TOMA Piatra Neamt, judetul Neamt,
62. 5 – Inginerie – instalatii : Inginer
/08.12.2000 Camelia tel. 0722.639.921
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
63 S Bacau, judetul Bacau, 5 – Inginerie – instalatii :
63. MANOLACHE Ovidiu Inginer
/08.12.2000 tel. 0234.181.573, 0722.214.821 E – executare lucrari
Bucuresti,
64 S 1 – Restaurare arhitectura:
64. VALENTIN Paul tel. 021.636.33.30, 0723.791.166 Arhitect
/19.12.2000 F – dirigentare lucrari
biapaulvalentin@yahoo.com
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
Bucuresti,
monumentelor istorice ;
65 S BACIU Mircea tel. 0727.898.406, 021.221.28.16,
65. D – sef proiect ; Pictor restaurator
/15.12.2000 Corneliu 021.221.82.18,
E – executare lucrari ;
pegasus.restaurari@yahoo.com
F – dirigentare lucrari;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
66 S Sibiu, judetul Sibiu,
66. SITAR Marius Mircea si/sau restaurare structuri Inginer
/15.12.2000 tel. 0269.227.760, 0744.308.788
istorice:
E – executare lucrari
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
Bucuresti,
67 S cercetarea si evidenta
67. STROE Aurelian tel. +40.728.168.486 Istoric
/15.12.2000 monumentelor istorice ;
goldstroe@yahoo.com
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
68 S cercetarea si evidenta
68. POSTĂVARU Iozefina Bucuresti, tel. 0743.646.462, Istoric de artă
/15.12.2000 monumentelor istorice ;
ipostavaru@yahoo.com
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
69. 69 S UDRESCU Alina Bucuresti, tel. 021.688.72.50 1 – Restaurare arhitectura; Inginer
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
5 – Inginerie – instalatii :
/15.12.2000 Roxana
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri Este înlocuit
istorice; prin atestatul
70 S BUZATU – IONESCU Bucuresti, tel. 021.627.79.28,
70. 5 – Inginerie – instalatii: Inginer nr. 244 S /
/15.12.2000 Ion 0745.948.207
F – dirigentare lucrari; 15.11.2006
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice;
9 – Componente artistice –
Restaurare piatra,
sculptura piatra:
D – sef proiect ;
71 S Bucuresti, Restaurator
71. DĂNILĂ Dorin E – executare lucrari ;
/15.12.2000 tel. 021.610.86.52, 0722.703.843 piatră
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
11 – Arheologie –
preistorie, antichitate ;
12 – Arheologie – ev
mediu, perioada moderna :
A – studii, investigatii,
Bucuresti, cercetarea si evidenta
72 S tel. +40.745.065.919
72. IOSIPESCU Raluca monumentelor istorice ; Istoric, arheolog
/15.12.2000
raluca_iosipescu_arheo@yahoo.com B – verificare proiecte ;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura
murala ;
7 – Componente artistice –
Restaurare pictura pe
lemn :
73 S Bucuresti, D – sef proiect (6);
73. RĂDULESCU Marius Pictor restaurator
/15.12.2000 tel. 021.330.88.39, 0744.654.509 E – executare lucrari (6);
F – dirigentare lucrari (6,
7);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (6,
7)
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
74 S OPREA Ovidiu -
74. Cluj – Napoca, judetul Cluj 5 – Inginerie – instalatii : Inginer
/15.12.2000 Cosma
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
75 S Târgu – Jiu, judetul Gorj, 5 – Inginerie – instalatii :
75. SOMANESCU Aurica Subinginer
/19.12.2000 tel. 0722.639.922 F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice

76. 76 S MURARIU Elena București 6 – Componente artistice – Pictor restaurator Vezi și


/19.12.2000 tel. 0741.170.284 Restaurare pictura murala: registrul
murariuelena@yahoo.com A – studii, investigatii, experților
cercetarea si evidenta nr. atestat
monumentelor istorice ; 129 E
D – sef proiect ;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice

1 – Restaurare arhitectura;
2 – Urbanism, parcuri si
gradini :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
77 S OLSEFSZKY Brasov, judetul Brasov, monumentelor istorice ;
77. Arhitect
/19.12.2000 Gheorghe Edmund tel. 0268.419.484 B – verificare proiecte ;
C – sef proiect complex ; D
– sef proiect;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
78 S Bucuresti, monumentelor istorice ;
78. LUNGU Maria Pictor restaurator
/19.12.2000 tel. 021.746.66.58 E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
9 – Componente artistice –
Restaurare piatră,
sculptură piatră;
A – studii, investigații,
Bucuresti,
79 S cercetarea și evidența
79. LUCULESCU Dalvina tel. 0726.629.283 Inginer chimist
/15.12.2000 monumentelor istorice;
dluculescu2006@yahoo.com
F – dirigentare lucrări;
G – inspecția și urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
Bucuresti, istorice;
80 S
80. TIBĂRĂ Niculae Dan tel. 0755.056.750 5 – Inginerie – instalatii : Arhitect
/15.12.2000
dan.tibara@yahoo.com F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
81 S
81. LAMBESCU Gabriel - 5 – Inginerie – instalatii : Arhitect Decedat
/15.12.2000
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice;
82 S Iasi, judetul Iasi, Conductor
82. PETRESCU Dan 5 – Inginerie – instalatii :
/15.12.2000 tel. 0232.124.672 arhitect
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
Radauți, judetul Suceava, istorice;
83 S SENCULEȚ Dumitru
83. tel. 0723.265.569 5 – Inginerie – instalatii : Subinginer
/15.12.2000 Aurelian
senculet@yahoo.com F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
84. 84 S GUSTEA Mihai Drobeta Turnu – Severin, jud. Mehedinti, 1 – Restaurare arhitectura; Inginer
/08.04.2000 Constantin tel. 0252.325.845, 0744.546.500 4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice:
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari
6 – Componente artistice –
Cluj Napoca, jud. Cluj,
85 S Restaurare pictura murala:
85. BACIU Annamaria tel. 0724.569.084 Pictor restaurator
/21.07.2000 E – executare lucrari ;
aniamebaciu@yahoo.com
F – dirigentare lucrari
7 – Componente artistice –
Restaurare pictura pe
lemn :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
86 S PREDESCU RION Bucuresti, monumentelor istorice;
86. Pictor restaurator
/19.12.2000 Irina tel. 021.314.81.57 D – sef proiect ;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice;
87 S Bucuresti,
87. NICOLAE Gheorghe D – sef proiect ; Pictor restaurator
/19.12.2000 tel. 021.777.18.01, 0722.377.299
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
88. 88 S COSMĂNESCU Irina București 1 – Restaurare Arhitect
/27.05.2003 Dafina arhitectura ;
2 – Urbanism, parcuri si
gradini :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (1,
2);
B – verificare proiecte (1,
2);
D – sef proiect (1);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1)
1 – Restaurare arhitectura;
2 – Urbanism, parcuri si
gradini;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
București, cercetarea si evidenta
ENESCU
89 S tel. 0720.684.028. monumentelor istorice (1,
89. CARAULEANU Arhitect
/27.05.2003 danaien@yahoo.com 2, 3);
Daniela
B – verificare proiecte (1,
2);
D – sef proiect (1, 2);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
2, 3)
1 – Restaurare arhitectura;
3 – Cercetarea
monumentelor istorice :
Bucuresti, A – studii, investigatii,
tel. 0318.058.781, 0318.058.780, cercetarea si evidenta
90 S 0745.581.945 monumentelor istorice (1,
90. TÂRȘOAGĂ Aurora Arhitect, inginer
/03.06.2003 tarsoaga.aurora@gmail.com , 3);
aurorate@yahoo.com , B – verificare proiecte (1);
credo_design2004@yahoo.com D – sef proiect (1);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1)
91. 91 S BAEAN Gheorghe Iasi, judetul Iasi, 1 – Restaurare arhitectura; Inginer
/03.06.2003 tel. 0232.215.495, 0744.228.422 4 – Inginerie – consolidare
fax. 0232.215.496 si/sau restaurare structuri
gigi_baean@yahoo.com istorice:
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
9 – Componente artistice –
Restaurare piatră,
sculptură piatră:
A – studii, investigații,
cercetarea și evidența
București
monumentelor istorice ;
92 S tel. 0749 987 306 Restaurator
92. DĂBULEANU Marian B – verificare proiecte ;
/03.06.2003 dabuleanu60@gmail.com piatră
D – șef proiect ;
E – executare lucrări ;
F – dirigentare lucrări ;
G – inspecția și urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura:
93 S Bucuresti,
93. VALENTIN Paul B – verificare proiecte ; Arhitect
/11.06.2003 tel. 021.636.33.30, 0723.791.166
D – sef proiect
1 – Restaurare arhitectură
Bucuresti,
94 S – Amenajări interioare:
94. TIMOTIN Ileana tel./fax 021.410.87.19, 0744.579.808 Arhitect
/11.06.2003 D – șef proiect ;
itimotin@pcnet.pcnet.ro
F – dirigentare lucrări
95. 95 S PAVEL Ion Com. Gurasada, loc. Gothatea, 1 – Restaurare arhitectură; Arhitect Vezi și
/03.06.2003 jud. Hunedoara 2 – Urbanism, parcuri și registrul
tel/fax: 0354/104.371; 0254/282.399; gradini; experților
0746.209.488; 3 – Cercetarea nr. atestat
ionpavelarh@yahoo.com monumentelor istorice: 118 E
A – studii, investigații,
cercetarea și evidența
monumentelor istorice (1,
2, 3);
B – verificare proiecte (1,
2);
D – șef proiect (1, 2) ;
G – inspecția și urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (1,
2)
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice;
96 S
96. VĂRZARU Cristina - B - verificare proiecte; Inginer Decedat
/03.06.2003
C - şef proiect complex;
D - şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice: Vezi și
D - şef proiect; registrul
97 S MEDIAN Șerban - Bucuresti,
97. E - executare lucrări; Inginer experților
/24.06.2003 Marius tel. 021.223.88.15
F - dirigentare lucrări; nr. atestat
G - inspecţia şi urmărirea 176 E
comportării în timp a
monumentelor istorice
98. 98 S NISTOR Sergiu Bucureşti 1 – Restaurare arhitectură; Arhitect Vezi și
/08.07.2003 Tel. : 0722.520.051 2 – Urbanism, parcuri și registrul
sergiu_nistor2@yahoo.com grădini; experților
3 – Cercetarea nr. atestat
monumentelor istorice: 151 E
A – studii, investigații,
cercetarea și evidența
monumentelor istorice (1,
2, 3);
B – verificare proiecte (1,
2);
C - şef proiect complex (1,
2);
D – șef proiect (1, 2);
G – inspecția și urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (1,
2, 3)
8 – Componente artistice –
Restaurare lemn, sculptura
lemn ;
9 – Componente artistice –
Restaurare piatra,
sculptura piatra:
A – studii, investigatii,
Bucuresti,
99 S cercetarea si evidenta Restaurator
99. RUSU Ștefan tel. 021.322.10.97
/08.07.2003 monumentelor istorice ; piatră, lemn
winypuh@yahoo.com
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ; G –
inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
100. 100 S CSORTAN Ilona Tel. 0721.20.97.52 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/09.05.2003 2 - Urbanism, parcuri şi
grădini;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice
(1,2,3);
B - verificare proiecte
(1,2);
C - şef proiect complex
(1,2);
D - şef proiect (1,2);
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
(1,2,3)
1 – Restaurare arhitectura:
E – executare lucrari ;
101 S Iasi, judetul Iasi, F – dirigentare lucrari ;
101. MICU Ioan Gabriel Arhitect
/09.05.2003 0722.379.565 G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect ;
102 S Otopeni, judetul Ilfov,
102. ANDRONIC Romeo E – executare lucrari ; Pictor restaurator
/19.12.2000 tel. 021.791.03.12
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
E – executare lucrari ;
103 S Bacau, judetul Bacau,
103. DĂNILĂ Gheorghe F – dirigentare lucrari ; Pictor restaurator
/16.01.2004 tel. 021.336.54.24, 0723.062.907
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
B – verificare proiecte ;
104 S Galati, judetul Galati, D – sef proiect ;
104. BIRIȘ Mihai Inginer
/22.05.2003 tel./fax 0236.433.129, 0744.626.803 E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
105. 105 S LAMBESCU Gabriel - 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect Decedat
/09.05.3003 A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice;
C - şef proiect complex;
D – sef proiect;
E – executare lucrari;
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice ;
106 S GHEORGHIȚĂ Bucuresti, B – verificare proiecte ;
106. Pictor restaurator
/16.01.2004 Romeo Constantin tel. 021.650.29.45, 0723.204.070 D – sef proiect ;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
Botosani, judetul Botosani, monumentelor istorice ;
107 S SOLOMONEA
107. 0740.029.355. D – sef proiect ; Pictor restaurator
/19.08.2002 Carmen Cecilia
csolomonea@yahoo.com E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
108 S București A – studii, investigatii,
108. RODAN Gheorghe
/06.06.2003 Tel. 0722.568.903 cercetarea si evidenta
monumentelor istorice;
4-Consolidare /restaurare
structuri istorice :
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect ;
109 S Sf. Gheorghe, judetul Covasna,
109. BODOR Csaba Pál E – executare lucrari ; Inginer
/15.09.2000 tel. 0267.315.714, 0267.351.979
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Consolidare/
restaurare structuri
istorice :
110 S Brasov, judetul Brasov, tel./fax E – executare lucrari ;
110. GOTSMAN Mihail Inginer
/16.01.2004 0268.327.455 F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
111 S RACLARU Constanta, judetul Constanta, si/sau restaurare structuri
111. Inginer
/16.01.2004 Constantin 0241.544.856 istorice:
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari
4 – Consolidare/
112 S BINDATIU Cristian Bucuresti, tel./fax 021.322.93.35, restaurare structuri
112. Inginer
/16.01.2004 Emil 0722.393.257 istorice:
E – executare lucrari
1 – Restaurare arhitectura;
4- Consolidare/
restaurare structuri
istorice :
113 S Timisoara, judetul Timis,
113. POPA Viorica E – executare lucrari ; Inginer
/16.01.2004 tel. 0256.122.357
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Consolidare/
restaurare structuri
istorice :
114 S
114. GRECEA Daniel Misu Timisoara, judetul Timis, tel. 0256.194.991 E – executare lucrari ; Inginer
/16.01.2004
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
115. 115 S AGACHI Dumitru Botosani, judetul Botosani, tel. 4 – Consolidare/ Inginer
/16.01.2004 0231.512.343 restaurare structuri
istorice :
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta Vezi și
monumentelor istorice ; registrul
116 S MARTIN Elena Bucuresti, tel./fax 021.232.55.42,
116. D – sef proiect ; Pictor restaurator experților
/16.01.2004 Vasilica 0722.423.272
E – executare lucrari ; nr. atestat
F – dirigentare lucrari ; 178 E
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
117 S BARANOVSCHI Paula monumentelor istorice ;
117. Bucuresti, tel./fax 021.221.41.71 Pictor restaurator
/16.01.2004 Gina E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
118 S TRAȘCULESCU Bucuresti, tel. 021.314.51.80,
118. Restaurare pictura murala: Pictor restaurator
/16.01.2004 Dumitru Margean 0723.327.723
E – executare lucrari
119. 119 S DUMBRĂVICIAN Bucuresti, tel. 021.211.97.03, 0722.320.345 6 – Componente artistice – Pictor restaurator
/16.01.2004 Maria Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice ;
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect ;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Consolidare/
120 S restaurare structuri
120. CHICULIȚĂ Laurențiu Iași, tel. 0744.791.945 Inginer
/19.08.2004 istorice;
E – executare lucrari;
F – dirigentare lucrari;
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Consolidare/
restaurare structuri
Bucuresti, tel./fax 021.666.43.81, istorice :
121 S
121. MUGESCU Mircea 021.659.65.44, 021.312.59.00 E – executare lucrari ; Inginer
/13.02.2004
mircea@com.pcnet.ro F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Consolidare/
restaurare structuri
istorice :
122 S Timisoara, judetul Timis, tel. 0256.168.220,
122. IATAN Mihai Ion E – executare lucrari ; Inginer
/13.02.2004 0722.373.249
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
123. 123 S GOREA Dumitru Bucuresti, tel. 0740.202.028 6 – Componente artistice – Pictor restaurator
/13.02.2004 dumitru.gorea@yahoo.com Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice ;
B – verificare proiecte ;
D – sef proiect ;
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice ;
Bucuresti,
124 S GOREA Oana B – verificare proiecte ;
124. tel. 0744.337.767. Pictor restaurator
/13.02.2004 Cristiana D – sef proiect ;
gorea_do@yahoo.com
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
Vezi și
registrul
1 – Restaurare arhitectura:
specialiștilor nr.
B – verificare proiecte ;
atestat
125 S D – sef proiect ;
125. ILIE Laura Bucuresti, tel. 021.212.24.84 Arhitect 556 S
/13.02.2004 G – inspectia si urmarirea
și registrul
comportarii in timp a
experților
monumentelor istorice
nr. atestat
160 E
1 – Restaurare arhitectura:
B – verificare proiecte ;
126 S MICLEA Cristina Irina Bucuresti, tel. 021.243.05.06, D – sef proiect ;
126. Arhitect
/13.02.2004 Ioana 0723.384.810, fax 021.201.18.31 G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
127. 127 S SOMEȘAN Mihaela Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect Vezi și
/23.05.2003 Rodica Octavia Tel: 0263/213671; 0742.22.59.53 2 - Urbanism, parcuri şi registrul
grădini; experților
3 - Cercetarea nr. atestat
monumentelor istorice: 95 E
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice
(1,2,3);
B - verificare proiecte
(1,2);
C - şef proiect complex
(1,2);
D - şef proiect (1,2);
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
(1,2,3)
1 – Restaurare arhitectura:
B – verificare proiecte ;
C - şef proiect complex;
128 S
128. SWOBODA Petre Bucuresti, tel. 021.725.58.89 D – sef proiect ; Arhitect
/16.01.2004
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Consolidare/
restaurare structuri
istorice :
129 S B – verificare proiecte ;
129. PAUNE Florin Bucuresti, tel. 021.619.37.36 Inginer
/13.02.2004 D – sef proiect ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
130 S
130. IONIȚĂ Andrei Bucuresti, tel./fax 021.668.37.71 E – executare lucrari ; Inginer
/13.02.2004
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
131. 131 S STAN Marius Gligor Bucuresti, tel. 021.220.87.37 1 – Restaurare arhitectura; Inginer
/05.03.2004 4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
Bucuresti, tel. 021.610.35.18,
132 S MIHĂILESCU Dan E – executare lucrari ;
132. 0745.100.432, e-mail: Inginer
/05.03.2004 Nicolae F – dirigentare lucrari ;
mihailescu@rdslink.ro
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
133 S Sighisoara, judetul Mures, tel./fax
133. PIPAȘ Florin E – executare lucrari ; Inginer
/05.03.2004 0265.774.201
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
134 S Baia Mare, judetul Maramures, tel./fax
134. ERDEI Ioan E – executare lucrari ; Subinginer
/05.03.2004 0262.435.905
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Inginerie – consolidare
135 S Ploiesti, judetul Prahova, si/sau restaurare structuri
135. FRENTESCU Anton Subinginer
/05.03.2004 tel. 0244.519.198 istorice :
E – executare lucrari
136. 136 S SABĂU TĂTAR Alba Iulia, judetul Alba, 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect
/05.03.2004 Mircea tel. 0258.842.064, 0744.700.880, 2 – Urbanism, parcuri si
e-mail: mircea@cristalsoft.ro gradini :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (1;
2);
B – verificare proiecte (1);
C – sef proiect
complex (1);
D – sef proiect (1; 2);
E – executare lucrari (1);
F – dirigentare lucrari (1);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1)
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice;
Atestat retipărit
A - studii, investigaţii,
- vezi registrul
137 S Bucuresti, tel. 021.230.63.01, cercetarea şi evidenţa
137. TALOȘ Cornel Arhitect specialiștilor nr.
/05.03.2004 0744.319.396 monumentelor istorice;
atestat 185
C - şef proiect complex;
S/19.12.2005
D - şef proiect;
E - executare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice;
6 – Componente artistice –
Restaurare pictura murala:
A – studii, investigatii, Vezi și
cercetarea si evidenta lista experților
monumentelor istorice ; nr. atestat
138 S ROȘU Geanina - Bucuresti, tel. 0729.804.253 B – verificare proiecte ; 133 E,
138. Pictor restaurator
/13.02.2004 Georgeta giacorest.art@gmail.com D – sef proiect ; cu numele
E – executare lucrari ; DECIU
F – dirigentare lucrari ; Geanina
G – inspectia si urmarirea Georgeta
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
139 S GOGIULESCU Maria- Bucuresti, tel. 0741.019.159 istorice :
139. Subinginer
/05.03.2004 Iulia iuliagogiulescu@yahoo.com E – executare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
9 – Componente artistice –
Restaurare piatra,
sculptura piatra:
140 S Restaurator
140. OPRESCU Ion Timisoara, judetul Timis, tel. 0256.203.684 E – executare lucrari ;
/19.08.2002 piatră
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Consolidare/
restaurare structuri
istorice :
142 S
141. BADEA Virginia Bucuresti, tel. 021.332.31.76 D – sef proiect ; Inginer
/05.03.2004
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Consolidare/
restaurare structuri
istorice :
143 S
142. MINDA Ermila Bucuresti D – sef proiect ; Inginer
/05.03.2004
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
143. 144 S LUCHIAN Sergiu- București 1 – Restaurare arhitectura; Arhitect
/26.03.2004 Adrian tel. 0722.384.850 6 – Componente artistice –
sergiu.luchian@gmail.com Restaurare pictura
murala ;
7 – Componente artistice –
Restaurare pictura pe
lemn ;
8 – Componente artistice –
Restaurare lemn, sculptura
lemn ;
9 – Componente artistice –
Restaurare piatra,
sculptura piatra:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice (1);
B – verificare proiecte (1);
D – sef proiect (1) ;
E – executare lucrari (1);
F – dirigentare lucrari (1, 6,
7, 8, 9);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (1,
6, 7, 8, 9)
1 – Restaurare arhitectura:
E – executare lucrari ;
145 S PANCO Fred- F – dirigentare lucrari ;
144. - Arhitect Decedat
/26.03.2004 Constantin G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – Restaurare arhitectura:
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice;
146 S B – verificare proiecte;
145. ANGHEL Emil Danuț Arad, judetul Arad, tel. 0257.251.621 Arhitect
/26.03.2004 C – sef proiect complex; D
– sef proiect;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
146. 147 S TANASESCU Ioana- Cluj-Napoca, judetul Cluj, tel. 0264.420.531 3 – Cercetarea Inginer
/26.03.2004 Eugenia monumentelor istorice :
A – studii, investigatii,
cercetarea si evidenta
monumentelor istorice;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
Este înlocuit
şi/sau restaurare structuri
prin atestatul
148 S BUZATU – IONESCU București istorice;
147. Inginer nr. 244 S /
/26.03.2004 Ion tel. 021/627.79.28, 0745.94.82.07 E - executare lucrări (1, 4);
15.11.2006
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (4);
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
149 S Cluj-Napoca, judetul Cluj, tel./fax
148. CALO Ioan E - executare lucrări; Subinginer
/26.03.2004 0264.190.407
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice;
9 - Restaurare piatră:
A - studii, investigaţii,
Bucuresti, cercetări (1, 3, 9);
150 S
149. ZBÎRNEA Ileana Maria tel. 0745.844349 B - verificare proiecte (1, Arhitect
/14.10.2004
arhitectura@libero.it 9);
D - şef proiect (1, 9); G -
inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (1,
3, 9)
150. 151 S COBZARIU Eduard- Iasi, judetul Iasi, cod 700202, tel./fax 1 – Restaurare arhitectura; Inginer
/26.03.2004 Sorin 0232.233.665, 0722.386.962 4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
E – executare lucrari ;
F – dirigentare lucrari ;
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
4 – Inginerie – consolidare Vezi și
si/sau restaurare structuri registrul
152 S Targu Mures, judetul Mures, tel./fax
151. BENKE István istorice : Inginer experților
/26.03.2004 0265.165.202, 0744.528.600
B – verificare proiecte; nr. atestat
D – sef proiect 166 E
3 – Cercetarea
monumentelor istorice ;
4 – Inginerie – consolidare
si/sau restaurare structuri
istorice :
A – studii, investigatii,
Cluj-Napoca, judetul Cluj, tel.
153 S cercetarea si evidenta
152. MAKSAY Ádám 0744.263.185, 0264.541.638, Inginer
/30.04.2004 monumentelor istorice (3);
0264.595.475
B – verificare proiecte (4);
D – sef proiect (4);
F – dirigentare lucrari (4);
G – inspectia si urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice (4)
4 – Inginerie – consolidare
Targu Mures, judetul Mures, tel. si/sau restaurare structuri
154 S
153. CSÁKÁNY Desideriu 0722.367.465, 0265.163.039, istorice : Inginer
/30.04.2004
0265.216.390 B – verificare proiecte ; D
– sef proiect
154. 155 S KERESZTES Géza Targu Mures, judetul Mures, tel. 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/30.04.2004 0265.240.888 2 - Urbanism, parcuri şi
grădini;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice
(1,2,3); B - verificare
proiecte (1); C - şef proiect
complex (1);
D - şef proiect (1);
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
(1,2)
1 - Restaurare arhitectură:
156 S Bucuresti, tel. 021.222.71.22,
155. NICOARĂ Raluca C - şef proiect complex; D Arhitect
/30.04.2004 0722.507.390
- şef proiect
1 - Restaurare arhitectură:
157 S MARINESCU Doina- Bucuresti, tel. 021.650.75.54,
156. C - şef proiect complex; D Arhitect
/30.04.2004 Maria 0726.317.069
- şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Miercurea Ciuc, judetul Harghita, istorice:
158 S BULBUK Martin
157. 0266.372.204, 0266.314.969, E - executare lucrări (1,4); Inginer
/30.04.2004 Stefan
0744.593.305, 0266.316.529 F - dirigentare lucrări (1,4)
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (4)
1 - Restaurare arhitectură:
159 S B - verificare proiecte;
158. DINESCU Adina Bucureşti Arhitect
/30.04.2004 C - şef proiect complex; D
- şef proiect
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
B - verificare proiecte;
161 S IOANOVICI Doru D - şef proiect;
159. Bucureşti; tel: 312.94.34 Inginer
/30.04.2004 Cristian E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
160. 162 S OLTEANU Gabriela Bucureşti 6 - Componente artistice - Pictor restaurator
/30.04.2004 Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; E -
executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală
şi 9 - Componente artistice
- Restaurare piatră,
sculptură piatră:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
163 S OLTEANU Iulian Restaurator
161. Bucureşti monumentelor istorice; B -
/30.04.2004 Daniel pictură, piatră
verificare proiecte;
D - şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
5 - Inginerie instalaţii:
B - verificare proiecte;
D - şef proiect;
165 S PÂRSCOVEANU E - executare lucrări;
162. Bucureşti, sector 1; tel: 021/315.30.83 Inginer instalaţii
/01.09.2004 Dumitru F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
163. 166 S BUCUR Sanda Bucureşti 7 - Componente artistice - Pictor restaurator Vezi și
/14.10.2004 Restaurare pictură pe lista
lemn: experților
A - studii, investigaţii, nr. atestat
cercetarea şi evidenţa 143 E
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
D - şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
167 S
164. SARVAȘ Gabriela - D - şef proiect; Arhitect Decedat
/03.10.2005
E - executare lucrări;
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
168 S GLIGOR Liviu-
165. Bucureşti, tel: 0269/21.52.51 monumentelor istorice; Arhitect
/03.10.2005 ALexandru
B - verificare proiecte;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetări, evidevidenţa
Bucureşti
169 S POPESCU- monumentelor istorice; B -
166. Tel. 021.315.15.70 Arhitect
/05.10.2005 CRIVEANU Irina verificare proiecte;
quattrodesign@clicknet.ro
D - şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
167. 170 S SPÂNU Ştefania- Bucureşti 4 - Inginerie-consolidare Inginer
/05.10.2005 Filomelia Tel. 0744.520.014 şi/sau restaurare structuri
spa@spaco.ro istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetări; B - verificare
proiecte; D - şef proiect; F
- dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
171 S E - executare lucrări;
168. PALLÓ Zoltán Sighişoara, jud. Mureş Subinginer
/05.10.2005 F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
172 S Sibiu, jud. Sibiu;
169. ŢUCĂ Mihai A - studii, investigaţii, Arhitect
/05.10.2005 tel. mobil: 0723.55.35.95
cercetări şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
173 S GHEORGHIU Petru-
170. Târgu Mureş, jud. Mureş cercetări şi evidenţa Arhitect
/05.10.2005 Alexandru
monumentelor istorice; D -
şef proiect; G - inspecţia şi
urmărirea în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie - consolidare
174 S
171. MAN Ioan Ocna Mureş, jud. Mureş şi/sau restaurare structuri Inginer
/05.10.2005
istorice:
E - executare lucrări
172. 175 S HAINERICH Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; Inginer
/05.10.2005 Francisco-Vasile 4 - Inginerie - consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
176 S cercetări, evidevidenţa
173. PREDA Cătălina-Dana Bucureşti Arhitect
/05.12.2005 monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură:
D - şef proiect;
177 S
174. CRISTEA Iulius Bucureşti G - inspecţia şi urmărirea Arhitect
/07.12.2005
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
178 S LEŢIU Mircea- Satu Mare, jud. Satu Mare
175. E - execuţie lucrări; Inginer
/07.12.2005 Gheorghe Tel. 0744.533.821
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
179 S PASCARIU Marius-
176. Timişoara, jud. Timiş istorice; Inginer
/07.12.2005 Dan
5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări
177. 180 S TELEKY Gabriel-Ioan Alba Iulia, jud. Alba 4 - Inginerie-consolidare Inginer
/07.12.2005 şi/sau restaurare structuri
istorice:
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură:
181 S BERINDEI Miruna- Bucureşti
178. B - verificare proiecte; Arhitect
/07.12.2005 Vanda Tel. 0722.493.951.
D - şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
Iaşi, jud. Iasi; tel/fax 0232/21.66.38; tel.
182 S GÂLEA Gabriela- cercetarea şi evidenţa
179. mobil: 0722.38.91.56; e-mail: Arhitect
/15.12.2005 Smărăndiţa monumentelor istorice; D -
posta_genesis@yahoo.com
şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
Cluj-Napoca, jud. Cluj E - executare lucrări;
183 S MUREŞAN Theo-
180. Tel. 0754.600.021. F - dirigentare lucrări; Pictor restaurator
/15.12.2005 Sandu
tmuresan33@yahoo.com G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa Vezi și
monumentelor istorice; D - registrul
184 S PĂTRAŞCU Simona-
181. Bucureşti şef proiect; Pictor restaurator experților
/15.12.2005 Cătălina
E - executare lucrări; nr. atestat
F - dirigentare lucrări; 179 E
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
182. 185 S TALOȘ Cornel București, 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect Atestat retipărit
/19.12.2005 0744.319.396. 2 - Urbanism, parcuri şi - vezi registrul
grădini; specialiștilor nr.
3 - Cercetarea atestat 137 S/
monumentelor istorice: 05.03.2004
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice;
B - verificare proiecte;
C – șef proiect complex;
D - şef proiect;
E - executare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice;
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie consolidare
186 S Iași, jud. Iași
183. ALUPOAIE Dumitru şi/sau restaurare structuri Inginer
/02.02.2006 Tel. 0745.136.861.
istorice:
E - executare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice; 5 - Inginerie-
Baia Mare, jud. Maramureş;
187 S instalaţii:
184. ANDREICA Zamfir Tel: 0262/434.521; 0745.67.17.64 Subinginer
/02.02.2006 E - executare lucrări;
zandreica@yahoo.ro
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
B - verificare proiecte;
188 S Baia Mare, jud. Maramureş D - şef proiect;
185. MOJOLIC Ana Inginer
/07.02.2006 Tel. 0744.632.169. E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
186. 189 S ONIŞORU Iulian Alba Iulia, jud. Alba 1 - Restaurare arhitectură: Arhitect
/07.02.2006 Tel. 0258.816.556. A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
D - şef proiect
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii,
cercetări şi evidenţa
190 S Târgovişte, jud. Dâmboviţa monumentelor istorice; D -
187. PETRESCU Doina Arhitect
/07.02.2006 Tel. 0723.241.658. şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
Arad, jud. Arad
191 S 3 - Cercetarea
188. GUBOVICI Şerban tel: 0722.846.716 Arhitect
/07.02.2006 monumentelor istorice:
serbangubovici@gmail.com
C - şef proiect complex
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii,
192 S Sibiu, jud. Sibiu cercetarea şi evidenţa
189. MORARU Victor Arhitect
/23.03.2006 Tel. 0744.787.020. monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
D - şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
193 S ŢUŢUIANU Ana-
190. - grădini: Arhitect Decedat
/23.03.2006 Corina
B - verificare proiecte; D -
şef proiect
3 - Cercetarea
monumentelor istorice; 4 -
Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri Vezi și
Cluj-Napoca, jud. Cluj istorice: registrul
194 S
191. KIRIZSÁN Imola e-mail: i_kirizsan@utilitas.ro B - verificare proiecte; Inginer experților
/23.03.2006
Tel. 0730 909 630. D - şef proiect; nr. atestat
F - dirigentare lucrări; 153 E
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
192. 195 S ROŞIU Liliana-Lucia Timişoara, jud. Timiş 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/29.03.2006 Tel. 0256.497.295., 0726.106.774 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice;
liliana.rosiu@gmail.com B - verificare proiecte;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare Vezi și
şi/sau restaurare structuri registrul
istorice: specialiștilor nr.
B - verificare proiecte; atestat
196 S Galaţi, jud. Galati, tel: 0236/41.00.99;
193. MITROI Constantin D - şef proiect Inginer 47 S
/29.03.2006 41.08.39; tel. mobil: 0744.51.00.99
și registrul
experților
nr. atestat
136 E
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice; 4 -
Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Slobozia, jud. Ialomiţa, tel/fax: istorice:
197 S ALEXANDRU 0243/23.02.07; tel. tel. mobil: A - studii, investigaţii,
194. Inginer
/29.03.2006 Gabriela 0722.14.14.34; e-mail: cercetarea şi evidenţa
alexandru_gabriela@yahoo.co.uk monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
198 S Bucureşti
195. FLORIAN Dan-Ştefan istorice: Subinginer
/29.03.2006 0767268488 / 0734490695
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări
196. 199 S MARINESCU Ana- Piteşti, jud. Argeş 4 - Inginerie-consolidare Inginer
şi/sau restaurare structuri
istorice:
B - verificare proiecte;
D - şef proiect;
/29.03.2006 Maria
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
200 S NICOLAESCU Anca- Bucureşti, Pictor
197. şef proiect;
/29.03.2006 Corina Tel. 0745.981.284. restaurator
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
Bucureşti şi/sau restaurare structuri
201 S
198. VASILE Ilie tel: 021/746.10.47; tel. mobil: istorice: Inginer
/18.05.2006
0722.38.44.01 E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice;
5 - Inginerie-instalaţii:
B - verificare proiecte;
202 S
199. GEORGESCU Gabriel Bucureşti D - şef proiect; Inginer
/18.05.2006
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
200. 203 S POPESCU Pavel Craiova jud. Dolj, 1 - Restaurare arhitectură: Arhitect
/18.05.2006 tel: 0251/417.242; tel. mobil: 0744.561.134; C - şef proiect complex; D
e-mail: oar.oltenia@rdscv.ro - şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
204 S
201. PINTILIE Valerică Suceava, jud. Suceava şi/sau restaurare structuri Subinginer
/18.05.2006
istorice:
E - executare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Timișoara, jud. Timiș
istorice:
205 S tel. 0744.533.733
202. ORDODI Mihai E - executare lucrări; Inginer
/18.05.2006 mihai_ordodi@yahoo.com
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
206 S FLORESCU Ioana- monumentelor istorice; D -
203. Bucureşti Arhitect
/18.05.2006 Doina şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice;
207 S Bucureşti 5 - Inginerie-instalaţii:
204. MĂNESCU Silvia Subinginer
/18.05.2006 Tel. 0744.345.410. E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
205. 208 S FEKETE Márta Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, tel/fax: 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
/23.06.2006 0267/31.57.14; tel. mobil: 0741.12.05.53
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
D - şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
209 S Iaşi, jud. Iași, A - studii, investigaţii,
206. ANDREI Cristina Arhitect
/23.06.2006 0721.369.851. cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
C - şef proiect complex; D
- şef proiect
1 - Restaurare arhitectură:
B - verificare proiecte;
210 S Bacău, Jud. Bacau D - şef proiect; Conductor
207. MOLDOVEANU Maria
/23.06.2006 tel. 0745.11.08.31 G - inspecţia şi urmărirea arhitect
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
211 S Mediaş, jud. Sibiu, istorice;
208. ŞTEFĂNEL Adrian Inginer
/03.07.2006 Tel. 0269.843.660. 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări
6 - Componente artistice - Vezi și
Târgovişte, jud. Dâmboviţa Restaurare pictură murală: registrul
212 S
209. COTEŢIU Marin Tel: 0723-305599 E – exec. lucrări Pictor restaurator specialiștilor
/03.07.2006
e-mail: marin_cotetiu@yahoo.com h nr. atestat
395 S
210. 213 S MUNTEANU Mircea Bucureşti 6 - Componente artistice - Pictor restaurator
/03.07.2006 tel. 0720 749 230 mircamsof@yahoo.com Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
Bucureşti, Sector 1 şi/sau restaurare structuri
214 S TUDOR Cornel-
211. Tel: 0744 328 260 istorice; Inginer
/04.07.2006 Alexandru
alexcor69@yahoo.com 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări
1 - Restaurare arhitectură:
Sibiu, jud. Sibiu A - studii, investigaţii,
215 S GRIGOROV Gabriel-
212. tel: 0269/432.198; cercetarea şi evidenţa Arhitect
/04.07.2006 Vladimir
tel. mobil: 0723.30.02.27 monumentelor istorice; D -
şef proiect
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
Piatra Neamţ jud. Neamţ
216 S E - executare lucrări;
213. NICULIŢĂ Mihai Tel: 0722.569.681 / 0233.620.740 Inginer
/19.07.2006 F - dirigentare lucrări;
niculitamihai12@yahoo.com
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
7 - Componente artistice -
Restaurare pictură pe
lemn:
217 S COMŞIA Camelia- E - executare lucrări;
214. Bucureşti Pictor restaurator
/19.07.2006 Elena F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
215. 218 S CONSTANTIN Mirela Bucureşti 7 - Componente artistice - Pictor restaurator
/19.07.2006 tel. mobil: 0724.775.348; Restaurare pictură pe
lemn:
E - executare lucrări;
mirela_constantin2007@yahoo.com F - dirigentare lucrări;
constantinmirela08@gmail.com G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
Oradea, jud. Bihor, grădini:
219 S
216. PAFKA Ernest-Anton tel: 0259/411.012, 0744.783517; A - studii, investigaţii, Arhitect
/19.07.2006
proarhoradea@yahoo.fr cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură:
Reşiţa jud. Caraş Severin,
A - studii, investigaţii,
220 S tel/fax: 0255/217.840; tel. mobil:
217. MIHĂIESCU Ioana cercetarea şi evidenţa Arhitect
/20.07.2006 0745.253.940;
monumentelor istorice; D -
arhim@clicknet.ro
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
221 S Bucureşti
218. SPĂTARU Nicolae E - executare lucrări; Arhitect
/07.08.2006 tel: 021/352.18.39, 0742.10.25.56
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii,
Bucureşti cercetări; B - verificare
222 S
219. POP Gheorghe gheorghe.pop@asixdesign.ro proiecte; D - şef proiect; G Arhitect
/07.08.2006
tel. 0723.32.64.64 - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
220. 223 S EMÖDI Tamás-Péter Oradea jud. Bihor, 1 - Restaurare arhitectură: Arhitect
/07.08.2006 tel: 0359/42.53.27, 0745.311.387 A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Bucureşti, istorice:
224 S CAZACU Antonin-
221. antonincascons@yahoo.com E - executare lucrări; Inginer
/07.08.2006 Silviu
tel: 0724.886.707 F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
225 S ROTARU Mihai- şi/sau restaurare structuri
222. Bucureşti Inginer
/07.08.2006 Leonard istorice:
E - executare lucrări
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Bucureşti istorice:
226 S tel: 021/211.22.02; tel. mobil: E - executare lucrări;
223. VLAD Ion Inginer
/07.08.2006 0723.502.306; e-mail: F - dirigentare lucrări;
indcomtgv@yahoo.com G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări;
Sibiu, jud.Sibiu
227 S CIUNGAN-TUDORAN F - dirigentare lucrări;
224. tel: 0269/434.498, 0269/432.128, Pictor restaurator
/07.08.2006 Liviu-Titus G - inspecţia şi urmărirea
0744.58.45.14
comportării în timp a
monumentelor istorice; D -
şef proiect
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Cluj-Napoca jud. Cluj,
228 S istorice:
225. MAKAY Dorottya-Lilly tel. 0744.63.64.75. Inginer
/07.08.2006 B - verificare proiecte;
dorottya_makay@yahoo.com
D - şef proiect;
E - executare lucrări
226. 229 S DEZSÖ Eva Cluj-Napoca jud. Cluj, 1 - Restaurare arhitectură: Conductor
/07.08.2006 e_dezso@utilitas.ro A - studii, investigaţii, arhitect
cercetarea şi evidenţa
0742.67.10.56 monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
Bucureşti
230 S monumentelor istorice:
227. APOSTOL Virgil tel: 021/321.76.32. Arhitect
/11.08.2006 A - studii, investigaţii,
atelieropus@yahoo.com
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
Bucureşti
231 S monumentelor istorice:
228. BÂLICI Ştefan atelieropus@yahoo.com; Arhitect
/11.08.2006 A - studii, investigaţii,
tel: 021/321.76.32
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
Bucureşti
232 S TUTUNEA Daniela- cercetarea şi evidenţa
229. PEDA PROIECT S.R.L. Bucureşti; Arhitect
/28.08.2006 Ruxandra monumentelor istorice; B -
tel/fax: 021/315.18.59
verificare proiecte;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
Iaşi, jud. Iasi şi/sau restaurare structuri
233 S POGÂNGEANU C.
230. tel: 0232/260.363., 0745.884.969; istorice: Inginer
/28.08.2006 Florina
conest@rdslink.ro B - verificare proiecte;
D - şef proiect
231. 234 S ŞTEFĂNIŢĂ Gabriela Bucureşti 6 - Componente artistice - Pictor restaurator
/28.08.2006 tel. mobil: 0722.74.27.30; fax: Restaurare pictură murală:
D - şef proiect;
E - executare lucrări;
021/322.48.07;
G - inspecţia şi urmărirea
gabriela.stefanita@gmail.com
comportării în timp a
monumentelor istorice
Bucureşti 6 - Componente artistice -
235 S
232. CĂLINESCU Ionela ionela_st@yahoo.com; Restaurare pictură murală: Pictor restaurator
/28.08.2006
tel. 0723.23.55.32 E - executare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini:
A - studii, investigaţii,
236 S GHEORGHIEVICI Bucureşti
233. cercetarea şi evidenţa Arhitect
/15.11.2006 Adda adda@westrom.ro; tel: +4021/250.81.44
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
C - şef proiect complex; D
- şef proiect
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini:
A - studii, investigaţii,
cercetări şi evidenţa
237 S GHEORGHIU Petru- monumentelor istorice; B -
234. Târgu Mureş jud. Mureş Arhitect
/14.11.2006 Alexandru verificare proiecte;
C - şef proiect complex; G
- inspecţia şi urmărirea în
timp a monumentelor
istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
238 S Bucureşti, E - executare lucrări;
235. IONIŢĂ Petre Inginer
/15.11.2006 tel. 021/325.25.45; 0744.69.16.07 F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
236. 239 S CRIŞAN Emil- Sibiu, jud. Sibiu 1 - Restaurare arhitectură: Arhitect
/15.11.2006 Aurelian tel: 0269/218.347; 0744.605.628; D - şef proiect;
ecrisan@personal.ro G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
3 - Cercetarea
monumentelor istorice; 4 -
Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
A - studii, investigaţii,
Cluj-Napoca, jud. Cluj
240 S cercetarea şi evidenţa
237. FURU Árpád tel. 0744.636.353; Inginer
/15.11.2006 monumentelor istorice; B -
afuru@transylvaniatrust.ro
verificare proiecte;
D - şef proiect;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
Buzău, jud. Buzau
241 S RÎMNICEANU şi/sau restaurare structuri
238. tel: 0745.987.617; Inginer
/15.11.2006 Gheorghe-Ciprian istorice:
rimniceanuciprian@yahoo.com
E - executare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud grădini:
242 S
239. TAMAS Marcela tel. 0745.243.416; A - studii, investigaţii, Arhitect
/15.11.2006
amiproiect@yahoo.fr cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
D - şef proiect;
243 S JAKABFFY Ladislau- Oradea, jud. Bihor
240. E - executare lucrări; Inginer
/15.11.2006 Gheorghe tel. 0259/43.62.41; 0788.50.60.22
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
241. 244 S BUZATU-IONESCU Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; Inginer Inlocuiește
/15.11.2006 Ion tel. 021/627.79.28, 0745.94.82.07 4 - Inginerie-consolidare atestatele
şi/sau restaurare structuri
istorice;
nr. 70 S /
5 - Inginerie-instalaţii:
15.12.2000
E - executare lucrări;
și
F - dirigentare lucrări;
nr. 148 S /
G - inspecţia şi urmărirea
26.03.2004
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
Bucureşti
245 S CRĂCIUNESCU monumentelor istorice:
242. craciunescu_adi@yahoo.com; Arhitect
/29.01.2007 Adrian A - studii, investigaţii,
tel. 0723.66.63.35, 0740.00.88.14
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Bucureşti, istorice:
246 S CONSTANTINESCU
243. dan_constantinescu2003@yahoo.com; E - executare lucrări; Inginer
/29.01.2007 Dan-Dorin
tel. 0722.25.78.67 F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
9 - Componente artistice -
247 S Bucureşti Restaurare piatră, Restaurator
244. STOICESCU Ionel
/29.01.2007 tel. 0740.00.48.98 sculptură piatră: piatră
E - executare lucrări
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
248 S Bucureşti E - executare lucrări; Arhitect,
245. BRATU Bogdan
/29.01.2007 tel: 021/726.27.35; 0746.14.12.24 G - inspecţia şi urmărirea pictor restaurator
comportării în timp a
monumentelor istorice
246. 249 S BLAGA Dorina- Medias, jud. Sibiu 1 - Restaurare arhitectură; Inginer
/29.01.2007 Dumitra tel: 0269/83.49.64; 0730.09.92.25; 4 - Inginerie-consolidare
dorina.blaga@dafora.ro şi/sau restaurare structuri
istorice:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Baia-Mare, jud. Maramureş
istorice:
250 S tel. acasă: 0262/21.54.10; firma S.C.
247. ZOICAŞ Viorel E - executare lucrări; Inginer
/29.01.2007 ACECOM S.A. Baia Mare; tel:
F - dirigentare lucrări;
0262/21.16.35; tel. mobil: 0741.12.88.08
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Vezi și
istorice:
Brăila, jud. Braila registrul
251 S GRĂMESCU Ana- E - executare lucrări;
248. tel: 0239.61.94.76, 0744.639.027 Inginer experților
/29.01.2007 Maria F - dirigentare lucrări;
am_gramescu@yahoo.com nr. atestat
G - inspecţia şi urmărirea
69 E
comportării în timp a
monumentelor istorice
8 - Componente artistice -
Restaurare lemn, sculptură
lemn:
A - studii, investigaţii,
cercetări, evidenţa
Bucureşti monumentelor istorice; B -
252 S
249. BUCUR Pavel tel/fax: 021/22.245.54; tel. mobil: verificare proiecte; Restaurator lemn
/08.02.2007
0722.70.85.93 D - şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
250. 253 S PASKUCZ Ioan- Baia Mare, jud. Maramureş 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/08.02.2007 Ştefan tel/fax: 0262/421.847; tel. mobil: 2 - Urbanism, parcuri şi
grădini:
D - şef proiect;
0744.53.97.33, 0788.31.77.50;
G - inspecţia şi urmărirea
noua.optiune@mail.multinet.ro
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
254 S GHERGHEL Iaşi, jud. Iași şi/sau restaurare structuri
251. Inginer
/08.02.2007 Constantin tel: 0232/24.74.32; 0722.51.87.77 istorice:
E - executare lucrări
5 - Inginerie-instalaţii:
B - verificare proiecte;
D - şef proiect;
255 S Bucureşti E - executare lucrări;
252. OMER Adnan Inginer
/08.02.2007 tel: 021/411.66.56; 0745.18.07.24 F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
Alba-Iulia, jud. Alba 1 - Restaurare arhitectură:
256 S FLEŞCHIN Stelian- tel/fax: 0258/83.35.06; tel. mobil: B - verificare proiecte;
253. Arhitect
/08.02.2007 Gheorghe 0721.20.69.73; e-mail: D - şef proiect
fleschins@yahoo.com
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
257 S
254. DAN Petru - E - executare lucrări; Inginer Decedat
/08.02.2007
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
258 S Iaşi, jud. Iasi
255. FECIORU Viorel istorice: Inginer
/08.02.2007 tel. 0746.86.63.53
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări
256. 259 S CSISZÉR Lóránt Miercurea Ciuc, jud. Harghita 4 - Inginerie-consolidare Inginer
/08.02.2007 tel. 0722.141.002; şi/sau restaurare structuri
csiszer@topnet.ro istorice:
B - verificare proiecte;
D - şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monum. istorice
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
Iaşi, jud. Iasi
260 S monumentelor istorice (pt.
257. CIOBĂNAŞU Corneliu sc_artdesign@yahoo.com; Arhitect
/02.03.2007 1, 2, 3);
tel: 0740.37.62.14
B - verificare proiecte;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (B,
D, G numai pt. 1 )
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
261 S
258. GRECEA Daniel Mişu Timişoara, jud. Timiş, E - executare lucrări; Inginer
/09.03.2007
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
3 - Cercetarea
Iaşi, jud. Iași monumentelor istorice:
262 S
259. ICHIM Aurica tel: 0232/314.614; 0742.569.125; A - studii, investigaţii, Istoric
/21.03.2007
auricaichim@yahoo.com cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice
260. 263 S SASU Ioan Iaşi, jud. Iași 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect Vezi și
/21.03.2007 proganex2005@yahoo.com 2 - Urbanism, parcuri şi registrul
grădini; 3 - Cercetarea experților
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice (pt.
1, 2, 3);
nr. atestat
B - verificare proiecte;
177 E
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (B,
D, G numai pt. 1)
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Bucureşti
istorice:
tel: 021/311.24.17 sau 021/311.24.18; fax:
264 S E - executare lucrări;
261. GEORGESCU Emilia 021/312.04.16; Subinginer
/11.04.2007 F - dirigentare lucrări;
emilia@axaintlconstruct.ro
G - inspecţia şi urmărirea
axaintlconstruct.ro
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Bucureşti
istorice:
tel: 021/311.24.17 sau 021/311.24.18; fax:
265 S GEORGESCU Iulian- E - executare lucrări;
262. 021/312.04.16; Inginer
/11.04.2007 Gheorghe F - dirigentare lucrări;
iulian@axaintlconstruct.ro
G - inspecţia şi urmărirea
axaintlconstruct.ro
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Galaţi, jud. Galati istorice:
266 S CONDURACHE
263. tel. 0744.706.833; E - executare lucrări; Inginer
/11.04.2007 Cornel
secretariat@dedalbahamat.ro F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
264. 267 S ŢICĂU Viorel-Ion Galaţi, jud. Galati 4 - Inginerie-consolidare Inginer
/11.04.2007 tel: 0236/471.000 sau 0236/464.747; şi/sau restaurare structuri
istorice:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
secretariat@dedalbahamat.ro
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii,
Deva, jud. Hunedoara, , S.C. ASAR GRUP cercetarea şi evidenţa
268 S S.R.L. Deva; fax: 0254/224.895; tel. mobil: monumentelor istorice; D -
265. POP Ana-Maria Arhitect
/06.06.2007 0721.260.904; şef proiect;
annapop@yahoo.com G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
3 - Cercetarea
monumentelor istorice; 4 -
Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
A - studii, investigaţii,
269 S HLAVATHY Izabella-
266. - cercetarea şi evidenţa Inginer Decedat
/06.06.2007 Etelka
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
267. 270 S MUNTEANU Ioan Bucureşti, tel: 021/628.73.46 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/06.06.2007 2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice (pt.
1, 2, 3);
B - verificare proiecte (pt.
1, 3); C - şef proiect
complex (pt. 1,3);
D - şef proiect (pt. 1, 3); G
- inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (pt.
1, 3)
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice;
Ploieşti, jud. Prahova
271 S 5 - Inginerie-instalaţii:
268. LASCU Dorel-Victor tel: 0723.275.629, 0720.070.578 Inginer
/06.06.2007 E - executare lucrări;
moldocons_grup@yahoo.com
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
272 S Iaşi, jud.Iasi E - executare lucrări;
269. GHEORGHIU Viorel Inginer
/06.06.2007 tel. 0722.438.408; fax: 0232/437.913 F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice

Bucureşti 4 - Inginerie-consolidare
273 S COLICA Cristian- tel: 021/326.0110, 0724.226.335, şi/sau restaurare structuri
270. Inginer
/06.06.2007 Dorel 0741.200.400; istorice:
macktub79@yahoo.com E - executare lucrări
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
Ploieşti jud. Prahova
274 S PAVELEŢ Irina- cercetarea şi evidenţa
271. tel: 0244/567.084; Istoric
/06.06.2007 Aurora monumentelor istorice; G -
irina_hoinarescu@yahoo.com
inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
272. 275 S BĂNICĂ Teodor Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură: Conductor Vezi și registrul
/19.11.2007 Nicolae tel/fax: 031.4023719; tel. mobil: B - verificare proiecte; arhitect specialiștilor nr.
0771.633.537.; E - executare lucrări atestat
teodorban@gmail.com 15 S
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
A - studii, investigaţii,
Baia Mare, jud. Maramureş
276 S cercetarea şi evidenţa
273. HALÁSZ Annamária tel. 0741.096.701 Inginer
/19.11.2007 monumentelor istorice; E -
halaszannamaria@gmail.com
executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
Târgu Mureş jud. Mureş
277 S monumentelor istorice; D -
274. PÁL Péter tel: 0788.353.015; Pictor restaurator
/19.11.2007 şef proiect;
palpeter@zapptel. mobile.ro
E - executare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
278 S DRĂGAN Mircea- monumentelor istorice (1);
275. Satu Mare, jud. Satu Mare Inginer
/19.11.2007 Petru B - verificare proiecte (4);
E - executare lucrări (4); F
- dirigentare lucrări (1,4); G
- inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
(1,4)
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii,
279 S Sibiu, jud. Sibiu
276. URDEA Ioana cercetarea şi evidenţa Arhitect
/19.11.2007 tel: 0269/25.03.84; 0723.555.864
monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
280 S Galaţi, jud. Galati
277. PASCU Dumitru E - executare lucrări; Subinginer
/19.11.2007 tel. 0741.065.868; danpascu@yahoo.com
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
Bucureşti
281 S BÎRHALĂ Mihail- A - studii, investigaţii,
278. tel. 0723.173.303; Pictor restaurator
/19.11.2007 Gabriel cercetarea şi evidenţa
mihai.birhala@yahoo.com
monumentelor istorice; E -
executare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
Bucureşti
282 S şi/sau restaurare structuri
279. IORDAN Viorel tel. 0744.557.195; 021.331.15.11; Inginer
/19.11.2007 istorice:
vioreliordan@cellacosimex.ro
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Ploieşti, jud. Prahova istorice:
283 S GEORGESCU
280. tel. 0741.070.242; 5 - Inginerie-instalaţii; Inginer
/19.11.2007 Eugeniu
eugeng1942@yahoo.com F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
281. 284 S ROŞU Justinian Ploieşti, jud. Prahova 1 - Restaurare arhitectură; Inginer
/19.11.2007 tel. 0744.495.125; 4 - Inginerie-consolidare
jtn3100@yahoo.com şi/sau restaurare structuri
istorice:
E - executare lucrări
3 - Cercetarea
monumentelor istorice; 4 -
Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
Miercurea Ciuc, jud. Harghita A - studii, investigaţii,
285 S
282. MIHÁLY Zita tel. 0723.928.668 cercetarea şi evidenţa Inginer
/19.11.2007
mihaly.zita@gmail.com monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
286 S Miercurea Ciuc, jud. Harghita
283. TÖVISSI Zsolt A - studii, investigaţii, Arhitect
/19.11.2007 tel. 0744.77.44.29; tovissi_zs@yahoo.com
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice
(1,3); D - şef proiect (1)
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Slobozia, jud. Ialomiţa istorice:
287 S
284. ŞERBAN Vergil tel: 0243/235.765, 0243/231.711, F - dirigentare lucrări; Subinginer
/19.11.2007
0724.051.951 G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa Vezi și
monumentelor istorice; registrul
288 S Bistriţa, jud.Bistrita Nasaud
285. HULPE Iulius-Toma D - şef proiect: restaurare Arhitect specialiștilor
/19.11.2007 tel. 0755.861.794
arhitectură; atestat nr.
G - inspecţia şi urmărirea 357 S
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
289 S Bacău, jud. Bacau şi/sau restaurare structuri
286. MANOLACHE Ovidiu Inginer
/19.11.2007 tel: 0234/181.573, 0722.214.821 istorice;
5 - Inginerie-instalaţi:
E - executare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
290 S Bucureşti 5 - Inginerie-instalaţii;
287. DONE Eugen-Paul Inginer
/19.11.2007 tel. 0745.167.149 E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii,
București, Suceava cercetarea şi evidenţa
291 S DOBROTĂ Maria-
288. tel. 0723.306.975; monumentelor istorice; E - Pictor restaurator
/19.11.2007 Magdalena
drobotamagda@yahoo.com executare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
292 S Bârlad, jud. Vaslui, E - executare lucrări;
289. ALEXA Otilia Pictor restaurator
/19.11.2007 tel. 0723.351.148 G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
293 S Bucureşti
290. GHERASIM Ruxandra Restaurare pictură murală: Pictor restaurator
/19.11.2007 tel. 0722.595.009
E - executare lucrări
291. 294 S OLTEANU Paula Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/19.11.2007 Tel: 0728913671, 0217255977 2 - Urbanism, parcuri şi
paulaolteanu@yahoo.com grădini:
olteanu.paula@gmail.com A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
D - şef proiect;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monum. istorice
6 - Componente artistice -
295 S SCĂRLĂTESCU
292. Târgovişte, jud. Dâmboviţa Restaurare pictură murală: Pictor restaurator
/19.11.2007 Andrei-Vasile-Lucian
E - executare lucrări
6 - Componente artistice - Vezi și
Restaurare pictură murală: registrul
Bucureşti
296 S D - şef proiect; specialiștilor nr.
293. BÎRZU Călin-Doru tel. 0722.637.586; Restaurator
/19.11.2007 E - executare lucrări atestat
calin_birzu@yahoo.com
557 S

1 - Restaurare arhitectură: Vezi și registrul


E - executare lucrări specialiștilor nr.
Târgu Jiu, jud. Gorj atestat
297 S
294. CĂMUI Iulian tel. 0744.567.037; fax: 0353/405.503 Arhitect 18 S
/19.11.2007
cardum7@hotmail.com și registrul
experților nr.
atestat 82 E
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
Bucureşti
298 S A - studii, investigaţii,
295. RÂNJA Dan-Cristian tel: 021.319.46.59, 0728.184.349 Arhitect
/19.11.2007 cercetarea şi evidenţa
ludo_crs@yahoo.com
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
C - şef proiect complex
296. 299 S OLASZ Gabriella Sibiu, jud. Sibiu 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/05.12.2007 tel. 0740.127.648 2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; D -
şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
Bucureşti
300 S IAMANDESCU Ioana cercetarea şi evidenţa
297. tel. 0745.041.402; Arhitect
/05.12.2007 Irina monumentelor istorice; B -
irina_iamandescu@yahoo.com
verificare proiecte;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
Sibiu, jud. Sibiu 1 - Restaurare arhitectură:
301 S Conductor
298. BALTHES Hermann tel. 0744.611.200; e- D - şef proiect
/05.12.2007 arhitect
hermann.balthes@yahoo.com
Suceava, jud. Suceava 6 - Componente artistice -
302 S
299. VARTOLOMEI Paula tel. 0769033151 Restaurare pictură murală: Pictor restaurator
/05.12.2007
paula_vartolomei@yahoo.com E - executare lucrări
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii,
com. Corunca,jud. Mureş cercetarea şi evidenţa
303 S
300. KISS Lóránd tel. 0788.133.123; monumentelor istorice; E - Pictor restaurator
/20.12.2007
kisslovi@zapptel. mobile.ro executare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Alba Iulia, jud. Alba istorice:
304 S PRECUP-BOLOG Inginer
301. tel. 0722.627.239 E - executare lucrări;
/20.12.2007 Olimpiu constructor
oliprecup@yahoo.com F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Mircurea Ciuc, jud. Harghita istorice:
305 S tel. 0744.383.193. B - verificare proiecte; Inginer
302. SATA Ignácz
/20.12.2007 ignacz@yahoo.com D - şef proiect; constructor
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Vezi și registrul
Com. Bujoreni, jud. Vâlcea istorice:
306 S experților nr.
303. STĂTICĂ Ion tel. 0744.589.735 E - executare lucrări; Inginer
/20.02.2008 atestat
ionstatica@yahoo.com F - dirigentare lucrări;
142 E
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
grădini; 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
307 S MACHEDON A - studii, investigaţii,
304. București Arhitect
/20.02.2008 Luminiţa-Gloria cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice; B -
verificare proiecte;
C - şef proiect complex; D
- şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
308 S UNGUREANU tel: 0250/736.703; 0250/744.323;
305. şi/sau restaurare structuri Inginer
/04.03.2008 Gheorghe 0744.541.365; em_santier1_vl@yahoo.com
istorice:
E - executare lucrări
306. 309 S MĂLAI Marilena- Constanţa, jud. Constanta 4 - Inginerie-consolidare Inginer
/04.03.2008 Vochiţa tel. 0752.272.240 şi/sau restaurare structuri
tehnoconsultproiect@yahoo.com istorice:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
Bacău, jud. Bacau 4 - Inginerie-consolidare
310 S
307. ONOFREI Ion tel: 0234/513.113, 0745.105.185; şi/sau restaurare structuri Inginer
/04.03.2008
solidco95@gmail.com istorice:
F - dirigentare lucrări
9 - Componente artistice -
Restaurare piatră,
jud. Cluj, sculptură piatră; 10 -
311 Restaurator
308. KOLOZSI Tiberiu tel. 0740.038.352; Componente artistice -
S/04.03.2008 piatră
tkolozsi@gmail.com Restaurare metal:
D - şef proiect;
E - executare lucrări
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
Târgu Mureş, jud. Mureş B - verificare proiecte;
312 S
309. KIRIZSÁN Ildikó tel. 0745.512.997; D - şef proiect; Inginer
/08.04.2008
kirizsanildiko@yahoo.com F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Bucureşti istorice:
313 S tel: 021/313.17.64; 0741.235.555; E - executare lucrări;
310. CODIN Florian Inginer
/20.05.2008 office@eci.ro F - dirigentare lucrări;
florin.codin@gmail.com G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
311. 314 S FEDORCZUC Ovidiu Deva, jud. Hunedoara 1 - Restaurare arhitectură; Inginer
/20.05.2008 tel. mobil: 0724.515.746 4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
Bucureşti cercetarea şi evidenţa
tel. 0723.227.446, 0788.330.795; monumentelor istorice
315 S
312. GABREA Georgeta geta.gabrea@capitel.ro; (1,3); B - verificare Arhitect
/20.05.2008
capitel@zappmobile.ro; proiecte (1); C - şef proiect
georgeta_gabrea@yahoo.com complex (1);
D - şef proiect (1);
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice (1)
6 - Componente artistice -
Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud,
316 S GRAPINI Sabin- Restaurare pictură murală:
313. tel: 0744.107.322; Pictor restaurator
/20.05.2008 Pompei E - executare lucrări;
grapini@hotmail.com
F - dirigentare lucrări
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
Bucureşti
317 S E - executare lucrări;
314. MANEA Ion tel: 313.17.64, 0741.195.555; Inginer
/20.05.2008 F - dirigentare lucrări;
office@eci.ro
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
315. 318 S MITRACHE Severică Slatina, jud. Olt 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/20.05.2008 tel. 0744.567.554; fax: 0249.432.830 3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice
(1,3); B - verificare
proiecte (1); D - şef proiect
(1); G - inspecţia şi
urmărirea comportării în
timp a monumentelor
istorice (1)
9 - Componente artistice -
Târgu Mureş, jud. Mureş Restaurare piatră,
319 S Restaurator
316. NAGY Benjámin tel. 0745.358.689 sculptură piatră:
/20.05.2008 piatră
arsbeni@gmail.com D - şef proiect;
E - executare lucrări
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Bucureşti
istorice:
tel: 021/313.17.64, 0741.235.555,
320 S E - executare lucrări;
317. TĂŞCAN Dorel 0723.881.975; Inginer
/20.05.2008 F - dirigentare lucrări;
office@eci.ro
G - inspecţia şi urmărirea
doreltascan@yahoo.com
comportării în timp a
monumentelor istorice
Bucureşti 6 - Componente artistice -
321 S GONDOŞ Cristina-
318. tel. 0720.010.626 Restaurare pictură murală: Pictor restaurator
/05.06.2008 Roxana
oaa_oo@yahoo.com E - executare lucrări
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
Rupea, jud. Braşov
322 S E - executare lucrări;
319. LINC Lazăr tel. 0745. 965.406; Inginer
/10.07.2008 F - dirigentare lucrări;
linclazar@yahoo.com
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
Timişoara, jud. Timiş
323 S E - executare lucrări;
320 POPESCU Ioan tel/fax: 0256.213.720; tel. mobil: Inginer
/10.07.2008 F - dirigentare lucrări;
0722.209.184
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
321. 324 S LĂCĂTUŞ Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; Inginer
/10.07.2008 Constantin-Dan tel: 021/210.80.97, 0742.033.843 4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi
Bucureşti grădini; 3 - Cercetarea
325 S
322. BĂLDESCU Irina tel. 0722.796.819 monumentelor istorice: Arhitect
/10.07.2008
irinabaldescu@gmail.com A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
326 S MICHIU-DINESCU Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud cercetarea şi evidenţa
323. Arhitect
/10.07.2008 Mariana-Rodica Tel. 0741.525.950. monumentelor istorice;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
Bucureşti
327 S MIHĂILESCU monumentelor istorice;
324. tel. 0727.512.393, 0788.860.050; Arhitect
/21.07.2008 Margareta B - verificare proiecte;
office@4dimensions.ro
C - şef proiect complex;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
325. 328 S IONESCU Dan Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/21.07.2008 tel. 0728.267.254; 3 - Cercetarea
dhagiionescu@gmail.com monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
monumentelor istorice;
D - şef proiect
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
Bucureşti
329 S monumentelor istorice;
326. LUCESCU Corina tel. 0722.633.418; Arhitect decedat
/21.07.2008 B - verificare proiecte;
corina.lucescu@gmail.com
C - şef proiect complex;
D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
330 S MIHĂILESCU, Liviu- Bucureşti şi/sau restaurare structuri
327. Inginer
/21.07.2008 Valentin tel: 021/241.67.54, 0749.079.331 istorice:
E - executare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
Oradea, jud. Bihor 4 - Inginerie-consolidare
331 S
328. CUIBUŞ Dorin tel. 0744.588.319; şi/sau restaurare structuri Inginer
/01.08.2008
cuibusdorin@yahoo.com istorice:
E - executare lucrări
4 - Inginerie-consolidare
332 S Piteşti, jud. Argeş şi/sau restaurare structuri
329. NICOLAE Ion Subinginer
/28.07.2008 tel: 0348.415.963, 0744.314.146 istorice:
E - executare lucrări
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
Timişoara, jud. Timiş monumentelor istorice;
333 S
330. TITZ Marcela tel: 0256.434.005, 0744.394.106; B - verificare proiecte; Arhitect
/08.10.2008
titzunaco@yahoo.com D - şef proiect;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
331. 334 S BRADU Mihai Suceava, jud. Suceava 1 - Restaurare arhitectură; Tehnician
/30.10.2008 tel: 0230.530.710, 0745.302.322 4 - Inginerie-consolidare constructor
şi/sau restaurare structuri
istorice;
5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări;
mihai.bradu@restaco.ro
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea
monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
335 S Bucureşti monumentelor istorice;
332. FELICAN Paul Tehnician arhitect
/30.10.2008 tel: 021.430.5767, 0722.427.417 D - şef proiect;
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
Baia Mare, jud. Maramureş istorice:
336 S
333. CUŞNER Cornel tel: 0262.276.368, 0744.555.751; E - executare lucrări;
/30.10.2008
rustic@rustic.ro F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice;
337 S Timişoara, jud. Timiş 5 - Inginerie-instalaţii: Maistru
334. GHERMAN Vasile
/30.10.2008 tel. 0744.570.547 E - executare lucrări; constructor
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice;
Com. Bolintin-Deal, jud. Giurgiu
338 S 5 - Inginerie-instalaţii:
335. BĂNICĂ Paul tel: 0246.273.782; 0740.204.287; Inginer
/30.10.2008 E - executare lucrări;
paulconstructimpex@yahoo.com
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
339 S Bucureşti Tehnician
336. MĂNĂILĂ Vasile istorice;
/30.10.2008 tel. 0724.741.929 constructor
5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări
1 - Restaurare arhitectură;
Com. Deseşti, jud. Maramureş 4 - Inginerie-consolidare
340 S
337. POP Vasile tel/fax: 0262.374.062; tel. mobil: şi/sau restaurare struct.
/30.10.2008
0724.500.788 istorice:
E - executare lucrări
5 - Inginerie-instalaţii:
D - şef proiect;
Iaşi, jud. iasi E - executare lucrări;
341 S CORCINSCHI
338. tel/fax: 0232.294.605; tel. mobil: F - dirigentare lucrări; Inginer
/30.10.2008 Bogdan-Andrei
0749.252.930 G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare struct.
Miercurea-Ciuc, jud. Harghita istorice:
342 S
339. VIGH Ádám-Károly tel. 0744.643.153; E - executare lucrări; Inginer
/30.10.2008
vigh.adam@yahoo.com F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
6 - Componente artistice -
Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii,
cercetarea şi evidenţa
343 S
340. DINĂ Teiţa-Anca București monumentelor istorice; Pictor restaurator
/19.11.2008
E - executare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
344 S Timişoara, jud. Timiş
341. CERIANI Paolo istorice: Inginer
/19.11.2008 tel. 0728.840.889; fax: 0727.925.771
D - şef proiect;
E - executare lucrări
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
istorice:
345 S Buzău, jud. Buzau
342. RĂDULESCU Ion E - executare lucrări; Inginer
/19.11.2008 tel: 0238.725.864, 0744.536.309
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare
şi/sau restaurare structuri
com. Şopot, jud. Dolj
346 S istorice:
343. GOLFIŢĂ Victor tel. 0740.980.556, 0722.172.656; Inginer
/19.11.2008 E - executare lucrări;
golfitavictor@yahoo.com
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monum. istorice
6 - Componente artistice -
347 S București,
344. PINTILIE Aurica Restaurare pictură murală: Pictor restaurator
/20.01.2009 Tel. 0726.192.583.
E - executare lucrări
345. 348 S BÂRLEA Vasile Sighetu Marmației, jud. Maramures, 1 - Restaurare arhitectură; Tehnician
/15.01.2009 tel. 0740.818.062 4 - Inginerie-consolidare constructor
şi/sau restaurare structuri
istorice:
E - executare lucrări;
F - dirigentare lucrări;
G - inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice
Studii, cercetări şi
inventariere monumente
istorice - 3.
Vaslui, jud. Vaslui
349 S Elaborator studii, cercetări
346. POPA Maria Tel: 0235-311232 Istoric
/23.05.2003 şi inventariere monumente
0235-311531
istorice - A; Urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice - G.
Conservare / restaurare
350 S MINCULESCU Ploieşti, jud. Prahova
347. pictură murală - 6. Pictor restaurator
/28.04.2006 Alexandru-Gabi Tel: 0724-210.539
Executant lucrări - E.
Studii, cercetări şi
inventariere monumente
Cluj-Napoca, jud. Cluj
351 S SOLONTAI istorice - 3.
348. Tel: 0744-385.938 Arhitect
/20.10.2006 Mihaela Sanda Elaborator studii, cercetări
0264-59.11.25
şi inventariere monumente
istorice - A.
1 - Restaurare arhitectură;
3 - Studii, cercetări şi
inventariere monumente
istorice;
A - Elaborator studii,
cercetări şi inventariere
352 S București monumente istorice;
349. MINGHIAT Sorin Arhitect
/04.07.2008 Tel. 0722.318.842 B - Verificare proiecte;
C - Șef proiect complex;
D - Șef proiect –
restaurare arhitectură;
G - Urmărirea comportării
în timp a monumentelor
istorice;
350. 353 S MORTU Petru București 1 - Restaurare arhitectură; Arhitect
/26.09.2008 tel. 0722.563.809 2 - Urbanism istoric;
3 - Studii, cercetări şi
inventariere monumente
istorice;
A - Elaborator studii,
cercetări şi inventariere
monumente istorice;
B - Verificare proiecte;
D - Șef proiect – ,
urbanism istoric și
restaurare arhitectură;
G - Urmărirea comportării
în timp a monumentelor
istorice;
Restaurare arhitectură - 1.
354 S Arad, jud. Arad
351. PASCUCCI Giampiero Şef proiect de specialitate Arhitect
/26.09.2008 Tel: 0039-0871-346768
-D
3 – elaborare studii,
cercetari si inventariere
monumente istorice
355 S PISICĂ Viorica Galati, jud. Galati
352. A – elaborare studii, Istoric
/10.06.2009 Steluța Tel: 0236-415410
investigaţii, cercetarea şi
evidenţa monumentelor
istorice
Calitatea: a)Elaborator
studii, cercetări şi
inventariere m.i - A;
b)Şef proiect de
specialitate: restaurare
356 S Timisoara, jud. Timis
353. OPRISCH Michael arhitectură şi urbanism Arhitect
/10.06.2009 Tel: 0752.702.776
istoric - D.
Spec: a)Studii, cercetări şi
inventariere m.i - 3;
b)Urbanism istoric - 2;
c)Restaurare arhitectură 1.
354. 357 S HULPE Iulius Toma Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud 2 – urbanism istoric; Arhitect Vezi și
/10.06.2009 Tel: 0263-211525 A – elaborare studii, registrul
cercetari si inventariere specialiștilor
monumente istorice; atestat nr.
D – sef proiect de 288 S
specialitate: urbanism
istoric;
G – urmarirea comportarii
in timp a monumentelor
istorice, in functie de
specializare.
9 – conservare/ restaurare
358 S Alba Iulia, jud. Alba decoratii piatra, stucatura Restaurator
355. KISS Zoltán Árpád
/10.06.2009 Tel: 0745-925093 si/sau ceramica; piatră
E – executare lucrari
Loc. Cordau, jud. Bihor 13 – conservare/
359 S PENYACSEK Stefan Restaurator
356. Tel: 0259-319895 restaurare vitralii;
/10.062009 Petru vitralii
stefan.vitralii@yahoo.com E – executare lucrari
6 – conservare/ restaurare
360 S pictura murala si/sau pe
357. CIOCȘAN Octavian Craiova, jud. Dolj Pictor restaurator
/10.06.2009 lemn;
E – executare lucrari
6 – conservare/ restaurare Actualizat prin
361 S CĂLIMOCEANU Oltenita, jud. Calarasi pictura murala si/sau pe atestatul nr.
358. Pictor restaurator
/10.06.2009 Florentin Tel: 0722-816791 lemn; 518 S /
E – executare lucrari 15.11.2012
6 – conservare/ restaurare
pictura murala si/sau pe
lemn;
Targu Mures, jud. Mures 8 – restaurare lemn, lemn
362 S
359. MIHÁLY Ferenc Tel: 0745.850.102; policrom, dupa caz; Pictor restaurator
/10.06.2009
fmihaly@yahoo.com A – elaborare studii,
cercetari si inventariere
monumente istorice;
E – executare lucrari
360 363 S GORCEA Constantin Suceava, jud. Suceava 2 – urbanism istoric; Arhitect Vezi și
/10.06.2009 Tel: 0722-387540; 3 – studii, cercetari si registrul
constantin.gorcea@agd.ro inventariere monumente specialiștilor
istorice; nr. atestat
A – elaborare studii 525 S
cercetari si inventariere
monumente istorice;
D – sef proiect de
specialitate: urbanism
istoric;
1 – restaurare arhitectuira;
Otopeni, jud. Ilfov
364 S 4 - consolidare/restaurare
361 FOTACHE Adrian Tel: 0720-618850 Arhitect
/01.07.2009 structuri istorice;
Fax: 021-3523997
F – dirigentare lucrari
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; 1 – restaurare
arhitectura;
A – elaborare studii,
365 S cercetari si inventariere
Oradea, jud. Bihor
362 /01.07.2009 POPA Cristian Ion monumente istorice; Arhitect
D – sef proiect de
specialitate; C – sef proiect
complex;
G – urmarirea comportarii
in timp a monumentelor
istorice
1 – restaurare arhitectuira;
366 S Ploiesti, jud. Prahova 4 - consolidare/ restaurare
363 DRAGU Ștefan Inginer
/01.07.2009 Tel: 0729-508762 / 0244-517793 structuri istorice; F –
dirigentare lucrari
4 – consolidare/restaurare
367 S Bucuresti structuri istorice;
364 MORARU Ioan Stelu Inginer
/01.07.2009 Tel: 0742-000012 E –executare lucrari;
F – dirigentare lucrari
1 – restaurare arhitectuira;
4 – consolidare/ restaurare
368 S Targu-Jiu, jud. Gorj
365 POPOI Romeo structuri istorice; E – Inginer
/01.07.2009 Tel: 0724-459249
executare lucrari; ; F –
dirigentare lucrari
1 – restaurare arhitectuira;
369 S Focsani, jud. Vrancea 4 – consolidare/ restaurare
366 TRIFAȘ Ionel Inginer
/01.07.2009 Tel: 0721-248560 structuri istorice; F –
dirigentare lucrari
367 370 S SIMINIC Alexandru Bucuresti 9 – conservare/ restaurare Restaurator
/01.07.2009 Tel: 0743 047 447 decoratii piatra, stucatura piatră, metal
si/sau ceramica, dupa caz;
10 – conservare /
restaurare metal;
siminicalexandru@yahoo.com A – elaborare studii,
cercetari si
inventarieremonumente
istorice; E – executare
lucrari
1 – restaurare arhitectura;
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice;
371 S Oradea, jud. Bihor
368 PUȘCAȘ Cristian A – elaborare studii, Arhitect
/24.09.2009 Tel: 0744-599345 / 0359-438040
cercetari si inventariere
monumente istorice;
D – sef proiect de
specialitate;`
1 – restaurare arhitectura;
372 S Bucuresti
369 BÂLDESCU Irina D – sef proiect de Arhitect
/24.09.2009 Tel: 0722-796819
specialitate;
2 – urbanism istoric; Vezi și
3 – studii, cercetari si registrul
inventariere monumente specialiștilor
373 S Alexandria, jud. Teleorman istorice; A – elaborare nr. atestate
370 DAVIDENCO Gabriel Arhitect
/24.09.2009 Tel: 0749-011431 studii, cercetari si 394 SD
inventarieremonumente și
istorice; D – sef proiect de 473 S
specialitate
1 – restaurare arhitectura;
2 – urbanism istoric;
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
Targu Mures, jud. Mures
374 S SZEKERES-BALOGH istorice; A – elaborare
371 Tel: 0741-091502 Arhitect
/24.09.2009 Iolanda studii, cercetari si
E-mail: sziolanda@gmail.com
inventarieremonumente
istorice; C – sef proiect
complex; D – sef proiect
de specialitate
372 375 S NIȚULESCU Arina Constanta, jud. Constanta 1 – restaurare arhitectura; Arhitect
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice;
Tel: 0742-170800 A – elaborare studii,
/24.09.2009
E-mail: arina_nitulescu@yahoo.com cercetari si inventariere
monumente istorice;
D – sef proiect de
specialitate
1 – restaurare arhitectura;
4 – consolidare /
Bucuresti restaurare structuri
376 S BĂRBULESCU
373 Tel: 0722-340727 istorice; F – dirigentare Arhitect
/24.09.2009 Cantemir
E-mail: mirel.barbulescu@gmail.com lucrari; G – urmarirea
comportarii in timp a
monumentelor istorice
1 – restaurare arhitectura;
Vezi și
4 – consolidare /
Iasi. Jud. Iasi registrul
377 S restaurare structuri
374 CUCOȘ Virgil Tel: 0745.634.440 Inginer specialiștilor
/24.09.2009 istorice; E – executare
E-mail: virgil.cucos@gmail.com nr. atestat
lucrari; F – dirigentare
454 S
lucrari
4 – consolidare /
restaurare structuri
istorice; 8 – restaurare
lemn, lemn policrom;
9 – conservare / restaurare
Sibiu, jud. Sibiu
378 S decoratii piatra, stucatura
375 KRAMER Peter Hans Tel: 0722-248703 Inginer
/24.09.2009 si ceramica;
e-mail: office@titantrade.ro
10 – conservare /
restaurare metal;
13 – conservare /
restaurare vitralii;
E – executare lucrari
376 379 S SPIRU - BOLOIU Bucuresti 9 – conservare / restaurare Restaurator Decedat
/24.09.2009 Florin decoratii piatra, stucatura piatră
si ceramica; A – elaborare Vezi și
studii, cercetari si registrul
inventariere monumente specialiștilor
istorice; E – executare nr. atestat
lucrari 412 S
7 – conservare / restaurare
pictura lemn; A – elaborare
380 S RITIVOIU Constantin Bucuresti studii, cercetari si
377 Pictor restaurator
/24.09.2009 Radu Tel: 0722-566747 inventariere monumente
istorice;
E – executare lucrari
9 – conservare / restaurare
381 S RĂDULESCU decoratii piatra, stucatura Restaurator
378 - Decedat
/24.09.2009 Gheorghe si ceramica; E – executare piatră
lucrari
1 – restaurare arhitectura;
2 – urbanism istoric;
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
382 S Bucuresti istorice; A – elaborare
379 STURDZA Șerban Arhitect
/20.11.2009 Tel: 0728-872130 studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; C – sef proiect
complex;; D – sef proiect
de specialitate
1 – restaurare arhitectura;
2 – urbanism istoric;
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
383 S Miercurea Ciuc, jud. Harghita
380 MÁTHÉ Zoltán istorice; A – elaborare Arhitect
/20.11.2009 Tel: 0744-697961
studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; D – sef proiect de
specialitate.
381 384 S KÖLLŐ Miklós Miercurea Ciuc, jud. Harghita 1 – restaurare arhitectura; Arhitect Vezi și
/20.11.2009 Tel: 0730-118669 2 – urbanism istoric; registrul
3 – studii, cercetari si experților
inventariere monumente nr. atestat
istorice; A – elaborare 165 E
studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; D – sef proiect de
specialitate.
2 – urbanism istoric;
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
Bucuresti
385 S istorice; A – elaborare
382 FILIP Anca Tel: 0744.760.702 Arhitect
/20.11.2009 studii, cercetari si
ancafilip10@gmail.com
inventariere monumente
istorice; D – sef proiect de
specialitate.
1 – restaurare arhitectura;
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice;
4 – consolidare /
386 S GIONCU Victor Marin Timisoara, jud. Timis
383 restaurare structuri Inginer Decedat
/20.11.2009 Nicolae
istorice; A – elaborare
studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; D – sef proiect de
specialitate.
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; 4 – consolidare /
restaurare structuri
istorice; A – elaborare
Timisoara, jud. Timis studii, cercetari si
387 S
384 MOȘOARCĂ Marius Tel / fax: 0256-226277 inventariere monumente Inginer
/20.11.2009
Mobil: 0740-612757 istorice; D – sef proiect de
specialitate;
F – dirigentare lucrari;
G – urmarirea comportarii
in timp a monumentelor
istorice.
385 388 S VASILACHE Bucuresti 1 – restaurare arhitectura; Subinginer
/20.11.2009 Gheorghe Tel / fax: 021-3323547 4 – consolidare /
Mobil: 0724-507551 restaurare structuri
istorice; E – executare
lucrari.
4 – consolidare /
389 S Targoviste, jud. Dambovita restaurare structuri Maistru
386 SĂVULESCU Mihail
/20.11.2009 Tel: 0744-342819 istorice; E – executare constructor
lucrari.
3 – studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; 2 – urbanism
390 SD ALUCHI Andreea Ploiesti, jud. Prahova istoric; A – elaborare
387 Arhitect
/20.11.2009 Ioana Tel: 0745-681184 / 0244-540797 studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; D – sef proiect de
specialitate.
6 – conservare / restaurare
391 SD Bucuresti Arhitect, pictor
388 SAMOILĂ Crișan pictura murala; E –
/20.11.2009 Tel: 0729-891234 restaurator
executare lucrari.
1 – restaurare arhitectura;
2 – urbanism istoric;
3 – studii, cercetari si
Oradea, jud. Bihor inventariere monumente
392 SD
389 SZABÓ Ane Marie Tel: 0723-485904 istorice; A – elaborare Arhitect
/20.11.2009
e-mail: szabo_anemari@yahoo.com studii, cercetari si
inventariere monumente
istorice; D – sef proiect de
specialitate.
1 – restaurare arhitectura;
393 SD Bucuresti D – sef proiect de
390 BOGDAN Mariana Arhitect
/24.09.2009 Tel: 0744-328386 / 0722-312228 specialitate: restaurare
arhitectură
1 – restaurare arhitectura; Vezi și
D – sef proiect de registrul
Alexandria, jud. Teleorman specialitate: restaurare specialiștilor
394 SD
391 DAVIDENCO Gabriel Tel: 0749-011431 arhitectură. Arhitect nr. atestate
/24.09.2009
davidencog@cjteleorman.ro 373 SD
și
473 S
392 395 S COTEŢIU Marin Târgovişte, jud. Dâmboviţa Conservare/restaurare Pictor restaurator Vezi și
/03.11.2010 Tel: 0723-305599 pictură murală – 6; registrul
Conservare/restaurare
pictură pe lemn – 7.
specialiștilor
Şef proiect specialitate :
e-mail: marin_cotetiu@yahoo.com nr. atestat
componente artistice (6,7)
212 S
– D;
Executare lucrări (7) – E.
Restaurare arhitectură–1.
Elaborare studii, cercetări
şi inventariere monumente
Timişoara, jud. Timiş istorice – A;
396 S COVACI PREDA
393 Tel: 0744-511090 / 0256-435199 Şef proiect specialitate: Arhitect
/03.11.2010 Camelia
e-mail: atelieruad@clicknet.ro restaurare arhitectură – D;
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Craiova, jud. Dolj Consolidare/restaurare,
397 S
394 DĂRAC Aurelia Tel: 0745-594024 / 0251-408239 structuri istorice – 4. Inginer
/03.11.2010
ricadarac@yahoo.com Dirigentare lucrări – F.
Conservare/restaurare
pictură murală – 6; Vezi și
Bucureşti, sector 1 Conservare/restaurare registrul
398 S
395 DARIDA Ioan Tel: 0722.659.392 pictură pe lemn – 7. Pictor restaurator experților
/03.11.2010
dana_ioan_04@yahoo.com Şef proiect specialitate : nr. atestat
componente artistice – D; 174 E
Executare lucrări – E.
Inginerie instalaţii – 5.
Bucureşti, sector 5 Executare lucrări – E;
399 S
396 FLORIAN Alexandrina Tel: 0767-268626 / 0734-490787 Urmărirea comportării în Inginer instalator
/03.11.2010
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice-G.
Floreşti, jud. Cluj Restaurare arhitectură – 1.
400 S KISS GAZDA Ioan
397 Tel: 0720-600279 Executare lucrări – E. Inginer
/03.11.2010 Andrei
e-mail: kissgazda@yahoo.com
Bucureşti Consolidare/restaurare,
401 S
398 PETRIŞOR Ioan Tel: 0720-001128 structuri istorice – 4. Inginer
/03.11.2010
e-mail: yoan.petrisor@gmail.com Dirigentare lucrări – F.
399 402 S SANDU Mihaela Bucureşti Restaurare arhitectură–1. Arhitect
/03.11.2010 Tel: 0722-456471 Şef proiect specialitate:
restaurare arhitectură – D;
Urmărirea comportării în
e-mail: mihaelasandu2763@yahoo.com
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
403 S Tîrgovişte, jud. Dîmboviţa Executare lucrări – E;
400 TITEA Minodora Inginer
/03.11.2010 Tel: 0727-886805 Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Restaurare arhitectură – 1;
Bucureşti Consolidare/restaurare,
404 S
401 TRANDAFIR Dănuţ Tel: 0736.494.112 structuri istorice – 4. Inginer
/03.11.2010
e-mail: dantrandafir82@yahoo.com Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări – F.
Urbanism istoric – 2;
Studii, cercetări şi
inventarierea
Bucureşti monumentelor istorice – 3.
405 S VASILCA Andreea
402 Tel: 0722-377355 / 0757-081313 Elaborare studii, cercetări Arhitect
/03.11.2010 Gabriela
e-mail: andreeavasilca@yahoo.fr şi inventariere monumente
istorice – A;
Şef proiect specialitate:
urbanism istoric – D.
Curtea de Argeş, jud. Argeş Consolidare/restaurare,
406 S Tel: 0723-670.556 structuri istorice – 4.
403 BULARDA Ion Inginer
/02.12.2010 0248-727.983 Executare lucrări – E.
E-mail: ionbularda2005@yahoo.com
Slobozia, jud. Ialomiţa Conservare/restaurare
407 S DUMITRESCU
404 Tel: 0720-039.079 pictură murală – 6. Pictor restaurator
/02.12.2010 Dumitru-Augustin
E-mail: dumitrescu.dumitru@yahoo.com Executare lucrări – E.
Consolidare/restaurare,
Sfântu Gheorghe. Jud. Covasna
408 S EDLER László structuri istorice – 4.
405 Tel: 0745-345.999 Inginer
/02.12.2010 György Executare lucrări – E;
Dirigentare lucrări – F.
406 409 S GRUIŢĂ Alexandrina Timişoara, jud. Timiş Restaurare arhitectură – 1; Inginer
/02.12.2010 Tel: 0744-794.402 Consolidare/restaurare,
0356-107.638 structuri istorice – 4.
Executare lucrări – E;
Fax: 0356-816.248 Urmărirea comportării în
E-mail: alexandrinagruita@yahoo.com timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Mediaş, jud. Sibiu Consolidare/restaurare,
410 S LIANCĂ Tel: 0269.831.800 structuri istorice – 4.
407 Inginer
/02.12.2010 Vlad-Mircea 0733-914.640 Executare lucrări – E.
E-mail: mircea@highstandards.ro
Zalău, jud. Sălaj Restaurare arhitectură – 1;
Tel: 0722-624.895 Consolidare/restaurare,
411 S PÉTERFI Zsuzsánna- 0745-127.867 structuri istorice – 4.
408 Inginer
/02.12.2010 Éva 0260-619.988 Executare lucrări – E.
Fax: 0260-619.819
E-mail: clio.zalau@yahoo.com
Conservare/restaurare Decedat
decoraţii piatră, stucatură
şi ceramică – 9 Vezi și
412 S SPIRU - BOLOIU Bucureşti Restaurator
409 Şef proiect de specialitate: registrul
/02.12.2010 Florin piatră
componente artistice – D. specialiștilor
nr. atestat
379 S
Studii, cercetări şi
Cluj-Napoca, jud. Cluj
inventarierea
Tel: 0264-582.955
413 S monumentelor istorice – 3.
410 WEISZ Attila 0744-200.846 Istoric de artă
/02.12.2010 Elaborare studii, cercetări
E-mail: weiszattila2002@yahoo.com
şi inventariere monumente
istorice – A.
Codlea, jud. Braşov Conservare/restaurare
414 S ZAHARIEA Restaurator
411 Tel: 0721.991.725 pictură murală – 6.
/02.12.2010 Georgiana-Cristina pictură
georgianazahariea@yahoo.com Executare lucrări – E.
Tîrgu-Mureş, jud. Mureş Urbanism istoric – 2.
Tel: 0265-213.161 Şef proiect specialitate:
415 S BAKÓ 0365-808.358 urbanism istoric – D.
412 Arhitect
/13.01.2011 Lóránt-István 0788-345.853
E-mail: bakolori@zappmobile.ro
bakolori@rdslink.ro
413 416 S BENYOVSZKI Tünde Oradea, jud. Bihor Restaurare arhitectură– 1; Inginer
/13.01.2011 Ilona Tel: 0259-436.276 Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
0722-159.458 Dirigentare lucrări – F;
Fax: 0259-436.276 Urmărirea comportării în
E-mail: benyovszki_tunde@yahoo.com timp şi monitorizarea
monumentelor istorice– G.
Consolidare/restaurare,
417 S Bucureşti
414 CHIŢESCU Maria structuri istorice – 4. Inginer
/13.01.2011 Tel: 0727-396.690
Dirigentare lucrări – .
Ploieşti, jud. Prahova Conservare/restaurare
418 S
415 ICHIM Constantin Tel: 0728-039.297 pictură murală – 6. Pictor restaurator
/13.01.2011
E-mail: kimkonst@yahoo.com Executare lucrări – E.
Conservare/restaurare
419 S Ploieşti, jud. Prahova
416 ICHIM Silvia Oana pictură murală – 6. Pictor restaurator
/13.01.2011 Tel: 0727-542.673
Executare lucrări – E.
Urbanism istoric – 2;
Studii, cercetări şi
Miercurea-Ciuc, jud. Harghita inventariere monumente
420 S
417 KORODI Szabolcs Tel: 0744-793.799 istorice – 3. Arhitect
/13.01.2011
E-mail: office@vallum.ro Elaborare de studii,
cercetări şi inventariere
monumente istorice – A.
Restaurare arhitectură – 1;
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
421 S Timişoara, jud. Timiş
418 POPA Ioan Executare lucrări – E; Inginer
/13.01.2011 Tel: 0741-128.924
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Restaurare arhitectură – 1;
Consolidare/restaurare,
Bucureşti structuri istorice – 4;
422 S Tel: 0766-530.469 Inginerie instalaţii – 5.
419 STAN Gheorghe Inginer
/13.01.2011 E-mail: georgestan2000@yahoo.com Dirigentare lucrări – F.
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
420 423 S TRĂUŞAN Radu- Sibiu, jud. Sibiu Restaurare arhitectură – 1; Arhitect
/13.01.2011 Mihail Tel: 0741-197.553 Studii, cercetări şi
inventariere monumente
istorice – 3.
Elaborare de studii,
cercetări şi inventariere
monumente istorice – A;
Şef de proiect de
specialitate: restaurare
arhitectură – D.
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
424 S Iaşi, jud. Iaşi
421 VIERIU Eugen Şef de proiect de Inginer
/13.01.2011 Tel: 0744-705.398
specialitate: structuri
istorice – D.
Urbanism istoric – 2.
Timişoara, jud. Timiş
425 S Şef de proiect de
422 BÂLDEA Maja Tel: 0726-311.007 Arhitect
/03.02.2011 specialitate: urbanism
E-mail: maja_baldea@yahoo.com
istoric – D.
Restaurare arhitectură – 1;
Suceava, jud. Suceava Consolidare/restaurare,
426 S
423 BRADU Cozmin Tel: 0725.899.876 structuri istorice – 4. Arhitect
/03.02.2011
cozminbradu@yahoo.com Executare lucrări – E.

Conservare/restaurare
427 S Bucureşti
pictură murală – 6.
424 /03.02.2011 CAMEN Adi Tel: 0726.353.213 Pictor restaurator
Executare lucrări – E;
E-mail: adi.camen@gmail.com
Dirigentare lucrări – F.
Conservare/restaurare
pictură murală – 6.
428 S Bucureşti
425 DRĂGUŞIN Ana-Maria Şef proiect de specialitate: Pictor restaurator
/03.02.2011 Tel: 0729-081.709
componente artistice – D;
Executare lucrări – E.
429 S Conservare/restaurare
Bucureşti
426 /03.02.2011 DRĂGUŞIN Nicolae pictură murală – 6. Pictor restaurator
Tel: 0726-379.414
Executare lucrări – E.
Mogoşoaia, jud. Ilfov Conservare/restaurare
430 S HRIMIUC Gheorghe Restaurator
427 Tel: 0747-643.260 vitralii şi sticlă – 13.
/03.02.2011 Cătălin vitralii
E-mail: hgcglassdesign@yahoo.com Executare lucrări – E.
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
431 S - Executare lucrări – E;
428 KELEMEN Ioan Inginer Decedat
/03.02.2011 Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Consolidare/restaurare,
432 S MUŞĂTESCU Târgovişte, jud. Dâmboviţa structuri istorice – 4.
429 Inginer
/03.02.2011 Dumitru Vasile Tel: 0733-975.477 Executare lucrări – E;
Dirigentare lucrări – F.
Conservare/restaurare
pictură murală – 6.
Şef proiect de specialitate:
433 S POPESCU Tudor- Rîmnicu-Vîlcea, jud. Vîlcea
430 componente artistice – D; Pictor restaurator
/03.02.2011 Emanuel Tel: 0250-732.442
Executare lucrări – E.

Bucureşti Conservare/restaurare
434 S SĂRARU Victor Restaurator
431 Tel: 0744.152.972 vitralii şi sticlă – 13.
/03.02.2011 Olivier vitralii
E-mail: victor.sararu@gmail.com Executare lucrări – E.
Inginerie instalaţii – 5.
435 S Bucureşti
432 VIZIREANU Mihail Executare lucrări – E; Inginer
/03.02.2011 Tel: 0745-342.213
Dirigentare lucrări – F.
Conservare/restaurare
Bucureşti pictură murală – 6.
436 S
433 CODRESCU Daniel Tel: 0744-431.970 Şef proiect de specialitate: Pictor restaurator
/24.03.2011
E-mail: danielcodrescu@hotmail.com componente artistice – D;
Executare lucrări – E.
Urbanism istoric – 2;
Studii, cercetări şi
inventariere monumente
istorice – 3.
Buzău, jud. Buzău
437 S DRĂGOESCU Elaborare de studii,
434 Tel: 0762-286.928 Urbanist
/24.03.2011 Carmen Alina cercetări şi inventariere
E-mail: alina_dragoescu@yahoo.com
monumente istorice – A;
Şef de proiect de
specialitate: urbanism
istoric – D.
Consolidare/restaurare,
Alba-Iulia, jud. Alba
438 S structuri istorice – 4.
435 ENĂŞEL Maria Tel: 0744-660.152 Inginer
/24.03.2011 Şef proiect de specialitate:
E-mail: proemasrl@yahoo.com
structuri istorice – D.
Restaurare arhitectură – 1;
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
Bucureşti
439 S Executare lucrări – E;
436 TARŢA Ioan Vasile Tel: 0740-111.303 Inginer
/24.03.2011 Dirigentare lucrări – F;
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Bucureşti Consolidare/restaurare,
440 S
437 IVAN Valentin Tel: 0722.703.592; 021.211.81.15 structuri istorice – 4. Inginer
/24.03.2011
E-mail: valiivan50@gmail.com Dirigentare lucrări – F.
Bacău, jud. Bacău Restaurare arhitectură – 1.
441 S
438 ANGHEL Teodor Tel: 0234/51.64.00 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/15.04.2011
E-mail: adraexim@rdslink.ro restaurare arhitectură – D.
Conservare/restaurare
decoraţii piatră, stucatură
Bucureşti şi ceramică – 9
442 S Restaurator
439 BURLACU Laurenţiu Tel: 0767.088.838 Executare lucrări – E;
/15.04.2011 piatră
E-mail: laurentiuburlacu@hotmail.com Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G
Studii, cercetări şi
Bucureşti inventariere monumente
Tel: 0722.309.196 istorice – 3.
443 S DECIU Gheorghe
440 cristiandeciu@gmail.com Elaborare de studii şi Inginer
/15.04.2011 Cristian
giacorest.art@gmail.com cercetări– A;
Monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Bucureşti Restaurare arhitectură – 1.
444 S Tel: 0721.383.862 Şef proiect de specialitate:
441 HOINĂRESCU Daniel Arhitect
/15.04.2011 E-mail: danielhoinarescu@gmail.com restaurare arhitectură – D.

442 445 S LEŢIU Ioan Sorin Sebeş, jud. Alba Consolidare/restaurare, Inginer
/15.04.2011 Tel: 0742.025.777 / 0258.733.281 structuri istorice – 4.
E-mail: sorinletiu@yahoo.com Executare lucrări – E.
Restaurare arhitectură – 1;
Consolidare/restaurare,
Satu Mare, jud. Satu Mare structuri istorice – 4.
446 S
443 MOŢIU Horia Dan Tel: 0749.042.613 / 0261.742.322 Executare lucrări – E; Inginer
/15.04.2011
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G
Restaurare arhitectură – 1;
Oradea, jud. Bihor
447 S Consolidare/restaurare,
444 PANTEA Florian Tel: 0744.60.77.05 Inginer
/15.04.2011 structuri istorice – 4.
E-mail: acord@mediere-bihor.ro
Executare lucrări – E.
Urbanism istoric – 2;
Studii, cercetări şi
inventariere monumente
Bucureşti istorice – 3.
448 S Tel: 0723.131.895 / 021.233.84.89 Elaborare de studii,
445 POPESCU Toader Arhitect
/15.04.2011 cercetări şi inventariere
E-mail: toaderpopescu@yahoo.com
monumente istorice – A;
Şef de proiect de
specialitate: urbanism
istoric – D.
Conservare/restaurare
decoraţii piatră, stucatură
şi ceramică – 9.
com. Sîntimbru, jud. Alba Şef proiect de specialitate:
449 S Restaurator
446 SABĂU Danil Tel: 0740.167.166 componente artistice – D;
/15.04.2011 piatră
E-mail: grupcorint@yahoo.co.uk Executare lucrări – E;
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Otopeni, jud. Ilfov Conservare/restaurare
450 S ANDRONIC
447 Tel: 0722.788.393 pictură murală – 6. Pictor restaurator
/05.05.2011 Alexandra
E-mail: alexandra.andronic@yahoo.com Executare lucrări – E.
Otopeni, jud. Ilfov Conservare/restaurare
451 S ANDRONIC Andrei-
448 Tel: 0724.239.686 pictură murală – 6. Pictor restaurator
/05.05.2011 Constantin
E-mail: andronicandrei@yahoo.com Executare lucrări – E.
449 452 S BREZAN Andreea- Bucureşti Conservare/restaurare Pictor restaurator
pictură murală – 6;
Conservare/restaurare
Tel: 0722.564.705 pictură pe lemn – 7;
/05.05.2011 Petra
E-mail: petrabrezan@yahoo.com Restaurare lemn, lemn
policrom –8.
Executare lucrări – E.
Conservare/restaurare
pictură pe lemn – 7;
Bucureşti Restaurare lemn, lemn
453 S
450 BUCUR Ana Tel: 0722.816.600 policrom –8. Pictor restaurator
/05.05.2011
E-mail: ana.bucur@yahoo.it Şef proiect de specialitate:
componente artistice – D;
Executare lucrări – E.
Restaurare arhitectură – 1;
Vezi și
Consolidare/restaurare,
Iaşi. Jud. Iaşi registrul
454 S structuri istorice – 4. Inginer
451 CUCOŞ Virgil Tel: 0745.634.440 specialiștilor
/05.05.2011 Urmărirea comportării în
E-mail: virgil.cucos@gmail.com nr. atestat
timp şi monitorizarea
377 S
monumentelor istorice – G.
Studii, cercetări şi
inventariere monumente
Braşov, jud. Braşov
455 S istorice – 3. Elaborare de
452 ISTRATE Angel Tel: 0744.808.426 Arheolog
/05.05.2011 studii, cercetări şi
E-mail: damasus2000@yahoo.com
inventariere monumente
istorice – A.
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4;
Iaşi, jud. Iaşi Inginerie instalaţii – 5.
456 S
453 PETERCĂ Sebastian Tel: 0721.459.455 Dirigentare lucrări – F; Inginer
/05.05.2011
E-mail: peterca_seb@yahoo.com Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Conservare/restaurare
Otopeni, jud. Ilfov pictură murală – 6.
457 S SCHUSTER Elena-
454 Tel: 0724.373.755 Şef proiect de specialitate: Pictor restaurator
/05.05.2011 Gabriela
alexandra.andronic@yahoo.com componente artistice – D;
Executare lucrări – E.
455 458 S CARAMARIN Eugen Suceava, jud. Suceava Consolidare/restaurare, Inginer
Tel: 0230.551.648 structuri istorice – 4.
/09.06.2011 0755.549.292 Executare lucrări – E;
eugen_caramarin@yahoo.com Dirigentare lucrări – F.
Bucureşti Conservare/restaurare
459 S MĂRĂŞESCU
456 Tel: 0721.910.766 pictură murală – 6. Pictor restaurator
/09.06.2011 Adriana-Mariana
adrianamaraart@yahoo.com Executare lucrări – E.
Studii şi cercetări
Sibiu, jud. Sibiu
monumente istorice – 3.
460 S Tel: 0745.263.917
457 NANU Ilie-Dan Elaborare studii şi Istoric
/09.06.2011 Fax: 0269.210.357
cercetări monumente
nanu_ilie_dan@yahoo.com
istorice – A.
Bucureşti Conservare/restaurare
461 S
458 PALAMARIU Cătălin Tel: 0724.767.370 pictură murală – 6. Pictor restaurator
/09.06.2011
E-mail: catalinpalamariu@yahoo.com Executare lucrări – E.
Călăraşi, jud. Călăraşi Consolidare/restaurare,
462 S SIMIONESCU
459 Tel: 0722.353.450 structuri istorice – 4. Inginer
/09.06.2011 Dumitru
E-mail: dis1939@consultant.com Dirigentare lucrări – F.
Restaurare arhitectură – 1.
Zalău, jud. Sălaj Elaborare studii şi
Tel: 0260.660.120 cercetări monumente
463 S ZEBACINSCHI
460 0747.112.340 istorice – A; Arhitect
/09.06.2011 Corneliu-Ştefan
Fax: 0260.660.120 Şef de proiect de
E-mail: czebacinschi@yahoo.com specialitate: restaurare
arhitectură – D.
Consolidare/restaurare,
Timişoara, jud. Timiş
464 S structuri istorice – 4.
461 ARGINTARU Sorin Tel: 0752.124.793 Inginer
/29.09.2011 Executare lucrări – E;
E-mail: sorin@adamsconstruct.ro
Dirigentare lucrări – F.
Craiova, jud. Dolj Restaurare arhitectură – 1;
Tel: 0251.543.990 Consolidare/restaurare,
465 S
462 CRISTEA Stan 0744.773.945 structuri istorice – 4. Inginer
/29.09.2011
Fax: 0251.563.990 Executare lucrări – E.
E-mail: atlas@rdscv.ro
Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud Restaurare arhitectură – 1.
466 S Tel: 0753.153.330 Şef proiect de specialitate:
463 LUCA Ileana Arhitect
/29.09.2011 Tel/Fax: 0263.216.120 restaurare arhitectură – D.
E-mail: ileanaluca2000@yahoo.com
Bucureşti Restaurare arhitectură – 1.
467 S
464 MODORAN Victor Tel: 0722.319.214 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/29.09.2011
E-mail: casaconda@gmail.com restaurare arhitectură – D.
Restaurare arhitectură – 1. Vezi și
Piatra Neamţ, jud. Neamţ Executare lucrări – E; registrul
468 S
465 NICULIŢĂ Mihai Tel: 0722.569.681 / 0233.620.740 Dirigentare lucrări – F. Inginer experților
/29.09.2011
E-mail: niculitamihai12@yahoo.com nr. atestat
156 E
Restaurare arhitectură – 1;
Iaşi, jud. Iaşi
469 S Consolidare/restaurare,
466 ONUŢU Cătălin Tel: 0746.543.804 Inginer
/29.09.2011 structuri istorice – 4.
E-mail: onutu.catalin@yahoo.com
Dirigentare lucrări – F.
Bucureşti Conservare/restaurare
470 S
467 SAMOILĂ Mioara Tel: 0722.999.821 pictură murală – 6. Pictor restaurator
/29.09.2011
E-mail: mioara.samoila@gmail.ro Executare lucrări – E.
Bucureşti
Tel: 021.778.15.83
471 S Inginerie instalaţii – 5.
468 SAVU Mihai 0760.164.812 Inginer
/29.09.2011 Dirigentare lucrări – F.
0731.113.754
E-mail: savu_06@yahoo.com
Restaurare arhitectură – 1;
Consolidare/restaurare,
Satu-Mare, jud. Satu-Mare
structuri istorice – 4.
472 S Tel: 0261-717.830
469 CÂMPEANU Victor Executare lucrări – E; Inginer
/27.10.2011 0720.888.878
Urmărirea comportării în
E-mail: puiu_campeanu@yahoo.com
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Restaurare arhitectură – 1. Vezi și
Şef proiect de specialitate: registrul
Alexandria, jud. Teleorman
473 S restaurare arhitectură – D. specialiștilor
470 DAVIDENCO Gabriel Tel: 0749.011.431 Arhitect
/27.10.2011 nr. atestate
E-mail: davidencog@cjteleorman.ro
373 S
și 394 SD
471 474 S EMANDI Ana Bucureşti Studii, cercetări şi Chimist
/27.10.2011 Tel: 0788.465.287 inventariere monumente
E-mail: annemandi11@yahoo.com istorice – 3;
Conservare/restaurare
pictură murală – 6;
Conservare/restaurare
pictură pe lemn – 7;
Conservare/restaurare
metal – 10.
Elaborare studii, cercetări
şi inventariere monumente
istorice – A.
Restaurare arhitectură – 1;
Botoşani, jud. Botoşani Consolidare/restaurare,
475 S
472 MANDEA Cristinel Tel: 0755.856.136 / 0231.515.425 structuri istorice – 4. Inginer
/27.10.2011
E-mail: mandea.cristi@yahoo.com Executare lucrări – E;
Dirigentare lucrări – F.
Roman, jud. Neamţ
Conservare/restaurare
476 MAXIM Bogdan- Tel: 0740.098.336
473 pictură murală – 6. Pictor restaurator
S/27.10.2011 Gabriel
Executare lucrări – E.
E-mail: maxim.bogdan.gabriel@gmail.com
Alba Iulia, jud. Alba
Inginerie instalaţii – 5.
477 S Tel: 0745.459.074
474 ROŞIU Ioan Şef proiect de specialitate: Inginer
/27.10.2011 Fax: 0258-835.180
inginerie instalaţii – D.
E-mail: instal.vest@gmail.com
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
Aiud, jud. Alba
478 S ŞURCĂ Constantin- Executare lucrări – E;
475 Tel: 0745.352.805 Inginer
/27.10.2011 Corneliu Urmărirea comportării în
E-mail: constantinsurca@yahoo.com
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Studii şi cercetări
Bucureşti
monumente istorice – 3.
479 S ŢURLEA Cristina- Tel: 021-211.00.88
476 Elaborare studii şi Arhitect
/27.10.2011 Gabriela 0743.130.308
cercetări monumente
E-mail: cristina_turlea@yahoo.com
istorice – A.
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
Baia Sprie, jud. Maramureş
Şef proiect de specialitate:
480 S Tel: 0731.020.042
477 CIPLEA Tudor structuri istorice – D; Inginer
/08.12.2011 tudor@ciplea.ro
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Bucureşti
Consolidare/restaurare,
481 S Tel: 0726.403.163
478 JIPA Victoria structuri istorice – 4. Inginer
/08.12.2011 saviconstruct@yahoo.com
Dirigentare lucrări – F.
Studii şi cercetări
monumente istorice – 3.
Elaborare studii şi
Iaşi, jud. Iaşi
482 S MARINCAŞ cercetări monumente
479 Tel: 0720.088.475 Inginer chimist
/08.12.2011 Octaviana istorice – A;
omarincas@arteiasi.ro
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Zalău, jud. Sălaj
Urbanism istoric – 2.
483 S NEJUR Tel: 0744.171.944
480 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/08.12.2011 Steluţa – Doina doina.nejur@gmail.com
urbanism istoric – D.
Iaşi, jud. Iaşi
484 S Inginerie instalaţii – 5.
481 PANAITE Nicuşor Tel: 0755.095.226 Inginer
/08.12.2011 Executare lucrări – E.
npanaite@yahoo.com
Restaurare arhitectură – 1;
Consolidare/restaurare,
Iaşi, jud. Iaşi structuri istorice – 4.
485 S TODICĂ
482 Tel: 0723.796.704 Executare lucrări – E; Inginer
/08.12.2011 Dan–Sebastian
sebastiantodica@yahoo.com Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Cluj-Napoca, jud. Cluj Restaurare arhitectură – 1.
486 S
483 TÓTHFALUSI Gábor Tel: 0729.011.400 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/08.12.2011
gabor@tektum.ro restaurare arhitectură – D.
Cluj-Napoca, jud. Cluj Restaurare arhitectură–1.
487 S TULOGDY
484 Tel: 0722.396.306 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/08.12.1011 László–György
laci@tektum.ro restaurare arhitectură – D.
Restaurare arhitectură–1;
Satu-Mare, jud. Satu Mare Consolidare/restaurare,
488 S
485 BANDICI Emil Tel: 0749.121.696 structuri istorice – 4. Inginer
/15.03.2012
emil.bandici@gmail.com Executare lucrări – E.
Consolidare/restaurare
Tîrgu Mureş, jud. Mureş structuri istorice – 4.
489 S MÁRTON
486 Tel: 0744.978.515 Şef proiect de specialitate: Inginer
/15.03.2012 Judit-Katalin
porciunkula@yahoo.com structuri istorice – D;
Dirigentare lucrări – F.
Restaurare arhitectură–1;
Bucureşti
Urbanism istoric – 2.
490 S DAMASCHIN Tel: 0722.212.873
487 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/15.03.2012 Anca-Elena ancadamaschin@animaproiect.ro
restaurare arhitectură,
urbanism istoric – D.
Sighişoara, jud. Mureş Restaurare arhitectură–1.
491 NITS
488 Tel: 0744.791.303 Şef proiect de specialitate: Arhitect
S/15.03.2012 Alexandru-Tiberiu
nitsalexandru@gmail.com restaurare arhitectură – D.
Consolidare/restaurare,
Comuna Vulcana –Pandele, jud. Dîmboviţa
492 S structuri istorice – 4.
489 OPREA Corneliu Tel: 0722.342.019 Inginer
/15.03.2012 Executare lucrări – E.
oprea.corneliu@yahoo.com
Sat Albeşti, jud. Mureş Consolidare/restaurare
493 S RADU
490 Tel: 0729.499.256 structuri istorice – 4. Inginer
/15.03.2012 Pavel-Puiu
radupavel00@yahoo.com Dirigentare lucrări – F.
Bucureşti Restaurare arhitectură–1.
494 S TUREANU
491 Tel: 0723.300.113 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/15.03.2012 Gabriel
ileana_tureanu@yahoo.com restaurare arhitectură – D.
Inginerie instalaţii – 5.
Executare lucrări – E;
Bucureşti
495 S Dirigentare lucrări – F;
492 URSEI Florea Tel: 0727.781.818 Inginer
/15.03.2012 Urmărirea comportării în
floreaursei@just.ro
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Inginerie instalaţii (instalaţii
Ploieşti, jud. Prahova electrice) – 5.
496 S ALEXIU Sebastian-
493 Tel: 0740.032.047 Şef proiect de specialitate: Inginer
/19.04.2012 Valentin
a_sebi@yahoo.com inginerie instalaţii (instalaţii
electrice) – D.
494 497 S IANCU Mihail-Costică Tecuci, jud. Galaţi Restaurare arhitectură–1; Inginer
/19.04.2012 Tel: 0722.649.072 Consolidare/restaurare,
constructiiavramiancu_srl@yahoo.com structuri istorice – 4.
Executare lucrări – E;
Dirigentare lucrări – F.
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna Executare lucrări – E;
498 S
495 MILD Zoltán Tel: 0720.888.442 Dirigentare lucrări – F; Inginer
/19.04.2012
mild.zoltan@rdslink.ro Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Craiova, jud. Dolj Restaurare arhitectură–1.
499 S
496 RĂGĂLIE Tudor Tel: 0722.239.302 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/19.04.2012
ragalietudor@yahoo.com restaurare arhitectură – D.
Inginerie instalaţii (exclusiv
instalaţii electrice şi de
Ploieşti, jud. Prahova gaze naturale) – 5.
500 S STAICU Ruxandra-
497 Tel: 0741.281.411 Şef proiect de specialitate: Inginer
/19.04.2012 Maria
E-mail: tehnic@tihe.ro inginerie instalaţii (exclusiv
instalaţii electrice şi de
gaze naturale) – D.
Studii şi cercetări
Bucureşti monumente istorice – 3.
501 S
498 BUZILĂ Ciprian-Ilie Tel: 0729.602.610 Elaborare studii şi Istoric de artă
/21.06.2012
ciprianbuzila@yahoo.com cercetări monumente
istorice – A.
Consolidare/restaurare
Miercurea Ciuc, jud. Harghita structuri istorice – 4;
502 S KATONA Gavrilă- Tel: 0744.625.754 Inginerie instalaţii – 5.
499 Inginer
/21.06.2012 Anton Executare lucrări – E
(numai pentru domeniul 4);
Dirigentare lucrări – F.
Craiova, jud. Dolj Consolidare/restaurare
503 S LĂCĂTUŞ Victor- Tel: 0744.617.33 structuri istorice – 4.
500 Inginer
/21.06.2012 Sorin victor.lacatus@gmail.com Dirigentare lucrări – F.

Chiajna, jud. Ilfov Consolidare/restaurare


504 S
501 NICULESCU Dorina Tel: 0723.458.708 structuri istorice – 4. Inginer
/21.06.2012
dorina_consult@yahoo.com Dirigentare lucrări – F.
Conservare/restaurare
Bucureşti pictură murală – 6. Şef
505 S
502 OLTEANU Ioana Tel: 0723.596.623 proiect de specialitate: Pictor restaurator
/21.06.2012
ioolteanu@yahoo.com componente artistice – D;
Executare lucrări – E.
Inginerie instalaţii (cu
Bucureşti
506 S excepţia inst. electrice şi
503 PĂUN Marcel-Florian Tel: 0740.111.339 Inginer
/21.06.2012 inst. de gaze) – 5.
florin.paun@aedificia.ro
Executare lucrări – E.
Inginerie instalaţii electrice
Vezi și
Cluj-Napoca, jud. Cluj – 5.
registrul
507 S Tel: 0744.525.130 Şef proiect de specialitate:
504 SZABÓ Erzsébet Inginer experților
/21.06.2012 office@pieme.ro inginerie instalaţii electrice
nr. atestat
– D;
175 E
Executare lucrări – E.
Bucureşti Studii şi cercetări
Tel: +40.766.734.009 monumente istorice – 3.
508 S ŢÎNŢĂREANU
505 alexandratn07@yahoo.com Elaborare studii şi Istoric
/21.06.2012 Alexandra
cercetări monumente
istorice – A.
Consolidare/restaurare
Arad, jud. Arad
509 S ALBU Bernadeta- structuri istorice – 4.
506 Tel: 0745.606.717 Inginer
/18.10.2012 Mariana Şef proiect de specialitate:
structura@clicknet.ro
structuri istorice – D.
Inginerie instalaţii electrice
Bucureşti – 5.
510 S IONESCU Bogdan-
507 Tel: 0722.505.696 Şef proiect de specialitate: Inginer
/18.10.2012 Cristian
abis_service@yahoo.com inginerie instalaţii electrice
– D.
Restaurare arhitectură–1;
Inventariere monumente
București istorice – 3.
511 S
508 PÂRVU Radu Tel: 0754.067.297; 031.427.0885 Inventariere monumente Arhitect
/18.10.2012
raduparvu1975@yahoo.com istorice– A;
Şef proiect de specialitate:
restaurare arhitectură – D.
509 512 S PURDEA Daniel- Bucureşti Consolidare/restaurare Inginer
/18.10.2012 Dumitru Tel: 0720.070.541 structuri istorice – 4.
Şef proiect de specialitate:
structuri istorice – D;
purdeadaniel@gmail.com
Urmărirea comportării în
/daniel.purdea@mirogrup.ro
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Bucureşti Conservare/restaurare
513 S
510 SAVA Irina Tel: 0763.618.358 pictură murală – 6. Pictor restaurator
/18.10.2012
savairina@yahoo.com Executare lucrări – E.
Bucureşti
Restaurare arhitectură–1.
514 S TEODORESCU Tel: 0723.216.260
511 Şef proiect de specialitate: Arhitect
/18.10.2012 George-Bogdan bogdan_teodorescu28@yahoo.com
restaurare arhitectură – D.
Tirgu-Mureş, jud. Mureş Consolidare/restaurare,
515 S
512 VULTUR Floarea Tel: 0745.509.213 structuri istorice – 4. Inginer
/18.10.2012
floarea.vultur@yahoo.com Dirigentare lucrări – F.
Restaurare arhitectură–1.
Miercurea Ciuc, jud. Harghita Dirigentare lucrări – F;
516 S BERSZAN Ruxandra-
513 Tel: 0740.337.187 Urmărirea comportării în Arhitect
/15.11.2012 Carmen
ruxandra_berszan@yahoo.com timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Inginerie instalaţii
(exclusiv instalaţii
Bucureşti
517 S electrice) – 5.
514 BOTEZ Alexandru Tel: 0723.035.014 Inginer
/15.11.2012 Şef proiect de specialitate:
alexandru.botez@gmail.com
inginerie instalaţii(exclusiv
instalaţii electrice) – D.
Conservare/restaurare Actualizează
Olteniţa, jud. Călăraşi pictură murală – 6; atestatul nr.
518 S CĂLIMOCEANU
515 Tel: 0722.816.791 Conservare/restaurare Pictor restaurator 361 S
/15.11.2012 Florentin
florentincalimoceanu@yahoo.com pictură pe lemn – 7. /10.06.2009
Executare lucrări – E.
516 519 S COMĂNESCU Radu- Bucureşti Consolidare/restaurare, Inginer
/15.11.2012 Florin Tel: 0721.053.949 structuri istorice – 4.
radu.comanescu@mirogrup.ro Şef de proiect de
specialitate: structuri
istorice – D; Urmărirea
comportării în timp şi
monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Piteşti, jud. Argeş Consolidare/restaurare,
520 S
517 CANTU Ion Tel: 0744.374.660 structuri istorice – 4. Inginer
/17.01.2013
apartamentulsa@yahoo.com Executare lucrări – E.
Conservare/restaurare
Sat Lisaura, jud. Suceava pictură murală – 6.
521 S DĂNILĂ-SANDU
518 Tel: 0744.525.390 Urmărirea comportării în Istoric
/17.01.2013 Natalia
sandu_natalia@yahoo.com timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Restaurare arhitectură–1;
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4.
Cluj-Napoca, jud. Cluj
522 S Executare lucrări – E;
519 RUS Ioan Tel: 0724.544.997 Inginer
/17.01.2013 Dirigentare lucrări – F;
rus_ioan@acicluj.com
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice – G.
Restaurare arhitectură–1;
Bucureşti
523 S Şef de proiect de
520 ATANASIU Andrei Tel: 0723.348.697 Arhitect
/16.05.2013 specialitate: restaurare
andreiatanasiu@gmail.com
arhitectură – D.
Restaurare arhitectură–1;
Piatra Neamţ, jud. Neamţ
524 Şef de proiect de
521 FILIMON Grigore Tel: 0744.565.628/0233.227.141 Arhitect
S/16.05.2013 specialitate: restaurare
alexf@clicknet.ro
arhitectură – D.
Vezi și
Restaurare arhitectură–1;
Suceava, jud.Suceava registrul
525 S Şef de proiect de
522 GORCEA Constantin Tel: 0722.387.540 Arhitect specialiștilor
/16.05.2013 specialitate: restaurare
constantin.gorcea@agd.ro nr. atestat
arhitectură – D.
363 S
Craiova, jud. Dolj Inginerie instalaţii – 5;
526 S LĂCĂTUŞ Victor- Tel: 0744.617.331 Dirigentare lucrări – F.
523 Inginer
/16.05.2013 Sorin victor.lacatus@gmail.com

524 527 S PETROVAN Mircea- Bucureşti Inginerie instalaţii electrice Inginer


/16.05.2013 Ion Tel: 0724.808.190 – 5;
mirceapetrovan@gmail.com Şef de proiect de
specialitate: inginerie
instalaţii electrice – D.
Conservare/restaurare
decoraţii piatră – 9
Sef de proiect de
Budapesta 07, UNGARIA
specialitate:componente
Tel: +36 20 9392542
528 S artistice - D Restaurator
525 ASZTALOS György renomer@gmail.com
/17.10.2013 Executare lucrari – E; piatră
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor
istorice – G.

Conservare/restaurare
Bucuresti pictura pe lemn – 7;
529 S CATRINA Marian Telefon: 0722.610.187
526 Restaurare lemn, lemn Pictor restaurator
/17.10.2013 Nicolae
nicolaecatrina@gmail.com policrom – 8 ;
Executare lucrari – E;

Bucuresti
Telefon: 0728.304.402 Consolidare/restaurare,
530 S DIMITRIEV-
527 structuri istorice - 4 Inginer
/17.10.2013 GRADINESCU Dan dan_dimitriev@yahoo.com Executare lucrari – E;
dan.dimitriev@power.ro
Conservare/restaurare
Cluj Napoca, jud. Cluj vitralii si sticla – 13;
531 S telefon: 0728.883.403 Sef de proiect de Restaurator
528 EGRI István
/17.10.2013 istvanegri@yahoo.com specialitate: componente vitralii
artistice – D;
Executare lucrari – E;
Restaurare arhitectura – 1;
Consolidare/restaurare,
Iasi, jud. Iasi structuri istorice – 4.
532 S MAKKAI-POPA telefon: 0720.881.901 Dirigentare lucrari – F;
529 Inginer
/17.10.2013 Tiberiu makkaipopatiberiu@gmail.com Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor
istorice – G.
Bucuresti Urbanism istoric –2;
533 S tel. / Fax: 0722. 221 .474 Şef de proiect de
530 HAJNSĚK Alexandra Urbanist
/21.11.2013 specialitate: urbanism
alexandra.hajnsek@gmail.com istoric – D;
Vaslui, jud. Vaslui Conservare/restaurare
534 S
531 SANDU Stoleru tel. 0744 174 168, 0335 401 089 pictură murală – 6; Pictor restaurator
/19.11.2015
urelots@yahoo.com Executare lucrări – E;
Conservare/restaurare
pictură pe lemn – 7;
Restaurare lemn, lemn
policrom – 8 ;
Loc. Vama, jud. Suceava
535 S Executare lucrări – E; Restaurator
532 CUȚUI Alexandrina tel. 0720 587 464, 0753 990 718
/19.11.2015 Dirigentare lucrări – F; pictură
alexandrinacutui@yahoo.com
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor
istorice – G;
Conservare/restaurare
pictură pe lemn – 7;
Executare lucrări – E;
Iași, jud. Iași
536 S Dirigentare lucrări – F;
533 UNGUREAN Bogdan tel. 0745 208 537 Restaurator
/19.11.2015 Urmărirea comportării în
bogung@gmail.com
timp şi monitorizarea
monumentelor
istorice – G;
Loc. Săcele, jud. Brașov Restaurare arhitectură–1;
537 S SZILÁGYI-BARTHA tel. 0746 616 775 Şef de proiect de
534 Arhitect
/19.11.2015 Zsuzsanna zs_buda@utilitas.ro specialitate: restaurare
szbzs.arh@gmail.com arhitectură – D;
Conservare/restaurare
Loc. Herneacova, jud. Timiș vitralii și sticla – 13;
538 S
535 HORVÁTH Angelica tel. 0724 616 632 Șef proiect specialitate: Artist plastic
/19.11.2015
angela@restaurarevitralii.ro componente artistice – D;
Executare lucrări – E;
536 539 S JITĂRESCU București Conservare/restaurare Restaurator
/19.11.2015 Alis Iuliana tel. 0728 273 092 pictură pe lemn – 7; pictură lemn
styksury2002@yahoo.com Restaurare lemn, lemn
policrom – 8 ;
Executare lucrări – E;
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor
istorice – G;
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4;
Executare lucrări – E;
Iași, jud. Iași
540 S Dirigentare lucrări – F; Inginer
537 LUPĂȘTEANU Radu tel. 0744 531 230
/19.11.2015 Urmărirea comportării în constructor
radu_lupasteanu@yahoo.co.uk
timp şi monitorizarea
monumentelor
istorice – G;
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4;
Cluj-Napoca, jud. Cluj
541 S COLDEA Urmărirea comportării în Inginer
538 tel. 0743 247 380, 0264 580 391
/17.12.2015 Carmen Cristina timp şi monitorizarea constructor
coldea.muresan@yahoo.com
monumentelor
istorice – G;
Consolidare/restaurare
structuri istorice – 4;
Șef proiect specialitate:
Zalău, jud. Sălaj
542 S POPOVICI structuri istorice – D; Inginer
539 tel. 0740 848 721
/17.12.2015 Szabolcs-Tibor Urmărirea comportării în constructor
popoviciszabolcs@gmail.com
timp şi monitorizarea
monumentelor
istorice – G;
Cluj-Napoca, jud. Cluj Restaurare arhitectură–1;
543 S POPOVICI
540 tel. 0745 518 820 Şef proiect specialitate: Arhitect
/17.12.2015 Katalin- Aletta
popovicialetta@gmail.com restaurare arhitectură – D;
Consolidare/restaurare
Timișoara, jud. Timiș
544 S structuri istorice – 4; Inginer
541 CRAȘOVAN Cornel tel. 0745 637 532
/17.12.2015 Șef proiect specialitate: constructor
ccrasovan@yahoo.com
structuri istorice – D;
542 545 S STAN Simina București Studii, cercetări şi Istoric
/17.12.2015 tel. 0724 537 205 inventariere monumente
stan_simina@yahoo.com istorice – 3;
Elaborare studii, cercetări
şi inventariere monumente
istorice – A;
Giurgiu, jud. Giurgiu Consolidare/restaurare,
546 S Inginer
543 DOP Virgil tel. 0722 676 347 structuri istorice – 4;
/17.12.2015 constructor
dopvirgil123@yahoo.com Executare lucrări – E;
Suceava Conservare/restaurare
547 S / DĂNILĂ-SANDU Restaurator
544 tel. 0744 525 390 pictură murală – 6;
18.02.2016 Natalia pictură murală
sandu_natalia@yahoo.com Executare lucrări – E;
Consolidare/restaurare
Timișoara, jud. Timiș
548 S structuri istorice – 4; Inginer
545 BORSOȘ Monica tel. 0744 610 926
/18.02.2016 Șef proiect specialitate: constructor
monicaborsos@yahoo.com
structuri istorice – D;
București Consolidare/restaurare,
549 S VASILIU Inginer
546 tel. 0722 510 380 structuri istorice – 4;
/18.02.2016 Cornel Ștefan constructor
cvasiliu@gmail.com Executare lucrări – E;
Brăila, jud. Brăila Conservare/restaurare
550 S Restaurator
547 PANDREA Dumitrel tel. 0725 686 207 decoraţii piatră – 9;
/18.02.2016 piatră
dumitrelpandrea@yahoo.com Executare lucrari – E;
Comuna Trifești, jud. Neamț
Consolidare/restaurare
551 S BĂLĂNESCU Tel. 0725 021 842 Inginer
548 structuri istorice – 4;
/24.03.2016 Adrian-Dorin romconstruct_roman@yahoo.com constructor
Executare lucrări – E;
Restaurare lemn, lemn
Suceava, jud. Suceava
552 S policrom – 8 ;
549 ȚICULEANU Gelu Tel. 0742 080 176 Restaurator lemn
/24.03.2016 Executare lucrări – E;
gelu.ticuleanu@gmail.com
Dirigentare lucrări – F;
Baia Mare, jud. Maramureș Restaurare arhitectură –1;
553 S FLORUȚ
550 Tel. 0745 600 033 Urbanism istoric – 2; Arhitect
/24.03.2016 Florin-Dan
dan.florut@aedilisproiect.ro Şef proiect specialitate-D;
Studii, cercetări şi
inventariere monumente
Cluj-Napoca, jud. Cluj
554 S RUS-CACOVEAN istorice – 3;
551 Tel. 0743 084 284 Istoric de artă
/24.03.2016 Veronica-Ioana Elaborare studii, cercetări
ioana_rus2004@yahoo.com
şi inventariere monumente
istorice – A;
552 555 S ABRUDEANU Alba Iulia, jud. Alba Consolidare/restaurare Inginer
/24.03.2016 Vasile Mircea Ioan Tel. 0744 620 043 structuri istorice – 4; constructor
mircea.abrudeanu@yahoo.com Dirigentare lucrări – F;
Vezi și
registrul
Studii, cercetări şi
specialiștilor nr.
inventariere monumente
București atestat
556 S istorice – 3;
553 ILIE Laura Tel. 0747 307 940 Arhitect 125 S
/24.03.2016 Elaborare studii, cercetări
laura_ilie@yahoo.com și registrul
şi inventariere monumente
experților
istorice – A;
nr. atestat
160 E
Conservare / restaurare Vezi și
decorații piatră, stucatură registrul
București
557 S şi ceramică – 9; specialiștilor nr.
554 BÎRZU Doru Călin Tel. 0722 637 586 Restaurator
/26.05.2016 Șef proiect specialitate – atestat
calin.birzu@gmail.com
D; 296 S
Executare lucrări – E;
Suceava Conservare / restaurare
558 S DĂNILĂ-SANDU
555 Tel. 0744 560 356 pictură murală – 6; Pictor restaurator
/26.05.2016 Gheorghiță
gelu.danila@yahoo.com Executare lucrări – E;
Studii, cercetări şi
inventariere monumente
Alba Iulia, jud. Alba
559 S istorice – 3;
556 BURNICHIOIU Ileana Tel. 0745 954 416 Istoric
/26.05.2016 Elaborare studii, cercetări
ileanaburnichioiu@yahoo.com
şi inventariere monumente
istorice – A;
București Restaurare arhitectură – 1;
560 S CĂPĂȚÂNĂ
557 Tel. 0724 448 079 Șef proiect specialitate – Arhitect
/26.05.2016 Ruxandra
ruxandra_dd@yahoo.com D;
București Restaurare arhitectură – 1;
561 S
558 CĂPĂȚÂNĂ Mircea Tel. 0721 735 327 Șef proiect specialitate – Arhitect
/26.05.2016
mircea_capatana@yahoo.com D;
Consolidare / restaurare
structuri istorice – 4;
Iași Șef proiect specialitate –
562 S Inginer
559 SOVEJA Lucian Tel. 0742 291 123 D;
/26.05.2016 constructor
luciansoveja@yahoo.com Urmărirea comportării în
timp și monitorizarea MI –
G;
Alba Iulia, județ Alba Restaurare arhitectură – 1;
563 S / CORDOȘ
560 Tel. 0745 639 375 Șef proiect specialitate – Arhitect
30.06.2016 Tudor-Emilian
duducordos@gmail.com D;
Conservare / restaurare
Alba Iulia, județ Alba
564 S / decorații piatră, stucatură
561 ȘTEFAN Valentin Tel. 0746 482 424 Restaurator
30.06.2016 – 9;
conservare_restaurare@yahoo.com
Executare lucrări – E;
Galați Conservare / restaurare
565 S / COMĂNESCU
562 Tel. 0757 072 532 pictură murală – 6; Pictor restaurator
30.06.2016 Oana-Silvia
comanescuoanasilvia@gmail.com Executare lucrări – E;
Restaurare arhitectură – 1
Consolidare/restaurare,
structuri istorice – 4;
Sat Ipotești, județ Suceava
566 S / BUCUR Dirigentare lucrări – F;
563 Tel. 0725 076 651, 0740 017 229 Inginer
30.06.2016 Romeo-Valentin Urmărirea comportării în
romeoproiectare@yahoo.com
timp şi monitorizarea
monumentelor
istorice – G;
Sat Ipotești, județ Suceava Consolidare/restaurare
567 S /
564 BOBU Constantin Tel. 0751 378 745 structuri istorice – 4;
30.06.2016
mateiconstruct@yahoo.com Executare lucrări – E;
Restaurare arhitectură – 1; Vezi și
Oraș Otopeni, județ Ilfov
Executare lucrări – E; registrul
568 S Tel. 0720 618 850
565 FOTACHE Adrian Urmărirea comportării în Arhitect specialiștilor nr.
/25.08.2016 arh.adrian@gmail.com,
timp și monitorizarea MI – atestat
arhitex@yahoo.com
G; 364 S
Consolidare / restaurare
structuri istorice – 4;
Sf. Gheorghe, județ Covasna Șef proiect specialitate –
569 S FERENCZI Zoltán- Inginer
566 Tel. 0744 435 913 D;
/25.08.2016 Sámuel constructor
fzsamuel@gmail.com Urmărirea comportării în
timp și monitorizarea MI –
G;
567 570 S GRIGORAȘ Dănuț Botoșani, județ Botoșani Restaurare arhitectură – 1; Inginer Vezi și
/25.08.2016 Tel. 0742 692 047 Consolidare / restaurare constructor registrul
grigoras.danut@yahoo.com structuri istorice – 4; specialiștilor nr.
Executare lucrări – E; atestat
Dirigentare lucrări – F; 586 S
Restaurare arhitectură – 1;
Consolidare / restaurare
Vezi și
structuri istorice – 4;
Bîrnova, județ Iași registrul
571 S Executare lucrări: Inginer
568 PETERCĂ Sebastian Tel. 0721 459 455 specialiștilor nr.
/25.08.2016 consolidare / restaurare constructor
peterca_seb@yahoo.com atestat
structuri istorice – E;
456 S
Dirigentare lucrări:
restaurare arhitectură – F;
Consolidare / restaurare
structuri istorice – 4;
Brașov, județ Brașov
572 S Dirigentare lucrări – F; Inginer
569 ALBU Ștefan-Cătălin Tel. 0722 511 311
/25.08.2016 Urmărirea comportării în constructor
albu.catalin@gmail.com
timp și monitorizarea MI –
G;
Alba Iulia, județ Alba Restaurare arhitectură – 1;
573 S
570 TUDOR Alina Tel. 0752 222 511 Șef proiect specialitate – Arhitect
/25.08.2016
alinatudor_arh@yahoo.com D;
Vezi și
Sat Mirceștii-Noi, comuna Vînători, județ Consolidare / restaurare
registrul
574 S Vrancea structuri istorice – 4; Inginer
571 DOBRE Mircea specialiștilor nr.
/20.10.2016 Tel. 0751 097 309 Executare lucrări – E; constructor
atestat
ninsky_srl@yahoo.com
622 S
Restaurare arhitectură – 1;
Satu Mare, județ Satu Mare
575 S Consolidare / restaurare Inginer
572 CÂMPEANU Victor Tel. 0731 355 965
/20.10.2016 structuri istorice – 4; constructor
puiu_campeanu@yahoo.com
Dirigentare lucrări – F;
Inginerie instalații – 5;
Arad, județ Arad Dirigentare lucrări – F;
576 S
573 FARAGO Francisc Tel. 0770 179 199 Urmărirea comportării în Inginer
/20.10.2016
farago_francisc@yahoo.com timp și monitorizarea MI –
G;
Oraș Voluntari, județ Ilfov Restaurare lemn – 8;
577 S
574 DRAGOMIR Laurențiu Tel. 0740 040 062 Executare lucrări – E; Restaurator
/20.10.2016
drlaur@yahoo.com
575 578 S COȘA Adrian Câmpulung Muscel, județ Argeș Restaurare arhitectură – 1; Arhitect
/24.11.2016 Tel. 0724 317 324 Șef proiect specialitate –
adrian.artdesign@gmail.com D;
București Restaurare arhitectură – 1;
579 S
576 STOIANOVICI Corina Tel. 0722 144 040 Șef proiect specialitate – Arhitect
/24.11.2016
corina.stoianovici@gmail.com D;
Curtea de Argeș, județ Argeș Conservare / restaurare
580 S /
577 PETRE Cristina Tel. 0756 023 095 pictură murală – 6; Pictor restaurator
23.02.2017
cristina1997art@gmail.com Executare lucrări – E;
Studii, cercetări şi
inventariere monumente
Satu Mare
581 S istorice – 3;
578 KIS Imola Tel. 0740 025 602 Istoric
/23.02.2017 Elaborare studii, cercetări
imoalp@gmail.com
şi inventariere monumente
istorice – A;
Consolidare / restaurare
structuri istorice – 4;
Timișoara Executare lucrări – E;
582 S / Inginer
579 PUIE Ananie Tel. 0745 393 287 Dirigentare lucrări – F;
23.02.2017 constructor
puieananie@yahoo.com Urmărirea comportării în
timp și monitorizarea MI –
G;
Inginerie instalații electrice
București – 5;
583 S /
580 BANU Adrian Tel. 0744 661 002 Șef proiect specialitate – Inginer
23.02.2017
adrian.banu@abgpro.ro D;
Executare lucrări – E;
Conservare/restaurare
pictură murală – 6;
Pogoanele, judeţ Buzău Conservare/restaurare
584 S / NECULA Elena-
581 Tel. 0724 166 722 pictură pe lemn – 7; Restaurator
27.04.2017 Teodora
necula.teodora@yahoo.com.ar Șef proiect specialitate –
D;
Executare lucrări – E;
Piteşti, judeţ Argeş Urbanism istoric – 2;
585 S / UNGUREANU Elena
582 Tel. 0741 056 552 Șef proiect specialitate – Urbanist
27.04.2017 Ramona
ramonaungureanu@gmail.com D;
583 586 S / GRIGORAȘ Dănuț Botoșani, județ Botoșani Restaurare arhitectură – 1; Inginer Vezi și
27.04.2017 Tel. 0742 692 047 Consolidare / restaurare constructor registrul
structuri istorice – 4;
Inginerie instalații sanitare
și termice – 5;
Dirigentare lucrări: specialiștilor nr.
grigoras.danut@yahoo.com inginerie instalații sanitare atestat
și termice – F; 570 S
Urmărirea comportării în
timp și monitorizarea MI –
G;
Restaurare arhitectură – 1;
Deva, judet Hunedoara
587 S / Consolidare / restaurare Inginer
584 SOCOL Mihai Tel. 0740 107 203, 0722 301 419
27.04.2017 structuri istorice – 4; constructor
socolmihai@yahoo.com
Executare lucrări – E;
Consolidare / restaurare
Tulcea, judet Tulcea
588 S / structuri istorice – 4; Inginer
585 MOHONEA Victor Tel. 0240 518 128
27.04.2017 Șef proiect specialitate – constructor
victormohonea@gmail.com
D;
București Restaurare arhitectură – 1;
589 S / DRAGOȘ
586 Tel. 0723 059 481 Șef proiect specialitate – Arhitect
20.11.2017 Cristiana Mădălina
arh.dragos@yahoo.com D;
Restaurare arhitectură – 1;
Consolidare / restaurare
Deva, judet Hunedoara structuri istorice – 4;
590 S / Inginer
587 SOCOL Mihai Tel. 0740 107 203, 0722 301 419 Dirigentare lucrări – F;
20.11.2017 constructor
socolmihai@yahoo.com Urmărirea comportării în
timp și monitorizarea MI –
G;
Restaurare arhitectură – 1;
Sibiu, judeţ Sibiu Consolidare / restaurare
591 S / Inginer
588 BREAZ Ovidiu Tel. 0742 172 482 structuri istorice – 4;
20.11.2017 constructor
breaz.ovidiu@yahoo.com Executare lucrări – E;
Dirigentare lucrări – F;
Inginerie instalații electrice
– 5;
592 S / BUZURA Cluj-Napoca, județ Cluj
589 Șef proiect specialitate – Inginer
20.11.2017 Oana Ancuța office@pieme.ro
D;
Executare lucrări – E;
590 593 S / ENACHE Andreea București Urbanism istoric – 2 Arhitect
Studii, cercetări și
inventariere monumente
istorice – 3
Tel. 0723 564 422 Elaborare de studii,
14.12.2017
aesibt@gmail.com cercetări și inventariere
monumente istorice - A
Şef proiect de specialitate:
urbanism istoric – D
Ploiești, județ Prahova Restaurare arhitectură – 1;
594 S / PÎRVU
591 Tel. 0723 475 026 Șef proiect specialitate – Arhitect
14.12.2017 Claudia Georgeta
claudiageorgeta_preda@yahoo.com D;
București Consolidare / restaurare
595 S / Inginer
592 CHIRIAC Ionel Tel. 0744 888 300 structuri istorice – 4;
14.12.2017 constructor
ionelchiriac2013@gmail.com Dirigentare lucrări – F;
Inginerie instalaţii termice,
Cluj-Napoca, județ Cluj
596 S / sanitare, electrice – 5
593 VINCZE Szilard Alpar Tel. 0724 396 904, Inginer instalații
14.12.2017 Șef proiect specialitate –
vincze_szilard@yahoo.com
D;
Inginerie instalaţii termice,
Buzău, județ Buzău
597 S / MATEI sanitare, electrice – 5
594 Tel. 0729 953 705 Inginer
14.12.2017 Elena Iuliana Șef proiect specialitate –
elenaiulianamatei@yahoo.com
D;
Inginerie instalaţii termice,
Buzău, județ Buzău
598 S / sanitare – 5
595 MATEI Cătălin Tel. 0723 952 886 Inginer
14.12.2017 Șef proiect specialitate –
termoinstal.construct@yahoo.com
D;
Conservare/restaurare
pictură murală – 6
Ciorogârla, județ Ilfov
599 S / Conservare/restaurare
596 GEMĂNAR Ionel Tel. 0744 758 486 Restaurator
14.12.2017 decorații piatră, stucatură
ionel.gemanar@gmail.com
–9
Executare lucrări – E
597 600 S / CAZIUC Constantin Botoșani, județ Botoșani Consolidare/restaurare Inginer Vezi și
26.01.2018 Sebastian Tel. 0742 392 594 structuri istorice – 4 constructor registrul
sebycaziuc@yahoo.com Executare lucrări – E specialiștilor nr.
Dirigentare lucrări – F atestat
Urmărirea comportării în 620 S
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice - G
Restaurare arhitectură – 1
Roman, județ Neamț
601 S / Consolidare/restaurare Inginer
598 GÎNDULESCU Petru Tel. 0723 250 265
26.01.2018 structuri istorice – 4 constructor
petrinaconstruct@yahoo.com
Executare lucrări – E
Restaurare arhitectură – 1
Consolidare/restaurare
Roman, județ Neamț structuri istorice – 4
602 S / Inginer
599 GÎNDULESCU Viorica Tel. 0723 522 487 Dirigentare lucrări – F
26.01.2018 constructor
petrinaconstruct@yahoo.com Urmărirea comportării în timp
şi monitorizarea
monumentelor istorice - G
Inginerie instalaţii electrice
Cluj-Napoca, județ Cluj
603 S / –5
600 FERENCZI Janos Tel. 0745 698 726 Inginer instalații
26.01.2018 Șef proiect specialitate – D
f.janos@pieme.ro
Executare lucrări – E
Conservare/restaurare
Sibiu, județ Sibiu decorații piatră, stucatură
604 S / IANCOVESCU-
601 Tel. 0721 186 797 și ceramică – 9 Restaurator
26.01.2018 RUDEANU Mihai
mihai_iancovescu@yahoo.com Șef proiect specialitate – D
Executare lucrări – E
Studii, cercetări și
București inventariere monumente
605 S / MUREA-MATACHE Buzău, județ Buzău istorice – 3
602 Arhitect
26.01.2018 Florentina Tel. 0729 522 419 Elaborare de studii,
florentina.matache@gmail.com cercetări și inventariere
monumente istorice - A
București Consolidare/restaurare
606 S / COMĂNESCU Radu- Inginer
603 Tel. 0721 053 949 structuri istorice – 4
26.01.2018 Florin constructor
radu.comanescu@mirogrup.ro Verificare tehnică – B
Studii, cercetări și
inventariere monumente
București
607 S / MORTU Anamaria- istorice – 3
604 0725 895 440 Arhitect
29.03.2018 Crina Elaborare de studii,
anamaria_3ad@yahoo.com
cercetări și inventariere
monumente istorice - A
605 608 S / DUMITRACHE Focșani, județ Vrancea Restaurare arhitectură – 1 Inginer
29.03.2018 Asanache-Aurelian Consolidare/restaurare constructor
structuri istorice – 4
Inginerie instalaţii – 5
Executare lucrări – E
Dirigentare lucrări – F
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice - G
Restaurare arhitectură – 1
Consolidare/restaurare
structuri istorice – 4
609 S / Inginerie instalaţii – 5 Inginer
606 HERȚIG Florinel Focșani, județ Vrancea
29.03.2018 Dirigentare lucrări – F constructor
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice - G
Restaurare arhitectură – 1
Consolidare/restaurare
structuri istorice – 4
610 S / NEACȘU Marius- Inginerie instalaţii – 5 Inginer
607 Focșani, județ Vrancea
29.03.2018 Aurelian Dirigentare lucrări – F constructor
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice - G
Restaurare arhitectură – 1
Gura Humorului, județ Suceava Consolidare/restaurare
611 S / CUDLICI Marius Inginer
608 0741 136 646 structuri istorice – 4
29.03.2018 Cornel constructor
cudlici@yahoo.com Executare lucrări – E
Dirigentare lucrări – F
București Restaurare arhitectură – 1
612 S / Inginer
609 JIPA Victoria 0726 403 163 Dirigentare lucrări – F
29.03.2018 constructor
saviconstruct@yahoo.com
610 613 S / DEUŞAN Simion Tg. Mureș, județ Mureș Restaurare arhitectură – 1 Inginer
29.03.2018 0722 396 064 Consolidare/restaurare constructor
silvacons@mures.rdsmail.ro structuri istorice – 4
Executare lucrări – E
Dirigentare lucrări – F
Urmărirea comportării în
timp şi monitorizarea
monumentelor istorice - G
Timișoara, județ Timiș Urbanism istoric - 2
614 S HANCHEȘ
611 0724 772 341 Șef proiect specialitate – D Arhitect
/17.05.2018 Jianu-Cătălin
catalinhanches@gmail.com
Cluj-Napoca, județ Cluj Conservare/restaurare
615 S MAKKAI
612 0745 993 648 vitralii și sticlă – 13 Restaurator
/17.05.2018 Andras-Tamas
makkaiandrastamas@yahoo.com Executare lucrări – E
Timișoara, județ Timiș Consolidare / restaurare
616 S 0721 230 003 structuri istorice – 4 Inginer
613 MOLDT Ștefan
/17.05.2018 0256 498 534 Executare lucrări – E constructor
moldtstefan@gmail.com Dirigentare lucrări – F
Inginerie instalații:
București
617 S electrice, sanitare, termice
614 DRĂGUȘIN Dumitru 0721 637 080 Inginer instalații
/17.05.2018 -5
021 411 6761
Executare lucrări – E
Conservare/restaurare
pictură pe lemn – 7
Restaurare lemn, lemn
București policrom – 8
618 S
615 SERENDAN Cristina 0723 405 161 Elaborare de studii, Restaurator
/17.05.2018
cserendan@yahoo.com cercetări și inventariere
monumente istorice – A
Şef proiect specialitate - D
Executare lucrări – E
Restaurare arhitectură – 1
Consolidare / restaurare
structuri istorice – 4
Inginerie instalaţii: termice,
Comuna Miroslava, județ Iași
619 S / CALENTIR sanitare – 5 Inginer
616 0745 549 823
25.10.2019 Mirel-Cătălin Executare lucrări – E constructor
calentircatalin@yahoo.com
Dirigentare lucrări – F
Urmărirea comportării în
timp și monitorizarea MI –
G
617 620 S / CAZIUC Botoșani, județ Botoșani Restaurare arhitectură – 1 Inginer Vezi și
25.10.2019 Constantin-Sebastian 0742 392 594 Executare lucrări – E constructor registrul
sebycaziuc@yahoo.com Dirigentare lucrări – F specialiștilor nr.
Urmărirea comportării în atestat
timp și monitorizarea MI –
600 S
G
Brașov, județ Brașov Consolidare / restaurare
621 S / POP Cincinatus Inginer
618 0742 490 337, 036 841 5915 structuri istorice – 4
25.10.2019 Horațiu constructor
popcincinatus@yahoo.com Şef proiect specialitate - D
Restaurare arhitectură – 1
Vezi și
Consolidare / restaurare
Mirceștii Noi, comuna Vânători, județ registrul
structuri istorice – 4
622 S / Vrancea Inginer specialiștilor nr.
619 DOBRE Mircea Dirigentare lucrări – F (4)
25.10.2019 0751 097 309 constructor atestat
Urmărirea comportării în
ninsky_srl@yahoo.com 574 S
timp și monitorizarea MI –
G (1,4)
Iași, județ Iași Consolidare / restaurare
623 S / AELENEI Inginer
620 0742 011 739 structuri istorice – 4
25.10.2019 Florin-Sorin constructor
aflorinsorin@yahoo.com Executare lucrări – E
Restaurare arhitectură – 1
Consolidare / restaurare
Cluj-Napoca, județ Cluj structuri istorice – 4
624 S / DENES Inginer
621 0753 818 563 Executare lucrări – E
25.10.2019 Csaba-Sandor constructor
csabadenes88@gmail.com Urmărirea comportării în
timp și monitorizarea MI –
G
Conservare/restaurare
București
625 S / COLTOFEAN pictură murală – 6
622 0727 265 930 Restaurator
25.10.2019 Maria-Ioana Şef proiect specialitate - D
maria2ioana@yahoo.com
Executare lucrări – E

S-ar putea să vă placă și