Sunteți pe pagina 1din 32
21.10.2009
21.10.2009
21.10.2009 Principii generale de conservare- restaurare Concep ț ia de restaurare EDMR_TRCPC_Timar2

Principii generale de conservare- restaurare Concepția de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiile tehnice ale restaur ă rii Restaurarea ş i conservarea bunurilor culturale trebuie s ă
Principiile tehnice ale restaur ă rii Restaurarea ş i conservarea bunurilor culturale trebuie s ă
Principiile tehnice ale restaur ă rii Restaurarea ş i conservarea bunurilor culturale trebuie s ă
Principiile tehnice ale restaur ă rii Restaurarea ş i conservarea bunurilor culturale trebuie s ă
Principiile tehnice ale restaur ă rii Restaurarea ş i conservarea bunurilor culturale trebuie s ă

Principiile tehnice ale restaurării

Restaurarea şi conservarea bunurilor culturale trebuie să se bazeze pe cunoaşterea şi aplicarea celor 10 principii tehnice generale Acestea trebuie să fundamenteze Concepţia de Restaurare şi Conservare Concepţia de Restaurare şi Conservare se elaboreză obligatoriu înaintea intervenţiei efective asupra obiectului de restaurat Aceasta face parte din proiectul de restaurare ce trebuie avizat de o comisie de specialiști în vederea demarării operațiilor de conservare-restaurare În unele cazuri sunt necesare soluţii de compromis în favoarea bunului restaurat – interpretarea corecță a principiilor în contextul particular al cazului analizat Fiecare caz de conservare-restaurare este unic

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 1 Principiul autenticit ăţ ii : p ă strarea prin restaurare într-o m ă
Principiul 1 Principiul autenticit ăţ ii : p ă strarea prin restaurare într-o m ă
Principiul 1 Principiul autenticit ăţ ii : p ă strarea prin restaurare într-o m ă
Principiul 1 Principiul autenticit ăţ ii : p ă strarea prin restaurare într-o m ă
Principiul 1 Principiul autenticit ăţ ii : p ă strarea prin restaurare într-o m ă

Principiul 1

Principiul autenticităţii: păstrarea prin restaurare într-o măsură cât mai mare a elementelor vechi oroginale

Elementele de structură şi decorative, pelicule originale de finisare Măsuri adecvate de consolidare, protecţie şi finisare pentru lemn, furnire, alte materiale Înlocuirea unor elemente originale puternic degradate, a furnirului sau decaparea finisajului original sunt permise doar ca excepţii bine justificate Înlocuirile, completările, refinisările se fac obligatoriu folosind aceleași materiale ca și cele originale și tehnicile tradiționale

EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

Eforturi pentru p ă strarea autenticit ăţ ii Bioprotec ţ ia ş i consolidarea prin
Eforturi pentru p ă strarea autenticit ăţ ii Bioprotec ţ ia ş i consolidarea prin
Eforturi pentru p ă strarea autenticit ăţ ii Bioprotec ţ ia ş i consolidarea prin
Eforturi pentru p ă strarea autenticit ăţ ii Bioprotec ţ ia ş i consolidarea prin
Eforturi pentru p ă strarea autenticit ăţ ii Bioprotec ţ ia ş i consolidarea prin

Eforturi pentru păstrarea autenticităţii

Eforturi pentru p ă strarea autenticit ăţ ii Bioprotec ţ ia ş i consolidarea prin impregnare
Eforturi pentru p ă strarea autenticit ăţ ii Bioprotec ţ ia ş i consolidarea prin impregnare

Bioprotecţia şi consolidarea prin impregnare cu răşini

strarea autenticit ăţ ii Bioprotec ţ ia ş i consolidarea prin impregnare cu r ă ş

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 2 Principiul conserv ă rii patinei : p ă strarea prin restaurare a patinei
Principiul 2 Principiul conserv ă rii patinei : p ă strarea prin restaurare a patinei
Principiul 2 Principiul conserv ă rii patinei : p ă strarea prin restaurare a patinei
Principiul 2 Principiul conserv ă rii patinei : p ă strarea prin restaurare a patinei
Principiul 2 Principiul conserv ă rii patinei : p ă strarea prin restaurare a patinei

Principiul 2

Principiul conservării patinei: păstrarea prin restaurare a patinei originale

Patina reprezintă aspectul de vechi concretizat în modificările de culoare, luciu şi tuşeu, ca rezultat al fenomenelor de îmbătrânire nturală sub influenţa luminii şi aerului a materialelor

Contribuie esenţial la farmecul obiectelor vechi Deseori rol de autoprotejare a materialelor Trebuie făcută diferenţierea între:

Patină stabilă – estetică, rol de conservare Patină evolutivă poate accelera sau disimula fenomene de degradare în evoluţie Patină îmbătrânită - inestetică

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Conservarea Patinei 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Conservarea Patinei 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Conservarea Patinei 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Conservarea Patinei 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Conservarea Patinei 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Conservarea Patinei

Conservarea Patinei 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Conservarea Patinei 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 3 Principiul interven ţ iei minime : evitarea m ă surilor radicale Conservarea trebuie
Principiul 3 Principiul interven ţ iei minime : evitarea m ă surilor radicale Conservarea trebuie
Principiul 3 Principiul interven ţ iei minime : evitarea m ă surilor radicale Conservarea trebuie
Principiul 3 Principiul interven ţ iei minime : evitarea m ă surilor radicale Conservarea trebuie
Principiul 3 Principiul interven ţ iei minime : evitarea m ă surilor radicale Conservarea trebuie

Principiul 3

Principiul intervenţiei minime: evitarea măsurilor radicale

Conservarea trebuie să primeze restaurării

Operațiile de restaurare trebuie limitate la cele absolut necesare și să respecte integritatea fizică, artistică și istorică a bunului cultural Intervenţii cum ar fi:

ș i s ă respecte integritatea fizic ă , artistic ă ș i istoric ă a

Demontarea totală a obiectului Descleierea totală a furnirului Decaparea totală (îndepărtarea peliculei originale de finisare)

trebuiesc evitate deoarece:

Sunt riscante pentru obiect Conduc la eliminarea patinei originale

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 4 Evitarea disimul ă rii sistematice a restaur ă rilor ş i modific ă
Principiul 4 Evitarea disimul ă rii sistematice a restaur ă rilor ş i modific ă
Principiul 4 Evitarea disimul ă rii sistematice a restaur ă rilor ş i modific ă
Principiul 4 Evitarea disimul ă rii sistematice a restaur ă rilor ş i modific ă
Principiul 4 Evitarea disimul ă rii sistematice a restaur ă rilor ş i modific ă

Principiul 4

Evitarea disimulării sistematice a restaurărilor şi modificărilor anterioare

Restaurările / intervenţiile anterioare trebuiesc examinate atent şi păstrate dacă sunt corespunzătoare Restaurarea restaurării poate fi riscantă Modificările de formă pot fi parte a istoriei obiectului Restaurarea implicând refacerea la forma iniţială trebuie foarte bine documentată (dovezi, obiecte similare)

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 5 Principiul lizibilit ăț ii interven ț iei ( nedisimul ă rii) : Evitarea
Principiul 5 Principiul lizibilit ăț ii interven ț iei ( nedisimul ă rii) : Evitarea
Principiul 5 Principiul lizibilit ăț ii interven ț iei ( nedisimul ă rii) : Evitarea
Principiul 5 Principiul lizibilit ăț ii interven ț iei ( nedisimul ă rii) : Evitarea
Principiul 5 Principiul lizibilit ăț ii interven ț iei ( nedisimul ă rii) : Evitarea

Principiul 5

Principiul lizibilității intervenției (nedisimulării) :

Evitarea concepţiei că o restaurare trebuie să fie invizibilă

Operaţiile de restaurare a mobilierului trebuiesc astfel efectuate încât suprafeţele şi elementele restaurate să se integreze armonios în context, să nu fie şocante, dar nici invizibile. Patinare coloristică Nu se admit intervenţii mecanice Restaurarea mobilierului între:

restaurarea arheologică concepţia de disimulare totală

mobilierului între: restaurarea arheologic ă concep ţ ia de disimulare total ă 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 6 Principiul complet ă rilor perfect documentate: efectuarea complet ă rii lipsurilor doar în
Principiul 6 Principiul complet ă rilor perfect documentate: efectuarea complet ă rii lipsurilor doar în
Principiul 6 Principiul complet ă rilor perfect documentate: efectuarea complet ă rii lipsurilor doar în
Principiul 6 Principiul complet ă rilor perfect documentate: efectuarea complet ă rii lipsurilor doar în
Principiul 6 Principiul complet ă rilor perfect documentate: efectuarea complet ă rii lipsurilor doar în

Principiul 6

Principiul completărilor perfect documentate:

efectuarea completării lipsurilor doar în cazul în care se dispune de informaţii sigure despre acestea

21.10.2009

Cum era originalul ? Elemente pereche pe acelaşi obiect Obiecte similare Alte piese de mobilier din aceeaşi garnitură Studiu de stil

ş i obiect Obiecte similare Alte piese de mobilier din aceea ş i garnitur ă Studiu
ş i obiect Obiecte similare Alte piese de mobilier din aceea ş i garnitur ă Studiu

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 7 Principiul reversibilit ăţ ii ș i compatibilit ăț ii : În restaurare se
Principiul 7 Principiul reversibilit ăţ ii ș i compatibilit ăț ii : În restaurare se
Principiul 7 Principiul reversibilit ăţ ii ș i compatibilit ăț ii : În restaurare se
Principiul 7 Principiul reversibilit ăţ ii ș i compatibilit ăț ii : În restaurare se
Principiul 7 Principiul reversibilit ăţ ii ș i compatibilit ăț ii : În restaurare se

Principiul 7

Principiul reversibilităţii și compatibilității:

În restaurare se folosesc tehnici şi materiale reversibile care să

permită revenirea asupra operaţiei făcute precum şi restaurări viitoare fără afectarea negativă a obiectului. Materialele folosite trebuie să fie compatibile cu cele originale și să nu dăuneze obiectului.

Adezivi naturali reversibili (colagenici: clei de piele, clei de oase) Produse naturale de finisare: răşini naturale, ceruri, uleiuri

sicative naturale Excepţii:

Răşini pentru consolidare lemn fragilizat – răşini sintetice rezistente la biodegradare şi îmbătrânire Chituri de remediere elemente cu uzură mare

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 8 Elaborarea concep ţ iei de restaurare pe baza investiga ţ iilor ş tiin
Principiul 8 Elaborarea concep ţ iei de restaurare pe baza investiga ţ iilor ş tiin
Principiul 8 Elaborarea concep ţ iei de restaurare pe baza investiga ţ iilor ş tiin
Principiul 8 Elaborarea concep ţ iei de restaurare pe baza investiga ţ iilor ş tiin
Principiul 8 Elaborarea concep ţ iei de restaurare pe baza investiga ţ iilor ş tiin

Principiul 8

Elaborarea concepţiei de restaurare pe baza investigaţiilor ştiinţifice

Orice intervenţie directă asupra obiectului este permisă doar după o documentare adecvată privind aspectele de ordin istoric şi artistic, precum şi investigaţiile ştiinţifice privind:

Natura tuturor materialelor: lemn masiv, furnire, adezivi, materiale de finisare, alte materiale Natura şi gravitatea fenomenelor de degradare (externe, interne) Caracterul stagnant sau evolutiv al fenomenelor de degradare – în special biodegradare Starea iniţială reală de conservare

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 9 Principiul p ă str ă rii informa ţ iilor istorice : Conservarea tuturor
Principiul 9 Principiul p ă str ă rii informa ţ iilor istorice : Conservarea tuturor
Principiul 9 Principiul p ă str ă rii informa ţ iilor istorice : Conservarea tuturor
Principiul 9 Principiul p ă str ă rii informa ţ iilor istorice : Conservarea tuturor
Principiul 9 Principiul p ă str ă rii informa ţ iilor istorice : Conservarea tuturor

Principiul 9

Principiul păstrării informaţiilor istorice: Conservarea tuturor informaţiilor existente pe piesa de mobilier

Etichetele, inscripţiile, numerele ce pot apărea pe piesele de mobilier sunt indispensabile în reconstituirea istoriei obiectului respectiv. Menţinerea lor sau transferarea în cazul unor înlocuiri de material sau a unor procedee de restaurare ce le-ar putea degrada, este obligatorie şi importantă din punct de vedere istoric.

a unor procedee de restaurare ce le-ar putea degrada, este obligatorie ş i important ă din
ce le-ar putea degrada, este obligatorie ş i important ă din punct de vedere istoric. 21.10.2009

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 9 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Principiul 9 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Principiul 9 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Principiul 9 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Principiul 9 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 9

Principiul 9 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Principiul 10 Principiul întocmirii documenta ţ iei de restaurare – Dosarul de restaurare Prezint ă
Principiul 10 Principiul întocmirii documenta ţ iei de restaurare – Dosarul de restaurare Prezint ă
Principiul 10 Principiul întocmirii documenta ţ iei de restaurare – Dosarul de restaurare Prezint ă
Principiul 10 Principiul întocmirii documenta ţ iei de restaurare – Dosarul de restaurare Prezint ă
Principiul 10 Principiul întocmirii documenta ţ iei de restaurare – Dosarul de restaurare Prezint ă

Principiul 10

Principiul întocmirii documentaţiei de restaurare – Dosarul de restaurare

Prezintă detaliat obiectul restaurat, starea iniţială de conservare, concepţia de restaurare, materialele şi metodele utilizate Această documentaţie va însoţi în continuare obiectul restaurat şi va constitui punctul de plecare în viitoarele restaurări ce pot fi necesare în timp în ciuda măsurilor de conservare luate.

punctul de plecare în viitoarele restaur ă ri ce pot fi necesare în timp în ciuda

Dosarul de restaurare Fişa de restaurare Jurnalul de restaurare Fişa analitică de evidenţă Fişă de conservare

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Concluzii: Principii, nu dogme! Chibzuin ță ș i discernamânt! "Experien ţ a a ar ă
Concluzii: Principii, nu dogme! Chibzuin ță ș i discernamânt! "Experien ţ a a ar ă
Concluzii: Principii, nu dogme! Chibzuin ță ș i discernamânt! "Experien ţ a a ar ă
Concluzii: Principii, nu dogme! Chibzuin ță ș i discernamânt! "Experien ţ a a ar ă
Concluzii: Principii, nu dogme! Chibzuin ță ș i discernamânt! "Experien ţ a a ar ă

Concluzii:

Principii, nu dogme! Chibzuință și discernamânt!

"Experienţa a arătat că a transforma restaurarea într-o

dogmă poate fi tot atât de periculos ca a lăsa loc liberului arbitru în intervenţia asupra operei de artă. Este neîndoielnic că recunoaşterea operei de artă face parte din demersul specific al restaurării, care o deosebeşte fundamental de alte tipuri de

activitate umană

este "condamnată" să acţioneze numai asupra

materiei operei de artă, ea se situează în zona de

activitate între structură şi aspect

structură-aspect este în fapt cheia întregului proces

de conservare-restaurare, căruia, în mod atent şi nuanţat, căutăm să-i stabilim de fiecare dată valorile juste."

Căci, chiar dacă restaurarea

Acest raport

Dan Mohanu - Prefaţa la ediţia în limba română a cărţii lui Cesare Brandi, Teoria restaurării, apărută în 1996 la Editura Meridiane

ţ ii lui Cesare Brandi, Teoria restaur ă rii , ap ă rut ă în 1996

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009
21.10.2009

Concepţia de Conservare- Restaurare

Ce ? De ce? Cum?

EDMR_TRCPC_Timar2

Ce este concep ţ ia de restaurare? O schem ă logic ă (“ flux tehnologic
Ce este concep ţ ia de restaurare? O schem ă logic ă (“ flux tehnologic
Ce este concep ţ ia de restaurare? O schem ă logic ă (“ flux tehnologic
Ce este concep ţ ia de restaurare? O schem ă logic ă (“ flux tehnologic
Ce este concep ţ ia de restaurare? O schem ă logic ă (“ flux tehnologic

Ce este concepţia de restaurare?

O schemă logică (“flux tehnologic”) a procesului de restaurare conţinând:

tipurile de operaţii de pregătire şi restaurare-conservare necesare în succesiunea lor logică modul principial de realizare a acestor operaţii materiale utilizate metode de control a eficienţei unor faze de restaurare (în special consolidare)

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

De ce este necesar ă o concep ţ ie de restaurare? Cum se elaboreaz ă
De ce este necesar ă o concep ţ ie de restaurare? Cum se elaboreaz ă
De ce este necesar ă o concep ţ ie de restaurare? Cum se elaboreaz ă
De ce este necesar ă o concep ţ ie de restaurare? Cum se elaboreaz ă
De ce este necesar ă o concep ţ ie de restaurare? Cum se elaboreaz ă

De ce este necesară o concepţie de restaurare? Cum se elaborează ?

Principiu al restaurării: nu este permisă nici o intervenţie directă asupra obiectului de restaurat înaintea investigării acestuia şi elaborării unei concepţii complete, unitare de restaurare – proiect de restaurare. Informaţii – elemente necesare Diagnosticul complet privind starea reală de conservare (tipuri de defecte, extindere, caracter) , tipurile de materiale Principiile tehnice ale restaurării Studiul obiectului dpdv al istoriei artei şi documentarea corespunzătoare (stil, datare) Codul etic

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Concep ţ ia de conservare-restaurare Considera ţ ii generale Nu exist ă concep ţ ie
Concep ţ ia de conservare-restaurare Considera ţ ii generale Nu exist ă concep ţ ie
Concep ţ ia de conservare-restaurare Considera ţ ii generale Nu exist ă concep ţ ie
Concep ţ ia de conservare-restaurare Considera ţ ii generale Nu exist ă concep ţ ie
Concep ţ ia de conservare-restaurare Considera ţ ii generale Nu exist ă concep ţ ie

Concepţia de conservare-restaurare Consideraţii generale

Nu există concepţie de restaurare general- valabilă! Concepţia de restaurare trebuie elaborată pentru fiecare caz în parte considerând toate informaţiile necesare şi analizând mai multe variante posibile

Soluţia cu maximum de beneficii şi minimul de risc Elaborarea concepţiei de restaurare este o muncă în echipă (specialist în istoria artei-stiluri, restaurator, investigator, conservator, proprietarul obiectului) Se poate considera doar o schemă de principiu generală ce se va adapta şi detaila pentru fiecare caz

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

SCHEMĂ PRINCIPIALĂ 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
SCHEMĂ PRINCIPIALĂ 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
SCHEMĂ PRINCIPIALĂ 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
SCHEMĂ PRINCIPIALĂ 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
SCHEMĂ
PRINCIPIALĂ
21.10.2009
EDMR_TRCPC_Timar2
ProLignoVol4Nr4Dec2008 page27to39.pdf 21.10.2009
ProLignoVol4Nr4Dec2008
page27to39.pdf
21.10.2009

Studiu de caz:

Masă în consolă în stil rustic austriac

Starea iniţială de conservare Concepţia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar2

Obiectul de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2
Obiectul de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2
Obiectul de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2
Obiectul de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2
Obiectul de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2

Obiectul de restaurat Prezentare generală

Cadru

Picior lateral 1

de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2 Picior central
de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2 Picior central
de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2 Picior central
de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2 Picior central
de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2 Picior central
de restaurat Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2 Picior central

Placa superioara

Picior lateral 2

Picior central

Prezentare general ă Cadru Picior lateral 1 Placa superioara Picior lateral 2 Picior central 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Obiectul de restaurat Prezentare general ă – Stare de conservare Masu ţ a dateaz ă
Obiectul de restaurat Prezentare general ă – Stare de conservare Masu ţ a dateaz ă
Obiectul de restaurat Prezentare general ă – Stare de conservare Masu ţ a dateaz ă
Obiectul de restaurat Prezentare general ă – Stare de conservare Masu ţ a dateaz ă
Obiectul de restaurat Prezentare general ă – Stare de conservare Masu ţ a dateaz ă

Obiectul de restaurat

Prezentare generală – Stare de conservare

Masuţa datează din a doua jumatate a secolului XIX, a fost realizata

Scoasă din uz de multă vreme, se afla într-o stare precară de

intr-un atelier din Viena şi aparţine stilului Rustic Tirolez Austriac, prezentând insă şi elemente de stil Art Nouveau. A aparţinut străbunicii proprietarei actuale (Alina Aldescu), Suzana

Muşat (1901-2007) care a primit-o ca zestre in jurul anului 1917.

conservare, fiind foarte murdară, închisă la culoare (brun-negru), cu aspect opac si prezentând diferite pete, depuneri de praf şi cruste Descleieri și rupturi lemn masiv și furnir, lipsă baghetă ornamentală

Degradare maximă - spatele plăcii superioare și cadrul

Atac biologic insecte în zona picioarelor

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare
Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare
Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare
Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare
Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare

Starea inițială de conservare

Placa superioară, cadru, sistem fixare picioare

Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare 21.10.2009
Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare 21.10.2009
Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare 21.10.2009
Starea ini ț ial ă de conservare Placa superioar ă , cadru, sistem fixare picioare 21.10.2009

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Stare ini ţ ial ă de conservare Picioare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Stare ini ţ ial ă de conservare Picioare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Stare ini ţ ial ă de conservare Picioare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Stare ini ţ ial ă de conservare Picioare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Stare ini ţ ial ă de conservare Picioare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Stare iniţială de conservare

Picioare

Stare ini ţ ial ă de conservare Picioare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Stare ini ţ ial ă de conservare Picioare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Starea iniţială-Tipuri de defecte 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea iniţială-Tipuri de defecte 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea iniţială-Tipuri de defecte 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea iniţială-Tipuri de defecte
Starea iniţială-Tipuri de defecte
Starea iniţială-Tipuri de defecte 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea iniţială-Tipuri de defecte 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

INVESTIGA Ţ II I CONCEP Ţ IE DE RESTAURARE Stabilirea speciilor lemnoase - pe baza
INVESTIGA Ţ II I CONCEP Ţ IE DE RESTAURARE Stabilirea speciilor lemnoase - pe baza
INVESTIGA Ţ II I CONCEP Ţ IE DE RESTAURARE Stabilirea speciilor lemnoase - pe baza
INVESTIGA Ţ II I CONCEP Ţ IE DE RESTAURARE Stabilirea speciilor lemnoase - pe baza
INVESTIGA Ţ II I CONCEP Ţ IE DE RESTAURARE Stabilirea speciilor lemnoase - pe baza

INVESTIGAŢII I CONCEPŢIE DE RESTAURARE

Stabilirea speciilor lemnoase - pe baza cheilor de identificare

macroscopică prin observarea atentă a unor suprafeţe relevante anterior curaţate şi slefuite. Stabilirea tipului şi naturii finisajului original -punct cheie in formularea concepţiei de restaurare:

Finisaj opac brun închis (neoriginal) aplicat peste finisaj transparent (original); Ambele straturi pe baza de selac. Concepţia de restaurare actuală a vizat refacerea aspectului iniţial, incluzând:

Îndepărtarea prin decapare a finisajului opac şi refacerea finisajului transparent cu şelac Înlocuirea sistemului rudimentar neoriginal de fixare a picioarelor Demontarea pe elemente pt facilitarea curatarii /decaparii si intervențiilor de consolidare.

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Concepţia de Restaurare ProLignoVol4Nr4Dec2008 page27to39.pdf 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Concepţia de Restaurare ProLignoVol4Nr4Dec2008 page27to39.pdf 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Concepţia de
Restaurare
ProLignoVol4Nr4Dec2008
page27to39.pdf
21.10.2009
EDMR_TRCPC_Timar2
Concepţia de Restaurare ProLignoVol4Nr4Dec2008 page27to39.pdf 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Concepţia de Restaurare ProLignoVol4Nr4Dec2008 page27to39.pdf 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Etape în restaurare-conservare

Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Etape în restaurare-conservare 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Starea final ă 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea final ă 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea final ă 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea final ă 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea final ă 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Starea finală

Starea final ă 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Starea final ă 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2

Recompensa pentru munc ă , r ă bdare, perseveren ţă , pasiune 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Recompensa pentru munc ă , r ă bdare, perseveren ţă , pasiune 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Recompensa pentru munc ă , r ă bdare, perseveren ţă , pasiune 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Recompensa pentru munc ă , r ă bdare, perseveren ţă , pasiune 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2
Recompensa pentru munc ă , r ă bdare, perseveren ţă , pasiune 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Recompensa pentru muncă, răbdare, perseverenţă, pasiune

Recompensa pentru munc ă , r ă bdare, perseveren ţă , pasiune 21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

21.10.2009

EDMR_TRCPC_Timar2