Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“


Secţia Artă Sacră
Specializarea Restaurare icoană – lemn policrom

DOSAR DE RESTAURARE
ICOANA
„............................”

foto icoana

COORDONATORI:
Lect. Dr. Mina Moşneagu
Expert restaurator drd. Loredana Axinte
Absolvent :

2013
CUPRINS

I. Date generale despre obiect


II. Fişa analitică de evidenţă
III. Fişa de conservare
IV. Analiza artistică a icoanei
V. Analiza teologică a icoanei
VI. Investigaţii. Buletin de analize chimice. Buletin de analize biologice. Releveu cu
marcarea zonelor de prelevare a probelor
VII. Analiza stării de conservare (strat pictural şi suport). Releveu cu marcarea
degradărilor
VIII. Documentaţia fotografică înainte de restaurare
IX. Fişe de identificare a degradărilor
X. Diagnostic
XI. Propuneri de tratament
XII. Procesul verbal al Comisiei de restaurare
XIII. Descrierea operaţiilor de conservare şi restaurare efectuate
XIV. Documentaţia fotografică în timpul restaurării
XV. Fişa de restaurare
XVI. Recomandări pentru conservarea pasivă a obiectului
Bibliografie
I. DATE GENERALE DESPRE OBIECT

Titlu:
Autor:
Dimensiuni:
Deţinător:
Stil:
Datare:
Tehnică de execuţie:
Funcţia:
II. FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENŢĂ
III. FIŞA DE CONSERVARE
IV. ANALIZA ARTISTICĂ A ICOANEI
V. ANALIZA TEOLOGICĂ A ICOANEI
VI. INVESTIGAŢII. BULETIN DE ANALIZE CHIMICE. BULETIN
DE ANALIZE BIOLOGICE. RELEVEU CU MARCAREA
ZONELOR DE PRELEVARE A PROBELOR.

Buletinele de analize le veţi primi facute si semnate de investigatori


VII. ANALIZA STĂRII DE CONSERVARE

Analiza stării de conservare a lemnului suport

Analiza stării de conservare a stratului pictural

RELEVEU CU MARCAREA DEGRADĂRILOR


(se fac relevee fata, verso, canturi)
VIII. DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ ÎNAINTE DE
RESTAURARE
IX. FIŞE DE IDENTIFICARE A DEGRADĂRILOR
Fişă de identificare a degradărilor nr.1

SEMN DENUMIREA DEGRADĂRII


CONVENŢIONAL
Depuneri aderente şi superficiale

IMAGINE FOTO STRATIGRAFIE

LEGENDĂ:
a – suport de lemn,
b – strat pictural,
c – murdărie aderentă
FACTORI DE DEGRADARE
atmosfera poluată (particule de praf, grăsimi, fum, alte
substanţe)
intervenţia factorului uman.

FORME DE MANIFESTARE
Stratul de murdărie compus din praf, fum, grăsimi aderente,
aflat pe suprafaţa pictată s-a depus în timp prin expunerea
directă într-un mediu încărcat cu agenţi de poluare.
Particulele atmosferice se depun şi aderă la suprafaţa
obiectului în mod diferenţiat, aderenţa lor fiind sporită
electrostatic.

TRATAMENTE PROPUSE
desprăfuire pentru depunerile neaderente.
îndepărtarea în etape succesive prin metode fizico - chimice a
depunerilor aderente ( pe baza de microteste de solubilizare).
Fişă de identificare a degradărilor nr.2
Pentru completare poate fi consultatată cartea Estetica si restaurare de
Bordasiu C. Vezi bibliografie

SEMN DENUMIREA DEGRADĂRII


CONVENŢIONAL

IMAGINE FOTO STRATIGRAFIE

LEGENDĂ:
a – suport de lemn,
b – strat pictural,
c – murdărie aderentă
FACTORI DE DEGRADARE

FORME DE MANIFESTARE

TRATAMENTE PROPUSE
X. DIAGNOSTIC

SUPORT:

STRAT PICTURAL:
XI. PROPUNERI DE TRATAMENT

SUPORT:

STRAT PICTURAL:
XII. PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE RESTAURARE
XIII. DESCRIEREA OPERAŢIILOR DE CONSERVARE ŞI
RESTAURARE EFECTUATE
XIV. DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ ÎN TIMPUL
RESTAURĂRII
XV. FIŞA DE RESTAURARE
XVI. RECOMANDĂRI PENTRU CONSERVAREA PASIVĂ A
OBIECTULUI
BIBLIOGRAFIE

Brandi, Cesare, 1996, Teoria restaurării, Ed. Meridiane, Bucureşti.


Baroni Sandro, 1992, Restauro e conservatione dei dipinti. Fabbri Editori.
Berger G., Russell W. H., 2000, Conservation of paintings. Research and innovations,
Archetype Publication.
Bordaşiu Cornelia, 2010, Estetică şi restaurare, Editura Studis, Iaşi.
Casazza, O., 1999, Il restauro pittorico, Nardini Editore, Firenze.
Cianfanelli T., Passeri F. C., Scarzanella R., 1992, Il consolidamento dei dipinti su
tavola, în Problemi di restauro, Firenze, p. 89-108.
Hansen E. F., Lowinger R., Sadoff E., 1993, Consolidation of porous paint in a
vapour-saturated atmosphere, în Journal of the American Institute for Conservation,
32 (1), p. 1-14.
Istudor Ion, Noţiuni de chimia picturii, ediţia a III-a, Editura ACS, Bucureşti.
Melniciuc-Puică N., 2001, Materiale pentru realizarea, conservarea şi restaurarea
icoanelor şi frescelor, Ed. Tehnopress.
Nicolaus K., 2001, Il restauro dei dipinti, Ed. Konemann.
Petukhova, T., Bonadies, S. D., 1993, Sturgeon glue for painting consolidation in
Russia, în Journal of the American Institute for Conservation, vol. 32, nr.1, p. 23-31.
Uzielli L., Casazza, 1994, Conservazione dei dipinti su tavola, Nardini Editore,
Firenze.
*** Dicţionarul de artă, 1998, Ed. Meridiane (vol I, II).

S-ar putea să vă placă și